Ostatní majetkové cenné papíry (Účastnické fondy (v tis. Kč)) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Ostatní majetkové cenné papíry (Účastnické fondy (v tis. Kč)) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Účastnické fondy, 1.2.3. Ostatní majetkové cenné papíry
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Účastnické fondy, 1.2. Majetkové cenné papíry celkem
31.05.2024 Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Majetkové cenné papíry a podíly, CZK, Nelze aplikovat
31.05.2024 Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Majetkové cenné papíry a podíly, CZK, Nelze aplikovat, Nerezidenti celkem
31.05.2024 Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Majetkové cenné papíry a podíly, Nelze aplikovat
31.05.2024 Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Majetkové cenné papíry a podíly, Nelze aplikovat, Nerezidenti celkem
31.03.2024 Fondy penzijních společností - Aktiva: Čtvrtletní, Účastnické fondy, Dluhové cenné papíry vydané ostatními subjekty
31.05.2024 Cenné papíry emitované bankami: Měsíční, Majetkové cenné papíry a podíly, CZK, Nelze aplikovat
31.05.2024 Cenné papíry emitované bankami: Měsíční, Majetkové cenné papíry a podíly, Nelze aplikovat, Nerezidenti celkem
31.05.2024 Cenné papíry emitované bankami: Měsíční, Majetkové cenné papíry a podíly, CZK, Nelze aplikovat, Nerezidenti celkem
31.05.2024 Cenné papíry emitované bankami: Měsíční, Majetkové cenné papíry a podíly, Nelze aplikovat
31.03.2024 Fondy penzijních společností - Aktiva: Čtvrtletní, Účastnické fondy, Dluhové cenné papíry
31.03.2024 Fondy penzijních společností - Aktiva: Čtvrtletní, Účastnické fondy, Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Důchodové fondy, 1.2.3. Ostatní majetkové cenné papíry
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Fondy celkem, 1.2.3. Ostatní majetkové cenné papíry
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Transformované fondy, 1.2.3. Ostatní majetkové cenné papíry
31.03.2024 Zprostředkovatelé financování aktiv - Držené majetkové cenné papíry a účasti: Čtvrtletní, Společnosti ostatního úvěrování, Rezidenti - Celkem
31.05.2024 Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Majetkové cenné papíry a podíly, CZK, Nelze aplikovat, Rezidenti - pojišťovací společnosti a penzijní fondy (S.128 + S.129)
31.05.2024 Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Majetkové cenné papíry a podíly, Nelze aplikovat, Rezidenti - pojišťovací společnosti a penzijní fondy (S.128 + S.129)
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Účastnické fondy, 1.3. Ostatní cenné papíry

Graf hodnot, Účastnické fondy (v tis. Kč)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Ostatní majetkové cenné papíry - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.12.2022 110 656.00
Min 30.06.2015 2 714.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.03.2023 12 091.00 110 656.00 -98 565.00 -89.07% 46 102.00 -34 011.00 -73.77%
31.12.2022 110 656.00 44 868.00 65 788.00 146.63% 57 326.00 53 330.00 93.03%
30.09.2022 44 868.00 46 415.00 -1 547.00 -3.33% 92 658.00 -47 790.00 -51.58%
30.06.2022 46 415.00 46 102.00 313.00 0.68% 94 264.00 -47 849.00 -50.76%
31.03.2022 46 102.00 57 326.00 -11 224.00 -19.58% 80 924.00 -34 822.00 -43.03%
31.12.2021 57 326.00 92 658.00 -35 332.00 -38.13% 79 833.00 -22 507.00 -28.19%
30.09.2021 92 658.00 94 264.00 -1 606.00 -1.70% 68 830.00 23 828.00 34.62%
30.06.2021 94 264.00 80 924.00 13 340.00 16.48% 21 982.00 72 282.00 328.82%
31.03.2021 80 924.00 79 833.00 1 091.00 1.37% 18 403.00 62 521.00 339.73%
31.12.2020 79 833.00 68 830.00 11 003.00 15.99% 18 410.00 61 423.00 333.64%
30.09.2020 68 830.00 21 982.00 46 848.00 213.12% 15 319.00 53 511.00 349.31%
30.06.2020 21 982.00 18 403.00 3 579.00 19.45% 14 563.00 7 419.00 50.94%
31.03.2020 18 403.00 18 410.00 -7.00 -0.04% 13 793.00 4 610.00 33.42%
31.12.2019 18 410.00 15 319.00 3 091.00 20.18% 13 950.00 4 460.00 31.97%
30.09.2019 15 319.00 14 563.00 756.00 5.19% 15 040.00 279.00 1.85%
30.06.2019 14 563.00 13 793.00 770.00 5.58% 19 768.00 -5 205.00 -26.33%
31.03.2019 13 793.00 13 950.00 - 157.00 -1.13% 10 106.00 3 687.00 36.48%
31.12.2018 13 950.00 15 040.00 -1 090.00 -7.25% 18 537.00 -4 587.00 -24.75%
30.09.2018 15 040.00 19 768.00 -4 728.00 -23.92% 18 490.00 -3 450.00 -18.66%
30.06.2018 19 768.00 10 106.00 9 662.00 95.61% 16 314.00 3 454.00 21.17%
31.03.2018 10 106.00 18 537.00 -8 431.00 -45.48% 10 930.00 - 824.00 -7.54%
31.12.2017 18 537.00 18 490.00 47.00 0.25% 10 879.00 7 658.00 70.39%
30.09.2017 18 490.00 16 314.00 2 176.00 13.34% 12 366.00 6 124.00 49.52%
30.06.2017 16 314.00 10 930.00 5 384.00 49.26% 10 338.00 5 976.00 57.81%
31.03.2017 10 930.00 10 879.00 51.00 0.47% 9 258.00 1 672.00 18.06%
31.12.2016 10 879.00 12 366.00 -1 487.00 -12.02% 7 381.00 3 498.00 47.39%
30.09.2016 12 366.00 10 338.00 2 028.00 19.62% 5 005.00 7 361.00 147.07%
30.06.2016 10 338.00 9 258.00 1 080.00 11.67% 2 714.00 7 624.00 280.91%
31.03.2016 9 258.00 7 381.00 1 877.00 25.43% 2 867.00 6 391.00 222.92%
31.12.2015 7 381.00 5 005.00 2 376.00 47.47% 3 319.00 4 062.00 122.39%
30.09.2015 5 005.00 2 714.00 2 291.00 84.41% 0.00 5 005.00 -
30.06.2015 2 714.00 2 867.00 - 153.00 -5.34% 0.00 2 714.00 -
31.03.2015 2 867.00 3 319.00 - 452.00 -13.62% 0.00 2 867.00 -
31.12.2014 3 319.00 0.00 3 319.00 - 0.00 3 319.00 -
30.09.2014 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.06.2014 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.03.2014 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.2013 0.00 0.00 0.00 - - - -
30.09.2013 0.00 0.00 0.00 - - - -
30.06.2013 0.00 0.00 0.00 - - - -
31.03.2013 0.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Ostatní majetkové cenné papíry - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Ostatní majetkové cenné papíry (Fondy celkem (v tis. Kč))
Ostatní majetkové cenné papíry (Transformované fondy (v tis. Kč))
Ostatní majetkové cenné papíry (Účastnické fondy (v tis. Kč))
Ostatní majetkové cenné papíry (Důchodové fondy (v tis. Kč))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Ostatní aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Dluhové cenné papíry do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.