VZDĚLÁVÁNÍ (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR)) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat VZDĚLÁVÁNÍ (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR)) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Klientské vklady podle odvětvového hlediska (CZ_NACE) - sekce (1167)
- Klientské úvěry podle odvětvového hlediska (CZ_NACE) - sekce (1162)
- Neživotní pojištění podle odvětví
- Životní pojištění podle odvětví
31.12.2023 Banky - Úrokové výnosy a náklady: Čtvrtletní, Celkem, podle produktů a sektorů, Náklady na vklady ostatní klienti
31.03.2024 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Stavy (zůstatek), M1 - Jednodenní vklady, Nefinanční podniky (S.11)
31.03.2024 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Stavy (zůstatek), M2 - Krátkodobé vklady, Nefinanční podniky (S.11)
31.03.2024 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M1 - Jednodenní vklady, Nefinanční podniky (S.11)
31.03.2024 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M2 - Krátkodobé vklady, Nefinanční podniky (S.11)
31.03.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Celkem, EUR, podle druhu - Termínové vklady včetně vkladových certifikátů
31.03.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Celkem, EUR, podle druhu - Úsporné vklady
- Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Celkem, EUR, podle druhu - Vklady ve stavebním spoření
31.03.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Celkem, EUR, podle druhu - Ostatní vklady a přijaté úvěry
31.03.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Celkem, EUR, podle způsobu ukončení - Vklady se splatností
31.03.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Celkem, EUR, podle způsobu ukončení - Vklady s výpovědní lhůtou
31.08.2023 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M3 - Repo operace, Nefinanční podniky (S.11)
31.08.2023 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Stavy (zůstatek), M3 - Repo operace, Nefinanční podniky (S.11)
31.03.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Vklady a úvěry přijaté od klientů celkem, Rezidenti a nerezidenti, EUR
31.03.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Celkem, Všechny cizí měny, podle druhu - Úsporné vklady
- Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Celkem, Všechny cizí měny, podle druhu - Vklady ve stavebním spoření

Graf hodnot, Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR) - VZDĚLÁVÁNÍ - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.06.2015 2 731.30
Min 31.01.2002 186.20

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.11.2015 2 159.70 2 382.30 - 222.60 -9.34% 2 070.10 89.60 4.33%
31.10.2015 2 382.30 2 490.70 - 108.40 -4.35% 2 118.60 263.70 12.45%
30.09.2015 2 490.70 2 605.60 - 114.90 -4.41% 2 248.00 242.70 10.80%
31.08.2015 2 605.60 2 688.50 -82.90 -3.08% 2 257.10 348.50 15.44%
31.07.2015 2 688.50 2 731.30 -42.80 -1.57% 1 692.50 996.00 58.85%
30.06.2015 2 731.30 2 165.30 566.00 26.14% 1 680.20 1 051.10 62.56%
31.05.2015 2 165.30 2 067.40 97.90 4.74% 1 805.90 359.40 19.90%
30.04.2015 2 067.40 1 984.20 83.20 4.19% 1 684.40 383.00 22.74%
31.03.2015 1 984.20 1 987.80 -3.60 -0.18% 1 671.00 313.20 18.74%
28.02.2015 1 987.80 2 008.50 -20.70 -1.03% 1 610.70 377.10 23.41%
31.01.2015 2 008.50 2 152.40 - 143.90 -6.69% 1 595.80 412.70 25.86%
31.12.2014 2 152.40 2 070.10 82.30 3.98% 1 668.90 483.50 28.97%
30.11.2014 2 070.10 2 118.60 -48.50 -2.29% 1 742.90 327.20 18.77%
31.10.2014 2 118.60 2 248.00 - 129.40 -5.76% 1 757.30 361.30 20.56%
30.09.2014 2 248.00 2 257.10 -9.10 -0.40% 1 709.90 538.10 31.47%
31.08.2014 2 257.10 1 692.50 564.60 33.36% 1 642.70 614.40 37.40%
31.07.2014 1 692.50 1 680.20 12.30 0.73% 1 683.20 9.30 0.55%
30.06.2014 1 680.20 1 805.90 - 125.70 -6.96% 1 675.60 4.60 0.27%
31.05.2014 1 805.90 1 684.40 121.50 7.21% 1 716.90 89.00 5.18%
30.04.2014 1 684.40 1 671.00 13.40 0.80% 1 683.20 1.20 0.07%
31.03.2014 1 671.00 1 610.70 60.30 3.74% 1 256.20 414.80 33.02%
28.02.2014 1 610.70 1 595.80 14.90 0.93% 1 260.00 350.70 27.83%
31.01.2014 1 595.80 1 668.90 -73.10 -4.38% 1 265.20 330.60 26.13%
31.12.2013 1 668.90 1 742.90 -74.00 -4.25% 1 373.00 295.90 21.55%
30.11.2013 1 742.90 1 757.30 -14.40 -0.82% 1 213.60 529.30 43.61%
31.10.2013 1 757.30 1 709.90 47.40 2.77% 1 272.60 484.70 38.09%
30.09.2013 1 709.90 1 642.70 67.20 4.09% 1 252.80 457.10 36.49%
31.08.2013 1 642.70 1 683.20 -40.50 -2.41% 1 328.20 314.50 23.68%
31.07.2013 1 683.20 1 675.60 7.60 0.45% 1 380.60 302.60 21.92%
30.06.2013 1 675.60 1 716.90 -41.30 -2.41% 1 426.30 249.30 17.48%
31.05.2013 1 716.90 1 683.20 33.70 2.00% 1 566.30 150.60 9.62%
30.04.2013 1 683.20 1 256.20 427.00 33.99% 1 517.60 165.60 10.91%
31.03.2013 1 256.20 1 260.00 -3.80 -0.30% 1 032.40 223.80 21.68%
28.02.2013 1 260.00 1 265.20 -5.20 -0.41% 1 031.60 228.40 22.14%
31.01.2013 1 265.20 1 373.00 - 107.80 -7.85% 1 067.30 197.90 18.54%
31.12.2012 1 373.00 1 213.60 159.40 13.13% 1 146.40 226.60 19.77%
30.11.2012 1 213.60 1 272.60 -59.00 -4.64% 1 232.00 -18.40 -1.49%
31.10.2012 1 272.60 1 252.80 19.80 1.58% 1 315.20 -42.60 -3.24%
30.09.2012 1 252.80 1 328.20 -75.40 -5.68% 1 171.40 81.40 6.95%
31.08.2012 1 328.20 1 380.60 -52.40 -3.80% 1 305.50 22.70 1.74%
31.07.2012 1 380.60 1 426.30 -45.70 -3.20% 1 542.80 - 162.20 -10.51%
30.06.2012 1 426.30 1 566.30 - 140.00 -8.94% 1 568.10 - 141.80 -9.04%
31.05.2012 1 566.30 1 517.60 48.70 3.21% 1 526.00 40.30 2.64%
30.04.2012 1 517.60 1 032.40 485.20 47.00% 1 169.50 348.10 29.76%
31.03.2012 1 032.40 1 031.60 0.80 0.08% 1 206.90 - 174.50 -14.46%
29.02.2012 1 031.60 1 067.30 -35.70 -3.34% 1 246.70 - 215.10 -17.25%
31.01.2012 1 067.30 1 146.40 -79.10 -6.90% 1 247.70 - 180.40 -14.46%
31.12.2011 1 146.40 1 232.00 -85.60 -6.95% 1 345.20 - 198.80 -14.78%
30.11.2011 1 232.00 1 315.20 -83.20 -6.33% 1 394.90 - 162.90 -11.68%
31.10.2011 1 315.20 1 171.40 143.80 12.28% 1 414.40 -99.20 -7.01%
30.09.2011 1 171.40 1 305.50 - 134.10 -10.27% 1 382.70 - 211.30 -15.28%
31.08.2011 1 305.50 1 542.80 - 237.30 -15.38% 1 287.60 17.90 1.39%
31.07.2011 1 542.80 1 568.10 -25.30 -1.61% 1 299.40 243.40 18.73%
30.06.2011 1 568.10 1 526.00 42.10 2.76% 1 400.00 168.10 12.01%
31.05.2011 1 526.00 1 169.50 356.50 30.48% 1 382.80 143.20 10.36%
30.04.2011 1 169.50 1 206.90 -37.40 -3.10% 1 422.50 - 253.00 -17.79%
31.03.2011 1 206.90 1 246.70 -39.80 -3.19% 983.50 223.40 22.71%
28.02.2011 1 246.70 1 247.70 -1.00 -0.08% 991.20 255.50 25.78%
31.01.2011 1 247.70 1 345.20 -97.50 -7.25% 1 035.60 212.10 20.48%
31.12.2010 1 345.20 1 394.90 -49.70 -3.56% 1 176.00 169.20 14.39%
30.11.2010 1 394.90 1 414.40 -19.50 -1.38% 992.60 402.30 40.53%
31.10.2010 1 414.40 1 382.70 31.70 2.29% 1 018.60 395.80 38.86%
30.09.2010 1 382.70 1 287.60 95.10 7.39% 1 225.20 157.50 12.86%
31.08.2010 1 287.60 1 299.40 -11.80 -0.91% 1 263.30 24.30 1.92%
31.07.2010 1 299.40 1 400.00 - 100.60 -7.19% 1 109.20 190.20 17.15%
30.06.2010 1 400.00 1 382.80 17.20 1.24% 1 125.80 274.20 24.36%
31.05.2010 1 382.80 1 422.50 -39.70 -2.79% 333.10 1 049.70 315.13%
30.04.2010 1 422.50 983.50 439.00 44.64% 325.20 1 097.30 337.42%
31.03.2010 983.50 991.20 -7.70 -0.78% 290.10 693.40 239.02%
28.02.2010 991.20 1 035.60 -44.40 -4.29% 828.70 162.50 19.61%
31.01.2010 1 035.60 1 176.00 - 140.40 -11.94% 880.20 155.40 17.66%
31.12.2009 1 176.00 992.60 183.40 18.48% 805.00 371.00 46.09%
30.11.2009 992.60 1 018.60 -26.00 -2.55% 742.60 250.00 33.67%
31.10.2009 1 018.60 1 225.20 - 206.60 -16.86% 744.50 274.10 36.82%
30.09.2009 1 225.20 1 263.30 -38.10 -3.02% 911.30 313.90 34.45%
31.08.2009 1 263.30 1 109.20 154.10 13.89% 948.10 315.20 33.25%
31.07.2009 1 109.20 1 125.80 -16.60 -1.47% 856.80 252.40 29.46%
30.06.2009 1 125.80 333.10 792.70 237.98% 870.90 254.90 29.27%
31.05.2009 333.10 325.20 7.90 2.43% 997.90 - 664.80 -66.62%
30.04.2009 325.20 290.10 35.10 12.10% 640.50 - 315.30 -49.23%
31.03.2009 290.10 828.70 - 538.60 -64.99% 605.80 - 315.70 -52.11%
28.02.2009 828.70 880.20 -51.50 -5.85% 565.80 262.90 46.47%
31.01.2009 880.20 805.00 75.20 9.34% 541.70 338.50 62.49%
31.12.2008 805.00 742.60 62.40 8.40% 597.20 207.80 34.80%
30.11.2008 742.60 744.50 -1.90 -0.26% 552.40 190.20 34.43%
31.10.2008 744.50 911.30 - 166.80 -18.30% 683.20 61.30 8.97%
30.09.2008 911.30 948.10 -36.80 -3.88% 733.70 177.60 24.21%
31.08.2008 948.10 856.80 91.30 10.66% 709.00 239.10 33.72%
31.07.2008 856.80 870.90 -14.10 -1.62% 726.70 130.10 17.90%
30.06.2008 870.90 997.90 - 127.00 -12.73% 730.90 140.00 19.15%
31.05.2008 997.90 640.50 357.40 55.80% 414.10 583.80 140.98%
30.04.2008 640.50 605.80 34.70 5.73% 430.80 209.70 48.68%
31.03.2008 605.80 565.80 40.00 7.07% 442.30 163.50 36.97%
29.02.2008 565.80 541.70 24.10 4.45% 462.50 103.30 22.34%
31.01.2008 541.70 597.20 -55.50 -9.29% 434.50 107.20 24.67%
31.12.2007 597.20 552.40 44.80 8.11% 517.30 79.90 15.45%
30.11.2007 552.40 683.20 - 130.80 -19.15% 518.10 34.30 6.62%
31.10.2007 683.20 733.70 -50.50 -6.88% 555.80 127.40 22.92%
30.09.2007 733.70 709.00 24.70 3.48% 566.60 167.10 29.49%
31.08.2007 709.00 726.70 -17.70 -2.44% 544.70 164.30 30.16%
31.07.2007 726.70 730.90 -4.20 -0.57% 504.90 221.80 43.93%
30.06.2007 730.90 414.10 316.80 76.50% 457.80 273.10 59.65%
31.05.2007 414.10 430.80 -16.70 -3.88% 478.50 -64.40 -13.46%
30.04.2007 430.80 442.30 -11.50 -2.60% 485.70 -54.90 -11.30%
31.03.2007 442.30 462.50 -20.20 -4.37% 417.90 24.40 5.84%
28.02.2007 462.50 434.50 28.00 6.44% 417.90 44.60 10.67%
31.01.2007 434.50 517.30 -82.80 -16.01% 425.60 8.90 2.09%
31.12.2006 517.30 518.10 -0.80 -0.15% 487.60 29.70 6.09%
30.11.2006 518.10 555.80 -37.70 -6.78% 495.60 22.50 4.54%
31.10.2006 555.80 566.60 -10.80 -1.91% 521.10 34.70 6.66%
30.09.2006 566.60 544.70 21.90 4.02% 532.70 33.90 6.36%
31.08.2006 544.70 504.90 39.80 7.88% 508.30 36.40 7.16%
31.07.2006 504.90 457.80 47.10 10.29% 476.10 28.80 6.05%
30.06.2006 457.80 478.50 -20.70 -4.33% 461.70 -3.90 -0.84%
31.05.2006 478.50 485.70 -7.20 -1.48% 366.60 111.90 30.52%
30.04.2006 485.70 417.90 67.80 16.22% 366.50 119.20 32.52%
31.03.2006 417.90 417.90 0.00 0.00 379.30 38.60 10.18%
28.02.2006 417.90 425.60 -7.70 -1.81% 390.30 27.60 7.07%
31.01.2006 425.60 487.60 -62.00 -12.72% 367.00 58.60 15.97%
31.12.2005 487.60 495.60 -8.00 -1.61% 380.00 107.60 28.32%
30.11.2005 495.60 521.10 -25.50 -4.89% 409.60 86.00 21.00%
31.10.2005 521.10 532.70 -11.60 -2.18% 424.70 96.40 22.70%
30.09.2005 532.70 508.30 24.40 4.80% 414.20 118.50 28.61%
31.08.2005 508.30 476.10 32.20 6.76% 409.60 98.70 24.10%
31.07.2005 476.10 461.70 14.40 3.12% 307.80 168.30 54.68%
30.06.2005 461.70 366.60 95.10 25.94% 320.10 141.60 44.24%
31.05.2005 366.60 366.50 0.10 0.03% 295.80 70.80 23.93%
30.04.2005 366.50 379.30 -12.80 -3.37% 285.00 81.50 28.60%
31.03.2005 379.30 390.30 -11.00 -2.82% 313.90 65.40 20.83%
28.02.2005 390.30 367.00 23.30 6.35% 314.30 76.00 24.18%
31.01.2005 367.00 380.00 -13.00 -3.42% 328.60 38.40 11.69%
31.12.2004 380.00 409.60 -29.60 -7.23% 316.50 63.50 20.06%
30.11.2004 409.60 424.70 -15.10 -3.56% 345.50 64.10 18.55%
31.10.2004 424.70 414.20 10.50 2.54% 340.40 84.30 24.76%
30.09.2004 414.20 409.60 4.60 1.12% 356.30 57.90 16.25%
31.08.2004 409.60 307.80 101.80 33.07% 290.00 119.60 41.24%
31.07.2004 307.80 320.10 -12.30 -3.84% 284.70 23.10 8.11%
30.06.2004 320.10 295.80 24.30 8.21% 279.20 40.90 14.65%
31.05.2004 295.80 285.00 10.80 3.79% 282.30 13.50 4.78%
30.04.2004 285.00 313.90 -28.90 -9.21% 289.10 -4.10 -1.42%
31.03.2004 313.90 314.30 -0.40 -0.13% 307.80 6.10 1.98%
29.02.2004 314.30 328.60 -14.30 -4.35% 306.00 8.30 2.71%
31.01.2004 328.60 316.50 12.10 3.82% 301.80 26.80 8.88%
31.12.2003 316.50 345.50 -29.00 -8.39% 275.20 41.30 15.01%
30.11.2003 345.50 340.40 5.10 1.50% 211.10 134.40 63.67%
31.10.2003 340.40 356.30 -15.90 -4.46% 206.30 134.10 65.00%
30.09.2003 356.30 290.00 66.30 22.86% 217.90 138.40 63.52%
31.08.2003 290.00 284.70 5.30 1.86% 201.40 88.60 43.99%
31.07.2003 284.70 279.20 5.50 1.97% 203.70 81.00 39.76%
30.06.2003 279.20 282.30 -3.10 -1.10% 206.50 72.70 35.21%
31.05.2003 282.30 289.10 -6.80 -2.35% 206.90 75.40 36.44%
30.04.2003 289.10 307.80 -18.70 -6.08% 206.50 82.60 40.00%
31.03.2003 307.80 306.00 1.80 0.59% 202.80 105.00 51.78%
28.02.2003 306.00 301.80 4.20 1.39% 203.40 102.60 50.44%
31.01.2003 301.80 275.20 26.60 9.67% 186.20 115.60 62.08%
31.12.2002 275.20 211.10 64.10 30.36% - - -
30.11.2002 211.10 206.30 4.80 2.33% - - -
31.10.2002 206.30 217.90 -11.60 -5.32% - - -
30.09.2002 217.90 201.40 16.50 8.19% - - -
31.08.2002 201.40 203.70 -2.30 -1.13% - - -
31.07.2002 203.70 206.50 -2.80 -1.36% - - -
30.06.2002 206.50 206.90 -0.40 -0.19% - - -
31.05.2002 206.90 206.50 0.40 0.19% - - -
30.04.2002 206.50 202.80 3.70 1.82% - - -
31.03.2002 202.80 203.40 -0.60 -0.29% - - -
28.02.2002 203.40 186.20 17.20 9.24% - - -
31.01.2002 186.20 - - - - - -

Graf jako obrázek

VZDĚLÁVÁNÍ - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
VZDĚLÁVÁNÍ (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
VZDĚLÁVÁNÍ (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
VZDĚLÁVÁNÍ (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
VZDĚLÁVÁNÍ (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
VZDĚLÁVÁNÍ (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
VZDĚLÁVÁNÍ (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
VZDĚLÁVÁNÍ (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR))
VZDĚLÁVÁNÍ (SOPR=100, měsíční data)
VZDĚLÁVÁNÍ (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR))
VZDĚLÁVÁNÍ (Předchozí období=100, měsíční data)
VZDĚLÁVÁNÍ (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
VZDĚLÁVÁNÍ (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
VZDĚLÁVÁNÍ (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
Vzdělávání (částečné navázání) (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE)-podrobné_pokračování (Kč+cizí měna))
VZDĚLÁVÁNÍ (SE SELHÁNÍM) (Klientské úvěry se selháním podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
VZDĚLÁVÁNÍ (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
VZDĚLÁVÁNÍ (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
VZDĚLÁVÁNÍ (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
VZDĚLÁVÁNÍ (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR))
Vzdělávání (částečné navázání) (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné_pokračování (Kč+cizí měna))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.