Rozvahy obchodních bank ? pro komentář k vývoji v bankovní statistice - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Rozvahy obchodních bank ? pro komentář k vývoji v bankovní statistice - Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (1) AKTIVA CELKEM 8 757 049.99 8 733 964.42 0.26% 8 508 212.45 2.92%
UK2 (1.1) Úvěry rezidentům (bez CP) 6 249 597.28 6 260 539.82 -0.17% 6 157 241.45 1.50%
UK3 (1.2) Držené cenné papíry jiné než akcie emitované rezidenty 1 283 188.05 1 221 655.93 5.04% 929 807.49 38.01%
UK4 (1.3) Akcie/podílové listy fondů peněžního trhu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 (1.4) Držené akcie a jiné majetkové účasti emitované rezidenty 124 137.82 124 302.63 -0.13% 110 140.39 12.71%
UK6 (1.5) Zahraniční aktiva 669 110.82 692 413.75 -3.37% 759 996.04 -11.96%
UK7 (1.6) Stálá aktiva 176 472.58 175 562.35 0.52% 171 475.25 2.91%
UK8 (1.7) Ostatní aktiva 254 543.44 259 489.95 -1.91% 379 551.82 -32.94%
UK9 (2) PASIVA CELKEM 8 757 054.53 8 733 968.96 0.26% 8 508 212.99 2.92%
UK10 (2.2) Vklady rezidentů 5 711 014.88 5 599 616.43 1.99% 5 128 695.78 11.35%
UK11 (2.4) Emitované dluhové cenné papíry 418 209.90 422 948.58 -1.12% 438 043.70 -4.53%
UK12 (2.5) Kapitál a rezervy 858 828.84 854 253.87 0.54% 807 891.30 6.30%
UK13 (2.6) Zahraniční pasiva 1 459 083.19 1 547 969.60 -5.74% 1 710 936.53 -14.72%
UK14 (2.7) Ostatní pasiva 309 917.72 309 180.48 0.24% 422 645.67 -26.67%

AKTIVA CELKEM

ObdobíHodnota
31.03.2021 8 757 049.99
28.02.2021 8 733 964.42
31.01.2021 8 661 074.56
31.12.2020 8 017 966.25
30.11.2020 8 642 149.42
31.10.2020 8 749 803.19
30.09.2020 8 550 219.12
31.08.2020 8 607 660.44
31.07.2020 8 620 601.61
30.06.2020 8 421 033.44
Další »
AKTIVA CELKEM,Rozvahy obchodních bank ? pro komentář k vývoji v bankovní statistice

Úvěry rezidentům (bez CP)

ObdobíHodnota
31.03.2021 6 249 597.28
28.02.2021 6 260 539.82
31.01.2021 6 227 979.86
31.12.2020 5 611 538.84
30.11.2020 6 231 888.91
31.10.2020 6 268 260.95
30.09.2020 6 070 324.67
31.08.2020 6 189 847.55
31.07.2020 6 164 799.77
30.06.2020 5 906 574.67
Další »
Úvěry rezidentům (bez CP),Rozvahy obchodních bank ? pro komentář k vývoji v bankovní statistice

Držené cenné papíry jiné než akcie emitované rezidenty

ObdobíHodnota
31.03.2021 1 283 188.05
28.02.2021 1 221 655.93
31.01.2021 1 189 643.16
31.12.2020 1 154 927.34
30.11.2020 1 167 943.17
31.10.2020 1 151 241.94
30.09.2020 1 151 705.52
31.08.2020 1 179 717.71
31.07.2020 1 188 059.01
30.06.2020 1 184 313.45
Další »
Držené cenné papíry jiné než akcie emitované rezidenty,Rozvahy obchodních bank ? pro komentář k vývoji v bankovní statistice

Akcie/podílové listy fondů peněžního trhu

ObdobíHodnota
31.03.2021 0.00
28.02.2021 0.00
31.01.2021 0.00
31.12.2020 0.00
30.11.2020 0.00
31.10.2020 0.00
30.09.2020 0.00
31.08.2020 0.00
31.07.2020 0.00
30.06.2020 0.00
Další »
Akcie/podílové listy fondů peněžního trhu,Rozvahy obchodních bank ? pro komentář k vývoji v bankovní statistice

Držené akcie a jiné majetkové účasti emitované rezidenty

ObdobíHodnota
31.03.2021 124 137.82
28.02.2021 124 302.63
31.01.2021 123 503.64
31.12.2020 124 347.35
30.11.2020 125 651.84
31.10.2020 120 325.31
30.09.2020 119 378.26
31.08.2020 118 790.36
31.07.2020 118 465.33
30.06.2020 119 379.58
Další »
Držené akcie a jiné majetkové účasti emitované rezidenty,Rozvahy obchodních bank ? pro komentář k vývoji v bankovní statistice

Zahraniční aktiva

ObdobíHodnota
31.03.2021 669 110.82
28.02.2021 692 413.75
31.01.2021 674 184.83
31.12.2020 666 814.21
30.11.2020 658 680.69
31.10.2020 701 319.05
30.09.2020 693 432.97
31.08.2020 657 246.76
31.07.2020 655 897.52
30.06.2020 687 137.33
Další »
Zahraniční aktiva,Rozvahy obchodních bank ? pro komentář k vývoji v bankovní statistice

Stálá aktiva

ObdobíHodnota
31.03.2021 176 472.58
28.02.2021 175 562.35
31.01.2021 174 426.40
31.12.2020 173 464.30
30.11.2020 173 938.11
31.10.2020 176 657.86
30.09.2020 177 108.31
31.08.2020 175 311.02
31.07.2020 174 916.95
30.06.2020 174 598.55
Další »
Stálá aktiva,Rozvahy obchodních bank ? pro komentář k vývoji v bankovní statistice

Ostatní aktiva

ObdobíHodnota
31.03.2021 254 543.44
28.02.2021 259 489.95
31.01.2021 271 336.67
31.12.2020 286 874.22
30.11.2020 284 046.69
31.10.2020 331 998.06
30.09.2020 338 269.38
31.08.2020 286 747.04
31.07.2020 318 463.04
30.06.2020 349 029.86
Další »
Ostatní aktiva,Rozvahy obchodních bank ? pro komentář k vývoji v bankovní statistice

PASIVA CELKEM

ObdobíHodnota
31.03.2021 8 757 054.53
28.02.2021 8 733 968.96
31.01.2021 8 661 079.11
31.12.2020 8 017 970.79
30.11.2020 8 642 153.96
31.10.2020 8 749 807.72
30.09.2020 8 550 223.67
31.08.2020 8 607 664.98
31.07.2020 8 620 606.16
30.06.2020 8 421 037.98
Další »
PASIVA CELKEM,Rozvahy obchodních bank ? pro komentář k vývoji v bankovní statistice

Vklady rezidentů

ObdobíHodnota
31.03.2021 5 711 014.88
28.02.2021 5 599 616.43
31.01.2021 5 535 773.98
31.12.2020 4 945 847.38
30.11.2020 5 476 944.80
31.10.2020 5 528 595.43
30.09.2020 5 354 810.72
31.08.2020 5 523 803.89
31.07.2020 5 492 911.62
30.06.2020 5 224 961.78
Další »
Vklady rezidentů,Rozvahy obchodních bank ? pro komentář k vývoji v bankovní statistice

Emitované dluhové cenné papíry

ObdobíHodnota
31.03.2021 418 209.90
28.02.2021 422 948.58
31.01.2021 420 833.34
31.12.2020 406 443.95
30.11.2020 409 131.39
31.10.2020 412 477.24
30.09.2020 407 766.97
31.08.2020 414 528.72
31.07.2020 415 505.31
30.06.2020 417 834.42
Další »
Emitované dluhové cenné papíry,Rozvahy obchodních bank ? pro komentář k vývoji v bankovní statistice

Kapitál a rezervy

ObdobíHodnota
31.03.2021 858 828.84
28.02.2021 854 253.87
31.01.2021 851 931.76
31.12.2020 853 830.76
30.11.2020 850 061.05
31.10.2020 844 769.52
30.09.2020 840 591.15
31.08.2020 836 120.29
31.07.2020 831 772.70
30.06.2020 829 489.83
Další »
Kapitál a rezervy,Rozvahy obchodních bank ? pro komentář k vývoji v bankovní statistice

Zahraniční pasiva

ObdobíHodnota
31.03.2021 1 459 083.19
28.02.2021 1 547 969.60
31.01.2021 1 533 171.45
31.12.2020 1 506 798.12
30.11.2020 1 564 002.93
31.10.2020 1 580 467.45
30.09.2020 1 552 119.22
31.08.2020 1 503 181.13
31.07.2020 1 518 121.74
30.06.2020 1 558 392.80
Další »
Zahraniční pasiva,Rozvahy obchodních bank ? pro komentář k vývoji v bankovní statistice

Ostatní pasiva

ObdobíHodnota
31.03.2021 309 917.72
28.02.2021 309 180.48
31.01.2021 319 368.57
31.12.2020 305 050.57
30.11.2020 342 013.78
31.10.2020 383 498.07
30.09.2020 394 935.60
31.08.2020 330 030.94
31.07.2020 362 294.78
30.06.2020 390 359.13
Další »
Ostatní pasiva,Rozvahy obchodních bank ? pro komentář k vývoji v bankovní statistice

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Rozvahy obchodních bank ? pro komentář k vývoji v bankovní statistice (Publikace Měnová statistika)
.5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (%) (Úrokové sazby (harmonizované))
Objemy pro B1.1.5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem - nové obchody (Objemy obchodů (harmonizované))
Banky celkem (Rizikové expozice)
. Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám (Banky celkem)
. Expozice vůči mezinárodním rozvojovým bankám (Banky celkem)
Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám (Banky celkem)
. Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám (Banky celkem)
. Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám (Banky celkem)
Rizikové expozice související s velkými expozicemi v obchodním portfoliu celkem (Banky celkem)
Velké banky (Rizikové expozice)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.