Přehled cenných papírů (Fondy penzijních společností) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

Fondy celkem (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>1. Portfolio CP celkem</b> 370 963 777.00 357 978 977.00 3.63% 356 840 981.00 3.96%
UK2 1.1. Dluhové cenné papíry celkem 356 799 155.00 343 567 359.00 3.85% 344 744 058.00 3.50%
UK3 1.1.1. Dluhopisy vydané státem OECD nebo jeho centrální bankou 310 512 900.00 299 516 992.00 3.67% 291 326 256.00 6.59%
UK4 1.1.1.1. Dluhopisy vydané ČR 294 085 516.00 283 927 099.00 3.58% 275 269 138.00 6.84%
UK5 1.1.1.1.1. Státní pokladniční poukázky ČR 2 069 961.00 792 367.00 161.24% 709 885.00 191.59%
UK6 1.1.1.1.2. Státní dluhopisy ČR 292 015 555.00 283 134 732.00 3.14% 274 559 253.00 6.36%
UK7 1.1.1.2. Dluhopisy vydané ostatními členskými státy 16 427 384.00 15 589 893.00 5.37% 16 057 118.00 2.31%
UK8 1.1.2. Dluhopisy vydané EIB, EBRD, IBRD nebo jinou mezinárodní institucí 1 006 903.00 986 839.00 2.03% 1 421 236.00 -29.15%
UK9 1.1.3. Ostatní dluhové cenné papíry 45 279 352.00 43 063 528.00 5.15% 51 996 566.00 -12.92%
UK10 1.1.3.1. Dluhové cenné papíry vydané bankami 22 942 502.00 21 547 681.00 6.47% 29 919 283.00 -23.32%
UK11 1.1.3.2. Dluhové cenné papíry vydané obchodními společnostmi 22 336 850.00 21 515 847.00 3.82% 22 077 283.00 1.18%
UK12 1.2. Majetkové cenné papíry celkem 14 164 622.00 14 411 618.00 -1.71% 12 096 923.00 17.09%
UK13 1.2.1. Akcie 3 294 534.00 3 454 289.00 -4.62% 2 524 934.00 30.48%
UK14 1.2.2. Podílové listy 10 856 138.00 10 942 289.00 -0.79% 9 553 452.00 13.64%
UK15 1.2.3. Ostatní majetkové cenné papíry 13 950.00 15 040.00 -7.25% 18 537.00 -24.75%
UK16 1.3. Ostatní cenné papíry 0.00 0.00 - 0.00 -

Transformované fondy (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>1. Portfolio CP celkem</b> 346 887 392.00 335 552 313.00 3.38% 338 602 670.00 2.45%
UK2 1.1. Dluhové cenné papíry celkem 339 830 462.00 328 205 684.00 3.54% 331 531 912.00 2.50%
UK3 1.1.1. Dluhopisy vydané státem OECD nebo jeho centrální bankou 297 862 517.00 288 020 791.00 3.42% 281 238 708.00 5.91%
UK4 1.1.1.1. Dluhopisy vydané ČR 281 935 316.00 272 952 206.00 3.29% 265 748 516.00 6.09%
UK5 1.1.1.1.1. Státní pokladniční poukázky ČR 1 719 868.00 538 898.00 219.15% 349 496.00 392.10%
UK6 1.1.1.1.2. Státní dluhopisy ČR 280 215 448.00 272 413 308.00 2.86% 265 399 020.00 5.58%
UK7 1.1.1.2. Dluhopisy vydané ostatními členskými státy 15 927 201.00 15 068 585.00 5.70% 15 490 192.00 2.82%
UK8 1.1.2. Dluhopisy vydané EIB, EBRD, IBRD nebo jinou mezinárodní institucí 933 577.00 914 728.00 2.06% 1 335 924.00 -30.12%
UK9 1.1.3. Ostatní dluhové cenné papíry 41 034 368.00 39 270 165.00 4.49% 48 957 280.00 -16.18%
UK10 1.1.3.1. Dluhové cenné papíry vydané bankami 21 121 904.00 19 828 918.00 6.52% 28 785 520.00 -26.62%
UK11 1.1.3.2. Dluhové cenné papíry vydané obchodními společnostmi 19 912 464.00 19 441 247.00 2.42% 20 171 760.00 -1.29%
UK12 1.2. Majetkové cenné papíry celkem 7 056 930.00 7 346 629.00 -3.94% 7 070 758.00 -0.20%
UK13 1.2.1. Akcie 594 044.00 632 509.00 -6.08% 470 582.00 26.24%
UK14 1.2.2. Podílové listy 6 462 886.00 6 714 120.00 -3.74% 6 600 176.00 -2.08%
UK15 1.2.3. Ostatní majetkové cenné papíry 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 1.3. Ostatní cenné papíry 0.00 0.00 - 0.00 -

Účastnické fondy (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>1. Portfolio CP celkem</b> 24 076 385.00 22 426 664.00 7.36% 18 238 311.00 32.01%
UK2 1.1. Dluhové cenné papíry celkem 16 968 693.00 15 361 675.00 10.46% 13 212 146.00 28.43%
UK3 1.1.1. Dluhopisy vydané státem OECD nebo jeho centrální bankou 12 650 383.00 11 496 201.00 10.04% 10 087 548.00 25.41%
UK4 1.1.1.1. Dluhopisy vydané ČR 12 150 200.00 10 974 893.00 10.71% 9 520 622.00 27.62%
UK5 1.1.1.1.1. Státní pokladniční poukázky ČR 350 093.00 253 469.00 38.12% 360 389.00 -2.86%
UK6 1.1.1.1.2. Státní dluhopisy ČR 11 800 107.00 10 721 424.00 10.06% 9 160 233.00 28.82%
UK7 1.1.1.2. Dluhopisy vydané ostatními členskými státy 500 183.00 521 308.00 -4.05% 566 926.00 -11.77%
UK8 1.1.2. Dluhopisy vydané EIB, EBRD, IBRD nebo jinou mezinárodní institucí 73 326.00 72 111.00 1.68% 85 312.00 -14.05%
UK9 1.1.3. Ostatní dluhové cenné papíry 4 244 984.00 3 793 363.00 11.91% 3 039 286.00 39.67%
UK10 1.1.3.1. Dluhové cenné papíry vydané bankami 1 820 598.00 1 718 763.00 5.92% 1 133 763.00 60.58%
UK11 1.1.3.2. Dluhové cenné papíry vydané obchodními společnostmi 2 424 386.00 2 074 600.00 16.86% 1 905 523.00 27.23%
UK12 1.2. Majetkové cenné papíry celkem 7 107 692.00 7 064 989.00 0.60% 5 026 165.00 41.41%
UK13 1.2.1. Akcie 2 700 490.00 2 821 780.00 -4.30% 2 054 352.00 31.45%
UK14 1.2.2. Podílové listy 4 393 252.00 4 228 169.00 3.90% 2 953 276.00 48.76%
UK15 1.2.3. Ostatní majetkové cenné papíry 13 950.00 15 040.00 -7.25% 18 537.00 -24.75%
UK16 1.3. Ostatní cenné papíry 0.00 0.00 - 0.00 -

Důchodové fondy (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>1. Portfolio CP celkem</b> 0.00 0.00 - 0.00 -
UK2 1.1. Dluhové cenné papíry celkem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 1.1.1. Dluhopisy vydané státem OECD nebo jeho centrální bankou 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 1.1.1.1. Dluhopisy vydané ČR 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 1.1.1.1.1. Státní pokladniční poukázky ČR 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 1.1.1.1.2. Státní dluhopisy ČR 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 1.1.1.2. Dluhopisy vydané ostatními členskými státy 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 1.1.2. Dluhopisy vydané EIB, EBRD, IBRD nebo jinou mezinárodní institucí 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 1.1.3. Ostatní dluhové cenné papíry 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 1.1.3.1. Dluhové cenné papíry vydané bankami 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 1.1.3.2. Dluhové cenné papíry vydané obchodními společnostmi 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 1.2. Majetkové cenné papíry celkem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 1.2.1. Akcie 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 1.2.2. Podílové listy 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 1.2.3. Ostatní majetkové cenné papíry 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 1.3. Ostatní cenné papíry 0.00 0.00 - 0.00 -
Účastnické fondy (v tis. Kč)
Portfolio CP celkem (24 hodnoty, 31.12.2018)
Dluhové cenné papíry celkem (24 hodnoty, 31.12.2018)
Dluhopisy vydané státem OECD nebo jeho centrální bankou (24 hodnoty, 31.12.2018)
. Dluhopisy vydané ČR (24 hodnoty, 31.12.2018)
.1. Státní pokladniční poukázky ČR (24 hodnoty, 31.12.2018)
.2. Státní dluhopisy ČR (24 hodnoty, 31.12.2018)
. Dluhopisy vydané ostatními členskými státy (24 hodnoty, 31.12.2018)
Dluhopisy vydané EIB, EBRD, IBRD nebo jinou mezinárodní institucí (24 hodnoty, 31.12.2018)
Ostatní dluhové cenné papíry (24 hodnoty, 31.12.2018)
. Dluhové cenné papíry vydané bankami (24 hodnoty, 31.12.2018)
. Dluhové cenné papíry vydané obchodními společnostmi (24 hodnoty, 31.12.2018)
Majetkové cenné papíry celkem (24 hodnoty, 31.12.2018)
Akcie (24 hodnoty, 31.12.2018)
Podílové listy (24 hodnoty, 31.12.2018)
Ostatní majetkové cenné papíry (24 hodnoty, 31.12.2018)
Ostatní cenné papíry (24 hodnoty, 31.12.2018)
Fondy celkem (v tis. Kč)
Portfolio CP celkem (24 hodnoty, 31.12.2018)
Dluhové cenné papíry celkem (24 hodnoty, 31.12.2018)
Dluhopisy vydané státem OECD nebo jeho centrální bankou (24 hodnoty, 31.12.2018)
. Dluhopisy vydané ČR (24 hodnoty, 31.12.2018)
.1. Státní pokladniční poukázky ČR (24 hodnoty, 31.12.2018)
.2. Státní dluhopisy ČR (24 hodnoty, 31.12.2018)
. Dluhopisy vydané ostatními členskými státy (24 hodnoty, 31.12.2018)
Dluhopisy vydané EIB, EBRD, IBRD nebo jinou mezinárodní institucí (24 hodnoty, 31.12.2018)
Ostatní dluhové cenné papíry (24 hodnoty, 31.12.2018)
. Dluhové cenné papíry vydané bankami (24 hodnoty, 31.12.2018)
. Dluhové cenné papíry vydané obchodními společnostmi (24 hodnoty, 31.12.2018)
Majetkové cenné papíry celkem (24 hodnoty, 31.12.2018)
Akcie (24 hodnoty, 31.12.2018)
Podílové listy (24 hodnoty, 31.12.2018)
Ostatní majetkové cenné papíry (24 hodnoty, 31.12.2018)
Ostatní cenné papíry (24 hodnoty, 31.12.2018)
Důchodové fondy (v tis. Kč)
Portfolio CP celkem (24 hodnoty, 31.12.2018)
Dluhové cenné papíry celkem (24 hodnoty, 31.12.2018)
Dluhopisy vydané státem OECD nebo jeho centrální bankou (24 hodnoty, 31.12.2018)
. Dluhopisy vydané ČR (24 hodnoty, 31.12.2018)
.1. Státní pokladniční poukázky ČR (24 hodnoty, 31.12.2018)
.2. Státní dluhopisy ČR (24 hodnoty, 31.12.2018)
. Dluhopisy vydané ostatními členskými státy (24 hodnoty, 31.12.2018)
Dluhopisy vydané EIB, EBRD, IBRD nebo jinou mezinárodní institucí (24 hodnoty, 31.12.2018)
Ostatní dluhové cenné papíry (24 hodnoty, 31.12.2018)
. Dluhové cenné papíry vydané bankami (24 hodnoty, 31.12.2018)
. Dluhové cenné papíry vydané obchodními společnostmi (24 hodnoty, 31.12.2018)
Majetkové cenné papíry celkem (24 hodnoty, 31.12.2018)
Akcie (24 hodnoty, 31.12.2018)
Podílové listy (24 hodnoty, 31.12.2018)
Ostatní majetkové cenné papíry (24 hodnoty, 31.12.2018)
Ostatní cenné papíry (24 hodnoty, 31.12.2018)
Transformované fondy (v tis. Kč)
Portfolio CP celkem (24 hodnoty, 31.12.2018)
Dluhové cenné papíry celkem (24 hodnoty, 31.12.2018)
Dluhopisy vydané státem OECD nebo jeho centrální bankou (24 hodnoty, 31.12.2018)
. Dluhopisy vydané ČR (24 hodnoty, 31.12.2018)
.1. Státní pokladniční poukázky ČR (24 hodnoty, 31.12.2018)
.2. Státní dluhopisy ČR (24 hodnoty, 31.12.2018)
. Dluhopisy vydané ostatními členskými státy (24 hodnoty, 31.12.2018)
Dluhopisy vydané EIB, EBRD, IBRD nebo jinou mezinárodní institucí (24 hodnoty, 31.12.2018)
Ostatní dluhové cenné papíry (24 hodnoty, 31.12.2018)
. Dluhové cenné papíry vydané bankami (24 hodnoty, 31.12.2018)
. Dluhové cenné papíry vydané obchodními společnostmi (24 hodnoty, 31.12.2018)
Majetkové cenné papíry celkem (24 hodnoty, 31.12.2018)
Akcie (24 hodnoty, 31.12.2018)
Podílové listy (24 hodnoty, 31.12.2018)
Ostatní majetkové cenné papíry (24 hodnoty, 31.12.2018)
Ostatní cenné papíry (24 hodnoty, 31.12.2018)

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Přehled cenných papírů (Fondy penzijních společností)
Dluhové cenné papíry (Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT))
Dluhové cenné papíry - Rezidenti (Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT))
Dluhové cenné papíry - Nerezidenti (Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT))
Dluhové cenné papíry celkem (Čtvrtletní agregovaná rozvaha ZFA)
Emitované dluhové cenné papíry (Čtvrtletní agregovaná rozvaha ZFA)
Přehled půjček poskytnutých ZFA rezidentům (Publikace Měnová statistika)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies