Přehled cenných papírů (Fondy penzijních společností) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

Fondy celkem (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>1. Portfolio CP celkem</b> 356 840 982.00 342 258 522.00 4.26% 367 214 675.00 -2.82%
UK2 1.1. Dluhové cenné papíry celkem 344 744 059.00 330 229 371.00 4.40% 356 962 007.00 -3.42%
UK3 1.1.1. Dluhopisy vydané státem OECD nebo jeho centrální bankou 291 326 253.00 275 755 726.00 5.65% 297 693 509.00 -2.14%
UK4 1.1.1.1. Dluhopisy vydané ČR 275 269 135.00 259 798 144.00 5.96% 280 601 524.00 -1.90%
UK5 1.1.1.1.1. Státní pokladniční poukázky ČR 709 885.00 0.00 - 0.00 -
UK6 1.1.1.1.2. Státní dluhopisy ČR 274 559 250.00 259 798 144.00 5.68% 280 601 524.00 -2.15%
UK7 1.1.1.2. Dluhopisy vydané ostatními členskými státy 16 057 118.00 15 957 582.00 0.62% 17 091 985.00 -6.05%
UK8 1.1.2. Dluhopisy vydané EIB, EBRD, IBRD nebo jinou mezinárodní institucí 1 421 236.00 1 527 753.00 -6.97% 1 501 086.00 -5.32%
UK9 1.1.3. Ostatní dluhové cenné papíry 51 996 570.00 52 945 892.00 -1.79% 57 767 412.00 -9.99%
UK10 1.1.3.1. Dluhové cenné papíry vydané bankami 29 919 285.00 30 988 991.00 -3.45% 36 881 848.00 -18.88%
UK11 1.1.3.2. Dluhové cenné papíry vydané obchodními společnostmi 22 077 285.00 21 956 901.00 0.55% 20 885 564.00 5.71%
UK12 1.2. Majetkové cenné papíry celkem 12 096 923.00 12 029 151.00 0.56% 10 252 668.00 17.99%
UK13 1.2.1. Akcie 2 524 934.00 2 315 683.00 9.04% 1 396 070.00 80.86%
UK14 1.2.2. Podílové listy 9 553 452.00 9 694 978.00 -1.46% 8 845 719.00 8.00%
UK15 1.2.3. Ostatní majetkové cenné papíry 18 537.00 18 490.00 0.25% 10 879.00 70.39%
UK16 1.3. Ostatní cenné papíry 0.00 0.00 - 0.00 -

Transformované fondy (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>1. Portfolio CP celkem</b> 338 602 671.00 327 637 474.00 3.35% 353 046 852.00 -4.09%
UK2 1.1. Dluhové cenné papíry celkem 331 531 913.00 319 744 827.00 3.69% 345 478 642.00 -4.04%
UK3 1.1.1. Dluhopisy vydané státem OECD nebo jeho centrální bankou 281 238 705.00 268 095 568.00 4.90% 288 763 163.00 -2.61%
UK4 1.1.1.1. Dluhopisy vydané ČR 265 748 513.00 252 707 365.00 5.16% 272 145 480.00 -2.35%
UK5 1.1.1.1.1. Státní pokladniční poukázky ČR 349 496.00 0.00 - 0.00 -
UK6 1.1.1.1.2. Státní dluhopisy ČR 265 399 017.00 252 707 365.00 5.02% 272 145 480.00 -2.48%
UK7 1.1.1.2. Dluhopisy vydané ostatními členskými státy 15 490 192.00 15 388 203.00 0.66% 16 617 683.00 -6.78%
UK8 1.1.2. Dluhopisy vydané EIB, EBRD, IBRD nebo jinou mezinárodní institucí 1 335 924.00 1 440 339.00 -7.25% 1 429 394.00 -6.54%
UK9 1.1.3. Ostatní dluhové cenné papíry 48 957 284.00 50 208 920.00 -2.49% 55 286 085.00 -11.45%
UK10 1.1.3.1. Dluhové cenné papíry vydané bankami 28 785 522.00 29 941 112.00 -3.86% 36 034 372.00 -20.12%
UK11 1.1.3.2. Dluhové cenné papíry vydané obchodními společnostmi 20 171 762.00 20 267 808.00 -0.47% 19 251 713.00 4.78%
UK12 1.2. Majetkové cenné papíry celkem 7 070 758.00 7 892 647.00 -10.41% 7 568 210.00 -6.57%
UK13 1.2.1. Akcie 470 582.00 614 263.00 -23.39% 460 600.00 2.17%
UK14 1.2.2. Podílové listy 6 600 176.00 7 278 384.00 -9.32% 7 107 610.00 -7.14%
UK15 1.2.3. Ostatní majetkové cenné papíry 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 1.3. Ostatní cenné papíry 0.00 0.00 - 0.00 -

Účastnické fondy (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>1. Portfolio CP celkem</b> 18 238 311.00 14 621 048.00 24.74% 14 167 823.00 28.73%
UK2 1.1. Dluhové cenné papíry celkem 13 212 146.00 10 484 544.00 26.02% 11 483 365.00 15.05%
UK3 1.1.1. Dluhopisy vydané státem OECD nebo jeho centrální bankou 10 087 548.00 7 660 158.00 31.69% 8 930 346.00 12.96%
UK4 1.1.1.1. Dluhopisy vydané ČR 9 520 622.00 7 090 779.00 34.27% 8 456 044.00 12.59%
UK5 1.1.1.1.1. Státní pokladniční poukázky ČR 360 389.00 0.00 - 0.00 -
UK6 1.1.1.1.2. Státní dluhopisy ČR 9 160 233.00 7 090 779.00 29.19% 8 456 044.00 8.33%
UK7 1.1.1.2. Dluhopisy vydané ostatními členskými státy 566 926.00 569 379.00 -0.43% 474 302.00 19.53%
UK8 1.1.2. Dluhopisy vydané EIB, EBRD, IBRD nebo jinou mezinárodní institucí 85 312.00 87 414.00 -2.40% 71 692.00 19.00%
UK9 1.1.3. Ostatní dluhové cenné papíry 3 039 286.00 2 736 972.00 11.05% 2 481 327.00 22.49%
UK10 1.1.3.1. Dluhové cenné papíry vydané bankami 1 133 763.00 1 047 879.00 8.20% 847 476.00 33.78%
UK11 1.1.3.2. Dluhové cenné papíry vydané obchodními společnostmi 1 905 523.00 1 689 093.00 12.81% 1 633 851.00 16.63%
UK12 1.2. Majetkové cenné papíry celkem 5 026 165.00 4 136 504.00 21.51% 2 684 458.00 87.23%
UK13 1.2.1. Akcie 2 054 352.00 1 701 420.00 20.74% 935 470.00 119.61%
UK14 1.2.2. Podílové listy 2 953 276.00 2 416 594.00 22.21% 1 738 109.00 69.91%
UK15 1.2.3. Ostatní majetkové cenné papíry 18 537.00 18 490.00 0.25% 10 879.00 70.39%
UK16 1.3. Ostatní cenné papíry 0.00 0.00 - 0.00 -

Důchodové fondy (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>1. Portfolio CP celkem</b> 0.00 0.00 - 0.00 -
UK2 1.1. Dluhové cenné papíry celkem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 1.1.1. Dluhopisy vydané státem OECD nebo jeho centrální bankou 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 1.1.1.1. Dluhopisy vydané ČR 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 1.1.1.1.1. Státní pokladniční poukázky ČR 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 1.1.1.1.2. Státní dluhopisy ČR 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 1.1.1.2. Dluhopisy vydané ostatními členskými státy 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 1.1.2. Dluhopisy vydané EIB, EBRD, IBRD nebo jinou mezinárodní institucí 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 1.1.3. Ostatní dluhové cenné papíry 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 1.1.3.1. Dluhové cenné papíry vydané bankami 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 1.1.3.2. Dluhové cenné papíry vydané obchodními společnostmi 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 1.2. Majetkové cenné papíry celkem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 1.2.1. Akcie 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 1.2.2. Podílové listy 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 1.2.3. Ostatní majetkové cenné papíry 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 1.3. Ostatní cenné papíry 0.00 0.00 - 0.00 -
Účastnické fondy (v tis. Kč)
Portfolio CP celkem (14 hodnot, 31.12.2017)
Dluhové cenné papíry celkem (14 hodnot, 31.12.2017)
Dluhopisy vydané státem OECD nebo jeho centrální bankou (14 hodnot, 31.12.2017)
. Dluhopisy vydané ČR (14 hodnot, 31.12.2017)
.1. Státní pokladniční poukázky ČR (14 hodnot, 31.12.2017)
.2. Státní dluhopisy ČR (14 hodnot, 31.12.2017)
. Dluhopisy vydané ostatními členskými státy (14 hodnot, 31.12.2017)
Dluhopisy vydané EIB, EBRD, IBRD nebo jinou mezinárodní institucí (14 hodnot, 31.12.2017)
Ostatní dluhové cenné papíry (14 hodnot, 31.12.2017)
. Dluhové cenné papíry vydané bankami (14 hodnot, 31.12.2017)
. Dluhové cenné papíry vydané obchodními společnostmi (14 hodnot, 31.12.2017)
Majetkové cenné papíry celkem (14 hodnot, 31.12.2017)
Akcie (14 hodnot, 31.12.2017)
Podílové listy (14 hodnot, 31.12.2017)
Ostatní majetkové cenné papíry (14 hodnot, 31.12.2017)
Ostatní cenné papíry (14 hodnot, 31.12.2017)
Fondy celkem (v tis. Kč)
Portfolio CP celkem (14 hodnot, 31.12.2017)
Dluhové cenné papíry celkem (14 hodnot, 31.12.2017)
Dluhopisy vydané státem OECD nebo jeho centrální bankou (14 hodnot, 31.12.2017)
. Dluhopisy vydané ČR (14 hodnot, 31.12.2017)
.1. Státní pokladniční poukázky ČR (14 hodnot, 31.12.2017)
.2. Státní dluhopisy ČR (14 hodnot, 31.12.2017)
. Dluhopisy vydané ostatními členskými státy (14 hodnot, 31.12.2017)
Dluhopisy vydané EIB, EBRD, IBRD nebo jinou mezinárodní institucí (14 hodnot, 31.12.2017)
Ostatní dluhové cenné papíry (14 hodnot, 31.12.2017)
. Dluhové cenné papíry vydané bankami (14 hodnot, 31.12.2017)
. Dluhové cenné papíry vydané obchodními společnostmi (14 hodnot, 31.12.2017)
Majetkové cenné papíry celkem (14 hodnot, 31.12.2017)
Akcie (14 hodnot, 31.12.2017)
Podílové listy (14 hodnot, 31.12.2017)
Ostatní majetkové cenné papíry (14 hodnot, 31.12.2017)
Ostatní cenné papíry (14 hodnot, 31.12.2017)
Důchodové fondy (v tis. Kč)
Portfolio CP celkem (14 hodnot, 31.12.2017)
Dluhové cenné papíry celkem (14 hodnot, 31.12.2017)
Dluhopisy vydané státem OECD nebo jeho centrální bankou (14 hodnot, 31.12.2017)
. Dluhopisy vydané ČR (14 hodnot, 31.12.2017)
.1. Státní pokladniční poukázky ČR (14 hodnot, 31.12.2017)
.2. Státní dluhopisy ČR (14 hodnot, 31.12.2017)
. Dluhopisy vydané ostatními členskými státy (14 hodnot, 31.12.2017)
Dluhopisy vydané EIB, EBRD, IBRD nebo jinou mezinárodní institucí (14 hodnot, 31.12.2017)
Ostatní dluhové cenné papíry (14 hodnot, 31.12.2017)
. Dluhové cenné papíry vydané bankami (14 hodnot, 31.12.2017)
. Dluhové cenné papíry vydané obchodními společnostmi (14 hodnot, 31.12.2017)
Majetkové cenné papíry celkem (14 hodnot, 31.12.2017)
Akcie (14 hodnot, 31.12.2017)
Podílové listy (14 hodnot, 31.12.2017)
Ostatní majetkové cenné papíry (14 hodnot, 31.12.2017)
Ostatní cenné papíry (14 hodnot, 31.12.2017)
Transformované fondy (v tis. Kč)
Portfolio CP celkem (14 hodnot, 31.12.2017)
Dluhové cenné papíry celkem (14 hodnot, 31.12.2017)
Dluhopisy vydané státem OECD nebo jeho centrální bankou (14 hodnot, 31.12.2017)
. Dluhopisy vydané ČR (14 hodnot, 31.12.2017)
.1. Státní pokladniční poukázky ČR (14 hodnot, 31.12.2017)
.2. Státní dluhopisy ČR (14 hodnot, 31.12.2017)
. Dluhopisy vydané ostatními členskými státy (14 hodnot, 31.12.2017)
Dluhopisy vydané EIB, EBRD, IBRD nebo jinou mezinárodní institucí (14 hodnot, 31.12.2017)
Ostatní dluhové cenné papíry (14 hodnot, 31.12.2017)
. Dluhové cenné papíry vydané bankami (14 hodnot, 31.12.2017)
. Dluhové cenné papíry vydané obchodními společnostmi (14 hodnot, 31.12.2017)
Majetkové cenné papíry celkem (14 hodnot, 31.12.2017)
Akcie (14 hodnot, 31.12.2017)
Podílové listy (14 hodnot, 31.12.2017)
Ostatní majetkové cenné papíry (14 hodnot, 31.12.2017)
Ostatní cenné papíry (14 hodnot, 31.12.2017)

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Přehled cenných papírů (Fondy penzijních společností)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Dluhové cenné papíry do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Cenné papíry jiné než akcie (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Cenné papíry jiné než akcie (Rozvaha akciových fondů - toky)
Cenné papíry jiné než akcie (Rozvaha dluhopisových fondů - toky)
Cenné papíry jiné než akcie (Rozvaha smíšených fondů - toky)
Cenné papíry jiné než akcie (Rozvaha ostatních fondů - toky)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů