Transformované fondy (v tis. Kč) (Přehled cenných papírů) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Transformované fondy (v tis. Kč) - Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>1. Portfolio CP celkem</b> 368 340 633.00 355 614 454.00 3.58% 350 618 667.00 5.05%
UK2 1.1. Dluhové cenné papíry celkem 363 593 436.00 349 166 238.00 4.13% 343 774 150.00 5.77%
UK3 1.1.1. Dluhopisy vydané státem OECD nebo jeho centrální bankou 318 691 891.00 306 633 820.00 3.93% 301 033 142.00 5.87%
UK4 1.1.1.1. Dluhopisy vydané ČR 304 181 491.00 291 563 208.00 4.33% 285 403 021.00 6.58%
UK5 1.1.1.1.1. Státní pokladniční poukázky ČR 1 505 035.00 300 014.00 401.65% 0.00 -
UK6 1.1.1.1.2. Státní dluhopisy ČR 302 676 456.00 291 263 194.00 3.92% 285 403 021.00 6.05%
UK7 1.1.1.2. Dluhopisy vydané ostatními členskými státy 14 510 400.00 15 070 612.00 -3.72% 15 630 121.00 -7.16%
UK8 1.1.2. Dluhopisy vydané EIB, EBRD, IBRD nebo jinou mezinárodní institucí 921 242.00 936 848.00 -1.67% 926 159.00 -0.53%
UK9 1.1.3. Ostatní dluhové cenné papíry 43 980 303.00 41 595 570.00 5.73% 41 814 849.00 5.18%
UK10 1.1.3.1. Dluhové cenné papíry vydané bankami 24 478 235.00 22 565 595.00 8.48% 22 349 873.00 9.52%
UK11 1.1.3.2. Dluhové cenné papíry vydané obchodními společnostmi 19 502 068.00 19 029 975.00 2.48% 19 464 976.00 0.19%
UK12 1.2. Majetkové cenné papíry celkem 4 747 197.00 6 448 216.00 -26.38% 6 844 517.00 -30.64%
UK13 1.2.1. Akcie 405 392.00 626 121.00 -35.25% 655 553.00 -38.16%
UK14 1.2.2. Podílové listy 4 341 805.00 5 822 095.00 -25.43% 6 188 964.00 -29.85%
UK15 1.2.3. Ostatní majetkové cenné papíry 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 1.3. Ostatní cenné papíry 0.00 0.00 - 0.00 -

Portfolio CP celkem

ObdobíHodnota
31.03.2020 368 340 633.00
31.12.2019 355 614 454.00
30.09.2019 358 567 205.00
30.06.2019 350 032 995.00
31.03.2019 350 618 667.00
31.12.2018 346 887 392.00
30.09.2018 335 552 313.00
30.06.2018 340 715 665.00
31.03.2018 336 627 598.00
31.12.2017 338 602 670.00
Další »
Portfolio CP celkem,Transformované fondy (v tis. Kč)

Dluhové cenné papíry celkem

ObdobíHodnota
31.03.2020 363 593 436.00
31.12.2019 349 166 238.00
30.09.2019 351 850 152.00
30.06.2019 343 373 011.00
31.03.2019 343 774 150.00
31.12.2018 339 830 462.00
30.09.2018 328 205 684.00
30.06.2018 333 391 425.00
31.03.2018 329 441 814.00
31.12.2017 331 531 912.00
Další »
Dluhové cenné papíry celkem,Transformované fondy (v tis. Kč)

Dluhopisy vydané státem OECD nebo jeho centrální bankou

ObdobíHodnota
31.03.2020 318 691 891.00
31.12.2019 306 633 820.00
30.09.2019 308 200 262.00
30.06.2019 300 675 047.00
31.03.2019 301 033 142.00
31.12.2018 297 862 517.00
30.09.2018 288 020 791.00
30.06.2018 290 422 601.00
31.03.2018 285 150 760.00
31.12.2017 281 238 708.00
Další »
Dluhopisy vydané státem OECD nebo jeho centrální bankou,Transformované fondy (v tis. Kč)

. Dluhopisy vydané ČR

ObdobíHodnota
31.03.2020 304 181 491.00
31.12.2019 291 563 208.00
30.09.2019 293 158 101.00
30.06.2019 285 384 461.00
31.03.2019 285 403 021.00
31.12.2018 281 935 316.00
30.09.2018 272 952 206.00
30.06.2018 274 713 196.00
31.03.2018 270 159 500.00
31.12.2017 265 748 516.00
Další »
. Dluhopisy vydané ČR,Transformované fondy (v tis. Kč)

.1. Státní pokladniční poukázky ČR

ObdobíHodnota
31.03.2020 1 505 035.00
31.12.2019 300 014.00
30.09.2019 0.00
30.06.2019 0.00
31.03.2019 0.00
31.12.2018 1 719 868.00
30.09.2018 538 898.00
30.06.2018 872 107.00
31.03.2018 738 984.00
31.12.2017 349 496.00
Další »
.1. Státní pokladniční poukázky ČR,Transformované fondy (v tis. Kč)

.2. Státní dluhopisy ČR

ObdobíHodnota
31.03.2020 302 676 456.00
31.12.2019 291 263 194.00
30.09.2019 293 158 101.00
30.06.2019 285 384 461.00
31.03.2019 285 403 021.00
31.12.2018 280 215 448.00
30.09.2018 272 413 308.00
30.06.2018 273 841 089.00
31.03.2018 269 420 516.00
31.12.2017 265 399 020.00
Další »
.2. Státní dluhopisy ČR,Transformované fondy (v tis. Kč)

. Dluhopisy vydané ostatními členskými státy

ObdobíHodnota
31.03.2020 14 510 400.00
31.12.2019 15 070 612.00
30.09.2019 15 042 161.00
30.06.2019 15 290 586.00
31.03.2019 15 630 121.00
31.12.2018 15 927 201.00
30.09.2018 15 068 585.00
30.06.2018 15 709 405.00
31.03.2018 14 991 260.00
31.12.2017 15 490 192.00
Další »
. Dluhopisy vydané ostatními členskými státy,Transformované fondy (v tis. Kč)

Dluhopisy vydané EIB, EBRD, IBRD nebo jinou mezinárodní institucí

ObdobíHodnota
31.03.2020 921 242.00
31.12.2019 936 848.00
30.09.2019 938 032.00
30.06.2019 930 423.00
31.03.2019 926 159.00
31.12.2018 933 577.00
30.09.2018 914 728.00
30.06.2018 1 163 435.00
31.03.2018 1 167 401.00
31.12.2017 1 335 924.00
Další »
Dluhopisy vydané EIB, EBRD, IBRD nebo jinou mezinárodní institucí,Transformované fondy (v tis. Kč)

Ostatní dluhové cenné papíry

ObdobíHodnota
31.03.2020 43 980 303.00
31.12.2019 41 595 570.00
30.09.2019 42 711 858.00
30.06.2019 41 767 541.00
31.03.2019 41 814 849.00
31.12.2018 41 034 368.00
30.09.2018 39 270 165.00
30.06.2018 41 805 389.00
31.03.2018 43 123 653.00
31.12.2017 48 957 280.00
Další »
Ostatní dluhové cenné papíry,Transformované fondy (v tis. Kč)

. Dluhové cenné papíry vydané bankami

ObdobíHodnota
31.03.2020 24 478 235.00
31.12.2019 22 565 595.00
30.09.2019 23 246 852.00
30.06.2019 22 163 893.00
31.03.2019 22 349 873.00
31.12.2018 21 232 448.00
30.09.2018 19 828 918.00
30.06.2018 21 591 829.00
31.03.2018 23 494 415.00
31.12.2017 28 785 520.00
Další »
. Dluhové cenné papíry vydané bankami,Transformované fondy (v tis. Kč)

. Dluhové cenné papíry vydané obchodními společnostmi

ObdobíHodnota
31.03.2020 19 502 068.00
31.12.2019 19 029 975.00
30.09.2019 19 465 006.00
30.06.2019 19 603 648.00
31.03.2019 19 464 976.00
31.12.2018 19 801 920.00
30.09.2018 19 441 247.00
30.06.2018 20 213 560.00
31.03.2018 19 629 238.00
31.12.2017 20 171 760.00
Další »
. Dluhové cenné papíry vydané obchodními společnostmi,Transformované fondy (v tis. Kč)

Majetkové cenné papíry celkem

ObdobíHodnota
31.03.2020 4 747 197.00
31.12.2019 6 448 216.00
30.09.2019 6 717 053.00
30.06.2019 6 659 984.00
31.03.2019 6 844 517.00
31.12.2018 7 056 930.00
30.09.2018 7 346 629.00
30.06.2018 7 324 240.00
31.03.2018 7 185 784.00
31.12.2017 7 070 758.00
Další »
Majetkové cenné papíry celkem,Transformované fondy (v tis. Kč)

Akcie

ObdobíHodnota
31.03.2020 405 392.00
31.12.2019 626 121.00
30.09.2019 624 965.00
30.06.2019 600 601.00
31.03.2019 655 553.00
31.12.2018 594 044.00
30.09.2018 632 509.00
30.06.2018 541 526.00
31.03.2018 477 567.00
31.12.2017 470 582.00
Další »
Akcie,Transformované fondy (v tis. Kč)

Podílové listy

ObdobíHodnota
31.03.2020 4 341 805.00
31.12.2019 5 822 095.00
30.09.2019 6 092 088.00
30.06.2019 6 059 383.00
31.03.2019 6 188 964.00
31.12.2018 6 462 886.00
30.09.2018 6 714 120.00
30.06.2018 6 782 714.00
31.03.2018 6 708 217.00
31.12.2017 6 600 176.00
Další »
Podílové listy,Transformované fondy (v tis. Kč)

Ostatní majetkové cenné papíry

ObdobíHodnota
31.03.2020 0.00
31.12.2019 0.00
30.09.2019 0.00
30.06.2019 0.00
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
Další »
Ostatní majetkové cenné papíry,Transformované fondy (v tis. Kč)

Ostatní cenné papíry

ObdobíHodnota
31.03.2020 0.00
31.12.2019 0.00
30.09.2019 0.00
30.06.2019 0.00
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
Další »
Ostatní cenné papíry,Transformované fondy (v tis. Kč)

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Transformované fondy (v tis. Kč) (Přehled cenných papírů)
Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky (Toky)
Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Rozvaha akciových fondů - toky (Toky)
Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování (Rozvaha akciových fondů - toky)
Rozvaha dluhopisových fondů - toky (Toky)
Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování (Rozvaha dluhopisových fondů - toky)
Rozvaha smíšených fondů - toky (Toky)
Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování (Rozvaha smíšených fondů - toky)
Rozvaha ostatních fondů - toky (Toky)
podílové fondy kvalifikovaných investorů (Počty subjektů)

Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Koronavirus

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies