Rozvaha České národní banky - pasiva (Rozvaha České národní banky) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Rozvaha České národní banky - pasiva (Rozvaha České národní banky) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Zahraniční pasiva
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Ostatní pasiva
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Pasiva celkem
- Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Přebytek mezibankovních závazků
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Oběživo
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Vklady rezidentů - Celkem
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Vklady rezidentů - MFI
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Vklady rezidentů - Centrální vláda
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - Celkem
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Emitované dluhové cenné papíry
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Kapitál a rezervy
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Zahraniční aktiva
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Stálá aktiva
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Ostatní aktiva
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Aktiva celkem
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem

Rozvaha České národní banky - pasiva - Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Oběživo 467 810.50 460 155.20 1.66% 440 320.00 6.24%
UK2 2. Vklady rezidentů - Celkem 695 359.50 685 484.50 1.44% 690 971.80 0.64%
UK3 3. Vklady rezidentů - MFI 690 433.40 682 486.40 1.16% 664 072.20 3.97%
UK4 4. Vklady rezidentů - Centrální vláda 3 797.70 1 897.10 100.18% 25 509.90 -85.11%
UK5 5. Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti 1 128.40 1 100.90 2.50% 1 389.70 -18.80%
UK6 6. Emitované dluhové cenné papíry 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 7. Kapitál a rezervy 25 352.30 17 592.20 44.11% -31 371.90 - 180.81%
UK8 8. Zahraniční pasiva 26 760.10 22 397.20 19.48% 2 599.90 929.27%
UK9 9. Ostatní pasiva 50 194.20 47 993.30 4.59% 36 956.30 35.82%
UK10 10. Celkem 1 265 476.70 1 233 622.40 2.58% 1 139 476.10 11.06%

Oběživo

ObdobíHodnota
31.12.2014 467 810.50
30.11.2014 460 155.20
31.10.2014 454 680.50
30.09.2014 450 377.00
31.08.2014 449 531.40
31.07.2014 452 771.30
30.06.2014 444 057.80
31.05.2014 441 903.70
30.04.2014 442 210.20
31.03.2014 434 642.70
Další »
Oběživo,Rozvaha České národní banky - pasiva

Vklady rezidentů - Celkem

ObdobíHodnota
31.12.2014 695 359.50
30.11.2014 685 484.50
31.10.2014 685 521.40
30.09.2014 709 528.00
31.08.2014 713 418.70
31.07.2014 712 350.60
30.06.2014 723 987.70
31.05.2014 719 917.10
30.04.2014 721 942.80
31.03.2014 716 033.40
Další »
Vklady rezidentů - Celkem,Rozvaha České národní banky - pasiva

Vklady rezidentů - MFI

ObdobíHodnota
31.12.2014 690 433.40
30.11.2014 682 486.40
31.10.2014 682 344.50
30.09.2014 706 575.20
31.08.2014 710 566.00
31.07.2014 709 499.70
30.06.2014 721 155.40
31.05.2014 714 746.50
30.04.2014 716 799.70
31.03.2014 711 283.20
Další »
Vklady rezidentů - MFI,Rozvaha České národní banky - pasiva

Vklady rezidentů - Centrální vláda

ObdobíHodnota
31.12.2014 3 797.70
30.11.2014 1 897.10
31.10.2014 2 079.20
30.09.2014 1 841.40
31.08.2014 1 732.10
31.07.2014 1 727.20
30.06.2014 1 722.20
31.05.2014 4 051.30
30.04.2014 4 011.90
31.03.2014 3 619.10
Další »
Vklady rezidentů - Centrální vláda,Rozvaha České národní banky - pasiva

Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti

ObdobíHodnota
31.12.2014 1 128.40
30.11.2014 1 100.90
31.10.2014 1 097.70
30.09.2014 1 111.40
31.08.2014 1 120.60
31.07.2014 1 123.60
30.06.2014 1 110.10
31.05.2014 1 119.40
30.04.2014 1 131.20
31.03.2014 1 131.10
Další »
Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti,Rozvaha České národní banky - pasiva

Emitované dluhové cenné papíry

ObdobíHodnota
31.12.2014 0.00
30.11.2014 0.00
31.10.2014 0.00
30.09.2014 0.00
31.08.2014 0.00
31.07.2014 0.00
30.06.2014 0.00
31.05.2014 0.00
30.04.2014 0.00
31.03.2014 0.00
Další »
Emitované dluhové cenné papíry,Rozvaha České národní banky - pasiva

Kapitál a rezervy

ObdobíHodnota
31.12.2014 25 352.30
30.11.2014 17 592.20
31.10.2014 21 635.40
30.09.2014 10 650.80
31.08.2014 9 642.20
31.07.2014 -6 513.60
30.06.2014 -14 105.80
31.05.2014 -15 283.80
30.04.2014 -26 766.10
31.03.2014 -28 331.20
Další »
Kapitál a rezervy,Rozvaha České národní banky - pasiva

Zahraniční pasiva

ObdobíHodnota
31.12.2014 26 760.10
30.11.2014 22 397.20
31.10.2014 23 061.70
30.09.2014 2 341.20
31.08.2014 857.70
31.07.2014 1 500.90
30.06.2014 2 362.50
31.05.2014 2 575.20
30.04.2014 837.10
31.03.2014 1 546.60
Další »
Zahraniční pasiva,Rozvaha České národní banky - pasiva

Ostatní pasiva

ObdobíHodnota
31.12.2014 50 194.20
30.11.2014 47 993.30
31.10.2014 47 914.40
30.09.2014 45 776.70
31.08.2014 46 182.60
31.07.2014 43 768.50
30.06.2014 51 924.70
31.05.2014 43 122.10
30.04.2014 40 257.70
31.03.2014 40 197.60
Další »
Ostatní pasiva,Rozvaha České národní banky - pasiva

Celkem

ObdobíHodnota
31.12.2014 1 265 476.70
30.11.2014 1 233 622.40
31.10.2014 1 232 813.30
30.09.2014 1 218 673.80
31.08.2014 1 219 632.60
31.07.2014 1 203 877.60
30.06.2014 1 208 226.80
31.05.2014 1 192 234.30
30.04.2014 1 178 481.80
31.03.2014 1 164 089.00
Další »
Celkem,Rozvaha České národní banky - pasiva

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Rozvaha České národní banky - pasiva (Rozvaha České národní banky)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets (Balance sheet of the Czech National Bank)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities (Balance sheet of the Czech National Bank)
Table B1.1: Bank interest rates on CZK-denominated deposits by Czech residents - new business (%) (Assets)
Table B1.2: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech households - new business (Interest rates (harmonized))
Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%) (Interest rates (harmonized))
Table B1.4: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations: Selected indicators - new business (Interest rates (harmonized))
Table B1.5: Annual percentage rate of charge on CZK-denominated bank loans to Czech households - new business (%) (Interest rates (harmonized))
Table B1.1Q: Quarterly bank interest rates on CZK-denominated deposits by Czech residents - new business (%) (Interest rates (harmonized))
Table B1.2Q: Quarterly bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech households - new business (%) (Interest rates (harmonized))
Table B1.3Q: Quarterly bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%) (Interest rates (harmonized))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.