Ostatní dluhové cenné papíry (Transformované fondy (v tis. Kč)) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Ostatní dluhové cenné papíry (Transformované fondy (v tis. Kč)) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.12.2023 Fondy penzijních společností - Aktiva: Čtvrtletní, Transformované fondy, Dluhové cenné papíry vydané ostatními subjekty
31.12.2023 Fondy penzijních společností - Aktiva: Čtvrtletní, Transformované fondy, Dluhové cenné papíry
31.12.2023 Fondy penzijních společností - Aktiva: Čtvrtletní, Transformované fondy, Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi
30.09.2023 Obchodníci s CP - Aktiva: Čtvrtletní, OCP celkem (v tis. Kč), Dluhové cenné papíry povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty
30.09.2023 Obchodníci s CP - Aktiva: Čtvrtletní, OCP celkem (v tis. Kč), Dluhové cenné papíry v RH vykázané do zisku nebo ztráty
30.09.2023 Obchodníci s CP - Aktiva: Čtvrtletní, OCP celkem (v tis. Kč), Dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě
30.09.2023 Obchodníci s CP - Aktiva: Čtvrtletní, OCP celkem (v tis. Kč), Dluhové cenné papíry v RH vykázané do OCI
30.09.2023 Obchodníci s CP - Aktiva: Čtvrtletní, OCP nebanky (v tis. Kč), Dluhové cenné papíry v RH vykázané do zisku nebo ztráty
30.09.2023 Obchodníci s CP - Aktiva: Čtvrtletní, OCP nebanky (v tis. Kč), Dluhové cenné papíry povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty
30.09.2023 Obchodníci s CP - Aktiva: Čtvrtletní, OCP nebanky (v tis. Kč), Dluhové cenné papíry v RH vykázané do OCI
30.09.2023 Obchodníci s CP - Aktiva: Čtvrtletní, OCP nebanky (v tis. Kč), Dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Transformované fondy, 1.1.3. Ostatní dluhové cenné papíry
31.12.2023 Finanční účty, F3 Dluhové cenné papíry: Čtvrtletní, Penzijní fondy, Aktiva, Dluhové cenné papíry krátkodobé , Stavy
31.12.2023 Finanční účty, F3 Dluhové cenné papíry: Čtvrtletní, Penzijní fondy, Aktiva, Dluhové cenné papíry krátkodobé , Transakce
31.12.2023 Finanční účty, F3 Dluhové cenné papíry: Čtvrtletní, Penzijní fondy, Aktiva, Dluhové cenné papíry dlouhodobé , Stavy
31.12.2023 Finanční účty, F3 Dluhové cenné papíry: Čtvrtletní, Penzijní fondy, Aktiva, Dluhové cenné papíry dlouhodobé , Transakce
31.12.2023 Finanční účty, F3 Dluhové cenné papíry: Čtvrtletní, Penzijní fondy, Pasiva, Dluhové cenné papíry krátkodobé , Stavy
31.12.2023 Finanční účty, F3 Dluhové cenné papíry: Čtvrtletní, Penzijní fondy, Pasiva, Dluhové cenné papíry krátkodobé , Transakce
31.12.2023 Finanční účty, F3 Dluhové cenné papíry: Čtvrtletní, Penzijní fondy, Pasiva, Dluhové cenné papíry dlouhodobé , Stavy
31.12.2023 Finanční účty, F3 Dluhové cenné papíry: Čtvrtletní, Penzijní fondy, Pasiva, Dluhové cenné papíry dlouhodobé , Transakce

Graf hodnot, Transformované fondy (v tis. Kč)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Ostatní dluhové cenné papíry - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.03.2023 33 926 044.00
Max 31.12.2016 55 286 085.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.03.2023 33 926 044.00 35 735 050.00 -1 809 006.00 -5.06% 38 545 488.00 -4 619 444.00 -11.98%
31.12.2022 35 735 050.00 35 374 315.00 360 735.00 1.02% 41 370 857.00 -5 635 807.00 -13.62%
30.09.2022 35 374 315.00 37 892 227.00 -2 517 912.00 -6.64% 42 977 888.00 -7 603 573.00 -17.69%
30.06.2022 37 892 227.00 38 545 488.00 - 653 261.00 -1.69% 42 570 155.00 -4 677 928.00 -10.99%
31.03.2022 38 545 488.00 41 370 857.00 -2 825 369.00 -6.83% 47 341 274.00 -8 795 786.00 -18.58%
31.12.2021 41 370 857.00 42 977 888.00 -1 607 031.00 -3.74% 45 872 720.00 -4 501 863.00 -9.81%
30.09.2021 42 977 888.00 42 570 155.00 407 733.00 0.96% 46 042 551.00 -3 064 663.00 -6.66%
30.06.2021 42 570 155.00 47 341 274.00 -4 771 119.00 -10.08% 43 443 150.00 - 872 995.00 -2.01%
31.03.2021 47 341 274.00 45 872 720.00 1 468 554.00 3.20% 43 980 303.00 3 360 971.00 7.64%
31.12.2020 45 872 720.00 46 042 551.00 - 169 831.00 -0.37% 41 595 570.00 4 277 150.00 10.28%
30.09.2020 46 042 551.00 43 443 150.00 2 599 401.00 5.98% 42 711 858.00 3 330 693.00 7.80%
30.06.2020 43 443 150.00 43 980 303.00 - 537 153.00 -1.22% 41 767 541.00 1 675 609.00 4.01%
31.03.2020 43 980 303.00 41 595 570.00 2 384 733.00 5.73% 41 814 849.00 2 165 454.00 5.18%
31.12.2019 41 595 570.00 42 711 858.00 -1 116 288.00 -2.61% 41 034 368.00 561 202.00 1.37%
30.09.2019 42 711 858.00 41 767 541.00 944 317.00 2.26% 39 270 165.00 3 441 693.00 8.76%
30.06.2019 41 767 541.00 41 814 849.00 -47 308.00 -0.11% 41 805 389.00 -37 848.00 -0.09%
31.03.2019 41 814 849.00 41 034 368.00 780 481.00 1.90% 43 123 653.00 -1 308 804.00 -3.04%
31.12.2018 41 034 368.00 39 270 165.00 1 764 203.00 4.49% 48 957 280.00 -7 922 912.00 -16.18%
30.09.2018 39 270 165.00 41 805 389.00 -2 535 224.00 -6.06% 50 208 920.00 -10 938 755.00 -21.79%
30.06.2018 41 805 389.00 43 123 653.00 -1 318 264.00 -3.06% 50 151 037.00 -8 345 648.00 -16.64%
31.03.2018 43 123 653.00 48 957 280.00 -5 833 627.00 -11.92% 50 521 267.00 -7 397 614.00 -14.64%
31.12.2017 48 957 280.00 50 208 920.00 -1 251 640.00 -2.49% 55 286 085.00 -6 328 805.00 -11.45%
30.09.2017 50 208 920.00 50 151 037.00 57 883.00 0.12% 51 517 830.00 -1 308 910.00 -2.54%
30.06.2017 50 151 037.00 50 521 267.00 - 370 230.00 -0.73% 53 036 321.00 -2 885 284.00 -5.44%
31.03.2017 50 521 267.00 55 286 085.00 -4 764 818.00 -8.62% 52 588 377.00 -2 067 110.00 -3.93%
31.12.2016 55 286 085.00 51 517 830.00 3 768 255.00 7.31% 52 106 101.00 3 179 984.00 6.10%
30.09.2016 51 517 830.00 53 036 321.00 -1 518 491.00 -2.86% 52 189 436.00 - 671 606.00 -1.29%
30.06.2016 53 036 321.00 52 588 377.00 447 944.00 0.85% 51 490 470.00 1 545 851.00 3.00%
31.03.2016 52 588 377.00 52 106 101.00 482 276.00 0.93% 49 284 757.00 3 303 620.00 6.70%
31.12.2015 52 106 101.00 52 189 436.00 -83 335.00 -0.16% 44 666 345.00 7 439 756.00 16.66%
30.09.2015 52 189 436.00 51 490 470.00 698 966.00 1.36% 43 424 477.00 8 764 959.00 20.18%
30.06.2015 51 490 470.00 49 284 757.00 2 205 713.00 4.48% 41 958 800.00 9 531 670.00 22.72%
31.03.2015 49 284 757.00 44 666 345.00 4 618 412.00 10.34% 43 622 156.00 5 662 601.00 12.98%
31.12.2014 44 666 345.00 43 424 477.00 1 241 868.00 2.86% 41 967 729.00 2 698 616.00 6.43%
30.09.2014 43 424 477.00 41 958 800.00 1 465 677.00 3.49% 37 872 578.00 5 551 899.00 14.66%
30.06.2014 41 958 800.00 43 622 156.00 -1 663 356.00 -3.81% 38 707 661.00 3 251 139.00 8.40%
31.03.2014 43 622 156.00 41 967 729.00 1 654 427.00 3.94% 37 918 777.00 5 703 379.00 15.04%
31.12.2013 41 967 729.00 37 872 578.00 4 095 151.00 10.81% - - -
30.09.2013 37 872 578.00 38 707 661.00 - 835 083.00 -2.16% - - -
30.06.2013 38 707 661.00 37 918 777.00 788 884.00 2.08% - - -
31.03.2013 37 918 777.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Ostatní dluhové cenné papíry - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Ostatní dluhové cenné papíry (Fondy celkem (v tis. Kč))
Ostatní dluhové cenné papíry (Transformované fondy (v tis. Kč))
Ostatní dluhové cenné papíry (Účastnické fondy (v tis. Kč))
Ostatní dluhové cenné papíry (Důchodové fondy (v tis. Kč))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Ostatní aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Dluhové cenné papíry do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Ostatní služby (O+P+Q+R+S+T+U) (Úvěry nefinančním podnikům v členění podle odvětví - CZ-NACE rev. 2)
Domácnosti - ostatní účely - do 1 roku (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.