ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ - ekonomika ČNB

Aktualizace dat ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.03.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Poskytování ostatních osobních služeb, Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů, Stav (zůstatek)
31.03.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, Poskytování ostatních osobních služeb, Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů
31.03.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, R, S, U. KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI, ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ
31.03.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, CZK, R, S, U. KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI, ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ
31.03.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, Všechny cizí měny, R, S, U. KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI, ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ
31.03.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, EUR, R, S, U. KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI, ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ
31.03.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, R, S, U. KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI, ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ, Stav (zůstatek)
31.03.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, R, S, U. KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI, ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ, Nevýkonné, Stav (zůstatek)
31.03.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, CZK, R, S, U. KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI, ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ, Stav (zůstatek)
31.03.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Všechny cizí měny, R, S, U. KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI, ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ, Stav (zůstatek)
31.03.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, EUR, R, S, U. KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI, ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ, Stav (zůstatek)
31.03.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Činnosti organizací sdruž. osoby společ. zájmů, Stav (zůstatek)
31.03.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, Činnosti organizací sdruž. osoby společ. zájmů
31.03.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti, Stav (zůstatek)
31.03.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, ostatní mezinárodní organizace (+), USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, ostatní mezinárodní organizace (+), Do 1 měsíce, USD
30.04.2024 Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, ostatní mezinárodní organizace (-), USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, ostatní mezinárodní organizace (-), Do 1 měsíce, USD
31.12.2023 Banky - Rizikové expozice: Čtvrtletní, Celkem, 1.1.1.2. Expozice vůči regionálním vládám a místním orgánům

Graf hodnot, Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 30.09.2014 250.40
Max 31.10.2001 33 157.70

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.11.2015 2 293.30 1 396.20 897.10 64.25% 2 027.90 265.40 13.09%
31.10.2015 1 396.20 2 067.50 - 671.30 -32.47% 1 732.20 - 336.00 -19.40%
30.09.2015 2 067.50 2 183.20 - 115.70 -5.30% 250.40 1 817.10 725.68%
31.08.2015 2 183.20 2 221.90 -38.70 -1.74% 14 965.60 -12 782.40 -85.41%
31.07.2015 2 221.90 1 886.30 335.60 17.79% 15 173.60 -12 951.70 -85.36%
30.06.2015 1 886.30 2 477.30 - 591.00 -23.86% 16 104.60 -14 218.30 -88.29%
31.05.2015 2 477.30 2 400.60 76.70 3.19% 16 166.60 -13 689.30 -84.68%
30.04.2015 2 400.60 1 632.40 768.20 47.06% 14 814.00 -12 413.40 -83.80%
31.03.2015 1 632.40 1 574.70 57.70 3.66% 15 009.10 -13 376.70 -89.12%
28.02.2015 1 574.70 1 600.50 -25.80 -1.61% 15 049.80 -13 475.10 -89.54%
31.01.2015 1 600.50 2 661.90 -1 061.40 -39.87% 15 186.90 -13 586.40 -89.46%
31.12.2014 2 661.90 2 027.90 634.00 31.26% 15 500.70 -12 838.80 -82.83%
30.11.2014 2 027.90 1 732.20 295.70 17.07% 15 360.70 -13 332.80 -86.80%
31.10.2014 1 732.20 250.40 1 481.80 591.77% 14 114.30 -12 382.10 -87.73%
30.09.2014 250.40 14 965.60 -14 715.20 -98.33% 14 154.70 -13 904.30 -98.23%
31.08.2014 14 965.60 15 173.60 - 208.00 -1.37% 14 294.20 671.40 4.70%
31.07.2014 15 173.60 16 104.60 - 931.00 -5.78% 12 976.30 2 197.30 16.93%
30.06.2014 16 104.60 16 166.60 -62.00 -0.38% 13 438.20 2 666.40 19.84%
31.05.2014 16 166.60 14 814.00 1 352.60 9.13% 13 054.50 3 112.10 23.84%
30.04.2014 14 814.00 15 009.10 - 195.10 -1.30% 12 782.60 2 031.40 15.89%
31.03.2014 15 009.10 15 049.80 -40.70 -0.27% 13 349.20 1 659.90 12.43%
28.02.2014 15 049.80 15 186.90 - 137.10 -0.90% 13 826.70 1 223.10 8.85%
31.01.2014 15 186.90 15 500.70 - 313.80 -2.02% 10 423.20 4 763.70 45.70%
31.12.2013 15 500.70 15 360.70 140.00 0.91% 10 511.50 4 989.20 47.46%
30.11.2013 15 360.70 14 114.30 1 246.40 8.83% 10 487.00 4 873.70 46.47%
31.10.2013 14 114.30 14 154.70 -40.40 -0.29% 10 261.70 3 852.60 37.54%
30.09.2013 14 154.70 14 294.20 - 139.50 -0.98% 14 141.10 13.60 0.10%
31.08.2013 14 294.20 12 976.30 1 317.90 10.16% 13 670.50 623.70 4.56%
31.07.2013 12 976.30 13 438.20 - 461.90 -3.44% 13 301.00 - 324.70 -2.44%
30.06.2013 13 438.20 13 054.50 383.70 2.94% 13 316.80 121.40 0.91%
31.05.2013 13 054.50 12 782.60 271.90 2.13% 12 456.30 598.20 4.80%
30.04.2013 12 782.60 13 349.20 - 566.60 -4.24% 11 939.10 843.50 7.07%
31.03.2013 13 349.20 13 826.70 - 477.50 -3.45% 11 855.40 1 493.80 12.60%
28.02.2013 13 826.70 10 423.20 3 403.50 32.65% 12 438.90 1 387.80 11.16%
31.01.2013 10 423.20 10 511.50 -88.30 -0.84% 12 599.80 -2 176.60 -17.27%
31.12.2012 10 511.50 10 487.00 24.50 0.23% 12 978.90 -2 467.40 -19.01%
30.11.2012 10 487.00 10 261.70 225.30 2.20% 12 335.30 -1 848.30 -14.98%
31.10.2012 10 261.70 14 141.10 -3 879.40 -27.43% 11 835.00 -1 573.30 -13.29%
30.09.2012 14 141.10 13 670.50 470.60 3.44% 11 285.20 2 855.90 25.31%
31.08.2012 13 670.50 13 301.00 369.50 2.78% 10 450.00 3 220.50 30.82%
31.07.2012 13 301.00 13 316.80 -15.80 -0.12% 6 749.80 6 551.20 97.06%
30.06.2012 13 316.80 12 456.30 860.50 6.91% 5 532.10 7 784.70 140.72%
31.05.2012 12 456.30 11 939.10 517.20 4.33% 4 883.40 7 572.90 155.07%
30.04.2012 11 939.10 11 855.40 83.70 0.71% 4 801.10 7 138.00 148.67%
31.03.2012 11 855.40 12 438.90 - 583.50 -4.69% 4 857.30 6 998.10 144.07%
29.02.2012 12 438.90 12 599.80 - 160.90 -1.28% 4 816.90 7 622.00 158.23%
31.01.2012 12 599.80 12 978.90 - 379.10 -2.92% 4 829.40 7 770.40 160.90%
31.12.2011 12 978.90 12 335.30 643.60 5.22% 5 053.20 7 925.70 156.85%
30.11.2011 12 335.30 11 835.00 500.30 4.23% 4 967.20 7 368.10 148.34%
31.10.2011 11 835.00 11 285.20 549.80 4.87% 5 009.00 6 826.00 136.27%
30.09.2011 11 285.20 10 450.00 835.20 7.99% 4 803.80 6 481.40 134.92%
31.08.2011 10 450.00 6 749.80 3 700.20 54.82% 4 398.20 6 051.80 137.60%
31.07.2011 6 749.80 5 532.10 1 217.70 22.01% 4 388.80 2 361.00 53.80%
30.06.2011 5 532.10 4 883.40 648.70 13.28% 4 615.80 916.30 19.85%
31.05.2011 4 883.40 4 801.10 82.30 1.71% 4 826.00 57.40 1.19%
30.04.2011 4 801.10 4 857.30 -56.20 -1.16% 4 870.80 -69.70 -1.43%
31.03.2011 4 857.30 4 816.90 40.40 0.84% 4 818.80 38.50 0.80%
28.02.2011 4 816.90 4 829.40 -12.50 -0.26% 4 362.00 454.90 10.43%
31.01.2011 4 829.40 5 053.20 - 223.80 -4.43% 4 286.00 543.40 12.68%
31.12.2010 5 053.20 4 967.20 86.00 1.73% 8 184.50 -3 131.30 -38.26%
30.11.2010 4 967.20 5 009.00 -41.80 -0.83% 7 895.80 -2 928.60 -37.09%
31.10.2010 5 009.00 4 803.80 205.20 4.27% 7 742.60 -2 733.60 -35.31%
30.09.2010 4 803.80 4 398.20 405.60 9.22% 6 791.30 -1 987.50 -29.27%
31.08.2010 4 398.20 4 388.80 9.40 0.21% 5 583.30 -1 185.10 -21.23%
31.07.2010 4 388.80 4 615.80 - 227.00 -4.92% 5 632.60 -1 243.80 -22.08%
30.06.2010 4 615.80 4 826.00 - 210.20 -4.36% 5 578.60 - 962.80 -17.26%
31.05.2010 4 826.00 4 870.80 -44.80 -0.92% 8 661.90 -3 835.90 -44.28%
30.04.2010 4 870.80 4 818.80 52.00 1.08% 8 635.90 -3 765.10 -43.60%
31.03.2010 4 818.80 4 362.00 456.80 10.47% 7 440.00 -2 621.20 -35.23%
28.02.2010 4 362.00 4 286.00 76.00 1.77% 9 759.70 -5 397.70 -55.31%
31.01.2010 4 286.00 8 184.50 -3 898.50 -47.63% 9 543.30 -5 257.30 -55.09%
31.12.2009 8 184.50 7 895.80 288.70 3.66% 5 199.10 2 985.40 57.42%
30.11.2009 7 895.80 7 742.60 153.20 1.98% 4 696.30 3 199.50 68.13%
31.10.2009 7 742.60 6 791.30 951.30 14.01% 4 537.10 3 205.50 70.65%
30.09.2009 6 791.30 5 583.30 1 208.00 21.64% 2 796.10 3 995.20 142.88%
31.08.2009 5 583.30 5 632.60 -49.30 -0.88% 4 602.90 980.40 21.30%
31.07.2009 5 632.60 5 578.60 54.00 0.97% 4 251.00 1 381.60 32.50%
30.06.2009 5 578.60 8 661.90 -3 083.30 -35.60% 2 719.50 2 859.10 105.13%
31.05.2009 8 661.90 8 635.90 26.00 0.30% 4 729.90 3 932.00 83.13%
30.04.2009 8 635.90 7 440.00 1 195.90 16.07% 4 668.70 3 967.20 84.97%
31.03.2009 7 440.00 9 759.70 -2 319.70 -23.77% 2 765.60 4 674.40 169.02%
28.02.2009 9 759.70 9 543.30 216.40 2.27% 3 376.70 6 383.00 189.03%
31.01.2009 9 543.30 5 199.10 4 344.20 83.56% 3 399.80 6 143.50 180.70%
31.12.2008 5 199.10 4 696.30 502.80 10.71% 3 639.60 1 559.50 42.85%
30.11.2008 4 696.30 4 537.10 159.20 3.51% 3 462.30 1 234.00 35.64%
31.10.2008 4 537.10 2 796.10 1 741.00 62.27% 3 592.90 944.20 26.28%
30.09.2008 2 796.10 4 602.90 -1 806.80 -39.25% 2 905.40 - 109.30 -3.76%
31.08.2008 4 602.90 4 251.00 351.90 8.28% 3 546.30 1 056.60 29.79%
31.07.2008 4 251.00 2 719.50 1 531.50 56.32% 3 639.50 611.50 16.80%
30.06.2008 2 719.50 4 729.90 -2 010.40 -42.50% 3 182.90 - 463.40 -14.56%
31.05.2008 4 729.90 4 668.70 61.20 1.31% 3 845.20 884.70 23.01%
30.04.2008 4 668.70 2 765.60 1 903.10 68.81% 3 688.50 980.20 26.57%
31.03.2008 2 765.60 3 376.70 - 611.10 -18.10% 3 021.40 - 255.80 -8.47%
29.02.2008 3 376.70 3 399.80 -23.10 -0.68% 3 805.70 - 429.00 -11.27%
31.01.2008 3 399.80 3 639.60 - 239.80 -6.59% 3 815.10 - 415.30 -10.89%
31.12.2007 3 639.60 3 462.30 177.30 5.12% 3 852.20 - 212.60 -5.52%
30.11.2007 3 462.30 3 592.90 - 130.60 -3.63% 3 983.60 - 521.30 -13.09%
31.10.2007 3 592.90 2 905.40 687.50 23.66% 3 929.30 - 336.40 -8.56%
30.09.2007 2 905.40 3 546.30 - 640.90 -18.07% 4 418.30 -1 512.90 -34.24%
31.08.2007 3 546.30 3 639.50 -93.20 -2.56% 4 017.20 - 470.90 -11.72%
31.07.2007 3 639.50 3 182.90 456.60 14.35% 3 999.40 - 359.90 -9.00%
30.06.2007 3 182.90 3 845.20 - 662.30 -17.22% 3 086.60 96.30 3.12%
31.05.2007 3 845.20 3 688.50 156.70 4.25% 3 942.10 -96.90 -2.46%
30.04.2007 3 688.50 3 021.40 667.10 22.08% 3 979.80 - 291.30 -7.32%
31.03.2007 3 021.40 3 805.70 - 784.30 -20.61% 3 390.60 - 369.20 -10.89%
28.02.2007 3 805.70 3 815.10 -9.40 -0.25% 3 990.50 - 184.80 -4.63%
31.01.2007 3 815.10 3 852.20 -37.10 -0.96% 3 974.20 - 159.10 -4.00%
31.12.2006 3 852.20 3 983.60 - 131.40 -3.30% 4 418.10 - 565.90 -12.81%
30.11.2006 3 983.60 3 929.30 54.30 1.38% 11 212.30 -7 228.70 -64.47%
31.10.2006 3 929.30 4 418.30 - 489.00 -11.07% 11 048.80 -7 119.50 -64.44%
30.09.2006 4 418.30 4 017.20 401.10 9.98% 10 280.10 -5 861.80 -57.02%
31.08.2006 4 017.20 3 999.40 17.80 0.45% 11 008.10 -6 990.90 -63.51%
31.07.2006 3 999.40 3 086.60 912.80 29.57% 11 507.40 -7 508.00 -65.24%
30.06.2006 3 086.60 3 942.10 - 855.50 -21.70% 10 911.40 -7 824.80 -71.71%
31.05.2006 3 942.10 3 979.80 -37.70 -0.95% 11 693.40 -7 751.30 -66.29%
30.04.2006 3 979.80 3 390.60 589.20 17.38% 11 830.40 -7 850.60 -66.36%
31.03.2006 3 390.60 3 990.50 - 599.90 -15.03% 10 773.60 -7 383.00 -68.53%
28.02.2006 3 990.50 3 974.20 16.30 0.41% 4 550.60 - 560.10 -12.31%
31.01.2006 3 974.20 4 418.10 - 443.90 -10.05% 5 705.50 -1 731.30 -30.34%
31.12.2005 4 418.10 11 212.30 -6 794.20 -60.60% 5 622.70 -1 204.60 -21.42%
30.11.2005 11 212.30 11 048.80 163.50 1.48% 5 690.70 5 521.60 97.03%
31.10.2005 11 048.80 10 280.10 768.70 7.48% 6 064.80 4 984.00 82.18%
30.09.2005 10 280.10 11 008.10 - 728.00 -6.61% 5 160.60 5 119.50 99.20%
31.08.2005 11 008.10 11 507.40 - 499.30 -4.34% 5 934.60 5 073.50 85.49%
31.07.2005 11 507.40 10 911.40 596.00 5.46% 6 230.90 5 276.50 84.68%
30.06.2005 10 911.40 11 693.40 - 782.00 -6.69% 5 560.60 5 350.80 96.23%
31.05.2005 11 693.40 11 830.40 - 137.00 -1.16% 5 613.10 6 080.30 108.32%
30.04.2005 11 830.40 10 773.60 1 056.80 9.81% 5 909.20 5 921.20 100.20%
31.03.2005 10 773.60 4 550.60 6 223.00 136.75% 5 845.10 4 928.50 84.32%
28.02.2005 4 550.60 5 705.50 -1 154.90 -20.24% 5 835.40 -1 284.80 -22.02%
31.01.2005 5 705.50 5 622.70 82.80 1.47% 6 092.50 - 387.00 -6.35%
31.12.2004 5 622.70 5 690.70 -68.00 -1.19% 6 143.50 - 520.80 -8.48%
30.11.2004 5 690.70 6 064.80 - 374.10 -6.17% 7 172.40 -1 481.70 -20.66%
31.10.2004 6 064.80 5 160.60 904.20 17.52% 6 220.40 - 155.60 -2.50%
30.09.2004 5 160.60 5 934.60 - 774.00 -13.04% 6 090.70 - 930.10 -15.27%
31.08.2004 5 934.60 6 230.90 - 296.30 -4.76% 6 550.60 - 616.00 -9.40%
31.07.2004 6 230.90 5 560.60 670.30 12.05% 6 302.60 -71.70 -1.14%
30.06.2004 5 560.60 5 613.10 -52.50 -0.94% 6 119.50 - 558.90 -9.13%
31.05.2004 5 613.10 5 909.20 - 296.10 -5.01% 5 828.50 - 215.40 -3.70%
30.04.2004 5 909.20 5 845.10 64.10 1.10% 6 110.90 - 201.70 -3.30%
31.03.2004 5 845.10 5 835.40 9.70 0.17% 6 560.00 - 714.90 -10.90%
29.02.2004 5 835.40 6 092.50 - 257.10 -4.22% 7 517.50 -1 682.10 -22.38%
31.01.2004 6 092.50 6 143.50 -51.00 -0.83% 7 631.30 -1 538.80 -20.16%
31.12.2003 6 143.50 7 172.40 -1 028.90 -14.35% 7 953.30 -1 809.80 -22.76%
30.11.2003 7 172.40 6 220.40 952.00 15.30% 8 585.20 -1 412.80 -16.46%
31.10.2003 6 220.40 6 090.70 129.70 2.13% 8 565.00 -2 344.60 -27.37%
30.09.2003 6 090.70 6 550.60 - 459.90 -7.02% 8 566.70 -2 476.00 -28.90%
31.08.2003 6 550.60 6 302.60 248.00 3.93% 8 624.00 -2 073.40 -24.04%
31.07.2003 6 302.60 6 119.50 183.10 2.99% 8 148.50 -1 845.90 -22.65%
30.06.2003 6 119.50 5 828.50 291.00 4.99% 9 015.60 -2 896.10 -32.12%
31.05.2003 5 828.50 6 110.90 - 282.40 -4.62% 9 888.70 -4 060.20 -41.06%
30.04.2003 6 110.90 6 560.00 - 449.10 -6.85% 10 830.80 -4 719.90 -43.58%
31.03.2003 6 560.00 7 517.50 - 957.50 -12.74% 11 088.00 -4 528.00 -40.84%
28.02.2003 7 517.50 7 631.30 - 113.80 -1.49% 11 632.20 -4 114.70 -35.37%
31.01.2003 7 631.30 7 953.30 - 322.00 -4.05% 11 942.80 -4 311.50 -36.10%
31.12.2002 7 953.30 8 585.20 - 631.90 -7.36% 12 280.10 -4 326.80 -35.23%
30.11.2002 8 585.20 8 565.00 20.20 0.24% 12 844.60 -4 259.40 -33.16%
31.10.2002 8 565.00 8 566.70 -1.70 -0.02% 33 157.70 -24 592.70 -74.17%
30.09.2002 8 566.70 8 624.00 -57.30 -0.66% 30 233.10 -21 666.40 -71.66%
31.08.2002 8 624.00 8 148.50 475.50 5.84% 30 066.60 -21 442.60 -71.32%
31.07.2002 8 148.50 9 015.60 - 867.10 -9.62% 29 636.60 -21 488.10 -72.51%
30.06.2002 9 015.60 9 888.70 - 873.10 -8.83% 30 070.60 -21 055.00 -70.02%
31.05.2002 9 888.70 10 830.80 - 942.10 -8.70% 29 227.90 -19 339.20 -66.17%
30.04.2002 10 830.80 11 088.00 - 257.20 -2.32% 29 236.30 -18 405.50 -62.95%
31.03.2002 11 088.00 11 632.20 - 544.20 -4.68% 29 122.50 -18 034.50 -61.93%
28.02.2002 11 632.20 11 942.80 - 310.60 -2.60% 29 976.20 -18 344.00 -61.20%
31.01.2002 11 942.80 12 280.10 - 337.30 -2.75% 28 628.10 -16 685.30 -58.28%
31.12.2001 12 280.10 12 844.60 - 564.50 -4.39% 30 080.00 -17 799.90 -59.18%
30.11.2001 12 844.60 33 157.70 -20 313.10 -61.26% 28 799.00 -15 954.40 -55.40%
31.10.2001 33 157.70 30 233.10 2 924.60 9.67% 28 854.40 4 303.30 14.91%
30.09.2001 30 233.10 30 066.60 166.50 0.55% 28 849.70 1 383.40 4.80%
31.08.2001 30 066.60 29 636.60 430.00 1.45% 29 180.50 886.10 3.04%
31.07.2001 29 636.60 30 070.60 - 434.00 -1.44% 29 236.60 400.00 1.37%
30.06.2001 30 070.60 29 227.90 842.70 2.88% 29 300.50 770.10 2.63%
31.05.2001 29 227.90 29 236.30 -8.40 -0.03% 28 990.90 237.00 0.82%
30.04.2001 29 236.30 29 122.50 113.80 0.39% 29 804.20 - 567.90 -1.91%
31.03.2001 29 122.50 29 976.20 - 853.70 -2.85% 29 243.60 - 121.10 -0.41%
28.02.2001 29 976.20 28 628.10 1 348.10 4.71% 28 412.10 1 564.10 5.50%
31.01.2001 28 628.10 30 080.00 -1 451.90 -4.83% 28 391.70 236.40 0.83%
31.12.2000 30 080.00 28 799.00 1 281.00 4.45% - - -
30.11.2000 28 799.00 28 854.40 -55.40 -0.19% - - -
31.10.2000 28 854.40 28 849.70 4.70 0.02% - - -
30.09.2000 28 849.70 29 180.50 - 330.80 -1.13% - - -
31.08.2000 29 180.50 29 236.60 -56.10 -0.19% - - -
31.07.2000 29 236.60 29 300.50 -63.90 -0.22% - - -
30.06.2000 29 300.50 28 990.90 309.60 1.07% - - -
31.05.2000 28 990.90 29 804.20 - 813.30 -2.73% - - -
30.04.2000 29 804.20 29 243.60 560.60 1.92% - - -
31.03.2000 29 243.60 28 412.10 831.50 2.93% - - -
29.02.2000 28 412.10 28 391.70 20.40 0.07% - - -
31.01.2000 28 391.70 - - - - - -

Graf jako obrázek

ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR))
ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR))
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Zemědělství, lesnictví, rybolov (A) (Úvěry nefinančním podnikům v členění podle odvětví - CZ-NACE rev. 2)
Původní splatnost do 1 roku a neterminováno (Úvěry domácnostem (stavy) - CZK)
Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost do 1 roku (Úvěry domácnostem (stavy) - CZK)
Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost nad 1 rok do 2 let a přenastavení úrokové sazby do 1 roku a floating (Úvěry domácnostem (stavy) - CZK)
Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost nad 1 rok do 2 let a přenastavení úrokové sazby nad 1 rok (do 2 let) (Úvěry domácnostem (stavy) - CZK)
Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost nad 2 roky a přenastavení úrokové sazby do 1 roku a floating (Úvěry domácnostem (stavy) - CZK)
Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost nad 2 roky a přenastavení úrokové sazby nad 1 rok do 2 let (Úvěry domácnostem (stavy) - CZK)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.