Vklady a poskytnuté půjčky (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Vklady a poskytnuté půjčky - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.07.2012 -1 627.95
Max 30.11.2011 5 145.45

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.11.2014 - 485.75 5 058.24 -5 543.99 - 109.60% - 692.77 207.02 -29.88%
31.10.2014 5 058.24 777.61 4 280.63 550.48% 906.71 4 151.53 457.87%
30.09.2014 777.61 240.30 537.31 223.60% 463.60 314.01 67.73%
31.08.2014 240.30 1 902.43 -1 662.13 -87.37% 1 213.32 - 973.02 -80.19%
31.07.2014 1 902.43 - 987.95 2 890.38 - 292.56% 1 065.69 836.74 78.52%
30.06.2014 - 987.95 577.21 -1 565.16 - 271.16% -1 361.66 373.71 -27.45%
31.05.2014 577.21 1 699.51 -1 122.31 -66.04% - 264.74 841.94 - 318.03%
30.04.2014 1 699.51 - 579.86 2 279.37 - 393.09% 1 190.04 509.48 42.81%
31.03.2014 - 579.86 -1 044.74 464.88 -44.50% 806.26 -1 386.12 - 171.92%
28.02.2014 -1 044.74 922.78 -1 967.52 - 213.22% -71.26 - 973.48 1 366.10%
31.01.2014 922.78 - 118.34 1 041.12 - 879.76% 23.44 899.34 3 837.27%
31.12.2013 - 118.34 - 692.77 574.43 -82.92% 3 878.72 -3 997.07 - 103.05%
30.11.2013 - 692.77 906.71 -1 599.48 - 176.40% - 148.41 - 544.36 366.79%
31.10.2013 906.71 463.60 443.11 95.58% 843.84 62.87 7.45%
30.09.2013 463.60 1 213.32 - 749.72 -61.79% 3 437.17 -2 973.57 -86.51%
31.08.2013 1 213.32 1 065.69 147.63 13.85% 1 645.68 - 432.36 -26.27%
31.07.2013 1 065.69 -1 361.66 2 427.36 - 178.26% -1 627.95 2 693.65 - 165.46%
30.06.2013 -1 361.66 - 264.74 -1 096.93 414.35% 406.96 -1 768.62 - 434.59%
31.05.2013 - 264.74 1 190.04 -1 454.77 - 122.25% 1 472.38 -1 737.12 - 117.98%
30.04.2013 1 190.04 806.26 383.77 47.60% 374.15 815.88 218.06%
31.03.2013 806.26 -71.26 877.52 -1 231.44% 314.42 491.84 156.43%
28.02.2013 -71.26 23.44 -94.70 - 404.05% 116.88 - 188.14 - 160.97%
31.01.2013 23.44 3 878.72 -3 855.29 -99.40% - 391.69 415.13 - 105.98%
31.12.2012 3 878.72 - 148.41 4 027.14 -2 713.48% 826.58 3 052.15 369.25%
30.11.2012 - 148.41 843.84 - 992.25 - 117.59% 5 145.45 -5 293.86 - 102.88%
31.10.2012 843.84 3 437.17 -2 593.32 -75.45% 570.49 273.35 47.91%
30.09.2012 3 437.17 1 645.68 1 791.49 108.86% 542.87 2 894.29 533.14%
31.08.2012 1 645.68 -1 627.95 3 273.63 - 201.09% 640.82 1 004.86 156.81%
31.07.2012 -1 627.95 406.96 -2 034.91 - 500.03% 858.54 -2 486.49 - 289.62%
30.06.2012 406.96 1 472.38 -1 065.42 -72.36% -71.36 478.32 - 670.26%
31.05.2012 1 472.38 374.15 1 098.23 293.53% 840.40 631.98 75.20%
30.04.2012 374.15 314.42 59.73 19.00% 1 181.85 - 807.70 -68.34%
31.03.2012 314.42 116.88 197.54 169.01% - 313.46 627.88 - 200.31%
29.02.2012 116.88 - 391.69 508.57 - 129.84% 191.03 -74.14 -38.81%
31.01.2012 - 391.69 826.58 -1 218.27 - 147.39% 569.65 - 961.34 - 168.76%
31.12.2011 826.58 5 145.45 -4 318.87 -83.94% 415.49 411.08 98.94%
30.11.2011 5 145.45 570.49 4 574.96 801.93% -1 299.09 6 444.54 - 496.08%
31.10.2011 570.49 542.87 27.62 5.09% 2 670.04 -2 099.55 -78.63%
30.09.2011 542.87 640.82 -97.95 -15.28% - 886.19 1 429.06 - 161.26%
31.08.2011 640.82 858.54 - 217.72 -25.36% 1 105.37 - 464.55 -42.03%
31.07.2011 858.54 -71.36 929.91 -1 303.05% 349.20 509.34 145.86%
30.06.2011 -71.36 840.40 - 911.76 - 108.49% -1 120.45 1 049.09 -93.63%
31.05.2011 840.40 1 181.85 - 341.45 -28.89% -1 007.67 1 848.07 - 183.40%
30.04.2011 1 181.85 - 313.46 1 495.32 - 477.03% 216.58 965.27 445.68%
31.03.2011 - 313.46 191.03 - 504.49 - 264.09% 898.12 -1 211.58 - 134.90%
28.02.2011 191.03 569.65 - 378.62 -66.47% - 731.97 923.00 - 126.10%
31.01.2011 569.65 415.49 154.15 37.10% - 122.08 691.73 - 566.61%
31.12.2010 415.49 -1 299.09 1 714.59 - 131.98% - 844.36 1 259.85 - 149.21%
30.11.2010 -1 299.09 2 670.04 -3 969.13 - 148.65% 582.64 -1 881.74 - 322.97%
31.10.2010 2 670.04 - 886.19 3 556.22 - 401.30% 148.36 2 521.67 1 699.65%
30.09.2010 - 886.19 1 105.37 -1 991.56 - 180.17% 241.34 -1 127.53 - 467.19%
31.08.2010 1 105.37 349.20 756.17 216.54% 604.02 501.36 83.00%
31.07.2010 349.20 -1 120.45 1 469.65 - 131.17% - 138.35 487.55 - 352.40%
30.06.2010 -1 120.45 -1 007.67 - 112.78 11.19% 1 376.84 -2 497.29 - 181.38%
31.05.2010 -1 007.67 216.58 -1 224.25 - 565.26% 219.77 -1 227.44 - 558.51%
30.04.2010 216.58 898.12 - 681.54 -75.88% - 610.74 827.32 - 135.46%
31.03.2010 898.12 - 731.97 1 630.09 - 222.70% 1 455.10 - 556.98 -38.28%
28.02.2010 - 731.97 - 122.08 - 609.89 499.57% - 603.69 - 128.29 21.25%
31.01.2010 - 122.08 - 844.36 722.28 -85.54% - 445.07 322.99 -72.57%
31.12.2009 - 844.36 582.64 -1 427.00 - 244.92% - - -
30.11.2009 582.64 148.36 434.28 292.71% - - -
31.10.2009 148.36 241.34 -92.98 -38.52% - - -
30.09.2009 241.34 604.02 - 362.68 -60.04% - - -
31.08.2009 604.02 - 138.35 742.37 - 536.58% - - -
31.07.2009 - 138.35 1 376.84 -1 515.19 - 110.05% - - -
30.06.2009 1 376.84 219.77 1 157.07 526.49% - - -
31.05.2009 219.77 - 610.74 830.51 - 135.98% - - -
30.04.2009 - 610.74 1 455.10 -2 065.84 - 141.97% - - -
31.03.2009 1 455.10 - 603.69 2 058.78 - 341.04% - - -
28.02.2009 - 603.69 - 445.07 - 158.62 35.64% - - -
31.01.2009 - 445.07 - - - - - -

Graf jako obrázek

Vklady a poskytnuté půjčky - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Vklady a poskytnuté půjčky (Rozvaha dluhopisových fondů)
Vklady a poskytnuté půjčky (Rozvaha smíšených fondů)
Vklady a poskytnuté půjčky (Rozvaha nemovitostních fondů)
Vklady a poskytnuté půjčky (Rozvaha ostatních fondů)
Vklady a poskytnuté půjčky (Rozvaha investičních fondů (bez FPT) - toky)
Vklady a poskytnuté půjčky (Rozvaha akciových fondů - toky)
Vklady a poskytnuté půjčky (Rozvaha dluhopisových fondů - toky)
Vklady a poskytnuté půjčky (Rozvaha smíšených fondů - toky)
Vklady a poskytnuté půjčky (Rozvaha nemovitostních fondů - toky)
Vklady a poskytnuté půjčky (Rozvaha ostatních fondů - toky)
Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR (Nové obchody - vybrané ukazatele v EUR)
Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR (Nové obchody - vybrané ukazatele v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - jednodenní vklady - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s dohodnutou splatností celkem - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s výpovědní lhůtou celkem - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Nefinanční podniky (S.11) - jednodenní vklady - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - jednodenní vklady - objem (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s dohodnutou splatností celkem - objem (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s výpovědní lhůtou celkem - objem (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Nefinanční podniky (S.11) - jednodenní vklady - objem (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies