Cenné papíry jiné než akcie (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Cenné papíry jiné než akcie - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.07.2012 2 622.57
Min 30.11.2011 -6 767.94

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.11.2014 1 176.50 - 392.48 1 568.97 - 399.76% - 504.42 1 680.92 - 333.24%
31.10.2014 - 392.48 -1 679.38 1 286.90 -76.63% 650.01 -1 042.49 - 160.38%
30.09.2014 -1 679.38 1 823.52 -3 502.90 - 192.10% 177.75 -1 857.13 -1 044.78%
31.08.2014 1 823.52 642.40 1 181.11 183.86% - 139.31 1 962.83 -1 408.95%
31.07.2014 642.40 - 181.77 824.18 - 453.41% - 648.31 1 290.71 - 199.09%
30.06.2014 - 181.77 230.92 - 412.69 - 178.72% 1 737.81 -1 919.59 - 110.46%
31.05.2014 230.92 175.16 55.76 31.83% 355.31 - 124.39 -35.01%
30.04.2014 175.16 947.35 - 772.19 -81.51% 515.97 - 340.80 -66.05%
31.03.2014 947.35 953.56 -6.21 -0.65% 37.08 910.28 2 455.23%
28.02.2014 953.56 947.26 6.30 0.67% 344.24 609.32 177.01%
31.01.2014 947.26 - 513.91 1 461.17 - 284.32% 2 566.84 -1 619.58 -63.10%
31.12.2013 - 513.91 - 504.42 -9.48 1.88% 213.52 - 727.43 - 340.69%
30.11.2013 - 504.42 650.01 -1 154.43 - 177.60% 1 963.14 -2 467.57 - 125.69%
31.10.2013 650.01 177.75 472.26 265.68% 102.75 547.26 532.63%
30.09.2013 177.75 - 139.31 317.06 - 227.59% -96.97 274.73 - 283.30%
31.08.2013 - 139.31 - 648.31 509.00 -78.51% - 769.62 630.31 -81.90%
31.07.2013 - 648.31 1 737.81 -2 386.12 - 137.31% 2 622.57 -3 270.88 - 124.72%
30.06.2013 1 737.81 355.31 1 382.50 389.09% 455.00 1 282.82 281.94%
31.05.2013 355.31 515.97 - 160.65 -31.14% -1 770.81 2 126.12 - 120.07%
30.04.2013 515.97 37.08 478.89 1 291.69% - 458.43 974.40 - 212.55%
31.03.2013 37.08 344.24 - 307.16 -89.23% - 255.32 292.39 - 114.52%
28.02.2013 344.24 2 566.84 -2 222.61 -86.59% - 399.78 744.01 - 186.11%
31.01.2013 2 566.84 213.52 2 353.32 1 102.17% -1 382.84 3 949.68 - 285.62%
31.12.2012 213.52 1 963.14 -1 749.62 -89.12% - 697.94 911.45 - 130.59%
30.11.2012 1 963.14 102.75 1 860.39 1 810.64% -6 767.94 8 731.08 - 129.01%
31.10.2012 102.75 -96.97 199.72 - 205.96% 1 014.21 - 911.46 -89.87%
30.09.2012 -96.97 - 769.62 672.65 -87.40% 475.98 - 572.96 - 120.37%
31.08.2012 - 769.62 2 622.57 -3 392.20 - 129.35% - 211.06 - 558.56 264.64%
31.07.2012 2 622.57 455.00 2 167.58 476.39% -1 007.36 3 629.93 - 360.34%
30.06.2012 455.00 -1 770.81 2 225.80 - 125.69% 553.24 -98.25 -17.76%
31.05.2012 -1 770.81 - 458.43 -1 312.37 286.27% 1 706.79 -3 477.60 - 203.75%
30.04.2012 - 458.43 - 255.32 - 203.11 79.55% 175.62 - 634.05 - 361.04%
31.03.2012 - 255.32 - 399.78 144.46 -36.13% - 261.76 6.44 -2.46%
29.02.2012 - 399.78 -1 382.84 983.06 -71.09% -2.69 - 397.09 14 767.09%
31.01.2012 -1 382.84 - 697.94 - 684.90 98.13% 413.26 -1 796.10 - 434.61%
31.12.2011 - 697.94 -6 767.94 6 070.00 -89.69% 2 394.77 -3 092.70 - 129.14%
30.11.2011 -6 767.94 1 014.21 -7 782.15 - 767.31% 448.18 -7 216.11 -1 610.10%
31.10.2011 1 014.21 475.98 538.23 113.08% - 338.49 1 352.70 - 399.63%
30.09.2011 475.98 - 211.06 687.04 - 325.52% 915.62 - 439.63 -48.01%
31.08.2011 - 211.06 -1 007.36 796.29 -79.05% - 931.69 720.62 -77.35%
31.07.2011 -1 007.36 553.24 -1 560.60 - 282.08% 1 160.38 -2 167.74 - 186.81%
30.06.2011 553.24 1 706.79 -1 153.55 -67.59% 323.71 229.53 70.90%
31.05.2011 1 706.79 175.62 1 531.17 871.88% 603.59 1 103.20 182.77%
30.04.2011 175.62 - 261.76 437.38 - 167.09% 541.47 - 365.85 -67.57%
31.03.2011 - 261.76 -2.69 - 259.07 9 634.51% 833.45 -1 095.21 - 131.41%
28.02.2011 -2.69 413.26 - 415.95 - 100.65% 558.87 - 561.56 - 100.48%
31.01.2011 413.26 2 394.77 -1 981.50 -82.74% 2 129.96 -1 716.69 -80.60%
31.12.2010 2 394.77 448.18 1 946.59 434.34% 1 162.70 1 232.07 105.97%
30.11.2010 448.18 - 338.49 786.67 - 232.40% - 388.10 836.27 - 215.48%
31.10.2010 - 338.49 915.62 -1 254.11 - 136.97% - 283.81 -54.68 19.27%
30.09.2010 915.62 - 931.69 1 847.30 - 198.28% - 578.95 1 494.56 - 258.15%
31.08.2010 - 931.69 1 160.38 -2 092.07 - 180.29% 114.25 -1 045.94 - 915.46%
31.07.2010 1 160.38 323.71 836.67 258.46% - 287.05 1 447.44 - 504.24%
30.06.2010 323.71 603.59 - 279.88 -46.37% 36.30 287.42 791.90%
31.05.2010 603.59 541.47 62.12 11.47% 189.93 413.66 217.79%
30.04.2010 541.47 833.45 - 291.98 -35.03% 1 079.40 - 537.93 -49.84%
31.03.2010 833.45 558.87 274.58 49.13% -1 486.15 2 319.60 - 156.08%
28.02.2010 558.87 2 129.96 -1 571.09 -73.76% - 728.91 1 287.78 - 176.67%
31.01.2010 2 129.96 1 162.70 967.26 83.19% - 951.69 3 081.65 - 323.81%
31.12.2009 1 162.70 - 388.10 1 550.80 - 399.59% - - -
30.11.2009 - 388.10 - 283.81 - 104.28 36.74% - - -
31.10.2009 - 283.81 - 578.95 295.13 -50.98% - - -
30.09.2009 - 578.95 114.25 - 693.20 - 606.72% - - -
31.08.2009 114.25 - 287.05 401.31 - 139.80% - - -
31.07.2009 - 287.05 36.30 - 323.35 - 890.89% - - -
30.06.2009 36.30 189.93 - 153.64 -80.89% - - -
31.05.2009 189.93 1 079.40 - 889.47 -82.40% - - -
30.04.2009 1 079.40 -1 486.15 2 565.55 - 172.63% - - -
31.03.2009 -1 486.15 - 728.91 - 757.24 103.89% - - -
28.02.2009 - 728.91 - 951.69 222.78 -23.41% - - -
31.01.2009 - 951.69 - - - - - -

Graf jako obrázek

Cenné papíry jiné než akcie - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Cenné papíry jiné než akcie (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Cenné papíry jiné než akcie (Rozvaha akciových fondů - toky)
Cenné papíry jiné než akcie (Rozvaha dluhopisových fondů - toky)
Cenné papíry jiné než akcie (Rozvaha smíšených fondů - toky)
Cenné papíry jiné než akcie (Rozvaha ostatních fondů - toky)
Cenné papíry jiné než akcie (Rozvaha nemovitostních fondů - toky)
Cenné papíry jiné než akcie (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT))
Cenné papíry jiné než akcie (Rozvaha akciových fondů)
Cenné papíry jiné než akcie (Rozvaha dluhopisových fondů)
Cenné papíry jiné než akcie (Rozvaha smíšených fondů)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Podílové listy/akcie FPT (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Podílové listy/akcie FPT (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Dluhové cenné papíry do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))

Příbuzné stránky


Zobrazit sloupec 
Menu Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.