Emitované dluhové cenné papíry (Čtvrtletní agregovaná rozvaha ZFA) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Čtvrtletní agregovaná rozvaha ZFA

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Emitované dluhové cenné papíry - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.03.2011 2 433.00
Max 31.12.2007 34 588.60

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.12.2018 17 715.50 15 415.50 2 300.00 14.92% 15 286.80 2 428.70 15.89%
30.09.2018 15 415.50 15 032.40 383.10 2.55% 9 333.20 6 082.30 65.17%
30.06.2018 15 032.40 14 024.10 1 008.30 7.19% 11 764.00 3 268.40 27.78%
31.03.2018 14 024.10 15 286.80 -1 262.70 -8.26% 13 888.50 135.60 0.98%
31.12.2017 15 286.80 9 333.20 5 953.60 63.79% 13 219.40 2 067.40 15.64%
30.09.2017 9 333.20 11 764.00 -2 430.80 -20.66% 5 351.00 3 982.20 74.42%
30.06.2017 11 764.00 13 888.50 -2 124.50 -15.30% 5 558.90 6 205.10 111.62%
31.03.2017 13 888.50 13 219.40 669.10 5.06% 5 776.30 8 112.20 140.44%
31.12.2016 13 219.40 5 351.00 7 868.40 147.05% 3 992.80 9 226.60 231.08%
30.09.2016 5 351.00 5 558.90 - 207.90 -3.74% 3 928.10 1 422.90 36.22%
30.06.2016 5 558.90 5 776.30 - 217.40 -3.76% 5 009.90 549.00 10.96%
31.03.2016 5 776.30 3 992.80 1 783.50 44.67% 8 399.30 -2 623.00 -31.23%
31.12.2015 3 992.80 3 928.10 64.70 1.65% 7 242.00 -3 249.20 -44.87%
30.09.2015 3 928.10 5 009.90 -1 081.80 -21.59% 4 267.10 - 339.00 -7.94%
30.06.2015 5 009.90 8 399.30 -3 389.40 -40.35% 5 206.10 - 196.20 -3.77%
31.03.2015 8 399.30 7 242.00 1 157.30 15.98% 6 167.60 2 231.70 36.18%
31.12.2014 7 242.00 4 267.10 2 974.90 69.72% 6 110.00 1 132.00 18.53%
30.09.2014 4 267.10 5 206.10 - 939.00 -18.04% 5 843.10 -1 576.00 -26.97%
30.06.2014 5 206.10 6 167.60 - 961.50 -15.59% 6 467.10 -1 261.00 -19.50%
31.03.2014 6 167.60 6 110.00 57.60 0.94% 3 532.20 2 635.40 74.61%
31.12.2013 6 110.00 5 843.10 266.90 4.57% 3 719.90 2 390.10 64.25%
30.09.2013 5 843.10 6 467.10 - 624.00 -9.65% 5 107.70 735.40 14.40%
30.06.2013 6 467.10 3 532.20 2 934.90 83.09% 4 988.50 1 478.60 29.64%
31.03.2013 3 532.20 3 719.90 - 187.70 -5.05% 3 267.70 264.50 8.09%
31.12.2012 3 719.90 5 107.70 -1 387.80 -27.17% 3 740.10 -20.20 -0.54%
30.09.2012 5 107.70 4 988.50 119.20 2.39% 3 630.80 1 476.90 40.68%
30.06.2012 4 988.50 3 267.70 1 720.80 52.66% 3 739.20 1 249.30 33.41%
31.03.2012 3 267.70 3 740.10 - 472.40 -12.63% 2 433.00 834.70 34.31%
31.12.2011 3 740.10 3 630.80 109.30 3.01% 4 299.70 - 559.60 -13.01%
30.09.2011 3 630.80 3 739.20 - 108.40 -2.90% 4 293.70 - 662.90 -15.44%
30.06.2011 3 739.20 2 433.00 1 306.20 53.69% 3 978.60 - 239.40 -6.02%
31.03.2011 2 433.00 4 299.70 -1 866.70 -43.41% 13 329.60 -10 896.60 -81.75%
31.12.2010 4 299.70 4 293.70 6.00 0.14% 13 450.80 -9 151.10 -68.03%
30.09.2010 4 293.70 3 978.60 315.10 7.92% 16 602.50 -12 308.80 -74.14%
30.06.2010 3 978.60 13 329.60 -9 351.00 -70.15% 19 936.80 -15 958.20 -80.04%
31.03.2010 13 329.60 13 450.80 - 121.20 -0.90% 24 348.20 -11 018.60 -45.25%
31.12.2009 13 450.80 16 602.50 -3 151.70 -18.98% 28 739.90 -15 289.10 -53.20%
30.09.2009 16 602.50 19 936.80 -3 334.30 -16.72% 29 493.90 -12 891.40 -43.71%
30.06.2009 19 936.80 24 348.20 -4 411.40 -18.12% 29 574.70 -9 637.90 -32.59%
31.03.2009 24 348.20 28 739.90 -4 391.70 -15.28% 29 126.10 -4 777.90 -16.40%
31.12.2008 28 739.90 29 493.90 - 754.00 -2.56% 34 588.60 -5 848.70 -16.91%
30.09.2008 29 493.90 29 574.70 -80.80 -0.27% 23 086.20 6 407.70 27.76%
30.06.2008 29 574.70 29 126.10 448.60 1.54% 24 187.20 5 387.50 22.27%
31.03.2008 29 126.10 34 588.60 -5 462.50 -15.79% 23 663.80 5 462.30 23.08%
31.12.2007 34 588.60 23 086.20 11 502.40 49.82% 27 077.20 7 511.40 27.74%
30.09.2007 23 086.20 24 187.20 -1 101.00 -4.55% 20 269.70 2 816.50 13.90%
30.06.2007 24 187.20 23 663.80 523.40 2.21% 22 650.30 1 536.90 6.79%
31.03.2007 23 663.80 27 077.20 -3 413.40 -12.61% 22 128.30 1 535.50 6.94%
31.12.2006 27 077.20 20 269.70 6 807.50 33.58% 19 808.30 7 268.90 36.70%
30.09.2006 20 269.70 22 650.30 -2 380.60 -10.51% - - -
30.06.2006 22 650.30 22 128.30 522.00 2.36% - - -
31.03.2006 22 128.30 19 808.30 2 320.00 11.71% - - -
31.12.2005 19 808.30 - - - - - -

Graf jako obrázek

Emitované dluhové cenné papíry - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Emitované dluhové cenné papíry (Rozvaha České národní banky - pasiva)
Emitované dluhové cenné papíry (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - pasiva)
Emitované dluhové cenné papíry (Čtvrtletní agregovaná rozvaha ZFA)
Emitované dluhové cenné papíry (Rozvaha České národní banky - pasiva)
Emitované dluhové cenné papíry (Čtvrtletní agregovaná rozvaha ZFA)
Emitované dluhové cenné papíry (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - pasiva)
Emitované dluhové cenné papíry (Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - ČNB)
Emitované dluhové cenné papíry (Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - Ostatní měnové finanční instituce)
Emitované dluhové cenné papíry (Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - Konsolidovaná rozvaha MFI)
Dluhové cenné papíry (Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT))
Dluhové cenné papíry - Rezidenti (Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT))
Dluhové cenné papíry - Nerezidenti (Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT))
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies