KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI - ekonomika ČNB

Aktualizace dat KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.03.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, R, S, U. KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI, ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ, Stav (zůstatek)
31.03.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, R, S, U. KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI, ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ, Nevýkonné, Stav (zůstatek)
31.03.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, CZK, R, S, U. KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI, ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ, Stav (zůstatek)
31.03.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Všechny cizí měny, R, S, U. KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI, ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ, Stav (zůstatek)
31.03.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, EUR, R, S, U. KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI, ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ, Stav (zůstatek)
31.03.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, R, S, U. KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI, ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ
31.03.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, CZK, R, S, U. KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI, ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ
31.03.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, Všechny cizí měny, R, S, U. KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI, ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ
31.03.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, EUR, R, S, U. KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI, ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ
31.03.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, Sportovní, zábavní a rekreační činnosti
31.03.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Sportovní, zábavní a rekreační činnosti, Stav (zůstatek)
31.12.2023 Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Příjem, Osobní, kulturní a rekreační služby, Kumulace
31.12.2023 Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Příjem, Osobní, kulturní a rekreační služby, Transakce
31.12.2023 Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Výdaj, Osobní, kulturní a rekreační služby, Kumulace
31.12.2023 Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Výdaj, Osobní, kulturní a rekreační služby, Transakce
31.12.2023 Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Saldo, Osobní, kulturní a rekreační služby, Kumulace
31.12.2023 Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Saldo, Osobní, kulturní a rekreační služby, Transakce
31.12.2023 Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, EUR, Příjem, Osobní, kulturní a rekreační služby, Kumulace
31.12.2023 Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, EUR, Příjem, Osobní, kulturní a rekreační služby, Transakce
31.12.2023 Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, EUR, Výdaj, Osobní, kulturní a rekreační služby, Kumulace

Graf hodnot, Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.03.2011 3 622.30
Max 31.01.2001 22 320.70

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.11.2015 8 371.10 8 526.10 - 155.00 -1.82% 7 201.10 1 170.00 16.25%
31.10.2015 8 526.10 9 209.30 - 683.20 -7.42% 6 052.00 2 474.10 40.88%
30.09.2015 9 209.30 7 086.90 2 122.40 29.95% 7 347.60 1 861.70 25.34%
31.08.2015 7 086.90 7 133.50 -46.60 -0.65% 6 897.40 189.50 2.75%
31.07.2015 7 133.50 8 605.50 -1 472.00 -17.11% 7 070.80 62.70 0.89%
30.06.2015 8 605.50 7 884.60 720.90 9.14% 6 998.90 1 606.60 22.95%
31.05.2015 7 884.60 8 167.60 - 283.00 -3.46% 7 313.10 571.50 7.81%
30.04.2015 8 167.60 8 985.90 - 818.30 -9.11% 7 088.50 1 079.10 15.22%
31.03.2015 8 985.90 8 896.90 89.00 1.00% 7 054.80 1 931.10 27.37%
28.02.2015 8 896.90 9 856.30 - 959.40 -9.73% 6 826.80 2 070.10 30.32%
31.01.2015 9 856.30 9 663.70 192.60 1.99% 7 380.50 2 475.80 33.55%
31.12.2014 9 663.70 7 201.10 2 462.60 34.20% 8 583.20 1 080.50 12.59%
30.11.2014 7 201.10 6 052.00 1 149.10 18.99% 11 048.00 -3 846.90 -34.82%
31.10.2014 6 052.00 7 347.60 -1 295.60 -17.63% 8 405.00 -2 353.00 -28.00%
30.09.2014 7 347.60 6 897.40 450.20 6.53% 8 458.50 -1 110.90 -13.13%
31.08.2014 6 897.40 7 070.80 - 173.40 -2.45% 8 700.70 -1 803.30 -20.73%
31.07.2014 7 070.80 6 998.90 71.90 1.03% 7 972.00 - 901.20 -11.30%
30.06.2014 6 998.90 7 313.10 - 314.20 -4.30% 8 064.00 -1 065.10 -13.21%
31.05.2014 7 313.10 7 088.50 224.60 3.17% 6 954.10 359.00 5.16%
30.04.2014 7 088.50 7 054.80 33.70 0.48% 6 779.30 309.20 4.56%
31.03.2014 7 054.80 6 826.80 228.00 3.34% 6 822.10 232.70 3.41%
28.02.2014 6 826.80 7 380.50 - 553.70 -7.50% 6 747.00 79.80 1.18%
31.01.2014 7 380.50 8 583.20 -1 202.70 -14.01% 7 080.90 299.60 4.23%
31.12.2013 8 583.20 11 048.00 -2 464.80 -22.31% 6 978.20 1 605.00 23.00%
30.11.2013 11 048.00 8 405.00 2 643.00 31.45% 6 423.30 4 624.70 72.00%
31.10.2013 8 405.00 8 458.50 -53.50 -0.63% 6 034.10 2 370.90 39.29%
30.09.2013 8 458.50 8 700.70 - 242.20 -2.78% 5 596.60 2 861.90 51.14%
31.08.2013 8 700.70 7 972.00 728.70 9.14% 5 548.40 3 152.30 56.81%
31.07.2013 7 972.00 8 064.00 -92.00 -1.14% 5 548.00 2 424.00 43.69%
30.06.2013 8 064.00 6 954.10 1 109.90 15.96% 5 488.90 2 575.10 46.91%
31.05.2013 6 954.10 6 779.30 174.80 2.58% 5 058.60 1 895.50 37.47%
30.04.2013 6 779.30 6 822.10 -42.80 -0.63% 4 914.10 1 865.20 37.96%
31.03.2013 6 822.10 6 747.00 75.10 1.11% 5 261.50 1 560.60 29.66%
28.02.2013 6 747.00 7 080.90 - 333.90 -4.72% 5 343.90 1 403.10 26.26%
31.01.2013 7 080.90 6 978.20 102.70 1.47% 5 368.00 1 712.90 31.91%
31.12.2012 6 978.20 6 423.30 554.90 8.64% 5 588.30 1 389.90 24.87%
30.11.2012 6 423.30 6 034.10 389.20 6.45% 5 348.70 1 074.60 20.09%
31.10.2012 6 034.10 5 596.60 437.50 7.82% 5 274.70 759.40 14.40%
30.09.2012 5 596.60 5 548.40 48.20 0.87% 5 401.90 194.70 3.60%
31.08.2012 5 548.40 5 548.00 0.40 0.01% 4 397.50 1 150.90 26.17%
31.07.2012 5 548.00 5 488.90 59.10 1.08% 3 952.20 1 595.80 40.38%
30.06.2012 5 488.90 5 058.60 430.30 8.51% 3 985.50 1 503.40 37.72%
31.05.2012 5 058.60 4 914.10 144.50 2.94% 3 750.30 1 308.30 34.89%
30.04.2012 4 914.10 5 261.50 - 347.40 -6.60% 3 631.80 1 282.30 35.31%
31.03.2012 5 261.50 5 343.90 -82.40 -1.54% 3 622.30 1 639.20 45.25%
29.02.2012 5 343.90 5 368.00 -24.10 -0.45% 4 058.00 1 285.90 31.69%
31.01.2012 5 368.00 5 588.30 - 220.30 -3.94% 4 068.90 1 299.10 31.93%
31.12.2011 5 588.30 5 348.70 239.60 4.48% 4 466.10 1 122.20 25.13%
30.11.2011 5 348.70 5 274.70 74.00 1.40% 4 022.00 1 326.70 32.99%
31.10.2011 5 274.70 5 401.90 - 127.20 -2.35% 3 892.50 1 382.20 35.51%
30.09.2011 5 401.90 4 397.50 1 004.40 22.84% 3 987.60 1 414.30 35.47%
31.08.2011 4 397.50 3 952.20 445.30 11.27% 4 384.20 13.30 0.30%
31.07.2011 3 952.20 3 985.50 -33.30 -0.84% 3 876.70 75.50 1.95%
30.06.2011 3 985.50 3 750.30 235.20 6.27% 4 108.70 - 123.20 -3.00%
31.05.2011 3 750.30 3 631.80 118.50 3.26% 4 032.50 - 282.20 -7.00%
30.04.2011 3 631.80 3 622.30 9.50 0.26% 4 516.30 - 884.50 -19.58%
31.03.2011 3 622.30 4 058.00 - 435.70 -10.74% 4 596.90 - 974.60 -21.20%
28.02.2011 4 058.00 4 068.90 -10.90 -0.27% 4 846.30 - 788.30 -16.27%
31.01.2011 4 068.90 4 466.10 - 397.20 -8.89% 5 954.90 -1 886.00 -31.67%
31.12.2010 4 466.10 4 022.00 444.10 11.04% 8 325.20 -3 859.10 -46.35%
30.11.2010 4 022.00 3 892.50 129.50 3.33% 6 114.10 -2 092.10 -34.22%
31.10.2010 3 892.50 3 987.60 -95.10 -2.38% 6 348.00 -2 455.50 -38.68%
30.09.2010 3 987.60 4 384.20 - 396.60 -9.05% 6 062.50 -2 074.90 -34.23%
31.08.2010 4 384.20 3 876.70 507.50 13.09% 5 655.00 -1 270.80 -22.47%
31.07.2010 3 876.70 4 108.70 - 232.00 -5.65% 5 745.20 -1 868.50 -32.52%
30.06.2010 4 108.70 4 032.50 76.20 1.89% 5 842.60 -1 733.90 -29.68%
31.05.2010 4 032.50 4 516.30 - 483.80 -10.71% 5 868.40 -1 835.90 -31.28%
30.04.2010 4 516.30 4 596.90 -80.60 -1.75% 5 895.10 -1 378.80 -23.39%
31.03.2010 4 596.90 4 846.30 - 249.40 -5.15% 15 507.20 -10 910.30 -70.36%
28.02.2010 4 846.30 5 954.90 -1 108.60 -18.62% 17 016.10 -12 169.80 -71.52%
31.01.2010 5 954.90 8 325.20 -2 370.30 -28.47% 16 152.80 -10 197.90 -63.13%
31.12.2009 8 325.20 6 114.10 2 211.10 36.16% 9 403.90 -1 078.70 -11.47%
30.11.2009 6 114.10 6 348.00 - 233.90 -3.68% 9 248.20 -3 134.10 -33.89%
31.10.2009 6 348.00 6 062.50 285.50 4.71% 9 818.40 -3 470.40 -35.35%
30.09.2009 6 062.50 5 655.00 407.50 7.21% 9 216.70 -3 154.20 -34.22%
31.08.2009 5 655.00 5 745.20 -90.20 -1.57% 8 722.80 -3 067.80 -35.17%
31.07.2009 5 745.20 5 842.60 -97.40 -1.67% 9 172.10 -3 426.90 -37.36%
30.06.2009 5 842.60 5 868.40 -25.80 -0.44% 7 972.50 -2 129.90 -26.72%
31.05.2009 5 868.40 5 895.10 -26.70 -0.45% 6 475.90 - 607.50 -9.38%
30.04.2009 5 895.10 15 507.20 -9 612.10 -61.98% 5 508.20 386.90 7.02%
31.03.2009 15 507.20 17 016.10 -1 508.90 -8.87% 5 939.80 9 567.40 161.07%
28.02.2009 17 016.10 16 152.80 863.30 5.34% 6 388.50 10 627.60 166.36%
31.01.2009 16 152.80 9 403.90 6 748.90 71.77% 5 723.70 10 429.10 182.21%
31.12.2008 9 403.90 9 248.20 155.70 1.68% 5 506.00 3 897.90 70.79%
30.11.2008 9 248.20 9 818.40 - 570.20 -5.81% 6 234.10 3 014.10 48.35%
31.10.2008 9 818.40 9 216.70 601.70 6.53% 5 319.60 4 498.80 84.57%
30.09.2008 9 216.70 8 722.80 493.90 5.66% 5 985.40 3 231.30 53.99%
31.08.2008 8 722.80 9 172.10 - 449.30 -4.90% 7 179.00 1 543.80 21.50%
31.07.2008 9 172.10 7 972.50 1 199.60 15.05% 5 932.70 3 239.40 54.60%
30.06.2008 7 972.50 6 475.90 1 496.60 23.11% 5 745.80 2 226.70 38.75%
31.05.2008 6 475.90 5 508.20 967.70 17.57% 6 743.10 - 267.20 -3.96%
30.04.2008 5 508.20 5 939.80 - 431.60 -7.27% 6 637.80 -1 129.60 -17.02%
31.03.2008 5 939.80 6 388.50 - 448.70 -7.02% 5 340.70 599.10 11.22%
29.02.2008 6 388.50 5 723.70 664.80 11.61% 5 861.80 526.70 8.99%
31.01.2008 5 723.70 5 506.00 217.70 3.95% 5 698.10 25.60 0.45%
31.12.2007 5 506.00 6 234.10 - 728.10 -11.68% 7 748.10 -2 242.10 -28.94%
30.11.2007 6 234.10 5 319.60 914.50 17.19% 6 932.00 - 697.90 -10.07%
31.10.2007 5 319.60 5 985.40 - 665.80 -11.12% 9 375.80 -4 056.20 -43.26%
30.09.2007 5 985.40 7 179.00 -1 193.60 -16.63% 10 730.60 -4 745.20 -44.22%
31.08.2007 7 179.00 5 932.70 1 246.30 21.01% 10 711.80 -3 532.80 -32.98%
31.07.2007 5 932.70 5 745.80 186.90 3.25% 8 803.00 -2 870.30 -32.61%
30.06.2007 5 745.80 6 743.10 - 997.30 -14.79% 9 236.30 -3 490.50 -37.79%
31.05.2007 6 743.10 6 637.80 105.30 1.59% 9 951.00 -3 207.90 -32.24%
30.04.2007 6 637.80 5 340.70 1 297.10 24.29% 8 843.40 -2 205.60 -24.94%
31.03.2007 5 340.70 5 861.80 - 521.10 -8.89% 9 072.90 -3 732.20 -41.14%
28.02.2007 5 861.80 5 698.10 163.70 2.87% 8 612.60 -2 750.80 -31.94%
31.01.2007 5 698.10 7 748.10 -2 050.00 -26.46% 5 485.40 212.70 3.88%
31.12.2006 7 748.10 6 932.00 816.10 11.77% 5 326.10 2 422.00 45.47%
30.11.2006 6 932.00 9 375.80 -2 443.80 -26.06% 7 533.70 - 601.70 -7.99%
31.10.2006 9 375.80 10 730.60 -1 354.80 -12.63% 7 355.70 2 020.10 27.46%
30.09.2006 10 730.60 10 711.80 18.80 0.18% 7 626.50 3 104.10 40.70%
31.08.2006 10 711.80 8 803.00 1 908.80 21.68% 7 522.70 3 189.10 42.39%
31.07.2006 8 803.00 9 236.30 - 433.30 -4.69% 7 855.40 947.60 12.06%
30.06.2006 9 236.30 9 951.00 - 714.70 -7.18% 7 600.90 1 635.40 21.52%
31.05.2006 9 951.00 8 843.40 1 107.60 12.52% 9 620.20 330.80 3.44%
30.04.2006 8 843.40 9 072.90 - 229.50 -2.53% 9 342.30 - 498.90 -5.34%
31.03.2006 9 072.90 8 612.60 460.30 5.34% 9 100.90 -28.00 -0.31%
28.02.2006 8 612.60 5 485.40 3 127.20 57.01% 5 776.40 2 836.20 49.10%
31.01.2006 5 485.40 5 326.10 159.30 2.99% 5 845.50 - 360.10 -6.16%
31.12.2005 5 326.10 7 533.70 -2 207.60 -29.30% 5 949.00 - 622.90 -10.47%
30.11.2005 7 533.70 7 355.70 178.00 2.42% 6 253.60 1 280.10 20.47%
31.10.2005 7 355.70 7 626.50 - 270.80 -3.55% 6 600.80 754.90 11.44%
30.09.2005 7 626.50 7 522.70 103.80 1.38% 6 733.60 892.90 13.26%
31.08.2005 7 522.70 7 855.40 - 332.70 -4.24% 7 051.20 471.50 6.69%
31.07.2005 7 855.40 7 600.90 254.50 3.35% 6 998.00 857.40 12.25%
30.06.2005 7 600.90 9 620.20 -2 019.30 -20.99% 6 797.20 803.70 11.82%
31.05.2005 9 620.20 9 342.30 277.90 2.97% 6 823.10 2 797.10 40.99%
30.04.2005 9 342.30 9 100.90 241.40 2.65% 7 282.10 2 060.20 28.29%
31.03.2005 9 100.90 5 776.40 3 324.50 57.55% 7 320.50 1 780.40 24.32%
28.02.2005 5 776.40 5 845.50 -69.10 -1.18% 7 024.80 -1 248.40 -17.77%
31.01.2005 5 845.50 5 949.00 - 103.50 -1.74% 7 255.00 -1 409.50 -19.43%
31.12.2004 5 949.00 6 253.60 - 304.60 -4.87% 8 868.50 -2 919.50 -32.92%
30.11.2004 6 253.60 6 600.80 - 347.20 -5.26% 9 340.80 -3 087.20 -33.05%
31.10.2004 6 600.80 6 733.60 - 132.80 -1.97% 9 027.50 -2 426.70 -26.88%
30.09.2004 6 733.60 7 051.20 - 317.60 -4.50% 7 935.60 -1 202.00 -15.15%
31.08.2004 7 051.20 6 998.00 53.20 0.76% 8 409.00 -1 357.80 -16.15%
31.07.2004 6 998.00 6 797.20 200.80 2.95% 8 073.50 -1 075.50 -13.32%
30.06.2004 6 797.20 6 823.10 -25.90 -0.38% 8 067.00 -1 269.80 -15.74%
31.05.2004 6 823.10 7 282.10 - 459.00 -6.30% 7 927.50 -1 104.40 -13.93%
30.04.2004 7 282.10 7 320.50 -38.40 -0.52% 8 116.00 - 833.90 -10.27%
31.03.2004 7 320.50 7 024.80 295.70 4.21% 8 408.60 -1 088.10 -12.94%
29.02.2004 7 024.80 7 255.00 - 230.20 -3.17% 8 537.80 -1 513.00 -17.72%
31.01.2004 7 255.00 8 868.50 -1 613.50 -18.19% 8 412.00 -1 157.00 -13.75%
31.12.2003 8 868.50 9 340.80 - 472.30 -5.06% 8 529.50 339.00 3.97%
30.11.2003 9 340.80 9 027.50 313.30 3.47% 10 262.40 - 921.60 -8.98%
31.10.2003 9 027.50 7 935.60 1 091.90 13.76% 10 341.20 -1 313.70 -12.70%
30.09.2003 7 935.60 8 409.00 - 473.40 -5.63% 9 955.10 -2 019.50 -20.29%
31.08.2003 8 409.00 8 073.50 335.50 4.16% 10 074.20 -1 665.20 -16.53%
31.07.2003 8 073.50 8 067.00 6.50 0.08% 10 018.10 -1 944.60 -19.41%
30.06.2003 8 067.00 7 927.50 139.50 1.76% 10 332.70 -2 265.70 -21.93%
31.05.2003 7 927.50 8 116.00 - 188.50 -2.32% 10 985.70 -3 058.20 -27.84%
30.04.2003 8 116.00 8 408.60 - 292.60 -3.48% 11 704.80 -3 588.80 -30.66%
31.03.2003 8 408.60 8 537.80 - 129.20 -1.51% 13 010.20 -4 601.60 -35.37%
28.02.2003 8 537.80 8 412.00 125.80 1.50% 14 012.00 -5 474.20 -39.07%
31.01.2003 8 412.00 8 529.50 - 117.50 -1.38% 14 348.30 -5 936.30 -41.37%
31.12.2002 8 529.50 10 262.40 -1 732.90 -16.89% 14 609.20 -6 079.70 -41.62%
30.11.2002 10 262.40 10 341.20 -78.80 -0.76% 14 600.30 -4 337.90 -29.71%
31.10.2002 10 341.20 9 955.10 386.10 3.88% 15 430.20 -5 089.00 -32.98%
30.09.2002 9 955.10 10 074.20 - 119.10 -1.18% 18 126.70 -8 171.60 -45.08%
31.08.2002 10 074.20 10 018.10 56.10 0.56% 18 512.60 -8 438.40 -45.58%
31.07.2002 10 018.10 10 332.70 - 314.60 -3.04% 18 682.50 -8 664.40 -46.38%
30.06.2002 10 332.70 10 985.70 - 653.00 -5.94% 20 074.60 -9 741.90 -48.53%
31.05.2002 10 985.70 11 704.80 - 719.10 -6.14% 20 321.90 -9 336.20 -45.94%
30.04.2002 11 704.80 13 010.20 -1 305.40 -10.03% 20 459.50 -8 754.70 -42.79%
31.03.2002 13 010.20 14 012.00 -1 001.80 -7.15% 20 155.90 -7 145.70 -35.45%
28.02.2002 14 012.00 14 348.30 - 336.30 -2.34% 19 721.00 -5 709.00 -28.95%
31.01.2002 14 348.30 14 609.20 - 260.90 -1.79% 22 320.70 -7 972.40 -35.72%
31.12.2001 14 609.20 14 600.30 8.90 0.06% 20 715.20 -6 106.00 -29.48%
30.11.2001 14 600.30 15 430.20 - 829.90 -5.38% 17 322.80 -2 722.50 -15.72%
31.10.2001 15 430.20 18 126.70 -2 696.50 -14.88% 18 022.00 -2 591.80 -14.38%
30.09.2001 18 126.70 18 512.60 - 385.90 -2.08% 15 846.60 2 280.10 14.39%
31.08.2001 18 512.60 18 682.50 - 169.90 -0.91% 15 679.30 2 833.30 18.07%
31.07.2001 18 682.50 20 074.60 -1 392.10 -6.93% 15 321.70 3 360.80 21.93%
30.06.2001 20 074.60 20 321.90 - 247.30 -1.22% 16 048.80 4 025.80 25.08%
31.05.2001 20 321.90 20 459.50 - 137.60 -0.67% 16 329.60 3 992.30 24.45%
30.04.2001 20 459.50 20 155.90 303.60 1.51% 16 519.90 3 939.60 23.85%
31.03.2001 20 155.90 19 721.00 434.90 2.21% 16 105.50 4 050.40 25.15%
28.02.2001 19 721.00 22 320.70 -2 599.70 -11.65% 15 830.20 3 890.80 24.58%
31.01.2001 22 320.70 20 715.20 1 605.50 7.75% 16 273.50 6 047.20 37.16%
31.12.2000 20 715.20 17 322.80 3 392.40 19.58% - - -
30.11.2000 17 322.80 18 022.00 - 699.20 -3.88% - - -
31.10.2000 18 022.00 15 846.60 2 175.40 13.73% - - -
30.09.2000 15 846.60 15 679.30 167.30 1.07% - - -
31.08.2000 15 679.30 15 321.70 357.60 2.33% - - -
31.07.2000 15 321.70 16 048.80 - 727.10 -4.53% - - -
30.06.2000 16 048.80 16 329.60 - 280.80 -1.72% - - -
31.05.2000 16 329.60 16 519.90 - 190.30 -1.15% - - -
30.04.2000 16 519.90 16 105.50 414.40 2.57% - - -
31.03.2000 16 105.50 15 830.20 275.30 1.74% - - -
29.02.2000 15 830.20 16 273.50 - 443.30 -2.72% - - -
31.01.2000 16 273.50 - - - - - -

Graf jako obrázek

KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ,REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ,REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ,REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ,REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR))
KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Ostatní aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Zemědělství, lesnictví, rybolov (A) (Úvěry nefinančním podnikům v členění podle odvětví - CZ-NACE rev. 2)
Ostatní služby (O+P+Q+R+S+T+U) (Úvěry nefinančním podnikům v členění podle odvětví - CZ-NACE rev. 2)
Domácnosti - ostatní účely - do 1 roku (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - ostatní účely - od 1 roku do 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.