ČIN.DOMÁCN.JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ; ČIN.DOMÁCN. PRODUK.VÝROBKY,SLUŽBY PRO VL.POTŘ. - ekonomika ČNB

Aktualizace dat ČIN.DOMÁCN.JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ; ČIN.DOMÁCN. PRODUK.VÝROBKY,SLUŽBY PRO VL.POTŘ. v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.03.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, T. ČIN. DOMÁCN. JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ, ČIN. DOMÁCN. PRODUKUJÍCÍCH VÝROBKY, SLUŽBY PRO VLASTÍ POTŘEBU, Stav (zůstatek)
31.03.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, T. ČIN. DOMÁCN. JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ, ČIN. DOMÁCN. PRODUKUJÍCÍCH VÝROBKY, SLUŽBY PRO VLASTÍ POTŘEBU, Nevýkonné, Stav (zůstatek)
31.03.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, CZK, T. ČIN. DOMÁCN. JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ, ČIN. DOMÁCN. PRODUKUJÍCÍCH VÝROBKY, SLUŽBY PRO VLASTÍ POTŘEBU, Stav (zůstatek)
31.03.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Všechny cizí měny, T. ČIN. DOMÁCN. JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ, ČIN. DOMÁCN. PRODUKUJÍCÍCH VÝROBKY, SLUŽBY PRO VLASTÍ POTŘEBU, Stav (zůstatek)
31.03.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, EUR, T. ČIN. DOMÁCN. JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ, ČIN. DOMÁCN. PRODUKUJÍCÍCH VÝROBKY, SLUŽBY PRO VLASTÍ POTŘEBU, Stav (zůstatek)
31.03.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, T. ČIN. DOMÁCN. JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ, ČIN. DOMÁCN. PRODUKUJÍCÍCH VÝROBKY, SLUŽBY PRO VLASTÍ POTŘEBU
31.03.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, CZK, T. ČIN. DOMÁCN. JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ, ČIN. DOMÁCN. PRODUKUJÍCÍCH VÝROBKY, SLUŽBY PRO VLASTÍ POTŘEBU
31.03.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, Všechny cizí měny, T. ČIN. DOMÁCN. JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ, ČIN. DOMÁCN. PRODUKUJÍCÍCH VÝROBKY, SLUŽBY PRO VLASTÍ POTŘEBU
31.03.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, EUR, T. ČIN. DOMÁCN. JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ, ČIN. DOMÁCN. PRODUKUJÍCÍCH VÝROBKY, SLUŽBY PRO VLASTÍ POTŘEBU
31.03.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, Činnosti domácn. jako zaměst. dom. personálu (navázání 1: 1)
31.03.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Činnosti domácn. jako zaměst. dom. personálu (navázání 1: 1), Stav (zůstatek)
31.03.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související čin., Stav (zůstatek)
31.03.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související čin.
31.03.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Čin. dom. produk. blíže neurč. výr. pro vl. potř., Stav (zůstatek)
31.03.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, Čin. dom. produk. blíže neurč. výr. pro vl. potř.
31.03.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
31.12.2021 Instituce nabízející platební služby pro jiné než MFI: Roční, Počet, Ostatní poskytovatelé platebních služeb, Pobočky
31.12.2021 Instituce nabízející platební služby pro jiné než MFI: Roční, Počet, Ostatní poskytovatelé platebních služeb, Instituce
31.12.2021 Instituce nabízející platební služby pro jiné než MFI: Roční, Počet, Ostatní poskytovatelé platebních služeb, Jednodenní vklady
31.12.2021 Instituce nabízející platební služby pro jiné než MFI: Roční, Objem, Ostatní poskytovatelé platebních služeb, Jednodenní vklady

Graf hodnot, Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... ČIN.DOMÁCN.JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ; ČIN.DOMÁCN. PRODUK.VÝROBKY,SLUŽBY PRO VL.POTŘ. - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.07.2009 713.40
Max 31.12.2000 5 051.90

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.11.2015 2 986.20 2 935.10 51.10 1.74% 2 956.00 30.20 1.02%
31.10.2015 2 935.10 2 789.90 145.20 5.20% 2 453.20 481.90 19.64%
30.09.2015 2 789.90 2 746.10 43.80 1.59% 2 398.20 391.70 16.33%
31.08.2015 2 746.10 2 734.70 11.40 0.42% 2 364.40 381.70 16.14%
31.07.2015 2 734.70 2 730.20 4.50 0.16% 2 317.10 417.60 18.02%
30.06.2015 2 730.20 2 520.90 209.30 8.30% 2 235.80 494.40 22.11%
31.05.2015 2 520.90 2 600.60 -79.70 -3.06% 2 279.30 241.60 10.60%
30.04.2015 2 600.60 2 603.10 -2.50 -0.10% 2 280.40 320.20 14.04%
31.03.2015 2 603.10 2 520.60 82.50 3.27% 2 378.40 224.70 9.45%
28.02.2015 2 520.60 2 866.40 - 345.80 -12.06% 2 345.20 175.40 7.48%
31.01.2015 2 866.40 2 878.40 -12.00 -0.42% 1 876.30 990.10 52.77%
31.12.2014 2 878.40 2 956.00 -77.60 -2.63% 1 839.10 1 039.30 56.51%
30.11.2014 2 956.00 2 453.20 502.80 20.50% 1 883.90 1 072.10 56.91%
31.10.2014 2 453.20 2 398.20 55.00 2.29% 1 672.90 780.30 46.64%
30.09.2014 2 398.20 2 364.40 33.80 1.43% 1 684.80 713.40 42.34%
31.08.2014 2 364.40 2 317.10 47.30 2.04% 1 711.00 653.40 38.19%
31.07.2014 2 317.10 2 235.80 81.30 3.64% 1 693.90 623.20 36.79%
30.06.2014 2 235.80 2 279.30 -43.50 -1.91% 2 799.30 - 563.50 -20.13%
31.05.2014 2 279.30 2 280.40 -1.10 -0.05% 1 778.60 500.70 28.15%
30.04.2014 2 280.40 2 378.40 -98.00 -4.12% 1 763.00 517.40 29.35%
31.03.2014 2 378.40 2 345.20 33.20 1.42% 1 946.20 432.20 22.21%
28.02.2014 2 345.20 1 876.30 468.90 24.99% 1 861.80 483.40 25.96%
31.01.2014 1 876.30 1 839.10 37.20 2.02% 2 031.30 - 155.00 -7.63%
31.12.2013 1 839.10 1 883.90 -44.80 -2.38% 2 052.70 - 213.60 -10.41%
30.11.2013 1 883.90 1 672.90 211.00 12.61% 1 855.60 28.30 1.53%
31.10.2013 1 672.90 1 684.80 -11.90 -0.71% 1 721.70 -48.80 -2.83%
30.09.2013 1 684.80 1 711.00 -26.20 -1.53% 1 710.40 -25.60 -1.50%
31.08.2013 1 711.00 1 693.90 17.10 1.01% 2 354.20 - 643.20 -27.32%
31.07.2013 1 693.90 2 799.30 -1 105.40 -39.49% 2 372.20 - 678.30 -28.59%
30.06.2013 2 799.30 1 778.60 1 020.70 57.39% 1 795.70 1 003.60 55.89%
31.05.2013 1 778.60 1 763.00 15.60 0.88% 1 782.10 -3.50 -0.20%
30.04.2013 1 763.00 1 946.20 - 183.20 -9.41% 1 687.20 75.80 4.49%
31.03.2013 1 946.20 1 861.80 84.40 4.53% 1 614.60 331.60 20.54%
28.02.2013 1 861.80 2 031.30 - 169.50 -8.34% 2 141.50 - 279.70 -13.06%
31.01.2013 2 031.30 2 052.70 -21.40 -1.04% 1 524.70 506.60 33.23%
31.12.2012 2 052.70 1 855.60 197.10 10.62% 1 612.70 440.00 27.28%
30.11.2012 1 855.60 1 721.70 133.90 7.78% 1 601.90 253.70 15.84%
31.10.2012 1 721.70 1 710.40 11.30 0.66% 1 685.30 36.40 2.16%
30.09.2012 1 710.40 2 354.20 - 643.80 -27.35% 1 634.30 76.10 4.66%
31.08.2012 2 354.20 2 372.20 -18.00 -0.76% 1 298.90 1 055.30 81.25%
31.07.2012 2 372.20 1 795.70 576.50 32.10% 1 336.60 1 035.60 77.48%
30.06.2012 1 795.70 1 782.10 13.60 0.76% 1 244.50 551.20 44.29%
31.05.2012 1 782.10 1 687.20 94.90 5.62% 1 236.40 545.70 44.14%
30.04.2012 1 687.20 1 614.60 72.60 4.50% 1 206.80 480.40 39.81%
31.03.2012 1 614.60 2 141.50 - 526.90 -24.60% 1 278.80 335.80 26.26%
29.02.2012 2 141.50 1 524.70 616.80 40.45% 1 289.10 852.40 66.12%
31.01.2012 1 524.70 1 612.70 -88.00 -5.46% 1 260.90 263.80 20.92%
31.12.2011 1 612.70 1 601.90 10.80 0.67% 1 362.70 250.00 18.35%
30.11.2011 1 601.90 1 685.30 -83.40 -4.95% 1 340.50 261.40 19.50%
31.10.2011 1 685.30 1 634.30 51.00 3.12% 1 241.20 444.10 35.78%
30.09.2011 1 634.30 1 298.90 335.40 25.82% 1 310.40 323.90 24.72%
31.08.2011 1 298.90 1 336.60 -37.70 -2.82% 1 852.10 - 553.20 -29.87%
31.07.2011 1 336.60 1 244.50 92.10 7.40% 1 095.30 241.30 22.03%
30.06.2011 1 244.50 1 236.40 8.10 0.66% 1 210.50 34.00 2.81%
31.05.2011 1 236.40 1 206.80 29.60 2.45% 1 032.40 204.00 19.76%
30.04.2011 1 206.80 1 278.80 -72.00 -5.63% 1 019.40 187.40 18.38%
31.03.2011 1 278.80 1 289.10 -10.30 -0.80% 845.60 433.20 51.23%
28.02.2011 1 289.10 1 260.90 28.20 2.24% 911.10 378.00 41.49%
31.01.2011 1 260.90 1 362.70 - 101.80 -7.47% 867.80 393.10 45.30%
31.12.2010 1 362.70 1 340.50 22.20 1.66% 880.20 482.50 54.82%
30.11.2010 1 340.50 1 241.20 99.30 8.00% 838.80 501.70 59.81%
31.10.2010 1 241.20 1 310.40 -69.20 -5.28% 911.80 329.40 36.13%
30.09.2010 1 310.40 1 852.10 - 541.70 -29.25% 780.60 529.80 67.87%
31.08.2010 1 852.10 1 095.30 756.80 69.10% 717.90 1 134.20 157.99%
31.07.2010 1 095.30 1 210.50 - 115.20 -9.52% 713.40 381.90 53.53%
30.06.2010 1 210.50 1 032.40 178.10 17.25% 728.60 481.90 66.14%
31.05.2010 1 032.40 1 019.40 13.00 1.28% 718.80 313.60 43.63%
30.04.2010 1 019.40 845.60 173.80 20.55% 727.40 292.00 40.14%
31.03.2010 845.60 911.10 -65.50 -7.19% 730.20 115.40 15.80%
28.02.2010 911.10 867.80 43.30 4.99% 846.80 64.30 7.59%
31.01.2010 867.80 880.20 -12.40 -1.41% 759.10 108.70 14.32%
31.12.2009 880.20 838.80 41.40 4.94% 1 097.70 - 217.50 -19.81%
30.11.2009 838.80 911.80 -73.00 -8.01% 2 144.40 -1 305.60 -60.88%
31.10.2009 911.80 780.60 131.20 16.81% 1 016.90 - 105.10 -10.34%
30.09.2009 780.60 717.90 62.70 8.73% 992.10 - 211.50 -21.32%
31.08.2009 717.90 713.40 4.50 0.63% 1 002.40 - 284.50 -28.38%
31.07.2009 713.40 728.60 -15.20 -2.09% 1 019.10 - 305.70 -30.00%
30.06.2009 728.60 718.80 9.80 1.36% 1 004.40 - 275.80 -27.46%
31.05.2009 718.80 727.40 -8.60 -1.18% 1 059.90 - 341.10 -32.18%
30.04.2009 727.40 730.20 -2.80 -0.38% 1 047.90 - 320.50 -30.58%
31.03.2009 730.20 846.80 - 116.60 -13.77% 1 179.90 - 449.70 -38.11%
28.02.2009 846.80 759.10 87.70 11.55% 1 180.20 - 333.40 -28.25%
31.01.2009 759.10 1 097.70 - 338.60 -30.85% 1 211.50 - 452.40 -37.34%
31.12.2008 1 097.70 2 144.40 -1 046.70 -48.81% 1 195.80 -98.10 -8.20%
30.11.2008 2 144.40 1 016.90 1 127.50 110.88% 998.00 1 146.40 114.87%
31.10.2008 1 016.90 992.10 24.80 2.50% 801.30 215.60 26.91%
30.09.2008 992.10 1 002.40 -10.30 -1.03% 808.60 183.50 22.69%
31.08.2008 1 002.40 1 019.10 -16.70 -1.64% 844.90 157.50 18.64%
31.07.2008 1 019.10 1 004.40 14.70 1.46% 950.20 68.90 7.25%
30.06.2008 1 004.40 1 059.90 -55.50 -5.24% 949.70 54.70 5.76%
31.05.2008 1 059.90 1 047.90 12.00 1.15% 962.10 97.80 10.17%
30.04.2008 1 047.90 1 179.90 - 132.00 -11.19% 922.10 125.80 13.64%
31.03.2008 1 179.90 1 180.20 -0.30 -0.03% 916.20 263.70 28.78%
29.02.2008 1 180.20 1 211.50 -31.30 -2.58% 897.00 283.20 31.57%
31.01.2008 1 211.50 1 195.80 15.70 1.31% 872.20 339.30 38.90%
31.12.2007 1 195.80 998.00 197.80 19.82% 890.90 304.90 34.22%
30.11.2007 998.00 801.30 196.70 24.55% 964.80 33.20 3.44%
31.10.2007 801.30 808.60 -7.30 -0.90% 1 001.60 - 200.30 -20.00%
30.09.2007 808.60 844.90 -36.30 -4.30% 1 009.40 - 200.80 -19.89%
31.08.2007 844.90 950.20 - 105.30 -11.08% 1 018.60 - 173.70 -17.05%
31.07.2007 950.20 949.70 0.50 0.05% 1 008.50 -58.30 -5.78%
30.06.2007 949.70 962.10 -12.40 -1.29% 979.50 -29.80 -3.04%
31.05.2007 962.10 922.10 40.00 4.34% 953.80 8.30 0.87%
30.04.2007 922.10 916.20 5.90 0.64% 963.60 -41.50 -4.31%
31.03.2007 916.20 897.00 19.20 2.14% 1 023.60 - 107.40 -10.49%
28.02.2007 897.00 872.20 24.80 2.84% 984.70 -87.70 -8.91%
31.01.2007 872.20 890.90 -18.70 -2.10% 930.20 -58.00 -6.24%
31.12.2006 890.90 964.80 -73.90 -7.66% 998.80 - 107.90 -10.80%
30.11.2006 964.80 1 001.60 -36.80 -3.67% 923.40 41.40 4.48%
31.10.2006 1 001.60 1 009.40 -7.80 -0.77% 927.20 74.40 8.02%
30.09.2006 1 009.40 1 018.60 -9.20 -0.90% 933.50 75.90 8.13%
31.08.2006 1 018.60 1 008.50 10.10 1.00% 926.70 91.90 9.92%
31.07.2006 1 008.50 979.50 29.00 2.96% 892.50 116.00 13.00%
30.06.2006 979.50 953.80 25.70 2.69% 989.60 -10.10 -1.02%
31.05.2006 953.80 963.60 -9.80 -1.02% 981.70 -27.90 -2.84%
30.04.2006 963.60 1 023.60 -60.00 -5.86% 969.90 -6.30 -0.65%
31.03.2006 1 023.60 984.70 38.90 3.95% 964.00 59.60 6.18%
28.02.2006 984.70 930.20 54.50 5.86% 896.10 88.60 9.89%
31.01.2006 930.20 998.80 -68.60 -6.87% 791.50 138.70 17.52%
31.12.2005 998.80 923.40 75.40 8.17% 777.90 220.90 28.40%
30.11.2005 923.40 927.20 -3.80 -0.41% 827.20 96.20 11.63%
31.10.2005 927.20 933.50 -6.30 -0.67% 857.60 69.60 8.12%
30.09.2005 933.50 926.70 6.80 0.73% 876.80 56.70 6.47%
31.08.2005 926.70 892.50 34.20 3.83% 818.50 108.20 13.22%
31.07.2005 892.50 989.60 -97.10 -9.81% 813.60 78.90 9.70%
30.06.2005 989.60 981.70 7.90 0.80% 794.20 195.40 24.60%
31.05.2005 981.70 969.90 11.80 1.22% 801.80 179.90 22.44%
30.04.2005 969.90 964.00 5.90 0.61% 841.90 128.00 15.20%
31.03.2005 964.00 896.10 67.90 7.58% 835.40 128.60 15.39%
28.02.2005 896.10 791.50 104.60 13.22% 794.00 102.10 12.86%
31.01.2005 791.50 777.90 13.60 1.75% 817.30 -25.80 -3.16%
31.12.2004 777.90 827.20 -49.30 -5.96% 841.90 -64.00 -7.60%
30.11.2004 827.20 857.60 -30.40 -3.54% 861.40 -34.20 -3.97%
31.10.2004 857.60 876.80 -19.20 -2.19% 877.10 -19.50 -2.22%
30.09.2004 876.80 818.50 58.30 7.12% 862.90 13.90 1.61%
31.08.2004 818.50 813.60 4.90 0.60% 884.10 -65.60 -7.42%
31.07.2004 813.60 794.20 19.40 2.44% 894.30 -80.70 -9.02%
30.06.2004 794.20 801.80 -7.60 -0.95% 875.80 -81.60 -9.32%
31.05.2004 801.80 841.90 -40.10 -4.76% 886.50 -84.70 -9.55%
30.04.2004 841.90 835.40 6.50 0.78% 896.80 -54.90 -6.12%
31.03.2004 835.40 794.00 41.40 5.21% 979.30 - 143.90 -14.69%
29.02.2004 794.00 817.30 -23.30 -2.85% 976.80 - 182.80 -18.71%
31.01.2004 817.30 841.90 -24.60 -2.92% 960.30 - 143.00 -14.89%
31.12.2003 841.90 861.40 -19.50 -2.26% 980.00 - 138.10 -14.09%
30.11.2003 861.40 877.10 -15.70 -1.79% 943.80 -82.40 -8.73%
31.10.2003 877.10 862.90 14.20 1.65% 953.70 -76.60 -8.03%
30.09.2003 862.90 884.10 -21.20 -2.40% 1 072.20 - 209.30 -19.52%
31.08.2003 884.10 894.30 -10.20 -1.14% 1 204.00 - 319.90 -26.57%
31.07.2003 894.30 875.80 18.50 2.11% 1 198.20 - 303.90 -25.36%
30.06.2003 875.80 886.50 -10.70 -1.21% 1 174.50 - 298.70 -25.43%
31.05.2003 886.50 896.80 -10.30 -1.15% 2 135.50 -1 249.00 -58.49%
30.04.2003 896.80 979.30 -82.50 -8.42% 1 372.10 - 475.30 -34.64%
31.03.2003 979.30 976.80 2.50 0.26% 1 932.40 - 953.10 -49.32%
28.02.2003 976.80 960.30 16.50 1.72% 1 396.60 - 419.80 -30.06%
31.01.2003 960.30 980.00 -19.70 -2.01% 1 376.80 - 416.50 -30.25%
31.12.2002 980.00 943.80 36.20 3.84% 856.70 123.30 14.39%
30.11.2002 943.80 953.70 -9.90 -1.04% 950.80 -7.00 -0.74%
31.10.2002 953.70 1 072.20 - 118.50 -11.05% 947.60 6.10 0.64%
30.09.2002 1 072.20 1 204.00 - 131.80 -10.95% 984.70 87.50 8.89%
31.08.2002 1 204.00 1 198.20 5.80 0.48% 970.40 233.60 24.07%
31.07.2002 1 198.20 1 174.50 23.70 2.02% 962.40 235.80 24.50%
30.06.2002 1 174.50 2 135.50 - 961.00 -45.00% 981.70 192.80 19.64%
31.05.2002 2 135.50 1 372.10 763.40 55.64% 1 024.90 1 110.60 108.36%
30.04.2002 1 372.10 1 932.40 - 560.30 -29.00% 970.70 401.40 41.35%
31.03.2002 1 932.40 1 396.60 535.80 38.36% 1 625.40 307.00 18.89%
28.02.2002 1 396.60 1 376.80 19.80 1.44% 1 009.70 386.90 38.32%
31.01.2002 1 376.80 856.70 520.10 60.71% 1 266.50 110.30 8.71%
31.12.2001 856.70 950.80 -94.10 -9.90% 5 051.90 -4 195.20 -83.04%
30.11.2001 950.80 947.60 3.20 0.34% 907.10 43.70 4.82%
31.10.2001 947.60 984.70 -37.10 -3.77% 949.30 -1.70 -0.18%
30.09.2001 984.70 970.40 14.30 1.47% 962.60 22.10 2.30%
31.08.2001 970.40 962.40 8.00 0.83% 1 070.00 -99.60 -9.31%
31.07.2001 962.40 981.70 -19.30 -1.97% 1 009.60 -47.20 -4.68%
30.06.2001 981.70 1 024.90 -43.20 -4.21% 1 183.10 - 201.40 -17.02%
31.05.2001 1 024.90 970.70 54.20 5.58% 1 272.90 - 248.00 -19.48%
30.04.2001 970.70 1 625.40 - 654.70 -40.28% 1 142.00 - 171.30 -15.00%
31.03.2001 1 625.40 1 009.70 615.70 60.98% 1 238.40 387.00 31.25%
28.02.2001 1 009.70 1 266.50 - 256.80 -20.28% 1 214.90 - 205.20 -16.89%
31.01.2001 1 266.50 5 051.90 -3 785.40 -74.93% 1 255.80 10.70 0.85%
31.12.2000 5 051.90 907.10 4 144.80 456.93% - - -
30.11.2000 907.10 949.30 -42.20 -4.45% - - -
31.10.2000 949.30 962.60 -13.30 -1.38% - - -
30.09.2000 962.60 1 070.00 - 107.40 -10.04% - - -
31.08.2000 1 070.00 1 009.60 60.40 5.98% - - -
31.07.2000 1 009.60 1 183.10 - 173.50 -14.66% - - -
30.06.2000 1 183.10 1 272.90 -89.80 -7.05% - - -
31.05.2000 1 272.90 1 142.00 130.90 11.46% - - -
30.04.2000 1 142.00 1 238.40 -96.40 -7.78% - - -
31.03.2000 1 238.40 1 214.90 23.50 1.93% - - -
29.02.2000 1 214.90 1 255.80 -40.90 -3.26% - - -
31.01.2000 1 255.80 - - - - - -

Graf jako obrázek

ČIN.DOMÁCN.JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ; ČIN.DOMÁCN. PRODUK.VÝROBKY,SLUŽBY PRO VL.POTŘ. - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
ČIN.DOMÁCN.JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ; ČIN.DOMÁCN. PRODUK.VÝROBKY,SLUŽBY PRO VL.POTŘ. (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
ČIN.DOMÁCN.JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ; ČIN.DOMÁCN. PRODUK.VÝROBKY,SLUŽBY PRO VL.POTŘ. (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
ČIN.DOMÁCN.JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ; ČIN.DOMÁCN. PRODUK.VÝROBKY,SLUŽBY PRO VL.POTŘ. (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
ČIN.DOMÁCN.JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ; ČIN.DOMÁCN. PRODUK.VÝROBKY,SLUŽBY PRO VL.POTŘ. (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR))
Komerční služby (J+L+M+N) (Úvěry nefinančním podnikům v členění podle odvětví - CZ-NACE rev. 2)
Ostatní služby (O+P+Q+R+S+T+U) (Úvěry nefinančním podnikům v členění podle odvětví - CZ-NACE rev. 2)
ČIN.DOMÁCN.JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ; ČIN.DOMÁCN. PRODUK.VÝROBKY,SLUŽBY PRO VL.POTŘ. (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
ČIN.DOMÁCN.JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ; ČIN.DOMÁCN. PRODUK.VÝROBKY,SLUŽBY PRO VL.POTŘ. (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
ČIN.DOMÁCN.JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ; ČIN.DOMÁCN. PRODUK.VÝROBKY,SLUŽBY PRO VL.POTŘ. (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související čin. (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
Výroba potravinářských výrobků (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
Výroba tabákových výrobků (navázání 1:1) (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
Výroba usní a souvisejících výrobků (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
dřeva, výroba dřev., kork., prout. a slam. výrobků, kr.nábytku (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.