Cenné papíry jiné než akcie (Rozvaha nemovitostních fondů - toky) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Rozvaha nemovitostních fondů - toky

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Cenné papíry jiné než akcie - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.11.2013 178.25
Min 31.08.2011 - 129.13

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.11.2014 55.90 -78.09 133.99 - 171.59% 178.25 - 122.35 -68.64%
31.10.2014 -78.09 98.73 - 176.82 - 179.09% 6.02 -84.11 -1 397.18%
30.09.2014 98.73 0.00 98.73 - 56.21 42.52 75.65%
31.08.2014 0.00 8.86 -8.86 - 0.00 0.00 -
31.07.2014 8.86 -12.39 21.26 - 171.49% 0.00 8.86 -
30.06.2014 -12.39 2.00 -14.39 - 721.30% 13.33 -25.72 - 193.01%
31.05.2014 2.00 4.36 -2.36 -54.22% 0.00 2.00 -
30.04.2014 4.36 6.87 -2.51 -36.52% - 125.99 130.35 - 103.46%
31.03.2014 6.87 -2.81 9.67 - 344.74% 62.33 -55.46 -88.99%
28.02.2014 -2.81 6.14 -8.94 - 145.70% 19.58 -22.38 - 114.33%
31.01.2014 6.14 -91.50 97.64 - 106.71% 0.00 6.14 -
31.12.2013 -91.50 178.25 - 269.75 - 151.33% 0.01 -91.52 - 703 969.23%
30.11.2013 178.25 6.02 172.23 2 860.93% -43.67 221.92 - 508.19%
31.10.2013 6.02 56.21 -50.19 -89.29% 0.00 6.02 -
30.09.2013 56.21 0.00 56.21 - 31.76 24.45 77.00%
31.08.2013 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.07.2013 0.00 13.33 -13.33 - 0.00 0.00 -
30.06.2013 13.33 0.00 13.33 - 25.77 -12.44 -48.28%
31.05.2013 0.00 - 125.99 125.99 - 11.76 -11.76 -
30.04.2013 - 125.99 62.33 - 188.32 - 302.14% -80.00 -45.99 57.49%
31.03.2013 62.33 19.58 42.75 218.37% 48.69 13.64 28.02%
28.02.2013 19.58 0.00 19.58 - 0.00 19.58 -
31.01.2013 0.00 0.01 -0.01 - 0.00 0.00 -
31.12.2012 0.01 -43.67 43.68 - 100.03% 5.44 -5.42 -99.76%
30.11.2012 -43.67 0.00 -43.67 - -3.07 -40.59 1 321.02%
31.10.2012 0.00 31.76 -31.76 - 24.68 -24.68 -
30.09.2012 31.76 0.00 31.76 - 0.00 31.76 -
31.08.2012 0.00 0.00 0.00 - - 129.13 129.13 -
31.07.2012 0.00 25.77 -25.77 - 0.00 0.00 -
30.06.2012 25.77 11.76 14.00 119.05% -1.71 27.48 -1 608.61%
31.05.2012 11.76 -80.00 91.76 - 114.70% -24.47 36.24 - 148.06%
30.04.2012 -80.00 48.69 - 128.69 - 264.31% -0.54 -79.46 14 853.08%
31.03.2012 48.69 0.00 48.69 - -5.16 53.84 -1 044.11%
29.02.2012 0.00 0.00 0.00 - 1.20 -1.20 -
31.01.2012 0.00 5.44 -5.44 - 6.60 -6.60 -
31.12.2011 5.44 -3.07 8.51 - 276.90% 129.30 - 123.86 -95.80%
30.11.2011 -3.07 24.68 -27.75 - 112.45% -0.03 -3.04 9 503.12%
31.10.2011 24.68 0.00 24.68 - -11.12 35.79 - 321.98%
30.09.2011 0.00 - 129.13 129.13 - 2.00 -2.00 -
31.08.2011 - 129.13 0.00 - 129.13 - -19.04 - 110.09 578.38%
31.07.2011 0.00 -1.71 1.71 - 15.14 -15.14 -
30.06.2011 -1.71 -24.47 22.77 -93.02% -45.43 43.72 -96.24%
31.05.2011 -24.47 -0.54 -23.94 4 474.58% 57.25 -81.72 - 142.75%
30.04.2011 -0.54 -5.16 4.62 -89.63% 20.10 -20.64 - 102.66%
31.03.2011 -5.16 1.20 -6.36 - 529.75% 0.00 -5.16 -
28.02.2011 1.20 6.60 -5.40 -81.82% 2.01 -0.81 -40.30%
31.01.2011 6.60 129.30 - 122.70 -94.90% -13.88 20.48 - 147.54%
31.12.2010 129.30 -0.03 129.33 - 404 162.50% 9.02 120.28 1 334.28%
30.11.2010 -0.03 -11.12 11.08 -99.71% -21.53 21.50 -99.85%
31.10.2010 -11.12 2.00 -13.12 - 655.24% 30.73 -41.85 - 136.17%
30.09.2010 2.00 -19.04 21.04 - 110.52% 46.55 -44.55 -95.70%
31.08.2010 -19.04 15.14 -34.17 - 225.74% -6.09 -12.95 212.77%
31.07.2010 15.14 -45.43 60.57 - 133.32% 8.08 7.06 87.31%
30.06.2010 -45.43 57.25 - 102.67 - 179.36% 0.00 -45.43 -
31.05.2010 57.25 20.10 37.15 184.81% 0.00 57.25 -
30.04.2010 20.10 0.00 20.10 - 38.93 -18.83 -48.37%
31.03.2010 0.00 2.01 -2.01 - -27.45 27.45 -
28.02.2010 2.01 -13.88 15.89 - 114.48% -4.90 6.91 - 141.04%
31.01.2010 -13.88 9.02 -22.90 - 253.99% -99.94 86.05 -86.11%
31.12.2009 9.02 -21.53 30.54 - 141.88% - - -
30.11.2009 -21.53 30.73 -52.26 - 170.05% - - -
31.10.2009 30.73 46.55 -15.81 -33.98% - - -
30.09.2009 46.55 -6.09 52.63 - 864.82% - - -
31.08.2009 -6.09 8.08 -14.17 - 175.30% - - -
31.07.2009 8.08 0.00 8.08 - - - -
30.06.2009 0.00 0.00 0.00 - - - -
31.05.2009 0.00 38.93 -38.93 - - - -
30.04.2009 38.93 -27.45 66.39 - 241.83% - - -
31.03.2009 -27.45 -4.90 -22.55 460.47% - - -
28.02.2009 -4.90 -99.94 95.04 -95.10% - - -
31.01.2009 -99.94 - - - - - -

Graf jako obrázek

Cenné papíry jiné než akcie - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Cenné papíry jiné než akcie (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Cenné papíry jiné než akcie (Rozvaha akciových fondů - toky)
Cenné papíry jiné než akcie (Rozvaha dluhopisových fondů - toky)
Cenné papíry jiné než akcie (Rozvaha smíšených fondů - toky)
Cenné papíry jiné než akcie (Rozvaha ostatních fondů - toky)
Cenné papíry jiné než akcie (Rozvaha nemovitostních fondů - toky)
Cenné papíry jiné než akcie (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT))
Cenné papíry jiné než akcie (Rozvaha akciových fondů)
Cenné papíry jiné než akcie (Rozvaha dluhopisových fondů)
Cenné papíry jiné než akcie (Rozvaha smíšených fondů)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Podílové listy/akcie FPT (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Podílové listy/akcie FPT (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Dluhové cenné papíry do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))


Zobrazit sloupec 
Menu Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.