Vklady rezidentů - Centrální vláda (Rozvaha České národní banky - pasiva) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Vklady rezidentů - Centrální vláda (Rozvaha České národní banky - pasiva) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.05.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Vklady rezidentů - Centrální vláda
31.05.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - Celkem
31.05.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Vklady rezidentů - Celkem
31.05.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Vklady rezidentů - MFI
31.05.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti
31.05.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Zahraniční pasiva
31.05.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Ostatní pasiva
31.05.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Pasiva celkem
31.05.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Centrální vláda
31.05.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Centrální vláda
31.05.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Centrální vláda
31.05.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem
31.05.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI
31.05.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce
- Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Přebytek mezibankovních závazků
31.05.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Emitované dluhové cenné papíry
31.05.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Kapitál a rezervy
31.05.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Oběživo
31.05.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - Celkem
31.05.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - Jednodenní

Graf hodnot, Rozvaha České národní banky - pasiva

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Vklady rezidentů - Centrální vláda - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 30.06.2014 1 722.20
Max 31.12.2007 179 057.90

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.12.2014 3 797.70 1 897.10 1 900.60 100.18% 25 509.90 -21 712.20 -85.11%
30.11.2014 1 897.10 2 079.20 - 182.10 -8.76% 33 491.60 -31 594.50 -94.34%
31.10.2014 2 079.20 1 841.40 237.80 12.91% 58 029.00 -55 949.80 -96.42%
30.09.2014 1 841.40 1 732.10 109.30 6.31% 34 614.90 -32 773.50 -94.68%
31.08.2014 1 732.10 1 727.20 4.90 0.28% 41 813.50 -40 081.40 -95.86%
31.07.2014 1 727.20 1 722.20 5.00 0.29% 38 890.00 -37 162.80 -95.56%
30.06.2014 1 722.20 4 051.30 -2 329.10 -57.49% 40 895.80 -39 173.60 -95.79%
31.05.2014 4 051.30 4 011.90 39.40 0.98% 44 968.90 -40 917.60 -90.99%
30.04.2014 4 011.90 3 619.10 392.80 10.85% 50 192.30 -46 180.40 -92.01%
31.03.2014 3 619.10 3 189.30 429.80 13.48% 74 998.20 -71 379.10 -95.17%
28.02.2014 3 189.30 15 585.50 -12 396.20 -79.54% 84 613.30 -81 424.00 -96.23%
31.01.2014 15 585.50 25 509.90 -9 924.40 -38.90% 78 443.00 -62 857.50 -80.13%
31.12.2013 25 509.90 33 491.60 -7 981.70 -23.83% 125 178.80 -99 668.90 -79.62%
30.11.2013 33 491.60 58 029.00 -24 537.40 -42.28% 94 772.20 -61 280.60 -64.66%
31.10.2013 58 029.00 34 614.90 23 414.10 67.64% 96 482.20 -38 453.20 -39.86%
30.09.2013 34 614.90 41 813.50 -7 198.60 -17.22% 51 597.00 -16 982.10 -32.91%
31.08.2013 41 813.50 38 890.00 2 923.50 7.52% 53 654.80 -11 841.30 -22.07%
31.07.2013 38 890.00 40 895.80 -2 005.80 -4.90% 49 897.70 -11 007.70 -22.06%
30.06.2013 40 895.80 44 968.90 -4 073.10 -9.06% 51 239.00 -10 343.20 -20.19%
31.05.2013 44 968.90 50 192.30 -5 223.40 -10.41% 54 278.00 -9 309.10 -17.15%
30.04.2013 50 192.30 74 998.20 -24 805.90 -33.08% 84 207.60 -34 015.30 -40.39%
31.03.2013 74 998.20 84 613.30 -9 615.10 -11.36% 86 741.80 -11 743.60 -13.54%
28.02.2013 84 613.30 78 443.00 6 170.30 7.87% 81 975.80 2 637.50 3.22%
31.01.2013 78 443.00 125 178.80 -46 735.80 -37.34% 53 310.80 25 132.20 47.14%
31.12.2012 125 178.80 94 772.20 30 406.60 32.08% 73 326.50 51 852.30 70.71%
30.11.2012 94 772.20 96 482.20 -1 710.00 -1.77% 74 049.90 20 722.30 27.98%
31.10.2012 96 482.20 51 597.00 44 885.20 86.99% 61 856.90 34 625.30 55.98%
30.09.2012 51 597.00 53 654.80 -2 057.80 -3.84% 68 414.80 -16 817.80 -24.58%
31.08.2012 53 654.80 49 897.70 3 757.10 7.53% 68 437.10 -14 782.30 -21.60%
31.07.2012 49 897.70 51 239.00 -1 341.30 -2.62% 67 766.30 -17 868.60 -26.37%
30.06.2012 51 239.00 54 278.00 -3 039.00 -5.60% 69 971.90 -18 732.90 -26.77%
31.05.2012 54 278.00 84 207.60 -29 929.60 -35.54% 67 619.60 -13 341.60 -19.73%
30.04.2012 84 207.60 86 741.80 -2 534.20 -2.92% 67 235.20 16 972.40 25.24%
31.03.2012 86 741.80 81 975.80 4 766.00 5.81% 67 088.10 19 653.70 29.30%
29.02.2012 81 975.80 53 310.80 28 665.00 53.77% 84 872.70 -2 896.90 -3.41%
31.01.2012 53 310.80 73 326.50 -20 015.70 -27.30% 82 785.70 -29 474.90 -35.60%
31.12.2011 73 326.50 74 049.90 - 723.40 -0.98% 120 890.00 -47 563.50 -39.34%
30.11.2011 74 049.90 61 856.90 12 193.00 19.71% 93 872.00 -19 822.10 -21.12%
31.10.2011 61 856.90 68 414.80 -6 557.90 -9.59% 110 389.30 -48 532.40 -43.96%
30.09.2011 68 414.80 68 437.10 -22.30 -0.03% 124 452.00 -56 037.20 -45.03%
31.08.2011 68 437.10 67 766.30 670.80 0.99% 76 954.50 -8 517.40 -11.07%
31.07.2011 67 766.30 69 971.90 -2 205.60 -3.15% 67 474.40 291.90 0.43%
30.06.2011 69 971.90 67 619.60 2 352.30 3.48% 71 899.70 -1 927.80 -2.68%
31.05.2011 67 619.60 67 235.20 384.40 0.57% 77 664.70 -10 045.10 -12.93%
30.04.2011 67 235.20 67 088.10 147.10 0.22% 67 233.10 2.10 0.00%
31.03.2011 67 088.10 84 872.70 -17 784.60 -20.95% 72 508.80 -5 420.70 -7.48%
28.02.2011 84 872.70 82 785.70 2 087.00 2.52% 75 917.80 8 954.90 11.80%
31.01.2011 82 785.70 120 890.00 -38 104.30 -31.52% 95 236.40 -12 450.70 -13.07%
31.12.2010 120 890.00 93 872.00 27 018.00 28.78% 105 181.20 15 708.80 14.93%
30.11.2010 93 872.00 110 389.30 -16 517.30 -14.96% 82 795.70 11 076.30 13.38%
31.10.2010 110 389.30 124 452.00 -14 062.70 -11.30% 73 419.60 36 969.70 50.35%
30.09.2010 124 452.00 76 954.50 47 497.50 61.72% 75 188.40 49 263.60 65.52%
31.08.2010 76 954.50 67 474.40 9 480.10 14.05% 78 973.40 -2 018.90 -2.56%
31.07.2010 67 474.40 71 899.70 -4 425.30 -6.15% 86 231.50 -18 757.10 -21.75%
30.06.2010 71 899.70 77 664.70 -5 765.00 -7.42% 84 571.00 -12 671.30 -14.98%
31.05.2010 77 664.70 67 233.10 10 431.60 15.52% 84 502.00 -6 837.30 -8.09%
30.04.2010 67 233.10 72 508.80 -5 275.70 -7.28% 86 234.70 -19 001.60 -22.03%
31.03.2010 72 508.80 75 917.80 -3 409.00 -4.49% 87 066.30 -14 557.50 -16.72%
28.02.2010 75 917.80 95 236.40 -19 318.60 -20.28% 81 756.10 -5 838.30 -7.14%
31.01.2010 95 236.40 105 181.20 -9 944.80 -9.45% 63 165.50 32 070.90 50.77%
31.12.2009 105 181.20 82 795.70 22 385.50 27.04% 176 571.90 -71 390.70 -40.43%
30.11.2009 82 795.70 73 419.60 9 376.10 12.77% 68 997.50 13 798.20 20.00%
31.10.2009 73 419.60 75 188.40 -1 768.80 -2.35% 65 580.40 7 839.20 11.95%
30.09.2009 75 188.40 78 973.40 -3 785.00 -4.79% 61 434.90 13 753.50 22.39%
31.08.2009 78 973.40 86 231.50 -7 258.10 -8.42% 61 517.70 17 455.70 28.38%
31.07.2009 86 231.50 84 571.00 1 660.50 1.96% 56 394.80 29 836.70 52.91%
30.06.2009 84 571.00 84 502.00 69.00 0.08% 61 877.20 22 693.80 36.68%
31.05.2009 84 502.00 86 234.70 -1 732.70 -2.01% 51 593.80 32 908.20 63.78%
30.04.2009 86 234.70 87 066.30 - 831.60 -0.96% 55 588.60 30 646.10 55.13%
31.03.2009 87 066.30 81 756.10 5 310.20 6.50% 37 912.00 49 154.30 129.65%
28.02.2009 81 756.10 63 165.50 18 590.60 29.43% 45 986.40 35 769.70 77.78%
31.01.2009 63 165.50 176 571.90 - 113 406.40 -64.23% 44 065.80 19 099.70 43.34%
31.12.2008 176 571.90 68 997.50 107 574.40 155.91% 179 057.90 -2 486.00 -1.39%
30.11.2008 68 997.50 65 580.40 3 417.10 5.21% 29 809.50 39 188.00 131.46%
31.10.2008 65 580.40 61 434.90 4 145.50 6.75% 22 653.10 42 927.30 189.50%
30.09.2008 61 434.90 61 517.70 -82.80 -0.13% 21 610.70 39 824.20 184.28%
31.08.2008 61 517.70 56 394.80 5 122.90 9.08% 19 683.30 41 834.40 212.54%
31.07.2008 56 394.80 61 877.20 -5 482.40 -8.86% 21 189.70 35 205.10 166.14%
30.06.2008 61 877.20 51 593.80 10 283.40 19.93% 23 132.20 38 745.00 167.49%
31.05.2008 51 593.80 55 588.60 -3 994.80 -7.19% 21 388.80 30 205.00 141.22%
30.04.2008 55 588.60 37 912.00 17 676.60 46.63% 23 098.30 32 490.30 140.66%
31.03.2008 37 912.00 45 986.40 -8 074.40 -17.56% 23 655.80 14 256.20 60.27%
29.02.2008 45 986.40 44 065.80 1 920.60 4.36% 30 031.00 15 955.40 53.13%
31.01.2008 44 065.80 179 057.90 - 134 992.10 -75.39% 36 001.50 8 064.30 22.40%
31.12.2007 179 057.90 29 809.50 149 248.40 500.67% 156 440.80 22 617.10 14.46%
30.11.2007 29 809.50 22 653.10 7 156.40 31.59% 43 672.00 -13 862.50 -31.74%
31.10.2007 22 653.10 21 610.70 1 042.40 4.82% 40 408.60 -17 755.50 -43.94%
30.09.2007 21 610.70 19 683.30 1 927.40 9.79% 37 757.90 -16 147.20 -42.77%
31.08.2007 19 683.30 21 189.70 -1 506.40 -7.11% 41 922.60 -22 239.30 -53.05%
31.07.2007 21 189.70 23 132.20 -1 942.50 -8.40% 46 650.50 -25 460.80 -54.58%
30.06.2007 23 132.20 21 388.80 1 743.40 8.15% 45 314.70 -22 182.50 -48.95%
31.05.2007 21 388.80 23 098.30 -1 709.50 -7.40% 49 846.00 -28 457.20 -57.09%
30.04.2007 23 098.30 23 655.80 - 557.50 -2.36% 41 880.60 -18 782.30 -44.85%
31.03.2007 23 655.80 30 031.00 -6 375.20 -21.23% 47 592.30 -23 936.50 -50.29%
28.02.2007 30 031.00 36 001.50 -5 970.50 -16.58% 78 665.30 -48 634.30 -61.82%
31.01.2007 36 001.50 156 440.80 - 120 439.30 -76.99% 80 121.40 -44 119.90 -55.07%
31.12.2006 156 440.80 43 672.00 112 768.80 258.22% 178 485.10 -22 044.30 -12.35%
30.11.2006 43 672.00 40 408.60 3 263.40 8.08% 75 773.30 -32 101.30 -42.36%
31.10.2006 40 408.60 37 757.90 2 650.70 7.02% 79 782.30 -39 373.70 -49.35%
30.09.2006 37 757.90 41 922.60 -4 164.70 -9.93% 88 776.80 -51 018.90 -57.47%
31.08.2006 41 922.60 46 650.50 -4 727.90 -10.13% 88 043.40 -46 120.80 -52.38%
31.07.2006 46 650.50 45 314.70 1 335.80 2.95% 91 009.10 -44 358.60 -48.74%
30.06.2006 45 314.70 49 846.00 -4 531.30 -9.09% 94 930.40 -49 615.70 -52.27%
31.05.2006 49 846.00 41 880.60 7 965.40 19.02% 48 675.60 1 170.40 2.40%
30.04.2006 41 880.60 47 592.30 -5 711.70 -12.00% 47 135.20 -5 254.60 -11.15%
31.03.2006 47 592.30 78 665.30 -31 073.00 -39.50% 48 302.20 - 709.90 -1.47%
28.02.2006 78 665.30 80 121.40 -1 456.10 -1.82% 50 359.30 28 306.00 56.21%
31.01.2006 80 121.40 178 485.10 -98 363.70 -55.11% 52 783.30 27 338.10 51.79%
31.12.2005 178 485.10 75 773.30 102 711.80 135.55% 92 152.60 86 332.50 93.68%
30.11.2005 75 773.30 79 782.30 -4 009.00 -5.02% 30 355.70 45 417.60 149.62%
31.10.2005 79 782.30 88 776.80 -8 994.50 -10.13% 32 296.00 47 486.30 147.03%
30.09.2005 88 776.80 88 043.40 733.40 0.83% 32 470.80 56 306.00 173.41%
31.08.2005 88 043.40 91 009.10 -2 965.70 -3.26% 31 309.60 56 733.80 181.20%
31.07.2005 91 009.10 94 930.40 -3 921.30 -4.13% 30 922.20 60 086.90 194.32%
30.06.2005 94 930.40 48 675.60 46 254.80 95.03% 28 844.20 66 086.20 229.11%
31.05.2005 48 675.60 47 135.20 1 540.40 3.27% 28 106.30 20 569.30 73.18%
30.04.2005 47 135.20 48 302.20 -1 167.00 -2.42% 28 889.30 18 245.90 63.16%
31.03.2005 48 302.20 50 359.30 -2 057.10 -4.08% 30 210.60 18 091.60 59.88%
28.02.2005 50 359.30 52 783.30 -2 424.00 -4.59% 29 302.30 21 057.00 71.86%
31.01.2005 52 783.30 92 152.60 -39 369.30 -42.72% 29 109.70 23 673.60 81.33%
31.12.2004 92 152.60 30 355.70 61 796.90 203.58% 73 283.40 18 869.20 25.75%
30.11.2004 30 355.70 32 296.00 -1 940.30 -6.01% 23 914.10 6 441.60 26.94%
31.10.2004 32 296.00 32 470.80 - 174.80 -0.54% 23 955.10 8 340.90 34.82%
30.09.2004 32 470.80 31 309.60 1 161.20 3.71% 26 517.20 5 953.60 22.45%
31.08.2004 31 309.60 30 922.20 387.40 1.25% 26 818.90 4 490.70 16.74%
31.07.2004 30 922.20 28 844.20 2 078.00 7.20% 27 603.10 3 319.10 12.02%
30.06.2004 28 844.20 28 106.30 737.90 2.63% 24 969.40 3 874.80 15.52%
31.05.2004 28 106.30 28 889.30 - 783.00 -2.71% 23 667.40 4 438.90 18.76%
30.04.2004 28 889.30 30 210.60 -1 321.30 -4.37% 24 267.80 4 621.50 19.04%
31.03.2004 30 210.60 29 302.30 908.30 3.10% 35 207.00 -4 996.40 -14.19%
29.02.2004 29 302.30 29 109.70 192.60 0.66% 41 914.80 -12 612.50 -30.09%
31.01.2004 29 109.70 73 283.40 -44 173.70 -60.28% 42 816.00 -13 706.30 -32.01%
31.12.2003 73 283.40 23 914.10 49 369.30 206.44% 82 260.20 -8 976.80 -10.91%
30.11.2003 23 914.10 23 955.10 -41.00 -0.17% 35 357.60 -11 443.50 -32.37%
31.10.2003 23 955.10 26 517.20 -2 562.10 -9.66% 38 076.80 -14 121.70 -37.09%
30.09.2003 26 517.20 26 818.90 - 301.70 -1.12% 35 777.90 -9 260.70 -25.88%
31.08.2003 26 818.90 27 603.10 - 784.20 -2.84% 34 216.20 -7 397.30 -21.62%
31.07.2003 27 603.10 24 969.40 2 633.70 10.55% 36 522.60 -8 919.50 -24.42%
30.06.2003 24 969.40 23 667.40 1 302.00 5.50% 40 907.80 -15 938.40 -38.96%
31.05.2003 23 667.40 24 267.80 - 600.40 -2.47% 148 635.60 - 124 968.20 -84.08%
30.04.2003 24 267.80 35 207.00 -10 939.20 -31.07% 44 640.10 -20 372.30 -45.64%
31.03.2003 35 207.00 41 914.80 -6 707.80 -16.00% 44 538.60 -9 331.60 -20.95%
28.02.2003 41 914.80 42 816.00 - 901.20 -2.10% 47 294.80 -5 380.00 -11.38%
31.01.2003 42 816.00 82 260.20 -39 444.20 -47.95% 48 179.50 -5 363.50 -11.13%
31.12.2002 82 260.20 35 357.60 46 902.60 132.65% - - -
30.11.2002 35 357.60 38 076.80 -2 719.20 -7.14% - - -
31.10.2002 38 076.80 35 777.90 2 298.90 6.43% - - -
30.09.2002 35 777.90 34 216.20 1 561.70 4.56% - - -
31.08.2002 34 216.20 36 522.60 -2 306.40 -6.31% - - -
31.07.2002 36 522.60 40 907.80 -4 385.20 -10.72% - - -
30.06.2002 40 907.80 148 635.60 - 107 727.80 -72.48% - - -
31.05.2002 148 635.60 44 640.10 103 995.50 232.96% - - -
30.04.2002 44 640.10 44 538.60 101.50 0.23% - - -
31.03.2002 44 538.60 47 294.80 -2 756.20 -5.83% - - -
28.02.2002 47 294.80 48 179.50 - 884.70 -1.84% - - -
31.01.2002 48 179.50 - - - - - -

Graf jako obrázek

Vklady rezidentů - Centrální vláda - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Vklady rezidentů - Centrální vláda (Rozvaha České národní banky - pasiva)
Vklady rezidentů - Centrální vláda (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - pasiva)
Vklady rezidentů - Centrální vláda (Rozvaha České národní banky - pasiva)
Vklady rezidentů - Centrální vláda (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - pasiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.