Přehled cenných papírů (Fondy penzijních společností) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

Fondy celkem (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>1. Portfolio CP celkem</b> 355 251 637.00 356 840 981.00 -0.45% 351 957 246.00 0.94%
UK2 1.1. Dluhové cenné papíry celkem 342 632 774.00 344 744 058.00 -0.61% 341 085 353.00 0.45%
UK3 1.1.1. Dluhopisy vydané státem OECD nebo jeho centrální bankou 294 922 890.00 291 326 256.00 1.23% 286 856 462.00 2.81%
UK4 1.1.1.1. Dluhopisy vydané ČR 279 381 887.00 275 269 138.00 1.49% 270 328 411.00 3.35%
UK5 1.1.1.1.1. Státní pokladniční poukázky ČR 1 271 652.00 709 885.00 79.13% 0.00 -
UK6 1.1.1.1.2. Státní dluhopisy ČR 278 110 235.00 274 559 253.00 1.29% 270 328 411.00 2.88%
UK7 1.1.1.2. Dluhopisy vydané ostatními členskými státy 15 541 003.00 16 057 118.00 -3.21% 16 528 051.00 -5.97%
UK8 1.1.2. Dluhopisy vydané EIB, EBRD, IBRD nebo jinou mezinárodní institucí 1 239 629.00 1 421 236.00 -12.78% 1 499 906.00 -17.35%
UK9 1.1.3. Ostatní dluhové cenné papíry 46 470 255.00 51 996 566.00 -10.63% 52 728 985.00 -11.87%
UK10 1.1.3.1. Dluhové cenné papíry vydané bankami 24 709 018.00 29 919 283.00 -17.41% 33 060 672.00 -25.26%
UK11 1.1.3.2. Dluhové cenné papíry vydané obchodními společnostmi 21 761 237.00 22 077 283.00 -1.43% 19 668 313.00 10.64%
UK12 1.2. Majetkové cenné papíry celkem 12 618 863.00 12 096 923.00 4.31% 10 871 893.00 16.07%
UK13 1.2.1. Akcie 2 705 303.00 2 524 934.00 7.14% 1 633 648.00 65.60%
UK14 1.2.2. Podílové listy 9 903 454.00 9 553 452.00 3.66% 9 227 315.00 7.33%
UK15 1.2.3. Ostatní majetkové cenné papíry 10 106.00 18 537.00 -45.48% 10 930.00 -7.54%
UK16 1.3. Ostatní cenné papíry 0.00 0.00 - 0.00 -

Transformované fondy (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>1. Portfolio CP celkem</b> 336 789 054.00 338 602 670.00 -0.54% 339 246 884.00 -0.72%
UK2 1.1. Dluhové cenné papíry celkem 329 603 270.00 331 531 912.00 -0.58% 331 404 185.00 -0.54%
UK3 1.1.1. Dluhopisy vydané státem OECD nebo jeho centrální bankou 285 150 759.00 281 238 708.00 1.39% 279 454 094.00 2.04%
UK4 1.1.1.1. Dluhopisy vydané ČR 270 159 499.00 265 748 516.00 1.66% 263 350 517.00 2.59%
UK5 1.1.1.1.1. Státní pokladniční poukázky ČR 738 984.00 349 496.00 111.44% 0.00 -
UK6 1.1.1.1.2. Státní dluhopisy ČR 269 420 515.00 265 399 020.00 1.52% 263 350 517.00 2.30%
UK7 1.1.1.2. Dluhopisy vydané ostatními členskými státy 14 991 260.00 15 490 192.00 -3.22% 16 103 577.00 -6.91%
UK8 1.1.2. Dluhopisy vydané EIB, EBRD, IBRD nebo jinou mezinárodní institucí 1 167 401.00 1 335 924.00 -12.61% 1 428 824.00 -18.30%
UK9 1.1.3. Ostatní dluhové cenné papíry 43 285 110.00 48 957 280.00 -11.59% 50 521 267.00 -14.32%
UK10 1.1.3.1. Dluhové cenné papíry vydané bankami 23 477 436.00 28 785 520.00 -18.44% 32 292 401.00 -27.30%
UK11 1.1.3.2. Dluhové cenné papíry vydané obchodními společnostmi 19 807 674.00 20 171 760.00 -1.80% 18 228 866.00 8.66%
UK12 1.2. Majetkové cenné papíry celkem 7 185 784.00 7 070 758.00 1.63% 7 842 699.00 -8.38%
UK13 1.2.1. Akcie 477 567.00 470 582.00 1.48% 487 487.00 -2.03%
UK14 1.2.2. Podílové listy 6 708 217.00 6 600 176.00 1.64% 7 355 212.00 -8.80%
UK15 1.2.3. Ostatní majetkové cenné papíry 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 1.3. Ostatní cenné papíry 0.00 0.00 - 0.00 -

Účastnické fondy (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>1. Portfolio CP celkem</b> 18 462 583.00 18 238 311.00 1.23% 12 710 362.00 45.26%
UK2 1.1. Dluhové cenné papíry celkem 13 029 504.00 13 212 146.00 -1.38% 9 681 168.00 34.59%
UK3 1.1.1. Dluhopisy vydané státem OECD nebo jeho centrální bankou 9 772 131.00 10 087 548.00 -3.13% 7 402 368.00 32.01%
UK4 1.1.1.1. Dluhopisy vydané ČR 9 222 388.00 9 520 622.00 -3.13% 6 977 894.00 32.17%
UK5 1.1.1.1.1. Státní pokladniční poukázky ČR 532 668.00 360 389.00 47.80% 0.00 -
UK6 1.1.1.1.2. Státní dluhopisy ČR 8 689 720.00 9 160 233.00 -5.14% 6 977 894.00 24.53%
UK7 1.1.1.2. Dluhopisy vydané ostatními členskými státy 549 743.00 566 926.00 -3.03% 424 474.00 29.51%
UK8 1.1.2. Dluhopisy vydané EIB, EBRD, IBRD nebo jinou mezinárodní institucí 72 228.00 85 312.00 -15.34% 71 082.00 1.61%
UK9 1.1.3. Ostatní dluhové cenné papíry 3 185 145.00 3 039 286.00 4.80% 2 207 718.00 44.27%
UK10 1.1.3.1. Dluhové cenné papíry vydané bankami 1 231 582.00 1 133 763.00 8.63% 768 271.00 60.31%
UK11 1.1.3.2. Dluhové cenné papíry vydané obchodními společnostmi 1 953 563.00 1 905 523.00 2.52% 1 439 447.00 35.72%
UK12 1.2. Majetkové cenné papíry celkem 5 433 079.00 5 026 165.00 8.10% 3 029 194.00 79.36%
UK13 1.2.1. Akcie 2 227 736.00 2 054 352.00 8.44% 1 146 161.00 94.36%
UK14 1.2.2. Podílové listy 3 195 237.00 2 953 276.00 8.19% 1 872 103.00 70.68%
UK15 1.2.3. Ostatní majetkové cenné papíry 10 106.00 18 537.00 -45.48% 10 930.00 -7.54%
UK16 1.3. Ostatní cenné papíry 0.00 0.00 - 0.00 -

Důchodové fondy (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>1. Portfolio CP celkem</b> 0.00 0.00 - 0.00 -
UK2 1.1. Dluhové cenné papíry celkem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 1.1.1. Dluhopisy vydané státem OECD nebo jeho centrální bankou 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 1.1.1.1. Dluhopisy vydané ČR 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 1.1.1.1.1. Státní pokladniční poukázky ČR 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 1.1.1.1.2. Státní dluhopisy ČR 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 1.1.1.2. Dluhopisy vydané ostatními členskými státy 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 1.1.2. Dluhopisy vydané EIB, EBRD, IBRD nebo jinou mezinárodní institucí 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 1.1.3. Ostatní dluhové cenné papíry 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 1.1.3.1. Dluhové cenné papíry vydané bankami 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 1.1.3.2. Dluhové cenné papíry vydané obchodními společnostmi 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 1.2. Majetkové cenné papíry celkem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 1.2.1. Akcie 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 1.2.2. Podílové listy 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 1.2.3. Ostatní majetkové cenné papíry 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 1.3. Ostatní cenné papíry 0.00 0.00 - 0.00 -
Účastnické fondy (v tis. Kč)
Portfolio CP celkem (14 hodnot, 31.03.2018)
Dluhové cenné papíry celkem (14 hodnot, 31.03.2018)
Dluhopisy vydané státem OECD nebo jeho centrální bankou (14 hodnot, 31.03.2018)
. Dluhopisy vydané ČR (14 hodnot, 31.03.2018)
.1. Státní pokladniční poukázky ČR (14 hodnot, 31.03.2018)
.2. Státní dluhopisy ČR (14 hodnot, 31.03.2018)
. Dluhopisy vydané ostatními členskými státy (14 hodnot, 31.03.2018)
Dluhopisy vydané EIB, EBRD, IBRD nebo jinou mezinárodní institucí (14 hodnot, 31.03.2018)
Ostatní dluhové cenné papíry (14 hodnot, 31.03.2018)
. Dluhové cenné papíry vydané bankami (14 hodnot, 31.03.2018)
. Dluhové cenné papíry vydané obchodními společnostmi (14 hodnot, 31.03.2018)
Majetkové cenné papíry celkem (14 hodnot, 31.03.2018)
Akcie (14 hodnot, 31.03.2018)
Podílové listy (14 hodnot, 31.03.2018)
Ostatní majetkové cenné papíry (14 hodnot, 31.03.2018)
Ostatní cenné papíry (14 hodnot, 31.03.2018)
Fondy celkem (v tis. Kč)
Portfolio CP celkem (14 hodnot, 31.03.2018)
Dluhové cenné papíry celkem (14 hodnot, 31.03.2018)
Dluhopisy vydané státem OECD nebo jeho centrální bankou (14 hodnot, 31.03.2018)
. Dluhopisy vydané ČR (14 hodnot, 31.03.2018)
.1. Státní pokladniční poukázky ČR (14 hodnot, 31.03.2018)
.2. Státní dluhopisy ČR (14 hodnot, 31.03.2018)
. Dluhopisy vydané ostatními členskými státy (14 hodnot, 31.03.2018)
Dluhopisy vydané EIB, EBRD, IBRD nebo jinou mezinárodní institucí (14 hodnot, 31.03.2018)
Ostatní dluhové cenné papíry (14 hodnot, 31.03.2018)
. Dluhové cenné papíry vydané bankami (14 hodnot, 31.03.2018)
. Dluhové cenné papíry vydané obchodními společnostmi (14 hodnot, 31.03.2018)
Majetkové cenné papíry celkem (14 hodnot, 31.03.2018)
Akcie (14 hodnot, 31.03.2018)
Podílové listy (14 hodnot, 31.03.2018)
Ostatní majetkové cenné papíry (14 hodnot, 31.03.2018)
Ostatní cenné papíry (14 hodnot, 31.03.2018)
Důchodové fondy (v tis. Kč)
Portfolio CP celkem (14 hodnot, 31.03.2018)
Dluhové cenné papíry celkem (14 hodnot, 31.03.2018)
Dluhopisy vydané státem OECD nebo jeho centrální bankou (14 hodnot, 31.03.2018)
. Dluhopisy vydané ČR (14 hodnot, 31.03.2018)
.1. Státní pokladniční poukázky ČR (14 hodnot, 31.03.2018)
.2. Státní dluhopisy ČR (14 hodnot, 31.03.2018)
. Dluhopisy vydané ostatními členskými státy (14 hodnot, 31.03.2018)
Dluhopisy vydané EIB, EBRD, IBRD nebo jinou mezinárodní institucí (14 hodnot, 31.03.2018)
Ostatní dluhové cenné papíry (14 hodnot, 31.03.2018)
. Dluhové cenné papíry vydané bankami (14 hodnot, 31.03.2018)
. Dluhové cenné papíry vydané obchodními společnostmi (14 hodnot, 31.03.2018)
Majetkové cenné papíry celkem (14 hodnot, 31.03.2018)
Akcie (14 hodnot, 31.03.2018)
Podílové listy (14 hodnot, 31.03.2018)
Ostatní majetkové cenné papíry (14 hodnot, 31.03.2018)
Ostatní cenné papíry (14 hodnot, 31.03.2018)
Transformované fondy (v tis. Kč)
Portfolio CP celkem (14 hodnot, 31.03.2018)
Dluhové cenné papíry celkem (14 hodnot, 31.03.2018)
Dluhopisy vydané státem OECD nebo jeho centrální bankou (14 hodnot, 31.03.2018)
. Dluhopisy vydané ČR (14 hodnot, 31.03.2018)
.1. Státní pokladniční poukázky ČR (14 hodnot, 31.03.2018)
.2. Státní dluhopisy ČR (14 hodnot, 31.03.2018)
. Dluhopisy vydané ostatními členskými státy (14 hodnot, 31.03.2018)
Dluhopisy vydané EIB, EBRD, IBRD nebo jinou mezinárodní institucí (14 hodnot, 31.03.2018)
Ostatní dluhové cenné papíry (14 hodnot, 31.03.2018)
. Dluhové cenné papíry vydané bankami (14 hodnot, 31.03.2018)
. Dluhové cenné papíry vydané obchodními společnostmi (14 hodnot, 31.03.2018)
Majetkové cenné papíry celkem (14 hodnot, 31.03.2018)
Akcie (14 hodnot, 31.03.2018)
Podílové listy (14 hodnot, 31.03.2018)
Ostatní majetkové cenné papíry (14 hodnot, 31.03.2018)
Ostatní cenné papíry (14 hodnot, 31.03.2018)

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Přehled cenných papírů (Fondy penzijních společností)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Dluhové cenné papíry do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Cenné papíry jiné než akcie (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Cenné papíry jiné než akcie (Rozvaha akciových fondů - toky)
Cenné papíry jiné než akcie (Rozvaha dluhopisových fondů - toky)
Cenné papíry jiné než akcie (Rozvaha smíšených fondů - toky)
Cenné papíry jiné než akcie (Rozvaha ostatních fondů - toky)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů