Podílové listy (Důchodové fondy (v tis. Kč)) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Podílové listy (Důchodové fondy (v tis. Kč)) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.12.2023 Fondy penzijních společností - Aktiva: Čtvrtletní, Důchodové fondy, Podílové listy
31.12.2023 Fondy penzijních společností - Aktiva: Čtvrtletní, Důchodové fondy, Akcie, podílové listy a ostatní podíly
30.09.2023 Investiční fondy - Vybrané ukazatele podle rizika aktiv fondů kolektivního investování: Čtvrtletní, Fondy fondů, Objem odkoupených podílových listů od počátku roku (v Kč)
30.09.2023 Investiční fondy - Vybrané ukazatele podle rizika aktiv fondů kolektivního investování: Čtvrtletní, Fondy nemovitostní, Objem odkoupených podílových listů od počátku roku (v Kč)
30.09.2023 Investiční fondy - Vybrané ukazatele podle rizika aktiv fondů kolektivního investování: Čtvrtletní, Fondy dluhopisové, Objem odkoupených podílových listů od počátku roku (v Kč)
30.09.2023 Investiční fondy - Vybrané ukazatele podle rizika aktiv fondů kolektivního investování: Čtvrtletní, Fondy akciové, Objem odkoupených podílových listů od počátku roku (v Kč)
30.09.2023 Investiční fondy - Vybrané ukazatele podle rizika aktiv fondů kolektivního investování: Čtvrtletní, Fondy ostatní, Objem odkoupených podílových listů od počátku roku (v Kč)
30.09.2023 Investiční fondy - Vybrané ukazatele podle rizika aktiv fondů kolektivního investování: Čtvrtletní, Fondy smíšené, Objem odkoupených podílových listů od počátku roku (v Kč)
30.09.2023 Investiční fondy - Vybrané ukazatele podle rizika aktiv fondů kolektivního investování: Čtvrtletní, Objem odkoupených podílových listů od počátku roku (v Kč)
30.09.2023 Investiční fondy - Vybrané ukazatele fondů kolektivního investování dle harmonizace s požadavky práva EU: Čtvrtletní, Speciální, Objem odkoupených podílových listů od počátku roku (v Kč)
30.09.2023 Investiční fondy - Vybrané ukazatele fondů kolektivního investování dle harmonizace s požadavky práva EU: Čtvrtletní, Standardní, Objem odkoupených podílových listů od počátku roku (v Kč)
31.12.2023 Investiční fondy - Vybrané ukazatele fondů kolektivního investování dle harmonizace s požadavky práva EU: Čtvrtletní, Objem odkoupených podílových listů od počátku roku (v Kč)
31.12.2023 Finanční účty, F5 Účasti a akcie/podílové listy investčních fondů: Čtvrtletní, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu, Aktiva, Akcie/podílové listy investičních fondů , Stavy
31.12.2023 Finanční účty, F5 Účasti a akcie/podílové listy investčních fondů: Čtvrtletní, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu, Aktiva, Akcie/podílové listy investičních fondů , Transakce
31.12.2023 Finanční účty, F5 Účasti a akcie/podílové listy investčních fondů: Čtvrtletní, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu, Pasiva, Akcie/podílové listy investičních fondů , Stavy
31.12.2023 Finanční účty, F5 Účasti a akcie/podílové listy investčních fondů: Čtvrtletní, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu, Pasiva, Akcie/podílové listy investičních fondů , Transakce
31.12.2023 Finanční účty, F5 Účasti a akcie/podílové listy investčních fondů: Čtvrtletní, Penzijní fondy, Aktiva, Akcie/podílové listy investičních fondů , Stavy
31.12.2023 Finanční účty, F5 Účasti a akcie/podílové listy investčních fondů: Čtvrtletní, Penzijní fondy, Aktiva, Akcie/podílové listy investičních fondů , Transakce
31.12.2023 Finanční účty, F5 Účasti a akcie/podílové listy investčních fondů: Čtvrtletní, Fondy sociálního zabezpečení, Aktiva, Akcie/podílové listy investičních fondů , Stavy
31.12.2023 Finanční účty, F5 Účasti a akcie/podílové listy investčních fondů: Čtvrtletní, Fondy sociálního zabezpečení, Aktiva, Akcie/podílové listy investičních fondů , Transakce

Graf hodnot, Důchodové fondy (v tis. Kč)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Důchodové fondy (v tis. Kč) - Podílové listy - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.12.2014 202 078.00
Min 30.09.2013 4 786.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.03.2023 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.2022 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.09.2022 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.06.2022 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.03.2022 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.2021 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.09.2021 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.06.2021 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.03.2021 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.2020 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.09.2020 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.06.2020 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.03.2020 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.2019 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.09.2019 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.06.2019 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.03.2019 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.2018 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.09.2018 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.06.2018 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.03.2018 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.2017 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.09.2017 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.06.2017 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.03.2017 0.00 0.00 0.00 - 33 536.00 -33 536.00 -
31.12.2016 0.00 0.00 0.00 - 35 990.00 -35 990.00 -
30.09.2016 0.00 0.00 0.00 - 90 052.00 -90 052.00 -
30.06.2016 0.00 33 536.00 -33 536.00 - 92 345.00 -92 345.00 -
31.03.2016 33 536.00 35 990.00 -2 454.00 -6.82% 185 053.00 - 151 517.00 -81.88%
31.12.2015 35 990.00 90 052.00 -54 062.00 -60.03% 202 078.00 - 166 088.00 -82.19%
30.09.2015 90 052.00 92 345.00 -2 293.00 -2.48% 184 786.00 -94 734.00 -51.27%
30.06.2015 92 345.00 185 053.00 -92 708.00 -50.10% 136 331.00 -43 986.00 -32.26%
31.03.2015 185 053.00 202 078.00 -17 025.00 -8.42% 24 544.00 160 509.00 653.96%
31.12.2014 202 078.00 184 786.00 17 292.00 9.36% 11 309.00 190 769.00 1 686.88%
30.09.2014 184 786.00 136 331.00 48 455.00 35.54% 4 786.00 180 000.00 3 760.97%
30.06.2014 136 331.00 24 544.00 111 787.00 455.46% 0.00 136 331.00 -
31.03.2014 24 544.00 11 309.00 13 235.00 117.03% 0.00 24 544.00 -
31.12.2013 11 309.00 4 786.00 6 523.00 136.29% - - -
30.09.2013 4 786.00 0.00 4 786.00 - - - -
30.06.2013 0.00 0.00 0.00 - - - -
31.03.2013 0.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Podílové listy - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Podílové listy (Aktiva (v tis. Kč))
Podílové listy (Fondy kolektivního investování celkem (v tis. Kč))
Podílové listy (speciální (v tis. Kč))
Podílové listy (Fondy kolektivního investování celkem (v tis. Kč))
Podílové listy (fondy peněžního trhu (v tis. Kč))
Podílové listy (fondy akciové (v tis. Kč))
Podílové listy (fondy smíšené (v tis. Kč))
Podílové listy (fondy fondů (v tis. Kč))
Podílové listy (fondy nemovitostní (v tis. Kč))
Podílové listy (fondy ostatní (v tis. Kč))
Podílové listy/akcie FPT (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Podílové listy/akcie FPT (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Emitované akcie/podílové listy (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování (Rozvaha akciových fondů - toky)
Emitované akcie/podílové listy (Rozvaha akciových fondů - toky)
Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování (Rozvaha dluhopisových fondů - toky)
Emitované akcie/podílové listy (Rozvaha dluhopisových fondů - toky)
Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování (Rozvaha smíšených fondů - toky)
Emitované akcie/podílové listy (Rozvaha smíšených fondů - toky)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.