Účastnické fondy (v tis. Kč) (Přehled cenných papírů) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Účastnické fondy (v tis. Kč) - Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>1. Portfolio CP celkem</b> 33 691 226.00 31 148 888.00 8.16% 25 616 361.00 31.52%
UK2 1.1. Dluhové cenné papíry celkem 23 425 604.00 19 564 011.00 19.74% 17 150 599.00 36.59%
UK3 1.1.1. Dluhopisy vydané státem OECD nebo jeho centrální bankou 17 267 316.00 13 874 869.00 24.45% 12 147 181.00 42.15%
UK4 1.1.1.1. Dluhopisy vydané ČR 16 576 790.00 13 185 035.00 25.72% 11 609 430.00 42.79%
UK5 1.1.1.1.1. Státní pokladniční poukázky ČR 338 025.00 25 001.00 1 252.05% 0.00 -
UK6 1.1.1.1.2. Státní dluhopisy ČR 16 238 765.00 13 160 034.00 23.39% 11 609 430.00 39.88%
UK7 1.1.1.2. Dluhopisy vydané ostatními členskými státy 690 526.00 689 834.00 0.10% 537 751.00 28.41%
UK8 1.1.2. Dluhopisy vydané EIB, EBRD, IBRD nebo jinou mezinárodní institucí 73 146.00 73 367.00 -0.30% 72 963.00 0.25%
UK9 1.1.3. Ostatní dluhové cenné papíry 6 085 142.00 5 615 775.00 8.36% 4 930 455.00 23.42%
UK10 1.1.3.1. Dluhové cenné papíry vydané bankami 2 850 830.00 2 562 293.00 11.26% 2 164 575.00 31.70%
UK11 1.1.3.2. Dluhové cenné papíry vydané obchodními společnostmi 3 234 312.00 3 053 482.00 5.92% 2 765 880.00 16.94%
UK12 1.2. Majetkové cenné papíry celkem 10 265 622.00 11 584 877.00 -11.39% 8 465 762.00 21.26%
UK13 1.2.1. Akcie 3 849 888.00 4 545 507.00 -15.30% 3 283 896.00 17.24%
UK14 1.2.2. Podílové listy 6 397 331.00 7 020 960.00 -8.88% 5 168 073.00 23.79%
UK15 1.2.3. Ostatní majetkové cenné papíry 18 403.00 18 410.00 -0.04% 13 793.00 33.42%
UK16 1.3. Ostatní cenné papíry 0.00 0.00 - 0.00 -

Portfolio CP celkem

ObdobíHodnota
31.03.2020 33 691 226.00
31.12.2019 31 148 888.00
30.09.2019 29 493 519.00
30.06.2019 28 820 290.00
31.03.2019 25 616 361.00
31.12.2018 24 076 385.00
30.09.2018 22 426 664.00
30.06.2018 21 035 825.00
31.03.2018 18 462 583.00
31.12.2017 18 238 311.00
Další »
Portfolio CP celkem,Účastnické fondy (v tis. Kč)

Dluhové cenné papíry celkem

ObdobíHodnota
31.03.2020 23 425 604.00
31.12.2019 19 564 011.00
30.09.2019 19 815 314.00
30.06.2019 19 851 613.00
31.03.2019 17 150 599.00
31.12.2018 16 968 693.00
30.09.2018 15 361 675.00
30.06.2018 14 718 026.00
31.03.2018 13 029 504.00
31.12.2017 13 212 146.00
Další »
Dluhové cenné papíry celkem,Účastnické fondy (v tis. Kč)

Dluhopisy vydané státem OECD nebo jeho centrální bankou

ObdobíHodnota
31.03.2020 17 267 316.00
31.12.2019 13 874 869.00
30.09.2019 14 023 878.00
30.06.2019 14 428 482.00
31.03.2019 12 147 181.00
31.12.2018 12 650 383.00
30.09.2018 11 496 201.00
30.06.2018 11 138 186.00
31.03.2018 9 772 131.00
31.12.2017 10 087 548.00
Další »
Dluhopisy vydané státem OECD nebo jeho centrální bankou,Účastnické fondy (v tis. Kč)

. Dluhopisy vydané ČR

ObdobíHodnota
31.03.2020 16 576 790.00
31.12.2019 13 185 035.00
30.09.2019 13 360 675.00
30.06.2019 13 865 254.00
31.03.2019 11 609 430.00
31.12.2018 12 150 200.00
30.09.2018 10 974 893.00
30.06.2018 10 528 281.00
31.03.2018 9 222 388.00
31.12.2017 9 520 622.00
Další »
. Dluhopisy vydané ČR,Účastnické fondy (v tis. Kč)

.1. Státní pokladniční poukázky ČR

ObdobíHodnota
31.03.2020 338 025.00
31.12.2019 25 001.00
30.09.2019 0.00
30.06.2019 0.00
31.03.2019 0.00
31.12.2018 350 093.00
30.09.2018 253 469.00
30.06.2018 198 455.00
31.03.2018 532 668.00
31.12.2017 360 389.00
Další »
.1. Státní pokladniční poukázky ČR,Účastnické fondy (v tis. Kč)

.2. Státní dluhopisy ČR

ObdobíHodnota
31.03.2020 16 238 765.00
31.12.2019 13 160 034.00
30.09.2019 13 360 675.00
30.06.2019 13 865 254.00
31.03.2019 11 609 430.00
31.12.2018 11 800 107.00
30.09.2018 10 721 424.00
30.06.2018 10 329 826.00
31.03.2018 8 689 720.00
31.12.2017 9 160 233.00
Další »
.2. Státní dluhopisy ČR,Účastnické fondy (v tis. Kč)

. Dluhopisy vydané ostatními členskými státy

ObdobíHodnota
31.03.2020 690 526.00
31.12.2019 689 834.00
30.09.2019 663 203.00
30.06.2019 563 228.00
31.03.2019 537 751.00
31.12.2018 500 183.00
30.09.2018 521 308.00
30.06.2018 609 905.00
31.03.2018 549 743.00
31.12.2017 566 926.00
Další »
. Dluhopisy vydané ostatními členskými státy,Účastnické fondy (v tis. Kč)

Dluhopisy vydané EIB, EBRD, IBRD nebo jinou mezinárodní institucí

ObdobíHodnota
31.03.2020 73 146.00
31.12.2019 73 367.00
30.09.2019 73 659.00
30.06.2019 72 942.00
31.03.2019 72 963.00
31.12.2018 73 326.00
30.09.2018 72 111.00
30.06.2018 72 181.00
31.03.2018 72 228.00
31.12.2017 85 312.00
Další »
Dluhopisy vydané EIB, EBRD, IBRD nebo jinou mezinárodní institucí,Účastnické fondy (v tis. Kč)

Ostatní dluhové cenné papíry

ObdobíHodnota
31.03.2020 6 085 142.00
31.12.2019 5 615 775.00
30.09.2019 5 717 777.00
30.06.2019 5 350 189.00
31.03.2019 4 930 455.00
31.12.2018 4 244 984.00
30.09.2018 3 793 363.00
30.06.2018 3 507 659.00
31.03.2018 3 185 145.00
31.12.2017 3 039 286.00
Další »
Ostatní dluhové cenné papíry,Účastnické fondy (v tis. Kč)

. Dluhové cenné papíry vydané bankami

ObdobíHodnota
31.03.2020 2 850 830.00
31.12.2019 2 562 293.00
30.09.2019 2 519 150.00
30.06.2019 2 266 204.00
31.03.2019 2 164 575.00
31.12.2018 1 808 447.00
30.09.2018 1 718 763.00
30.06.2018 1 399 970.00
31.03.2018 1 296 216.00
31.12.2017 1 133 763.00
Další »
. Dluhové cenné papíry vydané bankami,Účastnické fondy (v tis. Kč)

. Dluhové cenné papíry vydané obchodními společnostmi

ObdobíHodnota
31.03.2020 3 234 312.00
31.12.2019 3 053 482.00
30.09.2019 3 198 627.00
30.06.2019 3 083 985.00
31.03.2019 2 765 880.00
31.12.2018 2 436 537.00
30.09.2018 2 074 600.00
30.06.2018 2 107 689.00
31.03.2018 1 888 929.00
31.12.2017 1 905 523.00
Další »
. Dluhové cenné papíry vydané obchodními společnostmi,Účastnické fondy (v tis. Kč)

Majetkové cenné papíry celkem

ObdobíHodnota
31.03.2020 10 265 622.00
31.12.2019 11 584 877.00
30.09.2019 9 678 205.00
30.06.2019 8 968 677.00
31.03.2019 8 465 762.00
31.12.2018 7 107 692.00
30.09.2018 7 064 989.00
30.06.2018 6 317 799.00
31.03.2018 5 433 079.00
31.12.2017 5 026 165.00
Další »
Majetkové cenné papíry celkem,Účastnické fondy (v tis. Kč)

Akcie

ObdobíHodnota
31.03.2020 3 849 888.00
31.12.2019 4 545 507.00
30.09.2019 3 956 930.00
30.06.2019 3 519 353.00
31.03.2019 3 283 896.00
31.12.2018 2 700 490.00
30.09.2018 2 821 780.00
30.06.2018 2 628 009.00
31.03.2018 2 227 736.00
31.12.2017 2 054 352.00
Další »
Akcie,Účastnické fondy (v tis. Kč)

Podílové listy

ObdobíHodnota
31.03.2020 6 397 331.00
31.12.2019 7 020 960.00
30.09.2019 5 705 956.00
30.06.2019 5 434 761.00
31.03.2019 5 168 073.00
31.12.2018 4 393 252.00
30.09.2018 4 228 169.00
30.06.2018 3 670 022.00
31.03.2018 3 195 237.00
31.12.2017 2 953 276.00
Další »
Podílové listy,Účastnické fondy (v tis. Kč)

Ostatní majetkové cenné papíry

ObdobíHodnota
31.03.2020 18 403.00
31.12.2019 18 410.00
30.09.2019 15 319.00
30.06.2019 14 563.00
31.03.2019 13 793.00
31.12.2018 13 950.00
30.09.2018 15 040.00
30.06.2018 19 768.00
31.03.2018 10 106.00
31.12.2017 18 537.00
Další »
Ostatní majetkové cenné papíry,Účastnické fondy (v tis. Kč)

Ostatní cenné papíry

ObdobíHodnota
31.03.2020 0.00
31.12.2019 0.00
30.09.2019 0.00
30.06.2019 0.00
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
Další »
Ostatní cenné papíry,Účastnické fondy (v tis. Kč)

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Účastnické fondy (v tis. Kč) (Přehled cenných papírů)
Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky (Toky)
Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Rozvaha akciových fondů - toky (Toky)
Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování (Rozvaha akciových fondů - toky)
Rozvaha dluhopisových fondů - toky (Toky)
Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování (Rozvaha dluhopisových fondů - toky)
Rozvaha smíšených fondů - toky (Toky)
Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování (Rozvaha smíšených fondů - toky)
Rozvaha ostatních fondů - toky (Toky)
podílové fondy kvalifikovaných investorů (Počty subjektů)

Označení stránky: účastnické cenné papíry
Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Koronavirus

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies