STAVEBNICTVÍ (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna)) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat STAVEBNICTVÍ (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna)) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Klientské úvěry podle odvětvového hlediska (CZ_NACE) - sekce (1162)
31.03.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Všechny cizí měny, F. STAVEBNICTVÍ, Stav (zůstatek)
- Klientské vklady podle odvětvového hlediska (CZ_NACE) - sekce (1167)
31.03.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, Všechny cizí měny, F. STAVEBNICTVÍ
31.03.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Celkem, Všechny cizí měny, podle druhu - Úsporné vklady
- Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Celkem, Všechny cizí měny, podle druhu - Vklady ve stavebním spoření
31.03.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Celkem, Všechny cizí měny, podle způsobu ukončení - Vklady se splatností
- Neživotní pojištění podle odvětví
- Životní pojištění podle odvětví
31.03.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Celkem, Všechny cizí měny, podle druhu - Ostatní vklady a přijaté úvěry
31.03.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Nad 5 let, Celkem, Všechny cizí měny, Stav (zůstatek)
31.12.2017 Úvěry klientské: Měsíční, Nad 5 let, Celkem, Všechny cizí měny, Standardní, Stav (zůstatek)
31.12.2017 Úvěry klientské: Měsíční, Nad 5 let, Celkem, Všechny cizí měny, Sledované, Stav (zůstatek)
31.12.2017 Úvěry klientské: Měsíční, Nad 5 let, Celkem, Všechny cizí měny, Nestandardní, Stav (zůstatek)
31.12.2017 Úvěry klientské: Měsíční, Nad 5 let, Celkem, Všechny cizí měny, Pochybné, Stav (zůstatek)
31.12.2017 Úvěry klientské: Měsíční, Nad 5 let, Celkem, Všechny cizí měny, Ztrátové, Stav (zůstatek)
31.03.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Do 1 roku včetně, Celkem, Všechny cizí měny, Stav (zůstatek)
31.12.2017 Úvěry klientské: Měsíční, Do 1 roku včetně, Celkem, Všechny cizí měny, Standardní, Stav (zůstatek)
31.12.2017 Úvěry klientské: Měsíční, Do 1 roku včetně, Celkem, Všechny cizí měny, Sledované, Stav (zůstatek)
31.12.2017 Úvěry klientské: Měsíční, Do 1 roku včetně, Celkem, Všechny cizí měny, Nestandardní, Stav (zůstatek)

Graf hodnot, Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna) - STAVEBNICTVÍ - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.05.2014 15 123.80
Min 31.03.2004 614.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.11.2015 8 629.70 8 621.80 7.90 0.09% 12 945.80 -4 316.10 -33.34%
31.10.2015 8 621.80 8 307.40 314.40 3.78% 13 042.10 -4 420.30 -33.89%
30.09.2015 8 307.40 8 337.50 -30.10 -0.36% 13 121.70 -4 814.30 -36.69%
31.08.2015 8 337.50 9 574.80 -1 237.30 -12.92% 13 644.90 -5 307.40 -38.90%
31.07.2015 9 574.80 9 485.40 89.40 0.94% 13 623.70 -4 048.90 -29.72%
30.06.2015 9 485.40 10 011.80 - 526.40 -5.26% 13 992.70 -4 507.30 -32.21%
31.05.2015 10 011.80 9 708.70 303.10 3.12% 15 123.80 -5 112.00 -33.80%
30.04.2015 9 708.70 10 088.60 - 379.90 -3.77% 15 023.50 -5 314.80 -35.38%
31.03.2015 10 088.60 12 258.50 -2 169.90 -17.70% 14 871.70 -4 783.10 -32.16%
28.02.2015 12 258.50 12 428.20 - 169.70 -1.37% 14 217.10 -1 958.60 -13.78%
31.01.2015 12 428.20 12 806.30 - 378.10 -2.95% 14 228.20 -1 800.00 -12.65%
31.12.2014 12 806.30 12 945.80 - 139.50 -1.08% 14 416.20 -1 609.90 -11.17%
30.11.2014 12 945.80 13 042.10 -96.30 -0.74% 14 604.20 -1 658.40 -11.36%
31.10.2014 13 042.10 13 121.70 -79.60 -0.61% 13 616.10 - 574.00 -4.22%
30.09.2014 13 121.70 13 644.90 - 523.20 -3.83% 13 586.20 - 464.50 -3.42%
31.08.2014 13 644.90 13 623.70 21.20 0.16% 13 568.90 76.00 0.56%
31.07.2014 13 623.70 13 992.70 - 369.00 -2.64% 13 956.40 - 332.70 -2.38%
30.06.2014 13 992.70 15 123.80 -1 131.10 -7.48% 13 651.20 341.50 2.50%
31.05.2014 15 123.80 15 023.50 100.30 0.67% 13 641.30 1 482.50 10.87%
30.04.2014 15 023.50 14 871.70 151.80 1.02% 13 428.40 1 595.10 11.88%
31.03.2014 14 871.70 14 217.10 654.60 4.60% 14 206.50 665.20 4.68%
28.02.2014 14 217.10 14 228.20 -11.10 -0.08% 14 135.40 81.70 0.58%
31.01.2014 14 228.20 14 416.20 - 188.00 -1.30% 13 868.30 359.90 2.60%
31.12.2013 14 416.20 14 604.20 - 188.00 -1.29% 12 751.30 1 664.90 13.06%
30.11.2013 14 604.20 13 616.10 988.10 7.26% 12 037.00 2 567.20 21.33%
31.10.2013 13 616.10 13 586.20 29.90 0.22% 12 061.80 1 554.30 12.89%
30.09.2013 13 586.20 13 568.90 17.30 0.13% 12 279.20 1 307.00 10.64%
31.08.2013 13 568.90 13 956.40 - 387.50 -2.78% 12 238.90 1 330.00 10.87%
31.07.2013 13 956.40 13 651.20 305.20 2.24% 12 029.40 1 927.00 16.02%
30.06.2013 13 651.20 13 641.30 9.90 0.07% 11 656.90 1 994.30 17.11%
31.05.2013 13 641.30 13 428.40 212.90 1.59% 11 603.80 2 037.50 17.56%
30.04.2013 13 428.40 14 206.50 - 778.10 -5.48% 11 062.70 2 365.70 21.38%
31.03.2013 14 206.50 14 135.40 71.10 0.50% 10 909.30 3 297.20 30.22%
28.02.2013 14 135.40 13 868.30 267.10 1.93% 10 889.80 3 245.60 29.80%
31.01.2013 13 868.30 12 751.30 1 117.00 8.76% 10 749.10 3 119.20 29.02%
31.12.2012 12 751.30 12 037.00 714.30 5.93% 11 099.40 1 651.90 14.88%
30.11.2012 12 037.00 12 061.80 -24.80 -0.21% 10 818.50 1 218.50 11.26%
31.10.2012 12 061.80 12 279.20 - 217.40 -1.77% 10 135.60 1 926.20 19.00%
30.09.2012 12 279.20 12 238.90 40.30 0.33% 10 120.70 2 158.50 21.33%
31.08.2012 12 238.90 12 029.40 209.50 1.74% 9 904.20 2 334.70 23.57%
31.07.2012 12 029.40 11 656.90 372.50 3.20% 10 008.90 2 020.50 20.19%
30.06.2012 11 656.90 11 603.80 53.10 0.46% 9 920.20 1 736.70 17.51%
31.05.2012 11 603.80 11 062.70 541.10 4.89% 9 372.70 2 231.10 23.80%
30.04.2012 11 062.70 10 909.30 153.40 1.41% 9 202.90 1 859.80 20.21%
31.03.2012 10 909.30 10 889.80 19.50 0.18% 9 188.90 1 720.40 18.72%
29.02.2012 10 889.80 10 749.10 140.70 1.31% 9 125.80 1 764.00 19.33%
31.01.2012 10 749.10 11 099.40 - 350.30 -3.16% 9 041.00 1 708.10 18.89%
31.12.2011 11 099.40 10 818.50 280.90 2.60% 9 331.50 1 767.90 18.95%
30.11.2011 10 818.50 10 135.60 682.90 6.74% 7 737.20 3 081.30 39.82%
31.10.2011 10 135.60 10 120.70 14.90 0.15% 7 498.70 2 636.90 35.16%
30.09.2011 10 120.70 9 904.20 216.50 2.19% 7 650.30 2 470.40 32.29%
31.08.2011 9 904.20 10 008.90 - 104.70 -1.05% 7 659.10 2 245.10 29.31%
31.07.2011 10 008.90 9 920.20 88.70 0.89% 7 379.30 2 629.60 35.63%
30.06.2011 9 920.20 9 372.70 547.50 5.84% 7 288.20 2 632.00 36.11%
31.05.2011 9 372.70 9 202.90 169.80 1.84% 6 576.00 2 796.70 42.53%
30.04.2011 9 202.90 9 188.90 14.00 0.15% 6 491.80 2 711.10 41.76%
31.03.2011 9 188.90 9 125.80 63.10 0.69% 6 473.20 2 715.70 41.95%
28.02.2011 9 125.80 9 041.00 84.80 0.94% 6 632.10 2 493.70 37.60%
31.01.2011 9 041.00 9 331.50 - 290.50 -3.11% 6 735.10 2 305.90 34.24%
31.12.2010 9 331.50 7 737.20 1 594.30 20.61% 6 269.10 3 062.40 48.85%
30.11.2010 7 737.20 7 498.70 238.50 3.18% 6 282.50 1 454.70 23.15%
31.10.2010 7 498.70 7 650.30 - 151.60 -1.98% 6 325.80 1 172.90 18.54%
30.09.2010 7 650.30 7 659.10 -8.80 -0.11% 5 899.50 1 750.80 29.68%
31.08.2010 7 659.10 7 379.30 279.80 3.79% 5 985.40 1 673.70 27.96%
31.07.2010 7 379.30 7 288.20 91.10 1.25% 6 006.60 1 372.70 22.85%
30.06.2010 7 288.20 6 576.00 712.20 10.83% 6 054.10 1 234.10 20.38%
31.05.2010 6 576.00 6 491.80 84.20 1.30% 6 124.30 451.70 7.38%
30.04.2010 6 491.80 6 473.20 18.60 0.29% 6 052.00 439.80 7.27%
31.03.2010 6 473.20 6 632.10 - 158.90 -2.40% 6 456.90 16.30 0.25%
28.02.2010 6 632.10 6 735.10 - 103.00 -1.53% 6 734.10 - 102.00 -1.51%
31.01.2010 6 735.10 6 269.10 466.00 7.43% 6 728.10 7.00 0.10%
31.12.2009 6 269.10 6 282.50 -13.40 -0.21% 1 900.60 4 368.50 229.85%
30.11.2009 6 282.50 6 325.80 -43.30 -0.68% 1 770.90 4 511.60 254.76%
31.10.2009 6 325.80 5 899.50 426.30 7.23% 1 707.70 4 618.10 270.43%
30.09.2009 5 899.50 5 985.40 -85.90 -1.44% 1 543.30 4 356.20 282.27%
31.08.2009 5 985.40 6 006.60 -21.20 -0.35% 1 721.90 4 263.50 247.60%
31.07.2009 6 006.60 6 054.10 -47.50 -0.78% 1 586.40 4 420.20 278.63%
30.06.2009 6 054.10 6 124.30 -70.20 -1.15% 1 712.60 4 341.50 253.50%
31.05.2009 6 124.30 6 052.00 72.30 1.19% 1 793.80 4 330.50 241.41%
30.04.2009 6 052.00 6 456.90 - 404.90 -6.27% 1 872.30 4 179.70 223.24%
31.03.2009 6 456.90 6 734.10 - 277.20 -4.12% 1 855.40 4 601.50 248.01%
28.02.2009 6 734.10 6 728.10 6.00 0.09% 1 813.20 4 920.90 271.39%
31.01.2009 6 728.10 1 900.60 4 827.50 254.00% 2 083.50 4 644.60 222.92%
31.12.2008 1 900.60 1 770.90 129.70 7.32% 2 056.50 - 155.90 -7.58%
30.11.2008 1 770.90 1 707.70 63.20 3.70% 1 950.30 - 179.40 -9.20%
31.10.2008 1 707.70 1 543.30 164.40 10.65% 2 387.20 - 679.50 -28.46%
30.09.2008 1 543.30 1 721.90 - 178.60 -10.37% 2 485.80 - 942.50 -37.92%
31.08.2008 1 721.90 1 586.40 135.50 8.54% 2 483.60 - 761.70 -30.67%
31.07.2008 1 586.40 1 712.60 - 126.20 -7.37% 2 437.50 - 851.10 -34.92%
30.06.2008 1 712.60 1 793.80 -81.20 -4.53% 2 669.00 - 956.40 -35.83%
31.05.2008 1 793.80 1 872.30 -78.50 -4.19% 2 630.40 - 836.60 -31.80%
30.04.2008 1 872.30 1 855.40 16.90 0.91% 2 420.30 - 548.00 -22.64%
31.03.2008 1 855.40 1 813.20 42.20 2.33% 2 425.30 - 569.90 -23.50%
29.02.2008 1 813.20 2 083.50 - 270.30 -12.97% 2 414.00 - 600.80 -24.89%
31.01.2008 2 083.50 2 056.50 27.00 1.31% 2 462.00 - 378.50 -15.37%
31.12.2007 2 056.50 1 950.30 106.20 5.45% 2 648.20 - 591.70 -22.34%
30.11.2007 1 950.30 2 387.20 - 436.90 -18.30% 2 731.70 - 781.40 -28.60%
31.10.2007 2 387.20 2 485.80 -98.60 -3.97% 2 610.50 - 223.30 -8.55%
30.09.2007 2 485.80 2 483.60 2.20 0.09% 2 568.70 -82.90 -3.23%
31.08.2007 2 483.60 2 437.50 46.10 1.89% 2 470.70 12.90 0.52%
31.07.2007 2 437.50 2 669.00 - 231.50 -8.67% 2 466.70 -29.20 -1.18%
30.06.2007 2 669.00 2 630.40 38.60 1.47% 2 367.30 301.70 12.74%
31.05.2007 2 630.40 2 420.30 210.10 8.68% 2 321.30 309.10 13.32%
30.04.2007 2 420.30 2 425.30 -5.00 -0.21% 1 148.60 1 271.70 110.72%
31.03.2007 2 425.30 2 414.00 11.30 0.47% 1 141.30 1 284.00 112.50%
28.02.2007 2 414.00 2 462.00 -48.00 -1.95% 1 152.20 1 261.80 109.51%
31.01.2007 2 462.00 2 648.20 - 186.20 -7.03% 1 137.80 1 324.20 116.38%
31.12.2006 2 648.20 2 731.70 -83.50 -3.06% 1 173.10 1 475.10 125.74%
30.11.2006 2 731.70 2 610.50 121.20 4.64% 1 220.00 1 511.70 123.91%
31.10.2006 2 610.50 2 568.70 41.80 1.63% 1 219.80 1 390.70 114.01%
30.09.2006 2 568.70 2 470.70 98.00 3.97% 906.30 1 662.40 183.43%
31.08.2006 2 470.70 2 466.70 4.00 0.16% 954.00 1 516.70 158.98%
31.07.2006 2 466.70 2 367.30 99.40 4.20% 904.60 1 562.10 172.68%
30.06.2006 2 367.30 2 321.30 46.00 1.98% 952.20 1 415.10 148.61%
31.05.2006 2 321.30 1 148.60 1 172.70 102.10% 756.90 1 564.40 206.69%
30.04.2006 1 148.60 1 141.30 7.30 0.64% 773.40 375.20 48.51%
31.03.2006 1 141.30 1 152.20 -10.90 -0.95% 693.40 447.90 64.59%
28.02.2006 1 152.20 1 137.80 14.40 1.27% 696.90 455.30 65.33%
31.01.2006 1 137.80 1 173.10 -35.30 -3.01% 715.70 422.10 58.98%
31.12.2005 1 173.10 1 220.00 -46.90 -3.84% 677.20 495.90 73.23%
30.11.2005 1 220.00 1 219.80 0.20 0.02% 804.00 416.00 51.74%
31.10.2005 1 219.80 906.30 313.50 34.59% 866.70 353.10 40.74%
30.09.2005 906.30 954.00 -47.70 -5.00% 845.70 60.60 7.17%
31.08.2005 954.00 904.60 49.40 5.46% 853.40 100.60 11.79%
31.07.2005 904.60 952.20 -47.60 -5.00% 850.10 54.50 6.41%
30.06.2005 952.20 756.90 195.30 25.80% 621.80 330.40 53.14%
31.05.2005 756.90 773.40 -16.50 -2.13% 660.50 96.40 14.60%
30.04.2005 773.40 693.40 80.00 11.54% 661.60 111.80 16.90%
31.03.2005 693.40 696.90 -3.50 -0.50% 614.00 79.40 12.93%
28.02.2005 696.90 715.70 -18.80 -2.63% 618.10 78.80 12.75%
31.01.2005 715.70 677.20 38.50 5.69% 856.60 - 140.90 -16.45%
31.12.2004 677.20 804.00 - 126.80 -15.77% 823.60 - 146.40 -17.78%
30.11.2004 804.00 866.70 -62.70 -7.23% 793.00 11.00 1.39%
31.10.2004 866.70 845.70 21.00 2.48% 2 335.30 -1 468.60 -62.89%
30.09.2004 845.70 853.40 -7.70 -0.90% 1 151.30 - 305.60 -26.54%
31.08.2004 853.40 850.10 3.30 0.39% 1 180.60 - 327.20 -27.71%
31.07.2004 850.10 621.80 228.30 36.72% 1 193.80 - 343.70 -28.79%
30.06.2004 621.80 660.50 -38.70 -5.86% 1 135.80 - 514.00 -45.25%
31.05.2004 660.50 661.60 -1.10 -0.17% 1 486.50 - 826.00 -55.57%
30.04.2004 661.60 614.00 47.60 7.75% 1 492.80 - 831.20 -55.68%
31.03.2004 614.00 618.10 -4.10 -0.66% 1 511.90 - 897.90 -59.39%
29.02.2004 618.10 856.60 - 238.50 -27.84% 1 511.60 - 893.50 -59.11%
31.01.2004 856.60 823.60 33.00 4.01% 1 541.20 - 684.60 -44.42%
31.12.2003 823.60 793.00 30.60 3.86% 1 506.00 - 682.40 -45.31%
30.11.2003 793.00 2 335.30 -1 542.30 -66.04% 1 554.10 - 761.10 -48.97%
31.10.2003 2 335.30 1 151.30 1 184.00 102.84% 1 514.10 821.20 54.24%
30.09.2003 1 151.30 1 180.60 -29.30 -2.48% 1 397.10 - 245.80 -17.59%
31.08.2003 1 180.60 1 193.80 -13.20 -1.11% 1 464.50 - 283.90 -19.39%
31.07.2003 1 193.80 1 135.80 58.00 5.11% 1 388.40 - 194.60 -14.02%
30.06.2003 1 135.80 1 486.50 - 350.70 -23.59% 1 311.80 - 176.00 -13.42%
31.05.2003 1 486.50 1 492.80 -6.30 -0.42% 1 389.20 97.30 7.00%
30.04.2003 1 492.80 1 511.90 -19.10 -1.26% 1 376.00 116.80 8.49%
31.03.2003 1 511.90 1 511.60 0.30 0.02% 1 381.50 130.40 9.44%
28.02.2003 1 511.60 1 541.20 -29.60 -1.92% 1 355.30 156.30 11.53%
31.01.2003 1 541.20 1 506.00 35.20 2.34% 1 366.20 175.00 12.81%
31.12.2002 1 506.00 1 554.10 -48.10 -3.10% 1 388.80 117.20 8.44%
30.11.2002 1 554.10 1 514.10 40.00 2.64% 1 718.10 - 164.00 -9.55%
31.10.2002 1 514.10 1 397.10 117.00 8.37% 1 687.00 - 172.90 -10.25%
30.09.2002 1 397.10 1 464.50 -67.40 -4.60% 1 613.00 - 215.90 -13.38%
31.08.2002 1 464.50 1 388.40 76.10 5.48% 1 577.70 - 113.20 -7.17%
31.07.2002 1 388.40 1 311.80 76.60 5.84% 1 538.60 - 150.20 -9.76%
30.06.2002 1 311.80 1 389.20 -77.40 -5.57% 1 578.60 - 266.80 -16.90%
31.05.2002 1 389.20 1 376.00 13.20 0.96% 1 605.80 - 216.60 -13.49%
30.04.2002 1 376.00 1 381.50 -5.50 -0.40% 1 495.80 - 119.80 -8.01%
31.03.2002 1 381.50 1 355.30 26.20 1.93% 1 463.90 -82.40 -5.63%
28.02.2002 1 355.30 1 366.20 -10.90 -0.80% 1 424.20 -68.90 -4.84%
31.01.2002 1 366.20 1 388.80 -22.60 -1.63% 1 418.60 -52.40 -3.69%
31.12.2001 1 388.80 1 718.10 - 329.30 -19.17% 1 389.50 -0.70 -0.05%
30.11.2001 1 718.10 1 687.00 31.10 1.84% 1 537.90 180.20 11.72%
31.10.2001 1 687.00 1 613.00 74.00 4.59% 1 578.10 108.90 6.90%
30.09.2001 1 613.00 1 577.70 35.30 2.24% 1 571.70 41.30 2.63%
31.08.2001 1 577.70 1 538.60 39.10 2.54% 1 228.50 349.20 28.42%
31.07.2001 1 538.60 1 578.60 -40.00 -2.53% 1 707.80 - 169.20 -9.91%
30.06.2001 1 578.60 1 605.80 -27.20 -1.69% 1 718.50 - 139.90 -8.14%
31.05.2001 1 605.80 1 495.80 110.00 7.35% 2 495.80 - 890.00 -35.66%
30.04.2001 1 495.80 1 463.90 31.90 2.18% 2 392.70 - 896.90 -37.48%
31.03.2001 1 463.90 1 424.20 39.70 2.79% 2 315.00 - 851.10 -36.76%
28.02.2001 1 424.20 1 418.60 5.60 0.39% 2 524.40 -1 100.20 -43.58%
31.01.2001 1 418.60 1 389.50 29.10 2.09% 2 524.30 -1 105.70 -43.80%
31.12.2000 1 389.50 1 537.90 - 148.40 -9.65% - - -
30.11.2000 1 537.90 1 578.10 -40.20 -2.55% - - -
31.10.2000 1 578.10 1 571.70 6.40 0.41% - - -
30.09.2000 1 571.70 1 228.50 343.20 27.94% - - -
31.08.2000 1 228.50 1 707.80 - 479.30 -28.07% - - -
31.07.2000 1 707.80 1 718.50 -10.70 -0.62% - - -
30.06.2000 1 718.50 2 495.80 - 777.30 -31.14% - - -
31.05.2000 2 495.80 2 392.70 103.10 4.31% - - -
30.04.2000 2 392.70 2 315.00 77.70 3.36% - - -
31.03.2000 2 315.00 2 524.40 - 209.40 -8.29% - - -
29.02.2000 2 524.40 2 524.30 0.10 0.00% - - -
31.01.2000 2 524.30 - - - - - -

Graf jako obrázek

STAVEBNICTVÍ - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
STAVEBNICTVÍ (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
STAVEBNICTVÍ (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
STAVEBNICTVÍ (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
STAVEBNICTVÍ (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
STAVEBNICTVÍ (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
STAVEBNICTVÍ (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
STAVEBNICTVÍ (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR))
STAVEBNICTVÍ (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR))
Stavebnictví (Produkce)
Stavebnictví (Archív)
Stavebnictví (F) (Úvěry nefinančním podnikům v členění podle odvětví - CZ-NACE rev. 2)
STAVEBNICTVÍ (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
STAVEBNICTVÍ (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
STAVEBNICTVÍ (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
STAVEBNICTVÍ (SE SELHÁNÍM) (Klientské úvěry se selháním podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
STAVEBNICTVÍ (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
STAVEBNICTVÍ (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
STAVEBNICTVÍ (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
STAVEBNICTVÍ (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR))
Stav zakázek ve stavebnictví (Zakázky a stavební povolení)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.