ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna)) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna)) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.03.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Všechny cizí měny, O, P, Q. VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA, POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ, ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE, Stav (zůstatek)
31.03.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, Všechny cizí měny, O, P, Q. VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA, POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ, ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE
- Klientské úvěry podle odvětvového hlediska (CZ_NACE) - sekce (1162)
31.03.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Zdravotní péče, Stav (zůstatek)
31.03.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, O, P, Q. VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA, POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ, ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE, Stav (zůstatek)
31.03.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, O, P, Q. VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA, POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ, ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE, Nevýkonné, Stav (zůstatek)
31.03.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, CZK, O, P, Q. VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA, POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ, ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE, Stav (zůstatek)
31.03.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, EUR, O, P, Q. VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA, POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ, ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE, Stav (zůstatek)
- Klientské vklady podle odvětvového hlediska (CZ_NACE) - sekce (1167)
31.03.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Pobytové služby sociální péče, Stav (zůstatek)
31.03.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Celkem, Všechny cizí měny, podle druhu - Úsporné vklady
- Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Celkem, Všechny cizí měny, podle druhu - Vklady ve stavebním spoření
31.03.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Celkem, Všechny cizí měny, podle způsobu ukončení - Vklady se splatností
31.03.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, EUR, O, P, Q. VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA, POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ, ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE
31.03.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, CZK, O, P, Q. VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA, POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ, ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE
31.03.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, O, P, Q. VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA, POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ, ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE
31.03.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, Zdravotní péče
31.03.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, Pobytové služby sociální péče
31.03.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Všechny cizí měny, A. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ, Stav (zůstatek)
31.03.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Všechny cizí měny, B. TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ, Stav (zůstatek)

Graf hodnot, Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.01.2015 2 970.40
Min 30.09.2001 393.10

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.11.2015 2 497.50 2 513.50 -16.00 -0.64% 2 944.50 - 447.00 -15.18%
31.10.2015 2 513.50 2 539.50 -26.00 -1.02% 2 215.50 298.00 13.45%
30.09.2015 2 539.50 2 564.00 -24.50 -0.96% 2 466.50 73.00 2.96%
31.08.2015 2 564.00 2 498.50 65.50 2.62% 2 477.00 87.00 3.51%
31.07.2015 2 498.50 2 512.90 -14.40 -0.57% 2 483.20 15.30 0.62%
30.06.2015 2 512.90 2 573.20 -60.30 -2.34% 2 481.70 31.20 1.26%
31.05.2015 2 573.20 2 278.40 294.80 12.94% 2 271.20 302.00 13.30%
30.04.2015 2 278.40 2 766.80 - 488.40 -17.65% 2 270.10 8.30 0.37%
31.03.2015 2 766.80 2 778.10 -11.30 -0.41% 2 273.70 493.10 21.69%
28.02.2015 2 778.10 2 970.40 - 192.30 -6.47% 2 274.70 503.40 22.13%
31.01.2015 2 970.40 2 675.40 295.00 11.03% 2 269.40 701.00 30.89%
31.12.2014 2 675.40 2 944.50 - 269.10 -9.14% 2 268.30 407.10 17.95%
30.11.2014 2 944.50 2 215.50 729.00 32.90% 2 278.30 666.20 29.24%
31.10.2014 2 215.50 2 466.50 - 251.00 -10.18% 2 149.10 66.40 3.09%
30.09.2014 2 466.50 2 477.00 -10.50 -0.42% 2 181.30 285.20 13.07%
31.08.2014 2 477.00 2 483.20 -6.20 -0.25% 2 153.50 323.50 15.02%
31.07.2014 2 483.20 2 481.70 1.50 0.06% 2 180.80 302.40 13.87%
30.06.2014 2 481.70 2 271.20 210.50 9.27% 2 197.20 284.50 12.95%
31.05.2014 2 271.20 2 270.10 1.10 0.05% 2 200.00 71.20 3.24%
30.04.2014 2 270.10 2 273.70 -3.60 -0.16% 2 102.50 167.60 7.97%
31.03.2014 2 273.70 2 274.70 -1.00 -0.04% 2 107.60 166.10 7.88%
28.02.2014 2 274.70 2 269.40 5.30 0.23% 2 105.90 168.80 8.02%
31.01.2014 2 269.40 2 268.30 1.10 0.05% 2 104.70 164.70 7.83%
31.12.2013 2 268.30 2 278.30 -10.00 -0.44% 2 090.30 178.00 8.52%
30.11.2013 2 278.30 2 149.10 129.20 6.01% 1 806.60 471.70 26.11%
31.10.2013 2 149.10 2 181.30 -32.20 -1.48% 1 785.80 363.30 20.34%
30.09.2013 2 181.30 2 153.50 27.80 1.29% 1 777.40 403.90 22.72%
31.08.2013 2 153.50 2 180.80 -27.30 -1.25% 1 799.50 354.00 19.67%
31.07.2013 2 180.80 2 197.20 -16.40 -0.75% 1 909.70 271.10 14.20%
30.06.2013 2 197.20 2 200.00 -2.80 -0.13% 1 914.90 282.30 14.74%
31.05.2013 2 200.00 2 102.50 97.50 4.64% 1 902.00 298.00 15.67%
30.04.2013 2 102.50 2 107.60 -5.10 -0.24% 1 860.00 242.50 13.04%
31.03.2013 2 107.60 2 105.90 1.70 0.08% 1 889.00 218.60 11.57%
28.02.2013 2 105.90 2 104.70 1.20 0.06% 1 913.60 192.30 10.05%
31.01.2013 2 104.70 2 090.30 14.40 0.69% 1 946.20 158.50 8.14%
31.12.2012 2 090.30 1 806.60 283.70 15.70% 2 007.10 83.20 4.15%
30.11.2012 1 806.60 1 785.80 20.80 1.16% 1 969.40 - 162.80 -8.27%
31.10.2012 1 785.80 1 777.40 8.40 0.47% 1 959.30 - 173.50 -8.86%
30.09.2012 1 777.40 1 799.50 -22.10 -1.23% 1 907.30 - 129.90 -6.81%
31.08.2012 1 799.50 1 909.70 - 110.20 -5.77% 1 897.50 -98.00 -5.16%
31.07.2012 1 909.70 1 914.90 -5.20 -0.27% 1 439.90 469.80 32.63%
30.06.2012 1 914.90 1 902.00 12.90 0.68% 1 456.30 458.60 31.49%
31.05.2012 1 902.00 1 860.00 42.00 2.26% 1 508.80 393.20 26.06%
30.04.2012 1 860.00 1 889.00 -29.00 -1.54% 1 506.00 354.00 23.51%
31.03.2012 1 889.00 1 913.60 -24.60 -1.29% 1 548.80 340.20 21.97%
29.02.2012 1 913.60 1 946.20 -32.60 -1.68% 1 314.20 599.40 45.61%
31.01.2012 1 946.20 2 007.10 -60.90 -3.03% 1 265.60 680.60 53.78%
31.12.2011 2 007.10 1 969.40 37.70 1.91% 1 336.50 670.60 50.18%
30.11.2011 1 969.40 1 959.30 10.10 0.52% 1 339.60 629.80 47.01%
31.10.2011 1 959.30 1 907.30 52.00 2.73% 1 342.10 617.20 45.99%
30.09.2011 1 907.30 1 897.50 9.80 0.52% 1 386.50 520.80 37.56%
31.08.2011 1 897.50 1 439.90 457.60 31.78% 1 434.90 462.60 32.24%
31.07.2011 1 439.90 1 456.30 -16.40 -1.13% 1 472.90 -33.00 -2.24%
30.06.2011 1 456.30 1 508.80 -52.50 -3.48% 1 536.10 -79.80 -5.19%
31.05.2011 1 508.80 1 506.00 2.80 0.19% 1 534.00 -25.20 -1.64%
30.04.2011 1 506.00 1 548.80 -42.80 -2.76% 1 533.80 -27.80 -1.81%
31.03.2011 1 548.80 1 314.20 234.60 17.85% 1 504.70 44.10 2.93%
28.02.2011 1 314.20 1 265.60 48.60 3.84% 1 532.90 - 218.70 -14.27%
31.01.2011 1 265.60 1 336.50 -70.90 -5.30% 1 550.60 - 285.00 -18.38%
31.12.2010 1 336.50 1 339.60 -3.10 -0.23% 1 552.70 - 216.20 -13.92%
30.11.2010 1 339.60 1 342.10 -2.50 -0.19% 1 533.70 - 194.10 -12.66%
31.10.2010 1 342.10 1 386.50 -44.40 -3.20% 1 559.10 - 217.00 -13.92%
30.09.2010 1 386.50 1 434.90 -48.40 -3.37% 1 497.80 - 111.30 -7.43%
31.08.2010 1 434.90 1 472.90 -38.00 -2.58% 1 549.70 - 114.80 -7.41%
31.07.2010 1 472.90 1 536.10 -63.20 -4.11% 1 569.40 -96.50 -6.15%
30.06.2010 1 536.10 1 534.00 2.10 0.14% 1 567.20 -31.10 -1.98%
31.05.2010 1 534.00 1 533.80 0.20 0.01% 1 635.50 - 101.50 -6.21%
30.04.2010 1 533.80 1 504.70 29.10 1.93% 1 634.40 - 100.60 -6.16%
31.03.2010 1 504.70 1 532.90 -28.20 -1.84% 1 374.00 130.70 9.51%
28.02.2010 1 532.90 1 550.60 -17.70 -1.14% 1 413.90 119.00 8.42%
31.01.2010 1 550.60 1 552.70 -2.10 -0.14% 1 398.80 151.80 10.85%
31.12.2009 1 552.70 1 533.70 19.00 1.24% 1 168.40 384.30 32.89%
30.11.2009 1 533.70 1 559.10 -25.40 -1.63% 1 107.30 426.40 38.51%
31.10.2009 1 559.10 1 497.80 61.30 4.09% 1 074.30 484.80 45.13%
30.09.2009 1 497.80 1 549.70 -51.90 -3.35% 1 156.50 341.30 29.51%
31.08.2009 1 549.70 1 569.40 -19.70 -1.26% 1 187.40 362.30 30.51%
31.07.2009 1 569.40 1 567.20 2.20 0.14% 1 161.70 407.70 35.10%
30.06.2009 1 567.20 1 635.50 -68.30 -4.18% 1 173.40 393.80 33.56%
31.05.2009 1 635.50 1 634.40 1.10 0.07% 1 249.50 386.00 30.89%
30.04.2009 1 634.40 1 374.00 260.40 18.95% 1 268.10 366.30 28.89%
31.03.2009 1 374.00 1 413.90 -39.90 -2.82% 1 298.90 75.10 5.78%
28.02.2009 1 413.90 1 398.80 15.10 1.08% 1 189.50 224.40 18.86%
31.01.2009 1 398.80 1 168.40 230.40 19.72% 1 240.10 158.70 12.80%
31.12.2008 1 168.40 1 107.30 61.10 5.52% 1 267.30 -98.90 -7.80%
30.11.2008 1 107.30 1 074.30 33.00 3.07% 1 259.90 - 152.60 -12.11%
31.10.2008 1 074.30 1 156.50 -82.20 -7.11% 1 191.80 - 117.50 -9.86%
30.09.2008 1 156.50 1 187.40 -30.90 -2.60% 1 229.50 -73.00 -5.94%
31.08.2008 1 187.40 1 161.70 25.70 2.21% 1 255.70 -68.30 -5.44%
31.07.2008 1 161.70 1 173.40 -11.70 -1.00% 1 295.20 - 133.50 -10.31%
30.06.2008 1 173.40 1 249.50 -76.10 -6.09% 1 373.50 - 200.10 -14.57%
31.05.2008 1 249.50 1 268.10 -18.60 -1.47% 1 373.80 - 124.30 -9.05%
30.04.2008 1 268.10 1 298.90 -30.80 -2.37% 1 378.00 - 109.90 -7.98%
31.03.2008 1 298.90 1 189.50 109.40 9.20% 1 642.30 - 343.40 -20.91%
29.02.2008 1 189.50 1 240.10 -50.60 -4.08% 1 408.80 - 219.30 -15.57%
31.01.2008 1 240.10 1 267.30 -27.20 -2.15% 1 416.00 - 175.90 -12.42%
31.12.2007 1 267.30 1 259.90 7.40 0.59% 1 332.20 -64.90 -4.87%
30.11.2007 1 259.90 1 191.80 68.10 5.71% 1 137.70 122.20 10.74%
31.10.2007 1 191.80 1 229.50 -37.70 -3.07% 1 170.10 21.70 1.85%
30.09.2007 1 229.50 1 255.70 -26.20 -2.09% 1 195.30 34.20 2.86%
31.08.2007 1 255.70 1 295.20 -39.50 -3.05% 1 230.20 25.50 2.07%
31.07.2007 1 295.20 1 373.50 -78.30 -5.70% 1 223.70 71.50 5.84%
30.06.2007 1 373.50 1 373.80 -0.30 -0.02% 1 239.10 134.40 10.85%
31.05.2007 1 373.80 1 378.00 -4.20 -0.30% 1 252.20 121.60 9.71%
30.04.2007 1 378.00 1 642.30 - 264.30 -16.09% 1 256.40 121.60 9.68%
31.03.2007 1 642.30 1 408.80 233.50 16.57% 1 274.40 367.90 28.87%
28.02.2007 1 408.80 1 416.00 -7.20 -0.51% 1 214.40 194.40 16.01%
31.01.2007 1 416.00 1 332.20 83.80 6.29% 1 194.70 221.30 18.52%
31.12.2006 1 332.20 1 137.70 194.50 17.10% 1 224.40 107.80 8.80%
30.11.2006 1 137.70 1 170.10 -32.40 -2.77% 1 223.20 -85.50 -6.99%
31.10.2006 1 170.10 1 195.30 -25.20 -2.11% 1 265.40 -95.30 -7.53%
30.09.2006 1 195.30 1 230.20 -34.90 -2.84% 1 276.40 -81.10 -6.35%
31.08.2006 1 230.20 1 223.70 6.50 0.53% 1 160.80 69.40 5.98%
31.07.2006 1 223.70 1 239.10 -15.40 -1.24% 1 205.10 18.60 1.54%
30.06.2006 1 239.10 1 252.20 -13.10 -1.05% 1 111.60 127.50 11.47%
31.05.2006 1 252.20 1 256.40 -4.20 -0.33% 1 116.80 135.40 12.12%
30.04.2006 1 256.40 1 274.40 -18.00 -1.41% 932.80 323.60 34.69%
31.03.2006 1 274.40 1 214.40 60.00 4.94% 893.50 380.90 42.63%
28.02.2006 1 214.40 1 194.70 19.70 1.65% 860.80 353.60 41.08%
31.01.2006 1 194.70 1 224.40 -29.70 -2.43% 880.90 313.80 35.62%
31.12.2005 1 224.40 1 223.20 1.20 0.10% 844.80 379.60 44.93%
30.11.2005 1 223.20 1 265.40 -42.20 -3.33% 418.30 804.90 192.42%
31.10.2005 1 265.40 1 276.40 -11.00 -0.86% 436.50 828.90 189.90%
30.09.2005 1 276.40 1 160.80 115.60 9.96% 450.50 825.90 183.33%
31.08.2005 1 160.80 1 205.10 -44.30 -3.68% 469.80 691.00 147.08%
31.07.2005 1 205.10 1 111.60 93.50 8.41% 477.50 727.60 152.38%
30.06.2005 1 111.60 1 116.80 -5.20 -0.47% 488.90 622.70 127.37%
31.05.2005 1 116.80 932.80 184.00 19.73% 513.70 603.10 117.40%
30.04.2005 932.80 893.50 39.30 4.40% 941.00 -8.20 -0.87%
31.03.2005 893.50 860.80 32.70 3.80% 975.50 -82.00 -8.41%
28.02.2005 860.80 880.90 -20.10 -2.28% 1 098.00 - 237.20 -21.60%
31.01.2005 880.90 844.80 36.10 4.27% 1 114.10 - 233.20 -20.93%
31.12.2004 844.80 418.30 426.50 101.96% 1 101.40 - 256.60 -23.30%
30.11.2004 418.30 436.50 -18.20 -4.17% 1 118.00 - 699.70 -62.58%
31.10.2004 436.50 450.50 -14.00 -3.11% 1 139.30 - 702.80 -61.69%
30.09.2004 450.50 469.80 -19.30 -4.11% 1 158.70 - 708.20 -61.12%
31.08.2004 469.80 477.50 -7.70 -1.61% 1 206.00 - 736.20 -61.04%
31.07.2004 477.50 488.90 -11.40 -2.33% 1 226.80 - 749.30 -61.08%
30.06.2004 488.90 513.70 -24.80 -4.83% 1 225.60 - 736.70 -60.11%
31.05.2004 513.70 941.00 - 427.30 -45.41% 1 251.70 - 738.00 -58.96%
30.04.2004 941.00 975.50 -34.50 -3.54% 1 280.40 - 339.40 -26.51%
31.03.2004 975.50 1 098.00 - 122.50 -11.16% 1 275.00 - 299.50 -23.49%
29.02.2004 1 098.00 1 114.10 -16.10 -1.45% 1 229.50 - 131.50 -10.70%
31.01.2004 1 114.10 1 101.40 12.70 1.15% 1 195.50 -81.40 -6.81%
31.12.2003 1 101.40 1 118.00 -16.60 -1.48% 1 192.40 -91.00 -7.63%
30.11.2003 1 118.00 1 139.30 -21.30 -1.87% 1 135.20 -17.20 -1.52%
31.10.2003 1 139.30 1 158.70 -19.40 -1.67% 1 091.90 47.40 4.34%
30.09.2003 1 158.70 1 206.00 -47.30 -3.92% 1 072.70 86.00 8.02%
31.08.2003 1 206.00 1 226.80 -20.80 -1.70% 1 090.90 115.10 10.55%
31.07.2003 1 226.80 1 225.60 1.20 0.10% 1 095.70 131.10 11.96%
30.06.2003 1 225.60 1 251.70 -26.10 -2.09% 1 082.40 143.20 13.23%
31.05.2003 1 251.70 1 280.40 -28.70 -2.24% 990.70 261.00 26.34%
30.04.2003 1 280.40 1 275.00 5.40 0.42% 580.50 699.90 120.57%
31.03.2003 1 275.00 1 229.50 45.50 3.70% 614.10 660.90 107.62%
28.02.2003 1 229.50 1 195.50 34.00 2.84% 513.20 716.30 139.58%
31.01.2003 1 195.50 1 192.40 3.10 0.26% 645.10 550.40 85.32%
31.12.2002 1 192.40 1 135.20 57.20 5.04% 633.80 558.60 88.14%
30.11.2002 1 135.20 1 091.90 43.30 3.97% 646.00 489.20 75.73%
31.10.2002 1 091.90 1 072.70 19.20 1.79% 396.30 695.60 175.52%
30.09.2002 1 072.70 1 090.90 -18.20 -1.67% 393.10 679.60 172.88%
31.08.2002 1 090.90 1 095.70 -4.80 -0.44% 744.40 346.50 46.55%
31.07.2002 1 095.70 1 082.40 13.30 1.23% 751.60 344.10 45.78%
30.06.2002 1 082.40 990.70 91.70 9.26% 904.10 178.30 19.72%
31.05.2002 990.70 580.50 410.20 70.66% 852.60 138.10 16.20%
30.04.2002 580.50 614.10 -33.60 -5.47% 878.40 - 297.90 -33.91%
31.03.2002 614.10 513.20 100.90 19.66% 886.50 - 272.40 -30.73%
28.02.2002 513.20 645.10 - 131.90 -20.45% 857.80 - 344.60 -40.17%
31.01.2002 645.10 633.80 11.30 1.78% 845.20 - 200.10 -23.67%
31.12.2001 633.80 646.00 -12.20 -1.89% 2 181.20 -1 547.40 -70.94%
30.11.2001 646.00 396.30 249.70 63.01% 908.90 - 262.90 -28.93%
31.10.2001 396.30 393.10 3.20 0.81% 876.70 - 480.40 -54.80%
30.09.2001 393.10 744.40 - 351.30 -47.19% 898.10 - 505.00 -56.23%
31.08.2001 744.40 751.60 -7.20 -0.96% 917.40 - 173.00 -18.86%
31.07.2001 751.60 904.10 - 152.50 -16.87% 955.00 - 203.40 -21.30%
30.06.2001 904.10 852.60 51.50 6.04% 1 025.40 - 121.30 -11.83%
31.05.2001 852.60 878.40 -25.80 -2.94% 1 044.80 - 192.20 -18.40%
30.04.2001 878.40 886.50 -8.10 -0.91% 1 159.80 - 281.40 -24.26%
31.03.2001 886.50 857.80 28.70 3.35% 882.20 4.30 0.49%
28.02.2001 857.80 845.20 12.60 1.49% 879.00 -21.20 -2.41%
31.01.2001 845.20 2 181.20 -1 336.00 -61.25% 848.80 -3.60 -0.42%
31.12.2000 2 181.20 908.90 1 272.30 139.98% - - -
30.11.2000 908.90 876.70 32.20 3.67% - - -
31.10.2000 876.70 898.10 -21.40 -2.38% - - -
30.09.2000 898.10 917.40 -19.30 -2.10% - - -
31.08.2000 917.40 955.00 -37.60 -3.94% - - -
31.07.2000 955.00 1 025.40 -70.40 -6.87% - - -
30.06.2000 1 025.40 1 044.80 -19.40 -1.86% - - -
31.05.2000 1 044.80 1 159.80 - 115.00 -9.92% - - -
30.04.2000 1 159.80 882.20 277.60 31.47% - - -
31.03.2000 882.20 879.00 3.20 0.36% - - -
29.02.2000 879.00 848.80 30.20 3.56% - - -
31.01.2000 848.80 - - - - - -

Graf jako obrázek

ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR))
ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR))
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Zemědělství, lesnictví, rybolov (A) (Úvěry nefinančním podnikům v členění podle odvětví - CZ-NACE rev. 2)
Původní splatnost do 1 roku a neterminováno (Úvěry domácnostem (stavy) - CZK)
Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost do 1 roku (Úvěry domácnostem (stavy) - CZK)
Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost nad 1 rok do 2 let a přenastavení úrokové sazby do 1 roku a floating (Úvěry domácnostem (stavy) - CZK)
Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost nad 1 rok do 2 let a přenastavení úrokové sazby nad 1 rok (do 2 let) (Úvěry domácnostem (stavy) - CZK)
Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost nad 2 roky a přenastavení úrokové sazby do 1 roku a floating (Úvěry domácnostem (stavy) - CZK)
Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost nad 2 roky a přenastavení úrokové sazby nad 1 rok do 2 let (Úvěry domácnostem (stavy) - CZK)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.