Dluhové cenné papíry - Rezidenti (Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT)) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Dluhové cenné papíry - Rezidenti - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.03.2019 63 750.00
Min 31.03.2009 19 543.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.03.2019 63 750.00 60 518.00 3 232.00 5.34% 53 516.00 10 234.00 19.12%
28.02.2019 60 518.00 59 331.00 1 187.00 2.00% 53 739.00 6 779.00 12.61%
31.01.2019 59 331.00 57 686.00 1 645.00 2.85% 56 144.00 3 187.00 5.68%
31.12.2018 57 686.00 53 870.00 3 816.00 7.08% 57 989.00 - 303.00 -0.52%
30.11.2018 53 870.00 52 736.00 1 134.00 2.15% 55 761.00 -1 891.00 -3.39%
31.10.2018 52 736.00 52 454.00 282.00 0.54% 53 325.00 - 589.00 -1.10%
30.09.2018 52 454.00 53 732.00 -1 278.00 -2.38% 52 146.00 308.00 0.59%
31.08.2018 53 732.00 53 799.00 -67.00 -0.12% 52 006.00 1 726.00 3.32%
31.07.2018 53 799.00 53 361.00 438.00 0.82% 54 950.00 -1 151.00 -2.09%
30.06.2018 53 361.00 52 883.00 478.00 0.90% 54 336.00 - 975.00 -1.79%
31.05.2018 52 883.00 52 808.00 75.00 0.14% 55 276.00 -2 393.00 -4.33%
30.04.2018 52 808.00 53 516.00 - 708.00 -1.32% 56 844.00 -4 036.00 -7.10%
31.03.2018 53 516.00 53 739.00 - 223.00 -0.41% 55 134.00 -1 618.00 -2.93%
28.02.2018 53 739.00 56 144.00 -2 405.00 -4.28% 57 576.00 -3 837.00 -6.66%
31.01.2018 56 144.00 57 989.00 -1 845.00 -3.18% 56 223.00 -79.00 -0.14%
31.12.2017 57 989.00 55 761.00 2 228.00 4.00% 56 713.00 1 276.00 2.25%
30.11.2017 55 761.00 53 325.00 2 436.00 4.57% 54 396.00 1 365.00 2.51%
31.10.2017 53 325.00 52 146.00 1 179.00 2.26% 51 230.00 2 095.00 4.09%
30.09.2017 52 146.00 52 006.00 140.00 0.27% 50 546.00 1 600.00 3.17%
31.08.2017 52 006.00 54 950.00 -2 944.00 -5.36% 50 814.00 1 192.00 2.35%
31.07.2017 54 950.00 54 336.00 614.00 1.13% 49 761.00 5 189.00 10.43%
30.06.2017 54 336.00 55 276.00 - 940.00 -1.70% 47 003.00 7 333.00 15.60%
31.05.2017 55 276.00 56 844.00 -1 568.00 -2.76% 47 160.00 8 116.00 17.21%
30.04.2017 56 844.00 55 134.00 1 710.00 3.10% 46 508.00 10 336.00 22.22%
31.03.2017 55 134.00 57 576.00 -2 442.00 -4.24% 46 511.00 8 623.00 18.54%
28.02.2017 57 576.00 56 223.00 1 353.00 2.41% 46 868.00 10 708.00 22.85%
31.01.2017 56 223.00 56 713.00 - 490.00 -0.86% 46 890.00 9 333.00 19.90%
31.12.2016 56 713.00 54 396.00 2 317.00 4.26% 47 496.00 9 217.00 19.41%
30.11.2016 54 396.00 51 230.00 3 166.00 6.18% 46 608.00 7 788.00 16.71%
31.10.2016 51 230.00 50 546.00 684.00 1.35% 46 105.00 5 125.00 11.12%
30.09.2016 50 546.00 50 814.00 - 268.00 -0.53% 48 133.00 2 413.00 5.01%
31.08.2016 50 814.00 49 761.00 1 053.00 2.12% 47 499.00 3 315.00 6.98%
31.07.2016 49 761.00 47 003.00 2 758.00 5.87% 45 358.00 4 403.00 9.71%
30.06.2016 47 003.00 47 160.00 - 157.00 -0.33% 44 835.00 2 168.00 4.84%
31.05.2016 47 160.00 46 508.00 652.00 1.40% 44 385.00 2 775.00 6.25%
30.04.2016 46 508.00 46 511.00 -3.00 -0.01% 43 533.00 2 975.00 6.83%
31.03.2016 46 511.00 46 868.00 - 357.00 -0.76% 44 034.00 2 477.00 5.63%
29.02.2016 46 868.00 46 890.00 -22.00 -0.05% 43 843.00 3 025.00 6.90%
31.01.2016 46 890.00 47 496.00 - 606.00 -1.28% 43 566.00 3 324.00 7.63%
31.12.2015 47 496.00 46 608.00 888.00 1.91% 43 604.00 3 892.00 8.93%
30.11.2015 46 608.00 46 105.00 503.00 1.09% 41 496.00 5 112.00 12.32%
31.10.2015 46 105.00 48 133.00 -2 028.00 -4.21% 41 764.00 4 341.00 10.39%
30.09.2015 48 133.00 47 499.00 634.00 1.33% 41 950.00 6 183.00 14.74%
31.08.2015 47 499.00 45 358.00 2 141.00 4.72% 41 282.00 6 217.00 15.06%
31.07.2015 45 358.00 44 835.00 523.00 1.17% 39 889.00 5 469.00 13.71%
30.06.2015 44 835.00 44 385.00 450.00 1.01% 39 543.00 5 292.00 13.38%
31.05.2015 44 385.00 43 533.00 852.00 1.96% 39 015.00 5 370.00 13.76%
30.04.2015 43 533.00 44 034.00 - 501.00 -1.14% 38 903.00 4 630.00 11.90%
31.03.2015 44 034.00 43 843.00 191.00 0.44% 38 847.00 5 187.00 13.35%
28.02.2015 43 843.00 43 566.00 277.00 0.64% 38 778.00 5 065.00 13.06%
31.01.2015 43 566.00 43 604.00 -38.00 -0.09% 38 488.00 5 078.00 13.19%
31.12.2014 43 604.00 41 496.00 2 108.00 5.08% 38 128.00 5 476.00 14.36%
30.11.2014 41 496.00 41 764.00 - 268.00 -0.64% 39 072.00 2 424.00 6.20%
31.10.2014 41 764.00 41 950.00 - 186.00 -0.44% 38 170.00 3 594.00 9.42%
30.09.2014 41 950.00 41 282.00 668.00 1.62% 38 296.00 3 654.00 9.54%
31.08.2014 41 282.00 39 889.00 1 393.00 3.49% 38 661.00 2 621.00 6.78%
31.07.2014 39 889.00 39 543.00 346.00 0.87% 39 500.00 389.00 0.98%
30.06.2014 39 543.00 39 015.00 528.00 1.35% 40 214.00 - 671.00 -1.67%
31.05.2014 39 015.00 38 903.00 112.00 0.29% 40 450.00 -1 435.00 -3.55%
30.04.2014 38 903.00 38 847.00 56.00 0.14% 40 584.00 -1 681.00 -4.14%
31.03.2014 38 847.00 38 778.00 69.00 0.18% 40 498.00 -1 651.00 -4.08%
28.02.2014 38 778.00 38 488.00 290.00 0.75% 40 649.00 -1 871.00 -4.60%
31.01.2014 38 488.00 38 128.00 360.00 0.94% 41 099.00 -2 611.00 -6.35%
31.12.2013 38 128.00 39 072.00 - 944.00 -2.42% 40 988.00 -2 860.00 -6.98%
30.11.2013 39 072.00 38 170.00 902.00 2.36% 41 505.00 -2 433.00 -5.86%
31.10.2013 38 170.00 38 296.00 - 126.00 -0.33% 40 877.00 -2 707.00 -6.62%
30.09.2013 38 296.00 38 661.00 - 365.00 -0.94% 41 067.00 -2 771.00 -6.75%
31.08.2013 38 661.00 39 500.00 - 839.00 -2.12% 41 871.00 -3 210.00 -7.67%
31.07.2013 39 500.00 40 214.00 - 714.00 -1.78% 42 404.00 -2 904.00 -6.85%
30.06.2013 40 214.00 40 450.00 - 236.00 -0.58% 40 045.00 169.00 0.42%
31.05.2013 40 450.00 40 584.00 - 134.00 -0.33% 37 871.00 2 579.00 6.81%
30.04.2013 40 584.00 40 498.00 86.00 0.21% 38 800.00 1 784.00 4.60%
31.03.2013 40 498.00 40 649.00 - 151.00 -0.37% 38 979.00 1 519.00 3.90%
28.02.2013 40 649.00 41 099.00 - 450.00 -1.09% 39 839.00 810.00 2.03%
31.01.2013 41 099.00 40 988.00 111.00 0.27% 39 650.00 1 449.00 3.65%
31.12.2012 40 988.00 41 505.00 - 517.00 -1.25% 37 951.00 3 037.00 8.00%
30.11.2012 41 505.00 40 877.00 628.00 1.54% 27 702.00 13 803.00 49.83%
31.10.2012 40 877.00 41 067.00 - 190.00 -0.46% 28 345.00 12 532.00 44.21%
30.09.2012 41 067.00 41 871.00 - 804.00 -1.92% 27 736.00 13 331.00 48.06%
31.08.2012 41 871.00 42 404.00 - 533.00 -1.26% 27 062.00 14 809.00 54.72%
31.07.2012 42 404.00 40 045.00 2 359.00 5.89% 26 624.00 15 780.00 59.27%
30.06.2012 40 045.00 37 871.00 2 174.00 5.74% 26 521.00 13 524.00 50.99%
31.05.2012 37 871.00 38 800.00 - 929.00 -2.39% 26 252.00 11 619.00 44.26%
30.04.2012 38 800.00 38 979.00 - 179.00 -0.46% 26 005.00 12 795.00 49.20%
31.03.2012 38 979.00 39 839.00 - 860.00 -2.16% 25 973.00 13 006.00 50.08%
29.02.2012 39 839.00 39 650.00 189.00 0.48% 26 853.00 12 986.00 48.36%
31.01.2012 39 650.00 37 951.00 1 699.00 4.48% 27 296.00 12 354.00 45.26%
31.12.2011 37 951.00 27 702.00 10 249.00 37.00% 27 445.00 10 506.00 38.28%
30.11.2011 27 702.00 28 345.00 - 643.00 -2.27% 26 899.00 803.00 2.99%
31.10.2011 28 345.00 27 736.00 609.00 2.20% 26 354.00 1 991.00 7.55%
30.09.2011 27 736.00 27 062.00 674.00 2.49% 26 868.00 868.00 3.23%
31.08.2011 27 062.00 26 624.00 438.00 1.65% 26 389.00 673.00 2.55%
31.07.2011 26 624.00 26 521.00 103.00 0.39% 26 974.00 - 350.00 -1.30%
30.06.2011 26 521.00 26 252.00 269.00 1.02% 25 899.00 622.00 2.40%
31.05.2011 26 252.00 26 005.00 247.00 0.95% 24 891.00 1 361.00 5.47%
30.04.2011 26 005.00 25 973.00 32.00 0.12% 24 593.00 1 412.00 5.74%
31.03.2011 25 973.00 26 853.00 - 880.00 -3.28% 23 767.00 2 206.00 9.28%
28.02.2011 26 853.00 27 296.00 - 443.00 -1.62% 23 940.00 2 913.00 12.17%
31.01.2011 27 296.00 27 445.00 - 149.00 -0.54% 23 314.00 3 982.00 17.08%
31.12.2010 27 445.00 26 899.00 546.00 2.03% 22 632.00 4 813.00 21.27%
30.11.2010 26 899.00 26 354.00 545.00 2.07% 21 576.00 5 323.00 24.67%
31.10.2010 26 354.00 26 868.00 - 514.00 -1.91% 21 534.00 4 820.00 22.38%
30.09.2010 26 868.00 26 389.00 479.00 1.82% 21 227.00 5 641.00 26.57%
31.08.2010 26 389.00 26 974.00 - 585.00 -2.17% 21 661.00 4 728.00 21.83%
31.07.2010 26 974.00 25 899.00 1 075.00 4.15% 21 155.00 5 819.00 27.51%
30.06.2010 25 899.00 24 891.00 1 008.00 4.05% 21 543.00 4 356.00 20.22%
31.05.2010 24 891.00 24 593.00 298.00 1.21% 21 551.00 3 340.00 15.50%
30.04.2010 24 593.00 23 767.00 826.00 3.48% 20 874.00 3 719.00 17.82%
31.03.2010 23 767.00 23 940.00 - 173.00 -0.72% 19 543.00 4 224.00 21.61%
28.02.2010 23 940.00 23 314.00 626.00 2.69% 21 342.00 2 598.00 12.17%
31.01.2010 23 314.00 22 632.00 682.00 3.01% 22 286.00 1 028.00 4.61%
31.12.2009 22 632.00 21 576.00 1 056.00 4.89% 23 104.00 - 472.00 -2.04%
30.11.2009 21 576.00 21 534.00 42.00 0.20% - - -
31.10.2009 21 534.00 21 227.00 307.00 1.45% - - -
30.09.2009 21 227.00 21 661.00 - 434.00 -2.00% - - -
31.08.2009 21 661.00 21 155.00 506.00 2.39% - - -
31.07.2009 21 155.00 21 543.00 - 388.00 -1.80% - - -
30.06.2009 21 543.00 21 551.00 -8.00 -0.04% - - -
31.05.2009 21 551.00 20 874.00 677.00 3.24% - - -
30.04.2009 20 874.00 19 543.00 1 331.00 6.81% - - -
31.03.2009 19 543.00 21 342.00 -1 799.00 -8.43% - - -
28.02.2009 21 342.00 22 286.00 - 944.00 -4.24% - - -
31.01.2009 22 286.00 23 104.00 - 818.00 -3.54% - - -
31.12.2008 23 104.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Dluhové cenné papíry - Rezidenti - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Dluhové cenné papíry - Rezidenti (Agregovaná rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT))
Dluhové cenné papíry - Rezidenti (Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT))
Dluhové cenné papíry - Rezidenti (Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT))
Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR (Nové obchody - vybrané ukazatele v EUR)
Transakce na rezidentských terminálech s kartami vydanými rezidenty (Platby podle typu terminálu včetně non-MFI - počet transakcí (v milionech))
Transakce na nerezidentských terminálech s kartami vydanými rezidenty (Platby podle typu terminálu včetně non-MFI - počet transakcí (v milionech))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies