M,N,J. PROFESNÍ, VĚDECKÉ,TECHNICKÉ, INFORMAČNÍ,KOMUNIKAČNÍ,ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI - ekonomika ČNB

Aktualizace dat M,N,J. PROFESNÍ, VĚDECKÉ,TECHNICKÉ, INFORMAČNÍ,KOMUNIKAČNÍ,ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
30.04.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, M, N. PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI, Stav (zůstatek)
30.04.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, M, N. PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI, Nevýkonné, Stav (zůstatek)
30.04.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, CZK, M, N. PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI, Stav (zůstatek)
30.04.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Všechny cizí měny, M, N. PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI, Stav (zůstatek)
30.04.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, EUR, M, N. PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI, Stav (zůstatek)
30.04.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, M, N. PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI
30.04.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, CZK, M, N. PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI
30.04.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, Všechny cizí měny, M, N. PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI
30.04.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, EUR, M, N. PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI
30.04.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, EUR, J. INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI
30.04.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, Všechny cizí měny, J. INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI
30.04.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, J. INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI
30.04.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, CZK, J. INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI
30.04.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, EUR, J. INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI, Stav (zůstatek)
30.04.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Všechny cizí měny, J. INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI, Stav (zůstatek)
30.04.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, CZK, J. INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI, Stav (zůstatek)
30.04.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, J. INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI, Stav (zůstatek)
30.04.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, J. INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI, Nevýkonné, Stav (zůstatek)
30.04.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
30.04.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti, Stav (zůstatek)

Graf hodnot, Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... M,N,J. PROFESNÍ, VĚDECKÉ,TECHNICKÉ, INFORMAČNÍ,KOMUNIKAČNÍ,ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.10.2015 27 374.40
Min 31.01.2005 6 085.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.11.2015 27 359.80 27 374.40 -14.60 -0.05% 17 912.90 9 446.90 52.74%
31.10.2015 27 374.40 26 361.20 1 013.20 3.84% 19 438.30 7 936.10 40.83%
30.09.2015 26 361.20 25 996.00 365.20 1.40% 19 871.50 6 489.70 32.66%
31.08.2015 25 996.00 26 780.30 - 784.30 -2.93% 20 890.80 5 105.20 24.44%
31.07.2015 26 780.30 19 760.40 7 019.90 35.52% 22 025.30 4 755.00 21.59%
30.06.2015 19 760.40 19 648.10 112.30 0.57% 23 471.50 -3 711.10 -15.81%
31.05.2015 19 648.10 21 057.70 -1 409.60 -6.69% 19 108.90 539.20 2.82%
30.04.2015 21 057.70 20 682.00 375.70 1.82% 19 399.00 1 658.70 8.55%
31.03.2015 20 682.00 20 997.40 - 315.40 -1.50% 18 574.90 2 107.10 11.34%
28.02.2015 20 997.40 21 219.40 - 222.00 -1.05% 18 305.50 2 691.90 14.71%
31.01.2015 21 219.40 19 810.50 1 408.90 7.11% 19 796.20 1 423.20 7.19%
31.12.2014 19 810.50 17 912.90 1 897.60 10.59% 18 668.00 1 142.50 6.12%
30.11.2014 17 912.90 19 438.30 -1 525.40 -7.85% 22 469.30 -4 556.40 -20.28%
31.10.2014 19 438.30 19 871.50 - 433.20 -2.18% 20 979.70 -1 541.40 -7.35%
30.09.2014 19 871.50 20 890.80 -1 019.30 -4.88% 20 245.70 - 374.20 -1.85%
31.08.2014 20 890.80 22 025.30 -1 134.50 -5.15% 19 657.20 1 233.60 6.28%
31.07.2014 22 025.30 23 471.50 -1 446.20 -6.16% 18 790.70 3 234.60 17.21%
30.06.2014 23 471.50 19 108.90 4 362.60 22.83% 20 838.40 2 633.10 12.64%
31.05.2014 19 108.90 19 399.00 - 290.10 -1.50% 20 135.50 -1 026.60 -5.10%
30.04.2014 19 399.00 18 574.90 824.10 4.44% 20 032.00 - 633.00 -3.16%
31.03.2014 18 574.90 18 305.50 269.40 1.47% 20 064.60 -1 489.70 -7.42%
28.02.2014 18 305.50 19 796.20 -1 490.70 -7.53% 20 853.90 -2 548.40 -12.22%
31.01.2014 19 796.20 18 668.00 1 128.20 6.04% 19 482.20 314.00 1.61%
31.12.2013 18 668.00 22 469.30 -3 801.30 -16.92% 20 019.20 -1 351.20 -6.75%
30.11.2013 22 469.30 20 979.70 1 489.60 7.10% 19 330.50 3 138.80 16.24%
31.10.2013 20 979.70 20 245.70 734.00 3.63% 19 404.50 1 575.20 8.12%
30.09.2013 20 245.70 19 657.20 588.50 2.99% 19 062.40 1 183.30 6.21%
31.08.2013 19 657.20 18 790.70 866.50 4.61% 18 394.40 1 262.80 6.87%
31.07.2013 18 790.70 20 838.40 -2 047.70 -9.83% 16 625.70 2 165.00 13.02%
30.06.2013 20 838.40 20 135.50 702.90 3.49% 16 313.40 4 525.00 27.74%
31.05.2013 20 135.50 20 032.00 103.50 0.52% 14 902.80 5 232.70 35.11%
30.04.2013 20 032.00 20 064.60 -32.60 -0.16% 15 045.50 4 986.50 33.14%
31.03.2013 20 064.60 20 853.90 - 789.30 -3.78% 14 519.20 5 545.40 38.19%
28.02.2013 20 853.90 19 482.20 1 371.70 7.04% 14 823.70 6 030.20 40.68%
31.01.2013 19 482.20 20 019.20 - 537.00 -2.68% 14 157.60 5 324.60 37.61%
31.12.2012 20 019.20 19 330.50 688.70 3.56% 15 427.60 4 591.60 29.76%
30.11.2012 19 330.50 19 404.50 -74.00 -0.38% 14 863.90 4 466.60 30.05%
31.10.2012 19 404.50 19 062.40 342.10 1.79% 13 254.60 6 149.90 46.40%
30.09.2012 19 062.40 18 394.40 668.00 3.63% 12 976.00 6 086.40 46.91%
31.08.2012 18 394.40 16 625.70 1 768.70 10.64% 13 310.60 5 083.80 38.19%
31.07.2012 16 625.70 16 313.40 312.30 1.91% 13 535.30 3 090.40 22.83%
30.06.2012 16 313.40 14 902.80 1 410.60 9.47% 13 801.10 2 512.30 18.20%
31.05.2012 14 902.80 15 045.50 - 142.70 -0.95% 14 635.00 267.80 1.83%
30.04.2012 15 045.50 14 519.20 526.30 3.62% 14 507.00 538.50 3.71%
31.03.2012 14 519.20 14 823.70 - 304.50 -2.05% 14 678.60 - 159.40 -1.09%
29.02.2012 14 823.70 14 157.60 666.10 4.70% 14 421.40 402.30 2.79%
31.01.2012 14 157.60 15 427.60 -1 270.00 -8.23% 13 427.10 730.50 5.44%
31.12.2011 15 427.60 14 863.90 563.70 3.79% 14 072.40 1 355.20 9.63%
30.11.2011 14 863.90 13 254.60 1 609.30 12.14% 14 175.10 688.80 4.86%
31.10.2011 13 254.60 12 976.00 278.60 2.15% 13 334.30 -79.70 -0.60%
30.09.2011 12 976.00 13 310.60 - 334.60 -2.51% 13 956.00 - 980.00 -7.02%
31.08.2011 13 310.60 13 535.30 - 224.70 -1.66% 15 846.80 -2 536.20 -16.00%
31.07.2011 13 535.30 13 801.10 - 265.80 -1.93% 15 916.30 -2 381.00 -14.96%
30.06.2011 13 801.10 14 635.00 - 833.90 -5.70% 16 483.00 -2 681.90 -16.27%
31.05.2011 14 635.00 14 507.00 128.00 0.88% 17 138.60 -2 503.60 -14.61%
30.04.2011 14 507.00 14 678.60 - 171.60 -1.17% 17 472.30 -2 965.30 -16.97%
31.03.2011 14 678.60 14 421.40 257.20 1.78% 17 815.70 -3 137.10 -17.61%
28.02.2011 14 421.40 13 427.10 994.30 7.41% 17 384.20 -2 962.80 -17.04%
31.01.2011 13 427.10 14 072.40 - 645.30 -4.59% 17 002.60 -3 575.50 -21.03%
31.12.2010 14 072.40 14 175.10 - 102.70 -0.72% 18 246.70 -4 174.30 -22.88%
30.11.2010 14 175.10 13 334.30 840.80 6.31% 18 219.90 -4 044.80 -22.20%
31.10.2010 13 334.30 13 956.00 - 621.70 -4.45% 18 086.30 -4 752.00 -26.27%
30.09.2010 13 956.00 15 846.80 -1 890.80 -11.93% 16 691.20 -2 735.20 -16.39%
31.08.2010 15 846.80 15 916.30 -69.50 -0.44% 16 722.70 - 875.90 -5.24%
31.07.2010 15 916.30 16 483.00 - 566.70 -3.44% 16 893.70 - 977.40 -5.79%
30.06.2010 16 483.00 17 138.60 - 655.60 -3.83% 16 894.40 - 411.40 -2.44%
31.05.2010 17 138.60 17 472.30 - 333.70 -1.91% 15 702.70 1 435.90 9.14%
30.04.2010 17 472.30 17 815.70 - 343.40 -1.93% 15 582.80 1 889.50 12.13%
31.03.2010 17 815.70 17 384.20 431.50 2.48% 14 931.90 2 883.80 19.31%
28.02.2010 17 384.20 17 002.60 381.60 2.24% 13 858.80 3 525.40 25.44%
31.01.2010 17 002.60 18 246.70 -1 244.10 -6.82% 13 505.10 3 497.50 25.90%
31.12.2009 18 246.70 18 219.90 26.80 0.15% 14 782.10 3 464.60 23.44%
30.11.2009 18 219.90 18 086.30 133.60 0.74% 13 153.40 5 066.50 38.52%
31.10.2009 18 086.30 16 691.20 1 395.10 8.36% 12 692.00 5 394.30 42.50%
30.09.2009 16 691.20 16 722.70 -31.50 -0.19% 12 483.20 4 208.00 33.71%
31.08.2009 16 722.70 16 893.70 - 171.00 -1.01% 11 787.80 4 934.90 41.86%
31.07.2009 16 893.70 16 894.40 -0.70 -0.00% 10 874.30 6 019.40 55.35%
30.06.2009 16 894.40 15 702.70 1 191.70 7.59% 10 196.50 6 697.90 65.69%
31.05.2009 15 702.70 15 582.80 119.90 0.77% 10 785.20 4 917.50 45.59%
30.04.2009 15 582.80 14 931.90 650.90 4.36% 10 238.60 5 344.20 52.20%
31.03.2009 14 931.90 13 858.80 1 073.10 7.74% 10 186.20 4 745.70 46.59%
28.02.2009 13 858.80 13 505.10 353.70 2.62% 9 339.60 4 519.20 48.39%
31.01.2009 13 505.10 14 782.10 -1 277.00 -8.64% 10 175.00 3 330.10 32.73%
31.12.2008 14 782.10 13 153.40 1 628.70 12.38% 10 411.70 4 370.40 41.98%
30.11.2008 13 153.40 12 692.00 461.40 3.64% 10 631.40 2 522.00 23.72%
31.10.2008 12 692.00 12 483.20 208.80 1.67% 10 543.70 2 148.30 20.38%
30.09.2008 12 483.20 11 787.80 695.40 5.90% 9 652.70 2 830.50 29.32%
31.08.2008 11 787.80 10 874.30 913.50 8.40% 9 281.20 2 506.60 27.01%
31.07.2008 10 874.30 10 196.50 677.80 6.65% 9 107.50 1 766.80 19.40%
30.06.2008 10 196.50 10 785.20 - 588.70 -5.46% 9 414.00 782.50 8.31%
31.05.2008 10 785.20 10 238.60 546.60 5.34% 8 879.30 1 905.90 21.46%
30.04.2008 10 238.60 10 186.20 52.40 0.51% 9 133.00 1 105.60 12.11%
31.03.2008 10 186.20 9 339.60 846.60 9.06% 8 351.80 1 834.40 21.96%
29.02.2008 9 339.60 10 175.00 - 835.40 -8.21% 8 383.20 956.40 11.41%
31.01.2008 10 175.00 10 411.70 - 236.70 -2.27% 9 807.80 367.20 3.74%
31.12.2007 10 411.70 10 631.40 - 219.70 -2.07% 8 542.30 1 869.40 21.88%
30.11.2007 10 631.40 10 543.70 87.70 0.83% 8 639.20 1 992.20 23.06%
31.10.2007 10 543.70 9 652.70 891.00 9.23% 9 020.40 1 523.30 16.89%
30.09.2007 9 652.70 9 281.20 371.50 4.00% 10 873.20 -1 220.50 -11.22%
31.08.2007 9 281.20 9 107.50 173.70 1.91% 11 051.50 -1 770.30 -16.02%
31.07.2007 9 107.50 9 414.00 - 306.50 -3.26% 9 353.80 - 246.30 -2.63%
30.06.2007 9 414.00 8 879.30 534.70 6.02% 9 295.10 118.90 1.28%
31.05.2007 8 879.30 9 133.00 - 253.70 -2.78% 9 257.60 - 378.30 -4.09%
30.04.2007 9 133.00 8 351.80 781.20 9.35% 8 708.80 424.20 4.87%
31.03.2007 8 351.80 8 383.20 -31.40 -0.37% 8 010.80 341.00 4.26%
28.02.2007 8 383.20 9 807.80 -1 424.60 -14.53% 7 975.40 407.80 5.11%
31.01.2007 9 807.80 8 542.30 1 265.50 14.81% 7 484.00 2 323.80 31.05%
31.12.2006 8 542.30 8 639.20 -96.90 -1.12% 7 927.80 614.50 7.75%
30.11.2006 8 639.20 9 020.40 - 381.20 -4.23% 6 946.30 1 692.90 24.37%
31.10.2006 9 020.40 10 873.20 -1 852.80 -17.04% 9 444.40 - 424.00 -4.49%
30.09.2006 10 873.20 11 051.50 - 178.30 -1.61% 11 125.80 - 252.60 -2.27%
31.08.2006 11 051.50 9 353.80 1 697.70 18.15% 12 380.00 -1 328.50 -10.73%
31.07.2006 9 353.80 9 295.10 58.70 0.63% 11 426.50 -2 072.70 -18.14%
30.06.2006 9 295.10 9 257.60 37.50 0.41% 10 306.80 -1 011.70 -9.82%
31.05.2006 9 257.60 8 708.80 548.80 6.30% 10 189.70 - 932.10 -9.15%
30.04.2006 8 708.80 8 010.80 698.00 8.71% 9 691.50 - 982.70 -10.14%
31.03.2006 8 010.80 7 975.40 35.40 0.44% 8 630.80 - 620.00 -7.18%
28.02.2006 7 975.40 7 484.00 491.40 6.57% 7 928.20 47.20 0.60%
31.01.2006 7 484.00 7 927.80 - 443.80 -5.60% 6 085.00 1 399.00 22.99%
31.12.2005 7 927.80 6 946.30 981.50 14.13% 6 809.60 1 118.20 16.42%
30.11.2005 6 946.30 9 444.40 -2 498.10 -26.45% 6 528.70 417.60 6.40%
31.10.2005 9 444.40 11 125.80 -1 681.40 -15.11% 6 763.90 2 680.50 39.63%
30.09.2005 11 125.80 12 380.00 -1 254.20 -10.13% 6 592.00 4 533.80 68.78%
31.08.2005 12 380.00 11 426.50 953.50 8.34% 6 987.30 5 392.70 77.18%
31.07.2005 11 426.50 10 306.80 1 119.70 10.86% 7 245.30 4 181.20 57.71%
30.06.2005 10 306.80 10 189.70 117.10 1.15% 8 581.50 1 725.30 20.10%
31.05.2005 10 189.70 9 691.50 498.20 5.14% 7 869.30 2 320.40 29.49%
30.04.2005 9 691.50 8 630.80 1 060.70 12.29% 8 613.90 1 077.60 12.51%
31.03.2005 8 630.80 7 928.20 702.60 8.86% 7 803.60 827.20 10.60%
28.02.2005 7 928.20 6 085.00 1 843.20 30.29% 7 925.90 2.30 0.03%
31.01.2005 6 085.00 6 809.60 - 724.60 -10.64% 8 011.10 -1 926.10 -24.04%
31.12.2004 6 809.60 6 528.70 280.90 4.30% 7 957.30 -1 147.70 -14.42%
30.11.2004 6 528.70 6 763.90 - 235.20 -3.48% 8 063.40 -1 534.70 -19.03%
31.10.2004 6 763.90 6 592.00 171.90 2.61% 8 125.00 -1 361.10 -16.75%
30.09.2004 6 592.00 6 987.30 - 395.30 -5.66% 7 784.30 -1 192.30 -15.32%
31.08.2004 6 987.30 7 245.30 - 258.00 -3.56% 7 358.50 - 371.20 -5.04%
31.07.2004 7 245.30 8 581.50 -1 336.20 -15.57% 7 351.70 - 106.40 -1.45%
30.06.2004 8 581.50 7 869.30 712.20 9.05% 7 475.80 1 105.70 14.79%
31.05.2004 7 869.30 8 613.90 - 744.60 -8.64% 7 715.50 153.80 1.99%
30.04.2004 8 613.90 7 803.60 810.30 10.38% 7 746.80 867.10 11.19%
31.03.2004 7 803.60 7 925.90 - 122.30 -1.54% 7 858.80 -55.20 -0.70%
29.02.2004 7 925.90 8 011.10 -85.20 -1.06% 7 924.40 1.50 0.02%
31.01.2004 8 011.10 7 957.30 53.80 0.68% 8 160.80 - 149.70 -1.83%
31.12.2003 7 957.30 8 063.40 - 106.10 -1.32% 8 241.60 - 284.30 -3.45%
30.11.2003 8 063.40 8 125.00 -61.60 -0.76% 9 016.60 - 953.20 -10.57%
31.10.2003 8 125.00 7 784.30 340.70 4.38% 8 914.80 - 789.80 -8.86%
30.09.2003 7 784.30 7 358.50 425.80 5.79% 8 480.70 - 696.40 -8.21%
31.08.2003 7 358.50 7 351.70 6.80 0.09% 8 305.40 - 946.90 -11.40%
31.07.2003 7 351.70 7 475.80 - 124.10 -1.66% 7 479.00 - 127.30 -1.70%
30.06.2003 7 475.80 7 715.50 - 239.70 -3.11% 7 497.90 -22.10 -0.29%
31.05.2003 7 715.50 7 746.80 -31.30 -0.40% 7 604.40 111.10 1.46%
30.04.2003 7 746.80 7 858.80 - 112.00 -1.43% 8 046.30 - 299.50 -3.72%
31.03.2003 7 858.80 7 924.40 -65.60 -0.83% 8 163.50 - 304.70 -3.73%
28.02.2003 7 924.40 8 160.80 - 236.40 -2.90% 8 825.40 - 901.00 -10.21%
31.01.2003 8 160.80 8 241.60 -80.80 -0.98% 8 358.30 - 197.50 -2.36%
31.12.2002 8 241.60 9 016.60 - 775.00 -8.60% 9 859.60 -1 618.00 -16.41%
30.11.2002 9 016.60 8 914.80 101.80 1.14% 9 636.50 - 619.90 -6.43%
31.10.2002 8 914.80 8 480.70 434.10 5.12% 9 144.50 - 229.70 -2.51%
30.09.2002 8 480.70 8 305.40 175.30 2.11% 9 538.40 -1 057.70 -11.09%
31.08.2002 8 305.40 7 479.00 826.40 11.05% 8 828.70 - 523.30 -5.93%
31.07.2002 7 479.00 7 497.90 -18.90 -0.25% 8 344.90 - 865.90 -10.38%
30.06.2002 7 497.90 7 604.40 - 106.50 -1.40% 8 359.00 - 861.10 -10.30%
31.05.2002 7 604.40 8 046.30 - 441.90 -5.49% 7 983.20 - 378.80 -4.74%
30.04.2002 8 046.30 8 163.50 - 117.20 -1.44% 8 155.40 - 109.10 -1.34%
31.03.2002 8 163.50 8 825.40 - 661.90 -7.50% 7 150.90 1 012.60 14.16%
28.02.2002 8 825.40 8 358.30 467.10 5.59% 7 088.80 1 736.60 24.50%
31.01.2002 8 358.30 9 859.60 -1 501.30 -15.23% 8 105.40 252.90 3.12%
31.12.2001 9 859.60 9 636.50 223.10 2.32% 7 589.60 2 270.00 29.91%
30.11.2001 9 636.50 9 144.50 492.00 5.38% 7 615.30 2 021.20 26.54%
31.10.2001 9 144.50 9 538.40 - 393.90 -4.13% 7 636.50 1 508.00 19.75%
30.09.2001 9 538.40 8 828.70 709.70 8.04% 7 765.60 1 772.80 22.83%
31.08.2001 8 828.70 8 344.90 483.80 5.80% 7 566.20 1 262.50 16.69%
31.07.2001 8 344.90 8 359.00 -14.10 -0.17% 7 694.60 650.30 8.45%
30.06.2001 8 359.00 7 983.20 375.80 4.71% 7 923.40 435.60 5.50%
31.05.2001 7 983.20 8 155.40 - 172.20 -2.11% 7 452.10 531.10 7.13%
30.04.2001 8 155.40 7 150.90 1 004.50 14.05% 6 852.30 1 303.10 19.02%
31.03.2001 7 150.90 7 088.80 62.10 0.88% 6 689.00 461.90 6.91%
28.02.2001 7 088.80 8 105.40 -1 016.60 -12.54% 6 699.00 389.80 5.82%
31.01.2001 8 105.40 7 589.60 515.80 6.80% 6 575.50 1 529.90 23.27%
31.12.2000 7 589.60 7 615.30 -25.70 -0.34% - - -
30.11.2000 7 615.30 7 636.50 -21.20 -0.28% - - -
31.10.2000 7 636.50 7 765.60 - 129.10 -1.66% - - -
30.09.2000 7 765.60 7 566.20 199.40 2.64% - - -
31.08.2000 7 566.20 7 694.60 - 128.40 -1.67% - - -
31.07.2000 7 694.60 7 923.40 - 228.80 -2.89% - - -
30.06.2000 7 923.40 7 452.10 471.30 6.32% - - -
31.05.2000 7 452.10 6 852.30 599.80 8.75% - - -
30.04.2000 6 852.30 6 689.00 163.30 2.44% - - -
31.03.2000 6 689.00 6 699.00 -10.00 -0.15% - - -
29.02.2000 6 699.00 6 575.50 123.50 1.88% - - -
31.01.2000 6 575.50 - - - - - -

Graf jako obrázek

M,N,J. PROFESNÍ, VĚDECKÉ,TECHNICKÉ, INFORMAČNÍ,KOMUNIKAČNÍ,ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
M,N,J. PROFESNÍ, VĚDECKÉ,TECHNICKÉ, INFORMAČNÍ,KOMUNIKAČNÍ,ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
M,N,J. PROFESNÍ, VĚDECKÉ,TECHNICKÉ, INFORMAČNÍ,KOMUNIKAČNÍ,ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
M,N,J. PROFESNÍ, VĚDECKÉ,TECHNICKÉ, INFORMAČNÍ,KOMUNIKAČNÍ,ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
M,N,J. PROFESNÍ, VĚDECKÉ,TECHNICKÉ, INFORMAČNÍ,KOMUNIKAČNÍ,ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR))
Komerční služby (J+L+M+N) (Úvěry nefinančním podnikům v členění podle odvětví - CZ-NACE rev. 2)
2.2. O/N deposit (MONETARY BASE (end of month, CZK in bn))
2.2. O/N deposit (MONETARY BASE (monthly average, CZK in bn))
ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
M,N,J. PROFESNÍ, VĚDECKÉ,TECHNICKÉ, INFORMAČNÍ,KOMUNIKAČNÍ,ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
M,N,J. PROFESNÍ, VĚDECKÉ,TECHNICKÉ, INFORMAČNÍ,KOMUNIKAČNÍ,ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.