Přehled cenných papírů (Fondy penzijních společností) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

Fondy celkem (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>1. Portfolio CP celkem</b> 460 911 727.00 446 168 805.00 3.30% 386 763 342.00 19.17%
UK2 1.1. Dluhové cenné papíry celkem 440 573 217.00 427 720 603.00 3.00% 368 730 249.00 19.48%
UK3 1.1.1. Dluhopisy vydané státem OECD nebo jeho centrální bankou 386 400 295.00 372 740 465.00 3.66% 320 508 689.00 20.56%
UK4 1.1.1.1. Dluhopisy vydané ČR 371 433 318.00 358 011 883.00 3.75% 304 748 243.00 21.88%
UK5 1.1.1.1.1. Státní pokladniční poukázky ČR 1 859 582.00 2 876 871.00 -35.36% 325 015.00 472.15%
UK6 1.1.1.1.2. Státní dluhopisy ČR 369 573 736.00 355 135 012.00 4.07% 304 423 228.00 21.40%
UK7 1.1.1.2. Dluhopisy vydané ostatními členskými státy 14 966 977.00 14 728 582.00 1.62% 15 760 446.00 -5.03%
UK8 1.1.2. Dluhopisy vydané EIB, EBRD, IBRD nebo jinou mezinárodní institucí 996 569.00 995 794.00 0.08% 1 010 215.00 -1.35%
UK9 1.1.3. Ostatní dluhové cenné papíry 53 176 353.00 53 984 344.00 -1.50% 47 211 345.00 12.63%
UK10 1.1.3.1. Dluhové cenné papíry vydané bankami 28 007 590.00 28 571 572.00 -1.97% 25 127 888.00 11.46%
UK11 1.1.3.2. Dluhové cenné papíry vydané obchodními společnostmi 25 168 763.00 25 412 772.00 -0.96% 22 083 457.00 13.97%
UK12 1.2. Majetkové cenné papíry celkem 20 338 510.00 18 448 202.00 10.25% 18 033 093.00 12.78%
UK13 1.2.1. Akcie 6 368 307.00 5 517 496.00 15.42% 5 171 628.00 23.14%
UK14 1.2.2. Podílové listy 13 890 370.00 12 861 504.00 8.00% 12 843 055.00 8.15%
UK15 1.2.3. Ostatní majetkové cenné papíry 79 833.00 69 202.00 15.36% 18 410.00 333.64%
UK16 1.3. Ostatní cenné papíry 0.00 0.00 - 0.00 -

Transformované fondy (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>1. Portfolio CP celkem</b> 402 698 854.00 393 727 632.00 2.28% 355 614 454.00 13.24%
UK2 1.1. Dluhové cenné papíry celkem 399 146 201.00 389 777 898.00 2.40% 349 166 238.00 14.31%
UK3 1.1.1. Dluhopisy vydané státem OECD nebo jeho centrální bankou 353 037 156.00 342 812 678.00 2.98% 306 633 820.00 15.13%
UK4 1.1.1.1. Dluhopisy vydané ČR 339 101 298.00 329 051 882.00 3.05% 291 563 208.00 16.30%
UK5 1.1.1.1.1. Státní pokladniční poukázky ČR 1 519 649.00 2 315 891.00 -34.38% 300 014.00 406.53%
UK6 1.1.1.1.2. Státní dluhopisy ČR 337 581 649.00 326 735 991.00 3.32% 291 263 194.00 15.90%
UK7 1.1.1.2. Dluhopisy vydané ostatními členskými státy 13 935 858.00 13 760 796.00 1.27% 15 070 612.00 -7.53%
UK8 1.1.2. Dluhopisy vydané EIB, EBRD, IBRD nebo jinou mezinárodní institucí 923 811.00 922 669.00 0.12% 936 848.00 -1.39%
UK9 1.1.3. Ostatní dluhové cenné papíry 45 185 234.00 46 042 551.00 -1.86% 41 595 570.00 8.63%
UK10 1.1.3.1. Dluhové cenné papíry vydané bankami 24 656 597.00 25 207 403.00 -2.19% 22 565 595.00 9.27%
UK11 1.1.3.2. Dluhové cenné papíry vydané obchodními společnostmi 20 528 637.00 20 835 148.00 -1.47% 19 029 975.00 7.88%
UK12 1.2. Majetkové cenné papíry celkem 3 552 653.00 3 949 734.00 -10.05% 6 448 216.00 -44.90%
UK13 1.2.1. Akcie 0.00 270 264.00 - 626 121.00 -
UK14 1.2.2. Podílové listy 3 552 653.00 3 679 098.00 -3.44% 5 822 095.00 -38.98%
UK15 1.2.3. Ostatní majetkové cenné papíry 0.00 372.00 - 0.00 -
UK16 1.3. Ostatní cenné papíry 0.00 0.00 - 0.00 -

Účastnické fondy (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>1. Portfolio CP celkem</b> 58 212 873.00 52 441 173.00 11.01% 31 148 888.00 86.89%
UK2 1.1. Dluhové cenné papíry celkem 41 427 016.00 37 942 705.00 9.18% 19 564 011.00 111.75%
UK3 1.1.1. Dluhopisy vydané státem OECD nebo jeho centrální bankou 33 363 139.00 29 927 787.00 11.48% 13 874 869.00 140.46%
UK4 1.1.1.1. Dluhopisy vydané ČR 32 332 020.00 28 960 001.00 11.64% 13 185 035.00 145.22%
UK5 1.1.1.1.1. Státní pokladniční poukázky ČR 339 933.00 560 980.00 -39.40% 25 001.00 1 259.68%
UK6 1.1.1.1.2. Státní dluhopisy ČR 31 992 087.00 28 399 021.00 12.65% 13 160 034.00 143.10%
UK7 1.1.1.2. Dluhopisy vydané ostatními členskými státy 1 031 119.00 967 786.00 6.54% 689 834.00 49.47%
UK8 1.1.2. Dluhopisy vydané EIB, EBRD, IBRD nebo jinou mezinárodní institucí 72 758.00 73 125.00 -0.50% 73 367.00 -0.83%
UK9 1.1.3. Ostatní dluhové cenné papíry 7 991 119.00 7 941 793.00 0.62% 5 615 775.00 42.30%
UK10 1.1.3.1. Dluhové cenné papíry vydané bankami 3 350 993.00 3 364 169.00 -0.39% 2 562 293.00 30.78%
UK11 1.1.3.2. Dluhové cenné papíry vydané obchodními společnostmi 4 640 126.00 4 577 624.00 1.37% 3 053 482.00 51.96%
UK12 1.2. Majetkové cenné papíry celkem 16 785 857.00 14 498 468.00 15.78% 11 584 877.00 44.89%
UK13 1.2.1. Akcie 6 368 307.00 5 247 232.00 21.36% 4 545 507.00 40.10%
UK14 1.2.2. Podílové listy 10 337 717.00 9 182 406.00 12.58% 7 020 960.00 47.24%
UK15 1.2.3. Ostatní majetkové cenné papíry 79 833.00 68 830.00 15.99% 18 410.00 333.64%
UK16 1.3. Ostatní cenné papíry 0.00 0.00 - 0.00 -

Důchodové fondy (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>1. Portfolio CP celkem</b> 0.00 0.00 - 0.00 -
UK2 1.1. Dluhové cenné papíry celkem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 1.1.1. Dluhopisy vydané státem OECD nebo jeho centrální bankou 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 1.1.1.1. Dluhopisy vydané ČR 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 1.1.1.1.1. Státní pokladniční poukázky ČR 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 1.1.1.1.2. Státní dluhopisy ČR 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 1.1.1.2. Dluhopisy vydané ostatními členskými státy 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 1.1.2. Dluhopisy vydané EIB, EBRD, IBRD nebo jinou mezinárodní institucí 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 1.1.3. Ostatní dluhové cenné papíry 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 1.1.3.1. Dluhové cenné papíry vydané bankami 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 1.1.3.2. Dluhové cenné papíry vydané obchodními společnostmi 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 1.2. Majetkové cenné papíry celkem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 1.2.1. Akcie 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 1.2.2. Podílové listy 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 1.2.3. Ostatní majetkové cenné papíry 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 1.3. Ostatní cenné papíry 0.00 0.00 - 0.00 -
Účastnické fondy (v tis. Kč)
Portfolio CP celkem (32 hodnoty, 31.12.2020)
Dluhové cenné papíry celkem (32 hodnoty, 31.12.2020)
Dluhopisy vydané státem OECD nebo jeho centrální bankou (32 hodnoty, 31.12.2020)
. Dluhopisy vydané ČR (32 hodnoty, 31.12.2020)
.1. Státní pokladniční poukázky ČR (32 hodnoty, 31.12.2020)
.2. Státní dluhopisy ČR (32 hodnoty, 31.12.2020)
. Dluhopisy vydané ostatními členskými státy (32 hodnoty, 31.12.2020)
Dluhopisy vydané EIB, EBRD, IBRD nebo jinou mezinárodní institucí (32 hodnoty, 31.12.2020)
Ostatní dluhové cenné papíry (32 hodnoty, 31.12.2020)
. Dluhové cenné papíry vydané bankami (32 hodnoty, 31.12.2020)
. Dluhové cenné papíry vydané obchodními společnostmi (32 hodnoty, 31.12.2020)
Majetkové cenné papíry celkem (32 hodnoty, 31.12.2020)
Akcie (32 hodnoty, 31.12.2020)
Podílové listy (32 hodnoty, 31.12.2020)
Ostatní majetkové cenné papíry (32 hodnoty, 31.12.2020)
Ostatní cenné papíry (32 hodnoty, 31.12.2020)
Fondy celkem (v tis. Kč)
Portfolio CP celkem (32 hodnoty, 31.12.2020)
Dluhové cenné papíry celkem (32 hodnoty, 31.12.2020)
Dluhopisy vydané státem OECD nebo jeho centrální bankou (32 hodnoty, 31.12.2020)
. Dluhopisy vydané ČR (32 hodnoty, 31.12.2020)
.1. Státní pokladniční poukázky ČR (32 hodnoty, 31.12.2020)
.2. Státní dluhopisy ČR (32 hodnoty, 31.12.2020)
. Dluhopisy vydané ostatními členskými státy (32 hodnoty, 31.12.2020)
Dluhopisy vydané EIB, EBRD, IBRD nebo jinou mezinárodní institucí (32 hodnoty, 31.12.2020)
Ostatní dluhové cenné papíry (32 hodnoty, 31.12.2020)
. Dluhové cenné papíry vydané bankami (32 hodnoty, 31.12.2020)
. Dluhové cenné papíry vydané obchodními společnostmi (32 hodnoty, 31.12.2020)
Majetkové cenné papíry celkem (32 hodnoty, 31.12.2020)
Akcie (32 hodnoty, 31.12.2020)
Podílové listy (32 hodnoty, 31.12.2020)
Ostatní majetkové cenné papíry (32 hodnoty, 31.12.2020)
Ostatní cenné papíry (32 hodnoty, 31.12.2020)
Důchodové fondy (v tis. Kč)
Portfolio CP celkem (32 hodnoty, 31.12.2020)
Dluhové cenné papíry celkem (32 hodnoty, 31.12.2020)
Dluhopisy vydané státem OECD nebo jeho centrální bankou (32 hodnoty, 31.12.2020)
. Dluhopisy vydané ČR (32 hodnoty, 31.12.2020)
.1. Státní pokladniční poukázky ČR (32 hodnoty, 31.12.2020)
.2. Státní dluhopisy ČR (32 hodnoty, 31.12.2020)
. Dluhopisy vydané ostatními členskými státy (32 hodnoty, 31.12.2020)
Dluhopisy vydané EIB, EBRD, IBRD nebo jinou mezinárodní institucí (32 hodnoty, 31.12.2020)
Ostatní dluhové cenné papíry (32 hodnoty, 31.12.2020)
. Dluhové cenné papíry vydané bankami (32 hodnoty, 31.12.2020)
. Dluhové cenné papíry vydané obchodními společnostmi (32 hodnoty, 31.12.2020)
Majetkové cenné papíry celkem (32 hodnoty, 31.12.2020)
Akcie (32 hodnoty, 31.12.2020)
Podílové listy (32 hodnoty, 31.12.2020)
Ostatní majetkové cenné papíry (32 hodnoty, 31.12.2020)
Ostatní cenné papíry (32 hodnoty, 31.12.2020)
Transformované fondy (v tis. Kč)
Portfolio CP celkem (32 hodnoty, 31.12.2020)
Dluhové cenné papíry celkem (32 hodnoty, 31.12.2020)
Dluhopisy vydané státem OECD nebo jeho centrální bankou (32 hodnoty, 31.12.2020)
. Dluhopisy vydané ČR (32 hodnoty, 31.12.2020)
.1. Státní pokladniční poukázky ČR (32 hodnoty, 31.12.2020)
.2. Státní dluhopisy ČR (32 hodnoty, 31.12.2020)
. Dluhopisy vydané ostatními členskými státy (32 hodnoty, 31.12.2020)
Dluhopisy vydané EIB, EBRD, IBRD nebo jinou mezinárodní institucí (32 hodnoty, 31.12.2020)
Ostatní dluhové cenné papíry (32 hodnoty, 31.12.2020)
. Dluhové cenné papíry vydané bankami (32 hodnoty, 31.12.2020)
. Dluhové cenné papíry vydané obchodními společnostmi (32 hodnoty, 31.12.2020)
Majetkové cenné papíry celkem (32 hodnoty, 31.12.2020)
Akcie (32 hodnoty, 31.12.2020)
Podílové listy (32 hodnoty, 31.12.2020)
Ostatní majetkové cenné papíry (32 hodnoty, 31.12.2020)
Ostatní cenné papíry (32 hodnoty, 31.12.2020)

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Přehled cenných papírů (Fondy penzijních společností)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Dluhové cenné papíry do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Cenné papíry jiné než akcie (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Cenné papíry jiné než akcie (Rozvaha akciových fondů - toky)
Cenné papíry jiné než akcie (Rozvaha dluhopisových fondů - toky)
Držené cenné papíry jiné než akcie emitované rezidenty (Rozvahy obchodních bank ? pro komentář k vývoji v bankovní statistice)
Emitované dluhové cenné papíry (Rozvahy obchodních bank ? pro komentář k vývoji v bankovní statistice)
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.