Fondy celkem (v tis. Kč) (Přehled cenných papírů) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Fondy celkem (v tis. Kč) - Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>1. Portfolio CP celkem</b> 388 060 724.00 378 853 285.00 2.43% 357 978 977.00 8.40%
UK2 1.1. Dluhové cenné papíry celkem 371 665 466.00 363 224 624.00 2.32% 343 567 359.00 8.18%
UK3 1.1.1. Dluhopisy vydané státem OECD nebo jeho centrální bankou 322 224 140.00 315 103 529.00 2.26% 299 516 992.00 7.58%
UK4 1.1.1.1. Dluhopisy vydané ČR 306 518 776.00 299 249 715.00 2.43% 283 927 099.00 7.96%
UK5 1.1.1.1.1. Státní pokladniční poukázky ČR 0.00 0.00 - 792 367.00 -
UK6 1.1.1.1.2. Státní dluhopisy ČR 306 518 776.00 299 249 715.00 2.43% 283 134 732.00 8.26%
UK7 1.1.1.2. Dluhopisy vydané ostatními členskými státy 15 705 364.00 15 853 814.00 -0.94% 15 589 893.00 0.74%
UK8 1.1.2. Dluhopisy vydané EIB, EBRD, IBRD nebo jinou mezinárodní institucí 1 011 691.00 1 003 365.00 0.83% 986 839.00 2.52%
UK9 1.1.3. Ostatní dluhové cenné papíry 48 429 635.00 47 117 730.00 2.78% 43 063 528.00 12.46%
UK10 1.1.3.1. Dluhové cenné papíry vydané bankami 25 766 002.00 24 430 097.00 5.47% 21 547 681.00 19.58%
UK11 1.1.3.2. Dluhové cenné papíry vydané obchodními společnostmi 22 663 633.00 22 687 633.00 -0.11% 21 515 847.00 5.33%
UK12 1.2. Majetkové cenné papíry celkem 16 395 258.00 15 628 661.00 4.91% 14 411 618.00 13.76%
UK13 1.2.1. Akcie 4 581 895.00 4 119 954.00 11.21% 3 454 289.00 32.64%
UK14 1.2.2. Podílové listy 11 798 044.00 11 494 144.00 2.64% 10 942 289.00 7.82%
UK15 1.2.3. Ostatní majetkové cenné papíry 15 319.00 14 563.00 5.19% 15 040.00 1.85%
UK16 1.3. Ostatní cenné papíry 0.00 0.00 - 0.00 -

Portfolio CP celkem

ObdobíHodnota
30.09.2019 388 060 724.00
30.06.2019 378 853 285.00
31.03.2019 376 235 028.00
31.12.2018 370 963 777.00
30.09.2018 357 978 977.00
30.06.2018 361 751 490.00
31.03.2018 355 090 181.00
31.12.2017 356 840 981.00
30.09.2017 342 258 522.00
30.06.2017 345 254 881.00
Další »
Portfolio CP celkem,Fondy celkem (v tis. Kč)

Dluhové cenné papíry celkem

ObdobíHodnota
30.09.2019 371 665 466.00
30.06.2019 363 224 624.00
31.03.2019 360 924 749.00
31.12.2018 356 799 155.00
30.09.2018 343 567 359.00
30.06.2018 348 109 451.00
31.03.2018 342 471 318.00
31.12.2017 344 744 058.00
30.09.2017 330 229 371.00
30.06.2017 334 174 443.00
Další »
Dluhové cenné papíry celkem,Fondy celkem (v tis. Kč)

Dluhopisy vydané státem OECD nebo jeho centrální bankou

ObdobíHodnota
30.09.2019 322 224 140.00
30.06.2019 315 103 529.00
31.03.2019 313 180 323.00
31.12.2018 310 512 900.00
30.09.2018 299 516 992.00
30.06.2018 301 560 787.00
31.03.2018 294 922 891.00
31.12.2017 291 326 256.00
30.09.2017 275 755 726.00
30.06.2017 280 064 489.00
Další »
Dluhopisy vydané státem OECD nebo jeho centrální bankou,Fondy celkem (v tis. Kč)

. Dluhopisy vydané ČR

ObdobíHodnota
30.09.2019 306 518 776.00
30.06.2019 299 249 715.00
31.03.2019 297 012 451.00
31.12.2018 294 085 516.00
30.09.2018 283 927 099.00
30.06.2018 285 241 477.00
31.03.2018 279 381 888.00
31.12.2017 275 269 138.00
30.09.2017 259 798 144.00
30.06.2017 264 300 694.00
Další »
. Dluhopisy vydané ČR,Fondy celkem (v tis. Kč)

.1. Státní pokladniční poukázky ČR

ObdobíHodnota
30.09.2019 0.00
30.06.2019 0.00
31.03.2019 0.00
31.12.2018 2 069 961.00
30.09.2018 792 367.00
30.06.2018 1 070 562.00
31.03.2018 1 271 652.00
31.12.2017 709 885.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
Další »
.1. Státní pokladniční poukázky ČR,Fondy celkem (v tis. Kč)

.2. Státní dluhopisy ČR

ObdobíHodnota
30.09.2019 306 518 776.00
30.06.2019 299 249 715.00
31.03.2019 297 012 451.00
31.12.2018 292 015 555.00
30.09.2018 283 134 732.00
30.06.2018 284 170 915.00
31.03.2018 278 110 236.00
31.12.2017 274 559 253.00
30.09.2017 259 798 144.00
30.06.2017 264 300 694.00
Další »
.2. Státní dluhopisy ČR,Fondy celkem (v tis. Kč)

. Dluhopisy vydané ostatními členskými státy

ObdobíHodnota
30.09.2019 15 705 364.00
30.06.2019 15 853 814.00
31.03.2019 16 167 872.00
31.12.2018 16 427 384.00
30.09.2018 15 589 893.00
30.06.2018 16 319 310.00
31.03.2018 15 541 003.00
31.12.2017 16 057 118.00
30.09.2017 15 957 582.00
30.06.2017 15 763 795.00
Další »
. Dluhopisy vydané ostatními členskými státy,Fondy celkem (v tis. Kč)

Dluhopisy vydané EIB, EBRD, IBRD nebo jinou mezinárodní institucí

ObdobíHodnota
30.09.2019 1 011 691.00
30.06.2019 1 003 365.00
31.03.2019 999 122.00
31.12.2018 1 006 903.00
30.09.2018 986 839.00
30.06.2018 1 235 616.00
31.03.2018 1 239 629.00
31.12.2017 1 421 236.00
30.09.2017 1 527 753.00
30.06.2017 1 529 229.00
Další »
Dluhopisy vydané EIB, EBRD, IBRD nebo jinou mezinárodní institucí,Fondy celkem (v tis. Kč)

Ostatní dluhové cenné papíry

ObdobíHodnota
30.09.2019 48 429 635.00
30.06.2019 47 117 730.00
31.03.2019 46 745 304.00
31.12.2018 45 279 352.00
30.09.2018 43 063 528.00
30.06.2018 45 313 048.00
31.03.2018 46 308 798.00
31.12.2017 51 996 566.00
30.09.2017 52 945 892.00
30.06.2017 52 580 725.00
Další »
Ostatní dluhové cenné papíry,Fondy celkem (v tis. Kč)

. Dluhové cenné papíry vydané bankami

ObdobíHodnota
30.09.2019 25 766 002.00
30.06.2019 24 430 097.00
31.03.2019 24 514 448.00
31.12.2018 23 040 895.00
30.09.2018 21 547 681.00
30.06.2018 22 991 799.00
31.03.2018 24 790 631.00
31.12.2017 29 919 283.00
30.09.2017 30 988 991.00
30.06.2017 31 480 728.00
Další »
. Dluhové cenné papíry vydané bankami,Fondy celkem (v tis. Kč)

. Dluhové cenné papíry vydané obchodními společnostmi

ObdobíHodnota
30.09.2019 22 663 633.00
30.06.2019 22 687 633.00
31.03.2019 22 230 856.00
31.12.2018 22 238 457.00
30.09.2018 21 515 847.00
30.06.2018 22 321 249.00
31.03.2018 21 518 167.00
31.12.2017 22 077 283.00
30.09.2017 21 956 901.00
30.06.2017 21 099 997.00
Další »
. Dluhové cenné papíry vydané obchodními společnostmi,Fondy celkem (v tis. Kč)

Majetkové cenné papíry celkem

ObdobíHodnota
30.09.2019 16 395 258.00
30.06.2019 15 628 661.00
31.03.2019 15 310 279.00
31.12.2018 14 164 622.00
30.09.2018 14 411 618.00
30.06.2018 13 642 039.00
31.03.2018 12 618 863.00
31.12.2017 12 096 923.00
30.09.2017 12 029 151.00
30.06.2017 11 080 438.00
Další »
Majetkové cenné papíry celkem,Fondy celkem (v tis. Kč)

Akcie

ObdobíHodnota
30.09.2019 4 581 895.00
30.06.2019 4 119 954.00
31.03.2019 3 939 449.00
31.12.2018 3 294 534.00
30.09.2018 3 454 289.00
30.06.2018 3 169 535.00
31.03.2018 2 705 303.00
31.12.2017 2 524 934.00
30.09.2017 2 315 683.00
30.06.2017 1 847 222.00
Další »
Akcie,Fondy celkem (v tis. Kč)

Podílové listy

ObdobíHodnota
30.09.2019 11 798 044.00
30.06.2019 11 494 144.00
31.03.2019 11 357 037.00
31.12.2018 10 856 138.00
30.09.2018 10 942 289.00
30.06.2018 10 452 736.00
31.03.2018 9 903 454.00
31.12.2017 9 553 452.00
30.09.2017 9 694 978.00
30.06.2017 9 216 902.00
Další »
Podílové listy,Fondy celkem (v tis. Kč)

Ostatní majetkové cenné papíry

ObdobíHodnota
30.09.2019 15 319.00
30.06.2019 14 563.00
31.03.2019 13 793.00
31.12.2018 13 950.00
30.09.2018 15 040.00
30.06.2018 19 768.00
31.03.2018 10 106.00
31.12.2017 18 537.00
30.09.2017 18 490.00
30.06.2017 16 314.00
Další »
Ostatní majetkové cenné papíry,Fondy celkem (v tis. Kč)

Ostatní cenné papíry

ObdobíHodnota
30.09.2019 0.00
30.06.2019 0.00
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
Další »
Ostatní cenné papíry,Fondy celkem (v tis. Kč)

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Fondy celkem (v tis. Kč) (Přehled cenných papírů)
Úvěry celkem bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
Úvěry celkem (bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet) - objem (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s dohodnutou splatností celkem - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s výpovědní lhůtou celkem - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s dohodnutou splatností celkem - objem (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s výpovědní lhůtou celkem - objem (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Karty celkem (bez ohledu na počet jejich funkcí) (Platební karty a akceptační zařízení (počet karet v tisicích))
Platební transakce včetně transakcí non-MFI celkem (Odeslané platby dle druhu platební služby včetně non-MFI - počet transakcí (v milionech))
Přijaté přeshraniční platební příkazy celkem (Odeslané platby dle druhu platební služby včetně non-MFI - objem transakcí (v miliardách CZK))
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - celkem - čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami domácnostem v ČR)

Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies