Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Celkem, Všechny cizí měny, podle druhu - Úsporné vklady
- Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Celkem, Všechny cizí měny, podle druhu - Vklady ve stavebním spoření
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Celkem, Všechny cizí měny, podle způsobu ukončení - Vklady se splatností
- Klientské vklady podle odvětvového hlediska (CZ_NACE) - sekce (1167)
- Klientské úvěry podle odvětvového hlediska (CZ_NACE) - sekce (1162)
- Neživotní pojištění podle odvětví
- Životní pojištění podle odvětví
31.05.2024 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Stavy (zůstatek), M1 - Jednodenní vklady, Nefinanční podniky (S.11)
31.05.2024 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Stavy (zůstatek), M2 - Krátkodobé vklady, Nefinanční podniky (S.11)
31.05.2024 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M1 - Jednodenní vklady, Nefinanční podniky (S.11)
31.05.2024 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M2 - Krátkodobé vklady, Nefinanční podniky (S.11)
31.03.2024 Banky - Úrokové výnosy a náklady: Čtvrtletní, Celkem, podle produktů a sektorů, Náklady na vklady ostatní klienti
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Celkem, Všechny cizí měny, podle způsobu ukončení - Vklady s výpovědní lhůtou
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Celkem, Všechny cizí měny, podle druhu - Termínové vklady včetně vkladových certifikátů
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Celkem, Všechny cizí měny, podle druhu - Ostatní vklady a přijaté úvěry
31.03.2004 Měnový přehled (historická data do března 2004) - peněžní agregáty: Měsíční, Meziroční změny, Vklady klientů u bank (Korunové vklady + vklady v cizí měně)
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Celkem, Všechny cizí měny, Termínované vklady celkem
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Netermínované vklady celkem, Celkem, Všechny cizí měny, Netermínované vklady celkem
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady krátkodobé celkem, Celkem, Všechny cizí měny, Termínované vklady celkem
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady střednědobé celkem, Celkem, Všechny cizí měny, Termínované vklady celkem

Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna) - Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.11.2015 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 ODVĚTVÍ 478 182.80 465 857.30 2.65% 429 249.30 11.40%
UK2 A. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 2 350.70 2 292.10 2.56% 1 901.20 23.64%
UK3 B. TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 2 079.70 1 772.90 17.30% 1 389.00 49.73%
UK4 C. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 97 296.90 91 602.50 6.22% 77 141.30 26.13%
UK5 D,E. VÝR.A ROZVOD ELEKT.,PLYNU,TEPLA,VODY;ODPADNÍ VODY,ODPADY 9 886.10 7 619.40 29.75% 6 948.20 42.28%
UK6 F. STAVEBNICTVÍ 5 877.50 5 225.60 12.48% 6 665.60 -11.82%
UK7 G. VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL 55 102.50 52 797.50 4.37% 40 993.80 34.42%
UK8 H. DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 11 804.20 11 654.00 1.29% 10 795.20 9.35%
UK9 I. UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ 3 322.90 3 101.30 7.15% 2 513.80 32.19%
UK10 K. PENĚŽNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ 41 668.20 36 096.60 15.44% 52 047.30 -19.94%
UK11 L. ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ 22 265.50 20 993.30 6.06% 20 593.00 8.12%
UK12 M,N,J. PROFESNÍ,VĚDECKÉ,TECH.,INF.,KOMUNIKAČNÍ,ADMIN. ČINNOSTI 43 978.30 40 980.80 7.31% 37 900.80 16.04%
UK13 O. VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 52 638.40 64 234.00 -18.05% 62 997.80 -16.44%
UK14 P. VZDĚLÁVÁNÍ 2 314.00 2 559.70 -9.60% 2 175.10 6.39%
UK15 Q. ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE 2 289.80 2 126.50 7.68% 1 748.70 30.94%
UK16 R,S. KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ,REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI 15 481.80 14 004.80 10.55% 12 015.50 28.85%
UK17 T. ČIN.DOMÁCN. JAKO ZAMĚSTN.; ČIN.I DOMÁCN. PRODUK. VÝROBKY A SLUŽBY PRO VL. POTŘEBU 108 874.70 107 857.20 0.94% 90 718.60 20.01%
UK18 U. ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ 951.50 938.60 1.37% 704.10 35.14%

ODVĚTVÍ

ObdobíHodnota
30.11.2015 478 182.80
31.10.2015 465 857.30
30.09.2015 459 707.60
31.08.2015 467 479.50
31.07.2015 452 723.10
30.06.2015 446 546.60
31.05.2015 449 272.80
30.04.2015 441 627.10
31.03.2015 458 125.30
28.02.2015 438 765.10
Další »
ODVĚTVÍ,Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna)

ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ

ObdobíHodnota
30.11.2015 2 350.70
31.10.2015 2 292.10
30.09.2015 2 281.40
31.08.2015 2 536.80
31.07.2015 2 638.00
30.06.2015 2 550.70
31.05.2015 2 370.60
30.04.2015 2 254.40
31.03.2015 2 160.90
28.02.2015 2 145.40
Další »
ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ,Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna)

TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ

ObdobíHodnota
30.11.2015 2 079.70
31.10.2015 1 772.90
30.09.2015 2 198.10
31.08.2015 2 729.70
31.07.2015 2 177.00
30.06.2015 1 677.40
31.05.2015 1 608.30
30.04.2015 1 510.10
31.03.2015 1 432.50
28.02.2015 1 792.70
Další »
TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ,Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna)

ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL

ObdobíHodnota
30.11.2015 97 296.90
31.10.2015 91 602.50
30.09.2015 82 936.50
31.08.2015 90 688.60
31.07.2015 88 993.10
30.06.2015 87 319.40
31.05.2015 84 729.60
30.04.2015 85 330.80
31.03.2015 91 802.00
28.02.2015 92 385.30
Další »
ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL,Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna)

VÝR.A ROZVOD ELEKT.,PLYNU,TEPLA,VODY;ODPADNÍ VODY,ODPADY

ObdobíHodnota
30.11.2015 9 886.10
31.10.2015 7 619.40
30.09.2015 7 391.50
31.08.2015 8 047.40
31.07.2015 8 149.30
30.06.2015 9 469.60
31.05.2015 9 797.40
30.04.2015 7 917.70
31.03.2015 10 043.40
28.02.2015 8 409.90
Další »
VÝR.A ROZVOD ELEKT.,PLYNU,TEPLA,VODY;ODPADNÍ VODY,ODPADY,Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna)

STAVEBNICTVÍ

ObdobíHodnota
30.11.2015 5 877.50
31.10.2015 5 225.60
30.09.2015 5 794.20
31.08.2015 5 619.30
31.07.2015 5 606.60
30.06.2015 5 321.60
31.05.2015 5 648.50
30.04.2015 5 422.90
31.03.2015 5 062.00
28.02.2015 5 263.40
Další »
STAVEBNICTVÍ,Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna)

VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL

ObdobíHodnota
30.11.2015 55 102.50
31.10.2015 52 797.50
30.09.2015 49 147.10
31.08.2015 50 047.90
31.07.2015 52 615.90
30.06.2015 52 534.50
31.05.2015 48 736.50
30.04.2015 48 738.00
31.03.2015 47 377.00
28.02.2015 49 674.80
Další »
VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL,Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna)

DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ

ObdobíHodnota
30.11.2015 11 804.20
31.10.2015 11 654.00
30.09.2015 11 005.60
31.08.2015 13 182.50
31.07.2015 12 388.80
30.06.2015 12 937.60
31.05.2015 10 902.10
30.04.2015 10 014.70
31.03.2015 10 376.60
28.02.2015 10 086.30
Další »
DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ,Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna)

UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ

ObdobíHodnota
30.11.2015 3 322.90
31.10.2015 3 101.30
30.09.2015 2 831.10
31.08.2015 2 813.50
31.07.2015 2 549.00
30.06.2015 2 765.00
31.05.2015 2 704.70
30.04.2015 2 282.80
31.03.2015 2 014.20
28.02.2015 1 975.40
Další »
UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ,Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna)

PENĚŽNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ

ObdobíHodnota
30.11.2015 41 668.20
31.10.2015 36 096.60
30.09.2015 36 202.90
31.08.2015 34 701.30
31.07.2015 38 479.90
30.06.2015 42 486.60
31.05.2015 44 641.30
30.04.2015 46 909.70
31.03.2015 47 734.70
28.02.2015 48 572.90
Další »
PENĚŽNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ,Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna)

ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ

ObdobíHodnota
30.11.2015 22 265.50
31.10.2015 20 993.30
30.09.2015 19 336.10
31.08.2015 22 029.70
31.07.2015 21 399.50
30.06.2015 19 234.20
31.05.2015 21 080.00
30.04.2015 21 335.60
31.03.2015 21 103.00
28.02.2015 24 074.70
Další »
ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ,Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna)

M,N,J. PROFESNÍ,VĚDECKÉ,TECH.,INF.,KOMUNIKAČNÍ,ADMIN. ČINNOSTI

ObdobíHodnota
30.11.2015 43 978.30
31.10.2015 40 980.80
30.09.2015 41 733.50
31.08.2015 43 882.10
31.07.2015 39 922.40
30.06.2015 40 581.80
31.05.2015 45 608.40
30.04.2015 43 283.50
31.03.2015 39 539.20
28.02.2015 40 981.90
Další »
M,N,J. PROFESNÍ,VĚDECKÉ,TECH.,INF.,KOMUNIKAČNÍ,ADMIN. ČINNOSTI,Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna)

VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

ObdobíHodnota
30.11.2015 52 638.40
31.10.2015 64 234.00
30.09.2015 72 618.70
31.08.2015 64 019.60
31.07.2015 51 524.90
30.06.2015 44 998.60
31.05.2015 46 484.70
30.04.2015 49 711.70
31.03.2015 55 619.70
28.02.2015 34 202.00
Další »
VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ,Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna)

VZDĚLÁVÁNÍ

ObdobíHodnota
30.11.2015 2 314.00
31.10.2015 2 559.70
30.09.2015 2 642.90
31.08.2015 2 758.80
31.07.2015 2 840.30
30.06.2015 2 869.80
31.05.2015 2 303.50
30.04.2015 2 203.80
31.03.2015 2 128.40
28.02.2015 2 122.40
Další »
VZDĚLÁVÁNÍ,Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna)

ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

ObdobíHodnota
30.11.2015 2 289.80
31.10.2015 2 126.50
30.09.2015 1 957.30
31.08.2015 1 761.30
31.07.2015 1 746.00
30.06.2015 1 655.50
31.05.2015 1 773.80
30.04.2015 1 703.90
31.03.2015 1 846.30
28.02.2015 1 740.40
Další »
ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE,Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna)

KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ,REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI

ObdobíHodnota
30.11.2015 15 481.80
31.10.2015 14 004.80
30.09.2015 14 093.50
31.08.2015 16 728.50
31.07.2015 15 767.70
30.06.2015 16 166.20
31.05.2015 16 130.00
30.04.2015 9 995.40
31.03.2015 17 271.50
28.02.2015 17 629.50
Další »
KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ,REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI,Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna)

ČIN.DOMÁCN. JAKO ZAMĚSTN.; ČIN.I DOMÁCN. PRODUK. VÝROBKY A SLUŽBY PRO VL. POTŘEBU

ObdobíHodnota
30.11.2015 108 874.70
31.10.2015 107 857.20
30.09.2015 106 581.20
31.08.2015 105 037.30
31.07.2015 104 940.40
30.06.2015 103 149.50
31.05.2015 103 912.40
30.04.2015 102 170.10
31.03.2015 101 822.20
28.02.2015 96 914.40
Další »
ČIN.DOMÁCN. JAKO ZAMĚSTN.; ČIN.I DOMÁCN. PRODUK. VÝROBKY A SLUŽBY PRO VL. POTŘEBU,Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna)

ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ

ObdobíHodnota
30.11.2015 951.50
31.10.2015 938.60
30.09.2015 955.70
31.08.2015 894.90
31.07.2015 984.20
30.06.2015 828.40
31.05.2015 840.70
30.04.2015 842.20
31.03.2015 791.30
28.02.2015 793.50
Další »
ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ,Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna)

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna) (Podle odvětvového hlediska)
Jednodenní vklady (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Vklady s dohodnutou splatností do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Vklady s výpovědní lhutou do 3 měsíců (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Loans to non-financial corporations broken down by industry - CZ-NACE rev. 2 (Levels)
Vklady a poskytnuté půjčky (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Vklady a poskytnuté půjčky (Rozvaha akciových fondů - toky)
Vklady a poskytnuté půjčky (Rozvaha dluhopisových fondů - toky)
Vklady a poskytnuté půjčky (Rozvaha smíšených fondů - toky)
Vklady a poskytnuté půjčky (Rozvaha ostatních fondů - toky)
Vklady a poskytnuté půjčky (Rozvaha nemovitostních fondů - toky)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.