Emitované akcie/podílové listy (Rozvaha dluhopisových fondů - toky) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Rozvaha dluhopisových fondů - toky

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Emitované akcie/podílové listy - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 28.02.2014 -1 202.12
Max 31.12.2010 2 696.73

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.11.2014 2 674.34 1 944.69 729.66 37.52% -1 032.16 3 706.50 - 359.10%
31.10.2014 1 944.69 1 515.36 429.32 28.33% 926.10 1 018.59 109.99%
30.09.2014 1 515.36 1 523.06 -7.69 -0.51% 368.75 1 146.61 310.94%
31.08.2014 1 523.06 1 754.14 - 231.09 -13.17% 315.09 1 207.97 383.37%
31.07.2014 1 754.14 977.04 777.10 79.54% 808.91 945.23 116.85%
30.06.2014 977.04 1 079.49 - 102.44 -9.49% 1 003.89 -26.84 -2.67%
31.05.2014 1 079.49 641.02 438.46 68.40% 596.18 483.30 81.07%
30.04.2014 641.02 993.29 - 352.27 -35.46% 219.43 421.59 192.13%
31.03.2014 993.29 -1 202.12 2 195.41 - 182.63% 691.44 301.85 43.66%
28.02.2014 -1 202.12 810.67 -2 012.79 - 248.29% 639.32 -1 841.44 - 288.03%
31.01.2014 810.67 1 231.96 - 421.29 -34.20% 1 217.40 - 406.73 -33.41%
31.12.2013 1 231.96 -1 032.16 2 264.12 - 219.36% 1 400.84 - 168.88 -12.06%
30.11.2013 -1 032.16 926.10 -1 958.26 - 211.45% 317.17 -1 349.32 - 425.43%
31.10.2013 926.10 368.75 557.35 151.14% 865.25 60.84 7.03%
30.09.2013 368.75 315.09 53.66 17.03% 1 300.50 - 931.74 -71.65%
31.08.2013 315.09 808.91 - 493.83 -61.05% 1 034.88 - 719.79 -69.55%
31.07.2013 808.91 1 003.89 - 194.97 -19.42% 720.10 88.82 12.33%
30.06.2013 1 003.89 596.18 407.70 68.38% 403.93 599.95 148.53%
31.05.2013 596.18 219.43 376.75 171.69% - 887.66 1 483.84 - 167.16%
30.04.2013 219.43 691.44 - 472.01 -68.26% 179.93 39.51 21.96%
31.03.2013 691.44 639.32 52.12 8.15% 699.01 -7.57 -1.08%
28.02.2013 639.32 1 217.40 - 578.08 -47.48% 151.71 487.62 321.43%
31.01.2013 1 217.40 1 400.84 - 183.45 -13.10% - 429.34 1 646.74 - 383.55%
31.12.2012 1 400.84 317.17 1 083.68 341.68% -1 109.23 2 510.08 - 226.29%
30.11.2012 317.17 865.25 - 548.09 -63.34% - 874.18 1 191.35 - 136.28%
31.10.2012 865.25 1 300.50 - 435.24 -33.47% 585.10 280.15 47.88%
30.09.2012 1 300.50 1 034.88 265.62 25.67% 171.46 1 129.04 658.48%
31.08.2012 1 034.88 720.10 314.78 43.71% - 189.59 1 224.47 - 645.84%
31.07.2012 720.10 403.93 316.17 78.27% 1 364.19 - 644.09 -47.21%
30.06.2012 403.93 - 887.66 1 291.59 - 145.51% 855.02 - 451.09 -52.76%
31.05.2012 - 887.66 179.93 -1 067.58 - 593.35% -50.83 - 836.82 1 646.19%
30.04.2012 179.93 699.01 - 519.09 -74.26% -84.60 264.52 - 312.69%
31.03.2012 699.01 151.71 547.31 360.77% 2 302.10 -1 603.09 -69.64%
29.02.2012 151.71 - 429.34 581.04 - 135.33% 246.78 -95.07 -38.53%
31.01.2012 - 429.34 -1 109.23 679.90 -61.29% -19.22 - 410.12 2 133.46%
31.12.2011 -1 109.23 - 874.18 - 235.06 26.89% 2 696.73 -3 805.96 - 141.13%
30.11.2011 - 874.18 585.10 -1 459.28 - 249.41% 37.14 - 911.32 -2 454.00%
31.10.2011 585.10 171.46 413.64 241.25% 754.71 - 169.61 -22.47%
30.09.2011 171.46 - 189.59 361.05 - 190.44% 791.27 - 619.81 -78.33%
31.08.2011 - 189.59 1 364.19 -1 553.78 - 113.90% 719.86 - 909.45 - 126.34%
31.07.2011 1 364.19 855.02 509.16 59.55% 690.83 673.35 97.47%
30.06.2011 855.02 -50.83 905.86 -1 781.99% 130.22 724.80 556.59%
31.05.2011 -50.83 -84.60 33.76 -39.91% - 696.01 645.17 -92.70%
30.04.2011 -84.60 2 302.10 -2 386.70 - 103.67% 286.70 - 371.30 - 129.51%
31.03.2011 2 302.10 246.78 2 055.32 832.87% 701.46 1 600.65 228.19%
28.02.2011 246.78 -19.22 266.00 -1 383.75% 75.56 171.21 226.57%
31.01.2011 -19.22 2 696.73 -2 715.95 - 100.71% 175.51 - 194.74 - 110.95%
31.12.2010 2 696.73 37.14 2 659.59 7 161.76% 632.15 2 064.58 326.60%
30.11.2010 37.14 754.71 - 717.57 -95.08% 89.06 -51.92 -58.30%
31.10.2010 754.71 791.27 -36.56 -4.62% 325.77 428.93 131.67%
30.09.2010 791.27 719.86 71.41 9.92% - 164.39 955.65 - 581.34%
31.08.2010 719.86 690.83 29.02 4.20% 262.23 457.63 174.51%
31.07.2010 690.83 130.22 560.61 430.50% 155.28 535.55 344.90%
30.06.2010 130.22 - 696.01 826.23 - 118.71% 2 042.40 -1 912.18 -93.62%
31.05.2010 - 696.01 286.70 - 982.71 - 342.76% 135.81 - 831.82 - 612.47%
30.04.2010 286.70 701.46 - 414.75 -59.13% - 569.95 856.65 - 150.30%
31.03.2010 701.46 75.56 625.89 828.28% - 342.35 1 043.81 - 304.89%
28.02.2010 75.56 175.51 -99.95 -56.95% - 825.99 901.56 - 109.15%
31.01.2010 175.51 632.15 - 456.63 -72.24% - 790.43 965.95 - 122.20%
31.12.2009 632.15 89.06 543.09 609.84% - - -
30.11.2009 89.06 325.77 - 236.72 -72.66% - - -
31.10.2009 325.77 - 164.39 490.16 - 298.17% - - -
30.09.2009 - 164.39 262.23 - 426.62 - 162.69% - - -
31.08.2009 262.23 155.28 106.95 68.88% - - -
31.07.2009 155.28 2 042.40 -1 887.12 -92.40% - - -
30.06.2009 2 042.40 135.81 1 906.59 1 403.81% - - -
31.05.2009 135.81 - 569.95 705.77 - 123.83% - - -
30.04.2009 - 569.95 - 342.35 - 227.60 66.48% - - -
31.03.2009 - 342.35 - 825.99 483.64 -58.55% - - -
28.02.2009 - 825.99 - 790.43 -35.56 4.50% - - -
31.01.2009 - 790.43 - - - - - -

Graf jako obrázek

Emitované akcie/podílové listy - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Emitované akcie/podílové listy (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Emitované akcie/podílové listy (Rozvaha akciových fondů - toky)
Emitované akcie/podílové listy (Rozvaha dluhopisových fondů - toky)
Emitované akcie/podílové listy (Rozvaha smíšených fondů - toky)
Emitované akcie/podílové listy (Rozvaha ostatních fondů - toky)
Emitované akcie/podílové listy (Rozvaha nemovitostních fondů - toky)
Emitované akcie/podílové listy (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT))
Emitované akcie/podílové listy (Rozvaha akciových fondů)
Emitované akcie/podílové listy (Rozvaha dluhopisových fondů)
Emitované akcie/podílové listy (Rozvaha smíšených fondů)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Podílové listy/akcie FPT (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Podílové listy/akcie FPT (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
podílové fondy kvalifikovaných investorů (Počty subjektů)


Zobrazit sloupec 
Menu Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.