Vklady a poskytnuté půjčky (Rozvaha dluhopisových fondů - toky) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Rozvaha dluhopisových fondů - toky

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Vklady a poskytnuté půjčky - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.07.2012 -1 912.28
Max 30.11.2011 6 566.13

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.11.2014 131.19 2 917.51 -2 786.31 -95.50% 310.60 - 179.41 -57.76%
31.10.2014 2 917.51 -66.23 2 983.74 -4 504.98% 920.92 1 996.59 216.80%
30.09.2014 -66.23 -57.73 -8.51 14.73% 428.39 - 494.62 - 115.46%
31.08.2014 -57.73 1 166.72 -1 224.45 - 104.95% 78.46 - 136.19 - 173.58%
31.07.2014 1 166.72 -1 042.76 2 209.48 - 211.89% 315.31 851.42 270.03%
30.06.2014 -1 042.76 482.08 -1 524.84 - 316.30% -1 218.87 176.12 -14.45%
31.05.2014 482.08 540.58 -58.50 -10.82% - 882.13 1 364.21 - 154.65%
30.04.2014 540.58 -1 180.07 1 720.65 - 145.81% 457.27 83.31 18.22%
31.03.2014 -1 180.07 -1 653.20 473.13 -28.62% - 163.64 -1 016.43 621.14%
28.02.2014 -1 653.20 405.63 -2 058.83 - 507.56% - 246.84 -1 406.36 569.74%
31.01.2014 405.63 - 268.65 674.28 - 250.99% - 222.34 627.97 - 282.44%
31.12.2013 - 268.65 310.60 - 579.25 - 186.49% 796.82 -1 065.47 - 133.71%
30.11.2013 310.60 920.92 - 610.32 -66.27% -1 871.92 2 182.52 - 116.59%
31.10.2013 920.92 428.39 492.53 114.97% 1 099.85 - 178.94 -16.27%
30.09.2013 428.39 78.46 349.93 446.01% 1 247.62 - 819.23 -65.66%
31.08.2013 78.46 315.31 - 236.85 -75.12% 682.74 - 604.28 -88.51%
31.07.2013 315.31 -1 218.87 1 534.18 - 125.87% -1 912.28 2 227.58 - 116.49%
30.06.2013 -1 218.87 - 882.13 - 336.75 38.17% 269.20 -1 488.08 - 552.77%
31.05.2013 - 882.13 457.27 -1 339.40 - 292.91% 1 042.82 -1 924.94 - 184.59%
30.04.2013 457.27 - 163.64 620.91 - 379.44% 302.53 154.74 51.15%
31.03.2013 - 163.64 - 246.84 83.20 -33.71% 317.74 - 481.38 - 151.50%
28.02.2013 - 246.84 - 222.34 -24.51 11.02% - 230.77 -16.07 6.96%
31.01.2013 - 222.34 796.82 -1 019.16 - 127.90% 483.79 - 706.13 - 145.96%
31.12.2012 796.82 -1 871.92 2 668.74 - 142.57% - 293.14 1 089.96 - 371.82%
30.11.2012 -1 871.92 1 099.85 -2 971.77 - 270.20% 6 566.13 -8 438.05 - 128.51%
31.10.2012 1 099.85 1 247.62 - 147.76 -11.84% 415.10 684.76 164.96%
30.09.2012 1 247.62 682.74 564.88 82.74% 9.17 1 238.45 13 508.40%
31.08.2012 682.74 -1 912.28 2 595.01 - 135.70% 485.21 197.52 40.71%
31.07.2012 -1 912.28 269.20 -2 181.48 - 810.34% 128.78 -2 041.06 -1 584.91%
30.06.2012 269.20 1 042.82 - 773.61 -74.18% - 313.39 582.60 - 185.90%
31.05.2012 1 042.82 302.53 740.29 244.70% 111.15 931.66 838.20%
30.04.2012 302.53 317.74 -15.22 -4.79% 705.36 - 402.83 -57.11%
31.03.2012 317.74 - 230.77 548.51 - 237.69% - 258.73 576.47 - 222.81%
29.02.2012 - 230.77 483.79 - 714.56 - 147.70% 228.31 - 459.09 - 201.08%
31.01.2012 483.79 - 293.14 776.93 - 265.04% - 453.17 936.96 - 206.76%
31.12.2011 - 293.14 6 566.13 -6 859.27 - 104.46% -93.90 - 199.24 212.19%
30.11.2011 6 566.13 415.10 6 151.03 1 481.83% - 274.00 6 840.13 -2 496.40%
31.10.2011 415.10 9.17 405.93 4 427.68% 684.52 - 269.43 -39.36%
30.09.2011 9.17 485.21 - 476.04 -98.11% 193.72 - 184.55 -95.27%
31.08.2011 485.21 128.78 356.43 276.77% 130.07 355.14 273.04%
31.07.2011 128.78 - 313.39 442.17 - 141.09% - 566.13 694.91 - 122.75%
30.06.2011 - 313.39 111.15 - 424.54 - 381.95% - 621.10 307.71 -49.54%
31.05.2011 111.15 705.36 - 594.21 -84.24% 180.84 -69.69 -38.54%
30.04.2011 705.36 - 258.73 964.09 - 372.63% 352.32 353.04 100.20%
31.03.2011 - 258.73 228.31 - 487.04 - 213.32% 472.64 - 731.37 - 154.74%
28.02.2011 228.31 - 453.17 681.49 - 150.38% - 406.13 634.45 - 156.22%
31.01.2011 - 453.17 -93.90 - 359.27 382.63% - 374.44 -78.74 21.03%
31.12.2010 -93.90 - 274.00 180.10 -65.73% -77.17 -16.72 21.67%
30.11.2010 - 274.00 684.52 - 958.52 - 140.03% 497.43 - 771.42 - 155.08%
31.10.2010 684.52 193.72 490.81 253.36% 281.35 403.17 143.30%
30.09.2010 193.72 130.07 63.65 48.93% 355.08 - 161.37 -45.45%
31.08.2010 130.07 - 566.13 696.20 - 122.98% 63.02 67.05 106.40%
31.07.2010 - 566.13 - 621.10 54.97 -8.85% - 210.34 - 355.79 169.14%
30.06.2010 - 621.10 180.84 - 801.94 - 443.45% 1 926.59 -2 547.68 - 132.24%
31.05.2010 180.84 352.32 - 171.48 -48.67% 193.77 -12.93 -6.67%
30.04.2010 352.32 472.64 - 120.32 -25.46% - 142.81 495.13 - 346.70%
31.03.2010 472.64 - 406.13 878.77 - 216.38% 525.73 -53.08 -10.10%
28.02.2010 - 406.13 - 374.44 -31.70 8.46% 30.46 - 436.59 -1 433.37%
31.01.2010 - 374.44 -77.17 - 297.26 385.18% 328.61 - 703.05 - 213.94%
31.12.2009 -77.17 497.43 - 574.60 - 115.51% - - -
30.11.2009 497.43 281.35 216.08 76.80% - - -
31.10.2009 281.35 355.08 -73.74 -20.77% - - -
30.09.2009 355.08 63.02 292.07 463.47% - - -
31.08.2009 63.02 - 210.34 273.36 - 129.96% - - -
31.07.2009 - 210.34 1 926.59 -2 136.93 - 110.92% - - -
30.06.2009 1 926.59 193.77 1 732.82 894.27% - - -
31.05.2009 193.77 - 142.81 336.58 - 235.68% - - -
30.04.2009 - 142.81 525.73 - 668.54 - 127.16% - - -
31.03.2009 525.73 30.46 495.27 1 626.01% - - -
28.02.2009 30.46 328.61 - 298.15 -90.73% - - -
31.01.2009 328.61 - - - - - -

Graf jako obrázek

Vklady a poskytnuté půjčky - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Vklady a poskytnuté půjčky (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Vklady a poskytnuté půjčky (Rozvaha akciových fondů - toky)
Vklady a poskytnuté půjčky (Rozvaha dluhopisových fondů - toky)
Vklady a poskytnuté půjčky (Rozvaha smíšených fondů - toky)
Vklady a poskytnuté půjčky (Rozvaha ostatních fondů - toky)
Vklady a poskytnuté půjčky (Rozvaha nemovitostních fondů - toky)
Vklady a poskytnuté půjčky (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT))
Vklady a poskytnuté půjčky (Rozvaha akciových fondů)
Vklady a poskytnuté půjčky (Rozvaha dluhopisových fondů)
Vklady a poskytnuté půjčky (Rozvaha smíšených fondů)
Jednodenní vklady (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Vklady s dohodnutou splatností do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Vklady s výpovědní lhutou do 3 měsíců (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Vklady a poskytnuté půjčky (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Vklady a poskytnuté půjčky (Rozvaha akciových fondů - toky)
Vklady a poskytnuté půjčky (Rozvaha dluhopisových fondů - toky)
Vklady a poskytnuté půjčky (Rozvaha smíšených fondů - toky)
Vklady od centrální vlády - stavy (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
.5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (%) (Úrokové sazby (harmonizované))
Objemy pro B1.1.5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem - nové obchody (Objemy obchodů (harmonizované))


Zobrazit sloupec 
Menu Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.