ODVĚTVÍ CELKEM (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna)) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat ODVĚTVÍ CELKEM (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna)) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Neživotní pojištění podle odvětví
- Životní pojištění podle odvětví
- Klientské úvěry podle odvětvového hlediska (CZ_NACE) - sekce (1162)
31.03.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Celkem, Všechny cizí měny, podle druhu - Úsporné vklady
- Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Celkem, Všechny cizí měny, podle druhu - Vklady ve stavebním spoření
31.03.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Celkem, Všechny cizí měny, podle způsobu ukončení - Vklady se splatností
- Klientské vklady podle odvětvového hlediska (CZ_NACE) - sekce (1167)
31.03.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Celkem, Všechny cizí měny, podle druhu - Ostatní vklady a přijaté úvěry
31.03.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Všechny cizí měny, A. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ, Stav (zůstatek)
31.03.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Všechny cizí měny, B. TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ, Stav (zůstatek)
31.03.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Všechny cizí měny, C. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL, Stav (zůstatek)
31.03.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Všechny cizí měny, H. DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ, Stav (zůstatek)
31.03.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Všechny cizí měny, I. UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ, Stav (zůstatek)
31.03.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Všechny cizí měny, J. INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI, Stav (zůstatek)
31.03.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Všechny cizí měny, K. PENĚŽNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ, Stav (zůstatek)
31.03.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Všechny cizí měny, L. ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ, Stav (zůstatek)
31.03.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Všechny cizí měny, M, N. PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI, Stav (zůstatek)
31.03.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Všechny cizí měny, Stav (zůstatek)
31.12.2017 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Všechny cizí měny, Standardní, Stav (zůstatek)
31.03.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Všechny cizí měny, F. STAVEBNICTVÍ, Stav (zůstatek)

Graf hodnot, Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna) - ODVĚTVÍ CELKEM - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.11.2015 530 952.90
Min 31.05.2003 127 102.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.11.2015 530 952.90 523 457.40 7 495.50 1.43% 471 923.70 59 029.20 12.51%
31.10.2015 523 457.40 514 629.30 8 828.10 1.72% 475 251.30 48 206.10 10.14%
30.09.2015 514 629.30 495 202.50 19 426.80 3.92% 454 160.20 60 469.10 13.31%
31.08.2015 495 202.50 495 479.90 - 277.40 -0.06% 448 098.90 47 103.60 10.51%
31.07.2015 495 479.90 479 793.80 15 686.10 3.27% 447 496.60 47 983.30 10.72%
30.06.2015 479 793.80 481 407.20 -1 613.40 -0.34% 456 447.40 23 346.40 5.11%
31.05.2015 481 407.20 484 507.30 -3 100.10 -0.64% 448 258.80 33 148.40 7.39%
30.04.2015 484 507.30 484 627.70 - 120.40 -0.02% 444 028.20 40 479.10 9.12%
31.03.2015 484 627.70 483 159.20 1 468.50 0.30% 442 058.80 42 568.90 9.63%
28.02.2015 483 159.20 487 457.60 -4 298.40 -0.88% 441 058.40 42 100.80 9.55%
31.01.2015 487 457.60 490 715.60 -3 258.00 -0.66% 451 543.70 35 913.90 7.95%
31.12.2014 490 715.60 471 923.70 18 791.90 3.98% 457 604.50 33 111.10 7.24%
30.11.2014 471 923.70 475 251.30 -3 327.60 -0.70% 451 266.40 20 657.30 4.58%
31.10.2014 475 251.30 454 160.20 21 091.10 4.64% 405 162.10 70 089.20 17.30%
30.09.2014 454 160.20 448 098.90 6 061.30 1.35% 403 522.00 50 638.20 12.55%
31.08.2014 448 098.90 447 496.60 602.30 0.13% 400 631.90 47 467.00 11.85%
31.07.2014 447 496.60 456 447.40 -8 950.80 -1.96% 396 004.10 51 492.50 13.00%
30.06.2014 456 447.40 448 258.80 8 188.60 1.83% 400 933.80 55 513.60 13.85%
31.05.2014 448 258.80 444 028.20 4 230.60 0.95% 391 843.60 56 415.20 14.40%
30.04.2014 444 028.20 442 058.80 1 969.40 0.45% 378 251.80 65 776.40 17.39%
31.03.2014 442 058.80 441 058.40 1 000.40 0.23% 384 657.20 57 401.60 14.92%
28.02.2014 441 058.40 451 543.70 -10 485.30 -2.32% 377 665.30 63 393.10 16.79%
31.01.2014 451 543.70 457 604.50 -6 060.80 -1.32% 365 009.70 86 534.00 23.71%
31.12.2013 457 604.50 451 266.40 6 338.10 1.40% 345 737.80 111 866.70 32.36%
30.11.2013 451 266.40 405 162.10 46 104.30 11.38% 343 036.40 108 230.00 31.55%
31.10.2013 405 162.10 403 522.00 1 640.10 0.41% 339 136.30 66 025.80 19.47%
30.09.2013 403 522.00 400 631.90 2 890.10 0.72% 341 458.70 62 063.30 18.18%
31.08.2013 400 631.90 396 004.10 4 627.80 1.17% 343 941.80 56 690.10 16.48%
31.07.2013 396 004.10 400 933.80 -4 929.70 -1.23% 352 791.80 43 212.30 12.25%
30.06.2013 400 933.80 391 843.60 9 090.20 2.32% 352 602.90 48 330.90 13.71%
31.05.2013 391 843.60 378 251.80 13 591.80 3.59% 345 079.10 46 764.50 13.55%
30.04.2013 378 251.80 384 657.20 -6 405.40 -1.67% 332 338.80 45 913.00 13.82%
31.03.2013 384 657.20 377 665.30 6 991.90 1.85% 331 227.60 53 429.60 16.13%
28.02.2013 377 665.30 365 009.70 12 655.60 3.47% 335 985.70 41 679.60 12.41%
31.01.2013 365 009.70 345 737.80 19 271.90 5.57% 334 591.60 30 418.10 9.09%
31.12.2012 345 737.80 343 036.40 2 701.40 0.79% 342 809.60 2 928.20 0.85%
30.11.2012 343 036.40 339 136.30 3 900.10 1.15% 339 560.50 3 475.90 1.02%
31.10.2012 339 136.30 341 458.70 -2 322.40 -0.68% 326 017.50 13 118.80 4.02%
30.09.2012 341 458.70 343 941.80 -2 483.10 -0.72% 309 765.50 31 693.20 10.23%
31.08.2012 343 941.80 352 791.80 -8 850.00 -2.51% 299 072.10 44 869.70 15.00%
31.07.2012 352 791.80 352 602.90 188.90 0.05% 290 485.20 62 306.60 21.45%
30.06.2012 352 602.90 345 079.10 7 523.80 2.18% 286 286.80 66 316.10 23.16%
31.05.2012 345 079.10 332 338.80 12 740.30 3.83% 289 789.00 55 290.10 19.08%
30.04.2012 332 338.80 331 227.60 1 111.20 0.34% 281 460.00 50 878.80 18.08%
31.03.2012 331 227.60 335 985.70 -4 758.10 -1.42% 284 119.70 47 107.90 16.58%
29.02.2012 335 985.70 334 591.60 1 394.10 0.42% 283 508.00 52 477.70 18.51%
31.01.2012 334 591.60 342 809.60 -8 218.00 -2.40% 284 408.80 50 182.80 17.64%
31.12.2011 342 809.60 339 560.50 3 249.10 0.96% 299 246.40 43 563.20 14.56%
30.11.2011 339 560.50 326 017.50 13 543.00 4.15% 286 282.70 53 277.80 18.61%
31.10.2011 326 017.50 309 765.50 16 252.00 5.25% 276 645.10 49 372.40 17.85%
30.09.2011 309 765.50 299 072.10 10 693.40 3.58% 272 158.70 37 606.80 13.82%
31.08.2011 299 072.10 290 485.20 8 586.90 2.96% 279 913.20 19 158.90 6.84%
31.07.2011 290 485.20 286 286.80 4 198.40 1.47% 271 051.70 19 433.50 7.17%
30.06.2011 286 286.80 289 789.00 -3 502.20 -1.21% 281 598.80 4 688.00 1.66%
31.05.2011 289 789.00 281 460.00 8 329.00 2.96% 275 980.60 13 808.40 5.00%
30.04.2011 281 460.00 284 119.70 -2 659.70 -0.94% 269 341.30 12 118.70 4.50%
31.03.2011 284 119.70 283 508.00 611.70 0.22% 267 767.20 16 352.50 6.11%
28.02.2011 283 508.00 284 408.80 - 900.80 -0.32% 273 410.60 10 097.40 3.69%
31.01.2011 284 408.80 299 246.40 -14 837.60 -4.96% 269 666.00 14 742.80 5.47%
31.12.2010 299 246.40 286 282.70 12 963.70 4.53% 281 996.50 17 249.90 6.12%
30.11.2010 286 282.70 276 645.10 9 637.60 3.48% 274 230.10 12 052.60 4.39%
31.10.2010 276 645.10 272 158.70 4 486.40 1.65% 274 711.10 1 934.00 0.70%
30.09.2010 272 158.70 279 913.20 -7 754.50 -2.77% 261 698.20 10 460.50 4.00%
31.08.2010 279 913.20 271 051.70 8 861.50 3.27% 264 127.90 15 785.30 5.98%
31.07.2010 271 051.70 281 598.80 -10 547.10 -3.75% 264 026.80 7 024.90 2.66%
30.06.2010 281 598.80 275 980.60 5 618.20 2.04% 268 021.80 13 577.00 5.07%
31.05.2010 275 980.60 269 341.30 6 639.30 2.46% 277 882.30 -1 901.70 -0.68%
30.04.2010 269 341.30 267 767.20 1 574.10 0.59% 280 189.30 -10 848.00 -3.87%
31.03.2010 267 767.20 273 410.60 -5 643.40 -2.06% 286 633.50 -18 866.30 -6.58%
28.02.2010 273 410.60 269 666.00 3 744.60 1.39% 300 001.30 -26 590.70 -8.86%
31.01.2010 269 666.00 281 996.50 -12 330.50 -4.37% 300 652.40 -30 986.40 -10.31%
31.12.2009 281 996.50 274 230.10 7 766.40 2.83% 291 816.20 -9 819.70 -3.37%
30.11.2009 274 230.10 274 711.10 - 481.00 -0.17% 281 036.80 -6 806.70 -2.42%
31.10.2009 274 711.10 261 698.20 13 012.90 4.97% 270 158.90 4 552.20 1.69%
30.09.2009 261 698.20 264 127.90 -2 429.70 -0.92% 265 318.80 -3 620.60 -1.36%
31.08.2009 264 127.90 264 026.80 101.10 0.04% 261 798.10 2 329.80 0.89%
31.07.2009 264 026.80 268 021.80 -3 995.00 -1.49% 248 611.60 15 415.20 6.20%
30.06.2009 268 021.80 277 882.30 -9 860.50 -3.55% 239 546.40 28 475.40 11.89%
31.05.2009 277 882.30 280 189.30 -2 307.00 -0.82% 247 665.40 30 216.90 12.20%
30.04.2009 280 189.30 286 633.50 -6 444.20 -2.25% 240 644.00 39 545.30 16.43%
31.03.2009 286 633.50 300 001.30 -13 367.80 -4.46% 232 511.50 54 122.00 23.28%
28.02.2009 300 001.30 300 652.40 - 651.10 -0.22% 228 954.40 71 046.90 31.03%
31.01.2009 300 652.40 291 816.20 8 836.20 3.03% 235 435.30 65 217.10 27.70%
31.12.2008 291 816.20 281 036.80 10 779.40 3.84% 230 291.70 61 524.50 26.72%
30.11.2008 281 036.80 270 158.90 10 877.90 4.03% 224 496.10 56 540.70 25.19%
31.10.2008 270 158.90 265 318.80 4 840.10 1.82% 225 993.70 44 165.20 19.54%
30.09.2008 265 318.80 261 798.10 3 520.70 1.34% 230 190.70 35 128.10 15.26%
31.08.2008 261 798.10 248 611.60 13 186.50 5.30% 230 816.30 30 981.80 13.42%
31.07.2008 248 611.60 239 546.40 9 065.20 3.78% 228 115.50 20 496.10 8.98%
30.06.2008 239 546.40 247 665.40 -8 119.00 -3.28% 230 645.70 8 900.70 3.86%
31.05.2008 247 665.40 240 644.00 7 021.40 2.92% 212 225.80 35 439.60 16.70%
30.04.2008 240 644.00 232 511.50 8 132.50 3.50% 206 912.70 33 731.30 16.30%
31.03.2008 232 511.50 228 954.40 3 557.10 1.55% 202 540.60 29 970.90 14.80%
29.02.2008 228 954.40 235 435.30 -6 480.90 -2.75% 202 178.70 26 775.70 13.24%
31.01.2008 235 435.30 230 291.70 5 143.60 2.23% 200 125.90 35 309.40 17.64%
31.12.2007 230 291.70 224 496.10 5 795.60 2.58% 191 528.20 38 763.50 20.24%
30.11.2007 224 496.10 225 993.70 -1 497.60 -0.66% 190 126.20 34 369.90 18.08%
31.10.2007 225 993.70 230 190.70 -4 197.00 -1.82% 184 975.80 41 017.90 22.17%
30.09.2007 230 190.70 230 816.30 - 625.60 -0.27% 183 510.50 46 680.20 25.44%
31.08.2007 230 816.30 228 115.50 2 700.80 1.18% 179 726.20 51 090.10 28.43%
31.07.2007 228 115.50 230 645.70 -2 530.20 -1.10% 179 679.60 48 435.90 26.96%
30.06.2007 230 645.70 212 225.80 18 419.90 8.68% 179 153.50 51 492.20 28.74%
31.05.2007 212 225.80 206 912.70 5 313.10 2.57% 175 727.30 36 498.50 20.77%
30.04.2007 206 912.70 202 540.60 4 372.10 2.16% 167 801.70 39 111.00 23.31%
31.03.2007 202 540.60 202 178.70 361.90 0.18% 165 117.00 37 423.60 22.66%
28.02.2007 202 178.70 200 125.90 2 052.80 1.03% 156 515.50 45 663.20 29.17%
31.01.2007 200 125.90 191 528.20 8 597.70 4.49% 151 607.70 48 518.20 32.00%
31.12.2006 191 528.20 190 126.20 1 402.00 0.74% 152 643.10 38 885.10 25.47%
30.11.2006 190 126.20 184 975.80 5 150.40 2.78% 156 790.10 33 336.10 21.26%
31.10.2006 184 975.80 183 510.50 1 465.30 0.80% 160 152.00 24 823.80 15.50%
30.09.2006 183 510.50 179 726.20 3 784.30 2.11% 167 122.90 16 387.60 9.81%
31.08.2006 179 726.20 179 679.60 46.60 0.03% 167 749.60 11 976.60 7.14%
31.07.2006 179 679.60 179 153.50 526.10 0.29% 162 877.30 16 802.30 10.32%
30.06.2006 179 153.50 175 727.30 3 426.20 1.95% 155 680.70 23 472.80 15.08%
31.05.2006 175 727.30 167 801.70 7 925.60 4.72% 159 189.60 16 537.70 10.39%
30.04.2006 167 801.70 165 117.00 2 684.70 1.63% 159 053.20 8 748.50 5.50%
31.03.2006 165 117.00 156 515.50 8 601.50 5.50% 152 489.50 12 627.50 8.28%
28.02.2006 156 515.50 151 607.70 4 907.80 3.24% 139 232.90 17 282.60 12.41%
31.01.2006 151 607.70 152 643.10 -1 035.40 -0.68% 137 429.90 14 177.80 10.32%
31.12.2005 152 643.10 156 790.10 -4 147.00 -2.64% 134 968.80 17 674.30 13.10%
30.11.2005 156 790.10 160 152.00 -3 361.90 -2.10% 135 296.40 21 493.70 15.89%
31.10.2005 160 152.00 167 122.90 -6 970.90 -4.17% 138 155.30 21 996.70 15.92%
30.09.2005 167 122.90 167 749.60 - 626.70 -0.37% 136 415.50 30 707.40 22.51%
31.08.2005 167 749.60 162 877.30 4 872.30 2.99% 136 750.90 30 998.70 22.67%
31.07.2005 162 877.30 155 680.70 7 196.60 4.62% 136 990.60 25 886.70 18.90%
30.06.2005 155 680.70 159 189.60 -3 508.90 -2.20% 137 310.00 18 370.70 13.38%
31.05.2005 159 189.60 159 053.20 136.40 0.09% 137 865.50 21 324.10 15.47%
30.04.2005 159 053.20 152 489.50 6 563.70 4.30% 142 775.70 16 277.50 11.40%
31.03.2005 152 489.50 139 232.90 13 256.60 9.52% 138 288.10 14 201.40 10.27%
28.02.2005 139 232.90 137 429.90 1 803.00 1.31% 137 118.80 2 114.10 1.54%
31.01.2005 137 429.90 134 968.80 2 461.10 1.82% 135 736.90 1 693.00 1.25%
31.12.2004 134 968.80 135 296.40 - 327.60 -0.24% 134 519.70 449.10 0.33%
30.11.2004 135 296.40 138 155.30 -2 858.90 -2.07% 139 316.70 -4 020.30 -2.89%
31.10.2004 138 155.30 136 415.50 1 739.80 1.28% 130 433.20 7 722.10 5.92%
30.09.2004 136 415.50 136 750.90 - 335.40 -0.25% 128 168.20 8 247.30 6.43%
31.08.2004 136 750.90 136 990.60 - 239.70 -0.17% 132 612.10 4 138.80 3.12%
31.07.2004 136 990.60 137 310.00 - 319.40 -0.23% 128 705.10 8 285.50 6.44%
30.06.2004 137 310.00 137 865.50 - 555.50 -0.40% 128 743.10 8 566.90 6.65%
31.05.2004 137 865.50 142 775.70 -4 910.20 -3.44% 127 102.00 10 763.50 8.47%
30.04.2004 142 775.70 138 288.10 4 487.60 3.25% 130 660.20 12 115.50 9.27%
31.03.2004 138 288.10 137 118.80 1 169.30 0.85% 131 306.30 6 981.80 5.32%
29.02.2004 137 118.80 135 736.90 1 381.90 1.02% 133 068.50 4 050.30 3.04%
31.01.2004 135 736.90 134 519.70 1 217.20 0.90% 136 233.90 - 497.00 -0.36%
31.12.2003 134 519.70 139 316.70 -4 797.00 -3.44% 141 075.40 -6 555.70 -4.65%
30.11.2003 139 316.70 130 433.20 8 883.50 6.81% 135 851.70 3 465.00 2.55%
31.10.2003 130 433.20 128 168.20 2 265.00 1.77% 135 215.90 -4 782.70 -3.54%
30.09.2003 128 168.20 132 612.10 -4 443.90 -3.35% 132 901.20 -4 733.00 -3.56%
31.08.2003 132 612.10 128 705.10 3 907.00 3.04% 135 840.30 -3 228.20 -2.38%
31.07.2003 128 705.10 128 743.10 -38.00 -0.03% 134 847.60 -6 142.50 -4.56%
30.06.2003 128 743.10 127 102.00 1 641.10 1.29% 131 366.40 -2 623.30 -2.00%
31.05.2003 127 102.00 130 660.20 -3 558.20 -2.72% 141 706.00 -14 604.00 -10.31%
30.04.2003 130 660.20 131 306.30 - 646.10 -0.49% 146 876.40 -16 216.20 -11.04%
31.03.2003 131 306.30 133 068.50 -1 762.20 -1.32% 148 351.70 -17 045.40 -11.49%
28.02.2003 133 068.50 136 233.90 -3 165.40 -2.32% 153 994.20 -20 925.70 -13.59%
31.01.2003 136 233.90 141 075.40 -4 841.50 -3.43% 163 408.30 -27 174.40 -16.63%
31.12.2002 141 075.40 135 851.70 5 223.70 3.85% 170 172.50 -29 097.10 -17.10%
30.11.2002 135 851.70 135 215.90 635.80 0.47% 177 738.60 -41 886.90 -23.57%
31.10.2002 135 215.90 132 901.20 2 314.70 1.74% 206 879.60 -71 663.70 -34.64%
30.09.2002 132 901.20 135 840.30 -2 939.10 -2.16% 211 860.70 -78 959.50 -37.27%
31.08.2002 135 840.30 134 847.60 992.70 0.74% 218 433.90 -82 593.60 -37.81%
31.07.2002 134 847.60 131 366.40 3 481.20 2.65% 221 273.50 -86 425.90 -39.06%
30.06.2002 131 366.40 141 706.00 -10 339.60 -7.30% 224 858.70 -93 492.30 -41.58%
31.05.2002 141 706.00 146 876.40 -5 170.40 -3.52% 226 107.70 -84 401.70 -37.33%
30.04.2002 146 876.40 148 351.70 -1 475.30 -0.99% 244 056.00 -97 179.60 -39.82%
31.03.2002 148 351.70 153 994.20 -5 642.50 -3.66% 231 404.70 -83 053.00 -35.89%
28.02.2002 153 994.20 163 408.30 -9 414.10 -5.76% 217 358.90 -63 364.70 -29.15%
31.01.2002 163 408.30 170 172.50 -6 764.20 -3.97% 219 881.30 -56 473.00 -25.68%
31.12.2001 170 172.50 177 738.60 -7 566.10 -4.26% 226 482.50 -56 310.00 -24.86%
30.11.2001 177 738.60 206 879.60 -29 141.00 -14.09% 226 345.50 -48 606.90 -21.47%
31.10.2001 206 879.60 211 860.70 -4 981.10 -2.35% 230 697.10 -23 817.50 -10.32%
30.09.2001 211 860.70 218 433.90 -6 573.20 -3.01% 234 637.80 -22 777.10 -9.71%
31.08.2001 218 433.90 221 273.50 -2 839.60 -1.28% 235 883.70 -17 449.80 -7.40%
31.07.2001 221 273.50 224 858.70 -3 585.20 -1.59% 236 680.70 -15 407.20 -6.51%
30.06.2001 224 858.70 226 107.70 -1 249.00 -0.55% 238 836.80 -13 978.10 -5.85%
31.05.2001 226 107.70 244 056.00 -17 948.30 -7.35% 244 946.10 -18 838.40 -7.69%
30.04.2001 244 056.00 231 404.70 12 651.30 5.47% 245 803.30 -1 747.30 -0.71%
31.03.2001 231 404.70 217 358.90 14 045.80 6.46% 239 882.20 -8 477.50 -3.53%
28.02.2001 217 358.90 219 881.30 -2 522.40 -1.15% 247 451.00 -30 092.10 -12.16%
31.01.2001 219 881.30 226 482.50 -6 601.20 -2.91% 249 120.80 -29 239.50 -11.74%
31.12.2000 226 482.50 226 345.50 137.00 0.06% 250 757.20 -24 274.70 -9.68%
30.11.2000 226 345.50 230 697.10 -4 351.60 -1.89% 257 361.10 -31 015.60 -12.05%
31.10.2000 230 697.10 234 637.80 -3 940.70 -1.68% 264 521.60 -33 824.50 -12.79%
30.09.2000 234 637.80 235 883.70 -1 245.90 -0.53% 255 953.80 -21 316.00 -8.33%
31.08.2000 235 883.70 236 680.70 - 797.00 -0.34% 263 431.00 -27 547.30 -10.46%
31.07.2000 236 680.70 238 836.80 -2 156.10 -0.90% 266 827.20 -30 146.50 -11.30%
30.06.2000 238 836.80 244 946.10 -6 109.30 -2.49% 271 277.10 -32 440.30 -11.96%
31.05.2000 244 946.10 245 803.30 - 857.20 -0.35% 289 274.80 -44 328.70 -15.32%
30.04.2000 245 803.30 239 882.20 5 921.10 2.47% 288 663.10 -42 859.80 -14.85%
31.03.2000 239 882.20 247 451.00 -7 568.80 -3.06% 293 906.90 -54 024.70 -18.38%
29.02.2000 247 451.00 249 120.80 -1 669.80 -0.67% 290 255.50 -42 804.50 -14.75%
31.01.2000 249 120.80 250 757.20 -1 636.40 -0.65% 276 904.30 -27 783.50 -10.03%
31.12.1999 250 757.20 257 361.10 -6 603.90 -2.57% 255 302.50 -4 545.30 -1.78%
30.11.1999 257 361.10 264 521.60 -7 160.50 -2.71% 258 176.20 - 815.10 -0.32%
31.10.1999 264 521.60 255 953.80 8 567.80 3.35% 246 843.90 17 677.70 7.16%
30.09.1999 255 953.80 263 431.00 -7 477.20 -2.84% 249 875.70 6 078.10 2.43%
31.08.1999 263 431.00 266 827.20 -3 396.20 -1.27% 263 165.80 265.20 0.10%
31.07.1999 266 827.20 271 277.10 -4 449.90 -1.64% 237 153.90 29 673.30 12.51%
30.06.1999 271 277.10 289 274.80 -17 997.70 -6.22% 248 469.30 22 807.80 9.18%
31.05.1999 289 274.80 288 663.10 611.70 0.21% 247 989.50 41 285.30 16.65%
30.04.1999 288 663.10 293 906.90 -5 243.80 -1.78% 242 435.20 46 227.90 19.07%
31.03.1999 293 906.90 290 255.50 3 651.40 1.26% 220 264.80 73 642.10 33.43%
28.02.1999 290 255.50 276 904.30 13 351.20 4.82% 220 980.80 69 274.70 31.35%
31.01.1999 276 904.30 255 302.50 21 601.80 8.46% 226 226.70 50 677.60 22.40%
31.12.1998 255 302.50 258 176.20 -2 873.70 -1.11% 217 874.30 37 428.20 17.18%
30.11.1998 258 176.20 246 843.90 11 332.30 4.59% 216 912.20 41 264.00 19.02%
31.10.1998 246 843.90 249 875.70 -3 031.80 -1.21% 206 554.20 40 289.70 19.51%
30.09.1998 249 875.70 263 165.80 -13 290.10 -5.05% 196 766.00 53 109.70 26.99%
31.08.1998 263 165.80 237 153.90 26 011.90 10.97% 197 276.60 65 889.20 33.40%
31.07.1998 237 153.90 248 469.30 -11 315.40 -4.55% 199 282.80 37 871.10 19.00%
30.06.1998 248 469.30 247 989.50 479.80 0.19% 186 833.90 61 635.40 32.99%
31.05.1998 247 989.50 242 435.20 5 554.30 2.29% 184 014.40 63 975.10 34.77%
30.04.1998 242 435.20 220 264.80 22 170.40 10.07% 166 822.50 75 612.70 45.33%
31.03.1998 220 264.80 220 980.80 - 716.00 -0.32% 157 176.10 63 088.70 40.14%
28.02.1998 220 980.80 226 226.70 -5 245.90 -2.32% 148 304.30 72 676.50 49.00%
31.01.1998 226 226.70 217 874.30 8 352.40 3.83% 141 112.20 85 114.50 60.32%
31.12.1997 217 874.30 216 912.20 962.10 0.44% - - -
30.11.1997 216 912.20 206 554.20 10 358.00 5.01% - - -
31.10.1997 206 554.20 196 766.00 9 788.20 4.97% - - -
30.09.1997 196 766.00 197 276.60 - 510.60 -0.26% - - -
31.08.1997 197 276.60 199 282.80 -2 006.20 -1.01% - - -
31.07.1997 199 282.80 186 833.90 12 448.90 6.66% - - -
30.06.1997 186 833.90 184 014.40 2 819.50 1.53% - - -
31.05.1997 184 014.40 166 822.50 17 191.90 10.31% - - -
30.04.1997 166 822.50 157 176.10 9 646.40 6.14% - - -
31.03.1997 157 176.10 148 304.30 8 871.80 5.98% - - -
28.02.1997 148 304.30 141 112.20 7 192.10 5.10% - - -
31.01.1997 141 112.20 - - - - - -

Graf jako obrázek

ODVĚTVÍ  CELKEM - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
ODVĚTVÍ CELKEM (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
ODVĚTVÍ CELKEM (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
ODVĚTVÍ CELKEM (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
ODVĚTVÍ CELKEM (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
ODVĚTVÍ CELKEM (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR))
ODVĚTVÍ CELKEM (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
ODVĚTVÍ CELKEM (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
ODVĚTVÍ CELKEM (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
ODVĚTVÍ CELKEM (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR))
ODVĚTVÍ CELKEM (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Nefinanční podniky - celkem (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - spotřebitelský úvěr - celkem (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - úvěr na nákup domu - celkem (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.