M,N,J. PROFESNÍ, VĚDECKÉ,TECHNICKÉ, INFORMAČNÍ,KOMUNIKAČNÍ,ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI, Kvartální součty - ekonomika ČNB

Aktualizace dat M,N,J. PROFESNÍ, VĚDECKÉ,TECHNICKÉ, INFORMAČNÍ,KOMUNIKAČNÍ,ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.05.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, M, N. PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI, Stav (zůstatek)
31.05.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, M, N. PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI, Nevýkonné, Stav (zůstatek)
31.05.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, CZK, M, N. PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI, Stav (zůstatek)
31.05.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Všechny cizí měny, M, N. PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI, Stav (zůstatek)
31.05.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, EUR, M, N. PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI, Stav (zůstatek)
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, M, N. PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, CZK, M, N. PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, Všechny cizí měny, M, N. PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, EUR, M, N. PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, EUR, J. INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, Všechny cizí měny, J. INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, J. INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, CZK, J. INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI
31.05.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, EUR, J. INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI, Stav (zůstatek)
31.05.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Všechny cizí měny, J. INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI, Stav (zůstatek)
31.05.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, CZK, J. INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI, Stav (zůstatek)
31.05.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, J. INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI, Stav (zůstatek)
31.05.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, J. INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI, Nevýkonné, Stav (zůstatek)
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
31.05.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti, Stav (zůstatek)

Graf hodnot, Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Kvartální součty

Zpět na základní časovou řadu M,N,J. PROFESNÍ, VĚDECKÉ,TECHNICKÉ, INFORMAČNÍ,KOMUNIKAČNÍ,ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.10.2015 232 643.20 337 768.50 - 105 125.30 -31.12% 275 108.90 -42 465.70 -15.44%
01.07.2015 337 768.50 289 565.00 48 203.50 16.65% 250 287.60 87 480.90 34.95%
01.04.2015 289 565.00 280 140.70 9 424.30 3.36% 243 302.40 46 262.60 19.01%
01.01.2015 280 140.70 275 108.90 5 031.80 1.83% 246 220.20 33 920.50 13.78%
01.10.2014 275 108.90 250 287.60 24 821.30 9.92% 248 272.20 26 836.70 10.81%
01.07.2014 250 287.60 243 302.40 6 985.20 2.87% 233 364.30 16 923.30 7.25%
01.04.2014 243 302.40 246 220.20 -2 917.80 -1.19% 238 320.90 4 981.50 2.09%
01.01.2014 246 220.20 248 272.20 -2 052.00 -0.83% 233 646.80 12 573.40 5.38%
01.10.2013 248 272.20 233 364.30 14 907.90 6.39% 294 503.60 -46 231.40 -15.70%
01.07.2013 233 364.30 238 320.90 -4 956.60 -2.08% 292 599.60 -59 235.30 -20.24%
01.04.2013 238 320.90 233 646.80 4 674.10 2.00% 271 008.90 -32 688.00 -12.06%
01.01.2013 233 646.80 294 503.60 -60 856.80 -20.66% 256 919.60 -23 272.80 -9.06%
01.10.2012 294 503.60 292 599.60 1 904.00 0.65% 230 568.20 63 935.40 27.73%
01.07.2012 292 599.60 271 008.90 21 590.70 7.97% 216 131.30 76 468.30 35.38%
01.04.2012 271 008.90 256 919.60 14 089.30 5.48% 219 387.90 51 621.00 23.53%
01.01.2012 256 919.60 230 568.20 26 351.40 11.43% 218 531.70 38 387.90 17.57%
01.10.2011 230 568.20 216 131.30 14 436.90 6.68% 214 479.90 16 088.30 7.50%
01.07.2011 216 131.30 219 387.90 -3 256.60 -1.48% 214 250.70 1 880.60 0.88%
01.04.2011 219 387.90 218 531.70 856.20 0.39% 215 680.40 3 707.50 1.72%
01.01.2011 218 531.70 214 479.90 4 051.80 1.89% 221 304.30 -2 772.60 -1.25%
01.10.2010 214 479.90 214 250.70 229.20 0.11% 221 383.80 -6 903.90 -3.12%
01.07.2010 214 250.70 215 680.40 -1 429.70 -0.66% 222 970.10 -8 719.40 -3.91%
01.04.2010 215 680.40 221 304.30 -5 623.90 -2.54% 231 624.10 -15 943.70 -6.88%
01.01.2010 221 304.30 221 383.80 -79.50 -0.04% 232 494.40 -11 190.10 -4.81%
01.10.2009 221 383.80 222 970.10 -1 586.30 -0.71% 247 029.30 -25 645.50 -10.38%
01.07.2009 222 970.10 231 624.10 -8 654.00 -3.74% 243 383.80 -20 413.70 -8.39%
01.04.2009 231 624.10 232 494.40 - 870.30 -0.37% 229 968.60 1 655.50 0.72%
01.01.2009 232 494.40 247 029.30 -14 534.90 -5.88% 215 601.60 16 892.80 7.84%
01.10.2008 247 029.30 243 383.80 3 645.50 1.50% 217 977.50 29 051.80 13.33%
01.07.2008 243 383.80 229 968.60 13 415.20 5.83% 214 888.70 28 495.10 13.26%
01.04.2008 229 968.60 215 601.60 14 367.00 6.66% 200 889.30 29 079.30 14.48%
01.01.2008 215 601.60 217 977.50 -2 375.90 -1.09% 199 080.30 16 521.30 8.30%
01.10.2007 217 977.50 214 888.70 3 088.80 1.44% 196 978.60 20 998.90 10.66%
01.07.2007 214 888.70 200 889.30 13 999.40 6.97% 194 932.60 19 956.10 10.24%
01.04.2007 200 889.30 199 080.30 1 809.00 0.91% 179 906.80 20 982.50 11.66%
01.01.2007 199 080.30 196 978.60 2 101.70 1.07% 171 759.60 27 320.70 15.91%
01.10.2006 196 978.60 194 932.60 2 046.00 1.05% 171 268.90 25 709.70 15.01%
01.07.2006 194 932.60 179 906.80 15 025.80 8.35% 177 854.80 17 077.80 9.60%
01.04.2006 179 906.80 171 759.60 8 147.20 4.74% 176 618.90 3 287.90 1.86%
01.01.2006 171 759.60 171 268.90 490.70 0.29% 171 485.00 274.60 0.16%
01.10.2005 171 268.90 177 854.80 -6 585.90 -3.70% 172 344.40 -1 075.50 -0.62%
01.07.2005 177 854.80 176 618.90 1 235.90 0.70% 169 731.70 8 123.10 4.79%
01.04.2005 176 618.90 171 485.00 5 133.90 2.99% 174 711.80 1 907.10 1.09%
01.01.2005 171 485.00 172 344.40 - 859.40 -0.50% 166 184.20 5 300.80 3.19%
01.10.2004 172 344.40 169 731.70 2 612.70 1.54% 165 065.00 7 279.40 4.41%
01.07.2004 169 731.70 174 711.80 -4 980.10 -2.85% 160 091.50 9 640.20 6.02%
01.04.2004 174 711.80 166 184.20 8 527.60 5.13% 158 467.20 16 244.60 10.25%
01.01.2004 166 184.20 165 065.00 1 119.20 0.68% 165 214.40 969.80 0.59%
01.10.2003 165 065.00 160 091.50 4 973.50 3.11% 172 453.50 -7 388.50 -4.28%
01.07.2003 160 091.50 158 467.20 1 624.30 1.02% 161 544.10 -1 452.60 -0.90%
01.04.2003 158 467.20 165 214.40 -6 747.20 -4.08% 163 365.10 -4 897.90 -3.00%
01.01.2003 165 214.40 172 453.50 -7 239.10 -4.20% 202 304.60 -37 090.20 -18.33%
01.10.2002 172 453.50 161 544.10 10 909.40 6.75% 245 287.10 -72 833.60 -29.69%
01.07.2002 161 544.10 163 365.10 -1 821.00 -1.11% 329 665.40 - 168 121.30 -51.00%
01.04.2002 163 365.10 202 304.60 -38 939.50 -19.25% 359 546.10 - 196 181.00 -54.56%
01.01.2002 202 304.60 245 287.10 -42 982.50 -17.52% 357 704.80 - 155 400.20 -43.44%
01.10.2001 245 287.10 329 665.40 -84 378.30 -25.60% 405 639.80 - 160 352.70 -39.53%
01.07.2001 329 665.40 359 546.10 -29 880.70 -8.31% 363 233.20 -33 567.80 -9.24%
01.04.2001 359 546.10 357 704.80 1 841.30 0.51% 314 787.90 44 758.20 14.22%
01.01.2001 357 704.80 405 639.80 -47 935.00 -11.82% 328 591.40 29 113.40 8.86%
01.10.2000 405 639.80 363 233.20 42 406.60 11.67% 273 430.20 132 209.60 48.35%
01.07.2000 363 233.20 314 787.90 48 445.30 15.39% 280 320.30 82 912.90 29.58%
01.04.2000 314 787.90 328 591.40 -13 803.50 -4.20% 294 963.00 19 824.90 6.72%
01.01.2000 328 591.40 273 430.20 55 161.20 20.17% 301 891.50 26 699.90 8.84%
01.10.1999 273 430.20 280 320.30 -6 890.10 -2.46% 305 735.80 -32 305.60 -10.57%
01.07.1999 280 320.30 294 963.00 -14 642.70 -4.96% 328 457.60 -48 137.30 -14.66%
01.04.1999 294 963.00 301 891.50 -6 928.50 -2.29% 338 633.00 -43 670.00 -12.90%
01.01.1999 301 891.50 305 735.80 -3 844.30 -1.26% 290 565.40 11 326.10 3.90%
01.10.1998 305 735.80 328 457.60 -22 721.80 -6.92% 274 787.00 30 948.80 11.26%
01.07.1998 328 457.60 338 633.00 -10 175.40 -3.00% 254 371.40 74 086.20 29.13%
01.04.1998 338 633.00 290 565.40 48 067.60 16.54% 249 251.70 89 381.30 35.86%
01.01.1998 290 565.40 274 787.00 15 778.40 5.74% 224 252.60 66 312.80 29.57%
01.10.1997 274 787.00 254 371.40 20 415.60 8.03% 212 754.90 62 032.10 29.16%
01.07.1997 254 371.40 249 251.70 5 119.70 2.05% 212 460.30 41 911.10 19.73%
01.04.1997 249 251.70 224 252.60 24 999.10 11.15% 201 613.70 47 638.00 23.63%
01.01.1997 224 252.60 212 754.90 11 497.70 5.40% 138 843.30 85 409.30 61.51%
01.10.1996 212 754.90 212 460.30 294.60 0.14% 136 924.40 75 830.50 55.38%
01.07.1996 212 460.30 201 613.70 10 846.60 5.38% 128 441.90 84 018.40 65.41%
01.04.1996 201 613.70 138 843.30 62 770.40 45.21% 115 975.10 85 638.60 73.84%
01.01.1996 138 843.30 136 924.40 1 918.90 1.40% 113 151.20 25 692.10 22.71%
01.10.1995 136 924.40 128 441.90 8 482.50 6.60% - - -
01.07.1995 128 441.90 115 975.10 12 466.80 10.75% - - -
01.04.1995 115 975.10 113 151.20 2 823.90 2.50% - - -
01.01.1995 113 151.20 - - - - - -

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
M,N,J. PROFESNÍ, VĚDECKÉ,TECHNICKÉ, INFORMAČNÍ,KOMUNIKAČNÍ,ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
M,N,J. PROFESNÍ, VĚDECKÉ,TECHNICKÉ, INFORMAČNÍ,KOMUNIKAČNÍ,ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
M,N,J. PROFESNÍ, VĚDECKÉ,TECHNICKÉ, INFORMAČNÍ,KOMUNIKAČNÍ,ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
M,N,J. PROFESNÍ, VĚDECKÉ,TECHNICKÉ, INFORMAČNÍ,KOMUNIKAČNÍ,ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR))
Komerční služby (J+L+M+N) (Úvěry nefinančním podnikům v členění podle odvětví - CZ-NACE rev. 2)
2.2. O/N deposit (MONETARY BASE (end of month, CZK in bn))
2.2. O/N deposit (MONETARY BASE (monthly average, CZK in bn))
ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
M,N,J. PROFESNÍ, VĚDECKÉ,TECHNICKÉ, INFORMAČNÍ,KOMUNIKAČNÍ,ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
M,N,J. PROFESNÍ, VĚDECKÉ,TECHNICKÉ, INFORMAČNÍ,KOMUNIKAČNÍ,ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.