Přehled cenných papírů (Fondy penzijních společností) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

Fondy celkem (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>1. Portfolio CP celkem</b> 361 751 490.00 355 090 181.00 1.88% 345 254 881.00 4.78%
UK2 1.1. Dluhové cenné papíry celkem 348 109 451.00 342 471 318.00 1.65% 334 174 443.00 4.17%
UK3 1.1.1. Dluhopisy vydané státem OECD nebo jeho centrální bankou 301 560 787.00 294 922 891.00 2.25% 280 064 489.00 7.68%
UK4 1.1.1.1. Dluhopisy vydané ČR 285 241 477.00 279 381 888.00 2.10% 264 300 694.00 7.92%
UK5 1.1.1.1.1. Státní pokladniční poukázky ČR 1 070 562.00 1 271 652.00 -15.81% 0.00 -
UK6 1.1.1.1.2. Státní dluhopisy ČR 284 170 915.00 278 110 236.00 2.18% 264 300 694.00 7.52%
UK7 1.1.1.2. Dluhopisy vydané ostatními členskými státy 16 319 310.00 15 541 003.00 5.01% 15 763 795.00 3.52%
UK8 1.1.2. Dluhopisy vydané EIB, EBRD, IBRD nebo jinou mezinárodní institucí 1 235 616.00 1 239 629.00 -0.32% 1 529 229.00 -19.20%
UK9 1.1.3. Ostatní dluhové cenné papíry 45 313 048.00 46 308 798.00 -2.15% 52 580 725.00 -13.82%
UK10 1.1.3.1. Dluhové cenné papíry vydané bankami 22 991 799.00 24 790 631.00 -7.26% 31 480 728.00 -26.97%
UK11 1.1.3.2. Dluhové cenné papíry vydané obchodními společnostmi 22 321 249.00 21 518 167.00 3.73% 21 099 997.00 5.79%
UK12 1.2. Majetkové cenné papíry celkem 13 642 039.00 12 618 863.00 8.11% 11 080 438.00 23.12%
UK13 1.2.1. Akcie 3 169 535.00 2 705 303.00 17.16% 1 847 222.00 71.58%
UK14 1.2.2. Podílové listy 10 452 736.00 9 903 454.00 5.55% 9 216 902.00 13.41%
UK15 1.2.3. Ostatní majetkové cenné papíry 19 768.00 10 106.00 95.61% 16 314.00 21.17%
UK16 1.3. Ostatní cenné papíry 0.00 0.00 - 0.00 -

Transformované fondy (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>1. Portfolio CP celkem</b> 340 715 665.00 336 627 598.00 1.21% 331 793 811.00 2.69%
UK2 1.1. Dluhové cenné papíry celkem 333 391 425.00 329 441 814.00 1.20% 323 960 953.00 2.91%
UK3 1.1.1. Dluhopisy vydané státem OECD nebo jeho centrální bankou 290 422 601.00 285 150 760.00 1.85% 272 368 346.00 6.63%
UK4 1.1.1.1. Dluhopisy vydané ČR 274 713 196.00 270 159 500.00 1.69% 257 093 828.00 6.85%
UK5 1.1.1.1.1. Státní pokladniční poukázky ČR 872 107.00 738 984.00 18.01% 0.00 -
UK6 1.1.1.1.2. Státní dluhopisy ČR 273 841 089.00 269 420 516.00 1.64% 257 093 828.00 6.51%
UK7 1.1.1.2. Dluhopisy vydané ostatními členskými státy 15 709 405.00 14 991 260.00 4.79% 15 274 518.00 2.85%
UK8 1.1.2. Dluhopisy vydané EIB, EBRD, IBRD nebo jinou mezinárodní institucí 1 163 435.00 1 167 401.00 -0.34% 1 441 570.00 -19.29%
UK9 1.1.3. Ostatní dluhové cenné papíry 41 805 389.00 43 123 653.00 -3.06% 50 151 037.00 -16.64%
UK10 1.1.3.1. Dluhové cenné papíry vydané bankami 21 591 829.00 23 494 415.00 -8.10% 30 611 379.00 -29.46%
UK11 1.1.3.2. Dluhové cenné papíry vydané obchodními společnostmi 20 213 560.00 19 629 238.00 2.98% 19 539 658.00 3.45%
UK12 1.2. Majetkové cenné papíry celkem 7 324 240.00 7 185 784.00 1.93% 7 832 858.00 -6.49%
UK13 1.2.1. Akcie 541 526.00 477 567.00 13.39% 537 972.00 0.66%
UK14 1.2.2. Podílové listy 6 782 714.00 6 708 217.00 1.11% 7 294 886.00 -7.02%
UK15 1.2.3. Ostatní majetkové cenné papíry 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 1.3. Ostatní cenné papíry 0.00 0.00 - 0.00 -

Účastnické fondy (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>1. Portfolio CP celkem</b> 21 035 825.00 18 462 583.00 13.94% 13 461 070.00 56.27%
UK2 1.1. Dluhové cenné papíry celkem 14 718 026.00 13 029 504.00 12.96% 10 213 490.00 44.10%
UK3 1.1.1. Dluhopisy vydané státem OECD nebo jeho centrální bankou 11 138 186.00 9 772 131.00 13.98% 7 696 143.00 44.72%
UK4 1.1.1.1. Dluhopisy vydané ČR 10 528 281.00 9 222 388.00 14.16% 7 206 866.00 46.09%
UK5 1.1.1.1.1. Státní pokladniční poukázky ČR 198 455.00 532 668.00 -62.74% 0.00 -
UK6 1.1.1.1.2. Státní dluhopisy ČR 10 329 826.00 8 689 720.00 18.87% 7 206 866.00 43.33%
UK7 1.1.1.2. Dluhopisy vydané ostatními členskými státy 609 905.00 549 743.00 10.94% 489 277.00 24.65%
UK8 1.1.2. Dluhopisy vydané EIB, EBRD, IBRD nebo jinou mezinárodní institucí 72 181.00 72 228.00 -0.07% 87 659.00 -17.66%
UK9 1.1.3. Ostatní dluhové cenné papíry 3 507 659.00 3 185 145.00 10.13% 2 429 688.00 44.37%
UK10 1.1.3.1. Dluhové cenné papíry vydané bankami 1 399 970.00 1 296 216.00 8.00% 869 349.00 61.04%
UK11 1.1.3.2. Dluhové cenné papíry vydané obchodními společnostmi 2 107 689.00 1 888 929.00 11.58% 1 560 339.00 35.08%
UK12 1.2. Majetkové cenné papíry celkem 6 317 799.00 5 433 079.00 16.28% 3 247 580.00 94.54%
UK13 1.2.1. Akcie 2 628 009.00 2 227 736.00 17.97% 1 309 250.00 100.73%
UK14 1.2.2. Podílové listy 3 670 022.00 3 195 237.00 14.86% 1 922 016.00 90.95%
UK15 1.2.3. Ostatní majetkové cenné papíry 19 768.00 10 106.00 95.61% 16 314.00 21.17%
UK16 1.3. Ostatní cenné papíry 0.00 0.00 - 0.00 -

Důchodové fondy (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>1. Portfolio CP celkem</b> 0.00 0.00 - 0.00 -
UK2 1.1. Dluhové cenné papíry celkem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 1.1.1. Dluhopisy vydané státem OECD nebo jeho centrální bankou 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 1.1.1.1. Dluhopisy vydané ČR 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 1.1.1.1.1. Státní pokladniční poukázky ČR 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 1.1.1.1.2. Státní dluhopisy ČR 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 1.1.1.2. Dluhopisy vydané ostatními členskými státy 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 1.1.2. Dluhopisy vydané EIB, EBRD, IBRD nebo jinou mezinárodní institucí 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 1.1.3. Ostatní dluhové cenné papíry 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 1.1.3.1. Dluhové cenné papíry vydané bankami 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 1.1.3.2. Dluhové cenné papíry vydané obchodními společnostmi 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 1.2. Majetkové cenné papíry celkem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 1.2.1. Akcie 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 1.2.2. Podílové listy 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 1.2.3. Ostatní majetkové cenné papíry 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 1.3. Ostatní cenné papíry 0.00 0.00 - 0.00 -
Účastnické fondy (v tis. Kč)
Portfolio CP celkem (14 hodnot, 30.06.2018)
Dluhové cenné papíry celkem (14 hodnot, 30.06.2018)
Dluhopisy vydané státem OECD nebo jeho centrální bankou (14 hodnot, 30.06.2018)
. Dluhopisy vydané ČR (14 hodnot, 30.06.2018)
.1. Státní pokladniční poukázky ČR (14 hodnot, 30.06.2018)
.2. Státní dluhopisy ČR (14 hodnot, 30.06.2018)
. Dluhopisy vydané ostatními členskými státy (14 hodnot, 30.06.2018)
Dluhopisy vydané EIB, EBRD, IBRD nebo jinou mezinárodní institucí (14 hodnot, 30.06.2018)
Ostatní dluhové cenné papíry (14 hodnot, 30.06.2018)
. Dluhové cenné papíry vydané bankami (14 hodnot, 30.06.2018)
. Dluhové cenné papíry vydané obchodními společnostmi (14 hodnot, 30.06.2018)
Majetkové cenné papíry celkem (14 hodnot, 30.06.2018)
Akcie (14 hodnot, 30.06.2018)
Podílové listy (14 hodnot, 30.06.2018)
Ostatní majetkové cenné papíry (14 hodnot, 30.06.2018)
Ostatní cenné papíry (14 hodnot, 30.06.2018)
Fondy celkem (v tis. Kč)
Portfolio CP celkem (14 hodnot, 30.06.2018)
Dluhové cenné papíry celkem (14 hodnot, 30.06.2018)
Dluhopisy vydané státem OECD nebo jeho centrální bankou (14 hodnot, 30.06.2018)
. Dluhopisy vydané ČR (14 hodnot, 30.06.2018)
.1. Státní pokladniční poukázky ČR (14 hodnot, 30.06.2018)
.2. Státní dluhopisy ČR (14 hodnot, 30.06.2018)
. Dluhopisy vydané ostatními členskými státy (14 hodnot, 30.06.2018)
Dluhopisy vydané EIB, EBRD, IBRD nebo jinou mezinárodní institucí (14 hodnot, 30.06.2018)
Ostatní dluhové cenné papíry (14 hodnot, 30.06.2018)
. Dluhové cenné papíry vydané bankami (14 hodnot, 30.06.2018)
. Dluhové cenné papíry vydané obchodními společnostmi (14 hodnot, 30.06.2018)
Majetkové cenné papíry celkem (14 hodnot, 30.06.2018)
Akcie (14 hodnot, 30.06.2018)
Podílové listy (14 hodnot, 30.06.2018)
Ostatní majetkové cenné papíry (14 hodnot, 30.06.2018)
Ostatní cenné papíry (14 hodnot, 30.06.2018)
Důchodové fondy (v tis. Kč)
Portfolio CP celkem (14 hodnot, 30.06.2018)
Dluhové cenné papíry celkem (14 hodnot, 30.06.2018)
Dluhopisy vydané státem OECD nebo jeho centrální bankou (14 hodnot, 30.06.2018)
. Dluhopisy vydané ČR (14 hodnot, 30.06.2018)
.1. Státní pokladniční poukázky ČR (14 hodnot, 30.06.2018)
.2. Státní dluhopisy ČR (14 hodnot, 30.06.2018)
. Dluhopisy vydané ostatními členskými státy (14 hodnot, 30.06.2018)
Dluhopisy vydané EIB, EBRD, IBRD nebo jinou mezinárodní institucí (14 hodnot, 30.06.2018)
Ostatní dluhové cenné papíry (14 hodnot, 30.06.2018)
. Dluhové cenné papíry vydané bankami (14 hodnot, 30.06.2018)
. Dluhové cenné papíry vydané obchodními společnostmi (14 hodnot, 30.06.2018)
Majetkové cenné papíry celkem (14 hodnot, 30.06.2018)
Akcie (14 hodnot, 30.06.2018)
Podílové listy (14 hodnot, 30.06.2018)
Ostatní majetkové cenné papíry (14 hodnot, 30.06.2018)
Ostatní cenné papíry (14 hodnot, 30.06.2018)
Transformované fondy (v tis. Kč)
Portfolio CP celkem (14 hodnot, 30.06.2018)
Dluhové cenné papíry celkem (14 hodnot, 30.06.2018)
Dluhopisy vydané státem OECD nebo jeho centrální bankou (14 hodnot, 30.06.2018)
. Dluhopisy vydané ČR (14 hodnot, 30.06.2018)
.1. Státní pokladniční poukázky ČR (14 hodnot, 30.06.2018)
.2. Státní dluhopisy ČR (14 hodnot, 30.06.2018)
. Dluhopisy vydané ostatními členskými státy (14 hodnot, 30.06.2018)
Dluhopisy vydané EIB, EBRD, IBRD nebo jinou mezinárodní institucí (14 hodnot, 30.06.2018)
Ostatní dluhové cenné papíry (14 hodnot, 30.06.2018)
. Dluhové cenné papíry vydané bankami (14 hodnot, 30.06.2018)
. Dluhové cenné papíry vydané obchodními společnostmi (14 hodnot, 30.06.2018)
Majetkové cenné papíry celkem (14 hodnot, 30.06.2018)
Akcie (14 hodnot, 30.06.2018)
Podílové listy (14 hodnot, 30.06.2018)
Ostatní majetkové cenné papíry (14 hodnot, 30.06.2018)
Ostatní cenné papíry (14 hodnot, 30.06.2018)

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Přehled cenných papírů (Fondy penzijních společností)
Dluhové cenné papíry (Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT))
Dluhové cenné papíry - Rezidenti (Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT))
Dluhové cenné papíry - Nerezidenti (Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT))
Dluhové cenné papíry celkem (Čtvrtletní agregovaná rozvaha ZFA)
Emitované dluhové cenné papíry (Čtvrtletní agregovaná rozvaha ZFA)
Přehled půjček poskytnutých ZFA rezidentům (Publikace Měnová statistika)
Dluhové cenné papíry (2a_financování schodku vládního sektoru (S.13))
Krátkodobé dluhové cenné papíry (2a_financování schodku vládního sektoru (S.13))
Dlouhodobé cenné papíry (2a_financování schodku vládního sektoru (S.13))
Krátkodobé cenné papíry (2b_transakce v Maastrichtské dluhu_konsolidace (S.13))


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies