Fondy celkem (v tis. Kč) (Přehled cenných papírů) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>1. Portfolio CP celkem</b> 356 840 982.00 342 258 522.00 4.26% 367 214 675.00 -2.82%
UK2 1.1. Dluhové cenné papíry celkem 344 744 059.00 330 229 371.00 4.40% 356 962 007.00 -3.42%
UK3 1.1.1. Dluhopisy vydané státem OECD nebo jeho centrální bankou 291 326 253.00 275 755 726.00 5.65% 297 693 509.00 -2.14%
UK4 1.1.1.1. Dluhopisy vydané ČR 275 269 135.00 259 798 144.00 5.96% 280 601 524.00 -1.90%
UK5 1.1.1.1.1. Státní pokladniční poukázky ČR 709 885.00 0.00 - 0.00 -
UK6 1.1.1.1.2. Státní dluhopisy ČR 274 559 250.00 259 798 144.00 5.68% 280 601 524.00 -2.15%
UK7 1.1.1.2. Dluhopisy vydané ostatními členskými státy 16 057 118.00 15 957 582.00 0.62% 17 091 985.00 -6.05%
UK8 1.1.2. Dluhopisy vydané EIB, EBRD, IBRD nebo jinou mezinárodní institucí 1 421 236.00 1 527 753.00 -6.97% 1 501 086.00 -5.32%
UK9 1.1.3. Ostatní dluhové cenné papíry 51 996 570.00 52 945 892.00 -1.79% 57 767 412.00 -9.99%
UK10 1.1.3.1. Dluhové cenné papíry vydané bankami 29 919 285.00 30 988 991.00 -3.45% 36 881 848.00 -18.88%
UK11 1.1.3.2. Dluhové cenné papíry vydané obchodními společnostmi 22 077 285.00 21 956 901.00 0.55% 20 885 564.00 5.71%
UK12 1.2. Majetkové cenné papíry celkem 12 096 923.00 12 029 151.00 0.56% 10 252 668.00 17.99%
UK13 1.2.1. Akcie 2 524 934.00 2 315 683.00 9.04% 1 396 070.00 80.86%
UK14 1.2.2. Podílové listy 9 553 452.00 9 694 978.00 -1.46% 8 845 719.00 8.00%
UK15 1.2.3. Ostatní majetkové cenné papíry 18 537.00 18 490.00 0.25% 10 879.00 70.39%
UK16 1.3. Ostatní cenné papíry 0.00 0.00 - 0.00 -

Portfolio CP celkem

ObdobíHodnota
31.12.2017 356 840 982.00
30.09.2017 342 258 522.00
30.06.2017 345 254 881.00
31.03.2017 351 957 246.00
31.12.2016 367 214 675.00
30.09.2016 360 558 399.00
30.06.2016 348 374 966.00
31.03.2016 341 325 199.00
31.12.2015 336 556 614.00
30.09.2015 326 627 433.00
Další »
Portfolio CP celkem,Fondy celkem (v tis. Kč)

Dluhové cenné papíry celkem

ObdobíHodnota
31.12.2017 344 744 059.00
30.09.2017 330 229 371.00
30.06.2017 334 174 443.00
31.03.2017 341 085 353.00
31.12.2016 356 962 007.00
30.09.2016 351 212 693.00
30.06.2016 339 942 103.00
31.03.2016 333 335 475.00
31.12.2015 329 102 939.00
30.09.2015 319 975 011.00
Další »
Dluhové cenné papíry celkem,Fondy celkem (v tis. Kč)

Dluhopisy vydané státem OECD nebo jeho centrální bankou

ObdobíHodnota
31.12.2017 291 326 253.00
30.09.2017 275 755 726.00
30.06.2017 280 064 489.00
31.03.2017 286 856 462.00
31.12.2016 297 693 509.00
30.09.2016 295 913 129.00
30.06.2016 283 527 790.00
31.03.2016 277 794 522.00
31.12.2015 274 387 444.00
30.09.2015 265 444 101.00
Další »
Dluhopisy vydané státem OECD nebo jeho centrální bankou,Fondy celkem (v tis. Kč)

. Dluhopisy vydané ČR

ObdobíHodnota
31.12.2017 275 269 135.00
30.09.2017 259 798 144.00
30.06.2017 264 300 694.00
31.03.2017 270 328 411.00
31.12.2016 280 601 524.00
30.09.2016 278 154 254.00
30.06.2016 265 800 813.00
31.03.2016 260 291 685.00
31.12.2015 258 190 070.00
30.09.2015 251 494 540.00
Další »
. Dluhopisy vydané ČR,Fondy celkem (v tis. Kč)

.1. Státní pokladniční poukázky ČR

ObdobíHodnota
31.12.2017 709 885.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
30.09.2016 0.00
30.06.2016 932 987.00
31.03.2016 3 561 207.00
31.12.2015 4 694 018.00
30.09.2015 4 811 889.00
Další »
.1. Státní pokladniční poukázky ČR,Fondy celkem (v tis. Kč)

.2. Státní dluhopisy ČR

ObdobíHodnota
31.12.2017 274 559 250.00
30.09.2017 259 798 144.00
30.06.2017 264 300 694.00
31.03.2017 270 328 411.00
31.12.2016 280 601 524.00
30.09.2016 278 154 254.00
30.06.2016 264 867 826.00
31.03.2016 256 730 478.00
31.12.2015 253 496 052.00
30.09.2015 246 682 651.00
Další »
.2. Státní dluhopisy ČR,Fondy celkem (v tis. Kč)

. Dluhopisy vydané ostatními členskými státy

ObdobíHodnota
31.12.2017 16 057 118.00
30.09.2017 15 957 582.00
30.06.2017 15 763 795.00
31.03.2017 16 528 051.00
31.12.2016 17 091 985.00
30.09.2016 17 758 875.00
30.06.2016 17 726 977.00
31.03.2016 17 502 837.00
31.12.2015 16 197 374.00
30.09.2015 13 949 561.00
Další »
. Dluhopisy vydané ostatními členskými státy,Fondy celkem (v tis. Kč)

Dluhopisy vydané EIB, EBRD, IBRD nebo jinou mezinárodní institucí

ObdobíHodnota
31.12.2017 1 421 236.00
30.09.2017 1 527 753.00
30.06.2017 1 529 229.00
31.03.2017 1 499 906.00
31.12.2016 1 501 086.00
30.09.2016 1 502 775.00
30.06.2016 1 499 545.00
31.03.2016 1 431 609.00
31.12.2015 1 425 503.00
30.09.2015 1 422 620.00
Další »
Dluhopisy vydané EIB, EBRD, IBRD nebo jinou mezinárodní institucí,Fondy celkem (v tis. Kč)

Ostatní dluhové cenné papíry

ObdobíHodnota
31.12.2017 51 996 570.00
30.09.2017 52 945 892.00
30.06.2017 52 580 725.00
31.03.2017 52 728 985.00
31.12.2016 57 767 412.00
30.09.2016 53 796 789.00
30.06.2016 54 914 768.00
31.03.2016 54 109 344.00
31.12.2015 53 289 992.00
30.09.2015 53 108 290.00
Další »
Ostatní dluhové cenné papíry,Fondy celkem (v tis. Kč)

. Dluhové cenné papíry vydané bankami

ObdobíHodnota
31.12.2017 29 919 285.00
30.09.2017 30 988 991.00
30.06.2017 31 480 728.00
31.03.2017 33 060 672.00
31.12.2016 36 881 848.00
30.09.2016 35 559 069.00
30.06.2016 37 080 562.00
31.03.2016 37 950 271.00
31.12.2015 37 674 718.00
30.09.2015 37 657 026.00
Další »
. Dluhové cenné papíry vydané bankami,Fondy celkem (v tis. Kč)

. Dluhové cenné papíry vydané obchodními společnostmi

ObdobíHodnota
31.12.2017 22 077 285.00
30.09.2017 21 956 901.00
30.06.2017 21 099 997.00
31.03.2017 19 668 313.00
31.12.2016 20 885 564.00
30.09.2016 18 237 720.00
30.06.2016 17 834 206.00
31.03.2016 16 159 073.00
31.12.2015 15 615 274.00
30.09.2015 15 451 264.00
Další »
. Dluhové cenné papíry vydané obchodními společnostmi,Fondy celkem (v tis. Kč)

Majetkové cenné papíry celkem

ObdobíHodnota
31.12.2017 12 096 923.00
30.09.2017 12 029 151.00
30.06.2017 11 080 438.00
31.03.2017 10 871 893.00
31.12.2016 10 252 668.00
30.09.2016 9 345 706.00
30.06.2016 8 432 863.00
31.03.2016 7 989 724.00
31.12.2015 7 453 675.00
30.09.2015 6 652 422.00
Další »
Majetkové cenné papíry celkem,Fondy celkem (v tis. Kč)

Akcie

ObdobíHodnota
31.12.2017 2 524 934.00
30.09.2017 2 315 683.00
30.06.2017 1 847 222.00
31.03.2017 1 633 648.00
31.12.2016 1 396 070.00
30.09.2016 1 218 334.00
30.06.2016 1 011 247.00
31.03.2016 946 516.00
31.12.2015 920 784.00
30.09.2015 737 409.00
Další »
Akcie,Fondy celkem (v tis. Kč)

Podílové listy

ObdobíHodnota
31.12.2017 9 553 452.00
30.09.2017 9 694 978.00
30.06.2017 9 216 902.00
31.03.2017 9 227 315.00
31.12.2016 8 845 719.00
30.09.2016 8 115 006.00
30.06.2016 7 411 278.00
31.03.2016 7 033 950.00
31.12.2015 6 525 510.00
30.09.2015 5 910 008.00
Další »
Podílové listy,Fondy celkem (v tis. Kč)

Ostatní majetkové cenné papíry

ObdobíHodnota
31.12.2017 18 537.00
30.09.2017 18 490.00
30.06.2017 16 314.00
31.03.2017 10 930.00
31.12.2016 10 879.00
30.09.2016 12 366.00
30.06.2016 10 338.00
31.03.2016 9 258.00
31.12.2015 7 381.00
30.09.2015 5 005.00
Další »
Ostatní majetkové cenné papíry,Fondy celkem (v tis. Kč)

Ostatní cenné papíry

ObdobíHodnota
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
30.09.2016 0.00
30.06.2016 0.00
31.03.2016 0.00
31.12.2015 0.00
30.09.2015 0.00
Další »
Ostatní cenné papíry,Fondy celkem (v tis. Kč)

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Fondy celkem (v tis. Kč) (Aktiva)
Fondy celkem (v tis. Kč) (Závazky a vlastní kapitál)
Fondy celkem (v tis. Kč) (Výkaz zisku nebo ztráty)
Fondy celkem (v tis. Kč) (Přehled cenných papírů)
Fondy celkem (v tis. Kč) (Výkaz zisku nebo ztráty)
Fondy celkem (v tis. Kč) (Aktiva)
Fondy celkem (v tis. Kč) (Výkaz zisku nebo ztráty)
Fondy celkem (v tis. Kč) (Výkaz zisku nebo ztráty)
Fondy celkem (v tis. Kč) (Aktiva)
Fondy celkem (v tis. Kč) (Závazky a vlastní kapitál)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč) (Úvěry na bydlení (banky, stavební spořitelny))
Banky (bez stavebních spořitelen) - úvěry na nákup bytových nemovitostí celkem - RPSN (%) (Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))
Banky (bez stavebních spořitelen) - úvěry na nákup bytových nemovitostí celkem - úr. sazba (%) (Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))
Banky (bez stavebních spořitelen) - hypoteční úvěry na nákup bytových nemovitostí celkem - úr. sazba (%) (Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))
* TRŽNÍ SLUŽBY CELKEM (Předchozí období=100, čtvrtletní data)
* TRŽNÍ SLUŽBY CELKEM (SOPR=100, čtvrtletní data)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů