Cenné papíry jiné než akcie (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT)) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Cenné papíry jiné než akcie - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.08.2014 85 954.78
Min 30.09.2004 27 738.94

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.11.2014 85 688.17 84 517.06 1 171.11 1.39% 79 848.72 5 839.45 7.31%
31.10.2014 84 517.06 84 303.99 213.06 0.25% 78 089.26 6 427.80 8.23%
30.09.2014 84 303.99 85 954.78 -1 650.79 -1.92% 77 221.90 7 082.09 9.17%
31.08.2014 85 954.78 83 647.52 2 307.26 2.76% 76 764.63 9 190.15 11.97%
31.07.2014 83 647.52 83 118.49 529.02 0.64% 77 321.02 6 326.50 8.18%
30.06.2014 83 118.49 83 005.51 112.99 0.14% 78 055.00 5 063.50 6.49%
31.05.2014 83 005.51 82 135.46 870.05 1.06% 77 382.96 5 622.55 7.27%
30.04.2014 82 135.46 81 918.94 216.52 0.26% 77 377.29 4 758.17 6.15%
31.03.2014 81 918.94 81 112.51 806.43 0.99% 76 630.77 5 288.17 6.90%
28.02.2014 81 112.51 80 324.84 787.67 0.98% 76 487.19 4 625.32 6.05%
31.01.2014 80 324.84 79 013.45 1 311.39 1.66% 75 876.12 4 448.72 5.86%
31.12.2013 79 013.45 79 848.72 - 835.27 -1.05% 73 225.13 5 788.32 7.90%
30.11.2013 79 848.72 78 089.26 1 759.46 2.25% 72 891.65 6 957.06 9.54%
31.10.2013 78 089.26 77 221.90 867.36 1.12% 70 348.37 7 740.89 11.00%
30.09.2013 77 221.90 76 764.63 457.27 0.60% 69 692.48 7 529.42 10.80%
31.08.2013 76 764.63 77 321.02 - 556.39 -0.72% 69 816.38 6 948.25 9.95%
31.07.2013 77 321.02 78 055.00 - 733.98 -0.94% 70 815.95 6 505.07 9.19%
30.06.2013 78 055.00 77 382.96 672.04 0.87% 67 514.80 10 540.19 15.61%
31.05.2013 77 382.96 77 377.29 5.67 0.01% 64 998.97 12 383.99 19.05%
30.04.2013 77 377.29 76 630.77 746.52 0.97% 64 350.95 13 026.34 20.24%
31.03.2013 76 630.77 76 487.19 143.58 0.19% 64 650.41 11 980.35 18.53%
28.02.2013 76 487.19 75 876.12 611.07 0.81% 65 317.98 11 169.21 17.10%
31.01.2013 75 876.12 73 225.13 2 650.99 3.62% 65 684.95 10 191.17 15.52%
31.12.2012 73 225.13 72 891.65 333.48 0.46% 63 159.58 10 065.55 15.94%
30.11.2012 72 891.65 70 348.37 2 543.28 3.62% 45 000.01 27 891.65 61.98%
31.10.2012 70 348.37 69 692.48 655.89 0.94% 53 004.35 17 344.02 32.72%
30.09.2012 69 692.48 69 816.38 - 123.90 -0.18% 52 569.61 17 122.87 32.57%
31.08.2012 69 816.38 70 815.95 - 999.58 -1.41% 52 251.80 17 564.57 33.62%
31.07.2012 70 815.95 67 514.80 3 301.15 4.89% 51 544.00 19 271.95 37.39%
30.06.2012 67 514.80 64 998.97 2 515.83 3.87% 52 928.65 14 586.15 27.56%
31.05.2012 64 998.97 64 350.95 648.02 1.01% 52 568.39 12 430.58 23.65%
30.04.2012 64 350.95 64 650.41 - 299.46 -0.46% 50 224.01 14 126.94 28.13%
31.03.2012 64 650.41 65 317.98 - 667.57 -1.02% 50 133.09 14 517.33 28.96%
29.02.2012 65 317.98 65 684.95 - 366.97 -0.56% 50 605.90 14 712.08 29.07%
31.01.2012 65 684.95 63 159.58 2 525.37 4.00% 50 242.44 15 442.51 30.74%
31.12.2011 63 159.58 45 000.01 18 159.57 40.35% 50 595.07 12 564.51 24.83%
30.11.2011 45 000.01 53 004.35 -8 004.34 -15.10% 48 349.01 -3 349.00 -6.93%
31.10.2011 53 004.35 52 569.61 434.74 0.83% 48 033.71 4 970.64 10.35%
30.09.2011 52 569.61 52 251.80 317.80 0.61% 49 154.49 3 415.12 6.95%
31.08.2011 52 251.80 51 544.00 707.80 1.37% 48 723.82 3 527.98 7.24%
31.07.2011 51 544.00 52 928.65 -1 384.65 -2.62% 49 002.33 2 541.67 5.19%
30.06.2011 52 928.65 52 568.39 360.27 0.69% 47 777.34 5 151.31 10.78%
31.05.2011 52 568.39 50 224.01 2 344.38 4.67% 47 448.67 5 119.72 10.79%
30.04.2011 50 224.01 50 133.09 90.92 0.18% 47 176.87 3 047.14 6.46%
31.03.2011 50 133.09 50 605.90 - 472.82 -0.93% 46 120.03 4 013.05 8.70%
28.02.2011 50 605.90 50 242.44 363.46 0.72% 45 047.75 5 558.15 12.34%
31.01.2011 50 242.44 50 595.07 - 352.63 -0.70% 44 240.15 6 002.29 13.57%
31.12.2010 50 595.07 48 349.01 2 246.06 4.65% 42 317.25 8 277.82 19.56%
30.11.2010 48 349.01 48 033.71 315.30 0.66% 41 618.77 6 730.24 16.17%
31.10.2010 48 033.71 49 154.49 -1 120.78 -2.28% 41 817.91 6 215.80 14.86%
30.09.2010 49 154.49 48 723.82 430.67 0.88% 41 241.14 7 913.35 19.19%
31.08.2010 48 723.82 49 002.33 - 278.51 -0.57% 41 704.95 7 018.87 16.83%
31.07.2010 49 002.33 47 777.34 1 224.99 2.56% 41 265.06 7 737.27 18.75%
30.06.2010 47 777.34 47 448.67 328.67 0.69% 41 268.74 6 508.60 15.77%
31.05.2010 47 448.67 47 176.87 271.80 0.58% 41 259.18 6 189.49 15.00%
30.04.2010 47 176.87 46 120.03 1 056.84 2.29% 40 868.83 6 308.03 15.43%
31.03.2010 46 120.03 45 047.75 1 072.29 2.38% 39 669.81 6 450.23 16.26%
28.02.2010 45 047.75 44 240.15 807.60 1.83% 41 927.48 3 120.27 7.44%
31.01.2010 44 240.15 42 317.25 1 922.90 4.54% 43 425.16 814.99 1.88%
31.12.2009 42 317.25 41 618.77 698.48 1.68% 44 224.72 -1 907.46 -4.31%
30.11.2009 41 618.77 41 817.91 - 199.14 -0.48% 43 995.65 -2 376.88 -5.40%
31.10.2009 41 817.91 41 241.14 576.77 1.40% 43 995.65 -2 177.74 -4.95%
30.09.2009 41 241.14 41 704.95 - 463.81 -1.11% 43 995.65 -2 754.51 -6.26%
31.08.2009 41 704.95 41 265.06 439.89 1.07% 43 642.18 -1 937.24 -4.44%
31.07.2009 41 265.06 41 268.74 -3.68 -0.01% 43 642.18 -2 377.12 -5.45%
30.06.2009 41 268.74 41 259.18 9.56 0.02% 43 642.18 -2 373.45 -5.44%
31.05.2009 41 259.18 40 868.83 390.34 0.96% 41 425.36 - 166.19 -0.40%
30.04.2009 40 868.83 39 669.81 1 199.03 3.02% 41 425.36 - 556.53 -1.34%
31.03.2009 39 669.81 41 927.48 -2 257.67 -5.38% 41 425.36 -1 755.56 -4.24%
28.02.2009 41 927.48 43 425.16 -1 497.68 -3.45% 41 527.71 399.77 0.96%
31.01.2009 43 425.16 44 224.72 - 799.56 -1.81% 41 527.71 1 897.45 4.57%
31.12.2008 44 224.72 43 995.65 229.06 0.52% 41 527.71 2 697.01 6.49%
30.09.2008 43 995.65 43 642.18 353.47 0.81% 35 926.09 8 069.56 22.46%
30.06.2008 43 642.18 41 425.36 2 216.82 5.35% 35 677.61 7 964.57 22.32%
31.03.2008 41 425.36 41 527.71 - 102.34 -0.25% 35 718.23 5 707.13 15.98%
31.12.2007 41 527.71 35 926.09 5 601.61 15.59% 33 743.16 7 784.55 23.07%
30.09.2007 35 926.09 35 677.61 248.48 0.70% 34 987.70 938.39 2.68%
30.06.2007 35 677.61 35 718.23 -40.62 -0.11% 33 903.23 1 774.38 5.23%
31.03.2007 35 718.23 33 743.16 1 975.07 5.85% 35 462.29 255.94 0.72%
31.12.2006 33 743.16 34 987.70 -1 244.54 -3.56% 34 583.92 - 840.76 -2.43%
30.09.2006 34 987.70 33 903.23 1 084.47 3.20% 34 162.29 825.41 2.42%
30.06.2006 33 903.23 35 462.29 -1 559.06 -4.40% 31 678.34 2 224.89 7.02%
31.03.2006 35 462.29 34 583.92 878.37 2.54% 30 148.24 5 314.05 17.63%
31.12.2005 34 583.92 34 162.29 421.63 1.23% 29 435.35 5 148.57 17.49%
30.09.2005 34 162.29 31 678.34 2 483.95 7.84% 27 738.94 6 423.35 23.16%
30.06.2005 31 678.34 30 148.24 1 530.10 5.08% - - -
31.03.2005 30 148.24 29 435.35 712.89 2.42% - - -
31.12.2004 29 435.35 27 738.94 1 696.41 6.12% - - -
30.09.2004 27 738.94 - - - - - -

Graf jako obrázek

Cenné papíry jiné než akcie - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Cenné papíry jiné než akcie (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Cenné papíry jiné než akcie (Rozvaha akciových fondů - toky)
Cenné papíry jiné než akcie (Rozvaha dluhopisových fondů - toky)
Cenné papíry jiné než akcie (Rozvaha smíšených fondů - toky)
Cenné papíry jiné než akcie (Rozvaha ostatních fondů - toky)
Cenné papíry jiné než akcie (Rozvaha nemovitostních fondů - toky)
Cenné papíry jiné než akcie (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT))
Cenné papíry jiné než akcie (Rozvaha akciových fondů)
Cenné papíry jiné než akcie (Rozvaha dluhopisových fondů)
Cenné papíry jiné než akcie (Rozvaha smíšených fondů)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Podílové listy/akcie FPT (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
. Akcie (Banky celkem)
Akcie (Banky celkem)
Jiná aktiva nemající povahu úvěrového závazku (Banky celkem)
Akcie (Banky celkem)
. Akcie (Velké banky)

Příbuzné stránky


Zobrazit sloupec 
Menu Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.