SOPR=100, čtvrtletní data (Spotřebitelské ceny»Metodika 1994) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat SOPR=100, čtvrtletní data (Spotřebitelské ceny»Metodika 1994) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.12.2016 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2005, Průměr bazického roku = 100, 0 ÚHRN
31.12.2016 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2005, Průměr bazického roku = 100, 01 POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE
31.12.2016 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2005, Průměr bazického roku = 100, 02 ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK
31.12.2016 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2005, Průměr bazického roku = 100, 03 ODÍVÁNÍ A OBUV
31.12.2016 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2005, Průměr bazického roku = 100, 04 BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA
31.12.2016 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2005, Průměr bazického roku = 100, 05 BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTI, OPRAVY
31.12.2016 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2005, Průměr bazického roku = 100, 06 ZDRAVÍ
31.12.2016 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2005, Průměr bazického roku = 100, 07 DOPRAVA
31.12.2016 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2005, Průměr bazického roku = 100, 08 POŠTY A TELEKOMUNIKACE
31.12.2016 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2005, Průměr bazického roku = 100, 09 REKREACE A KULTURA
31.12.2016 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2005, Průměr bazického roku = 100, 10 VZDĚLÁVÁNÍ
31.12.2016 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2005, Průměr bazického roku = 100, 11 STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ
31.12.2016 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2005, Průměr bazického roku = 100, 12 OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY
31.12.2016 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2005, Stejné období předchozího roku = 100, 0 ÚHRN
31.12.2016 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2005, Stejné období předchozího roku = 100, 01 POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE
31.12.2016 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2005, Stejné období předchozího roku = 100, 02 ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK
31.12.2016 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2005, Stejné období předchozího roku = 100, 03 ODÍVÁNÍ A OBUV
31.12.2016 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2005, Stejné období předchozího roku = 100, 04 BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA
31.12.2016 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2005, Stejné období předchozího roku = 100, 06 ZDRAVÍ
31.12.2016 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2005, Stejné období předchozího roku = 100, 07 DOPRAVA

SOPR=100, čtvrtletní data - Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2000 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 ÚHRN 104.20 104.00 0.19% 101.90 2.26%
UK2 POTRAVINY, NÁPOJE, TABÁK 103.80 102.30 1.47% 98.10 5.81%
UK3 ODÍVÁNÍ (TEXTIL,ODĚVY,OBUV,TEXTILNÍ GALANTERIE) 97.80 97.80 0.00 98.70 -0.91%
UK4 BYDLENÍ, VODA, ELEKTŘINA, PLYN A OSTATNÍ PALIVA 108.10 107.90 0.19% 104.90 3.05%
UK5 ZAŘÍZENÍ A PROVOZ DOMÁCNOSTI 99.70 100.30 -0.60% 102.00 -2.25%
UK6 ZDRAVOTNICTVÍ 100.80 100.80 0.00 101.10 -0.30%
UK7 DOPRAVA 108.70 111.50 -2.51% 108.90 -0.18%
UK8 VOLNÝ ČAS 102.70 103.00 -0.29% 101.80 0.88%
UK9 VZDĚLÁNÍ 103.30 103.10 0.19% 102.70 0.58%
UK10 VEŘEJNÉ STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ (POHOSTINSTVÍ) 103.20 102.60 0.58% 102.30 0.88%
UK11 OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY 103.20 103.10 0.10% 104.50 -1.24%

ÚHRN

ObdobíHodnota
31.12.2000 104.20
30.09.2000 104.00
30.06.2000 103.70
31.03.2000 103.60
31.12.1999 101.90
30.09.1999 101.20
30.06.1999 102.40
31.03.1999 103.00
31.12.1998 107.50
30.09.1998 109.50
Další »
ÚHRN,SOPR=100, čtvrtletní data

POTRAVINY, NÁPOJE, TABÁK

ObdobíHodnota
31.12.2000 103.80
30.09.2000 102.30
30.06.2000 100.50
31.03.2000 100.20
31.12.1999 98.10
30.09.1999 96.00
30.06.1999 95.30
31.03.1999 97.00
31.12.1998 101.30
30.09.1998 105.10
Další »
POTRAVINY, NÁPOJE, TABÁK,SOPR=100, čtvrtletní data

ODÍVÁNÍ (TEXTIL,ODĚVY,OBUV,TEXTILNÍ GALANTERIE)

ObdobíHodnota
31.12.2000 97.80
30.09.2000 97.80
30.06.2000 98.10
31.03.2000 98.60
31.12.1999 98.70
30.09.1999 99.50
30.06.1999 100.40
31.03.1999 101.90
31.12.1998 103.70
30.09.1998 105.90
Další »
ODÍVÁNÍ (TEXTIL,ODĚVY,OBUV,TEXTILNÍ GALANTERIE),SOPR=100, čtvrtletní data

BYDLENÍ, VODA, ELEKTŘINA, PLYN A OSTATNÍ PALIVA

ObdobíHodnota
31.12.2000 108.10
30.09.2000 107.90
30.06.2000 108.80
31.03.2000 108.50
31.12.1999 104.90
30.09.1999 105.10
30.06.1999 113.40
31.03.1999 113.80
31.12.1998 125.80
30.09.1998 125.80
Další »
BYDLENÍ, VODA, ELEKTŘINA, PLYN A OSTATNÍ PALIVA,SOPR=100, čtvrtletní data

ZAŘÍZENÍ A PROVOZ DOMÁCNOSTI

ObdobíHodnota
31.12.2000 99.70
30.09.2000 100.30
30.06.2000 100.90
31.03.2000 101.40
31.12.1999 102.00
30.09.1999 101.50
30.06.1999 101.80
31.03.1999 102.50
31.12.1998 103.50
30.09.1998 105.60
Další »
ZAŘÍZENÍ A PROVOZ DOMÁCNOSTI,SOPR=100, čtvrtletní data

ZDRAVOTNICTVÍ

ObdobíHodnota
31.12.2000 100.80
30.09.2000 100.80
30.06.2000 100.90
31.03.2000 101.10
31.12.1999 101.10
30.09.1999 101.30
30.06.1999 101.40
31.03.1999 101.50
31.12.1998 102.70
30.09.1998 103.10
Další »
ZDRAVOTNICTVÍ,SOPR=100, čtvrtletní data

DOPRAVA

ObdobíHodnota
31.12.2000 108.70
30.09.2000 111.50
30.06.2000 112.30
31.03.2000 111.60
31.12.1999 108.90
30.09.1999 106.10
30.06.1999 102.90
31.03.1999 98.90
31.12.1998 104.00
30.09.1998 106.00
Další »
DOPRAVA,SOPR=100, čtvrtletní data

VOLNÝ ČAS

ObdobíHodnota
31.12.2000 102.70
30.09.2000 103.00
30.06.2000 102.00
31.03.2000 102.60
31.12.1999 101.80
30.09.1999 102.00
30.06.1999 102.30
31.03.1999 102.50
31.12.1998 103.50
30.09.1998 104.70
Další »
VOLNÝ ČAS,SOPR=100, čtvrtletní data

VZDĚLÁNÍ

ObdobíHodnota
31.12.2000 103.30
30.09.2000 103.10
30.06.2000 103.00
31.03.2000 103.00
31.12.1999 102.70
30.09.1999 104.50
30.06.1999 105.60
31.03.1999 107.00
31.12.1998 114.80
30.09.1998 116.20
Další »
VZDĚLÁNÍ,SOPR=100, čtvrtletní data

VEŘEJNÉ STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ (POHOSTINSTVÍ)

ObdobíHodnota
31.12.2000 103.20
30.09.2000 102.60
30.06.2000 103.00
31.03.2000 103.30
31.12.1999 102.30
30.09.1999 102.50
30.06.1999 102.70
31.03.1999 103.40
31.12.1998 106.80
30.09.1998 108.50
Další »
VEŘEJNÉ STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ (POHOSTINSTVÍ),SOPR=100, čtvrtletní data

OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY

ObdobíHodnota
31.12.2000 103.20
30.09.2000 103.10
30.06.2000 103.20
31.03.2000 103.20
31.12.1999 104.50
30.09.1999 104.50
30.06.1999 104.90
31.03.1999 107.40
31.12.1998 105.40
30.09.1998 106.80
Další »
OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY,SOPR=100, čtvrtletní data

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
SOPR=100, čtvrtletní data (Metodika 2000)
SOPR=100, čtvrtletní data (Metodika 1994)
SOPR=100, čtvrtletní data (Metodika 2000)
%, SOPR=100, čtvrtletní data (Metodika 2000)
%, SOPR=100, čtvrtletní data (Metodika 1994)
%, SOPR=100, čtvrtletní data (Metodika 2000)
SOPR=100, čtvrtletní data (Stav zakázek ve stavebnictví)
SOPR=100, čtvrtletní data (Metodika 2005)
SOPR=100, čtvrtletní data (Metodika 2005)
SOPR=100, čtvrtletní data (Metodika 2010)
Statistical data (Time series database - ARAD)
Monetary survey - historical data (National monetary statistics)
Historical data (Monetary and financial statistics)
Monetary Survey (historical data up to December 2016) - assets (Monetary survey - historical data)
Monetary Survey (historical data up to December 2016) - liabilities (Monetary survey - historical data)
Monetary Survey (historical data up to December 2016) - year-on-year changes (%) (Monetary survey - historical data)
Monetary Survey (historical data up to December 2016) - annual growth rate (%) (Monetary survey - historical data)
Monetary survey (historical data up to March 2004) - part I. - Assets - CZK bn (Monetary survey - historical data)
Monetary survey (historical data up to March 2004) - part II. - Liabilities - CZK bn (Monetary survey - historical data)
Monetary survey (historical data up to March 2004) - part III. - Year-on-year changes in % (Monetary survey - historical data)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.