Oběživo (Rozvaha České národní banky - pasiva) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Oběživo (Rozvaha České národní banky - pasiva) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
29.02.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Oběživo
29.02.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Zahraniční pasiva
29.02.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Ostatní pasiva
29.02.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Pasiva celkem
- Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Přebytek mezibankovních závazků
29.02.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Vklady rezidentů - Celkem
29.02.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Vklady rezidentů - MFI
29.02.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Vklady rezidentů - Centrální vláda
29.02.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - Celkem
29.02.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Emitované dluhové cenné papíry
29.02.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Kapitál a rezervy
29.02.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Zahraniční aktiva
29.02.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Stálá aktiva
29.02.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Ostatní aktiva
29.02.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Aktiva celkem
29.02.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem
29.02.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI
29.02.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce
29.02.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti
29.02.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem

Graf hodnot, Rozvaha České národní banky - pasiva

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Rozvaha České národní banky - pasiva - Oběživo - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.12.2014 467 810.50
Min 31.01.2002 201 458.90

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.12.2014 467 810.50 460 155.20 7 655.30 1.66% 440 320.00 27 490.50 6.24%
30.11.2014 460 155.20 454 680.50 5 474.70 1.20% 435 309.60 24 845.60 5.71%
31.10.2014 454 680.50 450 377.00 4 303.50 0.96% 430 189.80 24 490.70 5.69%
30.09.2014 450 377.00 449 531.40 845.60 0.19% 428 108.10 22 268.90 5.20%
31.08.2014 449 531.40 452 771.30 -3 239.90 -0.72% 427 391.80 22 139.60 5.18%
31.07.2014 452 771.30 444 057.80 8 713.50 1.96% 426 960.00 25 811.30 6.05%
30.06.2014 444 057.80 441 903.70 2 154.10 0.49% 428 319.60 15 738.20 3.67%
31.05.2014 441 903.70 442 210.20 - 306.50 -0.07% 425 872.70 16 031.00 3.76%
30.04.2014 442 210.20 434 642.70 7 567.50 1.74% 425 427.50 16 782.70 3.94%
31.03.2014 434 642.70 434 721.90 -79.20 -0.02% 420 289.50 14 353.20 3.42%
28.02.2014 434 721.90 433 928.60 793.30 0.18% 417 429.30 17 292.60 4.14%
31.01.2014 433 928.60 440 320.00 -6 391.40 -1.45% 416 547.60 17 381.00 4.17%
31.12.2013 440 320.00 435 309.60 5 010.40 1.15% 421 426.40 18 893.60 4.48%
30.11.2013 435 309.60 430 189.80 5 119.80 1.19% 416 591.50 18 718.10 4.49%
31.10.2013 430 189.80 428 108.10 2 081.70 0.49% 412 523.20 17 666.60 4.28%
30.09.2013 428 108.10 427 391.80 716.30 0.17% 414 431.20 13 676.90 3.30%
31.08.2013 427 391.80 426 960.00 431.80 0.10% 410 881.30 16 510.50 4.02%
31.07.2013 426 960.00 428 319.60 -1 359.60 -0.32% 411 531.30 15 428.70 3.75%
30.06.2013 428 319.60 425 872.70 2 446.90 0.57% 413 846.70 14 472.90 3.50%
31.05.2013 425 872.70 425 427.50 445.20 0.10% 411 199.90 14 672.80 3.57%
30.04.2013 425 427.50 420 289.50 5 138.00 1.22% 411 839.60 13 587.90 3.30%
31.03.2013 420 289.50 417 429.30 2 860.20 0.69% 407 491.90 12 797.60 3.14%
28.02.2013 417 429.30 416 547.60 881.70 0.21% 406 941.50 10 487.80 2.58%
31.01.2013 416 547.60 421 426.40 -4 878.80 -1.16% 406 456.60 10 091.00 2.48%
31.12.2012 421 426.40 416 591.50 4 834.90 1.16% 410 933.20 10 493.20 2.55%
30.11.2012 416 591.50 412 523.20 4 068.30 0.99% 403 851.90 12 739.60 3.15%
31.10.2012 412 523.20 414 431.20 -1 908.00 -0.46% 399 710.40 12 812.80 3.21%
30.09.2012 414 431.20 410 881.30 3 549.90 0.86% 397 153.40 17 277.80 4.35%
31.08.2012 410 881.30 411 531.30 - 650.00 -0.16% 391 714.20 19 167.10 4.89%
31.07.2012 411 531.30 413 846.70 -2 315.40 -0.56% 391 904.30 19 627.00 5.01%
30.06.2012 413 846.70 411 199.90 2 646.80 0.64% 393 378.70 20 468.00 5.20%
31.05.2012 411 199.90 411 839.60 - 639.70 -0.16% 388 850.90 22 349.00 5.75%
30.04.2012 411 839.60 407 491.90 4 347.70 1.07% 389 796.20 22 043.40 5.66%
31.03.2012 407 491.90 406 941.50 550.40 0.14% 385 099.40 22 392.50 5.81%
29.02.2012 406 941.50 406 456.60 484.90 0.12% 386 329.80 20 611.70 5.34%
31.01.2012 406 456.60 410 933.20 -4 476.60 -1.09% 385 054.60 21 402.00 5.56%
31.12.2011 410 933.20 403 851.90 7 081.30 1.75% 390 804.50 20 128.70 5.15%
30.11.2011 403 851.90 399 710.40 4 141.50 1.04% 387 047.50 16 804.40 4.34%
31.10.2011 399 710.40 397 153.40 2 557.00 0.64% 384 821.00 14 889.40 3.87%
30.09.2011 397 153.40 391 714.20 5 439.20 1.39% 384 861.20 12 292.20 3.19%
31.08.2011 391 714.20 391 904.30 - 190.10 -0.05% 381 208.20 10 506.00 2.76%
31.07.2011 391 904.30 393 378.70 -1 474.40 -0.37% 383 151.20 8 753.10 2.28%
30.06.2011 393 378.70 388 850.90 4 527.80 1.16% 384 511.90 8 866.80 2.31%
31.05.2011 388 850.90 389 796.20 - 945.30 -0.24% 382 823.60 6 027.30 1.57%
30.04.2011 389 796.20 385 099.40 4 696.80 1.22% 380 924.50 8 871.70 2.33%
31.03.2011 385 099.40 386 329.80 -1 230.40 -0.32% 379 257.60 5 841.80 1.54%
28.02.2011 386 329.80 385 054.60 1 275.20 0.33% 380 987.10 5 342.70 1.40%
31.01.2011 385 054.60 390 804.50 -5 749.90 -1.47% 381 029.30 4 025.30 1.06%
31.12.2010 390 804.50 387 047.50 3 757.00 0.97% 386 472.60 4 331.90 1.12%
30.11.2010 387 047.50 384 821.00 2 226.50 0.58% 381 647.10 5 400.40 1.42%
31.10.2010 384 821.00 384 861.20 -40.20 -0.01% 380 865.30 3 955.70 1.04%
30.09.2010 384 861.20 381 208.20 3 653.00 0.96% 379 796.30 5 064.90 1.33%
31.08.2010 381 208.20 383 151.20 -1 943.00 -0.51% 379 198.60 2 009.60 0.53%
31.07.2010 383 151.20 384 511.90 -1 360.70 -0.35% 380 352.00 2 799.20 0.74%
30.06.2010 384 511.90 382 823.60 1 688.30 0.44% 384 052.80 459.10 0.12%
31.05.2010 382 823.60 380 924.50 1 899.10 0.50% 386 158.20 -3 334.60 -0.86%
30.04.2010 380 924.50 379 257.60 1 666.90 0.44% 390 051.50 -9 127.00 -2.34%
31.03.2010 379 257.60 380 987.10 -1 729.50 -0.45% 385 847.00 -6 589.40 -1.71%
28.02.2010 380 987.10 381 029.30 -42.20 -0.01% 390 131.50 -9 144.40 -2.34%
31.01.2010 381 029.30 386 472.60 -5 443.30 -1.41% 389 471.30 -8 442.00 -2.17%
31.12.2009 386 472.60 381 647.10 4 825.50 1.26% 398 536.20 -12 063.60 -3.03%
30.11.2009 381 647.10 380 865.30 781.80 0.21% 395 153.70 -13 506.60 -3.42%
31.10.2009 380 865.30 379 796.30 1 069.00 0.28% 394 718.50 -13 853.20 -3.51%
30.09.2009 379 796.30 379 198.60 597.70 0.16% 355 273.50 24 522.80 6.90%
31.08.2009 379 198.60 380 352.00 -1 153.40 -0.30% 352 037.90 27 160.70 7.72%
31.07.2009 380 352.00 384 052.80 -3 700.80 -0.96% 350 490.30 29 861.70 8.52%
30.06.2009 384 052.80 386 158.20 -2 105.40 -0.55% 351 121.10 32 931.70 9.38%
31.05.2009 386 158.20 390 051.50 -3 893.30 -1.00% 352 793.50 33 364.70 9.46%
30.04.2009 390 051.50 385 847.00 4 204.50 1.09% 352 670.40 37 381.10 10.60%
31.03.2009 385 847.00 390 131.50 -4 284.50 -1.10% 345 355.20 40 491.80 11.72%
28.02.2009 390 131.50 389 471.30 660.20 0.17% 346 493.80 43 637.70 12.59%
31.01.2009 389 471.30 398 536.20 -9 064.90 -2.27% 344 938.80 44 532.50 12.91%
31.12.2008 398 536.20 395 153.70 3 382.50 0.86% 353 089.60 45 446.60 12.87%
30.11.2008 395 153.70 394 718.50 435.20 0.11% 345 970.50 49 183.20 14.22%
31.10.2008 394 718.50 355 273.50 39 445.00 11.10% 339 071.80 55 646.70 16.41%
30.09.2008 355 273.50 352 037.90 3 235.60 0.92% 340 723.50 14 550.00 4.27%
31.08.2008 352 037.90 350 490.30 1 547.60 0.44% 335 893.20 16 144.70 4.81%
31.07.2008 350 490.30 351 121.10 - 630.80 -0.18% 334 797.40 15 692.90 4.69%
30.06.2008 351 121.10 352 793.50 -1 672.40 -0.47% 335 826.10 15 295.00 4.55%
31.05.2008 352 793.50 352 670.40 123.10 0.03% 330 990.10 21 803.40 6.59%
30.04.2008 352 670.40 345 355.20 7 315.20 2.12% 328 182.80 24 487.60 7.46%
31.03.2008 345 355.20 346 493.80 -1 138.60 -0.33% 321 017.90 24 337.30 7.58%
29.02.2008 346 493.80 344 938.80 1 555.00 0.45% 317 011.60 29 482.20 9.30%
31.01.2008 344 938.80 353 089.60 -8 150.80 -2.31% 313 010.40 31 928.40 10.20%
31.12.2007 353 089.60 345 970.50 7 119.10 2.06% 321 495.30 31 594.30 9.83%
30.11.2007 345 970.50 339 071.80 6 898.70 2.03% 314 074.30 31 896.20 10.16%
31.10.2007 339 071.80 340 723.50 -1 651.70 -0.48% 308 135.30 30 936.50 10.04%
30.09.2007 340 723.50 335 893.20 4 830.30 1.44% 307 874.30 32 849.20 10.67%
31.08.2007 335 893.20 334 797.40 1 095.80 0.33% 302 876.50 33 016.70 10.90%
31.07.2007 334 797.40 335 826.10 -1 028.70 -0.31% 300 432.70 34 364.70 11.44%
30.06.2007 335 826.10 330 990.10 4 836.00 1.46% 301 844.30 33 981.80 11.26%
31.05.2007 330 990.10 328 182.80 2 807.30 0.86% 294 515.90 36 474.20 12.38%
30.04.2007 328 182.80 321 017.90 7 164.90 2.23% 294 624.90 33 557.90 11.39%
31.03.2007 321 017.90 317 011.60 4 006.30 1.26% 287 614.80 33 403.10 11.61%
28.02.2007 317 011.60 313 010.40 4 001.20 1.28% 285 803.80 31 207.80 10.92%
31.01.2007 313 010.40 321 495.30 -8 484.90 -2.64% 283 467.80 29 542.60 10.42%
31.12.2006 321 495.30 314 074.30 7 421.00 2.36% 287 761.70 33 733.60 11.72%
30.11.2006 314 074.30 308 135.30 5 939.00 1.93% 284 004.50 30 069.80 10.59%
31.10.2006 308 135.30 307 874.30 261.00 0.08% 286 648.10 21 487.20 7.50%
30.09.2006 307 874.30 302 876.50 4 997.80 1.65% 282 085.00 25 789.30 9.14%
31.08.2006 302 876.50 300 432.70 2 443.80 0.81% 278 088.60 24 787.90 8.91%
31.07.2006 300 432.70 301 844.30 -1 411.60 -0.47% 279 202.20 21 230.50 7.60%
30.06.2006 301 844.30 294 515.90 7 328.40 2.49% 278 108.00 23 736.30 8.53%
31.05.2006 294 515.90 294 624.90 - 109.00 -0.04% 273 512.30 21 003.60 7.68%
30.04.2006 294 624.90 287 614.80 7 010.10 2.44% 270 084.20 24 540.70 9.09%
31.03.2006 287 614.80 285 803.80 1 811.00 0.63% 267 775.30 19 839.50 7.41%
28.02.2006 285 803.80 283 467.80 2 336.00 0.82% 265 851.50 19 952.30 7.50%
31.01.2006 283 467.80 287 761.70 -4 293.90 -1.49% 263 061.70 20 406.10 7.76%
31.12.2005 287 761.70 284 004.50 3 757.20 1.32% 263 341.10 24 420.60 9.27%
30.11.2005 284 004.50 286 648.10 -2 643.60 -0.92% 263 152.20 20 852.30 7.92%
31.10.2005 286 648.10 282 085.00 4 563.10 1.62% 261 465.90 25 182.20 9.63%
30.09.2005 282 085.00 278 088.60 3 996.40 1.44% 262 460.20 19 624.80 7.48%
31.08.2005 278 088.60 279 202.20 -1 113.60 -0.40% 259 310.80 18 777.80 7.24%
31.07.2005 279 202.20 278 108.00 1 094.20 0.39% 257 998.40 21 203.80 8.22%
30.06.2005 278 108.00 273 512.30 4 595.70 1.68% 259 105.30 19 002.70 7.33%
31.05.2005 273 512.30 270 084.20 3 428.10 1.27% 252 047.60 21 464.70 8.52%
30.04.2005 270 084.20 267 775.30 2 308.90 0.86% 250 766.40 19 317.80 7.70%
31.03.2005 267 775.30 265 851.50 1 923.80 0.72% 246 483.80 21 291.50 8.64%
28.02.2005 265 851.50 263 061.70 2 789.80 1.06% 248 322.10 17 529.40 7.06%
31.01.2005 263 061.70 263 341.10 - 279.40 -0.11% 246 035.60 17 026.10 6.92%
31.12.2004 263 341.10 263 152.20 188.90 0.07% 248 440.80 14 900.30 6.00%
30.11.2004 263 152.20 261 465.90 1 686.30 0.64% 247 710.20 15 442.00 6.23%
31.10.2004 261 465.90 262 460.20 - 994.30 -0.38% 244 337.10 17 128.80 7.01%
30.09.2004 262 460.20 259 310.80 3 149.40 1.21% 242 407.10 20 053.10 8.27%
31.08.2004 259 310.80 257 998.40 1 312.40 0.51% 240 273.30 19 037.50 7.92%
31.07.2004 257 998.40 259 105.30 -1 106.90 -0.43% 239 135.60 18 862.80 7.89%
30.06.2004 259 105.30 252 047.60 7 057.70 2.80% 239 568.50 19 536.80 8.15%
31.05.2004 252 047.60 250 766.40 1 281.20 0.51% 235 050.00 16 997.60 7.23%
30.04.2004 250 766.40 246 483.80 4 282.60 1.74% 232 263.50 18 502.90 7.97%
31.03.2004 246 483.80 248 322.10 -1 838.30 -0.74% 229 281.20 17 202.60 7.50%
29.02.2004 248 322.10 246 035.60 2 286.50 0.93% 224 374.70 23 947.40 10.67%
31.01.2004 246 035.60 248 440.80 -2 405.20 -0.97% 221 552.30 24 483.30 11.05%
31.12.2003 248 440.80 247 710.20 730.60 0.29% 225 474.30 22 966.50 10.19%
30.11.2003 247 710.20 244 337.10 3 373.10 1.38% 221 121.00 26 589.20 12.02%
31.10.2003 244 337.10 242 407.10 1 930.00 0.80% 218 105.70 26 231.40 12.03%
30.09.2003 242 407.10 240 273.30 2 133.80 0.89% 215 728.10 26 679.00 12.37%
31.08.2003 240 273.30 239 135.60 1 137.70 0.48% 212 420.80 27 852.50 13.11%
31.07.2003 239 135.60 239 568.50 - 432.90 -0.18% 207 487.70 31 647.90 15.25%
30.06.2003 239 568.50 235 050.00 4 518.50 1.92% 210 279.80 29 288.70 13.93%
31.05.2003 235 050.00 232 263.50 2 786.50 1.20% 206 404.90 28 645.10 13.88%
30.04.2003 232 263.50 229 281.20 2 982.30 1.30% 204 921.80 27 341.70 13.34%
31.03.2003 229 281.20 224 374.70 4 906.50 2.19% 204 060.40 25 220.80 12.36%
28.02.2003 224 374.70 221 552.30 2 822.40 1.27% 203 281.20 21 093.50 10.38%
31.01.2003 221 552.30 225 474.30 -3 922.00 -1.74% 201 458.90 20 093.40 9.97%
31.12.2002 225 474.30 221 121.00 4 353.30 1.97% - - -
30.11.2002 221 121.00 218 105.70 3 015.30 1.38% - - -
31.10.2002 218 105.70 215 728.10 2 377.60 1.10% - - -
30.09.2002 215 728.10 212 420.80 3 307.30 1.56% - - -
31.08.2002 212 420.80 207 487.70 4 933.10 2.38% - - -
31.07.2002 207 487.70 210 279.80 -2 792.10 -1.33% - - -
30.06.2002 210 279.80 206 404.90 3 874.90 1.88% - - -
31.05.2002 206 404.90 204 921.80 1 483.10 0.72% - - -
30.04.2002 204 921.80 204 060.40 861.40 0.42% - - -
31.03.2002 204 060.40 203 281.20 779.20 0.38% - - -
28.02.2002 203 281.20 201 458.90 1 822.30 0.90% - - -
31.01.2002 201 458.90 - - - - - -

Graf jako obrázek

Oběživo - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Oběživo (Finanční závazky, transakce, čtvrtletní, Národní hospodářství)
Oběživo (Finanční závazky, stavy, čtvrtletní, Národní hospodářství)
Oběživo (Finanční závazky, stavy, čtvrtletní, Nefinanční podniky)
Oběživo (Finanční aktiva, transakce, čtvrtletní, Finanční instituce)
Oběživo (Finanční aktiva, stavy, čtvrtletní, Centrální banka)
Oběživo (Finanční aktiva, transakce, čtvrtletní, Centrální banka)
Oběživo (Finanční závazky, transakce, čtvrtletní, Ostatní finanční zprostředkovatelé s výjimkou pojišťovacích společností a penzijních fondů)
Oběživo (Finanční závazky, transakce, čtvrtletní, Finanční pomocné instituce)
Oběživo (Finanční závazky, transakce, čtvrtletní, Pojišťovací společnosti a penzijní fondy)
Oběživo (Finanční závazky, stavy, čtvrtletní, Vládní instituce)
Oběživo (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Oběživo a vklady (Finanční závazky, transakce, čtvrtletní, Národní hospodářství)
Oběživo (Finanční závazky, transakce, čtvrtletní, Národní hospodářství)
Oběživo a vklady (Finanční závazky, stavy, čtvrtletní, Národní hospodářství)
Oběživo (Finanční závazky, stavy, čtvrtletní, Národní hospodářství)
Oběživo a vklady (Finanční závazky, stavy, čtvrtletní, Nefinanční podniky)
Oběživo (Finanční závazky, stavy, čtvrtletní, Nefinanční podniky)
Oběživo a vklady (Finanční aktiva, transakce, čtvrtletní, Finanční instituce)
Oběživo (Finanční aktiva, transakce, čtvrtletní, Finanční instituce)
Oběživo a vklady (Finanční aktiva, stavy, čtvrtletní, Centrální banka)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.