. Dluhopisy vydané ČR (Fondy celkem (v tis. Kč)) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat . Dluhopisy vydané ČR (Fondy celkem (v tis. Kč)) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Fondy celkem, 1.1.1.1. Dluhopisy vydané ČR
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Transformované fondy, 1.1.1.1. Dluhopisy vydané ČR
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Důchodové fondy, 1.1.1.1. Dluhopisy vydané ČR
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Účastnické fondy, 1.1.1.1. Dluhopisy vydané ČR
30.09.2023 Investiční fondy - Vybrané ukazatele podle rizika aktiv fondů kolektivního investování: Čtvrtletní, Fondy fondů, Čistý zisk celkem (v tis. Kč)
30.09.2023 Investiční fondy - Vybrané ukazatele podle rizika aktiv fondů kolektivního investování: Čtvrtletní, Fondy nemovitostní, Čistý zisk celkem (v tis. Kč)
30.09.2023 Investiční fondy - Vybrané ukazatele podle rizika aktiv fondů kolektivního investování: Čtvrtletní, Fondy smíšené, Čistý zisk celkem (v tis. Kč)
30.09.2023 Investiční fondy - Vybrané ukazatele podle rizika aktiv fondů kolektivního investování: Čtvrtletní, Fondy akciové, Čistý zisk celkem (v tis. Kč)
30.09.2023 Investiční fondy - Vybrané ukazatele podle rizika aktiv fondů kolektivního investování: Čtvrtletní, Fondy dluhopisové, Čistý zisk celkem (v tis. Kč)
30.09.2023 Investiční fondy - Vybrané ukazatele podle rizika aktiv fondů kolektivního investování: Čtvrtletní, Fondy ostatní, Čistý zisk celkem (v tis. Kč)
30.09.2023 Investiční fondy - Vybrané ukazatele fondů kolektivního investování dle harmonizace s požadavky práva EU: Čtvrtletní, Standardní, Čistý zisk celkem (v tis. Kč)
30.09.2023 Investiční fondy - Vybrané ukazatele podle rizika aktiv fondů kolektivního investování: Čtvrtletní, Čistý zisk celkem (v tis. Kč)
31.12.2023 Investiční fondy - Vybrané ukazatele fondů kolektivního investování dle harmonizace s požadavky práva EU: Čtvrtletní, Čistý zisk celkem (v tis. Kč)
30.09.2023 Investiční fondy - Vybrané ukazatele fondů kolektivního investování dle harmonizace s požadavky práva EU: Čtvrtletní, Speciální, Čistý zisk celkem (v tis. Kč)
30.09.2023 Investiční fondy - Vybrané ukazatele podle rizika aktiv fondů kolektivního investování: Čtvrtletní, Fondy fondů, Fondový kapitál (v tis. Kč)
30.09.2023 Investiční fondy - Vybrané ukazatele podle rizika aktiv fondů kolektivního investování: Čtvrtletní, Fondy nemovitostní, Fondový kapitál (v tis. Kč)
30.09.2023 Investiční fondy - Vybrané ukazatele podle rizika aktiv fondů kolektivního investování: Čtvrtletní, Fondy dluhopisové, Fondový kapitál (v tis. Kč)
30.09.2023 Investiční fondy - Vybrané ukazatele podle rizika aktiv fondů kolektivního investování: Čtvrtletní, Fondy akciové, Fondový kapitál (v tis. Kč)
30.09.2023 Investiční fondy - Vybrané ukazatele podle rizika aktiv fondů kolektivního investování: Čtvrtletní, Fondy ostatní, Fondový kapitál (v tis. Kč)
30.09.2023 Investiční fondy - Vybrané ukazatele podle rizika aktiv fondů kolektivního investování: Čtvrtletní, Fondy smíšené, Fondový kapitál (v tis. Kč)

Graf hodnot, Fondy celkem (v tis. Kč)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... . Dluhopisy vydané ČR - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.03.2023 429 397 294.00
Min 31.03.2013 192 518 732.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.03.2023 429 397 294.00 420 467 914.00 8 929 380.00 2.12% 411 522 385.00 17 874 909.00 4.34%
31.12.2022 420 467 914.00 413 583 292.00 6 884 622.00 1.66% 410 567 093.00 9 900 821.00 2.41%
30.09.2022 413 583 292.00 408 425 752.00 5 157 540.00 1.26% 395 489 049.00 18 094 243.00 4.58%
30.06.2022 408 425 752.00 411 522 385.00 -3 096 633.00 -0.75% 397 332 833.00 11 092 919.00 2.79%
31.03.2022 411 522 385.00 410 567 093.00 955 292.00 0.23% 378 288 819.00 33 233 566.00 8.79%
31.12.2021 410 567 093.00 395 489 049.00 15 078 044.00 3.81% 371 433 318.00 39 133 775.00 10.54%
30.09.2021 395 489 049.00 397 332 833.00 -1 843 784.00 -0.46% 358 011 883.00 37 477 166.00 10.47%
30.06.2021 397 332 833.00 378 288 819.00 19 044 014.00 5.03% 357 154 098.00 40 178 735.00 11.25%
31.03.2021 378 288 819.00 371 433 318.00 6 855 501.00 1.85% 320 758 281.00 57 530 538.00 17.94%
31.12.2020 371 433 318.00 358 011 883.00 13 421 435.00 3.75% 304 748 243.00 66 685 075.00 21.88%
30.09.2020 358 011 883.00 357 154 098.00 857 785.00 0.24% 306 518 776.00 51 493 107.00 16.80%
30.06.2020 357 154 098.00 320 758 281.00 36 395 817.00 11.35% 299 249 715.00 57 904 383.00 19.35%
31.03.2020 320 758 281.00 304 748 243.00 16 010 038.00 5.25% 297 012 451.00 23 745 830.00 7.99%
31.12.2019 304 748 243.00 306 518 776.00 -1 770 533.00 -0.58% 294 085 516.00 10 662 727.00 3.63%
30.09.2019 306 518 776.00 299 249 715.00 7 269 061.00 2.43% 283 927 099.00 22 591 677.00 7.96%
30.06.2019 299 249 715.00 297 012 451.00 2 237 264.00 0.75% 285 241 477.00 14 008 238.00 4.91%
31.03.2019 297 012 451.00 294 085 516.00 2 926 935.00 1.00% 279 381 888.00 17 630 563.00 6.31%
31.12.2018 294 085 516.00 283 927 099.00 10 158 417.00 3.58% 275 269 138.00 18 816 378.00 6.84%
30.09.2018 283 927 099.00 285 241 477.00 -1 314 378.00 -0.46% 259 798 144.00 24 128 955.00 9.29%
30.06.2018 285 241 477.00 279 381 888.00 5 859 589.00 2.10% 264 300 694.00 20 940 783.00 7.92%
31.03.2018 279 381 888.00 275 269 138.00 4 112 750.00 1.49% 270 328 411.00 9 053 477.00 3.35%
31.12.2017 275 269 138.00 259 798 144.00 15 470 994.00 5.96% 280 601 524.00 -5 332 386.00 -1.90%
30.09.2017 259 798 144.00 264 300 694.00 -4 502 550.00 -1.70% 278 154 254.00 -18 356 110.00 -6.60%
30.06.2017 264 300 694.00 270 328 411.00 -6 027 717.00 -2.23% 265 800 813.00 -1 500 119.00 -0.56%
31.03.2017 270 328 411.00 280 601 524.00 -10 273 113.00 -3.66% 260 291 685.00 10 036 726.00 3.86%
31.12.2016 280 601 524.00 278 154 254.00 2 447 270.00 0.88% 258 190 070.00 22 411 454.00 8.68%
30.09.2016 278 154 254.00 265 800 813.00 12 353 441.00 4.65% 251 494 540.00 26 659 714.00 10.60%
30.06.2016 265 800 813.00 260 291 685.00 5 509 128.00 2.12% 245 202 170.00 20 598 643.00 8.40%
31.03.2016 260 291 685.00 258 190 070.00 2 101 615.00 0.81% 245 200 327.00 15 091 358.00 6.15%
31.12.2015 258 190 070.00 251 494 540.00 6 695 530.00 2.66% 242 641 794.00 15 548 276.00 6.41%
30.09.2015 251 494 540.00 245 202 170.00 6 292 370.00 2.57% 233 669 289.00 17 825 251.00 7.63%
30.06.2015 245 202 170.00 245 200 327.00 1 843.00 0.00% 228 882 126.00 16 320 044.00 7.13%
31.03.2015 245 200 327.00 242 641 794.00 2 558 533.00 1.05% 211 411 291.00 33 789 036.00 15.98%
31.12.2014 242 641 794.00 233 669 289.00 8 972 505.00 3.84% 206 327 586.00 36 314 208.00 17.60%
30.09.2014 233 669 289.00 228 882 126.00 4 787 163.00 2.09% 199 228 531.00 34 440 758.00 17.29%
30.06.2014 228 882 126.00 211 411 291.00 17 470 835.00 8.26% 195 810 837.00 33 071 289.00 16.89%
31.03.2014 211 411 291.00 206 327 586.00 5 083 705.00 2.46% 192 518 732.00 18 892 559.00 9.81%
31.12.2013 206 327 586.00 199 228 531.00 7 099 055.00 3.56% - - -
30.09.2013 199 228 531.00 195 810 837.00 3 417 694.00 1.75% - - -
30.06.2013 195 810 837.00 192 518 732.00 3 292 105.00 1.71% - - -
31.03.2013 192 518 732.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

. Dluhopisy vydané ČR - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
. Dluhopisy vydané ČR (Fondy celkem (v tis. Kč))
. Dluhopisy vydané ČR (Transformované fondy (v tis. Kč))
. Dluhopisy vydané ČR (Účastnické fondy (v tis. Kč))
. Dluhopisy vydané ČR (Důchodové fondy (v tis. Kč))
Statistika měnového vývoje v ČR (Měnová statistika)
Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva (Agregovaná rozvaha ostatních MFI (bez ČNB))
Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - pasiva (Agregovaná rozvaha ostatních MFI (bez ČNB))
Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (stavy) (Stavy)
Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - pasiva (stavy) (Stavy)
Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (toky) (Toky)
Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - pasiva (toky) (Toky)
Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - nové obchody (%) (Aktiva)
Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (%) (Úrokové sazby (harmonizované))
Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR - nové obchody (%) (Úrokové sazby (harmonizované))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.