Ostatní dluhové cenné papíry (Fondy celkem (v tis. Kč)) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Ostatní dluhové cenné papíry (Fondy celkem (v tis. Kč)) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
30.09.2023 Obchodníci s CP - Aktiva: Čtvrtletní, OCP celkem (v tis. Kč), Dluhové cenné papíry povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty
30.09.2023 Obchodníci s CP - Aktiva: Čtvrtletní, OCP celkem (v tis. Kč), Dluhové cenné papíry v RH vykázané do zisku nebo ztráty
30.09.2023 Obchodníci s CP - Aktiva: Čtvrtletní, OCP celkem (v tis. Kč), Dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě
30.09.2023 Obchodníci s CP - Aktiva: Čtvrtletní, OCP celkem (v tis. Kč), Dluhové cenné papíry v RH vykázané do OCI
30.09.2023 Obchodníci s CP - Aktiva: Čtvrtletní, OCP celkem (v tis. Kč), Dluhové cenné papíry k obchodování
30.09.2023 Obchodníci s CP - Aktiva: Čtvrtletní, OCP nebanky (v tis. Kč), Dluhové cenné papíry povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty
30.09.2023 Obchodníci s CP - Aktiva: Čtvrtletní, OCP nebanky (v tis. Kč), Dluhové cenné papíry v RH vykázané do zisku nebo ztráty
30.09.2023 Obchodníci s CP - Aktiva: Čtvrtletní, OCP nebanky (v tis. Kč), Dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě
30.09.2023 Obchodníci s CP - Aktiva: Čtvrtletní, OCP nebanky (v tis. Kč), Dluhové cenné papíry v RH vykázané do OCI
30.09.2023 Obchodníci s CP - Aktiva: Čtvrtletní, OCP nebanky (v tis. Kč), Dluhové cenné papíry k obchodování
31.03.2024 Fondy penzijních společností - Aktiva: Čtvrtletní, Fondy celkem, Dluhové cenné papíry vydané ostatními subjekty
31.05.2024 Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Neobchodovatelné dluhové cenné papíry, CZK, Rezidenti celkem
31.05.2024 Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Neobchodovatelné dluhové cenné papíry, CZK, Nerezidenti celkem
31.05.2024 Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Neobchodovatelné dluhové cenné papíry, Rezidenti celkem
31.05.2024 Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Neobchodovatelné dluhové cenné papíry, Nerezidenti celkem
31.05.2024 Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Obchodovatelné dluhové cenné papíry, CZK, Nerezidenti celkem
31.05.2024 Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Obchodovatelné dluhové cenné papíry, CZK, Rezidenti celkem
31.05.2024 Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Obchodovatelné dluhové cenné papíry, Nad 5 let, Nerezidenti celkem
31.05.2024 Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Obchodovatelné dluhové cenné papíry, Rezidenti celkem
31.05.2024 Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Obchodovatelné dluhové cenné papíry, Nerezidenti celkem

Graf hodnot, Fondy celkem (v tis. Kč)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Ostatní dluhové cenné papíry - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.12.2016 57 767 412.00
Min 31.03.2013 37 918 777.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.03.2023 44 701 570.00 46 452 106.00 -1 750 536.00 -3.77% 48 256 522.00 -3 554 952.00 -7.37%
31.12.2022 46 452 106.00 45 137 545.00 1 314 561.00 2.91% 50 517 436.00 -4 065 330.00 -8.05%
30.09.2022 45 137 545.00 47 455 635.00 -2 318 090.00 -4.88% 51 988 304.00 -6 850 759.00 -13.18%
30.06.2022 47 455 635.00 48 256 522.00 - 800 887.00 -1.66% 51 328 663.00 -3 873 028.00 -7.55%
31.03.2022 48 256 522.00 50 517 436.00 -2 260 914.00 -4.48% 56 069 872.00 -7 813 350.00 -13.94%
31.12.2021 50 517 436.00 51 988 304.00 -1 470 868.00 -2.83% 53 869 841.00 -3 352 405.00 -6.22%
30.09.2021 51 988 304.00 51 328 663.00 659 641.00 1.29% 53 984 344.00 -1 996 040.00 -3.70%
30.06.2021 51 328 663.00 56 069 872.00 -4 741 209.00 -8.46% 50 564 340.00 764 323.00 1.51%
31.03.2021 56 069 872.00 53 869 841.00 2 200 031.00 4.08% 50 065 445.00 6 004 427.00 11.99%
31.12.2020 53 869 841.00 53 984 344.00 - 114 503.00 -0.21% 47 211 345.00 6 658 496.00 14.10%
30.09.2020 53 984 344.00 50 564 340.00 3 420 004.00 6.76% 48 429 635.00 5 554 709.00 11.47%
30.06.2020 50 564 340.00 50 065 445.00 498 895.00 1.00% 47 117 730.00 3 446 610.00 7.31%
31.03.2020 50 065 445.00 47 211 345.00 2 854 100.00 6.05% 46 745 304.00 3 320 141.00 7.10%
31.12.2019 47 211 345.00 48 429 635.00 -1 218 290.00 -2.52% 45 279 352.00 1 931 993.00 4.27%
30.09.2019 48 429 635.00 47 117 730.00 1 311 905.00 2.78% 43 063 528.00 5 366 107.00 12.46%
30.06.2019 47 117 730.00 46 745 304.00 372 426.00 0.80% 45 313 048.00 1 804 682.00 3.98%
31.03.2019 46 745 304.00 45 279 352.00 1 465 952.00 3.24% 46 308 798.00 436 506.00 0.94%
31.12.2018 45 279 352.00 43 063 528.00 2 215 824.00 5.15% 51 996 566.00 -6 717 214.00 -12.92%
30.09.2018 43 063 528.00 45 313 048.00 -2 249 520.00 -4.96% 52 945 892.00 -9 882 364.00 -18.66%
30.06.2018 45 313 048.00 46 308 798.00 - 995 750.00 -2.15% 52 580 725.00 -7 267 677.00 -13.82%
31.03.2018 46 308 798.00 51 996 566.00 -5 687 768.00 -10.94% 52 728 985.00 -6 420 187.00 -12.18%
31.12.2017 51 996 566.00 52 945 892.00 - 949 326.00 -1.79% 57 767 412.00 -5 770 846.00 -9.99%
30.09.2017 52 945 892.00 52 580 725.00 365 167.00 0.69% 53 796 789.00 - 850 897.00 -1.58%
30.06.2017 52 580 725.00 52 728 985.00 - 148 260.00 -0.28% 54 914 768.00 -2 334 043.00 -4.25%
31.03.2017 52 728 985.00 57 767 412.00 -5 038 427.00 -8.72% 54 109 344.00 -1 380 359.00 -2.55%
31.12.2016 57 767 412.00 53 796 789.00 3 970 623.00 7.38% 53 289 992.00 4 477 420.00 8.40%
30.09.2016 53 796 789.00 54 914 768.00 -1 117 979.00 -2.04% 53 108 290.00 688 499.00 1.30%
30.06.2016 54 914 768.00 54 109 344.00 805 424.00 1.49% 52 301 626.00 2 613 142.00 5.00%
31.03.2016 54 109 344.00 53 289 992.00 819 352.00 1.54% 49 944 455.00 4 164 889.00 8.34%
31.12.2015 53 289 992.00 53 108 290.00 181 702.00 0.34% 45 222 695.00 8 067 297.00 17.84%
30.09.2015 53 108 290.00 52 301 626.00 806 664.00 1.54% 43 764 320.00 9 343 970.00 21.35%
30.06.2015 52 301 626.00 49 944 455.00 2 357 171.00 4.72% 42 184 056.00 10 117 570.00 23.98%
31.03.2015 49 944 455.00 45 222 695.00 4 721 760.00 10.44% 43 764 276.00 6 180 179.00 14.12%
31.12.2014 45 222 695.00 43 764 320.00 1 458 375.00 3.33% 42 016 059.00 3 206 636.00 7.63%
30.09.2014 43 764 320.00 42 184 056.00 1 580 264.00 3.75% 37 919 262.00 5 845 058.00 15.41%
30.06.2014 42 184 056.00 43 764 276.00 -1 580 220.00 -3.61% 38 725 189.00 3 458 867.00 8.93%
31.03.2014 43 764 276.00 42 016 059.00 1 748 217.00 4.16% 37 918 777.00 5 845 499.00 15.42%
31.12.2013 42 016 059.00 37 919 262.00 4 096 797.00 10.80% - - -
30.09.2013 37 919 262.00 38 725 189.00 - 805 927.00 -2.08% - - -
30.06.2013 38 725 189.00 37 918 777.00 806 412.00 2.13% - - -
31.03.2013 37 918 777.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Ostatní dluhové cenné papíry - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Ostatní dluhové cenné papíry (Fondy celkem (v tis. Kč))
Ostatní dluhové cenné papíry (Transformované fondy (v tis. Kč))
Ostatní dluhové cenné papíry (Účastnické fondy (v tis. Kč))
Ostatní dluhové cenné papíry (Důchodové fondy (v tis. Kč))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Ostatní aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Dluhové cenné papíry do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Ostatní služby (O+P+Q+R+S+T+U) (Úvěry nefinančním podnikům v členění podle odvětví - CZ-NACE rev. 2)
Domácnosti - ostatní účely - do 1 roku (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.