Dluhové cenné papíry - Nerezidenti (Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT)) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Dluhové cenné papíry - Nerezidenti - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.12.2017 54 437.00
Min 30.11.2011 17 298.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.03.2019 51 499.00 50 481.00 1 018.00 2.02% 53 607.00 -2 108.00 -3.93%
28.02.2019 50 481.00 51 708.00 -1 227.00 -2.37% 53 402.00 -2 921.00 -5.47%
31.01.2019 51 708.00 51 520.00 188.00 0.36% 54 182.00 -2 474.00 -4.57%
31.12.2018 51 520.00 52 199.00 - 679.00 -1.30% 54 437.00 -2 917.00 -5.36%
30.11.2018 52 199.00 52 238.00 -39.00 -0.07% 53 092.00 - 893.00 -1.68%
31.10.2018 52 238.00 50 974.00 1 264.00 2.48% 53 525.00 -1 287.00 -2.40%
30.09.2018 50 974.00 51 116.00 - 142.00 -0.28% 53 237.00 -2 263.00 -4.25%
31.08.2018 51 116.00 53 102.00 -1 986.00 -3.74% 53 796.00 -2 680.00 -4.98%
31.07.2018 53 102.00 54 371.00 -1 269.00 -2.33% 53 563.00 - 461.00 -0.86%
30.06.2018 54 371.00 54 343.00 28.00 0.05% 52 855.00 1 516.00 2.87%
31.05.2018 54 343.00 53 901.00 442.00 0.82% 53 120.00 1 223.00 2.30%
30.04.2018 53 901.00 53 607.00 294.00 0.55% 51 143.00 2 758.00 5.39%
31.03.2018 53 607.00 53 402.00 205.00 0.38% 49 434.00 4 173.00 8.44%
28.02.2018 53 402.00 54 182.00 - 780.00 -1.44% 50 188.00 3 214.00 6.40%
31.01.2018 54 182.00 54 437.00 - 255.00 -0.47% 50 084.00 4 098.00 8.18%
31.12.2017 54 437.00 53 092.00 1 345.00 2.53% 52 689.00 1 748.00 3.32%
30.11.2017 53 092.00 53 525.00 - 433.00 -0.81% 52 327.00 765.00 1.46%
31.10.2017 53 525.00 53 237.00 288.00 0.54% 51 266.00 2 259.00 4.41%
30.09.2017 53 237.00 53 796.00 - 559.00 -1.04% 52 010.00 1 227.00 2.36%
31.08.2017 53 796.00 53 563.00 233.00 0.43% 51 777.00 2 019.00 3.90%
31.07.2017 53 563.00 52 855.00 708.00 1.34% 50 895.00 2 668.00 5.24%
30.06.2017 52 855.00 53 120.00 - 265.00 -0.50% 52 455.00 400.00 0.76%
31.05.2017 53 120.00 51 143.00 1 977.00 3.87% 51 426.00 1 694.00 3.29%
30.04.2017 51 143.00 49 434.00 1 709.00 3.46% 52 277.00 -1 134.00 -2.17%
31.03.2017 49 434.00 50 188.00 - 754.00 -1.50% 51 913.00 -2 479.00 -4.78%
28.02.2017 50 188.00 50 084.00 104.00 0.21% 51 396.00 -1 208.00 -2.35%
31.01.2017 50 084.00 52 689.00 -2 605.00 -4.94% 49 817.00 267.00 0.54%
31.12.2016 52 689.00 52 327.00 362.00 0.69% 48 442.00 4 247.00 8.77%
30.11.2016 52 327.00 51 266.00 1 061.00 2.07% 47 594.00 4 733.00 9.94%
31.10.2016 51 266.00 52 010.00 - 744.00 -1.43% 46 625.00 4 641.00 9.95%
30.09.2016 52 010.00 51 777.00 233.00 0.45% 45 481.00 6 529.00 14.36%
31.08.2016 51 777.00 50 895.00 882.00 1.73% 47 806.00 3 971.00 8.31%
31.07.2016 50 895.00 52 455.00 -1 560.00 -2.97% 48 217.00 2 678.00 5.55%
30.06.2016 52 455.00 51 426.00 1 029.00 2.00% 48 128.00 4 327.00 8.99%
31.05.2016 51 426.00 52 277.00 - 851.00 -1.63% 48 556.00 2 870.00 5.91%
30.04.2016 52 277.00 51 913.00 364.00 0.70% 48 421.00 3 856.00 7.96%
31.03.2016 51 913.00 51 396.00 517.00 1.01% 47 681.00 4 232.00 8.88%
29.02.2016 51 396.00 49 817.00 1 579.00 3.17% 46 928.00 4 468.00 9.52%
31.01.2016 49 817.00 48 442.00 1 375.00 2.84% 46 840.00 2 977.00 6.36%
31.12.2015 48 442.00 47 594.00 848.00 1.78% 45 645.00 2 797.00 6.13%
30.11.2015 47 594.00 46 625.00 969.00 2.08% 44 192.00 3 402.00 7.70%
31.10.2015 46 625.00 45 481.00 1 144.00 2.52% 42 753.00 3 872.00 9.06%
30.09.2015 45 481.00 47 806.00 -2 325.00 -4.86% 42 354.00 3 127.00 7.38%
31.08.2015 47 806.00 48 217.00 - 411.00 -0.85% 44 673.00 3 133.00 7.01%
31.07.2015 48 217.00 48 128.00 89.00 0.18% 43 759.00 4 458.00 10.19%
30.06.2015 48 128.00 48 556.00 - 428.00 -0.88% 43 576.00 4 552.00 10.45%
31.05.2015 48 556.00 48 421.00 135.00 0.28% 43 990.00 4 566.00 10.38%
30.04.2015 48 421.00 47 681.00 740.00 1.55% 43 232.00 5 189.00 12.00%
31.03.2015 47 681.00 46 928.00 753.00 1.60% 43 072.00 4 609.00 10.70%
28.02.2015 46 928.00 46 840.00 88.00 0.19% 42 334.00 4 594.00 10.85%
31.01.2015 46 840.00 45 645.00 1 195.00 2.62% 41 836.00 5 004.00 11.96%
31.12.2014 45 645.00 44 192.00 1 453.00 3.29% 40 885.00 4 760.00 11.64%
30.11.2014 44 192.00 42 753.00 1 439.00 3.37% 40 777.00 3 415.00 8.37%
31.10.2014 42 753.00 42 354.00 399.00 0.94% 39 919.00 2 834.00 7.10%
30.09.2014 42 354.00 44 673.00 -2 319.00 -5.19% 38 926.00 3 428.00 8.81%
31.08.2014 44 673.00 43 759.00 914.00 2.09% 38 104.00 6 569.00 17.24%
31.07.2014 43 759.00 43 576.00 183.00 0.42% 37 821.00 5 938.00 15.70%
30.06.2014 43 576.00 43 990.00 - 414.00 -0.94% 37 841.00 5 735.00 15.16%
31.05.2014 43 990.00 43 232.00 758.00 1.75% 36 933.00 7 057.00 19.11%
30.04.2014 43 232.00 43 072.00 160.00 0.37% 36 793.00 6 439.00 17.50%
31.03.2014 43 072.00 42 334.00 738.00 1.74% 36 133.00 6 939.00 19.20%
28.02.2014 42 334.00 41 836.00 498.00 1.19% 35 838.00 6 496.00 18.13%
31.01.2014 41 836.00 40 885.00 951.00 2.33% 34 777.00 7 059.00 20.30%
31.12.2013 40 885.00 40 777.00 108.00 0.26% 32 238.00 8 647.00 26.82%
30.11.2013 40 777.00 39 919.00 858.00 2.15% 31 387.00 9 390.00 29.92%
31.10.2013 39 919.00 38 926.00 993.00 2.55% 29 472.00 10 447.00 35.45%
30.09.2013 38 926.00 38 104.00 822.00 2.16% 28 625.00 10 301.00 35.99%
31.08.2013 38 104.00 37 821.00 283.00 0.75% 27 946.00 10 158.00 36.35%
31.07.2013 37 821.00 37 841.00 -20.00 -0.05% 28 412.00 9 409.00 33.12%
30.06.2013 37 841.00 36 933.00 908.00 2.46% 27 469.00 10 372.00 37.76%
31.05.2013 36 933.00 36 793.00 140.00 0.38% 27 128.00 9 805.00 36.14%
30.04.2013 36 793.00 36 133.00 660.00 1.83% 25 551.00 11 242.00 44.00%
31.03.2013 36 133.00 35 838.00 295.00 0.82% 25 672.00 10 461.00 40.75%
28.02.2013 35 838.00 34 777.00 1 061.00 3.05% 25 479.00 10 359.00 40.66%
31.01.2013 34 777.00 32 238.00 2 539.00 7.88% 26 035.00 8 742.00 33.58%
31.12.2012 32 238.00 31 387.00 851.00 2.71% 25 208.00 7 030.00 27.89%
30.11.2012 31 387.00 29 472.00 1 915.00 6.50% 17 298.00 14 089.00 81.45%
31.10.2012 29 472.00 28 625.00 847.00 2.96% 24 659.00 4 813.00 19.52%
30.09.2012 28 625.00 27 946.00 679.00 2.43% 24 834.00 3 791.00 15.27%
31.08.2012 27 946.00 28 412.00 - 466.00 -1.64% 25 190.00 2 756.00 10.94%
31.07.2012 28 412.00 27 469.00 943.00 3.43% 24 920.00 3 492.00 14.01%
30.06.2012 27 469.00 27 128.00 341.00 1.26% 26 408.00 1 061.00 4.02%
31.05.2012 27 128.00 25 551.00 1 577.00 6.17% 26 316.00 812.00 3.09%
30.04.2012 25 551.00 25 672.00 - 121.00 -0.47% 24 219.00 1 332.00 5.50%
31.03.2012 25 672.00 25 479.00 193.00 0.76% 24 160.00 1 512.00 6.26%
29.02.2012 25 479.00 26 035.00 - 556.00 -2.14% 23 752.00 1 727.00 7.27%
31.01.2012 26 035.00 25 208.00 827.00 3.28% 22 946.00 3 089.00 13.46%
31.12.2011 25 208.00 17 298.00 7 910.00 45.73% 23 150.00 2 058.00 8.89%
30.11.2011 17 298.00 24 659.00 -7 361.00 -29.85% 21 450.00 -4 152.00 -19.36%
31.10.2011 24 659.00 24 834.00 - 175.00 -0.70% 21 679.00 2 980.00 13.75%
30.09.2011 24 834.00 25 190.00 - 356.00 -1.41% 22 286.00 2 548.00 11.43%
31.08.2011 25 190.00 24 920.00 270.00 1.08% 22 335.00 2 855.00 12.78%
31.07.2011 24 920.00 26 408.00 -1 488.00 -5.63% 22 029.00 2 891.00 13.12%
30.06.2011 26 408.00 26 316.00 92.00 0.35% 21 878.00 4 530.00 20.71%
31.05.2011 26 316.00 24 219.00 2 097.00 8.66% 22 558.00 3 758.00 16.66%
30.04.2011 24 219.00 24 160.00 59.00 0.24% 22 584.00 1 635.00 7.24%
31.03.2011 24 160.00 23 752.00 408.00 1.72% 22 353.00 1 807.00 8.08%
28.02.2011 23 752.00 22 946.00 806.00 3.51% 21 108.00 2 644.00 12.53%
31.01.2011 22 946.00 23 150.00 - 204.00 -0.88% 20 927.00 2 019.00 9.65%
31.12.2010 23 150.00 21 450.00 1 700.00 7.93% 19 685.00 3 465.00 17.60%
30.11.2010 21 450.00 21 679.00 - 229.00 -1.06% 20 043.00 1 407.00 7.02%
31.10.2010 21 679.00 22 286.00 - 607.00 -2.72% 20 284.00 1 395.00 6.88%
30.09.2010 22 286.00 22 335.00 -49.00 -0.22% 20 014.00 2 272.00 11.35%
31.08.2010 22 335.00 22 029.00 306.00 1.39% 20 044.00 2 291.00 11.43%
31.07.2010 22 029.00 21 878.00 151.00 0.69% 20 110.00 1 919.00 9.54%
30.06.2010 21 878.00 22 558.00 - 680.00 -3.01% 19 726.00 2 152.00 10.91%
31.05.2010 22 558.00 22 584.00 -26.00 -0.12% 19 708.00 2 850.00 14.46%
30.04.2010 22 584.00 22 353.00 231.00 1.03% 19 994.00 2 590.00 12.95%
31.03.2010 22 353.00 21 108.00 1 245.00 5.90% 20 127.00 2 226.00 11.06%
28.02.2010 21 108.00 20 927.00 181.00 0.86% 20 585.00 523.00 2.54%
31.01.2010 20 927.00 19 685.00 1 242.00 6.31% 21 140.00 - 213.00 -1.01%
31.12.2009 19 685.00 20 043.00 - 358.00 -1.79% 21 121.00 -1 436.00 -6.80%
30.11.2009 20 043.00 20 284.00 - 241.00 -1.19% - - -
31.10.2009 20 284.00 20 014.00 270.00 1.35% - - -
30.09.2009 20 014.00 20 044.00 -30.00 -0.15% - - -
31.08.2009 20 044.00 20 110.00 -66.00 -0.33% - - -
31.07.2009 20 110.00 19 726.00 384.00 1.95% - - -
30.06.2009 19 726.00 19 708.00 18.00 0.09% - - -
31.05.2009 19 708.00 19 994.00 - 286.00 -1.43% - - -
30.04.2009 19 994.00 20 127.00 - 133.00 -0.66% - - -
31.03.2009 20 127.00 20 585.00 - 458.00 -2.22% - - -
28.02.2009 20 585.00 21 140.00 - 555.00 -2.63% - - -
31.01.2009 21 140.00 21 121.00 19.00 0.09% - - -
31.12.2008 21 121.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Dluhové cenné papíry - Nerezidenti - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Dluhové cenné papíry - Nerezidenti (Agregovaná rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT))
Dluhové cenné papíry - Nerezidenti (Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT))
Dluhové cenné papíry - Nerezidenti (Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT))
Dluhové cenné papíry (Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT))
Dluhové cenné papíry - Rezidenti (Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT))
Dluhové cenné papíry - Nerezidenti (Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT))
Akcie - Nerezidenti (Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT))
Podílové listy fondů kolektivního investování - Nerezidenti (Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT))
Transakce na rezidentských terminálech s kartami vydanými nerezidenty (Platby podle typu terminálu včetně non-MFI - počet transakcí (v milionech))
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies