Emitované akcie/podílové listy (Rozvaha akciových fondů - toky) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Rozvaha akciových fondů - toky

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Emitované akcie/podílové listy - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.12.2013 3 450.80
Min 31.05.2012 -1 111.02

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.11.2014 232.69 174.79 57.90 33.13% - 154.19 386.88 - 250.91%
31.10.2014 174.79 210.99 -36.20 -17.16% 253.82 -79.03 -31.14%
30.09.2014 210.99 156.38 54.60 34.92% 263.31 -52.33 -19.87%
31.08.2014 156.38 879.50 - 723.11 -82.22% 258.79 - 102.41 -39.57%
31.07.2014 879.50 351.42 528.07 150.27% 298.71 580.79 194.43%
30.06.2014 351.42 241.21 110.21 45.69% 246.26 105.17 42.71%
31.05.2014 241.21 913.79 - 672.58 -73.60% 121.21 120.01 99.01%
30.04.2014 913.79 419.89 493.90 117.63% - 592.12 1 505.91 - 254.33%
31.03.2014 419.89 541.67 - 121.78 -22.48% - 177.34 597.23 - 336.78%
28.02.2014 541.67 347.74 193.93 55.77% -1.58 543.25 -34 339.70%
31.01.2014 347.74 3 450.80 -3 103.06 -89.92% 17.39 330.35 1 899.09%
31.12.2013 3 450.80 - 154.19 3 604.99 -2 337.99% 641.05 2 809.74 438.30%
30.11.2013 - 154.19 253.82 - 408.02 - 160.75% - 431.25 277.06 -64.25%
31.10.2013 253.82 263.31 -9.49 -3.60% - 137.61 391.44 - 284.45%
30.09.2013 263.31 258.79 4.52 1.75% 197.41 65.90 33.38%
31.08.2013 258.79 298.71 -39.92 -13.36% 211.06 47.73 22.61%
31.07.2013 298.71 246.26 52.45 21.30% -52.57 351.27 - 668.26%
30.06.2013 246.26 121.21 125.05 103.17% - 460.26 706.51 - 153.50%
31.05.2013 121.21 - 592.12 713.32 - 120.47% -1 111.02 1 232.23 - 110.91%
30.04.2013 - 592.12 - 177.34 - 414.78 233.89% 129.50 - 721.61 - 557.24%
31.03.2013 - 177.34 -1.58 - 175.75 11 109.67% - 174.33 -3.00 1.72%
28.02.2013 -1.58 17.39 -18.98 - 109.09% 317.81 - 319.39 - 100.50%
31.01.2013 17.39 641.05 - 623.66 -97.29% 105.36 -87.96 -83.49%
31.12.2012 641.05 - 431.25 1 072.30 - 248.65% - 326.03 967.08 - 296.63%
30.11.2012 - 431.25 - 137.61 - 293.63 213.37% - 544.62 113.37 -20.82%
31.10.2012 - 137.61 197.41 - 335.03 - 169.71% 308.57 - 446.18 - 144.60%
30.09.2012 197.41 211.06 -13.65 -6.47% - 378.14 575.55 - 152.21%
31.08.2012 211.06 -52.57 263.63 - 501.52% 21.78 189.28 869.11%
31.07.2012 -52.57 - 460.26 407.69 -88.58% 22.25 -74.82 - 336.24%
30.06.2012 - 460.26 -1 111.02 650.76 -58.57% 249.32 - 709.58 - 284.60%
31.05.2012 -1 111.02 129.50 -1 240.52 - 957.94% -43.76 -1 067.27 2 439.19%
30.04.2012 129.50 - 174.33 303.83 - 174.28% 258.83 - 129.33 -49.97%
31.03.2012 - 174.33 317.81 - 492.14 - 154.86% -57.08 - 117.26 205.44%
29.02.2012 317.81 105.36 212.45 201.64% 300.57 17.24 5.73%
31.01.2012 105.36 - 326.03 431.39 - 132.32% 1 268.24 -1 162.89 -91.69%
31.12.2011 - 326.03 - 544.62 218.59 -40.14% -58.16 - 267.87 460.59%
30.11.2011 - 544.62 308.57 - 853.18 - 276.50% 151.01 - 695.63 - 460.64%
31.10.2011 308.57 - 378.14 686.71 - 181.60% 398.63 -90.06 -22.59%
30.09.2011 - 378.14 21.78 - 399.92 -1 836.26% 352.28 - 730.42 - 207.34%
31.08.2011 21.78 22.25 -0.47 -2.12% 218.87 - 197.09 -90.05%
31.07.2011 22.25 249.32 - 227.07 -91.08% 1 488.68 -1 466.43 -98.51%
30.06.2011 249.32 -43.76 293.08 - 669.81% 203.73 45.59 22.38%
31.05.2011 -43.76 258.83 - 302.59 - 116.90% - 358.45 314.70 -87.79%
30.04.2011 258.83 -57.08 315.91 - 553.49% -10.64 269.47 -2 532.41%
31.03.2011 -57.08 300.57 - 357.64 - 118.99% 281.93 - 339.00 - 120.25%
28.02.2011 300.57 1 268.24 - 967.68 -76.30% -1.12 301.69 -26 960.50%
31.01.2011 1 268.24 -58.16 1 326.40 -2 280.69% - 216.65 1 484.89 - 685.40%
31.12.2010 -58.16 151.01 - 209.17 - 138.51% -60.67 2.51 -4.14%
30.11.2010 151.01 398.63 - 247.62 -62.12% 135.59 15.43 11.38%
31.10.2010 398.63 352.28 46.35 13.16% 120.56 278.07 230.65%
30.09.2010 352.28 218.87 133.41 60.95% 244.69 107.59 43.97%
31.08.2010 218.87 1 488.68 -1 269.81 -85.30% 262.00 -43.12 -16.46%
31.07.2010 1 488.68 203.73 1 284.95 630.70% 326.86 1 161.82 355.45%
30.06.2010 203.73 - 358.45 562.19 - 156.84% 260.38 -56.65 -21.76%
31.05.2010 - 358.45 -10.64 - 347.81 3 268.60% 239.04 - 597.50 - 249.95%
30.04.2010 -10.64 281.93 - 292.57 - 103.77% 133.78 - 144.42 - 107.95%
31.03.2010 281.93 -1.12 283.05 -25 294.46% 235.39 46.54 19.77%
28.02.2010 -1.12 - 216.65 215.53 -99.48% -76.32 75.20 -98.53%
31.01.2010 - 216.65 -60.67 - 155.98 257.09% - 727.65 511.00 -70.23%
31.12.2009 -60.67 135.59 - 196.26 - 144.75% - - -
30.11.2009 135.59 120.56 15.03 12.46% - - -
31.10.2009 120.56 244.69 - 124.12 -50.73% - - -
30.09.2009 244.69 262.00 -17.31 -6.61% - - -
31.08.2009 262.00 326.86 -64.87 -19.84% - - -
31.07.2009 326.86 260.38 66.48 25.53% - - -
30.06.2009 260.38 239.04 21.34 8.93% - - -
31.05.2009 239.04 133.78 105.27 78.69% - - -
30.04.2009 133.78 235.39 - 101.61 -43.17% - - -
31.03.2009 235.39 -76.32 311.71 - 408.43% - - -
28.02.2009 -76.32 - 727.65 651.33 -89.51% - - -
31.01.2009 - 727.65 - - - - - -

Graf jako obrázek

Emitované akcie/podílové listy - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Emitované akcie/podílové listy (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Emitované akcie/podílové listy (Rozvaha akciových fondů - toky)
Emitované akcie/podílové listy (Rozvaha dluhopisových fondů - toky)
Emitované akcie/podílové listy (Rozvaha smíšených fondů - toky)
Emitované akcie/podílové listy (Rozvaha ostatních fondů - toky)
Emitované akcie/podílové listy (Rozvaha nemovitostních fondů - toky)
Emitované akcie/podílové listy (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT))
Emitované akcie/podílové listy (Rozvaha akciových fondů)
Emitované akcie/podílové listy (Rozvaha dluhopisových fondů)
Emitované akcie/podílové listy (Rozvaha smíšených fondů)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Podílové listy/akcie FPT (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Podílové listy/akcie FPT (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
podílové fondy kvalifikovaných investorů (Počty subjektů)


Zobrazit sloupec 
Menu Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.