VZDĚLÁVÁNÍ, Kvartální součty - ekonomika ČNB

Aktualizace dat VZDĚLÁVÁNÍ (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč)) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Klientské úvěry podle odvětvového hlediska (CZ_NACE) - sekce (1162)
- Klientské vklady podle odvětvového hlediska (CZ_NACE) - sekce (1167)
- Neživotní pojištění podle odvětví
- Životní pojištění podle odvětví
31.03.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Vzdělávání, Stav (zůstatek)
- Klientské úvěry podle časového hlediska (1160)
- Klientské úvěry podle druhového/účelového hlediska (1161)
- Klientské úvěry podle sektorového hlediska (1053)
31.03.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Celkem, podle druhu - Ostatní vklady a přijaté úvěry
31.03.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Celkem, CZK, podle druhu - Ostatní vklady a přijaté úvěry
31.03.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Celkem, EUR, podle druhu - Ostatní vklady a přijaté úvěry
31.03.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Rezidenti - Domácnosti, Celkem, podle druhu - Ostatní vklady a přijaté úvěry
31.03.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, Vzdělávání
31.03.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Nefinanční podniky (S.11), Syndikované úvěry
31.03.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Rezidenti - Domácnosti, Celkem, podle způsobu ukončení - Vklady se splatností
31.03.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Rezidenti - Domácnosti, Celkem, podle způsobu ukončení - Vklady s výpovědní lhůtou
31.03.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Rezidenti - Domácnosti, Celkem, podle druhu - Termínové vklady včetně vkladových certifikátů
31.03.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Rezidenti - Domácnosti, Celkem, podle druhu - Úsporné vklady
31.03.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Rezidenti - Domácnosti, Celkem, podle druhu - Vklady ve stavebním spoření
31.03.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Rezidenti - Domácnosti, Celkem, CZK, podle druhu - Úsporné vklady

Graf hodnot, Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Kvartální součty

Zpět na základní časovou řadu VZDĚLÁVÁNÍ

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.10.2015 3 025.20 4 174.20 -1 149.00 -27.53% 3 930.70 - 905.50 -23.04%
01.07.2015 4 174.20 4 068.70 105.50 2.59% 4 121.20 53.00 1.29%
01.04.2015 4 068.70 3 856.00 212.70 5.52% 4 182.70 - 114.00 -2.73%
01.01.2015 3 856.00 3 930.70 -74.70 -1.90% 4 341.40 - 485.40 -11.18%
01.10.2014 3 930.70 4 121.20 - 190.50 -4.62% 4 322.00 - 391.30 -9.05%
01.07.2014 4 121.20 4 182.70 -61.50 -1.47% 4 085.00 36.20 0.89%
01.04.2014 4 182.70 4 341.40 - 158.70 -3.66% 3 990.30 192.40 4.82%
01.01.2014 4 341.40 4 322.00 19.40 0.45% 3 758.70 582.70 15.50%
01.10.2013 4 322.00 4 085.00 237.00 5.80% 3 433.40 888.60 25.88%
01.07.2013 4 085.00 3 990.30 94.70 2.37% 3 188.40 896.60 28.12%
01.04.2013 3 990.30 3 758.70 231.60 6.16% 3 099.30 891.00 28.75%
01.01.2013 3 758.70 3 433.40 325.30 9.47% 3 247.70 511.00 15.73%
01.10.2012 3 433.40 3 188.40 245.00 7.68% 3 442.00 -8.60 -0.25%
01.07.2012 3 188.40 3 099.30 89.10 2.87% 5 596.80 -2 408.40 -43.03%
01.04.2012 3 099.30 3 247.70 - 148.40 -4.57% 6 320.70 -3 221.40 -50.97%
01.01.2012 3 247.70 3 442.00 - 194.30 -5.64% 5 917.70 -2 670.00 -45.12%
01.10.2011 3 442.00 5 596.80 -2 154.80 -38.50% 5 905.40 -2 463.40 -41.71%
01.07.2011 5 596.80 6 320.70 - 723.90 -11.45% 5 613.60 -16.80 -0.30%
01.04.2011 6 320.70 5 917.70 403.00 6.81% 4 184.60 2 136.10 51.05%
01.01.2011 5 917.70 5 905.40 12.30 0.21% 3 634.70 2 283.00 62.81%
01.10.2010 5 905.40 5 613.60 291.80 5.20% 3 070.70 2 834.70 92.31%
01.07.2010 5 613.60 4 184.60 1 429.00 34.15% 3 094.20 2 519.40 81.42%
01.04.2010 4 184.60 3 634.70 549.90 15.13% 2 458.90 1 725.70 70.18%
01.01.2010 3 634.70 3 070.70 564.00 18.37% 2 667.80 966.90 36.24%
01.10.2009 3 070.70 3 094.20 -23.50 -0.76% 2 578.50 492.20 19.09%
01.07.2009 3 094.20 2 458.90 635.30 25.84% 3 402.10 - 307.90 -9.05%
01.04.2009 2 458.90 2 667.80 - 208.90 -7.83% 2 734.00 - 275.10 -10.06%
01.01.2009 2 667.80 2 578.50 89.30 3.46% 2 184.50 483.30 22.12%
01.10.2008 2 578.50 3 402.10 - 823.60 -24.21% 2 210.40 368.10 16.65%
01.07.2008 3 402.10 2 734.00 668.10 24.44% 2 127.10 1 275.00 59.94%
01.04.2008 2 734.00 2 184.50 549.50 25.15% 2 072.40 661.60 31.92%
01.01.2008 2 184.50 2 210.40 -25.90 -1.17% 1 974.60 209.90 10.63%
01.10.2007 2 210.40 2 127.10 83.30 3.92% 1 887.00 323.40 17.14%
01.07.2007 2 127.10 2 072.40 54.70 2.64% 1 911.40 215.70 11.28%
01.04.2007 2 072.40 1 974.60 97.80 4.95% 1 866.20 206.20 11.05%
01.01.2007 1 974.60 1 887.00 87.60 4.64% 1 743.20 231.40 13.27%
01.10.2006 1 887.00 1 911.40 -24.40 -1.28% 1 579.00 308.00 19.51%
01.07.2006 1 911.40 1 866.20 45.20 2.42% 1 420.00 491.40 34.61%
01.04.2006 1 866.20 1 743.20 123.00 7.06% 1 292.10 574.10 44.43%
01.01.2006 1 743.20 1 579.00 164.20 10.40% 1 250.40 492.80 39.41%
01.10.2005 1 579.00 1 420.00 159.00 11.20% 1 300.20 278.80 21.44%
01.07.2005 1 420.00 1 292.10 127.90 9.90% 1 334.50 85.50 6.41%
01.04.2005 1 292.10 1 250.40 41.70 3.33% 1 308.00 -15.90 -1.22%
01.01.2005 1 250.40 1 300.20 -49.80 -3.83% 1 304.10 -53.70 -4.12%
01.10.2004 1 300.20 1 334.50 -34.30 -2.57% 1 310.70 -10.50 -0.80%
01.07.2004 1 334.50 1 308.00 26.50 2.03% 1 323.40 11.10 0.84%
01.04.2004 1 308.00 1 304.10 3.90 0.30% 1 346.80 -38.80 -2.88%
01.01.2004 1 304.10 1 310.70 -6.60 -0.50% 1 486.60 - 182.50 -12.28%
01.10.2003 1 310.70 1 323.40 -12.70 -0.96% 1 593.60 - 282.90 -17.75%
01.07.2003 1 323.40 1 346.80 -23.40 -1.74% 875.80 447.60 51.11%
01.04.2003 1 346.80 1 486.60 - 139.80 -9.40% 614.80 732.00 119.06%
01.01.2003 1 486.60 1 593.60 - 107.00 -6.71% 553.30 933.30 168.68%
01.10.2002 1 593.60 875.80 717.80 81.96% 1 595.80 -2.20 -0.14%
01.07.2002 875.80 614.80 261.00 42.45% 2 836.00 -1 960.20 -69.12%
01.04.2002 614.80 553.30 61.50 11.12% 1 649.10 -1 034.30 -62.72%
01.01.2002 553.30 1 595.80 -1 042.50 -65.33% 636.30 -83.00 -13.04%
01.10.2001 1 595.80 2 836.00 -1 240.20 -43.73% 552.70 1 043.10 188.73%
01.07.2001 2 836.00 1 649.10 1 186.90 71.97% 610.80 2 225.20 364.31%
01.04.2001 1 649.10 636.30 1 012.80 159.17% 545.60 1 103.50 202.25%
01.01.2001 636.30 552.70 83.60 15.13% 544.20 92.10 16.92%
01.10.2000 552.70 610.80 -58.10 -9.51% - - -
01.07.2000 610.80 545.60 65.20 11.95% - - -
01.04.2000 545.60 544.20 1.40 0.26% - - -
01.01.2000 544.20 - - - - - -

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
VZDĚLÁVÁNÍ (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
VZDĚLÁVÁNÍ (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
VZDĚLÁVÁNÍ (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
VZDĚLÁVÁNÍ (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
VZDĚLÁVÁNÍ (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
VZDĚLÁVÁNÍ (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
VZDĚLÁVÁNÍ (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR))
VZDĚLÁVÁNÍ (SOPR=100, měsíční data)
VZDĚLÁVÁNÍ (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR))
VZDĚLÁVÁNÍ (Předchozí období=100, měsíční data)
VZDĚLÁVÁNÍ (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
VZDĚLÁVÁNÍ (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
VZDĚLÁVÁNÍ (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
Vzdělávání (částečné navázání) (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE)-podrobné_pokračování (Kč+cizí měna))
VZDĚLÁVÁNÍ (SE SELHÁNÍM) (Klientské úvěry se selháním podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
VZDĚLÁVÁNÍ (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
VZDĚLÁVÁNÍ (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
VZDĚLÁVÁNÍ (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
VZDĚLÁVÁNÍ (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR))
Vzdělávání (částečné navázání) (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné_pokračování (Kč+cizí měna))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.