Dluhové cenné papíry celkem (Fondy celkem (v tis. Kč)) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Dluhové cenné papíry celkem (Fondy celkem (v tis. Kč)) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
30.09.2023 Obchodníci s CP - Aktiva: Čtvrtletní, OCP celkem (v tis. Kč), Dluhové cenné papíry povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty
30.09.2023 Obchodníci s CP - Aktiva: Čtvrtletní, OCP celkem (v tis. Kč), Dluhové cenné papíry v RH vykázané do zisku nebo ztráty
30.09.2023 Obchodníci s CP - Aktiva: Čtvrtletní, OCP celkem (v tis. Kč), Dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě
30.09.2023 Obchodníci s CP - Aktiva: Čtvrtletní, OCP celkem (v tis. Kč), Dluhové cenné papíry v RH vykázané do OCI
30.09.2023 Obchodníci s CP - Aktiva: Čtvrtletní, OCP celkem (v tis. Kč), Dluhové cenné papíry k obchodování
31.05.2024 Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Neobchodovatelné dluhové cenné papíry, CZK, Rezidenti celkem
31.05.2024 Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Neobchodovatelné dluhové cenné papíry, CZK, Nerezidenti celkem
31.05.2024 Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Neobchodovatelné dluhové cenné papíry, Rezidenti celkem
31.05.2024 Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Neobchodovatelné dluhové cenné papíry, Nerezidenti celkem
31.05.2024 Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Obchodovatelné dluhové cenné papíry, CZK, Nerezidenti celkem
31.05.2024 Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Obchodovatelné dluhové cenné papíry, CZK, Rezidenti celkem
31.05.2024 Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Obchodovatelné dluhové cenné papíry, Nad 5 let, Nerezidenti celkem
31.05.2024 Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Obchodovatelné dluhové cenné papíry, Rezidenti celkem
31.05.2024 Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Obchodovatelné dluhové cenné papíry, Nerezidenti celkem
30.09.2023 Obchodníci s CP - Aktiva: Čtvrtletní, OCP nebanky (v tis. Kč), Dluhové cenné papíry povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty
30.09.2023 Obchodníci s CP - Aktiva: Čtvrtletní, OCP nebanky (v tis. Kč), Dluhové cenné papíry v RH vykázané do zisku nebo ztráty
30.09.2023 Obchodníci s CP - Aktiva: Čtvrtletní, OCP nebanky (v tis. Kč), Dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě
30.09.2023 Obchodníci s CP - Aktiva: Čtvrtletní, OCP nebanky (v tis. Kč), Dluhové cenné papíry v RH vykázané do OCI
31.03.2024 Fondy penzijních společností - Aktiva: Čtvrtletní, Fondy celkem, Dluhové cenné papíry
31.03.2024 Fondy penzijních společností - Aktiva: Čtvrtletní, Fondy celkem, Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi

Graf hodnot, Fondy celkem (v tis. Kč)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Dluhové cenné papíry celkem - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.03.2023 481 847 776.00
Min 31.03.2013 238 549 237.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.03.2023 481 847 776.00 475 351 163.00 6 496 613.00 1.37% 469 418 270.00 12 429 506.00 2.65%
31.12.2022 475 351 163.00 467 136 293.00 8 214 870.00 1.76% 471 336 472.00 4 014 691.00 0.85%
30.09.2022 467 136 293.00 464 408 333.00 2 727 960.00 0.59% 458 051 291.00 9 085 002.00 1.98%
30.06.2022 464 408 333.00 469 418 270.00 -5 009 937.00 -1.07% 459 391 986.00 5 016 347.00 1.09%
31.03.2022 469 418 270.00 471 336 472.00 -1 918 202.00 -0.41% 446 164 451.00 23 253 819.00 5.21%
31.12.2021 471 336 472.00 458 051 291.00 13 285 181.00 2.90% 440 567 210.00 30 769 262.00 6.98%
30.09.2021 458 051 291.00 459 391 986.00 -1 340 695.00 -0.29% 427 720 603.00 30 330 688.00 7.09%
30.06.2021 459 391 986.00 446 164 451.00 13 227 535.00 2.96% 423 695 783.00 35 696 203.00 8.42%
31.03.2021 446 164 451.00 440 567 210.00 5 597 241.00 1.27% 387 019 040.00 59 145 411.00 15.28%
31.12.2020 440 567 210.00 427 720 603.00 12 846 607.00 3.00% 368 730 249.00 71 836 961.00 19.48%
30.09.2020 427 720 603.00 423 695 783.00 4 024 820.00 0.95% 371 665 466.00 56 055 137.00 15.08%
30.06.2020 423 695 783.00 387 019 040.00 36 676 743.00 9.48% 363 224 624.00 60 471 159.00 16.65%
31.03.2020 387 019 040.00 368 730 249.00 18 288 791.00 4.96% 360 924 749.00 26 094 291.00 7.23%
31.12.2019 368 730 249.00 371 665 466.00 -2 935 217.00 -0.79% 356 799 155.00 11 931 094.00 3.34%
30.09.2019 371 665 466.00 363 224 624.00 8 440 842.00 2.32% 343 567 359.00 28 098 107.00 8.18%
30.06.2019 363 224 624.00 360 924 749.00 2 299 875.00 0.64% 348 109 451.00 15 115 173.00 4.34%
31.03.2019 360 924 749.00 356 799 155.00 4 125 594.00 1.16% 342 471 318.00 18 453 431.00 5.39%
31.12.2018 356 799 155.00 343 567 359.00 13 231 796.00 3.85% 344 744 058.00 12 055 097.00 3.50%
30.09.2018 343 567 359.00 348 109 451.00 -4 542 092.00 -1.30% 330 229 371.00 13 337 988.00 4.04%
30.06.2018 348 109 451.00 342 471 318.00 5 638 133.00 1.65% 334 174 443.00 13 935 008.00 4.17%
31.03.2018 342 471 318.00 344 744 058.00 -2 272 740.00 -0.66% 341 085 353.00 1 385 965.00 0.41%
31.12.2017 344 744 058.00 330 229 371.00 14 514 687.00 4.40% 356 962 007.00 -12 217 949.00 -3.42%
30.09.2017 330 229 371.00 334 174 443.00 -3 945 072.00 -1.18% 351 212 693.00 -20 983 322.00 -5.97%
30.06.2017 334 174 443.00 341 085 353.00 -6 910 910.00 -2.03% 339 942 103.00 -5 767 660.00 -1.70%
31.03.2017 341 085 353.00 356 962 007.00 -15 876 654.00 -4.45% 333 335 475.00 7 749 878.00 2.32%
31.12.2016 356 962 007.00 351 212 693.00 5 749 314.00 1.64% 329 102 939.00 27 859 068.00 8.47%
30.09.2016 351 212 693.00 339 942 103.00 11 270 590.00 3.32% 319 975 011.00 31 237 682.00 9.76%
30.06.2016 339 942 103.00 333 335 475.00 6 606 628.00 1.98% 317 046 090.00 22 896 013.00 7.22%
31.03.2016 333 335 475.00 329 102 939.00 4 232 536.00 1.29% 314 184 918.00 19 150 557.00 6.10%
31.12.2015 329 102 939.00 319 975 011.00 9 127 928.00 2.85% 301 984 411.00 27 118 528.00 8.98%
30.09.2015 319 975 011.00 317 046 090.00 2 928 921.00 0.92% 287 999 382.00 31 975 629.00 11.10%
30.06.2015 317 046 090.00 314 184 918.00 2 861 172.00 0.91% 281 319 008.00 35 727 082.00 12.70%
31.03.2015 314 184 918.00 301 984 411.00 12 200 507.00 4.04% 264 409 947.00 49 774 971.00 18.82%
31.12.2014 301 984 411.00 287 999 382.00 13 985 029.00 4.86% 257 795 934.00 44 188 477.00 17.14%
30.09.2014 287 999 382.00 281 319 008.00 6 680 374.00 2.37% 248 722 130.00 39 277 252.00 15.79%
30.06.2014 281 319 008.00 264 409 947.00 16 909 061.00 6.39% 244 457 995.00 36 861 013.00 15.08%
31.03.2014 264 409 947.00 257 795 934.00 6 614 013.00 2.57% 238 549 237.00 25 860 710.00 10.84%
31.12.2013 257 795 934.00 248 722 130.00 9 073 804.00 3.65% - - -
30.09.2013 248 722 130.00 244 457 995.00 4 264 135.00 1.74% - - -
30.06.2013 244 457 995.00 238 549 237.00 5 908 758.00 2.48% - - -
31.03.2013 238 549 237.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Dluhové cenné papíry celkem - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Dluhové cenné papíry celkem (Čtvrtletní agregovaná rozvaha ZFA)
Dluhové cenné papíry celkem (Fondy celkem (v tis. Kč))
Dluhové cenné papíry celkem (Transformované fondy (v tis. Kč))
Dluhové cenné papíry celkem (Účastnické fondy (v tis. Kč))
Dluhové cenné papíry celkem (Důchodové fondy (v tis. Kč))
Dluhové cenné papíry celkem (Čtvrtletní agregovaná rozvaha ZFA)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Dluhové cenné papíry do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.