Ostatní aktiva (Rozvaha dluhopisových fondů - toky) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Rozvaha dluhopisových fondů - toky

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Rozvaha dluhopisových fondů - toky - Ostatní aktiva - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.09.2014 1 955.41
Min 30.06.2010 - 446.35

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.11.2014 106.39 - 217.00 323.39 - 149.03% 46.47 59.92 128.94%
31.10.2014 - 217.00 1 955.41 -2 172.41 - 111.10% 378.76 - 595.77 - 157.29%
30.09.2014 1 955.41 367.84 1 587.56 431.59% - 401.57 2 356.98 - 586.94%
31.08.2014 367.84 22.09 345.76 1 565.36% 239.44 128.41 53.63%
31.07.2014 22.09 43.63 -21.54 -49.37% 25.27 -3.18 -12.58%
30.06.2014 43.63 - 161.92 205.55 - 126.94% 99.39 -55.76 -56.10%
31.05.2014 - 161.92 - 104.78 -57.15 54.54% - 100.65 -61.27 60.88%
30.04.2014 - 104.78 38.77 - 143.55 - 370.23% - 178.23 73.45 -41.21%
31.03.2014 38.77 164.42 - 125.65 -76.42% 223.05 - 184.28 -82.62%
28.02.2014 164.42 104.76 59.66 56.96% 71.96 92.46 128.49%
31.01.2014 104.76 - 370.34 475.10 - 128.29% -22.10 126.86 - 573.93%
31.12.2013 - 370.34 46.47 - 416.81 - 896.91% - 351.22 -19.12 5.44%
30.11.2013 46.47 378.76 - 332.29 -87.73% - 174.80 221.27 - 126.59%
31.10.2013 378.76 - 401.57 780.34 - 194.32% 508.35 - 129.59 -25.49%
30.09.2013 - 401.57 239.44 - 641.01 - 267.71% - 155.40 - 246.17 158.41%
31.08.2013 239.44 25.27 214.17 847.63% -91.60 331.04 - 361.40%
31.07.2013 25.27 99.39 -74.12 -74.58% 306.71 - 281.45 -91.76%
30.06.2013 99.39 - 100.65 200.04 - 198.75% - 269.07 368.47 - 136.94%
31.05.2013 - 100.65 - 178.23 77.58 -43.53% 94.09 - 194.74 - 206.97%
30.04.2013 - 178.23 223.05 - 401.28 - 179.91% - 100.53 -77.70 77.29%
31.03.2013 223.05 71.96 151.09 209.97% 242.21 -19.16 -7.91%
28.02.2013 71.96 -22.10 94.06 - 425.55% - 251.93 323.89 - 128.56%
31.01.2013 -22.10 - 351.22 329.12 -93.71% 283.65 - 305.75 - 107.79%
31.12.2012 - 351.22 - 174.80 - 176.43 100.93% - 371.91 20.68 -5.56%
30.11.2012 - 174.80 508.35 - 683.15 - 134.38% 246.24 - 421.03 - 170.99%
31.10.2012 508.35 - 155.40 663.75 - 427.13% -34.89 543.24 -1 557.19%
30.09.2012 - 155.40 -91.60 -63.80 69.65% -88.64 -66.76 75.32%
31.08.2012 -91.60 306.71 - 398.31 - 129.87% 82.89 - 174.49 - 210.51%
31.07.2012 306.71 - 269.07 575.79 - 213.99% 152.96 153.75 100.52%
30.06.2012 - 269.07 94.09 - 363.17 - 385.97% - 207.79 -61.29 29.49%
31.05.2012 94.09 - 100.53 194.62 - 193.60% -15.26 109.36 - 716.48%
30.04.2012 - 100.53 242.21 - 342.74 - 141.51% - 122.58 22.05 -17.99%
31.03.2012 242.21 - 251.93 494.14 - 196.14% 347.63 - 105.42 -30.33%
29.02.2012 - 251.93 283.65 - 535.58 - 188.82% - 111.51 - 140.42 125.92%
31.01.2012 283.65 - 371.91 655.56 - 176.27% 97.03 186.62 192.33%
31.12.2011 - 371.91 246.24 - 618.14 - 251.04% - 157.91 - 214.00 135.52%
30.11.2011 246.24 -34.89 281.12 - 805.83% -35.41 281.64 - 795.46%
31.10.2011 -34.89 -88.64 53.75 -60.64% 140.48 - 175.36 - 124.83%
30.09.2011 -88.64 82.89 - 171.52 - 206.94% - 141.31 52.68 -37.28%
31.08.2011 82.89 152.96 -70.08 -45.81% 98.23 -15.35 -15.62%
31.07.2011 152.96 - 207.79 360.75 - 173.61% 132.81 20.15 15.17%
30.06.2011 - 207.79 -15.26 - 192.53 1 261.39% - 446.35 238.56 -53.45%
31.05.2011 -15.26 - 122.58 107.32 -87.55% -75.41 60.15 -79.76%
30.04.2011 - 122.58 347.63 - 470.21 - 135.26% 320.22 - 442.80 - 138.28%
31.03.2011 347.63 - 111.51 459.14 - 411.74% 130.22 217.41 166.95%
28.02.2011 - 111.51 97.03 - 208.54 - 214.93% 52.01 - 163.53 - 314.40%
31.01.2011 97.03 - 157.91 254.94 - 161.45% -13.76 110.78 - 805.42%
31.12.2010 - 157.91 -35.41 - 122.50 346.00% -42.63 - 115.28 270.45%
30.11.2010 -35.41 140.48 - 175.88 - 125.20% - 277.15 241.74 -87.22%
31.10.2010 140.48 - 141.31 281.79 - 199.41% 264.87 - 124.39 -46.96%
30.09.2010 - 141.31 98.23 - 239.55 - 243.86% -80.00 -61.31 76.64%
31.08.2010 98.23 132.81 -34.58 -26.04% -29.71 127.94 - 430.68%
31.07.2010 132.81 - 446.35 579.17 - 129.76% 165.83 -33.02 -19.91%
30.06.2010 - 446.35 -75.41 - 370.94 491.89% -9.88 - 436.48 4 418.66%
31.05.2010 -75.41 320.22 - 395.63 - 123.55% - 102.83 27.42 -26.67%
30.04.2010 320.22 130.22 190.00 145.90% -51.97 372.19 - 716.18%
31.03.2010 130.22 52.01 78.21 150.37% -8.37 138.59 -1 655.26%
28.02.2010 52.01 -13.76 65.77 - 478.13% 44.57 7.44 16.69%
31.01.2010 -13.76 -42.63 28.87 -67.73% 94.67 - 108.43 - 114.53%
31.12.2009 -42.63 - 277.15 234.52 -84.62% - - -
30.11.2009 - 277.15 264.87 - 542.01 - 204.64% - - -
31.10.2009 264.87 -80.00 344.87 - 431.08% - - -
30.09.2009 -80.00 -29.71 -50.30 169.31% - - -
31.08.2009 -29.71 165.83 - 195.54 - 117.91% - - -
31.07.2009 165.83 -9.88 175.71 -1 778.81% - - -
30.06.2009 -9.88 - 102.83 92.95 -90.39% - - -
31.05.2009 - 102.83 -51.97 -50.86 97.87% - - -
30.04.2009 -51.97 -8.37 -43.59 520.66% - - -
31.03.2009 -8.37 44.57 -52.94 - 118.79% - - -
28.02.2009 44.57 94.67 -50.10 -52.92% - - -
31.01.2009 94.67 - - - - - -

Graf jako obrázek

Ostatní aktiva - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Ostatní aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Ostatní aktiva (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Ostatní aktiva (Rozvaha akciových fondů - toky)
Ostatní aktiva (Rozvaha dluhopisových fondů - toky)
Ostatní aktiva (Rozvaha smíšených fondů - toky)
Ostatní aktiva (Rozvaha ostatních fondů - toky)
Ostatní aktiva (Rozvaha nemovitostních fondů - toky)
Ostatní aktiva (Rozvaha České národní banky - aktiva)
Ostatní aktiva (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (stavy))
Ostatní aktiva (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (toky))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Zahraniční aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Stálá aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Ostatní aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Ostatní služby (O+P+Q+R+S+T+U) (Úvěry nefinančním podnikům v členění podle odvětví - CZ-NACE rev. 2)
Domácnosti - ostatní účely - do 1 roku (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - ostatní účely - od 1 roku do 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - ostatní účely - nad 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))


Zobrazit sloupec 
Menu Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.