Majetkové cenné papíry celkem (Účastnické fondy (v tis. Kč)) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Majetkové cenné papíry celkem (Účastnické fondy (v tis. Kč)) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.05.2024 Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Majetkové cenné papíry a podíly, Nelze aplikovat, Nerezidenti celkem
31.05.2024 Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Majetkové cenné papíry a podíly, CZK, Nelze aplikovat, Nerezidenti celkem
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Účastnické fondy, 1.2. Majetkové cenné papíry celkem
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Účastnické fondy, 1.2.3. Ostatní majetkové cenné papíry
31.05.2024 Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Majetkové cenné papíry a podíly, Nelze aplikovat
31.05.2024 Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Majetkové cenné papíry a podíly, CZK, Nelze aplikovat
31.05.2024 Cenné papíry emitované bankami: Měsíční, Majetkové cenné papíry a podíly, CZK, Nelze aplikovat, Nerezidenti celkem
31.05.2024 Cenné papíry emitované bankami: Měsíční, Majetkové cenné papíry a podíly, Nelze aplikovat, Nerezidenti celkem
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Fondy celkem, 1.2. Majetkové cenné papíry celkem
31.05.2024 Cenné papíry emitované bankami: Měsíční, Majetkové cenné papíry a podíly, Nelze aplikovat
31.05.2024 Cenné papíry emitované bankami: Měsíční, Majetkové cenné papíry a podíly, CZK, Nelze aplikovat
30.09.2023 Obchodníci s CP - Aktiva: Čtvrtletní, OCP celkem (v tis. Kč), Dluhové cenné papíry v RH vykázané do zisku nebo ztráty
30.09.2023 Obchodníci s CP - Aktiva: Čtvrtletní, OCP celkem (v tis. Kč), Dluhové cenné papíry povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty
30.09.2023 Obchodníci s CP - Aktiva: Čtvrtletní, OCP celkem (v tis. Kč), Dluhové cenné papíry v RH vykázané do OCI
30.09.2023 Obchodníci s CP - Aktiva: Čtvrtletní, OCP celkem (v tis. Kč), Dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Fondy celkem, 1.2.3. Ostatní majetkové cenné papíry
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Důchodové fondy, 1.2. Majetkové cenné papíry celkem
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Transformované fondy, 1.2. Majetkové cenné papíry celkem
31.03.2024 Zprostředkovatelé financování aktiv - Držené majetkové cenné papíry a účasti: Čtvrtletní, Zprostředkovatelé financování aktiv celkem, Rezidenti - Celkem
31.03.2024 Fondy penzijních společností - Aktiva: Čtvrtletní, Účastnické fondy, Dluhové cenné papíry

Graf hodnot, Účastnické fondy (v tis. Kč)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Majetkové cenné papíry celkem - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.03.2023 37 741 344.00
Min 30.09.2013 4 053.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.03.2023 37 741 344.00 33 745 447.00 3 995 897.00 11.84% 28 079 181.00 9 662 163.00 34.41%
31.12.2022 33 745 447.00 29 043 621.00 4 701 826.00 16.19% 26 702 622.00 7 042 825.00 26.38%
30.09.2022 29 043 621.00 28 035 424.00 1 008 197.00 3.60% 24 455 294.00 4 588 327.00 18.76%
30.06.2022 28 035 424.00 28 079 181.00 -43 757.00 -0.16% 22 346 321.00 5 689 103.00 25.46%
31.03.2022 28 079 181.00 26 702 622.00 1 376 559.00 5.16% 20 149 218.00 7 929 963.00 39.36%
31.12.2021 26 702 622.00 24 455 294.00 2 247 328.00 9.19% 16 785 857.00 9 916 765.00 59.08%
30.09.2021 24 455 294.00 22 346 321.00 2 108 973.00 9.44% 14 498 468.00 9 956 826.00 68.67%
30.06.2021 22 346 321.00 20 149 218.00 2 197 103.00 10.90% 12 927 616.00 9 418 705.00 72.86%
31.03.2021 20 149 218.00 16 785 857.00 3 363 361.00 20.04% 10 265 622.00 9 883 596.00 96.28%
31.12.2020 16 785 857.00 14 498 468.00 2 287 389.00 15.78% 11 584 877.00 5 200 980.00 44.89%
30.09.2020 14 498 468.00 12 927 616.00 1 570 852.00 12.15% 9 678 205.00 4 820 263.00 49.81%
30.06.2020 12 927 616.00 10 265 622.00 2 661 994.00 25.93% 8 968 677.00 3 958 939.00 44.14%
31.03.2020 10 265 622.00 11 584 877.00 -1 319 255.00 -11.39% 8 465 762.00 1 799 860.00 21.26%
31.12.2019 11 584 877.00 9 678 205.00 1 906 672.00 19.70% 7 107 692.00 4 477 185.00 62.99%
30.09.2019 9 678 205.00 8 968 677.00 709 528.00 7.91% 7 064 989.00 2 613 216.00 36.99%
30.06.2019 8 968 677.00 8 465 762.00 502 915.00 5.94% 6 317 799.00 2 650 878.00 41.96%
31.03.2019 8 465 762.00 7 107 692.00 1 358 070.00 19.11% 5 433 079.00 3 032 683.00 55.82%
31.12.2018 7 107 692.00 7 064 989.00 42 703.00 0.60% 5 026 165.00 2 081 527.00 41.41%
30.09.2018 7 064 989.00 6 317 799.00 747 190.00 11.83% 4 136 504.00 2 928 485.00 70.80%
30.06.2018 6 317 799.00 5 433 079.00 884 720.00 16.28% 3 247 580.00 3 070 219.00 94.54%
31.03.2018 5 433 079.00 5 026 165.00 406 914.00 8.10% 3 029 194.00 2 403 885.00 79.36%
31.12.2017 5 026 165.00 4 136 504.00 889 661.00 21.51% 2 684 458.00 2 341 707.00 87.23%
30.09.2017 4 136 504.00 3 247 580.00 888 924.00 27.37% 2 224 336.00 1 912 168.00 85.97%
30.06.2017 3 247 580.00 3 029 194.00 218 386.00 7.21% 1 831 362.00 1 416 218.00 77.33%
31.03.2017 3 029 194.00 2 684 458.00 344 736.00 12.84% 1 516 033.00 1 513 161.00 99.81%
31.12.2016 2 684 458.00 2 224 336.00 460 122.00 20.69% 1 201 609.00 1 482 849.00 123.41%
30.09.2016 2 224 336.00 1 831 362.00 392 974.00 21.46% 870 587.00 1 353 749.00 155.50%
30.06.2016 1 831 362.00 1 516 033.00 315 329.00 20.80% 778 259.00 1 053 103.00 135.32%
31.03.2016 1 516 033.00 1 201 609.00 314 424.00 26.17% 676 580.00 839 453.00 124.07%
31.12.2015 1 201 609.00 870 587.00 331 022.00 38.02% 406 189.00 795 420.00 195.82%
30.09.2015 870 587.00 778 259.00 92 328.00 11.86% 211 221.00 659 366.00 312.17%
30.06.2015 778 259.00 676 580.00 101 679.00 15.03% 102 420.00 675 839.00 659.87%
31.03.2015 676 580.00 406 189.00 270 391.00 66.57% 47 378.00 629 202.00 1 328.05%
31.12.2014 406 189.00 211 221.00 194 968.00 92.31% 12 537.00 393 652.00 3 139.92%
30.09.2014 211 221.00 102 420.00 108 801.00 106.23% 4 053.00 207 168.00 5 111.47%
30.06.2014 102 420.00 47 378.00 55 042.00 116.18% 0.00 102 420.00 -
31.03.2014 47 378.00 12 537.00 34 841.00 277.91% 0.00 47 378.00 -
31.12.2013 12 537.00 4 053.00 8 484.00 209.33% - - -
30.09.2013 4 053.00 0.00 4 053.00 - - - -
30.06.2013 0.00 0.00 0.00 - - - -
31.03.2013 0.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Majetkové cenné papíry celkem - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Majetkové cenné papíry celkem (Fondy celkem (v tis. Kč))
Majetkové cenné papíry celkem (Transformované fondy (v tis. Kč))
Majetkové cenné papíry celkem (Účastnické fondy (v tis. Kč))
Majetkové cenné papíry celkem (Důchodové fondy (v tis. Kč))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.