Přehled cenných papírů (Fondy penzijních společností) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

Fondy celkem (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>1. Portfolio CP celkem</b> 357 978 977.00 361 751 490.00 -1.04% 342 258 522.00 4.59%
UK2 1.1. Dluhové cenné papíry celkem 343 567 359.00 348 109 451.00 -1.30% 330 229 371.00 4.04%
UK3 1.1.1. Dluhopisy vydané státem OECD nebo jeho centrální bankou 299 516 992.00 301 560 787.00 -0.68% 275 755 726.00 8.62%
UK4 1.1.1.1. Dluhopisy vydané ČR 283 927 099.00 285 241 477.00 -0.46% 259 798 144.00 9.29%
UK5 1.1.1.1.1. Státní pokladniční poukázky ČR 792 367.00 1 070 562.00 -25.99% 0.00 -
UK6 1.1.1.1.2. Státní dluhopisy ČR 283 134 732.00 284 170 915.00 -0.36% 259 798 144.00 8.98%
UK7 1.1.1.2. Dluhopisy vydané ostatními členskými státy 15 589 893.00 16 319 310.00 -4.47% 15 957 582.00 -2.30%
UK8 1.1.2. Dluhopisy vydané EIB, EBRD, IBRD nebo jinou mezinárodní institucí 986 839.00 1 235 616.00 -20.13% 1 527 753.00 -35.41%
UK9 1.1.3. Ostatní dluhové cenné papíry 43 063 528.00 45 313 048.00 -4.96% 52 945 892.00 -18.66%
UK10 1.1.3.1. Dluhové cenné papíry vydané bankami 21 547 681.00 22 991 799.00 -6.28% 30 988 991.00 -30.47%
UK11 1.1.3.2. Dluhové cenné papíry vydané obchodními společnostmi 21 515 847.00 22 321 249.00 -3.61% 21 956 901.00 -2.01%
UK12 1.2. Majetkové cenné papíry celkem 14 411 618.00 13 642 039.00 5.64% 12 029 151.00 19.81%
UK13 1.2.1. Akcie 3 454 289.00 3 169 535.00 8.98% 2 315 683.00 49.17%
UK14 1.2.2. Podílové listy 10 942 289.00 10 452 736.00 4.68% 9 694 978.00 12.87%
UK15 1.2.3. Ostatní majetkové cenné papíry 15 040.00 19 768.00 -23.92% 18 490.00 -18.66%
UK16 1.3. Ostatní cenné papíry 0.00 0.00 - 0.00 -

Transformované fondy (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>1. Portfolio CP celkem</b> 335 552 313.00 340 715 665.00 -1.52% 327 637 474.00 2.42%
UK2 1.1. Dluhové cenné papíry celkem 328 205 684.00 333 391 425.00 -1.56% 319 744 827.00 2.65%
UK3 1.1.1. Dluhopisy vydané státem OECD nebo jeho centrální bankou 288 020 791.00 290 422 601.00 -0.83% 268 095 568.00 7.43%
UK4 1.1.1.1. Dluhopisy vydané ČR 272 952 206.00 274 713 196.00 -0.64% 252 707 365.00 8.01%
UK5 1.1.1.1.1. Státní pokladniční poukázky ČR 538 898.00 872 107.00 -38.21% 0.00 -
UK6 1.1.1.1.2. Státní dluhopisy ČR 272 413 308.00 273 841 089.00 -0.52% 252 707 365.00 7.80%
UK7 1.1.1.2. Dluhopisy vydané ostatními členskými státy 15 068 585.00 15 709 405.00 -4.08% 15 388 203.00 -2.08%
UK8 1.1.2. Dluhopisy vydané EIB, EBRD, IBRD nebo jinou mezinárodní institucí 914 728.00 1 163 435.00 -21.38% 1 440 339.00 -36.49%
UK9 1.1.3. Ostatní dluhové cenné papíry 39 270 165.00 41 805 389.00 -6.06% 50 208 920.00 -21.79%
UK10 1.1.3.1. Dluhové cenné papíry vydané bankami 19 828 918.00 21 591 829.00 -8.16% 29 941 112.00 -33.77%
UK11 1.1.3.2. Dluhové cenné papíry vydané obchodními společnostmi 19 441 247.00 20 213 560.00 -3.82% 20 267 808.00 -4.08%
UK12 1.2. Majetkové cenné papíry celkem 7 346 629.00 7 324 240.00 0.31% 7 892 647.00 -6.92%
UK13 1.2.1. Akcie 632 509.00 541 526.00 16.80% 614 263.00 2.97%
UK14 1.2.2. Podílové listy 6 714 120.00 6 782 714.00 -1.01% 7 278 384.00 -7.75%
UK15 1.2.3. Ostatní majetkové cenné papíry 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 1.3. Ostatní cenné papíry 0.00 0.00 - 0.00 -

Účastnické fondy (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>1. Portfolio CP celkem</b> 22 426 664.00 21 035 825.00 6.61% 14 621 048.00 53.39%
UK2 1.1. Dluhové cenné papíry celkem 15 361 675.00 14 718 026.00 4.37% 10 484 544.00 46.52%
UK3 1.1.1. Dluhopisy vydané státem OECD nebo jeho centrální bankou 11 496 201.00 11 138 186.00 3.21% 7 660 158.00 50.08%
UK4 1.1.1.1. Dluhopisy vydané ČR 10 974 893.00 10 528 281.00 4.24% 7 090 779.00 54.78%
UK5 1.1.1.1.1. Státní pokladniční poukázky ČR 253 469.00 198 455.00 27.72% 0.00 -
UK6 1.1.1.1.2. Státní dluhopisy ČR 10 721 424.00 10 329 826.00 3.79% 7 090 779.00 51.20%
UK7 1.1.1.2. Dluhopisy vydané ostatními členskými státy 521 308.00 609 905.00 -14.53% 569 379.00 -8.44%
UK8 1.1.2. Dluhopisy vydané EIB, EBRD, IBRD nebo jinou mezinárodní institucí 72 111.00 72 181.00 -0.10% 87 414.00 -17.51%
UK9 1.1.3. Ostatní dluhové cenné papíry 3 793 363.00 3 507 659.00 8.15% 2 736 972.00 38.60%
UK10 1.1.3.1. Dluhové cenné papíry vydané bankami 1 718 763.00 1 399 970.00 22.77% 1 047 879.00 64.02%
UK11 1.1.3.2. Dluhové cenné papíry vydané obchodními společnostmi 2 074 600.00 2 107 689.00 -1.57% 1 689 093.00 22.82%
UK12 1.2. Majetkové cenné papíry celkem 7 064 989.00 6 317 799.00 11.83% 4 136 504.00 70.80%
UK13 1.2.1. Akcie 2 821 780.00 2 628 009.00 7.37% 1 701 420.00 65.85%
UK14 1.2.2. Podílové listy 4 228 169.00 3 670 022.00 15.21% 2 416 594.00 74.96%
UK15 1.2.3. Ostatní majetkové cenné papíry 15 040.00 19 768.00 -23.92% 18 490.00 -18.66%
UK16 1.3. Ostatní cenné papíry 0.00 0.00 - 0.00 -

Důchodové fondy (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>1. Portfolio CP celkem</b> 0.00 0.00 - 0.00 -
UK2 1.1. Dluhové cenné papíry celkem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 1.1.1. Dluhopisy vydané státem OECD nebo jeho centrální bankou 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 1.1.1.1. Dluhopisy vydané ČR 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 1.1.1.1.1. Státní pokladniční poukázky ČR 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 1.1.1.1.2. Státní dluhopisy ČR 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 1.1.1.2. Dluhopisy vydané ostatními členskými státy 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 1.1.2. Dluhopisy vydané EIB, EBRD, IBRD nebo jinou mezinárodní institucí 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 1.1.3. Ostatní dluhové cenné papíry 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 1.1.3.1. Dluhové cenné papíry vydané bankami 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 1.1.3.2. Dluhové cenné papíry vydané obchodními společnostmi 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 1.2. Majetkové cenné papíry celkem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 1.2.1. Akcie 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 1.2.2. Podílové listy 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 1.2.3. Ostatní majetkové cenné papíry 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 1.3. Ostatní cenné papíry 0.00 0.00 - 0.00 -
Účastnické fondy (v tis. Kč)
Portfolio CP celkem (23 hodnoty, 30.09.2018)
Dluhové cenné papíry celkem (23 hodnoty, 30.09.2018)
Dluhopisy vydané státem OECD nebo jeho centrální bankou (23 hodnoty, 30.09.2018)
. Dluhopisy vydané ČR (23 hodnoty, 30.09.2018)
.1. Státní pokladniční poukázky ČR (23 hodnoty, 30.09.2018)
.2. Státní dluhopisy ČR (23 hodnoty, 30.09.2018)
. Dluhopisy vydané ostatními členskými státy (23 hodnoty, 30.09.2018)
Dluhopisy vydané EIB, EBRD, IBRD nebo jinou mezinárodní institucí (23 hodnoty, 30.09.2018)
Ostatní dluhové cenné papíry (23 hodnoty, 30.09.2018)
. Dluhové cenné papíry vydané bankami (23 hodnoty, 30.09.2018)
. Dluhové cenné papíry vydané obchodními společnostmi (23 hodnoty, 30.09.2018)
Majetkové cenné papíry celkem (23 hodnoty, 30.09.2018)
Akcie (23 hodnoty, 30.09.2018)
Podílové listy (23 hodnoty, 30.09.2018)
Ostatní majetkové cenné papíry (23 hodnoty, 30.09.2018)
Ostatní cenné papíry (23 hodnoty, 30.09.2018)
Fondy celkem (v tis. Kč)
Portfolio CP celkem (23 hodnoty, 30.09.2018)
Dluhové cenné papíry celkem (23 hodnoty, 30.09.2018)
Dluhopisy vydané státem OECD nebo jeho centrální bankou (23 hodnoty, 30.09.2018)
. Dluhopisy vydané ČR (23 hodnoty, 30.09.2018)
.1. Státní pokladniční poukázky ČR (23 hodnoty, 30.09.2018)
.2. Státní dluhopisy ČR (23 hodnoty, 30.09.2018)
. Dluhopisy vydané ostatními členskými státy (23 hodnoty, 30.09.2018)
Dluhopisy vydané EIB, EBRD, IBRD nebo jinou mezinárodní institucí (23 hodnoty, 30.09.2018)
Ostatní dluhové cenné papíry (23 hodnoty, 30.09.2018)
. Dluhové cenné papíry vydané bankami (23 hodnoty, 30.09.2018)
. Dluhové cenné papíry vydané obchodními společnostmi (23 hodnoty, 30.09.2018)
Majetkové cenné papíry celkem (23 hodnoty, 30.09.2018)
Akcie (23 hodnoty, 30.09.2018)
Podílové listy (23 hodnoty, 30.09.2018)
Ostatní majetkové cenné papíry (23 hodnoty, 30.09.2018)
Ostatní cenné papíry (23 hodnoty, 30.09.2018)
Důchodové fondy (v tis. Kč)
Portfolio CP celkem (23 hodnoty, 30.09.2018)
Dluhové cenné papíry celkem (23 hodnoty, 30.09.2018)
Dluhopisy vydané státem OECD nebo jeho centrální bankou (23 hodnoty, 30.09.2018)
. Dluhopisy vydané ČR (23 hodnoty, 30.09.2018)
.1. Státní pokladniční poukázky ČR (23 hodnoty, 30.09.2018)
.2. Státní dluhopisy ČR (23 hodnoty, 30.09.2018)
. Dluhopisy vydané ostatními členskými státy (23 hodnoty, 30.09.2018)
Dluhopisy vydané EIB, EBRD, IBRD nebo jinou mezinárodní institucí (23 hodnoty, 30.09.2018)
Ostatní dluhové cenné papíry (23 hodnoty, 30.09.2018)
. Dluhové cenné papíry vydané bankami (23 hodnoty, 30.09.2018)
. Dluhové cenné papíry vydané obchodními společnostmi (23 hodnoty, 30.09.2018)
Majetkové cenné papíry celkem (23 hodnoty, 30.09.2018)
Akcie (23 hodnoty, 30.09.2018)
Podílové listy (23 hodnoty, 30.09.2018)
Ostatní majetkové cenné papíry (23 hodnoty, 30.09.2018)
Ostatní cenné papíry (23 hodnoty, 30.09.2018)
Transformované fondy (v tis. Kč)
Portfolio CP celkem (23 hodnoty, 30.09.2018)
Dluhové cenné papíry celkem (23 hodnoty, 30.09.2018)
Dluhopisy vydané státem OECD nebo jeho centrální bankou (23 hodnoty, 30.09.2018)
. Dluhopisy vydané ČR (23 hodnoty, 30.09.2018)
.1. Státní pokladniční poukázky ČR (23 hodnoty, 30.09.2018)
.2. Státní dluhopisy ČR (23 hodnoty, 30.09.2018)
. Dluhopisy vydané ostatními členskými státy (23 hodnoty, 30.09.2018)
Dluhopisy vydané EIB, EBRD, IBRD nebo jinou mezinárodní institucí (23 hodnoty, 30.09.2018)
Ostatní dluhové cenné papíry (23 hodnoty, 30.09.2018)
. Dluhové cenné papíry vydané bankami (23 hodnoty, 30.09.2018)
. Dluhové cenné papíry vydané obchodními společnostmi (23 hodnoty, 30.09.2018)
Majetkové cenné papíry celkem (23 hodnoty, 30.09.2018)
Akcie (23 hodnoty, 30.09.2018)
Podílové listy (23 hodnoty, 30.09.2018)
Ostatní majetkové cenné papíry (23 hodnoty, 30.09.2018)
Ostatní cenné papíry (23 hodnoty, 30.09.2018)

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Přehled cenných papírů (Fondy penzijních společností)
Dluhové cenné papíry (Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT))
Dluhové cenné papíry - Rezidenti (Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT))
Dluhové cenné papíry - Nerezidenti (Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT))
Dluhové cenné papíry celkem (Čtvrtletní agregovaná rozvaha ZFA)
Emitované dluhové cenné papíry (Čtvrtletní agregovaná rozvaha ZFA)
Přehled půjček poskytnutých ZFA rezidentům (Publikace Měnová statistika)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies