Fondy celkem (v tis. Kč) (Přehled cenných papírů) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Fondy celkem (v tis. Kč) - Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>1. Portfolio CP celkem</b> 446 168 805.00 441 126 697.00 1.14% 388 060 724.00 14.97%
UK2 1.1. Dluhové cenné papíry celkem 427 720 603.00 423 695 783.00 0.95% 371 665 466.00 15.08%
UK3 1.1.1. Dluhopisy vydané státem OECD nebo jeho centrální bankou 372 740 465.00 372 138 535.00 0.16% 322 224 140.00 15.68%
UK4 1.1.1.1. Dluhopisy vydané ČR 358 011 883.00 357 154 098.00 0.24% 306 518 776.00 16.80%
UK5 1.1.1.1.1. Státní pokladniční poukázky ČR 2 876 871.00 4 404 373.00 -34.68% 0.00 -
UK6 1.1.1.1.2. Státní dluhopisy ČR 355 135 012.00 352 749 725.00 0.68% 306 518 776.00 15.86%
UK7 1.1.1.2. Dluhopisy vydané ostatními členskými státy 14 728 582.00 14 984 437.00 -1.71% 15 705 364.00 -6.22%
UK8 1.1.2. Dluhopisy vydané EIB, EBRD, IBRD nebo jinou mezinárodní institucí 995 794.00 992 908.00 0.29% 1 011 691.00 -1.57%
UK9 1.1.3. Ostatní dluhové cenné papíry 53 984 344.00 50 564 340.00 6.76% 48 429 635.00 11.47%
UK10 1.1.3.1. Dluhové cenné papíry vydané bankami 28 571 572.00 28 063 245.00 1.81% 25 766 002.00 10.89%
UK11 1.1.3.2. Dluhové cenné papíry vydané obchodními společnostmi 25 412 772.00 22 501 095.00 12.94% 22 663 633.00 12.13%
UK12 1.2. Majetkové cenné papíry celkem 18 448 202.00 17 430 914.00 5.84% 16 395 258.00 12.52%
UK13 1.2.1. Akcie 5 517 496.00 5 211 899.00 5.86% 4 581 895.00 20.42%
UK14 1.2.2. Podílové listy 12 861 504.00 12 196 667.00 5.45% 11 798 044.00 9.01%
UK15 1.2.3. Ostatní majetkové cenné papíry 69 202.00 22 348.00 209.66% 15 319.00 351.74%
UK16 1.3. Ostatní cenné papíry 0.00 0.00 - 0.00 -

Portfolio CP celkem

ObdobíHodnota
30.09.2020 446 168 805.00
30.06.2020 441 126 697.00
31.03.2020 402 031 859.00
31.12.2019 386 763 342.00
30.09.2019 388 060 724.00
30.06.2019 378 853 285.00
31.03.2019 376 235 028.00
31.12.2018 370 963 777.00
30.09.2018 357 978 977.00
30.06.2018 361 751 490.00
Další »
Portfolio CP celkem,Fondy celkem (v tis. Kč)

Dluhové cenné papíry celkem

ObdobíHodnota
30.09.2020 427 720 603.00
30.06.2020 423 695 783.00
31.03.2020 387 019 040.00
31.12.2019 368 730 249.00
30.09.2019 371 665 466.00
30.06.2019 363 224 624.00
31.03.2019 360 924 749.00
31.12.2018 356 799 155.00
30.09.2018 343 567 359.00
30.06.2018 348 109 451.00
Další »
Dluhové cenné papíry celkem,Fondy celkem (v tis. Kč)

Dluhopisy vydané státem OECD nebo jeho centrální bankou

ObdobíHodnota
30.09.2020 372 740 465.00
30.06.2020 372 138 535.00
31.03.2020 335 959 207.00
31.12.2019 320 508 689.00
30.09.2019 322 224 140.00
30.06.2019 315 103 529.00
31.03.2019 313 180 323.00
31.12.2018 310 512 900.00
30.09.2018 299 516 992.00
30.06.2018 301 560 787.00
Další »
Dluhopisy vydané státem OECD nebo jeho centrální bankou,Fondy celkem (v tis. Kč)

. Dluhopisy vydané ČR

ObdobíHodnota
30.09.2020 358 011 883.00
30.06.2020 357 154 098.00
31.03.2020 320 758 281.00
31.12.2019 304 748 243.00
30.09.2019 306 518 776.00
30.06.2019 299 249 715.00
31.03.2019 297 012 451.00
31.12.2018 294 085 516.00
30.09.2018 283 927 099.00
30.06.2018 285 241 477.00
Další »
. Dluhopisy vydané ČR,Fondy celkem (v tis. Kč)

.1. Státní pokladniční poukázky ČR

ObdobíHodnota
30.09.2020 2 876 871.00
30.06.2020 4 404 373.00
31.03.2020 1 843 060.00
31.12.2019 325 015.00
30.09.2019 0.00
30.06.2019 0.00
31.03.2019 0.00
31.12.2018 2 069 961.00
30.09.2018 792 367.00
30.06.2018 1 070 562.00
Další »
.1. Státní pokladniční poukázky ČR,Fondy celkem (v tis. Kč)

.2. Státní dluhopisy ČR

ObdobíHodnota
30.09.2020 355 135 012.00
30.06.2020 352 749 725.00
31.03.2020 318 915 221.00
31.12.2019 304 423 228.00
30.09.2019 306 518 776.00
30.06.2019 299 249 715.00
31.03.2019 297 012 451.00
31.12.2018 292 015 555.00
30.09.2018 283 134 732.00
30.06.2018 284 170 915.00
Další »
.2. Státní dluhopisy ČR,Fondy celkem (v tis. Kč)

. Dluhopisy vydané ostatními členskými státy

ObdobíHodnota
30.09.2020 14 728 582.00
30.06.2020 14 984 437.00
31.03.2020 15 200 926.00
31.12.2019 15 760 446.00
30.09.2019 15 705 364.00
30.06.2019 15 853 814.00
31.03.2019 16 167 872.00
31.12.2018 16 427 384.00
30.09.2018 15 589 893.00
30.06.2018 16 319 310.00
Další »
. Dluhopisy vydané ostatními členskými státy,Fondy celkem (v tis. Kč)

Dluhopisy vydané EIB, EBRD, IBRD nebo jinou mezinárodní institucí

ObdobíHodnota
30.09.2020 995 794.00
30.06.2020 992 908.00
31.03.2020 994 388.00
31.12.2019 1 010 215.00
30.09.2019 1 011 691.00
30.06.2019 1 003 365.00
31.03.2019 999 122.00
31.12.2018 1 006 903.00
30.09.2018 986 839.00
30.06.2018 1 235 616.00
Další »
Dluhopisy vydané EIB, EBRD, IBRD nebo jinou mezinárodní institucí,Fondy celkem (v tis. Kč)

Ostatní dluhové cenné papíry

ObdobíHodnota
30.09.2020 53 984 344.00
30.06.2020 50 564 340.00
31.03.2020 50 065 445.00
31.12.2019 47 211 345.00
30.09.2019 48 429 635.00
30.06.2019 47 117 730.00
31.03.2019 46 745 304.00
31.12.2018 45 279 352.00
30.09.2018 43 063 528.00
30.06.2018 45 313 048.00
Další »
Ostatní dluhové cenné papíry,Fondy celkem (v tis. Kč)

. Dluhové cenné papíry vydané bankami

ObdobíHodnota
30.09.2020 28 571 572.00
30.06.2020 28 063 245.00
31.03.2020 27 329 065.00
31.12.2019 25 127 888.00
30.09.2019 25 766 002.00
30.06.2019 24 430 097.00
31.03.2019 24 514 448.00
31.12.2018 23 040 895.00
30.09.2018 21 547 681.00
30.06.2018 22 991 799.00
Další »
. Dluhové cenné papíry vydané bankami,Fondy celkem (v tis. Kč)

. Dluhové cenné papíry vydané obchodními společnostmi

ObdobíHodnota
30.09.2020 25 412 772.00
30.06.2020 22 501 095.00
31.03.2020 22 736 380.00
31.12.2019 22 083 457.00
30.09.2019 22 663 633.00
30.06.2019 22 687 633.00
31.03.2019 22 230 856.00
31.12.2018 22 238 457.00
30.09.2018 21 515 847.00
30.06.2018 22 321 249.00
Další »
. Dluhové cenné papíry vydané obchodními společnostmi,Fondy celkem (v tis. Kč)

Majetkové cenné papíry celkem

ObdobíHodnota
30.09.2020 18 448 202.00
30.06.2020 17 430 914.00
31.03.2020 15 012 819.00
31.12.2019 18 033 093.00
30.09.2019 16 395 258.00
30.06.2019 15 628 661.00
31.03.2019 15 310 279.00
31.12.2018 14 164 622.00
30.09.2018 14 411 618.00
30.06.2018 13 642 039.00
Další »
Majetkové cenné papíry celkem,Fondy celkem (v tis. Kč)

Akcie

ObdobíHodnota
30.09.2020 5 517 496.00
30.06.2020 5 211 899.00
31.03.2020 4 255 280.00
31.12.2019 5 171 628.00
30.09.2019 4 581 895.00
30.06.2019 4 119 954.00
31.03.2019 3 939 449.00
31.12.2018 3 294 534.00
30.09.2018 3 454 289.00
30.06.2018 3 169 535.00
Další »
Akcie,Fondy celkem (v tis. Kč)

Podílové listy

ObdobíHodnota
30.09.2020 12 861 504.00
30.06.2020 12 196 667.00
31.03.2020 10 739 136.00
31.12.2019 12 843 055.00
30.09.2019 11 798 044.00
30.06.2019 11 494 144.00
31.03.2019 11 357 037.00
31.12.2018 10 856 138.00
30.09.2018 10 942 289.00
30.06.2018 10 452 736.00
Další »
Podílové listy,Fondy celkem (v tis. Kč)

Ostatní majetkové cenné papíry

ObdobíHodnota
30.09.2020 69 202.00
30.06.2020 22 348.00
31.03.2020 18 403.00
31.12.2019 18 410.00
30.09.2019 15 319.00
30.06.2019 14 563.00
31.03.2019 13 793.00
31.12.2018 13 950.00
30.09.2018 15 040.00
30.06.2018 19 768.00
Další »
Ostatní majetkové cenné papíry,Fondy celkem (v tis. Kč)

Ostatní cenné papíry

ObdobíHodnota
30.09.2020 0.00
30.06.2020 0.00
31.03.2020 0.00
31.12.2019 0.00
30.09.2019 0.00
30.06.2019 0.00
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
Další »
Ostatní cenné papíry,Fondy celkem (v tis. Kč)

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Fondy celkem (v tis. Kč) (Přehled cenných papírů)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
podílové fondy kvalifikovaných investorů (Počty subjektů)
Klientské úvěry nevýkonné podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna) (Podle kategorizace)
ODVĚTVÍ CELKEM (NEVÝKONNÉ) (Klientské úvěry nevýkonné podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
Výdaje na HDP, mil.Kč (Běžné ceny)
B-D - Průmysl celkem (SOPR=100, měsíční data, kalendářně očištěná)
B-D - Průmysl celkem (2015=100, měsíční data, sezonně očištěná)
Zahraniční zadluženost celkem (Zahraniční zadluženost podle dlužníků v mil. CZK)

Zobrazit sloupec 
Menu Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.