KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI - ekonomika ČNB

Aktualizace dat KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
30.04.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, R, S, U. KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI, ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ, Stav (zůstatek)
30.04.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, R, S, U. KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI, ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ, Nevýkonné, Stav (zůstatek)
30.04.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, CZK, R, S, U. KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI, ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ, Stav (zůstatek)
30.04.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Všechny cizí měny, R, S, U. KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI, ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ, Stav (zůstatek)
30.04.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, EUR, R, S, U. KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI, ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ, Stav (zůstatek)
30.04.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, R, S, U. KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI, ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ
30.04.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, CZK, R, S, U. KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI, ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ
30.04.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, Všechny cizí měny, R, S, U. KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI, ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ
30.04.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, EUR, R, S, U. KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI, ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ
30.04.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, Sportovní, zábavní a rekreační činnosti
30.04.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Sportovní, zábavní a rekreační činnosti, Stav (zůstatek)
31.03.2024 Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Příjem, Osobní, kulturní a rekreační služby, Kumulace
31.03.2024 Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Příjem, Osobní, kulturní a rekreační služby, Transakce
31.03.2024 Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Výdaj, Osobní, kulturní a rekreační služby, Kumulace
31.03.2024 Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Výdaj, Osobní, kulturní a rekreační služby, Transakce
31.03.2024 Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Saldo, Osobní, kulturní a rekreační služby, Kumulace
31.03.2024 Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Saldo, Osobní, kulturní a rekreační služby, Transakce
31.03.2024 Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, EUR, Příjem, Osobní, kulturní a rekreační služby, Kumulace
31.03.2024 Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, EUR, Příjem, Osobní, kulturní a rekreační služby, Transakce
31.03.2024 Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, EUR, Výdaj, Osobní, kulturní a rekreační služby, Kumulace

Graf hodnot, Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 28.02.2011 9 942.40
Max 31.01.2009 59 780.10

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.11.2015 15 679.10 14 773.50 905.60 6.13% 17 304.10 -1 625.00 -9.39%
31.10.2015 14 773.50 15 010.60 - 237.10 -1.58% 17 189.30 -2 415.80 -14.05%
30.09.2015 15 010.60 15 023.20 -12.60 -0.08% 13 984.20 1 026.40 7.34%
31.08.2015 15 023.20 15 086.70 -63.50 -0.42% 15 343.10 - 319.90 -2.08%
31.07.2015 15 086.70 15 251.00 - 164.30 -1.08% 14 592.40 494.30 3.39%
30.06.2015 15 251.00 15 823.20 - 572.20 -3.62% 13 494.70 1 756.30 13.01%
31.05.2015 15 823.20 15 135.80 687.40 4.54% 14 991.80 831.40 5.55%
30.04.2015 15 135.80 15 233.50 -97.70 -0.64% 14 901.00 234.80 1.58%
31.03.2015 15 233.50 15 937.20 - 703.70 -4.42% 14 636.40 597.10 4.08%
28.02.2015 15 937.20 16 333.10 - 395.90 -2.42% 14 949.30 987.90 6.61%
31.01.2015 16 333.10 17 103.10 - 770.00 -4.50% 15 445.10 888.00 5.75%
31.12.2014 17 103.10 17 304.10 - 201.00 -1.16% 14 807.80 2 295.30 15.50%
30.11.2014 17 304.10 17 189.30 114.80 0.67% 15 355.40 1 948.70 12.69%
31.10.2014 17 189.30 13 984.20 3 205.10 22.92% 15 310.40 1 878.90 12.27%
30.09.2014 13 984.20 15 343.10 -1 358.90 -8.86% 15 927.50 -1 943.30 -12.20%
31.08.2014 15 343.10 14 592.40 750.70 5.14% 14 331.40 1 011.70 7.06%
31.07.2014 14 592.40 13 494.70 1 097.70 8.13% 14 347.90 244.50 1.70%
30.06.2014 13 494.70 14 991.80 -1 497.10 -9.99% 12 940.40 554.30 4.28%
31.05.2014 14 991.80 14 901.00 90.80 0.61% 12 858.20 2 133.60 16.59%
30.04.2014 14 901.00 14 636.40 264.60 1.81% 13 861.30 1 039.70 7.50%
31.03.2014 14 636.40 14 949.30 - 312.90 -2.09% 13 596.00 1 040.40 7.65%
28.02.2014 14 949.30 15 445.10 - 495.80 -3.21% 13 692.50 1 256.80 9.18%
31.01.2014 15 445.10 14 807.80 637.30 4.30% 15 414.80 30.30 0.20%
31.12.2013 14 807.80 15 355.40 - 547.60 -3.57% 14 919.30 - 111.50 -0.75%
30.11.2013 15 355.40 15 310.40 45.00 0.29% 13 365.50 1 989.90 14.89%
31.10.2013 15 310.40 15 927.50 - 617.10 -3.87% 12 553.00 2 757.40 21.97%
30.09.2013 15 927.50 14 331.40 1 596.10 11.14% 13 548.70 2 378.80 17.56%
31.08.2013 14 331.40 14 347.90 -16.50 -0.11% 13 692.50 638.90 4.67%
31.07.2013 14 347.90 12 940.40 1 407.50 10.88% 12 590.90 1 757.00 13.95%
30.06.2013 12 940.40 12 858.20 82.20 0.64% 12 381.10 559.30 4.52%
31.05.2013 12 858.20 13 861.30 -1 003.10 -7.24% 12 301.80 556.40 4.52%
30.04.2013 13 861.30 13 596.00 265.30 1.95% 10 242.20 3 619.10 35.34%
31.03.2013 13 596.00 13 692.50 -96.50 -0.70% 11 436.00 2 160.00 18.89%
28.02.2013 13 692.50 15 414.80 -1 722.30 -11.17% 11 223.30 2 469.20 22.00%
31.01.2013 15 414.80 14 919.30 495.50 3.32% 11 112.80 4 302.00 38.71%
31.12.2012 14 919.30 13 365.50 1 553.80 11.63% 11 757.10 3 162.20 26.90%
30.11.2012 13 365.50 12 553.00 812.50 6.47% 10 641.40 2 724.10 25.60%
31.10.2012 12 553.00 13 548.70 - 995.70 -7.35% 10 255.50 2 297.50 22.40%
30.09.2012 13 548.70 13 692.50 - 143.80 -1.05% 10 439.00 3 109.70 29.79%
31.08.2012 13 692.50 12 590.90 1 101.60 8.75% 10 617.10 3 075.40 28.97%
31.07.2012 12 590.90 12 381.10 209.80 1.69% 11 221.80 1 369.10 12.20%
30.06.2012 12 381.10 12 301.80 79.30 0.64% 10 884.00 1 497.10 13.76%
31.05.2012 12 301.80 10 242.20 2 059.60 20.11% 10 555.70 1 746.10 16.54%
30.04.2012 10 242.20 11 436.00 -1 193.80 -10.44% 9 959.10 283.10 2.84%
31.03.2012 11 436.00 11 223.30 212.70 1.90% 10 387.90 1 048.10 10.09%
29.02.2012 11 223.30 11 112.80 110.50 0.99% 9 942.40 1 280.90 12.88%
31.01.2012 11 112.80 11 757.10 - 644.30 -5.48% 10 011.10 1 101.70 11.00%
31.12.2011 11 757.10 10 641.40 1 115.70 10.48% 10 520.00 1 237.10 11.76%
30.11.2011 10 641.40 10 255.50 385.90 3.76% 12 200.90 -1 559.50 -12.78%
31.10.2011 10 255.50 10 439.00 - 183.50 -1.76% 12 572.00 -2 316.50 -18.43%
30.09.2011 10 439.00 10 617.10 - 178.10 -1.68% 12 966.10 -2 527.10 -19.49%
31.08.2011 10 617.10 11 221.80 - 604.70 -5.39% 12 965.70 -2 348.60 -18.11%
31.07.2011 11 221.80 10 884.00 337.80 3.10% 13 451.00 -2 229.20 -16.57%
30.06.2011 10 884.00 10 555.70 328.30 3.11% 13 349.70 -2 465.70 -18.47%
31.05.2011 10 555.70 9 959.10 596.60 5.99% 13 668.40 -3 112.70 -22.77%
30.04.2011 9 959.10 10 387.90 - 428.80 -4.13% 13 842.70 -3 883.60 -28.06%
31.03.2011 10 387.90 9 942.40 445.50 4.48% 13 756.80 -3 368.90 -24.49%
28.02.2011 9 942.40 10 011.10 -68.70 -0.69% 13 352.40 -3 410.00 -25.54%
31.01.2011 10 011.10 10 520.00 - 508.90 -4.84% 12 385.50 -2 374.40 -19.17%
31.12.2010 10 520.00 12 200.90 -1 680.90 -13.78% 12 633.20 -2 113.20 -16.73%
30.11.2010 12 200.90 12 572.00 - 371.10 -2.95% 14 078.30 -1 877.40 -13.34%
31.10.2010 12 572.00 12 966.10 - 394.10 -3.04% 14 974.60 -2 402.60 -16.04%
30.09.2010 12 966.10 12 965.70 0.40 0.00% 14 884.80 -1 918.70 -12.89%
31.08.2010 12 965.70 13 451.00 - 485.30 -3.61% 14 827.40 -1 861.70 -12.56%
31.07.2010 13 451.00 13 349.70 101.30 0.76% 15 819.20 -2 368.20 -14.97%
30.06.2010 13 349.70 13 668.40 - 318.70 -2.33% 15 056.30 -1 706.60 -11.33%
31.05.2010 13 668.40 13 842.70 - 174.30 -1.26% 14 893.50 -1 225.10 -8.23%
30.04.2010 13 842.70 13 756.80 85.90 0.62% 14 677.80 - 835.10 -5.69%
31.03.2010 13 756.80 13 352.40 404.40 3.03% 21 308.00 -7 551.20 -35.44%
28.02.2010 13 352.40 12 385.50 966.90 7.81% 59 557.90 -46 205.50 -77.58%
31.01.2010 12 385.50 12 633.20 - 247.70 -1.96% 59 780.10 -47 394.60 -79.28%
31.12.2009 12 633.20 14 078.30 -1 445.10 -10.26% 40 506.10 -27 872.90 -68.81%
30.11.2009 14 078.30 14 974.60 - 896.30 -5.99% 41 268.80 -27 190.50 -65.89%
31.10.2009 14 974.60 14 884.80 89.80 0.60% 42 187.00 -27 212.40 -64.50%
30.09.2009 14 884.80 14 827.40 57.40 0.39% 40 385.30 -25 500.50 -63.14%
31.08.2009 14 827.40 15 819.20 - 991.80 -6.27% 40 478.70 -25 651.30 -63.37%
31.07.2009 15 819.20 15 056.30 762.90 5.07% 38 171.90 -22 352.70 -58.56%
30.06.2009 15 056.30 14 893.50 162.80 1.09% 37 050.60 -21 994.30 -59.36%
31.05.2009 14 893.50 14 677.80 215.70 1.47% 37 264.50 -22 371.00 -60.03%
30.04.2009 14 677.80 21 308.00 -6 630.20 -31.12% 36 788.10 -22 110.30 -60.10%
31.03.2009 21 308.00 59 557.90 -38 249.90 -64.22% 34 919.30 -13 611.30 -38.98%
28.02.2009 59 557.90 59 780.10 - 222.20 -0.37% 34 406.60 25 151.30 73.10%
31.01.2009 59 780.10 40 506.10 19 274.00 47.58% 34 322.90 25 457.20 74.17%
31.12.2008 40 506.10 41 268.80 - 762.70 -1.85% 33 067.50 7 438.60 22.50%
30.11.2008 41 268.80 42 187.00 - 918.20 -2.18% 32 092.30 9 176.50 28.59%
31.10.2008 42 187.00 40 385.30 1 801.70 4.46% 35 342.00 6 845.00 19.37%
30.09.2008 40 385.30 40 478.70 -93.40 -0.23% 32 508.60 7 876.70 24.23%
31.08.2008 40 478.70 38 171.90 2 306.80 6.04% 32 717.00 7 761.70 23.72%
31.07.2008 38 171.90 37 050.60 1 121.30 3.03% 32 961.00 5 210.90 15.81%
30.06.2008 37 050.60 37 264.50 - 213.90 -0.57% 31 351.10 5 699.50 18.18%
31.05.2008 37 264.50 36 788.10 476.40 1.29% 33 925.10 3 339.40 9.84%
30.04.2008 36 788.10 34 919.30 1 868.80 5.35% 32 670.00 4 118.10 12.61%
31.03.2008 34 919.30 34 406.60 512.70 1.49% 29 156.80 5 762.50 19.76%
29.02.2008 34 406.60 34 322.90 83.70 0.24% 29 082.10 5 324.50 18.31%
31.01.2008 34 322.90 33 067.50 1 255.40 3.80% 31 583.20 2 739.70 8.67%
31.12.2007 33 067.50 32 092.30 975.20 3.04% 27 073.00 5 994.50 22.14%
30.11.2007 32 092.30 35 342.00 -3 249.70 -9.20% 21 453.90 10 638.40 49.59%
31.10.2007 35 342.00 32 508.60 2 833.40 8.72% 21 515.10 13 826.90 64.27%
30.09.2007 32 508.60 32 717.00 - 208.40 -0.64% 23 030.20 9 478.40 41.16%
31.08.2007 32 717.00 32 961.00 - 244.00 -0.74% 22 556.40 10 160.60 45.05%
31.07.2007 32 961.00 31 351.10 1 609.90 5.13% 22 363.30 10 597.70 47.39%
30.06.2007 31 351.10 33 925.10 -2 574.00 -7.59% 21 589.60 9 761.50 45.21%
31.05.2007 33 925.10 32 670.00 1 255.10 3.84% 20 992.90 12 932.20 61.60%
30.04.2007 32 670.00 29 156.80 3 513.20 12.05% 22 531.20 10 138.80 45.00%
31.03.2007 29 156.80 29 082.10 74.70 0.26% 22 367.70 6 789.10 30.35%
28.02.2007 29 082.10 31 583.20 -2 501.10 -7.92% 22 087.10 6 995.00 31.67%
31.01.2007 31 583.20 27 073.00 4 510.20 16.66% 20 768.60 10 814.60 52.07%
31.12.2006 27 073.00 21 453.90 5 619.10 26.19% 20 076.10 6 996.90 34.85%
30.11.2006 21 453.90 21 515.10 -61.20 -0.28% 19 119.90 2 334.00 12.21%
31.10.2006 21 515.10 23 030.20 -1 515.10 -6.58% 18 976.60 2 538.50 13.38%
30.09.2006 23 030.20 22 556.40 473.80 2.10% 17 498.70 5 531.50 31.61%
31.08.2006 22 556.40 22 363.30 193.10 0.86% 17 038.60 5 517.80 32.38%
31.07.2006 22 363.30 21 589.60 773.70 3.58% 17 570.60 4 792.70 27.28%
30.06.2006 21 589.60 20 992.90 596.70 2.84% 17 058.70 4 530.90 26.56%
31.05.2006 20 992.90 22 531.20 -1 538.30 -6.83% 15 776.50 5 216.40 33.06%
30.04.2006 22 531.20 22 367.70 163.50 0.73% 15 239.40 7 291.80 47.85%
31.03.2006 22 367.70 22 087.10 280.60 1.27% 15 210.80 7 156.90 47.05%
28.02.2006 22 087.10 20 768.60 1 318.50 6.35% 14 962.50 7 124.60 47.62%
31.01.2006 20 768.60 20 076.10 692.50 3.45% 14 998.20 5 770.40 38.47%
31.12.2005 20 076.10 19 119.90 956.20 5.00% 14 781.20 5 294.90 35.82%
30.11.2005 19 119.90 18 976.60 143.30 0.76% 16 090.20 3 029.70 18.83%
31.10.2005 18 976.60 17 498.70 1 477.90 8.45% 15 172.60 3 804.00 25.07%
30.09.2005 17 498.70 17 038.60 460.10 2.70% 13 718.50 3 780.20 27.56%
31.08.2005 17 038.60 17 570.60 - 532.00 -3.03% 12 677.80 4 360.80 34.40%
31.07.2005 17 570.60 17 058.70 511.90 3.00% 12 520.50 5 050.10 40.33%
30.06.2005 17 058.70 15 776.50 1 282.20 8.13% 12 364.80 4 693.90 37.96%
31.05.2005 15 776.50 15 239.40 537.10 3.52% 12 569.50 3 207.00 25.51%
30.04.2005 15 239.40 15 210.80 28.60 0.19% 15 340.80 - 101.40 -0.66%
31.03.2005 15 210.80 14 962.50 248.30 1.66% 15 003.50 207.30 1.38%
28.02.2005 14 962.50 14 998.20 -35.70 -0.24% 14 726.90 235.60 1.60%
31.01.2005 14 998.20 14 781.20 217.00 1.47% 14 274.30 723.90 5.07%
31.12.2004 14 781.20 16 090.20 -1 309.00 -8.14% 31 602.80 -16 821.60 -53.23%
30.11.2004 16 090.20 15 172.60 917.60 6.05% 31 455.50 -15 365.30 -48.85%
31.10.2004 15 172.60 13 718.50 1 454.10 10.60% 29 399.20 -14 226.60 -48.39%
30.09.2004 13 718.50 12 677.80 1 040.70 8.21% 29 227.40 -15 508.90 -53.06%
31.08.2004 12 677.80 12 520.50 157.30 1.26% 27 983.30 -15 305.50 -54.70%
31.07.2004 12 520.50 12 364.80 155.70 1.26% 26 766.20 -14 245.70 -53.22%
30.06.2004 12 364.80 12 569.50 - 204.70 -1.63% 26 424.10 -14 059.30 -53.21%
31.05.2004 12 569.50 15 340.80 -2 771.30 -18.06% 24 804.20 -12 234.70 -49.33%
30.04.2004 15 340.80 15 003.50 337.30 2.25% 25 112.60 -9 771.80 -38.91%
31.03.2004 15 003.50 14 726.90 276.60 1.88% 24 513.90 -9 510.40 -38.80%
29.02.2004 14 726.90 14 274.30 452.60 3.17% 31 308.00 -16 581.10 -52.96%
31.01.2004 14 274.30 31 602.80 -17 328.50 -54.83% 30 919.70 -16 645.40 -53.83%
31.12.2003 31 602.80 31 455.50 147.30 0.47% 23 303.70 8 299.10 35.61%
30.11.2003 31 455.50 29 399.20 2 056.30 6.99% 22 742.60 8 712.90 38.31%
31.10.2003 29 399.20 29 227.40 171.80 0.59% 21 847.40 7 551.80 34.57%
30.09.2003 29 227.40 27 983.30 1 244.10 4.45% 21 569.80 7 657.60 35.50%
31.08.2003 27 983.30 26 766.20 1 217.10 4.55% 40 452.90 -12 469.60 -30.82%
31.07.2003 26 766.20 26 424.10 342.10 1.29% 39 240.60 -12 474.40 -31.79%
30.06.2003 26 424.10 24 804.20 1 619.90 6.53% 38 825.20 -12 401.10 -31.94%
31.05.2003 24 804.20 25 112.60 - 308.40 -1.23% 38 324.70 -13 520.50 -35.28%
30.04.2003 25 112.60 24 513.90 598.70 2.44% 38 666.50 -13 553.90 -35.05%
31.03.2003 24 513.90 31 308.00 -6 794.10 -21.70% 39 598.20 -15 084.30 -38.09%
28.02.2003 31 308.00 30 919.70 388.30 1.26% 39 792.40 -8 484.40 -21.32%
31.01.2003 30 919.70 23 303.70 7 616.00 32.68% 39 177.50 -8 257.80 -21.08%
31.12.2002 23 303.70 22 742.60 561.10 2.47% 51 523.20 -28 219.50 -54.77%
30.11.2002 22 742.60 21 847.40 895.20 4.10% 42 720.90 -19 978.30 -46.76%
31.10.2002 21 847.40 21 569.80 277.60 1.29% 43 346.80 -21 499.40 -49.60%
30.09.2002 21 569.80 40 452.90 -18 883.10 -46.68% 47 039.70 -25 469.90 -54.15%
31.08.2002 40 452.90 39 240.60 1 212.30 3.09% 48 714.40 -8 261.50 -16.96%
31.07.2002 39 240.60 38 825.20 415.40 1.07% 47 897.80 -8 657.20 -18.07%
30.06.2002 38 825.20 38 324.70 500.50 1.31% 46 795.60 -7 970.40 -17.03%
31.05.2002 38 324.70 38 666.50 - 341.80 -0.88% 44 879.40 -6 554.70 -14.61%
30.04.2002 38 666.50 39 598.20 - 931.70 -2.35% 45 908.40 -7 241.90 -15.77%
31.03.2002 39 598.20 39 792.40 - 194.20 -0.49% 38 518.90 1 079.30 2.80%
28.02.2002 39 792.40 39 177.50 614.90 1.57% 38 885.80 906.60 2.33%
31.01.2002 39 177.50 51 523.20 -12 345.70 -23.96% 36 315.70 2 861.80 7.88%
31.12.2001 51 523.20 42 720.90 8 802.30 20.60% 34 088.30 17 434.90 51.15%
30.11.2001 42 720.90 43 346.80 - 625.90 -1.44% 34 048.90 8 672.00 25.47%
31.10.2001 43 346.80 47 039.70 -3 692.90 -7.85% 33 792.00 9 554.80 28.28%
30.09.2001 47 039.70 48 714.40 -1 674.70 -3.44% 41 967.70 5 072.00 12.09%
31.08.2001 48 714.40 47 897.80 816.60 1.70% 38 910.40 9 804.00 25.20%
31.07.2001 47 897.80 46 795.60 1 102.20 2.36% 33 097.40 14 800.40 44.72%
30.06.2001 46 795.60 44 879.40 1 916.20 4.27% 32 821.90 13 973.70 42.57%
31.05.2001 44 879.40 45 908.40 -1 029.00 -2.24% 42 237.40 2 642.00 6.26%
30.04.2001 45 908.40 38 518.90 7 389.50 19.18% 42 241.10 3 667.30 8.68%
31.03.2001 38 518.90 38 885.80 - 366.90 -0.94% 40 900.10 -2 381.20 -5.82%
28.02.2001 38 885.80 36 315.70 2 570.10 7.08% 40 860.10 -1 974.30 -4.83%
31.01.2001 36 315.70 34 088.30 2 227.40 6.53% 40 803.40 -4 487.70 -11.00%
31.12.2000 34 088.30 34 048.90 39.40 0.12% - - -
30.11.2000 34 048.90 33 792.00 256.90 0.76% - - -
31.10.2000 33 792.00 41 967.70 -8 175.70 -19.48% - - -
30.09.2000 41 967.70 38 910.40 3 057.30 7.86% - - -
31.08.2000 38 910.40 33 097.40 5 813.00 17.56% - - -
31.07.2000 33 097.40 32 821.90 275.50 0.84% - - -
30.06.2000 32 821.90 42 237.40 -9 415.50 -22.29% - - -
31.05.2000 42 237.40 42 241.10 -3.70 -0.01% - - -
30.04.2000 42 241.10 40 900.10 1 341.00 3.28% - - -
31.03.2000 40 900.10 40 860.10 40.00 0.10% - - -
29.02.2000 40 860.10 40 803.40 56.70 0.14% - - -
31.01.2000 40 803.40 - - - - - -

Graf jako obrázek

KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ,REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ,REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ,REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ,REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR))
KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Ostatní aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Zemědělství, lesnictví, rybolov (A) (Úvěry nefinančním podnikům v členění podle odvětví - CZ-NACE rev. 2)
Ostatní služby (O+P+Q+R+S+T+U) (Úvěry nefinančním podnikům v členění podle odvětví - CZ-NACE rev. 2)
Domácnosti - ostatní účely - do 1 roku (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - ostatní účely - od 1 roku do 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.