Na spotřebu (Členění půjček poskytnutých domácnostem) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Členění půjček poskytnutých domácnostem

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Členění půjček poskytnutých domácnostem - Na spotřebu - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.12.2020 47 796.90
Max 31.12.2008 137 130.30

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.12.2020 47 796.90 49 734.20 -1 937.30 -3.90% 52 559.50 -4 762.60 -9.06%
30.09.2020 49 734.20 50 412.40 - 678.20 -1.35% 53 110.40 -3 376.20 -6.36%
30.06.2020 50 412.40 51 714.60 -1 302.20 -2.52% 53 198.60 -2 786.20 -5.24%
31.03.2020 51 714.60 52 559.50 - 844.90 -1.61% 53 172.40 -1 457.80 -2.74%
31.12.2019 52 559.50 53 110.40 - 550.90 -1.04% 53 208.30 - 648.80 -1.22%
30.09.2019 53 110.40 53 198.60 -88.20 -0.17% 53 865.60 - 755.20 -1.40%
30.06.2019 53 198.60 53 172.40 26.20 0.05% 54 059.40 - 860.80 -1.59%
31.03.2019 53 172.40 53 208.30 -35.90 -0.07% 53 891.80 - 719.40 -1.33%
31.12.2018 53 208.30 53 865.60 - 657.30 -1.22% 54 093.90 - 885.60 -1.64%
30.09.2018 53 865.60 54 059.40 - 193.80 -0.36% 53 277.00 588.60 1.10%
30.06.2018 54 059.40 53 891.80 167.60 0.31% 52 644.60 1 414.80 2.69%
31.03.2018 53 891.80 54 093.90 - 202.10 -0.37% 52 347.00 1 544.80 2.95%
31.12.2017 54 093.90 53 277.00 816.90 1.53% 53 709.90 384.00 0.71%
30.09.2017 53 277.00 52 644.60 632.40 1.20% 53 629.30 - 352.30 -0.66%
30.06.2017 52 644.60 52 347.00 297.60 0.57% 52 810.50 - 165.90 -0.31%
31.03.2017 52 347.00 53 709.90 -1 362.90 -2.54% 53 126.90 - 779.90 -1.47%
31.12.2016 53 709.90 53 629.30 80.60 0.15% 50 190.80 3 519.10 7.01%
30.09.2016 53 629.30 52 810.50 818.80 1.55% 48 989.20 4 640.10 9.47%
30.06.2016 52 810.50 53 126.90 - 316.40 -0.60% 48 680.70 4 129.80 8.48%
31.03.2016 53 126.90 50 190.80 2 936.10 5.85% 65 837.40 -12 710.50 -19.31%
31.12.2015 50 190.80 48 989.20 1 201.60 2.45% 68 156.60 -17 965.80 -26.36%
30.09.2015 48 989.20 48 680.70 308.50 0.63% 69 770.40 -20 781.20 -29.79%
30.06.2015 48 680.70 65 837.40 -17 156.70 -26.06% 68 581.60 -19 900.90 -29.02%
31.03.2015 65 837.40 68 156.60 -2 319.20 -3.40% 66 090.00 - 252.60 -0.38%
31.12.2014 68 156.60 69 770.40 -1 613.80 -2.31% 64 910.70 3 245.90 5.00%
30.09.2014 69 770.40 68 581.60 1 188.80 1.73% 65 457.60 4 312.80 6.59%
30.06.2014 68 581.60 66 090.00 2 491.60 3.77% 67 456.10 1 125.50 1.67%
31.03.2014 66 090.00 64 910.70 1 179.30 1.82% 68 142.60 -2 052.60 -3.01%
31.12.2013 64 910.70 65 457.60 - 546.90 -0.84% 66 472.10 -1 561.40 -2.35%
30.09.2013 65 457.60 67 456.10 -1 998.50 -2.96% 66 260.10 - 802.50 -1.21%
30.06.2013 67 456.10 68 142.60 - 686.50 -1.01% 66 304.80 1 151.30 1.74%
31.03.2013 68 142.60 66 472.10 1 670.50 2.51% 65 037.30 3 105.30 4.77%
31.12.2012 66 472.10 66 260.10 212.00 0.32% 68 146.50 -1 674.40 -2.46%
30.09.2012 66 260.10 66 304.80 -44.70 -0.07% 68 461.00 -2 200.90 -3.21%
30.06.2012 66 304.80 65 037.30 1 267.50 1.95% 69 095.90 -2 791.10 -4.04%
31.03.2012 65 037.30 68 146.50 -3 109.20 -4.56% 67 622.20 -2 584.90 -3.82%
31.12.2011 68 146.50 68 461.00 - 314.50 -0.46% 63 961.30 4 185.20 6.54%
30.09.2011 68 461.00 69 095.90 - 634.90 -0.92% 63 995.40 4 465.60 6.98%
30.06.2011 69 095.90 67 622.20 1 473.70 2.18% 77 196.00 -8 100.10 -10.49%
31.03.2011 67 622.20 63 961.30 3 660.90 5.72% 102 657.80 -35 035.60 -34.13%
31.12.2010 63 961.30 63 995.40 -34.10 -0.05% 110 127.40 -46 166.10 -41.92%
30.09.2010 63 995.40 77 196.00 -13 200.60 -17.10% 112 866.10 -48 870.70 -43.30%
30.06.2010 77 196.00 102 657.80 -25 461.80 -24.80% 120 705.00 -43 509.00 -36.05%
31.03.2010 102 657.80 110 127.40 -7 469.60 -6.78% 131 782.20 -29 124.40 -22.10%
31.12.2009 110 127.40 112 866.10 -2 738.70 -2.43% 137 130.30 -27 002.90 -19.69%
30.09.2009 112 866.10 120 705.00 -7 838.90 -6.49% 131 037.90 -18 171.80 -13.87%
30.06.2009 120 705.00 131 782.20 -11 077.20 -8.41% 129 557.50 -8 852.50 -6.83%
31.03.2009 131 782.20 137 130.30 -5 348.10 -3.90% 123 070.80 8 711.40 7.08%
31.12.2008 137 130.30 131 037.90 6 092.40 4.65% 128 497.70 8 632.60 6.72%
30.09.2008 131 037.90 129 557.50 1 480.40 1.14% 114 892.40 16 145.50 14.05%
30.06.2008 129 557.50 123 070.80 6 486.70 5.27% 109 763.20 19 794.30 18.03%
31.03.2008 123 070.80 128 497.70 -5 426.90 -4.22% 105 383.70 17 687.10 16.78%
31.12.2007 128 497.70 114 892.40 13 605.30 11.84% 100 279.70 28 218.00 28.14%
30.09.2007 114 892.40 109 763.20 5 129.20 4.67% 94 834.60 20 057.80 21.15%
30.06.2007 109 763.20 105 383.70 4 379.50 4.16% 96 012.60 13 750.60 14.32%
31.03.2007 105 383.70 100 279.70 5 104.00 5.09% 91 654.00 13 729.70 14.98%
31.12.2006 100 279.70 94 834.60 5 445.10 5.74% 92 487.80 7 791.90 8.42%
30.09.2006 94 834.60 96 012.60 -1 178.00 -1.23% - - -
30.06.2006 96 012.60 91 654.00 4 358.60 4.76% - - -
31.03.2006 91 654.00 92 487.80 - 833.80 -0.90% - - -
31.12.2005 92 487.80 - - - - - -

Graf jako obrázek

Na spotřebu - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Na spotřebu (Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (%))
Na spotřebu (Objemy pro B1.5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem - nové obchody)
Na spotřebu (Členění půjček poskytnutých domácnostem)
Na spotřebu (CELKOVÉ zadlužení domácností (v mil. Kč))
Na spotřebu (Zadlužení domácností - banky a družstevní záložny (v mil. Kč))
Na spotřebu (Zadlužení domácností - ostatní finanční instituce (v mil. Kč))
Na spotřebu (Členění půjček poskytnutých domácnostem)
Na spotřebu (.5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (%))
Na spotřebu (.5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (%))
Na spotřebu (Objemy pro B1.1.5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem - nové obchody)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - celkem (Objemy pro B2.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - splatnost do 1 roku včetně (Objemy pro B2.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - splatnost nad 1 rok do 5 let včetně (Objemy pro B2.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - splatnost nad 5 let (Objemy pro B2.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů)
Půjčky domácnostem na spotřebu do 1 roku (Struktura půjček poskytnutých zprostředkovateli financování aktiv rezidentům)
Půjčky domácnostem na spotřebu od 1 do 5 let (Struktura půjček poskytnutých zprostředkovateli financování aktiv rezidentům)
Půjčky domácnostem na spotřebu nad 5 let (Struktura půjček poskytnutých zprostředkovateli financování aktiv rezidentům)
P3 Výdaje na konečnou spotřebu (Výdaje na HDP, mil.Kč)
Na spotřebu (.5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (%))
Na spotřebu (Objemy pro B1.1.5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem - nové obchody)


Zobrazit sloupec 
Menu Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.