Přehled cenných papírů (Fondy penzijních společností) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

Fondy celkem (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>1. Portfolio CP celkem</b> 386 763 342.00 388 060 724.00 -0.33% 370 963 777.00 4.26%
UK2 1.1. Dluhové cenné papíry celkem 368 730 249.00 371 665 466.00 -0.79% 356 799 155.00 3.34%
UK3 1.1.1. Dluhopisy vydané státem OECD nebo jeho centrální bankou 320 508 689.00 322 224 140.00 -0.53% 310 512 900.00 3.22%
UK4 1.1.1.1. Dluhopisy vydané ČR 304 748 243.00 306 518 776.00 -0.58% 294 085 516.00 3.63%
UK5 1.1.1.1.1. Státní pokladniční poukázky ČR 325 015.00 0.00 - 2 069 961.00 -84.30%
UK6 1.1.1.1.2. Státní dluhopisy ČR 304 423 228.00 306 518 776.00 -0.68% 292 015 555.00 4.25%
UK7 1.1.1.2. Dluhopisy vydané ostatními členskými státy 15 760 446.00 15 705 364.00 0.35% 16 427 384.00 -4.06%
UK8 1.1.2. Dluhopisy vydané EIB, EBRD, IBRD nebo jinou mezinárodní institucí 1 010 215.00 1 011 691.00 -0.15% 1 006 903.00 0.33%
UK9 1.1.3. Ostatní dluhové cenné papíry 47 211 345.00 48 429 635.00 -2.52% 45 279 352.00 4.27%
UK10 1.1.3.1. Dluhové cenné papíry vydané bankami 25 127 888.00 25 766 002.00 -2.48% 23 040 895.00 9.06%
UK11 1.1.3.2. Dluhové cenné papíry vydané obchodními společnostmi 22 083 457.00 22 663 633.00 -2.56% 22 238 457.00 -0.70%
UK12 1.2. Majetkové cenné papíry celkem 18 033 093.00 16 395 258.00 9.99% 14 164 622.00 27.31%
UK13 1.2.1. Akcie 5 171 628.00 4 581 895.00 12.87% 3 294 534.00 56.98%
UK14 1.2.2. Podílové listy 12 843 055.00 11 798 044.00 8.86% 10 856 138.00 18.30%
UK15 1.2.3. Ostatní majetkové cenné papíry 18 410.00 15 319.00 20.18% 13 950.00 31.97%
UK16 1.3. Ostatní cenné papíry 0.00 0.00 - 0.00 -

Transformované fondy (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>1. Portfolio CP celkem</b> 355 614 454.00 358 567 205.00 -0.82% 346 887 392.00 2.52%
UK2 1.1. Dluhové cenné papíry celkem 349 166 238.00 351 850 152.00 -0.76% 339 830 462.00 2.75%
UK3 1.1.1. Dluhopisy vydané státem OECD nebo jeho centrální bankou 306 633 820.00 308 200 262.00 -0.51% 297 862 517.00 2.94%
UK4 1.1.1.1. Dluhopisy vydané ČR 291 563 208.00 293 158 101.00 -0.54% 281 935 316.00 3.41%
UK5 1.1.1.1.1. Státní pokladniční poukázky ČR 300 014.00 0.00 - 1 719 868.00 -82.56%
UK6 1.1.1.1.2. Státní dluhopisy ČR 291 263 194.00 293 158 101.00 -0.65% 280 215 448.00 3.94%
UK7 1.1.1.2. Dluhopisy vydané ostatními členskými státy 15 070 612.00 15 042 161.00 0.19% 15 927 201.00 -5.38%
UK8 1.1.2. Dluhopisy vydané EIB, EBRD, IBRD nebo jinou mezinárodní institucí 936 848.00 938 032.00 -0.13% 933 577.00 0.35%
UK9 1.1.3. Ostatní dluhové cenné papíry 41 595 570.00 42 711 858.00 -2.61% 41 034 368.00 1.37%
UK10 1.1.3.1. Dluhové cenné papíry vydané bankami 22 565 595.00 23 246 852.00 -2.93% 21 232 448.00 6.28%
UK11 1.1.3.2. Dluhové cenné papíry vydané obchodními společnostmi 19 029 975.00 19 465 006.00 -2.23% 19 801 920.00 -3.90%
UK12 1.2. Majetkové cenné papíry celkem 6 448 216.00 6 717 053.00 -4.00% 7 056 930.00 -8.63%
UK13 1.2.1. Akcie 626 121.00 624 965.00 0.18% 594 044.00 5.40%
UK14 1.2.2. Podílové listy 5 822 095.00 6 092 088.00 -4.43% 6 462 886.00 -9.91%
UK15 1.2.3. Ostatní majetkové cenné papíry 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 1.3. Ostatní cenné papíry 0.00 0.00 - 0.00 -

Účastnické fondy (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>1. Portfolio CP celkem</b> 31 148 888.00 29 493 519.00 5.61% 24 076 385.00 29.38%
UK2 1.1. Dluhové cenné papíry celkem 19 564 011.00 19 815 314.00 -1.27% 16 968 693.00 15.29%
UK3 1.1.1. Dluhopisy vydané státem OECD nebo jeho centrální bankou 13 874 869.00 14 023 878.00 -1.06% 12 650 383.00 9.68%
UK4 1.1.1.1. Dluhopisy vydané ČR 13 185 035.00 13 360 675.00 -1.31% 12 150 200.00 8.52%
UK5 1.1.1.1.1. Státní pokladniční poukázky ČR 25 001.00 0.00 - 350 093.00 -92.86%
UK6 1.1.1.1.2. Státní dluhopisy ČR 13 160 034.00 13 360 675.00 -1.50% 11 800 107.00 11.52%
UK7 1.1.1.2. Dluhopisy vydané ostatními členskými státy 689 834.00 663 203.00 4.02% 500 183.00 37.92%
UK8 1.1.2. Dluhopisy vydané EIB, EBRD, IBRD nebo jinou mezinárodní institucí 73 367.00 73 659.00 -0.40% 73 326.00 0.06%
UK9 1.1.3. Ostatní dluhové cenné papíry 5 615 775.00 5 717 777.00 -1.78% 4 244 984.00 32.29%
UK10 1.1.3.1. Dluhové cenné papíry vydané bankami 2 562 293.00 2 519 150.00 1.71% 1 808 447.00 41.68%
UK11 1.1.3.2. Dluhové cenné papíry vydané obchodními společnostmi 3 053 482.00 3 198 627.00 -4.54% 2 436 537.00 25.32%
UK12 1.2. Majetkové cenné papíry celkem 11 584 877.00 9 678 205.00 19.70% 7 107 692.00 62.99%
UK13 1.2.1. Akcie 4 545 507.00 3 956 930.00 14.87% 2 700 490.00 68.32%
UK14 1.2.2. Podílové listy 7 020 960.00 5 705 956.00 23.05% 4 393 252.00 59.81%
UK15 1.2.3. Ostatní majetkové cenné papíry 18 410.00 15 319.00 20.18% 13 950.00 31.97%
UK16 1.3. Ostatní cenné papíry 0.00 0.00 - 0.00 -

Důchodové fondy (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>1. Portfolio CP celkem</b> 0.00 0.00 - 0.00 -
UK2 1.1. Dluhové cenné papíry celkem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 1.1.1. Dluhopisy vydané státem OECD nebo jeho centrální bankou 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 1.1.1.1. Dluhopisy vydané ČR 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 1.1.1.1.1. Státní pokladniční poukázky ČR 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 1.1.1.1.2. Státní dluhopisy ČR 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 1.1.1.2. Dluhopisy vydané ostatními členskými státy 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 1.1.2. Dluhopisy vydané EIB, EBRD, IBRD nebo jinou mezinárodní institucí 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 1.1.3. Ostatní dluhové cenné papíry 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 1.1.3.1. Dluhové cenné papíry vydané bankami 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 1.1.3.2. Dluhové cenné papíry vydané obchodními společnostmi 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 1.2. Majetkové cenné papíry celkem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 1.2.1. Akcie 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 1.2.2. Podílové listy 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 1.2.3. Ostatní majetkové cenné papíry 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 1.3. Ostatní cenné papíry 0.00 0.00 - 0.00 -
Účastnické fondy (v tis. Kč)
Portfolio CP celkem (28 hodnot, 31.12.2019)
Dluhové cenné papíry celkem (28 hodnot, 31.12.2019)
Dluhopisy vydané státem OECD nebo jeho centrální bankou (28 hodnot, 31.12.2019)
. Dluhopisy vydané ČR (28 hodnot, 31.12.2019)
.1. Státní pokladniční poukázky ČR (28 hodnot, 31.12.2019)
.2. Státní dluhopisy ČR (28 hodnot, 31.12.2019)
. Dluhopisy vydané ostatními členskými státy (28 hodnot, 31.12.2019)
Dluhopisy vydané EIB, EBRD, IBRD nebo jinou mezinárodní institucí (28 hodnot, 31.12.2019)
Ostatní dluhové cenné papíry (28 hodnot, 31.12.2019)
. Dluhové cenné papíry vydané bankami (28 hodnot, 31.12.2019)
. Dluhové cenné papíry vydané obchodními společnostmi (28 hodnot, 31.12.2019)
Majetkové cenné papíry celkem (28 hodnot, 31.12.2019)
Akcie (28 hodnot, 31.12.2019)
Podílové listy (28 hodnot, 31.12.2019)
Ostatní majetkové cenné papíry (28 hodnot, 31.12.2019)
Ostatní cenné papíry (28 hodnot, 31.12.2019)
Fondy celkem (v tis. Kč)
Portfolio CP celkem (28 hodnot, 31.12.2019)
Dluhové cenné papíry celkem (28 hodnot, 31.12.2019)
Dluhopisy vydané státem OECD nebo jeho centrální bankou (28 hodnot, 31.12.2019)
. Dluhopisy vydané ČR (28 hodnot, 31.12.2019)
.1. Státní pokladniční poukázky ČR (28 hodnot, 31.12.2019)
.2. Státní dluhopisy ČR (28 hodnot, 31.12.2019)
. Dluhopisy vydané ostatními členskými státy (28 hodnot, 31.12.2019)
Dluhopisy vydané EIB, EBRD, IBRD nebo jinou mezinárodní institucí (28 hodnot, 31.12.2019)
Ostatní dluhové cenné papíry (28 hodnot, 31.12.2019)
. Dluhové cenné papíry vydané bankami (28 hodnot, 31.12.2019)
. Dluhové cenné papíry vydané obchodními společnostmi (28 hodnot, 31.12.2019)
Majetkové cenné papíry celkem (28 hodnot, 31.12.2019)
Akcie (28 hodnot, 31.12.2019)
Podílové listy (28 hodnot, 31.12.2019)
Ostatní majetkové cenné papíry (28 hodnot, 31.12.2019)
Ostatní cenné papíry (28 hodnot, 31.12.2019)
Důchodové fondy (v tis. Kč)
Portfolio CP celkem (28 hodnot, 31.12.2019)
Dluhové cenné papíry celkem (28 hodnot, 31.12.2019)
Dluhopisy vydané státem OECD nebo jeho centrální bankou (28 hodnot, 31.12.2019)
. Dluhopisy vydané ČR (28 hodnot, 31.12.2019)
.1. Státní pokladniční poukázky ČR (28 hodnot, 31.12.2019)
.2. Státní dluhopisy ČR (28 hodnot, 31.12.2019)
. Dluhopisy vydané ostatními členskými státy (28 hodnot, 31.12.2019)
Dluhopisy vydané EIB, EBRD, IBRD nebo jinou mezinárodní institucí (28 hodnot, 31.12.2019)
Ostatní dluhové cenné papíry (28 hodnot, 31.12.2019)
. Dluhové cenné papíry vydané bankami (28 hodnot, 31.12.2019)
. Dluhové cenné papíry vydané obchodními společnostmi (28 hodnot, 31.12.2019)
Majetkové cenné papíry celkem (28 hodnot, 31.12.2019)
Akcie (28 hodnot, 31.12.2019)
Podílové listy (28 hodnot, 31.12.2019)
Ostatní majetkové cenné papíry (28 hodnot, 31.12.2019)
Ostatní cenné papíry (28 hodnot, 31.12.2019)
Transformované fondy (v tis. Kč)
Portfolio CP celkem (28 hodnot, 31.12.2019)
Dluhové cenné papíry celkem (28 hodnot, 31.12.2019)
Dluhopisy vydané státem OECD nebo jeho centrální bankou (28 hodnot, 31.12.2019)
. Dluhopisy vydané ČR (28 hodnot, 31.12.2019)
.1. Státní pokladniční poukázky ČR (28 hodnot, 31.12.2019)
.2. Státní dluhopisy ČR (28 hodnot, 31.12.2019)
. Dluhopisy vydané ostatními členskými státy (28 hodnot, 31.12.2019)
Dluhopisy vydané EIB, EBRD, IBRD nebo jinou mezinárodní institucí (28 hodnot, 31.12.2019)
Ostatní dluhové cenné papíry (28 hodnot, 31.12.2019)
. Dluhové cenné papíry vydané bankami (28 hodnot, 31.12.2019)
. Dluhové cenné papíry vydané obchodními společnostmi (28 hodnot, 31.12.2019)
Majetkové cenné papíry celkem (28 hodnot, 31.12.2019)
Akcie (28 hodnot, 31.12.2019)
Podílové listy (28 hodnot, 31.12.2019)
Ostatní majetkové cenné papíry (28 hodnot, 31.12.2019)
Ostatní cenné papíry (28 hodnot, 31.12.2019)

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Přehled cenných papírů (Fondy penzijních společností)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Dluhové cenné papíry do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Cenné papíry jiné než akcie (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Cenné papíry jiné než akcie (Rozvaha akciových fondů - toky)
Cenné papíry jiné než akcie (Rozvaha dluhopisových fondů - toky)
Cenné papíry jiné než akcie (Rozvaha smíšených fondů - toky)
Cenné papíry jiné než akcie (Rozvaha ostatních fondů - toky)
Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Koronavirus

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies