Činnosti v oblasti nemovitostí (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE)-podrobné_pokračování (Kč+cizí měna)) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Činnosti v oblasti nemovitostí (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE)-podrobné_pokračování (Kč+cizí měna)) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
29.02.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Všechny cizí měny, L. ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ, Stav (zůstatek)
29.02.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, Všechny cizí měny, L. ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ
29.02.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, CZK, L. ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ, Stav (zůstatek)
29.02.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Činnosti v oblasti nemovitostí, Stav (zůstatek)
29.02.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, L. ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ, Stav (zůstatek)
29.02.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, L. ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ, Nevýkonné, Stav (zůstatek)
29.02.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, EUR, L. ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ, Stav (zůstatek)
29.02.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, CZK, L. ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ
29.02.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, L. ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ
29.02.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, Činnosti v oblasti nemovitostí
29.02.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, EUR, L. ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ
29.02.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Všechny cizí měny, M, N. PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI, Stav (zůstatek)
29.02.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Všechny cizí měny, J. INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI, Stav (zůstatek)
29.02.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Činnosti v oblasti pronájmu a oper.leasingu, Stav (zůstatek)
29.02.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Činnosti v oblasti informačních technologií, Stav (zůstatek)
29.02.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Činnosti vedení podniků, poradenství v oblasti řízení, Stav (zůstatek)
29.02.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, Všechny cizí měny, M, N. PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI
29.02.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, Všechny cizí měny, J. INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI
29.02.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Celkem, Všechny cizí měny, podle druhu - Úsporné vklady
- Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Celkem, Všechny cizí měny, podle druhu - Vklady ve stavebním spoření

Graf hodnot, Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE)-podrobné_pokračování (Kč+cizí měna)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Činnosti v oblasti nemovitostí - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.11.2015 331 890.40
Min 30.09.2009 227 293.70

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.11.2015 331 890.40 327 370.50 4 519.90 1.38% 305 829.40 26 061.00 8.52%
31.10.2015 327 370.50 319 982.80 7 387.70 2.31% 305 969.80 21 400.70 6.99%
30.09.2015 319 982.80 313 598.00 6 384.80 2.04% 293 932.10 26 050.70 8.86%
31.08.2015 313 598.00 314 263.20 - 665.20 -0.21% 292 857.30 20 740.70 7.08%
31.07.2015 314 263.20 308 647.80 5 615.40 1.82% 292 105.70 22 157.50 7.59%
30.06.2015 308 647.80 306 266.30 2 381.50 0.78% 296 490.20 12 157.60 4.10%
31.05.2015 306 266.30 306 345.00 -78.70 -0.03% 297 366.00 8 900.30 2.99%
30.04.2015 306 345.00 307 379.70 -1 034.70 -0.34% 297 986.70 8 358.30 2.80%
31.03.2015 307 379.70 305 085.30 2 294.40 0.75% 293 422.80 13 956.90 4.76%
28.02.2015 305 085.30 306 327.60 -1 242.30 -0.41% 296 264.30 8 821.00 2.98%
31.01.2015 306 327.60 309 657.80 -3 330.20 -1.08% 298 082.90 8 244.70 2.77%
31.12.2014 309 657.80 305 829.40 3 828.40 1.25% 298 881.90 10 775.90 3.61%
30.11.2014 305 829.40 305 969.80 - 140.40 -0.05% 295 810.80 10 018.60 3.39%
31.10.2014 305 969.80 293 932.10 12 037.70 4.10% 283 995.50 21 974.30 7.74%
30.09.2014 293 932.10 292 857.30 1 074.80 0.37% 282 770.30 11 161.80 3.95%
31.08.2014 292 857.30 292 105.70 751.60 0.26% 284 960.30 7 897.00 2.77%
31.07.2014 292 105.70 296 490.20 -4 384.50 -1.48% 280 599.90 11 505.80 4.10%
30.06.2014 296 490.20 297 366.00 - 875.80 -0.29% 285 327.00 11 163.20 3.91%
31.05.2014 297 366.00 297 986.70 - 620.70 -0.21% 282 752.00 14 614.00 5.17%
30.04.2014 297 986.70 293 422.80 4 563.90 1.56% 289 311.70 8 675.00 3.00%
31.03.2014 293 422.80 296 264.30 -2 841.50 -0.96% 292 536.90 885.90 0.30%
28.02.2014 296 264.30 298 082.90 -1 818.60 -0.61% 291 760.20 4 504.10 1.54%
31.01.2014 298 082.90 298 881.90 - 799.00 -0.27% 289 478.70 8 604.20 2.97%
31.12.2013 298 881.90 295 810.80 3 071.10 1.04% 281 221.30 17 660.60 6.28%
30.11.2013 295 810.80 283 995.50 11 815.30 4.16% 278 467.70 17 343.10 6.23%
31.10.2013 283 995.50 282 770.30 1 225.20 0.43% 273 763.70 10 231.80 3.74%
30.09.2013 282 770.30 284 960.30 -2 190.00 -0.77% 273 058.00 9 712.30 3.56%
31.08.2013 284 960.30 280 599.90 4 360.40 1.55% 275 765.40 9 194.90 3.33%
31.07.2013 280 599.90 285 327.00 -4 727.10 -1.66% 277 342.70 3 257.20 1.17%
30.06.2013 285 327.00 282 752.00 2 575.00 0.91% 278 816.30 6 510.70 2.34%
31.05.2013 282 752.00 289 311.70 -6 559.70 -2.27% 278 716.50 4 035.50 1.45%
30.04.2013 289 311.70 292 536.90 -3 225.20 -1.10% 275 834.90 13 476.80 4.89%
31.03.2013 292 536.90 291 760.20 776.70 0.27% 276 718.80 15 818.10 5.72%
28.02.2013 291 760.20 289 478.70 2 281.50 0.79% 277 457.40 14 302.80 5.15%
31.01.2013 289 478.70 281 221.30 8 257.40 2.94% 276 229.40 13 249.30 4.80%
31.12.2012 281 221.30 278 467.70 2 753.60 0.99% 279 211.70 2 009.60 0.72%
30.11.2012 278 467.70 273 763.70 4 704.00 1.72% 274 630.10 3 837.60 1.40%
31.10.2012 273 763.70 273 058.00 705.70 0.26% 270 747.40 3 016.30 1.11%
30.09.2012 273 058.00 275 765.40 -2 707.40 -0.98% 267 379.80 5 678.20 2.12%
31.08.2012 275 765.40 277 342.70 -1 577.30 -0.57% 260 209.10 15 556.30 5.98%
31.07.2012 277 342.70 278 816.30 -1 473.60 -0.53% 258 932.20 18 410.50 7.11%
30.06.2012 278 816.30 278 716.50 99.80 0.04% 255 568.60 23 247.70 9.10%
31.05.2012 278 716.50 275 834.90 2 881.60 1.04% 250 610.50 28 106.00 11.21%
30.04.2012 275 834.90 276 718.80 - 883.90 -0.32% 249 568.50 26 266.40 10.52%
31.03.2012 276 718.80 277 457.40 - 738.60 -0.27% 250 899.90 25 818.90 10.29%
29.02.2012 277 457.40 276 229.40 1 228.00 0.44% 251 353.40 26 104.00 10.39%
31.01.2012 276 229.40 279 211.70 -2 982.30 -1.07% 249 006.20 27 223.20 10.93%
31.12.2011 279 211.70 274 630.10 4 581.60 1.67% 250 320.80 28 890.90 11.54%
30.11.2011 274 630.10 270 747.40 3 882.70 1.43% 247 781.30 26 848.80 10.84%
31.10.2011 270 747.40 267 379.80 3 367.60 1.26% 246 732.80 24 014.60 9.73%
30.09.2011 267 379.80 260 209.10 7 170.70 2.76% 243 374.80 24 005.00 9.86%
31.08.2011 260 209.10 258 932.20 1 276.90 0.49% 242 100.10 18 109.00 7.48%
31.07.2011 258 932.20 255 568.60 3 363.60 1.32% 238 207.70 20 724.50 8.70%
30.06.2011 255 568.60 250 610.50 4 958.10 1.98% 236 664.10 18 904.50 7.99%
31.05.2011 250 610.50 249 568.50 1 042.00 0.42% 233 639.40 16 971.10 7.26%
30.04.2011 249 568.50 250 899.90 -1 331.40 -0.53% 234 643.50 14 925.00 6.36%
31.03.2011 250 899.90 251 353.40 - 453.50 -0.18% 233 254.60 17 645.30 7.56%
28.02.2011 251 353.40 249 006.20 2 347.20 0.94% 233 465.80 17 887.60 7.66%
31.01.2011 249 006.20 250 320.80 -1 314.60 -0.53% 234 607.80 14 398.40 6.14%
31.12.2010 250 320.80 247 781.30 2 539.50 1.02% 236 149.40 14 171.40 6.00%
30.11.2010 247 781.30 246 732.80 1 048.50 0.42% 232 305.30 15 476.00 6.66%
31.10.2010 246 732.80 243 374.80 3 358.00 1.38% 229 139.00 17 593.80 7.68%
30.09.2010 243 374.80 242 100.10 1 274.70 0.53% 227 293.70 16 081.10 7.08%
31.08.2010 242 100.10 238 207.70 3 892.40 1.63% 228 646.00 13 454.10 5.88%
31.07.2010 238 207.70 236 664.10 1 543.60 0.65% 228 198.90 10 008.80 4.39%
30.06.2010 236 664.10 233 639.40 3 024.70 1.29% 227 431.60 9 232.50 4.06%
31.05.2010 233 639.40 234 643.50 -1 004.10 -0.43% 229 284.60 4 354.80 1.90%
30.04.2010 234 643.50 233 254.60 1 388.90 0.60% 228 774.10 5 869.40 2.57%
31.03.2010 233 254.60 233 465.80 - 211.20 -0.09% 231 628.60 1 626.00 0.70%
28.02.2010 233 465.80 234 607.80 -1 142.00 -0.49% 233 469.10 -3.30 -0.00%
31.01.2010 234 607.80 236 149.40 -1 541.60 -0.65% 231 599.20 3 008.60 1.30%
31.12.2009 236 149.40 232 305.30 3 844.10 1.65% - - -
30.11.2009 232 305.30 229 139.00 3 166.30 1.38% - - -
31.10.2009 229 139.00 227 293.70 1 845.30 0.81% - - -
30.09.2009 227 293.70 228 646.00 -1 352.30 -0.59% - - -
31.08.2009 228 646.00 228 198.90 447.10 0.20% - - -
31.07.2009 228 198.90 227 431.60 767.30 0.34% - - -
30.06.2009 227 431.60 229 284.60 -1 853.00 -0.81% - - -
31.05.2009 229 284.60 228 774.10 510.50 0.22% - - -
30.04.2009 228 774.10 231 628.60 -2 854.50 -1.23% - - -
31.03.2009 231 628.60 233 469.10 -1 840.50 -0.79% - - -
28.02.2009 233 469.10 231 599.20 1 869.90 0.81% - - -
31.01.2009 231 599.20 - - - - - -

Graf jako obrázek

Činnosti v oblasti nemovitostí - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
Činnosti v oblasti nemovitostí (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE)-podrobné_pokračování (Kč+cizí měna))
ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR))
Činnosti v oblasti nemovitostí (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné_pokračování (Kč+cizí měna))
ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR))
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup bytových nemovitostí - celkem (Objemy pro B2.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - splatnost do 1 roku včetně (Objemy pro B2.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - splatnost nad 1 rok do 5 let včetně (Objemy pro B2.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - splatnost nad 5 let (Objemy pro B2.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů)
roční míra růstu (v %) (Základní měnové indikátory)
roční míra růstu (v %) (Základní měnové indikátory)
Úvěry soukromému sektoru - roční míra růstu (v %) (Základní měnové indikátory)
Čistá zahraniční aktiva - roční míra růstu (v %) (Základní měnové indikátory)
Neobchodovatelné dluhové cenné papíry v držení banky (Aktiva, hlavní položky, celkem)
Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky (Aktiva, hlavní položky, celkem)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.