VZDĚLÁVÁNÍ (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč)) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat VZDĚLÁVÁNÍ (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč)) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Klientské úvěry podle odvětvového hlediska (CZ_NACE) - sekce (1162)
- Klientské vklady podle odvětvového hlediska (CZ_NACE) - sekce (1167)
- Neživotní pojištění podle odvětví
- Životní pojištění podle odvětví
31.03.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Vzdělávání, Stav (zůstatek)
- Klientské úvěry podle časového hlediska (1160)
- Klientské úvěry podle druhového/účelového hlediska (1161)
- Klientské úvěry podle sektorového hlediska (1053)
31.03.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Celkem, podle druhu - Ostatní vklady a přijaté úvěry
31.03.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Celkem, CZK, podle druhu - Ostatní vklady a přijaté úvěry
31.03.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Celkem, EUR, podle druhu - Ostatní vklady a přijaté úvěry
31.03.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Rezidenti - Domácnosti, Celkem, podle druhu - Ostatní vklady a přijaté úvěry
31.03.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, Vzdělávání
31.03.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Nefinanční podniky (S.11), Syndikované úvěry
31.03.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Rezidenti - Domácnosti, Celkem, podle způsobu ukončení - Vklady se splatností
31.03.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Rezidenti - Domácnosti, Celkem, podle způsobu ukončení - Vklady s výpovědní lhůtou
31.03.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Rezidenti - Domácnosti, Celkem, podle druhu - Termínové vklady včetně vkladových certifikátů
31.03.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Rezidenti - Domácnosti, Celkem, podle druhu - Úsporné vklady
31.03.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Rezidenti - Domácnosti, Celkem, podle druhu - Vklady ve stavebním spoření
31.03.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Rezidenti - Domácnosti, Celkem, CZK, podle druhu - Úsporné vklady

Graf hodnot, Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč) - VZDĚLÁVÁNÍ - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.08.2011 2 242.00
Min 31.01.2002 123.80

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.11.2015 1 568.00 1 457.20 110.80 7.60% 1 304.40 263.60 20.21%
31.10.2015 1 457.20 1 432.70 24.50 1.71% 1 326.70 130.50 9.84%
30.09.2015 1 432.70 1 373.90 58.80 4.28% 1 386.80 45.90 3.31%
31.08.2015 1 373.90 1 367.60 6.30 0.46% 1 371.50 2.40 0.17%
31.07.2015 1 367.60 1 387.40 -19.80 -1.43% 1 362.90 4.70 0.34%
30.06.2015 1 387.40 1 359.20 28.20 2.07% 1 393.80 -6.40 -0.46%
31.05.2015 1 359.20 1 322.10 37.10 2.81% 1 398.10 -38.90 -2.78%
30.04.2015 1 322.10 1 331.20 -9.10 -0.68% 1 390.80 -68.70 -4.94%
31.03.2015 1 331.20 1 249.60 81.60 6.53% 1 467.30 - 136.10 -9.28%
28.02.2015 1 249.60 1 275.20 -25.60 -2.01% 1 462.20 - 212.60 -14.54%
31.01.2015 1 275.20 1 299.60 -24.40 -1.88% 1 411.90 - 136.70 -9.68%
31.12.2014 1 299.60 1 304.40 -4.80 -0.37% 1 477.70 - 178.10 -12.05%
30.11.2014 1 304.40 1 326.70 -22.30 -1.68% 1 448.80 - 144.40 -9.97%
31.10.2014 1 326.70 1 386.80 -60.10 -4.33% 1 395.50 -68.80 -4.93%
30.09.2014 1 386.80 1 371.50 15.30 1.12% 1 367.20 19.60 1.43%
31.08.2014 1 371.50 1 362.90 8.60 0.63% 1 346.30 25.20 1.87%
31.07.2014 1 362.90 1 393.80 -30.90 -2.22% 1 371.50 -8.60 -0.63%
30.06.2014 1 393.80 1 398.10 -4.30 -0.31% 1 349.40 44.40 3.29%
31.05.2014 1 398.10 1 390.80 7.30 0.52% 1 327.40 70.70 5.33%
30.04.2014 1 390.80 1 467.30 -76.50 -5.21% 1 313.50 77.30 5.88%
31.03.2014 1 467.30 1 462.20 5.10 0.35% 1 357.40 109.90 8.10%
28.02.2014 1 462.20 1 411.90 50.30 3.56% 1 200.90 261.30 21.76%
31.01.2014 1 411.90 1 477.70 -65.80 -4.45% 1 200.40 211.50 17.62%
31.12.2013 1 477.70 1 448.80 28.90 1.99% 1 189.90 287.80 24.19%
30.11.2013 1 448.80 1 395.50 53.30 3.82% 1 105.80 343.00 31.02%
31.10.2013 1 395.50 1 367.20 28.30 2.07% 1 137.70 257.80 22.66%
30.09.2013 1 367.20 1 346.30 20.90 1.55% 1 075.50 291.70 27.12%
31.08.2013 1 346.30 1 371.50 -25.20 -1.84% 1 062.80 283.50 26.67%
31.07.2013 1 371.50 1 349.40 22.10 1.64% 1 050.10 321.40 30.61%
30.06.2013 1 349.40 1 327.40 22.00 1.66% 1 028.90 320.50 31.15%
31.05.2013 1 327.40 1 313.50 13.90 1.06% 1 028.00 299.40 29.12%
30.04.2013 1 313.50 1 357.40 -43.90 -3.23% 1 042.40 271.10 26.01%
31.03.2013 1 357.40 1 200.90 156.50 13.03% 1 066.60 290.80 27.26%
28.02.2013 1 200.90 1 200.40 0.50 0.04% 1 088.30 112.60 10.35%
31.01.2013 1 200.40 1 189.90 10.50 0.88% 1 092.80 107.60 9.85%
31.12.2012 1 189.90 1 105.80 84.10 7.61% 1 103.30 86.60 7.85%
30.11.2012 1 105.80 1 137.70 -31.90 -2.80% 1 164.80 -59.00 -5.07%
31.10.2012 1 137.70 1 075.50 62.20 5.78% 1 173.90 -36.20 -3.08%
30.09.2012 1 075.50 1 062.80 12.70 1.19% 1 154.00 -78.50 -6.80%
31.08.2012 1 062.80 1 050.10 12.70 1.21% 2 242.00 -1 179.20 -52.60%
31.07.2012 1 050.10 1 028.90 21.20 2.06% 2 200.80 -1 150.70 -52.29%
30.06.2012 1 028.90 1 028.00 0.90 0.09% 2 181.90 -1 153.00 -52.84%
31.05.2012 1 028.00 1 042.40 -14.40 -1.38% 2 052.90 -1 024.90 -49.92%
30.04.2012 1 042.40 1 066.60 -24.20 -2.27% 2 085.90 -1 043.50 -50.03%
31.03.2012 1 066.60 1 088.30 -21.70 -1.99% 1 983.80 - 917.20 -46.23%
29.02.2012 1 088.30 1 092.80 -4.50 -0.41% 1 982.80 - 894.50 -45.11%
31.01.2012 1 092.80 1 103.30 -10.50 -0.95% 1 951.10 - 858.30 -43.99%
31.12.2011 1 103.30 1 164.80 -61.50 -5.28% 1 937.90 - 834.60 -43.07%
30.11.2011 1 164.80 1 173.90 -9.10 -0.78% 1 989.00 - 824.20 -41.44%
31.10.2011 1 173.90 1 154.00 19.90 1.72% 1 978.50 - 804.60 -40.67%
30.09.2011 1 154.00 2 242.00 -1 088.00 -48.53% 2 016.20 - 862.20 -42.76%
31.08.2011 2 242.00 2 200.80 41.20 1.87% 1 907.80 334.20 17.52%
31.07.2011 2 200.80 2 181.90 18.90 0.87% 1 689.60 511.20 30.26%
30.06.2011 2 181.90 2 052.90 129.00 6.28% 1 650.10 531.80 32.23%
31.05.2011 2 052.90 2 085.90 -33.00 -1.58% 1 315.90 737.00 56.01%
30.04.2011 2 085.90 1 983.80 102.10 5.15% 1 218.60 867.30 71.17%
31.03.2011 1 983.80 1 982.80 1.00 0.05% 1 219.60 764.20 62.66%
28.02.2011 1 982.80 1 951.10 31.70 1.62% 1 193.10 789.70 66.19%
31.01.2011 1 951.10 1 937.90 13.20 0.68% 1 222.00 729.10 59.66%
31.12.2010 1 937.90 1 989.00 -51.10 -2.57% 1 009.50 928.40 91.97%
30.11.2010 1 989.00 1 978.50 10.50 0.53% 1 026.50 962.50 93.77%
31.10.2010 1 978.50 2 016.20 -37.70 -1.87% 1 034.70 943.80 91.21%
30.09.2010 2 016.20 1 907.80 108.40 5.68% 1 021.70 994.50 97.34%
31.08.2010 1 907.80 1 689.60 218.20 12.91% 1 041.20 866.60 83.23%
31.07.2010 1 689.60 1 650.10 39.50 2.39% 1 031.30 658.30 63.83%
30.06.2010 1 650.10 1 315.90 334.20 25.40% 1 022.00 628.10 61.46%
31.05.2010 1 315.90 1 218.60 97.30 7.98% 682.00 633.90 92.95%
30.04.2010 1 218.60 1 219.60 -1.00 -0.08% 754.90 463.70 61.43%
31.03.2010 1 219.60 1 193.10 26.50 2.22% 729.40 490.20 67.21%
28.02.2010 1 193.10 1 222.00 -28.90 -2.36% 965.40 227.70 23.59%
31.01.2010 1 222.00 1 009.50 212.50 21.05% 973.00 249.00 25.59%
31.12.2009 1 009.50 1 026.50 -17.00 -1.66% 762.60 246.90 32.38%
30.11.2009 1 026.50 1 034.70 -8.20 -0.79% 920.40 106.10 11.53%
31.10.2009 1 034.70 1 021.70 13.00 1.27% 895.50 139.20 15.54%
30.09.2009 1 021.70 1 041.20 -19.50 -1.87% 1 148.40 - 126.70 -11.03%
31.08.2009 1 041.20 1 031.30 9.90 0.96% 1 145.60 - 104.40 -9.11%
31.07.2009 1 031.30 1 022.00 9.30 0.91% 1 108.10 -76.80 -6.93%
30.06.2009 1 022.00 682.00 340.00 49.85% 1 046.50 -24.50 -2.34%
31.05.2009 682.00 754.90 -72.90 -9.66% 896.20 - 214.20 -23.90%
30.04.2009 754.90 729.40 25.50 3.50% 791.30 -36.40 -4.60%
31.03.2009 729.40 965.40 - 236.00 -24.45% 816.80 -87.40 -10.70%
28.02.2009 965.40 973.00 -7.60 -0.78% 683.80 281.60 41.18%
31.01.2009 973.00 762.60 210.40 27.59% 683.90 289.10 42.27%
31.12.2008 762.60 920.40 - 157.80 -17.14% 629.10 133.50 21.22%
30.11.2008 920.40 895.50 24.90 2.78% 766.80 153.60 20.03%
31.10.2008 895.50 1 148.40 - 252.90 -22.02% 814.50 81.00 9.94%
30.09.2008 1 148.40 1 145.60 2.80 0.24% 811.30 337.10 41.55%
31.08.2008 1 145.60 1 108.10 37.50 3.38% 678.80 466.80 68.77%
31.07.2008 1 108.10 1 046.50 61.60 5.89% 637.00 471.10 73.96%
30.06.2008 1 046.50 896.20 150.30 16.77% 688.60 357.90 51.98%
31.05.2008 896.20 791.30 104.90 13.26% 700.40 195.80 27.96%
30.04.2008 791.30 816.80 -25.50 -3.12% 683.40 107.90 15.79%
31.03.2008 816.80 683.80 133.00 19.45% 688.90 127.90 18.57%
29.02.2008 683.80 683.90 -0.10 -0.01% 650.30 33.50 5.15%
31.01.2008 683.90 629.10 54.80 8.71% 635.40 48.50 7.63%
31.12.2007 629.10 766.80 - 137.70 -17.96% 637.40 -8.30 -1.30%
30.11.2007 766.80 814.50 -47.70 -5.86% 621.70 145.10 23.34%
31.10.2007 814.50 811.30 3.20 0.39% 627.90 186.60 29.72%
30.09.2007 811.30 678.80 132.50 19.52% 639.90 171.40 26.79%
31.08.2007 678.80 637.00 41.80 6.56% 630.00 48.80 7.75%
31.07.2007 637.00 688.60 -51.60 -7.49% 641.50 -4.50 -0.70%
30.06.2007 688.60 700.40 -11.80 -1.68% 628.60 60.00 9.54%
31.05.2007 700.40 683.40 17.00 2.49% 612.50 87.90 14.35%
30.04.2007 683.40 688.90 -5.50 -0.80% 625.10 58.30 9.33%
31.03.2007 688.90 650.30 38.60 5.94% 612.60 76.30 12.46%
28.02.2007 650.30 635.40 14.90 2.34% 575.80 74.50 12.94%
31.01.2007 635.40 637.40 -2.00 -0.31% 554.80 80.60 14.53%
31.12.2006 637.40 621.70 15.70 2.53% 553.90 83.50 15.07%
30.11.2006 621.70 627.90 -6.20 -0.99% 503.10 118.60 23.57%
31.10.2006 627.90 639.90 -12.00 -1.88% 522.00 105.90 20.29%
30.09.2006 639.90 630.00 9.90 1.57% 510.20 129.70 25.42%
31.08.2006 630.00 641.50 -11.50 -1.79% 454.30 175.70 38.67%
31.07.2006 641.50 628.60 12.90 2.05% 455.50 186.00 40.83%
30.06.2006 628.60 612.50 16.10 2.63% 425.00 203.60 47.91%
31.05.2006 612.50 625.10 -12.60 -2.02% 431.70 180.80 41.88%
30.04.2006 625.10 612.60 12.50 2.04% 435.40 189.70 43.57%
31.03.2006 612.60 575.80 36.80 6.39% 432.50 180.10 41.64%
28.02.2006 575.80 554.80 21.00 3.79% 413.80 162.00 39.15%
31.01.2006 554.80 553.90 0.90 0.16% 404.10 150.70 37.29%
31.12.2005 553.90 503.10 50.80 10.10% 437.10 116.80 26.72%
30.11.2005 503.10 522.00 -18.90 -3.62% 422.50 80.60 19.08%
31.10.2005 522.00 510.20 11.80 2.31% 440.60 81.40 18.47%
30.09.2005 510.20 454.30 55.90 12.30% 450.70 59.50 13.20%
31.08.2005 454.30 455.50 -1.20 -0.26% 445.50 8.80 1.98%
31.07.2005 455.50 425.00 30.50 7.18% 438.30 17.20 3.92%
30.06.2005 425.00 431.70 -6.70 -1.55% 432.40 -7.40 -1.71%
31.05.2005 431.70 435.40 -3.70 -0.85% 440.80 -9.10 -2.06%
30.04.2005 435.40 432.50 2.90 0.67% 434.80 0.60 0.14%
31.03.2005 432.50 413.80 18.70 4.52% 424.20 8.30 1.96%
28.02.2005 413.80 404.10 9.70 2.40% 443.30 -29.50 -6.65%
31.01.2005 404.10 437.10 -33.00 -7.55% 436.60 -32.50 -7.44%
31.12.2004 437.10 422.50 14.60 3.46% 441.80 -4.70 -1.06%
30.11.2004 422.50 440.60 -18.10 -4.11% 427.40 -4.90 -1.15%
31.10.2004 440.60 450.70 -10.10 -2.24% 441.50 -0.90 -0.20%
30.09.2004 450.70 445.50 5.20 1.17% 440.00 10.70 2.43%
31.08.2004 445.50 438.30 7.20 1.64% 442.50 3.00 0.68%
31.07.2004 438.30 432.40 5.90 1.36% 440.90 -2.60 -0.59%
30.06.2004 432.40 440.80 -8.40 -1.91% 441.40 -9.00 -2.04%
31.05.2004 440.80 434.80 6.00 1.38% 452.20 -11.40 -2.52%
30.04.2004 434.80 424.20 10.60 2.50% 453.20 -18.40 -4.06%
31.03.2004 424.20 443.30 -19.10 -4.31% 524.00 -99.80 -19.05%
29.02.2004 443.30 436.60 6.70 1.53% 477.80 -34.50 -7.22%
31.01.2004 436.60 441.80 -5.20 -1.18% 484.80 -48.20 -9.94%
31.12.2003 441.80 427.40 14.40 3.37% 460.70 -18.90 -4.10%
30.11.2003 427.40 441.50 -14.10 -3.19% 570.20 - 142.80 -25.04%
31.10.2003 441.50 440.00 1.50 0.34% 562.70 - 121.20 -21.54%
30.09.2003 440.00 442.50 -2.50 -0.56% 514.20 -74.20 -14.43%
31.08.2003 442.50 440.90 1.60 0.36% 205.00 237.50 115.85%
31.07.2003 440.90 441.40 -0.50 -0.11% 156.60 284.30 181.55%
30.06.2003 441.40 452.20 -10.80 -2.39% 153.10 288.30 188.31%
31.05.2003 452.20 453.20 -1.00 -0.22% 241.20 211.00 87.48%
30.04.2003 453.20 524.00 -70.80 -13.51% 220.50 232.70 105.53%
31.03.2003 524.00 477.80 46.20 9.67% 286.20 237.80 83.09%
28.02.2003 477.80 484.80 -7.00 -1.44% 143.30 334.50 233.43%
31.01.2003 484.80 460.70 24.10 5.23% 123.80 361.00 291.60%
31.12.2002 460.70 570.20 - 109.50 -19.20% 337.10 123.60 36.67%
30.11.2002 570.20 562.70 7.50 1.33% 242.20 328.00 135.43%
31.10.2002 562.70 514.20 48.50 9.43% 1 016.50 - 453.80 -44.64%
30.09.2002 514.20 205.00 309.20 150.83% 1 669.40 -1 155.20 -69.20%
31.08.2002 205.00 156.60 48.40 30.91% 600.50 - 395.50 -65.86%
31.07.2002 156.60 153.10 3.50 2.29% 566.10 - 409.50 -72.34%
30.06.2002 153.10 241.20 -88.10 -36.53% 636.00 - 482.90 -75.93%
31.05.2002 241.20 220.50 20.70 9.39% 697.60 - 456.40 -65.42%
30.04.2002 220.50 286.20 -65.70 -22.96% 315.50 -95.00 -30.11%
31.03.2002 286.20 143.30 142.90 99.72% 294.70 -8.50 -2.88%
28.02.2002 143.30 123.80 19.50 15.75% 168.20 -24.90 -14.80%
31.01.2002 123.80 337.10 - 213.30 -63.27% 173.40 -49.60 -28.60%
31.12.2001 337.10 242.20 94.90 39.18% 186.10 151.00 81.14%
30.11.2001 242.20 1 016.50 - 774.30 -76.17% 178.60 63.60 35.61%
31.10.2001 1 016.50 1 669.40 - 652.90 -39.11% 188.00 828.50 440.69%
30.09.2001 1 669.40 600.50 1 068.90 178.00% 185.90 1 483.50 798.01%
31.08.2001 600.50 566.10 34.40 6.08% 184.60 415.90 225.30%
31.07.2001 566.10 636.00 -69.90 -10.99% 240.30 325.80 135.58%
30.06.2001 636.00 697.60 -61.60 -8.83% 183.70 452.30 246.22%
31.05.2001 697.60 315.50 382.10 121.11% 184.70 512.90 277.69%
30.04.2001 315.50 294.70 20.80 7.06% 177.20 138.30 78.05%
31.03.2001 294.70 168.20 126.50 75.21% 177.70 117.00 65.84%
28.02.2001 168.20 173.40 -5.20 -3.00% 183.20 -15.00 -8.19%
31.01.2001 173.40 186.10 -12.70 -6.82% 183.30 -9.90 -5.40%
31.12.2000 186.10 178.60 7.50 4.20% - - -
30.11.2000 178.60 188.00 -9.40 -5.00% - - -
31.10.2000 188.00 185.90 2.10 1.13% - - -
30.09.2000 185.90 184.60 1.30 0.70% - - -
31.08.2000 184.60 240.30 -55.70 -23.18% - - -
31.07.2000 240.30 183.70 56.60 30.81% - - -
30.06.2000 183.70 184.70 -1.00 -0.54% - - -
31.05.2000 184.70 177.20 7.50 4.23% - - -
30.04.2000 177.20 177.70 -0.50 -0.28% - - -
31.03.2000 177.70 183.20 -5.50 -3.00% - - -
29.02.2000 183.20 183.30 -0.10 -0.05% - - -
31.01.2000 183.30 - - - - - -

Graf jako obrázek

VZDĚLÁVÁNÍ - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
VZDĚLÁVÁNÍ (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
VZDĚLÁVÁNÍ (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
VZDĚLÁVÁNÍ (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
VZDĚLÁVÁNÍ (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
VZDĚLÁVÁNÍ (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
VZDĚLÁVÁNÍ (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
VZDĚLÁVÁNÍ (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR))
VZDĚLÁVÁNÍ (SOPR=100, měsíční data)
VZDĚLÁVÁNÍ (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR))
VZDĚLÁVÁNÍ (Předchozí období=100, měsíční data)
VZDĚLÁVÁNÍ (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
VZDĚLÁVÁNÍ (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
VZDĚLÁVÁNÍ (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
Vzdělávání (částečné navázání) (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE)-podrobné_pokračování (Kč+cizí měna))
VZDĚLÁVÁNÍ (SE SELHÁNÍM) (Klientské úvěry se selháním podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
VZDĚLÁVÁNÍ (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
VZDĚLÁVÁNÍ (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
VZDĚLÁVÁNÍ (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
VZDĚLÁVÁNÍ (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR))
Vzdělávání (částečné navázání) (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné_pokračování (Kč+cizí měna))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.