Přehled cenných papírů (Fondy penzijních společností) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Přehled cenných papírů (Fondy penzijních společností) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů (1105)
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Důchodové fondy, 1.1.3.2. Dluhové cenné papíry vydané obchodními společnostmi
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Fondy celkem, 1.1.3.2. Dluhové cenné papíry vydané obchodními společnostmi
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Transformované fondy, 1.1.3.2. Dluhové cenné papíry vydané obchodními společnostmi
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Účastnické fondy, 1.1.3.2. Dluhové cenné papíry vydané obchodními společnostmi
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Účastnické fondy, 1.2. Majetkové cenné papíry celkem
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Účastnické fondy, 1.1.3. Ostatní dluhové cenné papíry
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Účastnické fondy, 1.1.3.1. Dluhové cenné papíry vydané bankami
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Transformované fondy, 1.2. Majetkové cenné papíry celkem
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Transformované fondy, 1.1. Dluhové cenné papíry celkem
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Transformované fondy, 1.1.3. Ostatní dluhové cenné papíry
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Transformované fondy, 1.1.3.1. Dluhové cenné papíry vydané bankami
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Transformované fondy, 1.2.3. Ostatní majetkové cenné papíry
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Transformované fondy, 1.3. Ostatní cenné papíry
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Účastnické fondy, 1.1. Dluhové cenné papíry celkem
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Fondy celkem, 1.2. Majetkové cenné papíry celkem
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Fondy celkem, 1.1.3. Ostatní dluhové cenné papíry
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Fondy celkem, 1.1.3.1. Dluhové cenné papíry vydané bankami
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Fondy celkem, 1.2.3. Ostatní majetkové cenné papíry
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Fondy celkem, 1.3. Ostatní cenné papíry
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

Fondy celkem (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>1. Portfolio CP celkem</b> 520 242 814.00 509 775 315.00 2.05% 498 372 375.00 4.39%
UK2 1.1. Dluhové cenné papíry celkem 481 847 776.00 475 351 163.00 1.37% 469 418 270.00 2.65%
UK3 1.1.1. Dluhopisy vydané státem OECD nebo jeho centrální bankou 436 170 272.00 427 872 531.00 1.94% 420 134 723.00 3.82%
UK4 1.1.1.1. Dluhopisy vydané ČR 429 397 294.00 420 467 914.00 2.12% 411 522 385.00 4.34%
UK5 1.1.1.1.1. Státní pokladniční poukázky ČR 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 1.1.1.1.2. Státní dluhopisy ČR 429 397 294.00 420 467 914.00 2.12% 411 522 385.00 4.34%
UK7 1.1.1.2. Dluhopisy vydané ostatními členskými státy 6 772 978.00 7 404 617.00 -8.53% 8 612 338.00 -21.36%
UK8 1.1.2. Dluhopisy vydané EIB, EBRD, IBRD nebo jinou mezinárodní institucí 975 934.00 1 026 526.00 -4.93% 1 027 025.00 -4.97%
UK9 1.1.3. Ostatní dluhové cenné papíry 44 701 570.00 46 452 106.00 -3.77% 48 256 522.00 -7.37%
UK10 1.1.3.1. Dluhové cenné papíry vydané bankami 23 966 737.00 25 658 537.00 -6.59% 23 849 413.00 0.49%
UK11 1.1.3.2. Dluhové cenné papíry vydané obchodními společnostmi 20 734 833.00 20 793 569.00 -0.28% 24 407 109.00 -15.05%
UK12 1.2. Majetkové cenné papíry celkem 38 395 038.00 34 424 152.00 11.54% 28 954 105.00 32.61%
UK13 1.2.1. Akcie 16 059 068.00 14 568 516.00 10.23% 11 893 377.00 35.03%
UK14 1.2.2. Podílové listy 22 323 879.00 19 744 980.00 13.06% 17 014 626.00 31.20%
UK15 1.2.3. Ostatní majetkové cenné papíry 12 091.00 110 656.00 -89.07% 46 102.00 -73.77%
UK16 1.3. Ostatní cenné papíry 0.00 0.00 - 0.00 -

Transformované fondy (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>1. Portfolio CP celkem</b> 421 244 319.00 416 715 328.00 1.09% 418 496 144.00 0.66%
UK2 1.1. Dluhové cenné papíry celkem 420 590 625.00 416 036 623.00 1.09% 417 621 220.00 0.71%
UK3 1.1.1. Dluhopisy vydané státem OECD nebo jeho centrální bankou 385 793 009.00 379 379 729.00 1.69% 378 135 608.00 2.02%
UK4 1.1.1.1. Dluhopisy vydané ČR 380 681 243.00 373 713 931.00 1.86% 370 712 209.00 2.69%
UK5 1.1.1.1.1. Státní pokladniční poukázky ČR 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 1.1.1.1.2. Státní dluhopisy ČR 380 681 243.00 373 713 931.00 1.86% 370 712 209.00 2.69%
UK7 1.1.1.2. Dluhopisy vydané ostatními členskými státy 5 111 766.00 5 665 798.00 -9.78% 7 423 399.00 -31.14%
UK8 1.1.2. Dluhopisy vydané EIB, EBRD, IBRD nebo jinou mezinárodní institucí 871 572.00 921 844.00 -5.45% 940 124.00 -7.29%
UK9 1.1.3. Ostatní dluhové cenné papíry 33 926 044.00 35 735 050.00 -5.06% 38 545 488.00 -11.98%
UK10 1.1.3.1. Dluhové cenné papíry vydané bankami 19 207 981.00 20 877 425.00 -8.00% 20 428 064.00 -5.97%
UK11 1.1.3.2. Dluhové cenné papíry vydané obchodními společnostmi 14 718 063.00 14 857 625.00 -0.94% 18 117 424.00 -18.76%
UK12 1.2. Majetkové cenné papíry celkem 653 694.00 678 705.00 -3.69% 874 924.00 -25.29%
UK13 1.2.1. Akcie 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 1.2.2. Podílové listy 653 694.00 678 705.00 -3.69% 874 924.00 -25.29%
UK15 1.2.3. Ostatní majetkové cenné papíry 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 1.3. Ostatní cenné papíry 0.00 0.00 - 0.00 -

Účastnické fondy (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>1. Portfolio CP celkem</b> 98 998 495.00 93 059 987.00 6.38% 79 876 231.00 23.94%
UK2 1.1. Dluhové cenné papíry celkem 61 257 151.00 59 314 540.00 3.28% 51 797 050.00 18.26%
UK3 1.1.1. Dluhopisy vydané státem OECD nebo jeho centrální bankou 50 377 263.00 48 492 802.00 3.89% 41 999 115.00 19.95%
UK4 1.1.1.1. Dluhopisy vydané ČR 48 716 051.00 46 753 983.00 4.20% 40 810 176.00 19.37%
UK5 1.1.1.1.1. Státní pokladniční poukázky ČR 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 1.1.1.1.2. Státní dluhopisy ČR 48 716 051.00 46 753 983.00 4.20% 40 810 176.00 19.37%
UK7 1.1.1.2. Dluhopisy vydané ostatními členskými státy 1 661 212.00 1 738 819.00 -4.46% 1 188 939.00 39.72%
UK8 1.1.2. Dluhopisy vydané EIB, EBRD, IBRD nebo jinou mezinárodní institucí 104 362.00 104 682.00 -0.31% 86 901.00 20.09%
UK9 1.1.3. Ostatní dluhové cenné papíry 10 775 526.00 10 717 056.00 0.55% 9 711 034.00 10.96%
UK10 1.1.3.1. Dluhové cenné papíry vydané bankami 4 758 756.00 4 781 112.00 -0.47% 3 421 349.00 39.09%
UK11 1.1.3.2. Dluhové cenné papíry vydané obchodními společnostmi 6 016 770.00 5 935 944.00 1.36% 6 289 685.00 -4.34%
UK12 1.2. Majetkové cenné papíry celkem 37 741 344.00 33 745 447.00 11.84% 28 079 181.00 34.41%
UK13 1.2.1. Akcie 16 059 068.00 14 568 516.00 10.23% 11 893 377.00 35.03%
UK14 1.2.2. Podílové listy 21 670 185.00 19 066 275.00 13.66% 16 139 702.00 34.27%
UK15 1.2.3. Ostatní majetkové cenné papíry 12 091.00 110 656.00 -89.07% 46 102.00 -73.77%
UK16 1.3. Ostatní cenné papíry 0.00 0.00 - 0.00 -

Důchodové fondy (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>1. Portfolio CP celkem</b> 0.00 0.00 - 0.00 -
UK2 1.1. Dluhové cenné papíry celkem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 1.1.1. Dluhopisy vydané státem OECD nebo jeho centrální bankou 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 1.1.1.1. Dluhopisy vydané ČR 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 1.1.1.1.1. Státní pokladniční poukázky ČR 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 1.1.1.1.2. Státní dluhopisy ČR 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 1.1.1.2. Dluhopisy vydané ostatními členskými státy 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 1.1.2. Dluhopisy vydané EIB, EBRD, IBRD nebo jinou mezinárodní institucí 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 1.1.3. Ostatní dluhové cenné papíry 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 1.1.3.1. Dluhové cenné papíry vydané bankami 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 1.1.3.2. Dluhové cenné papíry vydané obchodními společnostmi 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 1.2. Majetkové cenné papíry celkem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 1.2.1. Akcie 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 1.2.2. Podílové listy 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 1.2.3. Ostatní majetkové cenné papíry 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 1.3. Ostatní cenné papíry 0.00 0.00 - 0.00 -
Účastnické fondy (v tis. Kč)
Portfolio CP celkem (41 hodnota, 31.03.2023)
Dluhové cenné papíry celkem (41 hodnota, 31.03.2023)
Dluhopisy vydané státem OECD nebo jeho centrální bankou (41 hodnota, 31.03.2023)
. Dluhopisy vydané ČR (41 hodnota, 31.03.2023)
.1. Státní pokladniční poukázky ČR (41 hodnota, 31.03.2023)
.2. Státní dluhopisy ČR (41 hodnota, 31.03.2023)
. Dluhopisy vydané ostatními členskými státy (41 hodnota, 31.03.2023)
Dluhopisy vydané EIB, EBRD, IBRD nebo jinou mezinárodní institucí (41 hodnota, 31.03.2023)
Ostatní dluhové cenné papíry (41 hodnota, 31.03.2023)
. Dluhové cenné papíry vydané bankami (41 hodnota, 31.03.2023)
. Dluhové cenné papíry vydané obchodními společnostmi (41 hodnota, 31.03.2023)
Majetkové cenné papíry celkem (41 hodnota, 31.03.2023)
Akcie (41 hodnota, 31.03.2023)
Podílové listy (41 hodnota, 31.03.2023)
Ostatní majetkové cenné papíry (41 hodnota, 31.03.2023)
Ostatní cenné papíry (41 hodnota, 31.03.2023)
Fondy celkem (v tis. Kč)
Portfolio CP celkem (41 hodnota, 31.03.2023)
Dluhové cenné papíry celkem (41 hodnota, 31.03.2023)
Dluhopisy vydané státem OECD nebo jeho centrální bankou (41 hodnota, 31.03.2023)
. Dluhopisy vydané ČR (41 hodnota, 31.03.2023)
.1. Státní pokladniční poukázky ČR (41 hodnota, 31.03.2023)
.2. Státní dluhopisy ČR (41 hodnota, 31.03.2023)
. Dluhopisy vydané ostatními členskými státy (41 hodnota, 31.03.2023)
Dluhopisy vydané EIB, EBRD, IBRD nebo jinou mezinárodní institucí (41 hodnota, 31.03.2023)
Ostatní dluhové cenné papíry (41 hodnota, 31.03.2023)
. Dluhové cenné papíry vydané bankami (41 hodnota, 31.03.2023)
. Dluhové cenné papíry vydané obchodními společnostmi (41 hodnota, 31.03.2023)
Majetkové cenné papíry celkem (41 hodnota, 31.03.2023)
Akcie (41 hodnota, 31.03.2023)
Podílové listy (41 hodnota, 31.03.2023)
Ostatní majetkové cenné papíry (41 hodnota, 31.03.2023)
Ostatní cenné papíry (41 hodnota, 31.03.2023)
Důchodové fondy (v tis. Kč)
Portfolio CP celkem (41 hodnota, 31.03.2023)
Dluhové cenné papíry celkem (41 hodnota, 31.03.2023)
Dluhopisy vydané státem OECD nebo jeho centrální bankou (41 hodnota, 31.03.2023)
. Dluhopisy vydané ČR (41 hodnota, 31.03.2023)
.1. Státní pokladniční poukázky ČR (41 hodnota, 31.03.2023)
.2. Státní dluhopisy ČR (41 hodnota, 31.03.2023)
. Dluhopisy vydané ostatními členskými státy (41 hodnota, 31.03.2023)
Dluhopisy vydané EIB, EBRD, IBRD nebo jinou mezinárodní institucí (41 hodnota, 31.03.2023)
Ostatní dluhové cenné papíry (41 hodnota, 31.03.2023)
. Dluhové cenné papíry vydané bankami (41 hodnota, 31.03.2023)
. Dluhové cenné papíry vydané obchodními společnostmi (41 hodnota, 31.03.2023)
Majetkové cenné papíry celkem (41 hodnota, 31.03.2023)
Akcie (41 hodnota, 31.03.2023)
Podílové listy (41 hodnota, 31.03.2023)
Ostatní majetkové cenné papíry (41 hodnota, 31.03.2023)
Ostatní cenné papíry (41 hodnota, 31.03.2023)
Transformované fondy (v tis. Kč)
Portfolio CP celkem (41 hodnota, 31.03.2023)
Dluhové cenné papíry celkem (41 hodnota, 31.03.2023)
Dluhopisy vydané státem OECD nebo jeho centrální bankou (41 hodnota, 31.03.2023)
. Dluhopisy vydané ČR (41 hodnota, 31.03.2023)
.1. Státní pokladniční poukázky ČR (41 hodnota, 31.03.2023)
.2. Státní dluhopisy ČR (41 hodnota, 31.03.2023)
. Dluhopisy vydané ostatními členskými státy (41 hodnota, 31.03.2023)
Dluhopisy vydané EIB, EBRD, IBRD nebo jinou mezinárodní institucí (41 hodnota, 31.03.2023)
Ostatní dluhové cenné papíry (41 hodnota, 31.03.2023)
. Dluhové cenné papíry vydané bankami (41 hodnota, 31.03.2023)
. Dluhové cenné papíry vydané obchodními společnostmi (41 hodnota, 31.03.2023)
Majetkové cenné papíry celkem (41 hodnota, 31.03.2023)
Akcie (41 hodnota, 31.03.2023)
Podílové listy (41 hodnota, 31.03.2023)
Ostatní majetkové cenné papíry (41 hodnota, 31.03.2023)
Ostatní cenné papíry (41 hodnota, 31.03.2023)

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Přehled cenných papírů (Fondy penzijních společností)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Dluhové cenné papíry do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Cenné papíry jiné než akcie (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Cenné papíry jiné než akcie (Rozvaha akciových fondů - toky)
Cenné papíry jiné než akcie (Rozvaha dluhopisových fondů - toky)
Cenné papíry jiné než akcie (Rozvaha smíšených fondů - toky)
Cenné papíry jiné než akcie (Rozvaha ostatních fondů - toky)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.