Přehled cenných papírů (Fondy penzijních společností) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

Fondy celkem (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>1. Portfolio CP celkem</b> 342 258 522.00 345 254 881.00 -0.87% 360 558 399.00 -5.08%
UK2 1.1. Dluhové cenné papíry celkem 330 229 371.00 334 174 443.00 -1.18% 351 212 693.00 -5.97%
UK3 1.1.1. Dluhopisy vydané státem OECD nebo jeho centrální bankou 275 755 726.00 280 064 489.00 -1.54% 295 913 129.00 -6.81%
UK4 1.1.1.1. Dluhopisy vydané ČR 259 798 144.00 264 300 694.00 -1.70% 278 154 254.00 -6.60%
UK5 1.1.1.1.1. Státní pokladniční poukázky ČR 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 1.1.1.1.2. Státní dluhopisy ČR 259 798 144.00 264 300 694.00 -1.70% 278 154 254.00 -6.60%
UK7 1.1.1.2. Dluhopisy vydané ostatními členskými státy 15 957 582.00 15 763 795.00 1.23% 17 758 875.00 -10.14%
UK8 1.1.2. Dluhopisy vydané EIB, EBRD, IBRD nebo jinou mezinárodní institucí 1 527 753.00 1 529 229.00 -0.10% 1 502 775.00 1.66%
UK9 1.1.3. Ostatní dluhové cenné papíry 52 945 892.00 52 580 725.00 0.69% 53 796 789.00 -1.58%
UK10 1.1.3.1. Dluhové cenné papíry vydané bankami 30 988 991.00 31 480 728.00 -1.56% 35 559 069.00 -12.85%
UK11 1.1.3.2. Dluhové cenné papíry vydané obchodními společnostmi 21 956 901.00 21 099 997.00 4.06% 18 237 720.00 20.39%
UK12 1.2. Majetkové cenné papíry celkem 12 029 151.00 11 080 438.00 8.56% 9 345 706.00 28.71%
UK13 1.2.1. Akcie 2 315 683.00 1 847 222.00 25.36% 1 218 334.00 90.07%
UK14 1.2.2. Podílové listy 9 694 978.00 9 216 902.00 5.19% 8 115 006.00 19.47%
UK15 1.2.3. Ostatní majetkové cenné papíry 18 490.00 16 314.00 13.34% 12 366.00 49.52%
UK16 1.3. Ostatní cenné papíry 0.00 0.00 - 0.00 -

Transformované fondy (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>1. Portfolio CP celkem</b> 327 637 474.00 331 793 811.00 -1.25% 348 344 380.00 -5.94%
UK2 1.1. Dluhové cenné papíry celkem 319 744 827.00 323 960 953.00 -1.30% 341 223 010.00 -6.29%
UK3 1.1.1. Dluhopisy vydané státem OECD nebo jeho centrální bankou 268 095 568.00 272 368 346.00 -1.57% 288 274 626.00 -7.00%
UK4 1.1.1.1. Dluhopisy vydané ČR 252 707 365.00 257 093 828.00 -1.71% 271 195 305.00 -6.82%
UK5 1.1.1.1.1. Státní pokladniční poukázky ČR 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 1.1.1.1.2. Státní dluhopisy ČR 252 707 365.00 257 093 828.00 -1.71% 271 195 305.00 -6.82%
UK7 1.1.1.2. Dluhopisy vydané ostatními členskými státy 15 388 203.00 15 274 518.00 0.74% 17 079 321.00 -9.90%
UK8 1.1.2. Dluhopisy vydané EIB, EBRD, IBRD nebo jinou mezinárodní institucí 1 440 339.00 1 441 570.00 -0.09% 1 430 554.00 0.68%
UK9 1.1.3. Ostatní dluhové cenné papíry 50 208 920.00 50 151 037.00 0.12% 51 517 830.00 -2.54%
UK10 1.1.3.1. Dluhové cenné papíry vydané bankami 29 941 112.00 30 611 379.00 -2.19% 34 737 805.00 -13.81%
UK11 1.1.3.2. Dluhové cenné papíry vydané obchodními společnostmi 20 267 808.00 19 539 658.00 3.73% 16 780 025.00 20.79%
UK12 1.2. Majetkové cenné papíry celkem 7 892 647.00 7 832 858.00 0.76% 7 121 370.00 10.83%
UK13 1.2.1. Akcie 614 263.00 537 972.00 14.18% 445 942.00 37.74%
UK14 1.2.2. Podílové listy 7 278 384.00 7 294 886.00 -0.23% 6 675 428.00 9.03%
UK15 1.2.3. Ostatní majetkové cenné papíry 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 1.3. Ostatní cenné papíry 0.00 0.00 - 0.00 -

Účastnické fondy (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>1. Portfolio CP celkem</b> 14 621 048.00 13 461 070.00 8.62% 12 214 019.00 19.71%
UK2 1.1. Dluhové cenné papíry celkem 10 484 544.00 10 213 490.00 2.65% 9 989 683.00 4.95%
UK3 1.1.1. Dluhopisy vydané státem OECD nebo jeho centrální bankou 7 660 158.00 7 696 143.00 -0.47% 7 638 503.00 0.28%
UK4 1.1.1.1. Dluhopisy vydané ČR 7 090 779.00 7 206 866.00 -1.61% 6 958 949.00 1.89%
UK5 1.1.1.1.1. Státní pokladniční poukázky ČR 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 1.1.1.1.2. Státní dluhopisy ČR 7 090 779.00 7 206 866.00 -1.61% 6 958 949.00 1.89%
UK7 1.1.1.2. Dluhopisy vydané ostatními členskými státy 569 379.00 489 277.00 16.37% 679 554.00 -16.21%
UK8 1.1.2. Dluhopisy vydané EIB, EBRD, IBRD nebo jinou mezinárodní institucí 87 414.00 87 659.00 -0.28% 72 221.00 21.04%
UK9 1.1.3. Ostatní dluhové cenné papíry 2 736 972.00 2 429 688.00 12.65% 2 278 959.00 20.10%
UK10 1.1.3.1. Dluhové cenné papíry vydané bankami 1 047 879.00 869 349.00 20.54% 821 264.00 27.59%
UK11 1.1.3.2. Dluhové cenné papíry vydané obchodními společnostmi 1 689 093.00 1 560 339.00 8.25% 1 457 695.00 15.87%
UK12 1.2. Majetkové cenné papíry celkem 4 136 504.00 3 247 580.00 27.37% 2 224 336.00 85.97%
UK13 1.2.1. Akcie 1 701 420.00 1 309 250.00 29.95% 772 392.00 120.28%
UK14 1.2.2. Podílové listy 2 416 594.00 1 922 016.00 25.73% 1 439 578.00 67.87%
UK15 1.2.3. Ostatní majetkové cenné papíry 18 490.00 16 314.00 13.34% 12 366.00 49.52%
UK16 1.3. Ostatní cenné papíry 0.00 0.00 - 0.00 -

Důchodové fondy (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>1. Portfolio CP celkem</b> 0.00 0.00 - 0.00 -
UK2 1.1. Dluhové cenné papíry celkem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 1.1.1. Dluhopisy vydané státem OECD nebo jeho centrální bankou 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 1.1.1.1. Dluhopisy vydané ČR 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 1.1.1.1.1. Státní pokladniční poukázky ČR 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 1.1.1.1.2. Státní dluhopisy ČR 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 1.1.1.2. Dluhopisy vydané ostatními členskými státy 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 1.1.2. Dluhopisy vydané EIB, EBRD, IBRD nebo jinou mezinárodní institucí 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 1.1.3. Ostatní dluhové cenné papíry 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 1.1.3.1. Dluhové cenné papíry vydané bankami 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 1.1.3.2. Dluhové cenné papíry vydané obchodními společnostmi 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 1.2. Majetkové cenné papíry celkem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 1.2.1. Akcie 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 1.2.2. Podílové listy 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 1.2.3. Ostatní majetkové cenné papíry 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 1.3. Ostatní cenné papíry 0.00 0.00 - 0.00 -
Účastnické fondy (v tis. Kč)
Portfolio CP celkem (14 hodnot, 30.09.2017)
Dluhové cenné papíry celkem (14 hodnot, 30.09.2017)
Dluhopisy vydané státem OECD nebo jeho centrální bankou (14 hodnot, 30.09.2017)
. Dluhopisy vydané ČR (14 hodnot, 30.09.2017)
.1. Státní pokladniční poukázky ČR (14 hodnot, 30.09.2017)
.2. Státní dluhopisy ČR (14 hodnot, 30.09.2017)
. Dluhopisy vydané ostatními členskými státy (14 hodnot, 30.09.2017)
Dluhopisy vydané EIB, EBRD, IBRD nebo jinou mezinárodní institucí (14 hodnot, 30.09.2017)
Ostatní dluhové cenné papíry (14 hodnot, 30.09.2017)
. Dluhové cenné papíry vydané bankami (14 hodnot, 30.09.2017)
. Dluhové cenné papíry vydané obchodními společnostmi (14 hodnot, 30.09.2017)
Majetkové cenné papíry celkem (14 hodnot, 30.09.2017)
Akcie (14 hodnot, 30.09.2017)
Podílové listy (14 hodnot, 30.09.2017)
Ostatní majetkové cenné papíry (14 hodnot, 30.09.2017)
Ostatní cenné papíry (14 hodnot, 30.09.2017)
Fondy celkem (v tis. Kč)
Portfolio CP celkem (14 hodnot, 30.09.2017)
Dluhové cenné papíry celkem (14 hodnot, 30.09.2017)
Dluhopisy vydané státem OECD nebo jeho centrální bankou (14 hodnot, 30.09.2017)
. Dluhopisy vydané ČR (14 hodnot, 30.09.2017)
.1. Státní pokladniční poukázky ČR (14 hodnot, 30.09.2017)
.2. Státní dluhopisy ČR (14 hodnot, 30.09.2017)
. Dluhopisy vydané ostatními členskými státy (14 hodnot, 30.09.2017)
Dluhopisy vydané EIB, EBRD, IBRD nebo jinou mezinárodní institucí (14 hodnot, 30.09.2017)
Ostatní dluhové cenné papíry (14 hodnot, 30.09.2017)
. Dluhové cenné papíry vydané bankami (14 hodnot, 30.09.2017)
. Dluhové cenné papíry vydané obchodními společnostmi (14 hodnot, 30.09.2017)
Majetkové cenné papíry celkem (14 hodnot, 30.09.2017)
Akcie (14 hodnot, 30.09.2017)
Podílové listy (14 hodnot, 30.09.2017)
Ostatní majetkové cenné papíry (14 hodnot, 30.09.2017)
Ostatní cenné papíry (14 hodnot, 30.09.2017)
Důchodové fondy (v tis. Kč)
Portfolio CP celkem (14 hodnot, 30.09.2017)
Dluhové cenné papíry celkem (14 hodnot, 30.09.2017)
Dluhopisy vydané státem OECD nebo jeho centrální bankou (14 hodnot, 30.09.2017)
. Dluhopisy vydané ČR (14 hodnot, 30.09.2017)
.1. Státní pokladniční poukázky ČR (14 hodnot, 30.09.2017)
.2. Státní dluhopisy ČR (14 hodnot, 30.09.2017)
. Dluhopisy vydané ostatními členskými státy (14 hodnot, 30.09.2017)
Dluhopisy vydané EIB, EBRD, IBRD nebo jinou mezinárodní institucí (14 hodnot, 30.09.2017)
Ostatní dluhové cenné papíry (14 hodnot, 30.09.2017)
. Dluhové cenné papíry vydané bankami (14 hodnot, 30.09.2017)
. Dluhové cenné papíry vydané obchodními společnostmi (14 hodnot, 30.09.2017)
Majetkové cenné papíry celkem (14 hodnot, 30.09.2017)
Akcie (14 hodnot, 30.09.2017)
Podílové listy (14 hodnot, 30.09.2017)
Ostatní majetkové cenné papíry (14 hodnot, 30.09.2017)
Ostatní cenné papíry (14 hodnot, 30.09.2017)
Transformované fondy (v tis. Kč)
Portfolio CP celkem (14 hodnot, 30.09.2017)
Dluhové cenné papíry celkem (14 hodnot, 30.09.2017)
Dluhopisy vydané státem OECD nebo jeho centrální bankou (14 hodnot, 30.09.2017)
. Dluhopisy vydané ČR (14 hodnot, 30.09.2017)
.1. Státní pokladniční poukázky ČR (14 hodnot, 30.09.2017)
.2. Státní dluhopisy ČR (14 hodnot, 30.09.2017)
. Dluhopisy vydané ostatními členskými státy (14 hodnot, 30.09.2017)
Dluhopisy vydané EIB, EBRD, IBRD nebo jinou mezinárodní institucí (14 hodnot, 30.09.2017)
Ostatní dluhové cenné papíry (14 hodnot, 30.09.2017)
. Dluhové cenné papíry vydané bankami (14 hodnot, 30.09.2017)
. Dluhové cenné papíry vydané obchodními společnostmi (14 hodnot, 30.09.2017)
Majetkové cenné papíry celkem (14 hodnot, 30.09.2017)
Akcie (14 hodnot, 30.09.2017)
Podílové listy (14 hodnot, 30.09.2017)
Ostatní majetkové cenné papíry (14 hodnot, 30.09.2017)
Ostatní cenné papíry (14 hodnot, 30.09.2017)

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Přehled cenných papírů (Fondy penzijních společností)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Dluhové cenné papíry do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Cenné papíry jiné než akcie (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Cenné papíry jiné než akcie (Rozvaha akciových fondů - toky)
Cenné papíry jiné než akcie (Rozvaha dluhopisových fondů - toky)
Cenné papíry jiné než akcie (Rozvaha smíšených fondů - toky)
Cenné papíry jiné než akcie (Rozvaha ostatních fondů - toky)

Označení stránky: kurzy cenných papírů, přehled fondů, cenné papíry ekonomika

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Forex Zákony Kalkulačka Hypotéky Tarify Práce Půjčky Školení Volby Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů