VÝR.A ROZVOD ELEKT.,PLYNU,TEPLA,VZDUCHU,VODY;ODPADNÍ VODY - ekonomika ČNB

Aktualizace dat VÝR.A ROZVOD ELEKT.,PLYNU,TEPLA,VZDUCHU,VODY;ODPADNÍ VODY v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.03.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, D, E. VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU, TEPLA, VZDUCHU, VODY, ODPADNÍ VODY
31.03.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, CZK, D, E. VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU, TEPLA, VZDUCHU, VODY, ODPADNÍ VODY
31.03.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, EUR, D, E. VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU, TEPLA, VZDUCHU, VODY, ODPADNÍ VODY
31.03.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, D, E. VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU, TEPLA, VZDUCHU, VODY, ODPADNÍ VODY, Stav (zůstatek)
31.03.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, D, E. VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU, TEPLA, VZDUCHU, VODY, ODPADNÍ VODY, Nevýkonné, Stav (zůstatek)
31.03.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, CZK, D, E. VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU, TEPLA, VZDUCHU, VODY, ODPADNÍ VODY, Stav (zůstatek)
31.03.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Všechny cizí měny, D, E. VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU, TEPLA, VZDUCHU, VODY, ODPADNÍ VODY, Stav (zůstatek)
31.03.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, EUR, D, E. VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU, TEPLA, VZDUCHU, VODY, ODPADNÍ VODY, Stav (zůstatek)
31.03.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, Všechny cizí měny, D, E. VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU, TEPLA, VZDUCHU, VODY, ODPADNÍ VODY
31.03.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu
31.03.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu, Stav (zůstatek)
31.03.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Činnosti související s odpadními vodami, Stav (zůstatek)
31.03.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, Činnosti související s odpadními vodami
31.03.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, Shromažďování, úprava a rozvod vody
31.03.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Shromažďování, úprava a rozvod vody, Stav (zůstatek)
31.12.2023 Index průmyslové produkce: Měsíční, Stejné období předchozího roku = 100, 2015, D - Výroba a rozvod elektřiny, plynu tepla a klimatizovaného vzduchu, Kalendářně očištěno
31.12.2023 Index průmyslové produkce: Měsíční, Průměr bazického roku = 100, 2015, D - Výroba a rozvod elektřiny, plynu tepla a klimatizovaného vzduchu, Sezónně očištěno
- Ceny průmyslových výrobců - data ČSÚ: Měsíční, 2005, Předchozí období = 100, E VODA, JEJÍ ÚPRAVA A ROZVOD
30.04.2024 Ceny průmyslových výrobců - data ČSÚ: Měsíční, 2015, Předchozí období = 100, E VODA, JEJÍ ÚPRAVA A ROZVOD
- Index průmyslové produkce: Měsíční, Průměr bazického roku = 100, 2010, D - Výroba a rozvod elektřiny, plynu tepla a klimatizovaného vzduchu, Neočištěno

Graf hodnot, Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... VÝR.A ROZVOD ELEKT.,PLYNU,TEPLA,VZDUCHU,VODY;ODPADNÍ VODY - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.12.2014 77 342.80
Min 31.12.2000 4 722.80

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.11.2015 68 830.40 68 094.50 735.90 1.08% 73 456.10 -4 625.70 -6.30%
31.10.2015 68 094.50 70 513.10 -2 418.60 -3.43% 74 087.50 -5 993.00 -8.09%
30.09.2015 70 513.10 70 381.80 131.30 0.19% 71 703.30 -1 190.20 -1.66%
31.08.2015 70 381.80 70 733.70 - 351.90 -0.50% 57 828.80 12 553.00 21.71%
31.07.2015 70 733.70 70 986.40 - 252.70 -0.36% 53 783.50 16 950.20 31.52%
30.06.2015 70 986.40 72 619.00 -1 632.60 -2.25% 56 063.00 14 923.40 26.62%
31.05.2015 72 619.00 73 918.50 -1 299.50 -1.76% 56 557.50 16 061.50 28.40%
30.04.2015 73 918.50 73 920.40 -1.90 -0.00% 55 845.80 18 072.70 32.36%
31.03.2015 73 920.40 74 288.30 - 367.90 -0.50% 56 199.00 17 721.40 31.53%
28.02.2015 74 288.30 74 073.70 214.60 0.29% 55 606.10 18 682.20 33.60%
31.01.2015 74 073.70 77 342.80 -3 269.10 -4.23% 59 340.90 14 732.80 24.83%
31.12.2014 77 342.80 73 456.10 3 886.70 5.29% 61 051.00 16 291.80 26.69%
30.11.2014 73 456.10 74 087.50 - 631.40 -0.85% 56 864.20 16 591.90 29.18%
31.10.2014 74 087.50 71 703.30 2 384.20 3.33% 52 363.60 21 723.90 41.49%
30.09.2014 71 703.30 57 828.80 13 874.50 23.99% 52 205.60 19 497.70 37.35%
31.08.2014 57 828.80 53 783.50 4 045.30 7.52% 53 003.30 4 825.50 9.10%
31.07.2014 53 783.50 56 063.00 -2 279.50 -4.07% 51 956.40 1 827.10 3.52%
30.06.2014 56 063.00 56 557.50 - 494.50 -0.87% 52 675.00 3 388.00 6.43%
31.05.2014 56 557.50 55 845.80 711.70 1.27% 51 117.80 5 439.70 10.64%
30.04.2014 55 845.80 56 199.00 - 353.20 -0.63% 49 645.30 6 200.50 12.49%
31.03.2014 56 199.00 55 606.10 592.90 1.07% 48 574.40 7 624.60 15.70%
28.02.2014 55 606.10 59 340.90 -3 734.80 -6.29% 47 564.20 8 041.90 16.91%
31.01.2014 59 340.90 61 051.00 -1 710.10 -2.80% 46 399.20 12 941.70 27.89%
31.12.2013 61 051.00 56 864.20 4 186.80 7.36% 39 262.10 21 788.90 55.50%
30.11.2013 56 864.20 52 363.60 4 500.60 8.59% 38 858.90 18 005.30 46.34%
31.10.2013 52 363.60 52 205.60 158.00 0.30% 38 172.60 14 191.00 37.18%
30.09.2013 52 205.60 53 003.30 - 797.70 -1.50% 41 376.30 10 829.30 26.17%
31.08.2013 53 003.30 51 956.40 1 046.90 2.01% 40 800.00 12 203.30 29.91%
31.07.2013 51 956.40 52 675.00 - 718.60 -1.36% 40 874.00 11 082.40 27.11%
30.06.2013 52 675.00 51 117.80 1 557.20 3.05% 38 849.80 13 825.20 35.59%
31.05.2013 51 117.80 49 645.30 1 472.50 2.97% 38 360.20 12 757.60 33.26%
30.04.2013 49 645.30 48 574.40 1 070.90 2.20% 35 992.20 13 653.10 37.93%
31.03.2013 48 574.40 47 564.20 1 010.20 2.12% 35 860.40 12 714.00 35.45%
28.02.2013 47 564.20 46 399.20 1 165.00 2.51% 35 939.50 11 624.70 32.35%
31.01.2013 46 399.20 39 262.10 7 137.10 18.18% 36 259.90 10 139.30 27.96%
31.12.2012 39 262.10 38 858.90 403.20 1.04% 36 755.30 2 506.80 6.82%
30.11.2012 38 858.90 38 172.60 686.30 1.80% 35 523.80 3 335.10 9.39%
31.10.2012 38 172.60 41 376.30 -3 203.70 -7.74% 34 269.00 3 903.60 11.39%
30.09.2012 41 376.30 40 800.00 576.30 1.41% 34 056.30 7 320.00 21.49%
31.08.2012 40 800.00 40 874.00 -74.00 -0.18% 33 000.30 7 799.70 23.64%
31.07.2012 40 874.00 38 849.80 2 024.20 5.21% 31 992.20 8 881.80 27.76%
30.06.2012 38 849.80 38 360.20 489.60 1.28% 30 590.70 8 259.10 27.00%
31.05.2012 38 360.20 35 992.20 2 368.00 6.58% 32 680.30 5 679.90 17.38%
30.04.2012 35 992.20 35 860.40 131.80 0.37% 32 021.70 3 970.50 12.40%
31.03.2012 35 860.40 35 939.50 -79.10 -0.22% 31 482.40 4 378.00 13.91%
29.02.2012 35 939.50 36 259.90 - 320.40 -0.88% 31 466.10 4 473.40 14.22%
31.01.2012 36 259.90 36 755.30 - 495.40 -1.35% 30 759.70 5 500.20 17.88%
31.12.2011 36 755.30 35 523.80 1 231.50 3.47% 36 230.50 524.80 1.45%
30.11.2011 35 523.80 34 269.00 1 254.80 3.66% 30 694.90 4 828.90 15.73%
31.10.2011 34 269.00 34 056.30 212.70 0.62% 29 777.50 4 491.50 15.08%
30.09.2011 34 056.30 33 000.30 1 056.00 3.20% 28 192.60 5 863.70 20.80%
31.08.2011 33 000.30 31 992.20 1 008.10 3.15% 27 922.90 5 077.40 18.18%
31.07.2011 31 992.20 30 590.70 1 401.50 4.58% 24 681.90 7 310.30 29.62%
30.06.2011 30 590.70 32 680.30 -2 089.60 -6.39% 25 391.30 5 199.40 20.48%
31.05.2011 32 680.30 32 021.70 658.60 2.06% 23 216.40 9 463.90 40.76%
30.04.2011 32 021.70 31 482.40 539.30 1.71% 22 106.10 9 915.60 44.85%
31.03.2011 31 482.40 31 466.10 16.30 0.05% 16 568.80 14 913.60 90.01%
28.02.2011 31 466.10 30 759.70 706.40 2.30% 16 783.60 14 682.50 87.48%
31.01.2011 30 759.70 36 230.50 -5 470.80 -15.10% 16 856.70 13 903.00 82.48%
31.12.2010 36 230.50 30 694.90 5 535.60 18.03% 24 259.30 11 971.20 49.35%
30.11.2010 30 694.90 29 777.50 917.40 3.08% 21 324.80 9 370.10 43.94%
31.10.2010 29 777.50 28 192.60 1 584.90 5.62% 21 315.30 8 462.20 39.70%
30.09.2010 28 192.60 27 922.90 269.70 0.97% 19 951.80 8 240.80 41.30%
31.08.2010 27 922.90 24 681.90 3 241.00 13.13% 19 549.30 8 373.60 42.83%
31.07.2010 24 681.90 25 391.30 - 709.40 -2.79% 19 105.80 5 576.10 29.19%
30.06.2010 25 391.30 23 216.40 2 174.90 9.37% 18 663.70 6 727.60 36.05%
31.05.2010 23 216.40 22 106.10 1 110.30 5.02% 18 772.60 4 443.80 23.67%
30.04.2010 22 106.10 16 568.80 5 537.30 33.42% 18 299.10 3 807.00 20.80%
31.03.2010 16 568.80 16 783.60 - 214.80 -1.28% 18 839.00 -2 270.20 -12.05%
28.02.2010 16 783.60 16 856.70 -73.10 -0.43% 19 068.00 -2 284.40 -11.98%
31.01.2010 16 856.70 24 259.30 -7 402.60 -30.51% 18 062.50 -1 205.80 -6.68%
31.12.2009 24 259.30 21 324.80 2 934.50 13.76% 24 169.80 89.50 0.37%
30.11.2009 21 324.80 21 315.30 9.50 0.04% 22 381.90 -1 057.10 -4.72%
31.10.2009 21 315.30 19 951.80 1 363.50 6.83% 21 074.10 241.20 1.14%
30.09.2009 19 951.80 19 549.30 402.50 2.06% 19 746.60 205.20 1.04%
31.08.2009 19 549.30 19 105.80 443.50 2.32% 19 369.20 180.10 0.93%
31.07.2009 19 105.80 18 663.70 442.10 2.37% 19 393.40 - 287.60 -1.48%
30.06.2009 18 663.70 18 772.60 - 108.90 -0.58% 19 133.20 - 469.50 -2.45%
31.05.2009 18 772.60 18 299.10 473.50 2.59% 21 095.20 -2 322.60 -11.01%
30.04.2009 18 299.10 18 839.00 - 539.90 -2.87% 19 709.20 -1 410.10 -7.15%
31.03.2009 18 839.00 19 068.00 - 229.00 -1.20% 19 099.90 - 260.90 -1.37%
28.02.2009 19 068.00 18 062.50 1 005.50 5.57% 18 941.00 127.00 0.67%
31.01.2009 18 062.50 24 169.80 -6 107.30 -25.27% 19 644.70 -1 582.20 -8.05%
31.12.2008 24 169.80 22 381.90 1 787.90 7.99% 10 118.40 14 051.40 138.87%
30.11.2008 22 381.90 21 074.10 1 307.80 6.21% 9 579.20 12 802.70 133.65%
31.10.2008 21 074.10 19 746.60 1 327.50 6.72% 10 126.10 10 948.00 108.12%
30.09.2008 19 746.60 19 369.20 377.40 1.95% 10 388.40 9 358.20 90.08%
31.08.2008 19 369.20 19 393.40 -24.20 -0.12% 10 438.30 8 930.90 85.56%
31.07.2008 19 393.40 19 133.20 260.20 1.36% 10 964.40 8 429.00 76.88%
30.06.2008 19 133.20 21 095.20 -1 962.00 -9.30% 11 037.50 8 095.70 73.35%
31.05.2008 21 095.20 19 709.20 1 386.00 7.03% 7 943.40 13 151.80 165.57%
30.04.2008 19 709.20 19 099.90 609.30 3.19% 7 904.80 11 804.40 149.33%
31.03.2008 19 099.90 18 941.00 158.90 0.84% 7 703.30 11 396.60 147.94%
29.02.2008 18 941.00 19 644.70 - 703.70 -3.58% 7 869.30 11 071.70 140.69%
31.01.2008 19 644.70 10 118.40 9 526.30 94.15% 7 892.70 11 752.00 148.90%
31.12.2007 10 118.40 9 579.20 539.20 5.63% 7 702.70 2 415.70 31.36%
30.11.2007 9 579.20 10 126.10 - 546.90 -5.40% 7 548.70 2 030.50 26.90%
31.10.2007 10 126.10 10 388.40 - 262.30 -2.52% 8 976.40 1 149.70 12.81%
30.09.2007 10 388.40 10 438.30 -49.90 -0.48% 8 816.90 1 571.50 17.82%
31.08.2007 10 438.30 10 964.40 - 526.10 -4.80% 8 739.00 1 699.30 19.45%
31.07.2007 10 964.40 11 037.50 -73.10 -0.66% 8 969.80 1 994.60 22.24%
30.06.2007 11 037.50 7 943.40 3 094.10 38.95% 9 794.20 1 243.30 12.69%
31.05.2007 7 943.40 7 904.80 38.60 0.49% 10 170.80 -2 227.40 -21.90%
30.04.2007 7 904.80 7 703.30 201.50 2.62% 9 081.20 -1 176.40 -12.95%
31.03.2007 7 703.30 7 869.30 - 166.00 -2.11% 9 394.50 -1 691.20 -18.00%
28.02.2007 7 869.30 7 892.70 -23.40 -0.30% 9 533.00 -1 663.70 -17.45%
31.01.2007 7 892.70 7 702.70 190.00 2.47% 9 689.30 -1 796.60 -18.54%
31.12.2006 7 702.70 7 548.70 154.00 2.04% 10 060.50 -2 357.80 -23.44%
30.11.2006 7 548.70 8 976.40 -1 427.70 -15.90% 9 940.60 -2 391.90 -24.06%
31.10.2006 8 976.40 8 816.90 159.50 1.81% 10 029.90 -1 053.50 -10.50%
30.09.2006 8 816.90 8 739.00 77.90 0.89% 10 106.60 -1 289.70 -12.76%
31.08.2006 8 739.00 8 969.80 - 230.80 -2.57% 9 962.40 -1 223.40 -12.28%
31.07.2006 8 969.80 9 794.20 - 824.40 -8.42% 9 423.50 - 453.70 -4.81%
30.06.2006 9 794.20 10 170.80 - 376.60 -3.70% 9 372.10 422.10 4.50%
31.05.2006 10 170.80 9 081.20 1 089.60 12.00% 8 590.60 1 580.20 18.39%
30.04.2006 9 081.20 9 394.50 - 313.30 -3.33% 8 501.00 580.20 6.83%
31.03.2006 9 394.50 9 533.00 - 138.50 -1.45% 7 967.50 1 427.00 17.91%
28.02.2006 9 533.00 9 689.30 - 156.30 -1.61% 7 841.70 1 691.30 21.57%
31.01.2006 9 689.30 10 060.50 - 371.20 -3.69% 8 550.70 1 138.60 13.32%
31.12.2005 10 060.50 9 940.60 119.90 1.21% 8 388.60 1 671.90 19.93%
30.11.2005 9 940.60 10 029.90 -89.30 -0.89% 8 070.30 1 870.30 23.18%
31.10.2005 10 029.90 10 106.60 -76.70 -0.76% 8 803.60 1 226.30 13.93%
30.09.2005 10 106.60 9 962.40 144.20 1.45% 8 885.10 1 221.50 13.75%
31.08.2005 9 962.40 9 423.50 538.90 5.72% 9 469.50 492.90 5.21%
31.07.2005 9 423.50 9 372.10 51.40 0.55% 9 518.70 -95.20 -1.00%
30.06.2005 9 372.10 8 590.60 781.50 9.10% 9 623.70 - 251.60 -2.61%
31.05.2005 8 590.60 8 501.00 89.60 1.05% 9 573.60 - 983.00 -10.27%
30.04.2005 8 501.00 7 967.50 533.50 6.70% 10 285.30 -1 784.30 -17.35%
31.03.2005 7 967.50 7 841.70 125.80 1.60% 10 303.50 -2 336.00 -22.67%
28.02.2005 7 841.70 8 550.70 - 709.00 -8.29% 9 784.70 -1 943.00 -19.86%
31.01.2005 8 550.70 8 388.60 162.10 1.93% 10 096.00 -1 545.30 -15.31%
31.12.2004 8 388.60 8 070.30 318.30 3.94% 9 470.20 -1 081.60 -11.42%
30.11.2004 8 070.30 8 803.60 - 733.30 -8.33% 9 652.20 -1 581.90 -16.39%
31.10.2004 8 803.60 8 885.10 -81.50 -0.92% 9 744.90 - 941.30 -9.66%
30.09.2004 8 885.10 9 469.50 - 584.40 -6.17% 9 529.50 - 644.40 -6.76%
31.08.2004 9 469.50 9 518.70 -49.20 -0.52% 10 032.80 - 563.30 -5.61%
31.07.2004 9 518.70 9 623.70 - 105.00 -1.09% 9 745.90 - 227.20 -2.33%
30.06.2004 9 623.70 9 573.60 50.10 0.52% 9 511.90 111.80 1.18%
31.05.2004 9 573.60 10 285.30 - 711.70 -6.92% 9 203.80 369.80 4.02%
30.04.2004 10 285.30 10 303.50 -18.20 -0.18% 9 937.80 347.50 3.50%
31.03.2004 10 303.50 9 784.70 518.80 5.30% 9 351.10 952.40 10.18%
29.02.2004 9 784.70 10 096.00 - 311.30 -3.08% 9 331.50 453.20 4.86%
31.01.2004 10 096.00 9 470.20 625.80 6.61% 9 239.30 856.70 9.27%
31.12.2003 9 470.20 9 652.20 - 182.00 -1.89% 8 899.90 570.30 6.41%
30.11.2003 9 652.20 9 744.90 -92.70 -0.95% 9 027.60 624.60 6.92%
31.10.2003 9 744.90 9 529.50 215.40 2.26% 8 808.50 936.40 10.63%
30.09.2003 9 529.50 10 032.80 - 503.30 -5.02% 8 485.30 1 044.20 12.31%
31.08.2003 10 032.80 9 745.90 286.90 2.94% 8 718.70 1 314.10 15.07%
31.07.2003 9 745.90 9 511.90 234.00 2.46% 8 424.50 1 321.40 15.69%
30.06.2003 9 511.90 9 203.80 308.10 3.35% 6 213.20 3 298.70 53.09%
31.05.2003 9 203.80 9 937.80 - 734.00 -7.39% 7 071.50 2 132.30 30.15%
30.04.2003 9 937.80 9 351.10 586.70 6.27% 7 609.40 2 328.40 30.60%
31.03.2003 9 351.10 9 331.50 19.60 0.21% 7 349.10 2 002.00 27.24%
28.02.2003 9 331.50 9 239.30 92.20 1.00% 8 550.60 780.90 9.13%
31.01.2003 9 239.30 8 899.90 339.40 3.81% 10 394.10 -1 154.80 -11.11%
31.12.2002 8 899.90 9 027.60 - 127.70 -1.41% 9 995.70 -1 095.80 -10.96%
30.11.2002 9 027.60 8 808.50 219.10 2.49% 6 697.10 2 330.50 34.80%
31.10.2002 8 808.50 8 485.30 323.20 3.81% 6 482.10 2 326.40 35.89%
30.09.2002 8 485.30 8 718.70 - 233.40 -2.68% 6 279.50 2 205.80 35.13%
31.08.2002 8 718.70 8 424.50 294.20 3.49% 6 393.60 2 325.10 36.37%
31.07.2002 8 424.50 6 213.20 2 211.30 35.59% 6 112.40 2 312.10 37.83%
30.06.2002 6 213.20 7 071.50 - 858.30 -12.14% 5 088.50 1 124.70 22.10%
31.05.2002 7 071.50 7 609.40 - 537.90 -7.07% 5 153.20 1 918.30 37.23%
30.04.2002 7 609.40 7 349.10 260.30 3.54% 5 857.60 1 751.80 29.91%
31.03.2002 7 349.10 8 550.60 -1 201.50 -14.05% 5 945.10 1 404.00 23.62%
28.02.2002 8 550.60 10 394.10 -1 843.50 -17.74% 6 065.20 2 485.40 40.98%
31.01.2002 10 394.10 9 995.70 398.40 3.99% 5 710.00 4 684.10 82.03%
31.12.2001 9 995.70 6 697.10 3 298.60 49.25% 4 722.80 5 272.90 111.65%
30.11.2001 6 697.10 6 482.10 215.00 3.32% 6 592.80 104.30 1.58%
31.10.2001 6 482.10 6 279.50 202.60 3.23% 7 044.60 - 562.50 -7.98%
30.09.2001 6 279.50 6 393.60 - 114.10 -1.78% 7 010.70 - 731.20 -10.43%
31.08.2001 6 393.60 6 112.40 281.20 4.60% 7 752.20 -1 358.60 -17.53%
31.07.2001 6 112.40 5 088.50 1 023.90 20.12% 7 606.70 -1 494.30 -19.64%
30.06.2001 5 088.50 5 153.20 -64.70 -1.26% 7 417.70 -2 329.20 -31.40%
31.05.2001 5 153.20 5 857.60 - 704.40 -12.03% 7 984.70 -2 831.50 -35.46%
30.04.2001 5 857.60 5 945.10 -87.50 -1.47% 6 955.30 -1 097.70 -15.78%
31.03.2001 5 945.10 6 065.20 - 120.10 -1.98% 6 954.50 -1 009.40 -14.51%
28.02.2001 6 065.20 5 710.00 355.20 6.22% 6 948.10 - 882.90 -12.71%
31.01.2001 5 710.00 4 722.80 987.20 20.90% 6 689.40 - 979.40 -14.64%
31.12.2000 4 722.80 6 592.80 -1 870.00 -28.36% - - -
30.11.2000 6 592.80 7 044.60 - 451.80 -6.41% - - -
31.10.2000 7 044.60 7 010.70 33.90 0.48% - - -
30.09.2000 7 010.70 7 752.20 - 741.50 -9.56% - - -
31.08.2000 7 752.20 7 606.70 145.50 1.91% - - -
31.07.2000 7 606.70 7 417.70 189.00 2.55% - - -
30.06.2000 7 417.70 7 984.70 - 567.00 -7.10% - - -
31.05.2000 7 984.70 6 955.30 1 029.40 14.80% - - -
30.04.2000 6 955.30 6 954.50 0.80 0.01% - - -
31.03.2000 6 954.50 6 948.10 6.40 0.09% - - -
29.02.2000 6 948.10 6 689.40 258.70 3.87% - - -
31.01.2000 6 689.40 - - - - - -

Graf jako obrázek

VÝR.A ROZVOD ELEKT.,PLYNU,TEPLA,VZDUCHU,VODY;ODPADNÍ VODY - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
VÝR.A ROZVOD ELEKT.,PLYNU,TEPLA,VZDUCHU,VODY;ODPADNÍ VODY (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
VÝR.A ROZVOD ELEKT.,PLYNU,TEPLA,VZDUCHU,VODY;ODPADNÍ VODY (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
VÝR.A ROZVOD ELEKT.,PLYNU,TEPLA,VZDUCHU,VODY;ODPADNÍ VODY (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
VÝR.A ROZVOD ELEKT.,PLYNU,TEPLA,VZDUCHU,VODY;ODPADNÍ VODY (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR))
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Zemědělství, lesnictví, rybolov (A) (Úvěry nefinančním podnikům v členění podle odvětví - CZ-NACE rev. 2)
Původní splatnost do 1 roku a neterminováno (Úvěry domácnostem (stavy) - CZK)
Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost do 1 roku (Úvěry domácnostem (stavy) - CZK)
Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost nad 1 rok do 2 let a přenastavení úrokové sazby do 1 roku a floating (Úvěry domácnostem (stavy) - CZK)
Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost nad 1 rok do 2 let a přenastavení úrokové sazby nad 1 rok (do 2 let) (Úvěry domácnostem (stavy) - CZK)
Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost nad 2 roky a přenastavení úrokové sazby do 1 roku a floating (Úvěry domácnostem (stavy) - CZK)
Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost nad 2 roky a přenastavení úrokové sazby nad 1 rok do 2 let (Úvěry domácnostem (stavy) - CZK)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.