VZDĚLÁVÁNÍ (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč)) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat VZDĚLÁVÁNÍ (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč)) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Klientské vklady podle odvětvového hlediska (CZ_NACE) - sekce (1167)
- Klientské úvěry podle odvětvového hlediska (CZ_NACE) - sekce (1162)
- Neživotní pojištění podle odvětví
- Životní pojištění podle odvětví
31.03.2024 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Stavy (zůstatek), M1 - Jednodenní vklady, Nefinanční podniky (S.11)
31.03.2024 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Stavy (zůstatek), M2 - Krátkodobé vklady, Nefinanční podniky (S.11)
31.03.2024 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M1 - Jednodenní vklady, Nefinanční podniky (S.11)
31.03.2024 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M2 - Krátkodobé vklady, Nefinanční podniky (S.11)
31.12.2023 Banky - Úrokové výnosy a náklady: Čtvrtletní, Celkem, podle produktů a sektorů, Náklady na vklady ostatní klienti
31.08.2023 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Stavy (zůstatek), M3 - Repo operace, Nefinanční podniky (S.11)
31.08.2023 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M3 - Repo operace, Nefinanční podniky (S.11)
31.03.2024 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M1 - Jednodenní vklady, Finanční instituce bez MFI, pojišťovacích společností a penzijních fondů (S.124 + S.125 + S.126 + S.127)
31.03.2024 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M1 - Jednodenní vklady, Pojišťovací společnosti a penzijní fondy (S.128 + S.129)
31.03.2024 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M1 - Jednodenní vklady, Ostatní vládní instituce (S.1313 + S.1314)
31.03.2024 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M1 - Jednodenní vklady, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15)
31.03.2024 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M2 - Krátkodobé vklady, Finanční instituce bez MFI, pojišťovacích společností a penzijních fondů (S.124 + S.125 + S.126 + S.127)
31.03.2024 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M2 - Krátkodobé vklady, Pojišťovací společnosti a penzijní fondy (S.128 + S.129)
31.03.2024 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M2 - Krátkodobé vklady, Ostatní vládní instituce (S.1313 + S.1314)
31.03.2024 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M2 - Krátkodobé vklady, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15)
31.03.2024 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Stavy (zůstatek), M2 - Krátkodobé vklady, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15)

Graf hodnot, Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč) - VZDĚLÁVÁNÍ - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.05.2015 59 482.90
Min 31.01.2002 9 416.20

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.11.2015 50 587.00 48 051.60 2 535.40 5.28% 55 077.70 -4 490.70 -8.15%
31.10.2015 48 051.60 54 974.50 -6 922.90 -12.59% 50 557.40 -2 505.80 -4.96%
30.09.2015 54 974.50 49 513.10 5 461.40 11.03% 55 593.40 - 618.90 -1.11%
31.08.2015 49 513.10 57 065.40 -7 552.30 -13.23% 50 155.10 - 642.00 -1.28%
31.07.2015 57 065.40 57 617.20 - 551.80 -0.96% 55 918.20 1 147.20 2.05%
30.06.2015 57 617.20 59 482.90 -1 865.70 -3.14% 55 840.20 1 777.00 3.18%
31.05.2015 59 482.90 53 609.70 5 873.20 10.96% 57 811.70 1 671.20 2.89%
30.04.2015 53 609.70 59 461.80 -5 852.10 -9.84% 51 522.20 2 087.50 4.05%
31.03.2015 59 461.80 50 973.10 8 488.70 16.65% 55 343.60 4 118.20 7.44%
28.02.2015 50 973.10 39 779.70 11 193.40 28.14% 47 768.00 3 205.10 6.71%
31.01.2015 39 779.70 43 255.10 -3 475.40 -8.03% 41 632.50 -1 852.80 -4.45%
31.12.2014 43 255.10 55 077.70 -11 822.60 -21.47% 43 599.10 - 344.00 -0.79%
30.11.2014 55 077.70 50 557.40 4 520.30 8.94% 53 159.80 1 917.90 3.61%
31.10.2014 50 557.40 55 593.40 -5 036.00 -9.06% 48 154.90 2 402.50 4.99%
30.09.2014 55 593.40 50 155.10 5 438.30 10.84% 54 742.30 851.10 1.55%
31.08.2014 50 155.10 55 918.20 -5 763.10 -10.31% 50 112.50 42.60 0.09%
31.07.2014 55 918.20 55 840.20 78.00 0.14% 56 803.90 - 885.70 -1.56%
30.06.2014 55 840.20 57 811.70 -1 971.50 -3.41% 54 792.50 1 047.70 1.91%
31.05.2014 57 811.70 51 522.20 6 289.50 12.21% 56 530.70 1 281.00 2.27%
30.04.2014 51 522.20 55 343.60 -3 821.40 -6.90% 50 042.20 1 480.00 2.96%
31.03.2014 55 343.60 47 768.00 7 575.60 15.86% 56 374.30 -1 030.70 -1.83%
28.02.2014 47 768.00 41 632.50 6 135.50 14.74% 48 293.90 - 525.90 -1.09%
31.01.2014 41 632.50 43 599.10 -1 966.60 -4.51% 43 522.60 -1 890.10 -4.34%
31.12.2013 43 599.10 53 159.80 -9 560.70 -17.98% 43 235.00 364.10 0.84%
30.11.2013 53 159.80 48 154.90 5 004.90 10.39% 53 086.70 73.10 0.14%
31.10.2013 48 154.90 54 742.30 -6 587.40 -12.03% 47 765.20 389.70 0.82%
30.09.2013 54 742.30 50 112.50 4 629.80 9.24% 51 612.50 3 129.80 6.06%
31.08.2013 50 112.50 56 803.90 -6 691.40 -11.78% 48 897.70 1 214.80 2.48%
31.07.2013 56 803.90 54 792.50 2 011.40 3.67% 54 777.10 2 026.80 3.70%
30.06.2013 54 792.50 56 530.70 -1 738.20 -3.07% 59 480.00 -4 687.50 -7.88%
31.05.2013 56 530.70 50 042.20 6 488.50 12.97% 53 940.20 2 590.50 4.80%
30.04.2013 50 042.20 56 374.30 -6 332.10 -11.23% 47 227.50 2 814.70 5.96%
31.03.2013 56 374.30 48 293.90 8 080.40 16.73% 52 928.70 3 445.60 6.51%
28.02.2013 48 293.90 43 522.60 4 771.30 10.96% 46 663.70 1 630.20 3.49%
31.01.2013 43 522.60 43 235.00 287.60 0.67% 33 074.40 10 448.20 31.59%
31.12.2012 43 235.00 53 086.70 -9 851.70 -18.56% 39 337.20 3 897.80 9.91%
30.11.2012 53 086.70 47 765.20 5 321.50 11.14% 46 836.30 6 250.40 13.35%
31.10.2012 47 765.20 51 612.50 -3 847.30 -7.45% 48 950.80 -1 185.60 -2.42%
30.09.2012 51 612.50 48 897.70 2 714.80 5.55% 42 369.40 9 243.10 21.82%
31.08.2012 48 897.70 54 777.10 -5 879.40 -10.73% 48 273.50 624.20 1.29%
31.07.2012 54 777.10 59 480.00 -4 702.90 -7.91% 47 336.90 7 440.20 15.72%
30.06.2012 59 480.00 53 940.20 5 539.80 10.27% 43 782.00 15 698.00 35.85%
31.05.2012 53 940.20 47 227.50 6 712.70 14.21% 46 084.10 7 856.10 17.05%
30.04.2012 47 227.50 52 928.70 -5 701.20 -10.77% 50 803.40 -3 575.90 -7.04%
31.03.2012 52 928.70 46 663.70 6 265.00 13.43% 38 854.00 14 074.70 36.22%
29.02.2012 46 663.70 33 074.40 13 589.30 41.09% 38 409.40 8 254.30 21.49%
31.01.2012 33 074.40 39 337.20 -6 262.80 -15.92% 33 980.30 - 905.90 -2.67%
31.12.2011 39 337.20 46 836.30 -7 499.10 -16.01% 31 958.00 7 379.20 23.09%
30.11.2011 46 836.30 48 950.80 -2 114.50 -4.32% 38 140.20 8 696.10 22.80%
31.10.2011 48 950.80 42 369.40 6 581.40 15.53% 40 948.00 8 002.80 19.54%
30.09.2011 42 369.40 48 273.50 -5 904.10 -12.23% 32 210.90 10 158.50 31.54%
31.08.2011 48 273.50 47 336.90 936.60 1.98% 38 227.00 10 046.50 26.28%
31.07.2011 47 336.90 43 782.00 3 554.90 8.12% 39 417.40 7 919.50 20.09%
30.06.2011 43 782.00 46 084.10 -2 302.10 -5.00% 36 718.80 7 063.20 19.24%
31.05.2011 46 084.10 50 803.40 -4 719.30 -9.29% 41 691.80 4 392.30 10.54%
30.04.2011 50 803.40 38 854.00 11 949.40 30.75% 42 114.60 8 688.80 20.63%
31.03.2011 38 854.00 38 409.40 444.60 1.16% 34 152.80 4 701.20 13.77%
28.02.2011 38 409.40 33 980.30 4 429.10 13.03% 34 831.70 3 577.70 10.27%
31.01.2011 33 980.30 31 958.00 2 022.30 6.33% 23 453.80 10 526.50 44.88%
31.12.2010 31 958.00 38 140.20 -6 182.20 -16.21% 28 722.60 3 235.40 11.26%
30.11.2010 38 140.20 40 948.00 -2 807.80 -6.86% 39 104.70 - 964.50 -2.47%
31.10.2010 40 948.00 32 210.90 8 737.10 27.12% 40 204.50 743.50 1.85%
30.09.2010 32 210.90 38 227.00 -6 016.10 -15.74% 32 987.20 - 776.30 -2.35%
31.08.2010 38 227.00 39 417.40 -1 190.40 -3.02% 37 770.30 456.70 1.21%
31.07.2010 39 417.40 36 718.80 2 698.60 7.35% 33 608.20 5 809.20 17.29%
30.06.2010 36 718.80 41 691.80 -4 973.00 -11.93% 28 369.90 8 348.90 29.43%
31.05.2010 41 691.80 42 114.60 - 422.80 -1.00% 19 618.80 22 073.00 112.51%
30.04.2010 42 114.60 34 152.80 7 961.80 23.31% 21 090.60 21 024.00 99.68%
31.03.2010 34 152.80 34 831.70 - 678.90 -1.95% 15 006.40 19 146.40 127.59%
28.02.2010 34 831.70 23 453.80 11 377.90 48.51% 33 454.60 1 377.10 4.12%
31.01.2010 23 453.80 28 722.60 -5 268.80 -18.34% 24 793.30 -1 339.50 -5.40%
31.12.2009 28 722.60 39 104.70 -10 382.10 -26.55% 24 311.30 4 411.30 18.14%
30.11.2009 39 104.70 40 204.50 -1 099.80 -2.74% 34 121.60 4 983.10 14.60%
31.10.2009 40 204.50 32 987.20 7 217.30 21.88% 36 365.40 3 839.10 10.56%
30.09.2009 32 987.20 37 770.30 -4 783.10 -12.66% 29 130.50 3 856.70 13.24%
31.08.2009 37 770.30 33 608.20 4 162.10 12.38% 33 950.40 3 819.90 11.25%
31.07.2009 33 608.20 28 369.90 5 238.30 18.46% 39 068.60 -5 460.40 -13.98%
30.06.2009 28 369.90 19 618.80 8 751.10 44.61% 31 407.70 -3 037.80 -9.67%
31.05.2009 19 618.80 21 090.60 -1 471.80 -6.98% 36 380.20 -16 761.40 -46.07%
30.04.2009 21 090.60 15 006.40 6 084.20 40.54% 39 269.30 -18 178.70 -46.29%
31.03.2009 15 006.40 33 454.60 -18 448.20 -55.14% 27 683.20 -12 676.80 -45.79%
28.02.2009 33 454.60 24 793.30 8 661.30 34.93% 29 972.90 3 481.70 11.62%
31.01.2009 24 793.30 24 311.30 482.00 1.98% 22 758.20 2 035.10 8.94%
31.12.2008 24 311.30 34 121.60 -9 810.30 -28.75% 22 200.50 2 110.80 9.51%
30.11.2008 34 121.60 36 365.40 -2 243.80 -6.17% 31 010.10 3 111.50 10.03%
31.10.2008 36 365.40 29 130.50 7 234.90 24.84% 33 451.20 2 914.20 8.71%
30.09.2008 29 130.50 33 950.40 -4 819.90 -14.20% 26 505.00 2 625.50 9.91%
31.08.2008 33 950.40 39 068.60 -5 118.20 -13.10% 33 387.50 562.90 1.69%
31.07.2008 39 068.60 31 407.70 7 660.90 24.39% 36 991.50 2 077.10 5.62%
30.06.2008 31 407.70 36 380.20 -4 972.50 -13.67% 29 452.20 1 955.50 6.64%
31.05.2008 36 380.20 39 269.30 -2 889.10 -7.36% 32 834.40 3 545.80 10.80%
30.04.2008 39 269.30 27 683.20 11 586.10 41.85% 36 694.90 2 574.40 7.02%
31.03.2008 27 683.20 29 972.90 -2 289.70 -7.64% 25 753.00 1 930.20 7.50%
29.02.2008 29 972.90 22 758.20 7 214.70 31.70% 27 254.60 2 718.30 9.97%
31.01.2008 22 758.20 22 200.50 557.70 2.51% 22 657.50 100.70 0.44%
31.12.2007 22 200.50 31 010.10 -8 809.60 -28.41% 19 997.70 2 202.80 11.02%
30.11.2007 31 010.10 33 451.20 -2 441.10 -7.30% 28 626.10 2 384.00 8.33%
31.10.2007 33 451.20 26 505.00 6 946.20 26.21% 29 971.80 3 479.40 11.61%
30.09.2007 26 505.00 33 387.50 -6 882.50 -20.61% 23 544.60 2 960.40 12.57%
31.08.2007 33 387.50 36 991.50 -3 604.00 -9.74% 27 821.10 5 566.40 20.01%
31.07.2007 36 991.50 29 452.20 7 539.30 25.60% 33 170.10 3 821.40 11.52%
30.06.2007 29 452.20 32 834.40 -3 382.20 -10.30% 25 522.20 3 930.00 15.40%
31.05.2007 32 834.40 36 694.90 -3 860.50 -10.52% 28 530.40 4 304.00 15.09%
30.04.2007 36 694.90 25 753.00 10 941.90 42.49% 32 662.30 4 032.60 12.35%
31.03.2007 25 753.00 27 254.60 -1 501.60 -5.51% 22 941.20 2 811.80 12.26%
28.02.2007 27 254.60 22 657.50 4 597.10 20.29% 26 660.60 594.00 2.23%
31.01.2007 22 657.50 19 997.70 2 659.80 13.30% 21 338.20 1 319.30 6.18%
31.12.2006 19 997.70 28 626.10 -8 628.40 -30.14% 17 898.30 2 099.40 11.73%
30.11.2006 28 626.10 29 971.80 -1 345.70 -4.49% 22 960.00 5 666.10 24.68%
31.10.2006 29 971.80 23 544.60 6 427.20 27.30% 26 409.90 3 561.90 13.49%
30.09.2006 23 544.60 27 821.10 -4 276.50 -15.37% 22 774.10 770.50 3.38%
31.08.2006 27 821.10 33 170.10 -5 349.00 -16.13% 25 887.00 1 934.10 7.47%
31.07.2006 33 170.10 25 522.20 7 647.90 29.97% 25 294.80 7 875.30 31.13%
30.06.2006 25 522.20 28 530.40 -3 008.20 -10.54% 25 069.30 452.90 1.81%
31.05.2006 28 530.40 32 662.30 -4 131.90 -12.65% 25 328.00 3 202.40 12.64%
30.04.2006 32 662.30 22 941.20 9 721.10 42.37% 25 637.10 7 025.20 27.40%
31.03.2006 22 941.20 26 660.60 -3 719.40 -13.95% 20 237.00 2 704.20 13.36%
28.02.2006 26 660.60 21 338.20 5 322.40 24.94% 17 591.70 9 068.90 51.55%
31.01.2006 21 338.20 17 898.30 3 439.90 19.22% 14 233.10 7 105.10 49.92%
31.12.2005 17 898.30 22 960.00 -5 061.70 -22.05% 16 056.20 1 842.10 11.47%
30.11.2005 22 960.00 26 409.90 -3 449.90 -13.06% 21 211.80 1 748.20 8.24%
31.10.2005 26 409.90 22 774.10 3 635.80 15.96% 21 287.30 5 122.60 24.06%
30.09.2005 22 774.10 25 887.00 -3 112.90 -12.02% 20 478.00 2 296.10 11.21%
31.08.2005 25 887.00 25 294.80 592.20 2.34% 21 459.70 4 427.30 20.63%
31.07.2005 25 294.80 25 069.30 225.50 0.90% 21 615.50 3 679.30 17.02%
30.06.2005 25 069.30 25 328.00 - 258.70 -1.02% 21 986.80 3 082.50 14.02%
31.05.2005 25 328.00 25 637.10 - 309.10 -1.21% 21 412.30 3 915.70 18.29%
30.04.2005 25 637.10 20 237.00 5 400.10 26.68% 19 405.80 6 231.30 32.11%
31.03.2005 20 237.00 17 591.70 2 645.30 15.04% 19 411.20 825.80 4.25%
28.02.2005 17 591.70 14 233.10 3 358.60 23.60% 16 440.20 1 151.50 7.00%
31.01.2005 14 233.10 16 056.20 -1 823.10 -11.35% 15 585.80 -1 352.70 -8.68%
31.12.2004 16 056.20 21 211.80 -5 155.60 -24.31% 14 766.60 1 289.60 8.73%
30.11.2004 21 211.80 21 287.30 -75.50 -0.35% 20 209.40 1 002.40 4.96%
31.10.2004 21 287.30 20 478.00 809.30 3.95% 21 810.70 - 523.40 -2.40%
30.09.2004 20 478.00 21 459.70 - 981.70 -4.57% 18 697.40 1 780.60 9.52%
31.08.2004 21 459.70 21 615.50 - 155.80 -0.72% 20 522.60 937.10 4.57%
31.07.2004 21 615.50 21 986.80 - 371.30 -1.69% 20 790.90 824.60 3.97%
30.06.2004 21 986.80 21 412.30 574.50 2.68% 19 620.90 2 365.90 12.06%
31.05.2004 21 412.30 19 405.80 2 006.50 10.34% 21 421.20 -8.90 -0.04%
30.04.2004 19 405.80 19 411.20 -5.40 -0.03% 22 172.20 -2 766.40 -12.48%
31.03.2004 19 411.20 16 440.20 2 971.00 18.07% 16 519.90 2 891.30 17.50%
29.02.2004 16 440.20 15 585.80 854.40 5.48% 14 558.60 1 881.60 12.92%
31.01.2004 15 585.80 14 766.60 819.20 5.55% 12 624.20 2 961.60 23.46%
31.12.2003 14 766.60 20 209.40 -5 442.80 -26.93% 11 812.90 2 953.70 25.00%
30.11.2003 20 209.40 21 810.70 -1 601.30 -7.34% 13 715.30 6 494.10 47.35%
31.10.2003 21 810.70 18 697.40 3 113.30 16.65% 14 942.20 6 868.50 45.97%
30.09.2003 18 697.40 20 522.60 -1 825.20 -8.89% 13 048.70 5 648.70 43.29%
31.08.2003 20 522.60 20 790.90 - 268.30 -1.29% 12 968.50 7 554.10 58.25%
31.07.2003 20 790.90 19 620.90 1 170.00 5.96% 14 991.50 5 799.40 38.68%
30.06.2003 19 620.90 21 421.20 -1 800.30 -8.40% 15 455.50 4 165.40 26.95%
31.05.2003 21 421.20 22 172.20 - 751.00 -3.39% 14 485.30 6 935.90 47.88%
30.04.2003 22 172.20 16 519.90 5 652.30 34.22% 13 517.90 8 654.30 64.02%
31.03.2003 16 519.90 14 558.60 1 961.30 13.47% 11 323.40 5 196.50 45.89%
28.02.2003 14 558.60 12 624.20 1 934.40 15.32% 11 694.40 2 864.20 24.49%
31.01.2003 12 624.20 11 812.90 811.30 6.87% 9 416.20 3 208.00 34.07%
31.12.2002 11 812.90 13 715.30 -1 902.40 -13.87% - - -
30.11.2002 13 715.30 14 942.20 -1 226.90 -8.21% - - -
31.10.2002 14 942.20 13 048.70 1 893.50 14.51% - - -
30.09.2002 13 048.70 12 968.50 80.20 0.62% - - -
31.08.2002 12 968.50 14 991.50 -2 023.00 -13.49% - - -
31.07.2002 14 991.50 15 455.50 - 464.00 -3.00% - - -
30.06.2002 15 455.50 14 485.30 970.20 6.70% - - -
31.05.2002 14 485.30 13 517.90 967.40 7.16% - - -
30.04.2002 13 517.90 11 323.40 2 194.50 19.38% - - -
31.03.2002 11 323.40 11 694.40 - 371.00 -3.17% - - -
28.02.2002 11 694.40 9 416.20 2 278.20 24.19% - - -
31.01.2002 9 416.20 - - - - - -

Graf jako obrázek

VZDĚLÁVÁNÍ - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
VZDĚLÁVÁNÍ (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
VZDĚLÁVÁNÍ (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
VZDĚLÁVÁNÍ (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
VZDĚLÁVÁNÍ (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
VZDĚLÁVÁNÍ (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
VZDĚLÁVÁNÍ (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
VZDĚLÁVÁNÍ (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR))
VZDĚLÁVÁNÍ (SOPR=100, měsíční data)
VZDĚLÁVÁNÍ (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR))
VZDĚLÁVÁNÍ (Předchozí období=100, měsíční data)
VZDĚLÁVÁNÍ (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
VZDĚLÁVÁNÍ (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
VZDĚLÁVÁNÍ (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
Vzdělávání (částečné navázání) (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE)-podrobné_pokračování (Kč+cizí měna))
VZDĚLÁVÁNÍ (SE SELHÁNÍM) (Klientské úvěry se selháním podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
VZDĚLÁVÁNÍ (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
VZDĚLÁVÁNÍ (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
VZDĚLÁVÁNÍ (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
VZDĚLÁVÁNÍ (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR))
Vzdělávání (částečné navázání) (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné_pokračování (Kč+cizí měna))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.