Dluhové cenné papíry celkem (Účastnické fondy (v tis. Kč)) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Dluhové cenné papíry celkem (Účastnické fondy (v tis. Kč)) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.12.2023 Fondy penzijních společností - Aktiva: Čtvrtletní, Účastnické fondy, Dluhové cenné papíry
31.12.2023 Fondy penzijních společností - Aktiva: Čtvrtletní, Účastnické fondy, Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi
31.12.2023 Fondy penzijních společností - Aktiva: Čtvrtletní, Účastnické fondy, Dluhové cenné papíry vydané ostatními subjekty
30.09.2023 Obchodníci s CP - Aktiva: Čtvrtletní, OCP celkem (v tis. Kč), Dluhové cenné papíry v RH vykázané do zisku nebo ztráty
30.09.2023 Obchodníci s CP - Aktiva: Čtvrtletní, OCP celkem (v tis. Kč), Dluhové cenné papíry povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty
30.09.2023 Obchodníci s CP - Aktiva: Čtvrtletní, OCP celkem (v tis. Kč), Dluhové cenné papíry v RH vykázané do OCI
30.09.2023 Obchodníci s CP - Aktiva: Čtvrtletní, OCP celkem (v tis. Kč), Dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě
30.09.2023 Obchodníci s CP - Aktiva: Čtvrtletní, OCP celkem (v tis. Kč), Dluhové cenné papíry k obchodování
30.09.2023 Obchodníci s CP - Aktiva: Čtvrtletní, OCP nebanky (v tis. Kč), Dluhové cenné papíry v RH vykázané do zisku nebo ztráty
30.09.2023 Obchodníci s CP - Aktiva: Čtvrtletní, OCP nebanky (v tis. Kč), Dluhové cenné papíry povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty
30.09.2023 Obchodníci s CP - Aktiva: Čtvrtletní, OCP nebanky (v tis. Kč), Dluhové cenné papíry v RH vykázané do OCI
30.09.2023 Obchodníci s CP - Aktiva: Čtvrtletní, OCP nebanky (v tis. Kč), Dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Účastnické fondy, 1.1. Dluhové cenné papíry celkem
31.12.2023 Finanční účty, F3 Dluhové cenné papíry: Čtvrtletní, Penzijní fondy, Aktiva, Dluhové cenné papíry krátkodobé , Stavy
31.12.2023 Finanční účty, F3 Dluhové cenné papíry: Čtvrtletní, Penzijní fondy, Aktiva, Dluhové cenné papíry krátkodobé , Transakce
31.12.2023 Finanční účty, F3 Dluhové cenné papíry: Čtvrtletní, Penzijní fondy, Aktiva, Dluhové cenné papíry dlouhodobé , Stavy
31.12.2023 Finanční účty, F3 Dluhové cenné papíry: Čtvrtletní, Penzijní fondy, Aktiva, Dluhové cenné papíry dlouhodobé , Transakce
31.12.2023 Finanční účty, F3 Dluhové cenné papíry: Čtvrtletní, Penzijní fondy, Pasiva, Dluhové cenné papíry krátkodobé , Stavy
31.12.2023 Finanční účty, F3 Dluhové cenné papíry: Čtvrtletní, Penzijní fondy, Pasiva, Dluhové cenné papíry krátkodobé , Transakce
31.12.2023 Finanční účty, F3 Dluhové cenné papíry: Čtvrtletní, Penzijní fondy, Pasiva, Dluhové cenné papíry dlouhodobé , Stavy

Graf hodnot, Účastnické fondy (v tis. Kč)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Dluhové cenné papíry celkem - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.03.2023 61 257 151.00
Min 30.06.2013 87 001.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.03.2023 61 257 151.00 59 314 540.00 1 942 611.00 3.28% 51 797 050.00 9 460 101.00 18.26%
31.12.2022 59 314 540.00 54 405 210.00 4 909 330.00 9.02% 54 611 334.00 4 703 206.00 8.61%
30.09.2022 54 405 210.00 51 083 828.00 3 321 382.00 6.50% 50 380 380.00 4 024 830.00 7.99%
30.06.2022 51 083 828.00 51 797 050.00 - 713 222.00 -1.38% 49 970 023.00 1 113 805.00 2.23%
31.03.2022 51 797 050.00 54 611 334.00 -2 814 284.00 -5.15% 42 924 828.00 8 872 222.00 20.67%
31.12.2021 54 611 334.00 50 380 380.00 4 230 954.00 8.40% 41 421 009.00 13 190 325.00 31.84%
30.09.2021 50 380 380.00 49 970 023.00 410 357.00 0.82% 37 942 705.00 12 437 675.00 32.78%
30.06.2021 49 970 023.00 42 924 828.00 7 045 195.00 16.41% 34 653 980.00 15 316 043.00 44.20%
31.03.2021 42 924 828.00 41 421 009.00 1 503 819.00 3.63% 23 425 604.00 19 499 224.00 83.24%
31.12.2020 41 421 009.00 37 942 705.00 3 478 304.00 9.17% 19 564 011.00 21 856 998.00 111.72%
30.09.2020 37 942 705.00 34 653 980.00 3 288 725.00 9.49% 19 815 314.00 18 127 391.00 91.48%
30.06.2020 34 653 980.00 23 425 604.00 11 228 376.00 47.93% 19 851 613.00 14 802 367.00 74.56%
31.03.2020 23 425 604.00 19 564 011.00 3 861 593.00 19.74% 17 150 599.00 6 275 005.00 36.59%
31.12.2019 19 564 011.00 19 815 314.00 - 251 303.00 -1.27% 16 968 693.00 2 595 318.00 15.29%
30.09.2019 19 815 314.00 19 851 613.00 -36 299.00 -0.18% 15 361 675.00 4 453 639.00 28.99%
30.06.2019 19 851 613.00 17 150 599.00 2 701 014.00 15.75% 14 718 026.00 5 133 587.00 34.88%
31.03.2019 17 150 599.00 16 968 693.00 181 906.00 1.07% 13 029 504.00 4 121 095.00 31.63%
31.12.2018 16 968 693.00 15 361 675.00 1 607 018.00 10.46% 13 212 146.00 3 756 547.00 28.43%
30.09.2018 15 361 675.00 14 718 026.00 643 649.00 4.37% 10 484 544.00 4 877 131.00 46.52%
30.06.2018 14 718 026.00 13 029 504.00 1 688 522.00 12.96% 10 213 490.00 4 504 536.00 44.10%
31.03.2018 13 029 504.00 13 212 146.00 - 182 642.00 -1.38% 9 681 168.00 3 348 336.00 34.59%
31.12.2017 13 212 146.00 10 484 544.00 2 727 602.00 26.02% 11 483 365.00 1 728 781.00 15.05%
30.09.2017 10 484 544.00 10 213 490.00 271 054.00 2.65% 9 989 683.00 494 861.00 4.95%
30.06.2017 10 213 490.00 9 681 168.00 532 322.00 5.50% 8 879 511.00 1 333 979.00 15.02%
31.03.2017 9 681 168.00 11 483 365.00 -1 802 197.00 -15.69% 7 816 685.00 1 864 483.00 23.85%
31.12.2016 11 483 365.00 9 989 683.00 1 493 682.00 14.95% 7 277 454.00 4 205 911.00 57.79%
30.09.2016 9 989 683.00 8 879 511.00 1 110 172.00 12.50% 6 216 863.00 3 772 820.00 60.69%
30.06.2016 8 879 511.00 7 816 685.00 1 062 826.00 13.60% 5 104 823.00 3 774 688.00 73.94%
31.03.2016 7 816 685.00 7 277 454.00 539 231.00 7.41% 4 497 133.00 3 319 552.00 73.81%
31.12.2015 7 277 454.00 6 216 863.00 1 060 591.00 17.06% 3 955 452.00 3 322 002.00 83.99%
30.09.2015 6 216 863.00 5 104 823.00 1 112 040.00 21.78% 2 062 309.00 4 154 554.00 201.45%
30.06.2015 5 104 823.00 4 497 133.00 607 690.00 13.51% 1 433 277.00 3 671 546.00 256.16%
31.03.2015 4 497 133.00 3 955 452.00 541 681.00 13.69% 915 970.00 3 581 163.00 390.97%
31.12.2014 3 955 452.00 2 062 309.00 1 893 143.00 91.80% 416 015.00 3 539 437.00 850.80%
30.09.2014 2 062 309.00 1 433 277.00 629 032.00 43.89% 208 666.00 1 853 643.00 888.33%
30.06.2014 1 433 277.00 915 970.00 517 307.00 56.48% 87 001.00 1 346 276.00 1 547.43%
31.03.2014 915 970.00 416 015.00 499 955.00 120.18% 0.00 915 970.00 -
31.12.2013 416 015.00 208 666.00 207 349.00 99.37% - - -
30.09.2013 208 666.00 87 001.00 121 665.00 139.84% - - -
30.06.2013 87 001.00 0.00 87 001.00 - - - -
31.03.2013 0.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Dluhové cenné papíry celkem - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Dluhové cenné papíry celkem (Čtvrtletní agregovaná rozvaha ZFA)
Dluhové cenné papíry celkem (Fondy celkem (v tis. Kč))
Dluhové cenné papíry celkem (Transformované fondy (v tis. Kč))
Dluhové cenné papíry celkem (Účastnické fondy (v tis. Kč))
Dluhové cenné papíry celkem (Důchodové fondy (v tis. Kč))
Dluhové cenné papíry celkem (Čtvrtletní agregovaná rozvaha ZFA)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Dluhové cenné papíry do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.