stavy (Publikace Měnová statistika»Základní měnové indikátory) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat stavy (Publikace Měnová statistika»Základní měnové indikátory) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Tabulka 3: Základní měnové indikátory (1173)
31.03.2024 Finanční účty, F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání: Čtvrtletní, Měnové finanční instituce, Aktiva, Stavy
31.03.2024 Finanční účty, F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání: Čtvrtletní, Měnové finanční instituce, Pasiva, Stavy
31.03.2024 Finanční účty, F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání: Čtvrtletní, Nerezidenti, Aktiva, Měnové zlato , Stavy
31.03.2024 Finanční účty, F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání: Čtvrtletní, Nerezidenti, Pasiva, Měnové zlato , Stavy
30.06.2024 Měnová báze (ČNB): Měsíční, Stav na konci měsíce, ZDROJE MĚNOVÉ BÁZE
30.06.2024 Měnová báze (ČNB): Měsíční, Stav na konci měsíce, UŽITÍ MĚNOVÉ BÁZE
31.03.2024 Finanční účty, F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání: Čtvrtletní, Centrální banka, Aktiva, Měnové zlato , Stavy
31.03.2024 Finanční účty, F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání: Čtvrtletní, Centrální banka, Pasiva, Měnové zlato , Stavy
31.03.2024 Finanční účty, F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání: Čtvrtletní, Měnové finanční instituce, Pasiva, Měnové zlato , Stavy
31.03.2024 Finanční účty, F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání: Čtvrtletní, Měnové finanční instituce, Aktiva, Měnové zlato , Stavy
- C. Národní měnová statistika
- Měnová a finanční statistika
- Měnová statistika
- A. Statistika měnového vývoje v ČR
31.03.2024 Finanční účty, F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání: Čtvrtletní, Měnové finanční instituce, Aktiva, Transakce
31.03.2024 Finanční účty, F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání: Čtvrtletní, Měnové finanční instituce, Pasiva, Transakce
31.03.2024 Finanční účty, F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání: Čtvrtletní, Nerezidenti, Pasiva, Měnové zlato , Transakce
31.03.2024 Finanční účty, F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání: Čtvrtletní, Nerezidenti, Aktiva, Měnové zlato , Transakce
30.06.2024 Měnová báze (ČNB): Měsíční, Měsíční průměr, ZDROJE MĚNOVÉ BÁZE

Graf hodnot, Základní měnové indikátory

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Základní měnové indikátory - stavy - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.06.2023 6 517 375.21
Min 30.06.2002 1 339 928.85

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2023 6 517 375.21 6 507 261.60 10 113.61 0.16% 5 939 652.26 577 722.95 9.73%
31.05.2023 6 507 261.60 6 413 181.86 94 079.74 1.47% 5 963 436.11 543 825.49 9.12%
30.04.2023 6 413 181.86 6 317 149.61 96 032.25 1.52% 5 887 493.38 525 688.48 8.93%
31.03.2023 6 317 149.61 6 264 001.33 53 148.28 0.85% 5 847 234.53 469 915.08 8.04%
28.02.2023 6 264 001.33 6 146 964.69 117 036.63 1.90% 5 810 521.14 453 480.18 7.80%
31.01.2023 6 146 964.69 5 953 562.82 193 401.87 3.25% 5 736 609.81 410 354.88 7.15%
31.12.2022 5 953 562.82 6 133 963.20 - 180 400.38 -2.94% 5 610 991.69 342 571.13 6.11%
30.11.2022 6 133 963.20 6 113 865.21 20 097.99 0.33% 5 738 978.27 394 984.93 6.88%
31.10.2022 6 113 865.21 6 073 627.46 40 237.75 0.66% 5 716 694.65 397 170.56 6.95%
30.09.2022 6 073 627.46 5 989 740.98 83 886.47 1.40% 5 701 553.75 372 073.71 6.53%
31.08.2022 5 989 740.98 5 985 818.28 3 922.70 0.07% 5 679 108.93 310 632.05 5.47%
31.07.2022 5 985 818.28 5 939 652.26 46 166.02 0.78% 5 660 163.34 325 654.94 5.75%
30.06.2022 5 939 652.26 5 963 436.11 -23 783.85 -0.40% 5 638 227.26 301 425.00 5.35%
31.05.2022 5 963 436.11 5 887 493.38 75 942.73 1.29% 5 618 321.81 345 114.30 6.14%
30.04.2022 5 887 493.38 5 847 234.53 40 258.85 0.69% 5 580 946.45 306 546.93 5.49%
31.03.2022 5 847 234.53 5 810 521.14 36 713.39 0.63% 5 568 149.74 279 084.79 5.01%
28.02.2022 5 810 521.14 5 736 609.81 73 911.33 1.29% 5 511 963.87 298 557.27 5.42%
31.01.2022 5 736 609.81 5 610 991.69 125 618.12 2.24% 5 408 365.57 328 244.24 6.07%
31.12.2021 5 610 991.69 5 738 978.27 - 127 986.58 -2.23% 5 255 244.58 355 747.10 6.77%
30.11.2021 5 738 978.27 5 716 694.65 22 283.62 0.39% 5 319 420.88 419 557.39 7.89%
31.10.2021 5 716 694.65 5 701 553.75 15 140.90 0.27% 5 303 524.63 413 170.02 7.79%
30.09.2021 5 701 553.75 5 679 108.93 22 444.82 0.40% 5 292 668.70 408 885.05 7.73%
31.08.2021 5 679 108.93 5 660 163.34 18 945.59 0.33% 5 203 069.89 476 039.04 9.15%
31.07.2021 5 660 163.34 5 638 227.26 21 936.07 0.39% 5 167 125.01 493 038.33 9.54%
30.06.2021 5 638 227.26 5 618 321.81 19 905.45 0.35% 5 118 956.22 519 271.05 10.14%
31.05.2021 5 618 321.81 5 580 946.45 37 375.36 0.67% 5 105 621.26 512 700.55 10.04%
30.04.2021 5 580 946.45 5 568 149.74 12 796.72 0.23% 5 062 697.56 518 248.89 10.24%
31.03.2021 5 568 149.74 5 511 963.87 56 185.87 1.02% 5 045 005.58 523 144.16 10.37%
28.02.2021 5 511 963.87 5 408 365.57 103 598.30 1.92% 4 956 763.72 555 200.15 11.20%
31.01.2021 5 408 365.57 5 255 244.58 153 120.98 2.91% 4 887 819.53 520 546.04 10.65%
31.12.2020 5 255 244.58 5 319 420.88 -64 176.30 -1.21% 4 779 395.26 475 849.32 9.96%
30.11.2020 5 319 420.88 5 303 524.63 15 896.26 0.30% 4 832 970.67 486 450.21 10.07%
31.10.2020 5 303 524.63 5 292 668.70 10 855.92 0.21% 4 805 635.38 497 889.24 10.36%
30.09.2020 5 292 668.70 5 203 069.89 89 598.81 1.72% 4 768 192.36 524 476.34 11.00%
31.08.2020 5 203 069.89 5 167 125.01 35 944.88 0.70% 4 771 960.70 431 109.20 9.03%
31.07.2020 5 167 125.01 5 118 956.22 48 168.79 0.94% 4 732 620.34 434 504.67 9.18%
30.06.2020 5 118 956.22 5 105 621.26 13 334.95 0.26% 4 709 400.00 409 556.21 8.70%
31.05.2020 5 105 621.26 5 062 697.56 42 923.71 0.85% 4 719 602.36 386 018.90 8.18%
30.04.2020 5 062 697.56 5 045 005.58 17 691.98 0.35% 4 653 656.54 409 041.01 8.79%
31.03.2020 5 045 005.58 4 956 763.72 88 241.86 1.78% 4 588 152.83 456 852.74 9.96%
29.02.2020 4 956 763.72 4 887 819.53 68 944.19 1.41% 4 579 203.22 377 560.50 8.25%
31.01.2020 4 887 819.53 4 779 395.26 108 424.26 2.27% 4 523 652.22 364 167.31 8.05%
31.12.2019 4 779 395.26 4 832 970.67 -53 575.41 -1.11% 4 493 665.57 285 729.69 6.36%
30.11.2019 4 832 970.67 4 805 635.38 27 335.29 0.57% 4 541 907.25 291 063.42 6.41%
31.10.2019 4 805 635.38 4 768 192.36 37 443.03 0.79% 4 491 239.20 314 396.18 7.00%
30.09.2019 4 768 192.36 4 771 960.70 -3 768.34 -0.08% 4 455 304.88 312 887.48 7.02%
31.08.2019 4 771 960.70 4 732 620.34 39 340.35 0.83% 4 472 912.72 299 047.97 6.69%
31.07.2019 4 732 620.34 4 709 400.00 23 220.34 0.49% 4 433 740.01 298 880.33 6.74%
30.06.2019 4 709 400.00 4 719 602.36 -10 202.36 -0.22% 4 408 591.58 300 808.42 6.82%
31.05.2019 4 719 602.36 4 653 656.54 65 945.82 1.42% 4 433 011.07 286 591.29 6.46%
30.04.2019 4 653 656.54 4 588 152.83 65 503.71 1.43% 4 382 867.42 270 789.12 6.18%
31.03.2019 4 588 152.83 4 579 203.22 8 949.61 0.20% 4 349 924.47 238 228.36 5.48%
28.02.2019 4 579 203.22 4 523 652.22 55 551.00 1.23% 4 334 388.90 244 814.32 5.65%
31.01.2019 4 523 652.22 4 493 665.57 29 986.65 0.67% 4 278 343.26 245 308.96 5.73%
31.12.2018 4 493 665.57 4 541 907.25 -48 241.68 -1.06% 4 226 890.56 266 775.01 6.31%
30.11.2018 4 541 907.25 4 491 239.20 50 668.05 1.13% 4 244 756.80 297 150.45 7.00%
31.10.2018 4 491 239.20 4 455 304.88 35 934.33 0.81% 4 224 644.60 266 594.61 6.31%
30.09.2018 4 455 304.88 4 472 912.72 -17 607.85 -0.39% 4 238 764.64 216 540.24 5.11%
31.08.2018 4 472 912.72 4 433 740.01 39 172.71 0.88% 4 234 461.99 238 450.73 5.63%
31.07.2018 4 433 740.01 4 408 591.58 25 148.43 0.57% 4 205 791.63 227 948.39 5.42%
30.06.2018 4 408 591.58 4 433 011.07 -24 419.49 -0.55% 4 153 481.03 255 110.55 6.14%
31.05.2018 4 433 011.07 4 382 867.42 50 143.65 1.14% 4 184 266.27 248 744.80 5.94%
30.04.2018 4 382 867.42 4 349 924.47 32 942.95 0.76% 4 162 621.73 220 245.69 5.29%
31.03.2018 4 349 924.47 4 334 388.90 15 535.58 0.36% 4 085 561.64 264 362.83 6.47%
28.02.2018 4 334 388.90 4 278 343.26 56 045.64 1.31% 3 990 000.75 344 388.15 8.63%
31.01.2018 4 278 343.26 4 226 890.56 51 452.70 1.22% 3 932 182.28 346 160.98 8.80%
31.12.2017 4 226 890.56 4 244 756.80 -17 866.25 -0.42% 3 830 198.64 396 691.91 10.36%
30.11.2017 4 244 756.80 4 224 644.60 20 112.21 0.48% 3 870 300.90 374 455.91 9.68%
31.10.2017 4 224 644.60 4 238 764.64 -14 120.04 -0.33% 3 807 939.57 416 705.02 10.94%
30.09.2017 4 238 764.64 4 234 461.99 4 302.65 0.10% 3 776 264.30 462 500.34 12.25%
31.08.2017 4 234 461.99 4 205 791.63 28 670.36 0.68% 3 759 634.81 474 827.17 12.63%
31.07.2017 4 205 791.63 4 153 481.03 52 310.59 1.26% 3 742 459.88 463 331.75 12.38%
30.06.2017 4 153 481.03 4 184 266.27 -30 785.24 -0.74% 3 708 496.84 444 984.19 12.00%
31.05.2017 4 184 266.27 4 162 621.73 21 644.54 0.52% 3 718 910.10 465 356.17 12.51%
30.04.2017 4 162 621.73 4 085 561.64 77 060.09 1.89% 3 686 480.06 476 141.67 12.92%
31.03.2017 4 085 561.64 3 990 000.75 95 560.89 2.40% 3 655 685.39 429 876.25 11.76%
28.02.2017 3 990 000.75 3 932 182.28 57 818.46 1.47% 3 641 814.13 348 186.62 9.56%
31.01.2017 3 932 182.28 3 830 198.64 101 983.64 2.66% 3 618 076.19 314 106.09 8.68%
31.12.2016 3 830 198.64 3 870 300.90 -40 102.25 -1.04% 3 595 490.56 234 708.08 6.53%
30.11.2016 3 870 300.90 3 807 939.57 62 361.32 1.64% 3 577 368.03 292 932.86 8.19%
31.10.2016 3 807 939.57 3 776 264.30 31 675.28 0.84% 3 524 907.99 283 031.58 8.03%
30.09.2016 3 776 264.30 3 759 634.81 16 629.48 0.44% 3 483 187.11 293 077.19 8.41%
31.08.2016 3 759 634.81 3 742 459.88 17 174.94 0.46% 3 439 703.51 319 931.30 9.30%
31.07.2016 3 742 459.88 3 708 496.84 33 963.04 0.92% 3 429 942.17 312 517.70 9.11%
30.06.2016 3 708 496.84 3 718 910.10 -10 413.27 -0.28% 3 387 789.57 320 707.27 9.47%
31.05.2016 3 718 910.10 3 686 480.06 32 430.04 0.88% 3 401 024.05 317 886.06 9.35%
30.04.2016 3 686 480.06 3 655 685.39 30 794.67 0.84% 3 377 573.08 308 906.98 9.15%
31.03.2016 3 655 685.39 3 641 814.13 13 871.26 0.38% 3 340 869.85 314 815.54 9.42%
29.02.2016 3 641 814.13 3 618 076.19 23 737.94 0.66% 3 342 975.31 298 838.82 8.94%
31.01.2016 3 618 076.19 3 595 490.56 22 585.63 0.63% 3 312 732.43 305 343.76 9.22%
31.12.2015 3 595 490.56 3 577 368.03 18 122.53 0.51% 3 330 671.64 264 818.92 7.95%
30.11.2015 3 577 368.03 3 524 907.99 52 460.04 1.49% 3 270 260.45 307 107.58 9.39%
31.10.2015 3 524 907.99 3 483 187.11 41 720.88 1.20% 3 230 359.03 294 548.96 9.12%
30.09.2015 3 483 187.11 3 439 703.51 43 483.60 1.26% 3 202 129.24 281 057.87 8.78%
31.08.2015 3 439 703.51 3 429 942.17 9 761.34 0.28% 3 199 442.47 240 261.05 7.51%
31.07.2015 3 429 942.17 3 387 789.57 42 152.61 1.24% 3 194 483.65 235 458.52 7.37%
30.06.2015 3 387 789.57 3 401 024.05 -13 234.48 -0.39% 3 167 554.36 220 235.20 6.95%
31.05.2015 3 401 024.05 3 377 573.08 23 450.96 0.69% 3 197 825.21 203 198.84 6.35%
30.04.2015 3 377 573.08 3 340 869.85 36 703.23 1.10% 3 186 323.63 191 249.45 6.00%
31.03.2015 3 340 869.85 3 342 975.31 -2 105.45 -0.06% 3 165 093.22 175 776.63 5.55%
28.02.2015 3 342 975.31 3 312 732.43 30 242.88 0.91% 3 152 728.49 190 246.82 6.03%
31.01.2015 3 312 732.43 3 330 671.64 -17 939.21 -0.54% 3 127 734.07 184 998.37 5.91%
31.12.2014 3 330 671.64 3 270 260.45 60 411.19 1.85% 3 144 512.70 186 158.94 5.92%
30.11.2014 3 270 260.45 3 230 359.03 39 901.43 1.24% 3 112 916.88 157 343.58 5.05%
31.10.2014 3 230 359.03 3 202 129.24 28 229.79 0.88% 3 070 435.97 159 923.06 5.21%
30.09.2014 3 202 129.24 3 199 442.47 2 686.77 0.08% 3 055 295.84 146 833.39 4.81%
31.08.2014 3 199 442.47 3 194 483.65 4 958.81 0.16% 3 053 709.08 145 733.39 4.77%
31.07.2014 3 194 483.65 3 167 554.36 26 929.29 0.85% 3 063 749.70 130 733.96 4.27%
30.06.2014 3 167 554.36 3 197 825.21 -30 270.85 -0.95% 3 015 469.37 152 084.99 5.04%
31.05.2014 3 197 825.21 3 186 323.63 11 501.57 0.36% 3 014 346.74 183 478.47 6.09%
30.04.2014 3 186 323.63 3 165 093.22 21 230.42 0.67% 3 010 560.53 175 763.10 5.84%
31.03.2014 3 165 093.22 3 152 728.49 12 364.73 0.39% 2 992 781.67 172 311.55 5.76%
28.02.2014 3 152 728.49 3 127 734.07 24 994.42 0.80% 2 988 456.34 164 272.15 5.50%
31.01.2014 3 127 734.07 3 144 512.70 -16 778.64 -0.53% 2 967 133.57 160 600.50 5.41%
31.12.2013 3 144 512.70 3 112 916.88 31 595.82 1.01% 2 971 844.77 172 667.93 5.81%
30.11.2013 3 112 916.88 3 070 435.97 42 480.91 1.38% 2 929 776.54 183 140.33 6.25%
31.10.2013 3 070 435.97 3 055 295.84 15 140.12 0.50% 2 925 578.82 144 857.14 4.95%
30.09.2013 3 055 295.84 3 053 709.08 1 586.77 0.05% 2 888 116.14 167 179.70 5.79%
31.08.2013 3 053 709.08 3 063 749.70 -10 040.62 -0.33% 2 893 376.77 160 332.30 5.54%
31.07.2013 3 063 749.70 3 015 469.37 48 280.32 1.60% 2 897 195.77 166 553.92 5.75%
30.06.2013 3 015 469.37 3 014 346.74 1 122.63 0.04% 2 883 367.06 132 102.31 4.58%
31.05.2013 3 014 346.74 3 010 560.53 3 786.21 0.13% 2 892 799.33 121 547.41 4.20%
30.04.2013 3 010 560.53 2 992 781.67 17 778.86 0.59% 2 870 121.01 140 439.53 4.89%
31.03.2013 2 992 781.67 2 988 456.34 4 325.33 0.14% 2 846 735.27 146 046.40 5.13%
28.02.2013 2 988 456.34 2 967 133.57 21 322.77 0.72% 2 852 306.62 136 149.72 4.77%
31.01.2013 2 967 133.57 2 971 844.77 -4 711.20 -0.16% 2 824 224.06 142 909.51 5.06%
31.12.2012 2 971 844.77 2 929 776.54 42 068.23 1.44% 2 835 991.54 135 853.24 4.79%
30.11.2012 2 929 776.54 2 925 578.82 4 197.72 0.14% 2 801 187.26 128 589.28 4.59%
31.10.2012 2 925 578.82 2 888 116.14 37 462.68 1.30% 2 781 646.70 143 932.12 5.17%
30.09.2012 2 888 116.14 2 893 376.77 -5 260.63 -0.18% 2 776 250.35 111 865.79 4.03%
31.08.2012 2 893 376.77 2 897 195.77 -3 819.00 -0.13% 2 746 007.40 147 369.38 5.37%
31.07.2012 2 897 195.77 2 883 367.06 13 828.71 0.48% 2 760 369.21 136 826.56 4.96%
30.06.2012 2 883 367.06 2 892 799.33 -9 432.27 -0.33% 2 734 506.54 148 860.52 5.44%
31.05.2012 2 892 799.33 2 870 121.01 22 678.33 0.79% 2 766 077.80 126 721.54 4.58%
30.04.2012 2 870 121.01 2 846 735.27 23 385.74 0.82% 2 753 551.81 116 569.19 4.23%
31.03.2012 2 846 735.27 2 852 306.62 -5 571.35 -0.20% 2 717 420.03 129 315.24 4.76%
29.02.2012 2 852 306.62 2 824 224.06 28 082.56 0.99% 2 738 314.50 113 992.12 4.16%
31.01.2012 2 824 224.06 2 835 991.54 -11 767.48 -0.41% 2 737 097.73 87 126.33 3.18%
31.12.2011 2 835 991.54 2 801 187.26 34 804.27 1.24% 2 759 968.76 76 022.78 2.75%
30.11.2011 2 801 187.26 2 781 646.70 19 540.56 0.70% 2 729 508.57 71 678.70 2.63%
31.10.2011 2 781 646.70 2 776 250.35 5 396.35 0.19% 2 730 081.99 51 564.71 1.89%
30.09.2011 2 776 250.35 2 746 007.40 30 242.96 1.10% 2 726 536.89 49 713.46 1.82%
31.08.2011 2 746 007.40 2 760 369.21 -14 361.82 -0.52% 2 732 476.62 13 530.77 0.50%
31.07.2011 2 760 369.21 2 734 506.54 25 862.67 0.95% 2 744 935.21 15 434.00 0.56%
30.06.2011 2 734 506.54 2 766 077.80 -31 571.26 -1.14% 2 756 172.11 -21 665.57 -0.79%
31.05.2011 2 766 077.80 2 753 551.81 12 525.98 0.45% 2 764 165.49 1 912.31 0.07%
30.04.2011 2 753 551.81 2 717 420.03 36 131.79 1.33% 2 727 220.36 26 331.46 0.97%
31.03.2011 2 717 420.03 2 738 314.50 -20 894.47 -0.76% 2 681 649.16 35 770.87 1.33%
28.02.2011 2 738 314.50 2 737 097.73 1 216.77 0.04% 2 666 699.35 71 615.15 2.69%
31.01.2011 2 737 097.73 2 759 968.76 -22 871.03 -0.83% 2 671 551.38 65 546.35 2.45%
31.12.2010 2 759 968.76 2 729 508.57 30 460.19 1.12% 2 709 133.49 50 835.27 1.88%
30.11.2010 2 729 508.57 2 730 081.99 - 573.42 -0.02% 2 665 225.11 64 283.46 2.41%
31.10.2010 2 730 081.99 2 726 536.89 3 545.10 0.13% 2 650 978.80 79 103.19 2.98%
30.09.2010 2 726 536.89 2 732 476.62 -5 939.74 -0.22% 2 623 483.54 103 053.35 3.93%
31.08.2010 2 732 476.62 2 744 935.21 -12 458.58 -0.45% 2 659 490.27 72 986.35 2.74%
31.07.2010 2 744 935.21 2 756 172.11 -11 236.90 -0.41% 2 670 117.70 74 817.50 2.80%
30.06.2010 2 756 172.11 2 764 165.49 -7 993.38 -0.29% 2 680 935.74 75 236.37 2.81%
31.05.2010 2 764 165.49 2 727 220.36 36 945.13 1.35% 2 737 851.97 26 313.52 0.96%
30.04.2010 2 727 220.36 2 681 649.16 45 571.20 1.70% 2 720 295.89 6 924.47 0.25%
31.03.2010 2 681 649.16 2 666 699.35 14 949.81 0.56% 2 702 821.16 -21 172.00 -0.78%
28.02.2010 2 666 699.35 2 671 551.38 -4 852.03 -0.18% 2 729 714.23 -63 014.89 -2.31%
31.01.2010 2 671 551.38 2 709 133.49 -37 582.11 -1.39% 2 714 754.86 -43 203.48 -1.59%
31.12.2009 2 709 133.49 2 665 225.11 43 908.38 1.65% 2 703 370.34 5 763.15 0.21%
30.11.2009 2 665 225.11 2 650 978.80 14 246.31 0.54% 2 621 887.92 43 337.18 1.65%
31.10.2009 2 650 978.80 2 623 483.54 27 495.26 1.05% 2 583 735.21 67 243.59 2.60%
30.09.2009 2 623 483.54 2 659 490.27 -36 006.74 -1.35% 2 541 596.14 81 887.39 3.22%
31.08.2009 2 659 490.27 2 670 117.70 -10 627.43 -0.40% 2 543 792.08 115 698.19 4.55%
31.07.2009 2 670 117.70 2 680 935.74 -10 818.03 -0.40% 2 510 143.85 159 973.85 6.37%
30.06.2009 2 680 935.74 2 737 851.97 -56 916.23 -2.08% 2 456 596.13 224 339.61 9.13%
31.05.2009 2 737 851.97 2 720 295.89 17 556.08 0.65% 2 475 473.41 262 378.56 10.60%
30.04.2009 2 720 295.89 2 702 821.16 17 474.74 0.65% 2 445 907.07 274 388.82 11.22%
31.03.2009 2 702 821.16 2 729 714.23 -26 893.08 -0.99% 2 406 503.71 296 317.45 12.31%
28.02.2009 2 729 714.23 2 714 754.86 14 959.38 0.55% 2 408 276.51 321 437.73 13.35%
31.01.2009 2 714 754.86 2 703 370.34 11 384.52 0.42% 2 386 359.14 328 395.72 13.76%
31.12.2008 2 703 370.34 2 621 887.92 81 482.41 3.11% 2 380 012.66 323 357.67 13.59%
30.11.2008 2 621 887.92 2 583 735.21 38 152.72 1.48% 2 332 243.35 289 644.58 12.42%
31.10.2008 2 583 735.21 2 541 596.14 42 139.06 1.66% 2 293 002.32 290 732.88 12.68%
30.09.2008 2 541 596.14 2 543 792.08 -2 195.94 -0.09% 2 246 101.93 295 494.21 13.16%
31.08.2008 2 543 792.08 2 510 143.85 33 648.23 1.34% 2 263 041.87 280 750.21 12.41%
31.07.2008 2 510 143.85 2 456 596.13 53 547.72 2.18% 2 231 491.91 278 651.94 12.49%
30.06.2008 2 456 596.13 2 475 473.41 -18 877.28 -0.76% 2 206 584.24 250 011.89 11.33%
31.05.2008 2 475 473.41 2 445 907.07 29 566.34 1.21% 2 203 411.46 272 061.96 12.35%
30.04.2008 2 445 907.07 2 406 503.71 39 403.36 1.64% 2 174 082.49 271 824.58 12.50%
31.03.2008 2 406 503.71 2 408 276.51 -1 772.80 -0.07% 2 106 348.09 300 155.62 14.25%
29.02.2008 2 408 276.51 2 386 359.14 21 917.37 0.92% 2 102 857.69 305 418.82 14.52%
31.01.2008 2 386 359.14 2 380 012.66 6 346.48 0.27% 2 073 818.52 312 540.62 15.07%
31.12.2007 2 380 012.66 2 332 243.35 47 769.32 2.05% 2 049 667.17 330 345.49 16.12%
30.11.2007 2 332 243.35 2 293 002.32 39 241.02 1.71% 2 014 516.49 317 726.86 15.77%
31.10.2007 2 293 002.32 2 246 101.93 46 900.39 2.09% 1 999 290.83 293 711.49 14.69%
30.09.2007 2 246 101.93 2 263 041.87 -16 939.94 -0.75% 1 959 090.91 287 011.02 14.65%
31.08.2007 2 263 041.87 2 231 491.91 31 549.96 1.41% 1 973 414.80 289 627.08 14.68%
31.07.2007 2 231 491.91 2 206 584.24 24 907.67 1.13% 1 942 042.21 289 449.71 14.90%
30.06.2007 2 206 584.24 2 203 411.46 3 172.79 0.14% 1 925 771.79 280 812.45 14.58%
31.05.2007 2 203 411.46 2 174 082.49 29 328.97 1.35% 1 909 619.58 293 791.88 15.38%
30.04.2007 2 174 082.49 2 106 348.09 67 734.40 3.22% 1 906 797.76 267 284.73 14.02%
31.03.2007 2 106 348.09 2 102 857.69 3 490.41 0.17% 1 857 244.73 249 103.36 13.41%
28.02.2007 2 102 857.69 2 073 818.52 29 039.17 1.40% 1 852 771.31 250 086.38 13.50%
31.01.2007 2 073 818.52 2 049 667.17 24 151.35 1.18% 1 838 626.85 235 191.67 12.79%
31.12.2006 2 049 667.17 2 014 516.49 35 150.68 1.74% 1 814 653.43 235 013.74 12.95%
30.11.2006 2 014 516.49 1 999 290.83 15 225.66 0.76% 1 799 637.76 214 878.73 11.94%
31.10.2006 1 999 290.83 1 959 090.91 40 199.92 2.05% 1 768 704.22 230 586.61 13.04%
30.09.2006 1 959 090.91 1 973 414.80 -14 323.88 -0.73% 1 741 828.32 217 262.59 12.47%
31.08.2006 1 973 414.80 1 942 042.21 31 372.59 1.62% 1 742 572.07 230 842.72 13.25%
31.07.2006 1 942 042.21 1 925 771.79 16 270.42 0.84% 1 734 433.68 207 608.53 11.97%
30.06.2006 1 925 771.79 1 909 619.58 16 152.21 0.85% 1 720 020.98 205 750.81 11.96%
31.05.2006 1 909 619.58 1 906 797.76 2 821.82 0.15% 1 714 293.22 195 326.35 11.39%
30.04.2006 1 906 797.76 1 857 244.73 49 553.03 2.67% 1 688 647.36 218 150.39 12.92%
31.03.2006 1 857 244.73 1 852 771.31 4 473.43 0.24% 1 649 559.79 207 684.95 12.59%
28.02.2006 1 852 771.31 1 838 626.85 14 144.46 0.77% 1 646 887.85 205 883.46 12.50%
31.01.2006 1 838 626.85 1 814 653.43 23 973.42 1.32% 1 625 144.00 213 482.84 13.14%
31.12.2005 1 814 653.43 1 799 637.76 15 015.67 0.83% 1 634 867.18 179 786.24 11.00%
30.11.2005 1 799 637.76 1 768 704.22 30 933.54 1.75% 1 651 404.19 148 233.57 8.98%
31.10.2005 1 768 704.22 1 741 828.32 26 875.90 1.54% 1 656 800.30 111 903.91 6.75%
30.09.2005 1 741 828.32 1 742 572.07 - 743.75 -0.04% 1 644 329.83 97 498.49 5.93%
31.08.2005 1 742 572.07 1 734 433.68 8 138.40 0.47% 1 640 516.80 102 055.27 6.22%
31.07.2005 1 734 433.68 1 720 020.98 14 412.70 0.84% 1 632 393.91 102 039.77 6.25%
30.06.2005 1 720 020.98 1 714 293.22 5 727.75 0.33% 1 616 581.94 103 439.04 6.40%
31.05.2005 1 714 293.22 1 688 647.36 25 645.86 1.52% 1 610 476.77 103 816.45 6.45%
30.04.2005 1 688 647.36 1 649 559.79 39 087.58 2.37% 1 604 786.83 83 860.53 5.23%
31.03.2005 1 649 559.79 1 646 887.85 2 671.94 0.16% 1 566 940.78 82 619.01 5.27%
28.02.2005 1 646 887.85 1 625 144.00 21 743.84 1.34% 1 563 005.06 83 882.79 5.37%
31.01.2005 1 625 144.00 1 634 867.18 -9 723.18 -0.59% 1 553 776.35 71 367.65 4.59%
31.12.2004 1 634 867.18 1 651 404.19 -16 537.00 -1.00% 1 522 794.65 112 072.53 7.36%
30.11.2004 1 651 404.19 1 656 800.30 -5 396.12 -0.33% 1 504 372.95 147 031.24 9.77%
31.10.2004 1 656 800.30 1 644 329.83 12 470.47 0.76% 1 493 469.37 163 330.93 10.94%
30.09.2004 1 644 329.83 1 640 516.80 3 813.03 0.23% 1 485 705.51 158 624.33 10.68%
31.08.2004 1 640 516.80 1 632 393.91 8 122.89 0.50% 1 488 938.49 151 578.31 10.18%
31.07.2004 1 632 393.91 1 616 581.94 15 811.97 0.98% 1 471 145.69 161 248.21 10.96%
30.06.2004 1 616 581.94 1 610 476.77 6 105.16 0.38% 1 429 843.59 186 738.35 13.06%
31.05.2004 1 610 476.77 1 604 786.83 5 689.94 0.35% 1 440 429.80 170 046.97 11.81%
30.04.2004 1 604 786.83 1 566 940.78 37 846.06 2.42% 1 445 563.13 159 223.71 11.01%
31.03.2004 1 566 940.78 1 563 005.06 3 935.72 0.25% 1 419 441.36 147 499.41 10.39%
29.02.2004 1 563 005.06 1 553 776.35 9 228.70 0.59% 1 427 107.62 135 897.44 9.52%
31.01.2004 1 553 776.35 1 522 794.65 30 981.70 2.03% 1 431 811.20 121 965.15 8.52%
31.12.2003 1 522 794.65 1 504 372.95 18 421.71 1.22% 1 428 986.50 93 808.16 6.56%
30.11.2003 1 504 372.95 1 493 469.37 10 903.57 0.73% 1 428 802.46 75 570.49 5.29%
31.10.2003 1 493 469.37 1 485 705.51 7 763.87 0.52% 1 417 594.99 75 874.38 5.35%
30.09.2003 1 485 705.51 1 488 938.49 -3 232.99 -0.22% 1 383 790.26 101 915.24 7.36%
31.08.2003 1 488 938.49 1 471 145.69 17 792.80 1.21% 1 392 651.24 96 287.26 6.91%
31.07.2003 1 471 145.69 1 429 843.59 41 302.11 2.89% 1 363 652.77 107 492.92 7.88%
30.06.2003 1 429 843.59 1 440 429.80 -10 586.22 -0.73% 1 339 928.85 89 914.74 6.71%
31.05.2003 1 440 429.80 1 445 563.13 -5 133.33 -0.36% 1 387 778.46 52 651.34 3.79%
30.04.2003 1 445 563.13 1 419 441.36 26 121.76 1.84% 1 370 184.59 75 378.54 5.50%
31.03.2003 1 419 441.36 1 427 107.62 -7 666.26 -0.54% 1 346 695.22 72 746.14 5.40%
28.02.2003 1 427 107.62 1 431 811.20 -4 703.58 -0.33% 1 351 941.12 75 166.50 5.56%
31.01.2003 1 431 811.20 1 428 986.50 2 824.71 0.20% 1 352 566.51 79 244.69 5.86%
31.12.2002 1 428 986.50 1 428 802.46 184.04 0.01% - - -
30.11.2002 1 428 802.46 1 417 594.99 11 207.46 0.79% - - -
31.10.2002 1 417 594.99 1 383 790.26 33 804.73 2.44% - - -
30.09.2002 1 383 790.26 1 392 651.24 -8 860.98 -0.64% - - -
31.08.2002 1 392 651.24 1 363 652.77 28 998.47 2.13% - - -
31.07.2002 1 363 652.77 1 339 928.85 23 723.92 1.77% - - -
30.06.2002 1 339 928.85 1 387 778.46 -47 849.61 -3.45% - - -
31.05.2002 1 387 778.46 1 370 184.59 17 593.87 1.28% - - -
30.04.2002 1 370 184.59 1 346 695.22 23 489.37 1.74% - - -
31.03.2002 1 346 695.22 1 351 941.12 -5 245.90 -0.39% - - -
28.02.2002 1 351 941.12 1 352 566.51 - 625.39 -0.05% - - -
31.01.2002 1 352 566.51 - - - - - -

Graf jako obrázek

stavy - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
stavy (Základní měnové indikátory)
stavy (Základní měnové indikátory)
stavy (Základní měnové indikátory)
stavy (Základní měnové indikátory)
stavy (Základní měnové indikátory)
Úvěry soukromému sektoru - stavy (Základní měnové indikátory)
Čistá zahraniční aktiva - stavy (Základní měnové indikátory)
Vklady od centrální vlády - stavy (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
Dlouhodobější finanční pasiva MFI od ostatních rezidentů (položky 3.1 až 3.4) - stavy (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
Vklady s dohodnutou splatností nad 2 roky - stavy (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
Vklady s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce - stavy (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
Emitované dluhové CP nad 2 roky - stavy (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
Kapitál a rezervy - stavy (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.