Domácnosti: na spotřebu - objem (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Domácnosti: na spotřebu - objem - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.05.2018 11 385.50
Min 31.01.2004 1 582.80

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.11.2018 10 367.40 10 564.20 - 196.80 -1.86% 11 134.40 - 767.00 -6.89%
31.10.2018 10 564.20 8 762.80 1 801.40 20.56% 10 548.80 15.40 0.15%
30.09.2018 8 762.80 9 874.40 -1 111.60 -11.26% 9 372.00 - 609.20 -6.50%
31.08.2018 9 874.40 9 177.00 697.40 7.60% 10 232.00 - 357.60 -3.49%
31.07.2018 9 177.00 10 384.50 -1 207.50 -11.63% 9 210.70 -33.70 -0.37%
30.06.2018 10 384.50 11 385.50 -1 001.00 -8.79% 10 791.50 - 407.00 -3.77%
31.05.2018 11 385.50 10 052.20 1 333.30 13.26% 11 350.80 34.70 0.31%
30.04.2018 10 052.20 10 113.60 -61.40 -0.61% 9 171.60 880.60 9.60%
31.03.2018 10 113.60 8 895.70 1 217.90 13.69% 11 134.00 -1 020.40 -9.16%
28.02.2018 8 895.70 9 047.00 - 151.30 -1.67% 9 064.10 - 168.40 -1.86%
31.01.2018 9 047.00 8 323.00 724.00 8.70% 7 779.90 1 267.10 16.29%
31.12.2017 8 323.00 11 134.40 -2 811.40 -25.25% 7 914.40 408.60 5.16%
30.11.2017 11 134.40 10 548.80 585.60 5.55% 10 070.00 1 064.40 10.57%
31.10.2017 10 548.80 9 372.00 1 176.80 12.56% 8 779.10 1 769.70 20.16%
30.09.2017 9 372.00 10 232.00 - 860.00 -8.40% 8 754.90 617.10 7.05%
31.08.2017 10 232.00 9 210.70 1 021.30 11.09% 9 166.80 1 065.20 11.62%
31.07.2017 9 210.70 10 791.50 -1 580.80 -14.65% 7 844.20 1 366.50 17.42%
30.06.2017 10 791.50 11 350.80 - 559.30 -4.93% 9 516.20 1 275.30 13.40%
31.05.2017 11 350.80 9 171.60 2 179.20 23.76% 9 715.50 1 635.30 16.83%
30.04.2017 9 171.60 11 134.00 -1 962.40 -17.63% 8 884.70 286.90 3.23%
31.03.2017 11 134.00 9 064.10 2 069.90 22.84% 8 797.30 2 336.70 26.56%
28.02.2017 9 064.10 7 779.90 1 284.20 16.51% 8 616.40 447.70 5.20%
31.01.2017 7 779.90 7 914.40 - 134.50 -1.70% 6 627.30 1 152.60 17.39%
31.12.2016 7 914.40 10 070.00 -2 155.60 -21.41% 7 551.70 362.70 4.80%
30.11.2016 10 070.00 8 779.10 1 290.90 14.70% 7 961.70 2 108.30 26.48%
31.10.2016 8 779.10 8 754.90 24.20 0.28% 7 008.10 1 771.00 25.27%
30.09.2016 8 754.90 9 166.80 - 411.90 -4.49% 6 966.40 1 788.50 25.67%
31.08.2016 9 166.80 7 844.20 1 322.60 16.86% 5 964.50 3 202.30 53.69%
31.07.2016 7 844.20 9 516.20 -1 672.00 -17.57% 6 742.70 1 101.50 16.34%
30.06.2016 9 516.20 9 715.50 - 199.30 -2.05% 7 484.50 2 031.70 27.15%
31.05.2016 9 715.50 8 884.70 830.80 9.35% 6 645.40 3 070.10 46.20%
30.04.2016 8 884.70 8 797.30 87.40 0.99% 6 577.90 2 306.80 35.07%
31.03.2016 8 797.30 8 616.40 180.90 2.10% 6 941.70 1 855.60 26.73%
29.02.2016 8 616.40 6 627.30 1 989.10 30.01% 5 872.40 2 744.00 46.73%
31.01.2016 6 627.30 7 551.70 - 924.40 -12.24% 5 639.60 987.70 17.51%
31.12.2015 7 551.70 7 961.70 - 410.00 -5.15% 5 972.40 1 579.30 26.44%
30.11.2015 7 961.70 7 008.10 953.60 13.61% 6 550.10 1 411.60 21.55%
31.10.2015 7 008.10 6 966.40 41.70 0.60% 6 625.60 382.50 5.77%
30.09.2015 6 966.40 5 964.50 1 001.90 16.80% 6 283.70 682.70 10.86%
31.08.2015 5 964.50 6 742.70 - 778.20 -11.54% 5 553.60 410.90 7.40%
31.07.2015 6 742.70 7 484.50 - 741.80 -9.91% 6 390.10 352.60 5.52%
30.06.2015 7 484.50 6 645.40 839.10 12.63% 6 609.50 875.00 13.24%
31.05.2015 6 645.40 6 577.90 67.50 1.03% 6 267.70 377.70 6.03%
30.04.2015 6 577.90 6 941.70 - 363.80 -5.24% 6 139.20 438.70 7.15%
31.03.2015 6 941.70 5 872.40 1 069.30 18.21% 6 681.20 260.50 3.90%
28.02.2015 5 872.40 5 639.60 232.80 4.13% 5 980.70 - 108.30 -1.81%
31.01.2015 5 639.60 5 972.40 - 332.80 -5.57% 5 353.70 285.90 5.34%
31.12.2014 5 972.40 6 550.10 - 577.70 -8.82% 5 348.50 623.90 11.66%
30.11.2014 6 550.10 6 625.60 -75.50 -1.14% 6 590.20 -40.10 -0.61%
31.10.2014 6 625.60 6 283.70 341.90 5.44% 6 327.00 298.60 4.72%
30.09.2014 6 283.70 5 553.60 730.10 13.15% 5 852.70 431.00 7.36%
31.08.2014 5 553.60 6 390.10 - 836.50 -13.09% 5 763.70 - 210.10 -3.65%
31.07.2014 6 390.10 6 609.50 - 219.40 -3.32% 6 038.00 352.10 5.83%
30.06.2014 6 609.50 6 267.70 341.80 5.45% 5 808.50 801.00 13.79%
31.05.2014 6 267.70 6 139.20 128.50 2.09% 6 441.80 - 174.10 -2.70%
30.04.2014 6 139.20 6 681.20 - 542.00 -8.11% 6 207.80 -68.60 -1.10%
31.03.2014 6 681.20 5 980.70 700.50 11.71% 5 545.50 1 135.70 20.48%
28.02.2014 5 980.70 5 353.70 627.00 11.71% 4 465.90 1 514.80 33.92%
31.01.2014 5 353.70 5 348.50 5.20 0.10% 4 089.20 1 264.50 30.92%
31.12.2013 5 348.50 6 590.20 -1 241.70 -18.84% 4 259.60 1 088.90 25.56%
30.11.2013 6 590.20 6 327.00 263.20 4.16% 5 476.70 1 113.50 20.33%
31.10.2013 6 327.00 5 852.70 474.30 8.10% 4 488.20 1 838.80 40.97%
30.09.2013 5 852.70 5 763.70 89.00 1.54% 4 015.70 1 837.00 45.75%
31.08.2013 5 763.70 6 038.00 - 274.30 -4.54% 4 707.00 1 056.70 22.45%
31.07.2013 6 038.00 5 808.50 229.50 3.95% 4 306.10 1 731.90 40.22%
30.06.2013 5 808.50 6 441.80 - 633.30 -9.83% 4 864.00 944.50 19.42%
31.05.2013 6 441.80 6 207.80 234.00 3.77% 4 748.40 1 693.40 35.66%
30.04.2013 6 207.80 5 545.50 662.30 11.94% 4 353.80 1 854.00 42.58%
31.03.2013 5 545.50 4 465.90 1 079.60 24.17% 4 943.10 602.40 12.19%
28.02.2013 4 465.90 4 089.20 376.70 9.21% 3 821.50 644.40 16.86%
31.01.2013 4 089.20 4 259.60 - 170.40 -4.00% 3 624.20 465.00 12.83%
31.12.2012 4 259.60 5 476.70 -1 217.10 -22.22% 4 159.30 100.30 2.41%
30.11.2012 5 476.70 4 488.20 988.50 22.02% 4 989.50 487.20 9.76%
31.10.2012 4 488.20 4 015.70 472.50 11.77% 4 631.40 - 143.20 -3.09%
30.09.2012 4 015.70 4 707.00 - 691.30 -14.69% 4 425.60 - 409.90 -9.26%
31.08.2012 4 707.00 4 306.10 400.90 9.31% 4 696.30 10.70 0.23%
31.07.2012 4 306.10 4 864.00 - 557.90 -11.47% 3 788.80 517.30 13.65%
30.06.2012 4 864.00 4 748.40 115.60 2.43% 4 488.00 376.00 8.38%
31.05.2012 4 748.40 4 353.80 394.60 9.06% 4 794.10 -45.70 -0.95%
30.04.2012 4 353.80 4 943.10 - 589.30 -11.92% 4 048.00 305.80 7.55%
31.03.2012 4 943.10 3 821.50 1 121.60 29.35% 4 684.40 258.70 5.52%
29.02.2012 3 821.50 3 624.20 197.30 5.44% 3 549.20 272.30 7.67%
31.01.2012 3 624.20 4 159.30 - 535.10 -12.87% 3 044.80 579.40 19.03%
31.12.2011 4 159.30 4 989.50 - 830.20 -16.64% 3 890.10 269.20 6.92%
30.11.2011 4 989.50 4 631.40 358.10 7.73% 4 404.80 584.70 13.27%
31.10.2011 4 631.40 4 425.60 205.80 4.65% 4 317.40 314.00 7.27%
30.09.2011 4 425.60 4 696.30 - 270.70 -5.76% 4 194.70 230.90 5.50%
31.08.2011 4 696.30 3 788.80 907.50 23.95% 4 239.50 456.80 10.77%
31.07.2011 3 788.80 4 488.00 - 699.20 -15.58% 3 476.60 312.20 8.98%
30.06.2011 4 488.00 4 794.10 - 306.10 -6.38% 4 132.10 355.90 8.61%
31.05.2011 4 794.10 4 048.00 746.10 18.43% 4 370.70 423.40 9.69%
30.04.2011 4 048.00 4 684.40 - 636.40 -13.59% 3 783.60 264.40 6.99%
31.03.2011 4 684.40 3 549.20 1 135.20 31.98% 4 925.20 - 240.80 -4.89%
28.02.2011 3 549.20 3 044.80 504.40 16.57% 4 130.30 - 581.10 -14.07%
31.01.2011 3 044.80 3 890.10 - 845.30 -21.73% 3 323.70 - 278.90 -8.39%
31.12.2010 3 890.10 4 404.80 - 514.70 -11.68% 4 574.80 - 684.70 -14.97%
30.11.2010 4 404.80 4 317.40 87.40 2.02% 5 071.70 - 666.90 -13.15%
31.10.2010 4 317.40 4 194.70 122.70 2.93% 5 093.70 - 776.30 -15.24%
30.09.2010 4 194.70 4 239.50 -44.80 -1.06% 5 210.90 -1 016.20 -19.50%
31.08.2010 4 239.50 3 476.60 762.90 21.94% 5 055.70 - 816.20 -16.14%
31.07.2010 3 476.60 4 132.10 - 655.50 -15.86% 5 702.00 -2 225.40 -39.03%
30.06.2010 4 132.10 4 370.70 - 238.60 -5.46% 6 404.00 -2 271.90 -35.48%
31.05.2010 4 370.70 3 783.60 587.10 15.52% 5 635.80 -1 265.10 -22.45%
30.04.2010 3 783.60 4 925.20 -1 141.60 -23.18% 6 245.90 -2 462.30 -39.42%
31.03.2010 4 925.20 4 130.30 794.90 19.25% 7 146.40 -2 221.20 -31.08%
28.02.2010 4 130.30 3 323.70 806.60 24.27% 4 955.60 - 825.30 -16.65%
31.01.2010 3 323.70 4 574.80 -1 251.10 -27.35% 4 430.40 -1 106.70 -24.98%
31.12.2009 4 574.80 5 071.70 - 496.90 -9.80% 5 378.40 - 803.60 -14.94%
30.11.2009 5 071.70 5 093.70 -22.00 -0.43% 6 268.90 -1 197.20 -19.10%
31.10.2009 5 093.70 5 210.90 - 117.20 -2.25% 7 253.90 -2 160.20 -29.78%
30.09.2009 5 210.90 5 055.70 155.20 3.07% 6 704.60 -1 493.70 -22.28%
31.08.2009 5 055.70 5 702.00 - 646.30 -11.33% 5 701.60 - 645.90 -11.33%
31.07.2009 5 702.00 6 404.00 - 702.00 -10.96% 6 565.80 - 863.80 -13.16%
30.06.2009 6 404.00 5 635.80 768.20 13.63% 6 733.10 - 329.10 -4.89%
31.05.2009 5 635.80 6 245.90 - 610.10 -9.77% 6 958.00 -1 322.20 -19.00%
30.04.2009 6 245.90 7 146.40 - 900.50 -12.60% 7 713.70 -1 467.80 -19.03%
31.03.2009 7 146.40 4 955.60 2 190.80 44.21% 6 497.00 649.40 10.00%
28.02.2009 4 955.60 4 430.40 525.20 11.85% 5 392.60 - 437.00 -8.10%
31.01.2009 4 430.40 5 378.40 - 948.00 -17.63% 4 812.90 - 382.50 -7.95%
31.12.2008 5 378.40 6 268.90 - 890.50 -14.21% 5 188.80 189.60 3.65%
30.11.2008 6 268.90 7 253.90 - 985.00 -13.58% 6 888.50 - 619.60 -8.99%
31.10.2008 7 253.90 6 704.60 549.30 8.19% 6 483.50 770.40 11.88%
30.09.2008 6 704.60 5 701.60 1 003.00 17.59% 4 922.90 1 781.70 36.19%
31.08.2008 5 701.60 6 565.80 - 864.20 -13.16% 5 534.40 167.20 3.02%
31.07.2008 6 565.80 6 733.10 - 167.30 -2.48% 5 304.60 1 261.20 23.78%
30.06.2008 6 733.10 6 958.00 - 224.90 -3.23% 5 787.10 946.00 16.35%
31.05.2008 6 958.00 7 713.70 - 755.70 -9.80% 6 410.80 547.20 8.54%
30.04.2008 7 713.70 6 497.00 1 216.70 18.73% 6 152.30 1 561.40 25.38%
31.03.2008 6 497.00 5 392.60 1 104.40 20.48% 5 759.00 738.00 12.81%
29.02.2008 5 392.60 4 812.90 579.70 12.04% 4 445.90 946.70 21.29%
31.01.2008 4 812.90 5 188.80 - 375.90 -7.24% 3 820.50 992.40 25.98%
31.12.2007 5 188.80 6 888.50 -1 699.70 -24.67% 5 082.10 106.70 2.10%
30.11.2007 6 888.50 6 483.50 405.00 6.25% 5 992.20 896.30 14.96%
31.10.2007 6 483.50 4 922.90 1 560.60 31.70% 5 454.30 1 029.20 18.87%
30.09.2007 4 922.90 5 534.40 - 611.50 -11.05% 4 126.20 796.70 19.31%
31.08.2007 5 534.40 5 304.60 229.80 4.33% 3 900.90 1 633.50 41.87%
31.07.2007 5 304.60 5 787.10 - 482.50 -8.34% 3 473.20 1 831.40 52.73%
30.06.2007 5 787.10 6 410.80 - 623.70 -9.73% 4 715.10 1 072.00 22.74%
31.05.2007 6 410.80 6 152.30 258.50 4.20% 4 804.60 1 606.20 33.43%
30.04.2007 6 152.30 5 759.00 393.30 6.83% 3 743.30 2 409.00 64.35%
31.03.2007 5 759.00 4 445.90 1 313.10 29.54% 4 321.30 1 437.70 33.27%
28.02.2007 4 445.90 3 820.50 625.40 16.37% 2 817.70 1 628.20 57.78%
31.01.2007 3 820.50 5 082.10 -1 261.60 -24.82% 2 692.30 1 128.20 41.90%
31.12.2006 5 082.10 5 992.20 - 910.10 -15.19% 3 704.20 1 377.90 37.20%
30.11.2006 5 992.20 5 454.30 537.90 9.86% 5 610.00 382.20 6.81%
31.10.2006 5 454.30 4 126.20 1 328.10 32.19% 3 932.50 1 521.80 38.70%
30.09.2006 4 126.20 3 900.90 225.30 5.78% 2 985.70 1 140.50 38.20%
31.08.2006 3 900.90 3 473.20 427.70 12.31% 3 320.10 580.80 17.49%
31.07.2006 3 473.20 4 715.10 -1 241.90 -26.34% 2 660.60 812.60 30.54%
30.06.2006 4 715.10 4 804.60 -89.50 -1.86% 3 218.20 1 496.90 46.51%
31.05.2006 4 804.60 3 743.30 1 061.30 28.35% 5 226.90 - 422.30 -8.08%
30.04.2006 3 743.30 4 321.30 - 578.00 -13.38% 4 336.80 - 593.50 -13.69%
31.03.2006 4 321.30 2 817.70 1 503.60 53.36% 3 567.20 754.10 21.14%
28.02.2006 2 817.70 2 692.30 125.40 4.66% 2 388.20 429.50 17.98%
31.01.2006 2 692.30 3 704.20 -1 011.90 -27.32% 1 988.40 703.90 35.40%
31.12.2005 3 704.20 5 610.00 -1 905.80 -33.97% 2 783.10 921.10 33.10%
30.11.2005 5 610.00 3 932.50 1 677.50 42.66% 3 547.00 2 063.00 58.16%
31.10.2005 3 932.50 2 985.70 946.80 31.71% 3 130.70 801.80 25.61%
30.09.2005 2 985.70 3 320.10 - 334.40 -10.07% 2 773.40 212.30 7.65%
31.08.2005 3 320.10 2 660.60 659.50 24.79% 2 378.10 942.00 39.61%
31.07.2005 2 660.60 3 218.20 - 557.60 -17.33% 2 233.90 426.70 19.10%
30.06.2005 3 218.20 5 226.90 -2 008.70 -38.43% 2 469.10 749.10 30.34%
31.05.2005 5 226.90 4 336.80 890.10 20.52% 2 552.40 2 674.50 104.78%
30.04.2005 4 336.80 3 567.20 769.60 21.57% 2 727.20 1 609.60 59.02%
31.03.2005 3 567.20 2 388.20 1 179.00 49.37% 2 456.70 1 110.50 45.20%
28.02.2005 2 388.20 1 988.40 399.80 20.11% 1 910.40 477.80 25.01%
31.01.2005 1 988.40 2 783.10 - 794.70 -28.55% 1 582.80 405.60 25.63%
31.12.2004 2 783.10 3 547.00 - 763.90 -21.54% - - -
30.11.2004 3 547.00 3 130.70 416.30 13.30% - - -
31.10.2004 3 130.70 2 773.40 357.30 12.88% - - -
30.09.2004 2 773.40 2 378.10 395.30 16.62% - - -
31.08.2004 2 378.10 2 233.90 144.20 6.46% - - -
31.07.2004 2 233.90 2 469.10 - 235.20 -9.53% - - -
30.06.2004 2 469.10 2 552.40 -83.30 -3.26% - - -
31.05.2004 2 552.40 2 727.20 - 174.80 -6.41% - - -
30.04.2004 2 727.20 2 456.70 270.50 11.01% - - -
31.03.2004 2 456.70 1 910.40 546.30 28.60% - - -
29.02.2004 1 910.40 1 582.80 327.60 20.70% - - -
31.01.2004 1 582.80 - - - - - -

Graf jako obrázek

Domácnosti: na spotřebu - objem - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Domácnosti: na spotřebu - objem (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
Úvěry celkem (bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet) - objem (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - objem (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
1 Úvěry s obj. do 30 mil. CZK - objem (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - objem (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
1 Úvěry s obj. do 7,5 mil. CZK - objem (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - objem (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
2 Úvěry s obj. 7,5 - 30 mil. CZK - objem (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - objem (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
2 Úvěry s obj. nad 30 mil. CZK - objem (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - objem (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies