Emitované akcie/podílové listy (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Emitované akcie/podílové listy - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.04.2013 9 885.51
Min 31.05.2012 -2 301.24

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.11.2014 4 352.33 8 170.01 -3 817.68 -46.73% -1 787.09 6 139.41 - 343.54%
31.10.2014 8 170.01 2 579.76 5 590.25 216.70% 2 008.17 6 161.84 306.84%
30.09.2014 2 579.76 2 503.21 76.55 3.06% 1 876.07 703.69 37.51%
31.08.2014 2 503.21 3 770.93 -1 267.72 -33.62% 1 523.31 979.90 64.33%
31.07.2014 3 770.93 1 332.07 2 438.86 183.09% 2 617.66 1 153.27 44.06%
30.06.2014 1 332.07 2 159.77 - 827.70 -38.32% 2 066.88 - 734.80 -35.55%
31.05.2014 2 159.77 3 585.61 -1 425.85 -39.77% 1 426.11 733.66 51.44%
30.04.2014 3 585.61 2 375.97 1 209.65 50.91% 9 885.51 -6 299.90 -63.73%
31.03.2014 2 375.97 567.44 1 808.52 318.72% 2 799.36 - 423.39 -15.12%
28.02.2014 567.44 1 889.39 -1 321.94 -69.97% 992.66 - 425.22 -42.84%
31.01.2014 1 889.39 6 427.22 -4 537.84 -70.60% 1 718.53 170.86 9.94%
31.12.2013 6 427.22 -1 787.09 8 214.31 - 459.65% 3 645.58 2 781.64 76.30%
30.11.2013 -1 787.09 2 008.17 -3 795.26 - 188.99% - 284.47 -1 502.62 528.22%
31.10.2013 2 008.17 1 876.07 132.10 7.04% 509.03 1 499.14 294.51%
30.09.2013 1 876.07 1 523.31 352.76 23.16% 2 359.84 - 483.78 -20.50%
31.08.2013 1 523.31 2 617.66 -1 094.35 -41.81% 4 044.78 -2 521.47 -62.34%
31.07.2013 2 617.66 2 066.88 550.79 26.65% 945.11 1 672.55 176.97%
30.06.2013 2 066.88 1 426.11 640.77 44.93% - 588.52 2 655.40 - 451.20%
31.05.2013 1 426.11 9 885.51 -8 459.41 -85.57% -2 301.24 3 727.35 - 161.97%
30.04.2013 9 885.51 2 799.36 7 086.16 253.13% 272.88 9 612.64 3 522.66%
31.03.2013 2 799.36 992.66 1 806.69 182.00% 802.91 1 996.44 248.65%
28.02.2013 992.66 1 718.53 - 725.86 -42.24% 174.08 818.58 470.23%
31.01.2013 1 718.53 3 645.58 -1 927.06 -52.86% 406.20 1 312.33 323.07%
31.12.2012 3 645.58 - 284.47 3 930.05 -1 381.55% - 543.63 4 189.21 - 770.60%
30.11.2012 - 284.47 509.03 - 793.50 - 155.88% -2 289.66 2 005.19 -87.58%
31.10.2012 509.03 2 359.84 -1 850.81 -78.43% 1 446.80 - 937.77 -64.82%
30.09.2012 2 359.84 4 044.78 -1 684.93 -41.66% 383.20 1 976.64 515.82%
31.08.2012 4 044.78 945.11 3 099.67 327.97% 450.58 3 594.19 797.67%
31.07.2012 945.11 - 588.52 1 533.63 - 260.59% 2 314.03 -1 368.92 -59.16%
30.06.2012 - 588.52 -2 301.24 1 712.71 -74.43% 2 536.68 -3 125.20 - 123.20%
31.05.2012 -2 301.24 272.88 -2 574.12 - 943.32% 1 135.49 -3 436.72 - 302.67%
30.04.2012 272.88 802.91 - 530.03 -66.01% 692.14 - 419.26 -60.57%
31.03.2012 802.91 174.08 628.83 361.23% 459.71 343.20 74.66%
29.02.2012 174.08 406.20 - 232.12 -57.14% 962.54 - 788.46 -81.91%
31.01.2012 406.20 - 543.63 949.83 - 174.72% 1 607.97 -1 201.77 -74.74%
31.12.2011 - 543.63 -2 289.66 1 746.03 -76.26% 4 410.71 -4 954.34 - 112.33%
30.11.2011 -2 289.66 1 446.80 -3 736.46 - 258.26% 513.86 -2 803.52 - 545.58%
31.10.2011 1 446.80 383.20 1 063.60 277.55% 3 182.88 -1 736.08 -54.54%
30.09.2011 383.20 450.58 -67.38 -14.95% 1 225.84 - 842.64 -68.74%
31.08.2011 450.58 2 314.03 -1 863.44 -80.53% 2 608.64 -2 158.06 -82.73%
31.07.2011 2 314.03 2 536.68 - 222.65 -8.78% 2 506.70 - 192.67 -7.69%
30.06.2011 2 536.68 1 135.49 1 401.19 123.40% 1 729.79 806.89 46.65%
31.05.2011 1 135.49 692.14 443.35 64.05% -1 909.68 3 045.17 - 159.46%
30.04.2011 692.14 459.71 232.43 50.56% 577.49 114.65 19.85%
31.03.2011 459.71 962.54 - 502.83 -52.24% 2 800.39 -2 340.67 -83.58%
28.02.2011 962.54 1 607.97 - 645.43 -40.14% 322.16 640.39 198.78%
31.01.2011 1 607.97 4 410.71 -2 802.74 -63.54% 1 196.77 411.21 34.36%
31.12.2010 4 410.71 513.86 3 896.85 758.34% 855.80 3 554.91 415.39%
30.11.2010 513.86 3 182.88 -2 669.01 -83.86% 930.59 - 416.73 -44.78%
31.10.2010 3 182.88 1 225.84 1 957.04 159.65% 440.13 2 742.74 623.16%
30.09.2010 1 225.84 2 608.64 -1 382.80 -53.01% 754.26 471.58 62.52%
31.08.2010 2 608.64 2 506.70 101.95 4.07% 356.08 2 252.57 632.61%
31.07.2010 2 506.70 1 729.79 776.91 44.91% 186.15 2 320.55 1 246.60%
30.06.2010 1 729.79 -1 909.68 3 639.47 - 190.58% 2 150.52 - 420.73 -19.56%
31.05.2010 -1 909.68 577.49 -2 487.17 - 430.69% 233.93 -2 143.61 - 916.36%
30.04.2010 577.49 2 800.39 -2 222.90 -79.38% - 413.02 990.50 - 239.82%
31.03.2010 2 800.39 322.16 2 478.23 769.26% - 437.75 3 238.13 - 739.73%
28.02.2010 322.16 1 196.77 - 874.61 -73.08% -1 464.08 1 786.24 - 122.00%
31.01.2010 1 196.77 855.80 340.96 39.84% -2 052.03 3 248.79 - 158.32%
31.12.2009 855.80 930.59 -74.79 -8.04% - - -
30.11.2009 930.59 440.13 490.46 111.43% - - -
31.10.2009 440.13 754.26 - 314.13 -41.65% - - -
30.09.2009 754.26 356.08 398.19 111.83% - - -
31.08.2009 356.08 186.15 169.93 91.28% - - -
31.07.2009 186.15 2 150.52 -1 964.37 -91.34% - - -
30.06.2009 2 150.52 233.93 1 916.60 819.32% - - -
31.05.2009 233.93 - 413.02 646.94 - 156.64% - - -
30.04.2009 - 413.02 - 437.75 24.73 -5.65% - - -
31.03.2009 - 437.75 -1 464.08 1 026.34 -70.10% - - -
28.02.2009 -1 464.08 -2 052.03 587.94 -28.65% - - -
31.01.2009 -2 052.03 - - - - - -

Graf jako obrázek

Emitované akcie/podílové listy - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Emitované akcie/podílové listy (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Emitované akcie/podílové listy (Rozvaha akciových fondů - toky)
Emitované akcie/podílové listy (Rozvaha dluhopisových fondů - toky)
Emitované akcie/podílové listy (Rozvaha smíšených fondů - toky)
Emitované akcie/podílové listy (Rozvaha ostatních fondů - toky)
Emitované akcie/podílové listy (Rozvaha nemovitostních fondů - toky)
Emitované akcie/podílové listy (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT))
Emitované akcie/podílové listy (Rozvaha akciových fondů)
Emitované akcie/podílové listy (Rozvaha dluhopisových fondů)
Emitované akcie/podílové listy (Rozvaha smíšených fondů)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Podílové listy/akcie FPT (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
podílové fondy kvalifikovaných investorů (Počty subjektů)
. Akcie (Banky celkem)
Akcie (Banky celkem)
Akcie (Banky celkem)
. Akcie (Velké banky)


Zobrazit sloupec 
Menu Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.