Domácnosti: RPSN úvěrů domácnostem - objem - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Domácnosti: RPSN úvěrů domácnostem - objem - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.11.2016 50 559.00
Min 31.01.2004 6 662.70

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2018 42 248.20 40 999.60 1 248.60 3.05% 44 387.10 -2 138.90 -4.82%
31.05.2018 40 999.60 38 706.30 2 293.30 5.92% 43 588.30 -2 588.70 -5.94%
30.04.2018 38 706.30 40 653.40 -1 947.10 -4.79% 36 774.00 1 932.30 5.25%
31.03.2018 40 653.40 34 372.50 6 280.90 18.27% 43 030.80 -2 377.40 -5.52%
28.02.2018 34 372.50 37 549.60 -3 177.10 -8.46% 36 429.00 -2 056.50 -5.65%
31.01.2018 37 549.60 38 285.50 - 735.90 -1.92% 35 564.60 1 985.00 5.58%
31.12.2017 38 285.50 41 967.30 -3 681.80 -8.77% 34 529.30 3 756.20 10.88%
30.11.2017 41 967.30 38 663.60 3 303.70 8.54% 50 559.00 -8 591.70 -16.99%
31.10.2017 38 663.60 35 844.90 2 818.70 7.86% 38 216.60 447.00 1.17%
30.09.2017 35 844.90 38 030.30 -2 185.40 -5.75% 37 862.40 -2 017.50 -5.33%
31.08.2017 38 030.30 31 906.00 6 124.30 19.19% 37 731.10 299.20 0.79%
31.07.2017 31 906.00 44 387.10 -12 481.10 -28.12% 32 335.10 - 429.10 -1.33%
30.06.2017 44 387.10 43 588.30 798.80 1.83% 45 126.30 - 739.20 -1.64%
31.05.2017 43 588.30 36 774.00 6 814.30 18.53% 39 739.40 3 848.90 9.69%
30.04.2017 36 774.00 43 030.80 -6 256.80 -14.54% 34 869.60 1 904.40 5.46%
31.03.2017 43 030.80 36 429.00 6 601.80 18.12% 36 208.60 6 822.20 18.84%
28.02.2017 36 429.00 35 564.60 864.40 2.43% 31 627.30 4 801.70 15.18%
31.01.2017 35 564.60 34 529.30 1 035.30 3.00% 25 550.50 10 014.10 39.19%
31.12.2016 34 529.30 50 559.00 -16 029.70 -31.70% 33 636.60 892.70 2.65%
30.11.2016 50 559.00 38 216.60 12 342.40 32.30% 34 188.00 16 371.00 47.89%
31.10.2016 38 216.60 37 862.40 354.20 0.94% 31 926.70 6 289.90 19.70%
30.09.2016 37 862.40 37 731.10 131.30 0.35% 32 082.70 5 779.70 18.02%
31.08.2016 37 731.10 32 335.10 5 396.00 16.69% 30 831.60 6 899.50 22.38%
31.07.2016 32 335.10 45 126.30 -12 791.20 -28.35% 33 950.00 -1 614.90 -4.76%
30.06.2016 45 126.30 39 739.40 5 386.90 13.56% 36 608.80 8 517.50 23.27%
31.05.2016 39 739.40 34 869.60 4 869.80 13.97% 31 542.20 8 197.20 25.99%
30.04.2016 34 869.60 36 208.60 -1 339.00 -3.70% 31 141.30 3 728.30 11.97%
31.03.2016 36 208.60 31 627.30 4 581.30 14.49% 31 738.40 4 470.20 14.08%
29.02.2016 31 627.30 25 550.50 6 076.80 23.78% 24 099.30 7 528.00 31.24%
31.01.2016 25 550.50 33 636.60 -8 086.10 -24.04% 22 703.90 2 846.60 12.54%
31.12.2015 33 636.60 34 188.00 - 551.40 -1.61% 27 041.80 6 594.80 24.39%
30.11.2015 34 188.00 31 926.70 2 261.30 7.08% 25 668.60 8 519.40 33.19%
31.10.2015 31 926.70 32 082.70 - 156.00 -0.49% 27 744.20 4 182.50 15.08%
30.09.2015 32 082.70 30 831.60 1 251.10 4.06% 28 407.10 3 675.60 12.94%
31.08.2015 30 831.60 33 950.00 -3 118.40 -9.19% 24 214.50 6 617.10 27.33%
31.07.2015 33 950.00 36 608.80 -2 658.80 -7.26% 27 831.80 6 118.20 21.98%
30.06.2015 36 608.80 31 542.20 5 066.60 16.06% 29 985.30 6 623.50 22.09%
31.05.2015 31 542.20 31 141.30 400.90 1.29% 28 176.50 3 365.70 11.95%
30.04.2015 31 141.30 31 738.40 - 597.10 -1.88% 26 619.10 4 522.20 16.99%
31.03.2015 31 738.40 24 099.30 7 639.10 31.70% 28 301.80 3 436.60 12.14%
28.02.2015 24 099.30 22 703.90 1 395.40 6.15% 21 880.80 2 218.50 10.14%
31.01.2015 22 703.90 27 041.80 -4 337.90 -16.04% 18 501.40 4 202.50 22.71%
31.12.2014 27 041.80 25 668.60 1 373.20 5.35% 23 882.20 3 159.60 13.23%
30.11.2014 25 668.60 27 744.20 -2 075.60 -7.48% 23 857.20 1 811.40 7.59%
31.10.2014 27 744.20 28 407.10 - 662.90 -2.33% 24 894.60 2 849.60 11.45%
30.09.2014 28 407.10 24 214.50 4 192.60 17.31% 23 449.10 4 958.00 21.14%
31.08.2014 24 214.50 27 831.80 -3 617.30 -13.00% 22 504.60 1 709.90 7.60%
31.07.2014 27 831.80 29 985.30 -2 153.50 -7.18% 24 701.40 3 130.40 12.67%
30.06.2014 29 985.30 28 176.50 1 808.80 6.42% 26 174.00 3 811.30 14.56%
31.05.2014 28 176.50 26 619.10 1 557.40 5.85% 26 668.80 1 507.70 5.65%
30.04.2014 26 619.10 28 301.80 -1 682.70 -5.95% 22 751.80 3 867.30 17.00%
31.03.2014 28 301.80 21 880.80 6 421.00 29.35% 21 603.40 6 698.40 31.01%
28.02.2014 21 880.80 18 501.40 3 379.40 18.27% 16 377.90 5 502.90 33.60%
31.01.2014 18 501.40 23 882.20 -5 380.80 -22.53% 16 083.30 2 418.10 15.03%
31.12.2013 23 882.20 23 857.20 25.00 0.10% 21 289.50 2 592.70 12.18%
30.11.2013 23 857.20 24 894.60 -1 037.40 -4.17% 20 870.10 2 987.10 14.31%
31.10.2013 24 894.60 23 449.10 1 445.50 6.16% 19 062.20 5 832.40 30.60%
30.09.2013 23 449.10 22 504.60 944.50 4.20% 16 448.30 7 000.80 42.56%
31.08.2013 22 504.60 24 701.40 -2 196.80 -8.89% 18 805.70 3 698.90 19.67%
31.07.2013 24 701.40 26 174.00 -1 472.60 -5.63% 17 189.60 7 511.80 43.70%
30.06.2013 26 174.00 26 668.80 - 494.80 -1.86% 20 853.50 5 320.50 25.51%
31.05.2013 26 668.80 22 751.80 3 917.00 17.22% 20 134.70 6 534.10 32.45%
30.04.2013 22 751.80 21 603.40 1 148.40 5.32% 18 066.00 4 685.80 25.94%
31.03.2013 21 603.40 16 377.90 5 225.50 31.91% 19 097.70 2 505.70 13.12%
28.02.2013 16 377.90 16 083.30 294.60 1.83% 16 126.70 251.20 1.56%
31.01.2013 16 083.30 21 289.50 -5 206.20 -24.45% 16 992.70 - 909.40 -5.35%
31.12.2012 21 289.50 20 870.10 419.40 2.01% 22 857.60 -1 568.10 -6.86%
30.11.2012 20 870.10 19 062.20 1 807.90 9.48% 21 053.50 - 183.40 -0.87%
31.10.2012 19 062.20 16 448.30 2 613.90 15.89% 18 648.10 414.10 2.22%
30.09.2012 16 448.30 18 805.70 -2 357.40 -12.54% 18 338.00 -1 889.70 -10.30%
31.08.2012 18 805.70 17 189.60 1 616.10 9.40% 18 219.80 585.90 3.22%
31.07.2012 17 189.60 20 853.50 -3 663.90 -17.57% 15 658.40 1 531.20 9.78%
30.06.2012 20 853.50 20 134.70 718.80 3.57% 19 927.00 926.50 4.65%
31.05.2012 20 134.70 18 066.00 2 068.70 11.45% 20 754.10 - 619.40 -2.98%
30.04.2012 18 066.00 19 097.70 -1 031.70 -5.40% 18 075.30 -9.30 -0.05%
31.03.2012 19 097.70 16 126.70 2 971.00 18.42% 18 813.10 284.60 1.51%
29.02.2012 16 126.70 16 992.70 - 866.00 -5.10% 13 089.70 3 037.00 23.20%
31.01.2012 16 992.70 22 857.60 -5 864.90 -25.66% 12 465.90 4 526.80 36.31%
31.12.2011 22 857.60 21 053.50 1 804.10 8.57% 16 499.30 6 358.30 38.54%
30.11.2011 21 053.50 18 648.10 2 405.40 12.90% 16 284.50 4 769.00 29.29%
31.10.2011 18 648.10 18 338.00 310.10 1.69% 15 918.40 2 729.70 17.15%
30.09.2011 18 338.00 18 219.80 118.20 0.65% 16 634.30 1 703.70 10.24%
31.08.2011 18 219.80 15 658.40 2 561.40 16.36% 15 656.30 2 563.50 16.37%
31.07.2011 15 658.40 19 927.00 -4 268.60 -21.42% 14 862.00 796.40 5.36%
30.06.2011 19 927.00 20 754.10 - 827.10 -3.99% 17 485.50 2 441.50 13.96%
31.05.2011 20 754.10 18 075.30 2 678.80 14.82% 17 096.10 3 658.00 21.40%
30.04.2011 18 075.30 18 813.10 - 737.80 -3.92% 15 734.20 2 341.10 14.88%
31.03.2011 18 813.10 13 089.70 5 723.40 43.72% 17 861.80 951.30 5.33%
28.02.2011 13 089.70 12 465.90 623.80 5.00% 13 265.90 - 176.20 -1.33%
31.01.2011 12 465.90 16 499.30 -4 033.40 -24.45% 11 342.30 1 123.60 9.91%
31.12.2010 16 499.30 16 284.50 214.80 1.32% 17 336.70 - 837.40 -4.83%
30.11.2010 16 284.50 15 918.40 366.10 2.30% 17 447.90 -1 163.40 -6.67%
31.10.2010 15 918.40 16 634.30 - 715.90 -4.30% 17 490.80 -1 572.40 -8.99%
30.09.2010 16 634.30 15 656.30 978.00 6.25% 18 326.80 -1 692.50 -9.24%
31.08.2010 15 656.30 14 862.00 794.30 5.34% 16 942.30 -1 286.00 -7.59%
31.07.2010 14 862.00 17 485.50 -2 623.50 -15.00% 18 645.80 -3 783.80 -20.29%
30.06.2010 17 485.50 17 096.10 389.40 2.28% 22 159.20 -4 673.70 -21.09%
31.05.2010 17 096.10 15 734.20 1 361.90 8.66% 19 566.50 -2 470.40 -12.63%
30.04.2010 15 734.20 17 861.80 -2 127.60 -11.91% 21 226.80 -5 492.60 -25.88%
31.03.2010 17 861.80 13 265.90 4 595.90 34.64% 21 821.90 -3 960.10 -18.15%
28.02.2010 13 265.90 11 342.30 1 923.60 16.96% 15 590.10 -2 324.20 -14.91%
31.01.2010 11 342.30 17 336.70 -5 994.40 -34.58% 13 905.90 -2 563.60 -18.44%
31.12.2009 17 336.70 17 447.90 - 111.20 -0.64% 19 617.20 -2 280.50 -11.62%
30.11.2009 17 447.90 17 490.80 -42.90 -0.25% 20 257.80 -2 809.90 -13.87%
31.10.2009 17 490.80 18 326.80 - 836.00 -4.56% 23 622.50 -6 131.70 -25.96%
30.09.2009 18 326.80 16 942.30 1 384.50 8.17% 23 379.20 -5 052.40 -21.61%
31.08.2009 16 942.30 18 645.80 -1 703.50 -9.14% 21 614.10 -4 671.80 -21.61%
31.07.2009 18 645.80 22 159.20 -3 513.40 -15.86% 25 482.70 -6 836.90 -26.83%
30.06.2009 22 159.20 19 566.50 2 592.70 13.25% 25 412.70 -3 253.50 -12.80%
31.05.2009 19 566.50 21 226.80 -1 660.30 -7.82% 23 462.50 -3 896.00 -16.61%
30.04.2009 21 226.80 21 821.90 - 595.10 -2.73% 25 584.80 -4 358.00 -17.03%
31.03.2009 21 821.90 15 590.10 6 231.80 39.97% 22 265.10 - 443.20 -1.99%
28.02.2009 15 590.10 13 905.90 1 684.20 12.11% 19 512.80 -3 922.70 -20.10%
31.01.2009 13 905.90 19 617.20 -5 711.30 -29.11% 17 795.20 -3 889.30 -21.86%
31.12.2008 19 617.20 20 257.80 - 640.60 -3.16% 24 254.70 -4 637.50 -19.12%
30.11.2008 20 257.80 23 622.50 -3 364.70 -14.24% 25 247.70 -4 989.90 -19.76%
31.10.2008 23 622.50 23 379.20 243.30 1.04% 24 510.20 - 887.70 -3.62%
30.09.2008 23 379.20 21 614.10 1 765.10 8.17% 21 586.50 1 792.70 8.30%
31.08.2008 21 614.10 25 482.70 -3 868.60 -15.18% 24 463.30 -2 849.20 -11.65%
31.07.2008 25 482.70 25 412.70 70.00 0.28% 21 282.10 4 200.60 19.74%
30.06.2008 25 412.70 23 462.50 1 950.20 8.31% 28 552.60 -3 139.90 -11.00%
31.05.2008 23 462.50 25 584.80 -2 122.30 -8.30% 26 220.60 -2 758.10 -10.52%
30.04.2008 25 584.80 22 265.10 3 319.70 14.91% 22 667.60 2 917.20 12.87%
31.03.2008 22 265.10 19 512.80 2 752.30 14.11% 22 403.90 - 138.80 -0.62%
29.02.2008 19 512.80 17 795.20 1 717.60 9.65% 16 022.40 3 490.40 21.78%
31.01.2008 17 795.20 24 254.70 -6 459.50 -26.63% 15 210.60 2 584.60 16.99%
31.12.2007 24 254.70 25 247.70 - 993.00 -3.93% 19 787.30 4 467.40 22.58%
30.11.2007 25 247.70 24 510.20 737.50 3.01% 19 347.50 5 900.20 30.50%
31.10.2007 24 510.20 21 586.50 2 923.70 13.54% 18 918.90 5 591.30 29.55%
30.09.2007 21 586.50 24 463.30 -2 876.80 -11.76% 17 844.00 3 742.50 20.97%
31.08.2007 24 463.30 21 282.10 3 181.20 14.95% 17 629.40 6 833.90 38.76%
31.07.2007 21 282.10 28 552.60 -7 270.50 -25.46% 15 087.20 6 194.90 41.06%
30.06.2007 28 552.60 26 220.60 2 332.00 8.89% 21 076.20 7 476.40 35.47%
31.05.2007 26 220.60 22 667.60 3 553.00 15.67% 17 641.00 8 579.60 48.63%
30.04.2007 22 667.60 22 403.90 263.70 1.18% 13 902.50 8 765.10 63.05%
31.03.2007 22 403.90 16 022.40 6 381.50 39.83% 17 214.50 5 189.40 30.15%
28.02.2007 16 022.40 15 210.60 811.80 5.34% 11 659.70 4 362.70 37.42%
31.01.2007 15 210.60 19 787.30 -4 576.70 -23.13% 11 318.90 3 891.70 34.38%
31.12.2006 19 787.30 19 347.50 439.80 2.27% 14 917.00 4 870.30 32.65%
30.11.2006 19 347.50 18 918.90 428.60 2.27% 17 343.60 2 003.90 11.55%
31.10.2006 18 918.90 17 844.00 1 074.90 6.02% 14 083.30 4 835.60 34.34%
30.09.2006 17 844.00 17 629.40 214.60 1.22% 13 640.10 4 203.90 30.82%
31.08.2006 17 629.40 15 087.20 2 542.20 16.85% 14 273.00 3 356.40 23.52%
31.07.2006 15 087.20 21 076.20 -5 989.00 -28.42% 11 785.00 3 302.20 28.02%
30.06.2006 21 076.20 17 641.00 3 435.20 19.47% 15 146.60 5 929.60 39.15%
31.05.2006 17 641.00 13 902.50 3 738.50 26.89% 15 789.40 1 851.60 11.73%
30.04.2006 13 902.50 17 214.50 -3 312.00 -19.24% 13 458.90 443.60 3.30%
31.03.2006 17 214.50 11 659.70 5 554.80 47.64% 12 026.60 5 187.90 43.14%
28.02.2006 11 659.70 11 318.90 340.80 3.01% 8 024.30 3 635.40 45.30%
31.01.2006 11 318.90 14 917.00 -3 598.10 -24.12% 8 566.80 2 752.10 32.13%
31.12.2005 14 917.00 17 343.60 -2 426.60 -13.99% 11 195.60 3 721.40 33.24%
30.11.2005 17 343.60 14 083.30 3 260.30 23.15% 11 637.30 5 706.30 49.03%
31.10.2005 14 083.30 13 640.10 443.20 3.25% 10 898.90 3 184.40 29.22%
30.09.2005 13 640.10 14 273.00 - 632.90 -4.43% 10 829.10 2 811.00 25.96%
31.08.2005 14 273.00 11 785.00 2 488.00 21.11% 9 979.30 4 293.70 43.03%
31.07.2005 11 785.00 15 146.60 -3 361.60 -22.19% 9 750.30 2 034.70 20.87%
30.06.2005 15 146.60 15 789.40 - 642.80 -4.07% 11 132.00 4 014.60 36.06%
31.05.2005 15 789.40 13 458.90 2 330.50 17.32% 11 097.70 4 691.70 42.28%
30.04.2005 13 458.90 12 026.60 1 432.30 11.91% 10 703.70 2 755.20 25.74%
31.03.2005 12 026.60 8 024.30 4 002.30 49.88% 9 690.00 2 336.60 24.11%
28.02.2005 8 024.30 8 566.80 - 542.50 -6.33% 7 609.90 414.40 5.45%
31.01.2005 8 566.80 11 195.60 -2 628.80 -23.48% 6 662.70 1 904.10 28.58%
31.12.2004 11 195.60 11 637.30 - 441.70 -3.80% - - -
30.11.2004 11 637.30 10 898.90 738.40 6.77% - - -
31.10.2004 10 898.90 10 829.10 69.80 0.64% - - -
30.09.2004 10 829.10 9 979.30 849.80 8.52% - - -
31.08.2004 9 979.30 9 750.30 229.00 2.35% - - -
31.07.2004 9 750.30 11 132.00 -1 381.70 -12.41% - - -
30.06.2004 11 132.00 11 097.70 34.30 0.31% - - -
31.05.2004 11 097.70 10 703.70 394.00 3.68% - - -
30.04.2004 10 703.70 9 690.00 1 013.70 10.46% - - -
31.03.2004 9 690.00 7 609.90 2 080.10 27.33% - - -
29.02.2004 7 609.90 6 662.70 947.20 14.22% - - -
31.01.2004 6 662.70 - - - - - -

Graf jako obrázek

Domácnosti: RPSN úvěrů domácnostem - objem - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Domácnosti: RPSN úvěrů domácnostem - objem (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Domácnosti - spotřebitelský úvěr - do 1 roku (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - spotřebitelský úvěr -od 1 roku do 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - spotřebitelský úvěr - nad 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - spotřebitelský úvěr - celkem (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - úvěr na nákup domu - do 1 roku (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - úvěr na nákup domu - od 1 roku do 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Koronavirus

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies