Dluhové cenné papíry celkem (Čtvrtletní agregovaná rozvaha ZFA) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Dluhové cenné papíry celkem (Čtvrtletní agregovaná rozvaha ZFA) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Tabulka 14: Čtvrtletní agregovaná rozvaha ZFA (1183)
31.05.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Emitované dluhové cenné papíry
31.05.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Emitované dluhové cenné papíry
31.05.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Obchodní banky, Emitované dluhové cenné papíry
31.05.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Emitované dluhové cenné papíry
31.05.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Emitované dluhové cenné papíry
- Rozvaha ČNB a agregovaná rozvaha ostatních MFI - aktiva (1137)
- Rozvaha ČNB a agregovaná rozvaha ostatních MFI - pasiva (1138)
31.05.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem
31.05.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem
31.05.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Obchodní banky, Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem
31.05.2024 Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Neobchodovatelné dluhové cenné papíry, CZK, Rezidenti celkem
31.05.2024 Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Neobchodovatelné dluhové cenné papíry, CZK, Nerezidenti celkem
31.05.2024 Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Neobchodovatelné dluhové cenné papíry, Rezidenti celkem
31.05.2024 Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Neobchodovatelné dluhové cenné papíry, Nerezidenti celkem
31.05.2024 Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Obchodovatelné dluhové cenné papíry, CZK, Rezidenti celkem
31.05.2024 Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Obchodovatelné dluhové cenné papíry, CZK, Nerezidenti celkem
31.05.2024 Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Obchodovatelné dluhové cenné papíry, Nad 5 let, Nerezidenti celkem
31.05.2024 Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Obchodovatelné dluhové cenné papíry, Rezidenti celkem
31.05.2024 Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Obchodovatelné dluhové cenné papíry, Nerezidenti celkem

Graf hodnot, Čtvrtletní agregovaná rozvaha ZFA

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Dluhové cenné papíry celkem - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.12.2008 7 822.70
Min 31.03.2006 229.50

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2018 723.00 815.30 -92.30 -11.32% 1 165.70 - 442.70 -37.98%
31.03.2018 815.30 821.80 -6.50 -0.79% 1 126.80 - 311.50 -27.64%
31.12.2017 821.80 984.20 - 162.40 -16.50% 831.30 -9.50 -1.14%
30.09.2017 984.20 1 165.70 - 181.50 -15.57% 984.50 -0.30 -0.03%
30.06.2017 1 165.70 1 126.80 38.90 3.45% 1 004.90 160.80 16.00%
31.03.2017 1 126.80 831.30 295.50 35.55% 938.70 188.10 20.04%
31.12.2016 831.30 984.50 - 153.20 -15.56% 1 043.70 - 212.40 -20.35%
30.09.2016 984.50 1 004.90 -20.40 -2.03% 1 326.30 - 341.80 -25.77%
30.06.2016 1 004.90 938.70 66.20 7.05% 1 416.10 - 411.20 -29.04%
31.03.2016 938.70 1 043.70 - 105.00 -10.06% 1 280.70 - 342.00 -26.70%
31.12.2015 1 043.70 1 326.30 - 282.60 -21.31% 1 198.30 - 154.60 -12.90%
30.09.2015 1 326.30 1 416.10 -89.80 -6.34% 1 371.90 -45.60 -3.32%
30.06.2015 1 416.10 1 280.70 135.40 10.57% 1 239.20 176.90 14.28%
31.03.2015 1 280.70 1 198.30 82.40 6.88% 1 236.30 44.40 3.59%
31.12.2014 1 198.30 1 371.90 - 173.60 -12.65% 1 236.80 -38.50 -3.11%
30.09.2014 1 371.90 1 239.20 132.70 10.71% 1 378.30 -6.40 -0.46%
30.06.2014 1 239.20 1 236.30 2.90 0.23% 1 373.70 - 134.50 -9.79%
31.03.2014 1 236.30 1 236.80 -0.50 -0.04% 1 385.30 - 149.00 -10.76%
31.12.2013 1 236.80 1 378.30 - 141.50 -10.27% 1 408.10 - 171.30 -12.17%
30.09.2013 1 378.30 1 373.70 4.60 0.33% 1 165.00 213.30 18.31%
30.06.2013 1 373.70 1 385.30 -11.60 -0.84% 1 156.20 217.50 18.81%
31.03.2013 1 385.30 1 408.10 -22.80 -1.62% 1 139.50 245.80 21.57%
31.12.2012 1 408.10 1 165.00 243.10 20.87% 1 480.80 -72.70 -4.91%
30.09.2012 1 165.00 1 156.20 8.80 0.76% 1 954.60 - 789.60 -40.40%
30.06.2012 1 156.20 1 139.50 16.70 1.47% 1 381.10 - 224.90 -16.28%
31.03.2012 1 139.50 1 480.80 - 341.30 -23.05% 2 919.80 -1 780.30 -60.97%
31.12.2011 1 480.80 1 954.60 - 473.80 -24.24% 2 553.60 -1 072.80 -42.01%
30.09.2011 1 954.60 1 381.10 573.50 41.52% 3 283.60 -1 329.00 -40.47%
30.06.2011 1 381.10 2 919.80 -1 538.70 -52.70% 3 529.00 -2 147.90 -60.86%
31.03.2011 2 919.80 2 553.60 366.20 14.34% 2 673.20 246.60 9.22%
31.12.2010 2 553.60 3 283.60 - 730.00 -22.23% 2 659.10 - 105.50 -3.97%
30.09.2010 3 283.60 3 529.00 - 245.40 -6.95% 5 859.80 -2 576.20 -43.96%
30.06.2010 3 529.00 2 673.20 855.80 32.01% 5 952.50 -2 423.50 -40.71%
31.03.2010 2 673.20 2 659.10 14.10 0.53% 5 897.80 -3 224.60 -54.67%
31.12.2009 2 659.10 5 859.80 -3 200.70 -54.62% 7 822.70 -5 163.60 -66.01%
30.09.2009 5 859.80 5 952.50 -92.70 -1.56% 7 335.70 -1 475.90 -20.12%
30.06.2009 5 952.50 5 897.80 54.70 0.93% 7 634.50 -1 682.00 -22.03%
31.03.2009 5 897.80 7 822.70 -1 924.90 -24.61% 7 800.50 -1 902.70 -24.39%
31.12.2008 7 822.70 7 335.70 487.00 6.64% 4 376.50 3 446.20 78.74%
30.09.2008 7 335.70 7 634.50 - 298.80 -3.91% 1 641.30 5 694.40 346.94%
30.06.2008 7 634.50 7 800.50 - 166.00 -2.13% 1 727.00 5 907.50 342.07%
31.03.2008 7 800.50 4 376.50 3 424.00 78.24% 1 711.00 6 089.50 355.90%
31.12.2007 4 376.50 1 641.30 2 735.20 166.65% 1 722.90 2 653.60 154.02%
30.09.2007 1 641.30 1 727.00 -85.70 -4.96% 1 755.80 - 114.50 -6.52%
30.06.2007 1 727.00 1 711.00 16.00 0.94% 329.90 1 397.10 423.49%
31.03.2007 1 711.00 1 722.90 -11.90 -0.69% 229.50 1 481.50 645.53%
31.12.2006 1 722.90 1 755.80 -32.90 -1.87% 354.00 1 368.90 386.69%
30.09.2006 1 755.80 329.90 1 425.90 432.22% - - -
30.06.2006 329.90 229.50 100.40 43.75% - - -
31.03.2006 229.50 354.00 - 124.50 -35.17% - - -
31.12.2005 354.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Dluhové cenné papíry celkem - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Dluhové cenné papíry celkem (Čtvrtletní agregovaná rozvaha ZFA)
Dluhové cenné papíry celkem (Fondy celkem (v tis. Kč))
Dluhové cenné papíry celkem (Transformované fondy (v tis. Kč))
Dluhové cenné papíry celkem (Účastnické fondy (v tis. Kč))
Dluhové cenné papíry celkem (Důchodové fondy (v tis. Kč))
Dluhové cenné papíry celkem (Čtvrtletní agregovaná rozvaha ZFA)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Dluhové cenné papíry do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.